REKLAMA

CSR - czy bez niego da się osiągnąć sukces z biznesie?

Strefa Szefa
Data emisji:
2021-12-05 15:30
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
34:09 min.
Udostępnij:

Marzena Strzelczak, Prezeska Forum Odpowiedzialnego Biznesu, opowiada w rozmowie z Marzeną Mazur o tym, jak zmieniło się podejście do zjawiska społecznej odpowiedzialności firmy, jak tego rodzaju inicjatywy mogą wpływać na biznes - zarówno od wewnątrz, jak i z zewnątrz. Rozwiń »
Partnerem podcastu jest Komunikacja Plus. Zwiń «

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
szefa audycja strefa szefa przy mikrofonie Marzena Mazur witam państwa bardzo serdeczne tak ostatnio sprawdzałam ile razy w strefie szefa pojawił się temat jest szarą, czyli społecznej odpowiedzialności biznesu i na liczyłam, że pojawił się 4 raz w ciągu 11 lat istnienia audycji po wcale nie tak dusza, ale ciekawość nawet od słuchałam pierwszą audycję z USA, gdzie mówiliśmy akurat wtedy o wolontariacie w domach dziecka wolontariacie takim pracowniczą pamiętam państwa Rozwiń » reakcję po tej audycji, które były bardzo, proszę bardzo, dużym stopniu negatywne pisali ludzie, którzy mówili, że taki wolontariat to jest uzyskiwania to jest nie dbanie o interesy pracownika zmuszonego dodatkowej pracy i ma poczucie, że w ogóle w Polsce społeczna odpowiedzialność biznesu, bo dosyć ciężko wykreowała się świadomości społecznej i dosyć ciężko trafiała na do firm porozmawiajmy zatem dzisiaj o społecznie odpowiedzialnym biznesie, czyli akcje Sasza jak to teraz wygląda jak może wpłynąć ma firma, a państwa moim gościem jest pani Marzena Strzelczak prezeska forum odpowiedzialnego biznesu dzień dobry dzień dobry państwu dzień dobry pani redaktor pani prezes tu do tej pory spotyka się pani z takimi negatywnymi reakcjami jak my prawie 8 lat temu czy 9 lat temu ruszyła audycji był bardzo dziękuję za to wprowadzenie takiej historyczne, bo to jest no bardzo ciekawy pokazuje ten kontekst ja reprezentuję organizację, która zajmuje się tematem odpowiedzialnego biznesu i zrównoważonego rozwoju od 20 lat powstaliśmy patrzy w 2000 roku, a więc no tak oczywiście cała cała epoka na 320 lat i no były różne, że tak o tym zawirowania w czasie natomiast myślę, że dzisiaj, jeżeli mówimy jest fazie to wciąż bardzo wiele osób może nie wiedzieć nie słyszeć nawet ty wcześniej tego sformułowania natomiast myślę, że już dużo więcej słyszało o SG w celach zrównoważonego rozwoju kapitalizmu interesariuszy czy też regeneracji Economic i teraz tak, jeżeli popatrzymy na te pojęcia myślę, że to jest też ważne dla tej naszej rozmowy z notą z punktu widzenia takiego w porządku można powiedzieć, że te pojęcia zrównoważony rozwój społecznie odpowiedzialny biznes czy SG są pojęciami, których można używać gminie w każdym razie innych form odpowiedzialnego biznesu używamy wymiennie, mimo że wielu ludzi, którzy zajmują się teraz aktywnie tematem ESG czy ogół taki jest to najprościej wytłumaczyć z Cesarem w kontekście inwestycyjnym kontekście finansowym no uważa, że to jest zupełnie co innego to nie jest zupełnie coś innego, bo norma ISO 26 000, która dotyczy społecznej odpowiedzialności biznesu ma wszystkie obszary, które mieszczą się zespół usług SG, która rano w ciągu ostatnich 2 lat publiczną od czasu ogłoszenia nowego zielonego ładu i tych wszystkich regulacji, które mają pomóc z transformacji w kierunku zrównoważonej Zielonej przyszłości, ale też pewną kierunku bardziej wspólnych społeczeństw te wszystkie regulacje odwołują się posługują się sformułowaniem skrótem ESG natomiast tak naprawdę to są tematy te obszary którymi zajmowały się z USA, w którym zajmujemy się w budżecie tak w skrócie, gdybym mogła w takim razie pani powiedzieć co to jest pensje SA, czyli społecznie odpowiedzialny biznes to jest biznes, który bierze pod uwagę z punktu kultury na otoczenie wpływ negatywny sposób i stara się najprościej mówiąc, iż stara się zarządzać takim wpływem, żeby maksymalizować wpływ pozytywny i ma minimalizować negatywne oczywiście no to jest taka okrągła formułka natomiast to oznacza konkretne rzeczy konkretne działania, które firmy zainteresowane strategicznym podejściem do odpowiedzialnego biznesu powinny podejmować przede wszystkim no i czasie, w którym żyjemy, gdzie kwestie zmian klimatu i przeciwdziałania zmianom klimatu i zarządzania ryzykami klimatycznymi no są tak szeroko może nawet nie tyle dyskutowane co może dyskutowany jest sposób w jakim jak najszybciej część terenu do tej transformacji, której potrzebujemy by przeciwdziałać zmianom klimatu więc bardzo zgubne Fuck Francja i żeby nastąpiły zmiany klimatyczne i aby przeciwdziałać tym ten zmianami cen negatywnie na wzór to komisja europejska Unia europejska, tworząc ramy nowego zielonego ładu starała się po zadbać o to, żeby inwestycję i to budowanie na nowo odbywało się z uwzględnieniem zrównoważonego rozwoju, żeby inwestycje i działały na rzecz gospodarki obiegu zamkniętego przeciwdziałania zanieczyszczeniu środowiska ograniczeniu emisji co wam zachowaniu bioróżnorodności jest szereg regulacji tylko w tym roku okazały się 3 takie regulacje, które nam też mogą być taką jest takim wsparciem dla osób, które wątpią to czy działania biznesu społecznie odpowiedzialnego rzeczywiście są działania rzetelne wiarygodne, ponieważ z 1 strony okazało się regulacje dotyczące taksonomii, a więc taki zestaw praw, które pomoże określić czy, które inwestycje są zrównoważone i które działają na rzecz Zielonej transformacji, a z drugiej strony okazało się regulację dotycząca zrównoważonego głosowania tego, żeby mini działania instytucji finansowych wspierały zieloną transformację my wreszcie mamy też propozycję dyrektywy, która dotyczy ujawniania informacji na temat zrównoważonego rozwoju przez biznes przez duży biznes to są regulacje, które obejmą dużo więcej podmiotów niż 3 dyrektywa poprzednia dotycząca ujawnienia danych finansowych, więc no wszyscy interesariusze zainteresowani tym, żeby sprawdzić jak faktycznie firma działa będą mini będą mieli możliwość sprawdzenia parę dni jeszcze tylko dowód, że np. patrzę właśnie na broszurę wydaną i przez OECD to są takie wytyczne OECD i to dla przedsiębiorstw wielonarodowych tak dla przedsiębiorstw wielonarodowych właśnie w sprawie odpowiedzialności odpowiedzialnego biznesu i tutaj mamy m.in. takie punkty jak prawa człowieka jak zatrudnianie stosunki pracownicze właśnie jak Bania środowisko nauka technologia zwalczanie korupcji konkurencja o interesy konsumenta opodatkowanie, więc można powiedzieć, że ten odpowiedzialny biznes właściwie roztacza się na wszystkie zagadnienia związane z prowadzeniem firm zdecydowanie, bo to jest też tak, że raz na fali tego wzmożonego zainteresowania SG, które zresztą jest czymś wspaniałym czasem spotykamy się z takim sformułowaniem spółki SG tak naprawdę, bo każda firma prowadząca działalność może być spółką polskie czy głód taką spółką odpowiedzialną społecznie w kontekście rynku finansowego inwestycji zależy właśnie w jaki sposób zarządza swoim wpływem płynem klimatyczną środowiskowym, ale też coraz bardziej istotnym coraz głośniej podnoszony przez otoczenie biznesu też tym wpływem społecznym tak przyczynia się do spójności społecznej i jakbyśmy to co pani powiedziała próbował przełożyć na takie konkretne działania to rozumiem, że np. banki już teraz coraz częściej będą odmawiały np. finansowania firmom, które nie przestrzegają norm ochrony środowiska albo, które po prostu to środowisko zanieczyszczają albo nie wprowadzają nowych lepszych tak dla środowiska technologii co jeszcze może się zmienić w taki w otoczeniu firm, które nie są odpowiedzialne co jeszcze może się zmienić nocy to jest bardzo ważna zmiana, której pani powiedziała, czyli ten dostęp do kapitału, bo w zdecydowanie rynki finansowe są publikowane do tego, żeby sprawdzać w jaki sposób finansowania przez finansowane przez nas inwestycje mieszczą się w ramach inwestycji na rzecz zrównoważonego rozwoju jak sposób przyczyniają się do realizacji celów środowiskowych w sposób łagodzą właśnie skutki zmian klimatu jak sposób dany dana firma kontrybucje do gospodarki obiegu zamkniętym tam jest się szereg celów wymienionych kompletny, ale też myślę, że bardzo ważną zmianą jest zmiana percepcji interesariuszy, czyli tych wszystkich, którzy mają coś wspólnego znaną firmą, a więc począwszy od pracowników wszystkich interesariuszy wewnętrznych ma skończyć się na tym bardzo szerokim fotelu i podmiotów obsługi wirtualnych kompani Kowalski panów Kowalskich, ale też różnego rodzaju organizacji, które działają w otoczeniu biznesu to sformułowanie kapitalizm interesariuszy myślę, że właśnie odnosi się do tego do tego właśnie te zmiany percepcji to już nie są czasy, kiedy społeczeństwo uważało, że jeżeli firma i w jaki sposób podzieli się zyskiem zrobić coś dobrego to jest wystarczająco duża tak teraz go, zwłaszcza po czasu tego kryzysu 2008 roku i dyskusji, które toczyły się w przestrzeni publicznej na temat tego, kto ponosi największe koszty kryzysu czy ten czyn ponoszą dodatkowych winowajcy i tak płacą cenę za ten kryzys czy jednak większą część obciążeń ponosi społeczeństwo szeroko rozumiane społeczeństwo myślę, że od tego czasu jakby to te oczekiwania wobec biznesu wobec biznesu, który ma ambicję być społecznie odpowiedzialny zrównoważony będą znacznie wzrosły, tak więc ta przyznanie legitymizacji taki do działania do tego, że firma może przestrzeni com publicznej komunikować, że jest zaangażowany ma rzecz nie wiem rozwiązywania i jakich problemów społecznych czy środowiskowych czy no mówiąc ogólnie właśnie jest ma ambicję bycia z firmą odpowiedzialną społecznie i to tutaj jest o wiele trudniejsze niż było jeszcze parę lat pan powiedziała pani o firmach, które mają ambicję być odpowiedzialne społecznym, a ten jest także teraz coraz częściej firmy są 3 musiano jednak do tej odpowiedzialności jeszcze całkiem niedawno w wielkim trucicielem środowiska bardziej opłacało się płacić kary i niższe wymieniać technologię teraz będą przepisy się trochę zmieniają rzeczywiście istnieje bardzo silny nurt nacisku na ma organ zaradzić zmarły odpowiedzialne, bo tak, ale jak i no rozumiem, że sesje SA działa poprawnie w tych organizacjach, które w swoich wartościach w swoim dna, a mają zaszyte wartości dbania o społecznych dbania o lokalne społeczności pana środowisko, że to też dla mnie ważne, a co w przypadku firm, dla których to nie jest ważne, które nawet wręcz całe fortuny zbudowały na tym, że nie były MON powiedział on to muszą zmieniać, bo nie przetrwają w przyszłości no mam głębokie przekonanie co do tego, że muszą się zmieniać, bo z 1 strony tak jak pani powiedziała pani te regulacje i to ciekawe, bo jak powiedziała pani o regulacjach i powiedzmy zarządzaniu ryzykami różnego rodzaju i tym, że firmy są do tego zablokowane to przypomniałem, że taka rozmowa, którą mieliśmy niedawno forum odpowiedzialnego biznesu rozmowa, która rozpoczyna nasz program dla studentów program edukacyjny liga odpowiedzialnego biznesu i tam na rozpoczęcie tego programu zaprosiliśmy przedstawiciela w bardzo dużego banku i jej przedstawiciela młodzieżowego strajku klimatycznego, żeby sobie porozmawiali i tutaj myśmy zadowoleni z tego, że jak firma zgodziła się na tę rozmowę i przedstawiciele strajku klimatycznego też mu za, a zaakceptował naszą propozycję natomiast w tej rozmowie mocno wybrzmiewało zresztą, że nowe firmy muszą się zmieniać, że banki muszą się zmieniać, a oczekiwania tak dramatycznego są jeszcze dalej idąca no bo młodzi ludzie oczekują tego, żeby te firmy robiły jeszcze więcej niż tylko to, czego chcą muszą robić, dostosowując się do tych regulacji, o których wspomniałem wcześniej, czyli przede wszystkim właśnie do tych element regulacji dotyczących zrównoważonego finansowania, czyli tak samo klin, który można powiedzieć, że te firmy, które mają w swoich wartościach to wszystkie te działania jest wzorowe stosowane przez nich zwiększają wewnętrzną integralność tak to znaczy myślę, że co go to jest jakby taka oczywista oczywistość wszystko zaczyna się na poziomie wartości tak jakby zdefiniowania tego, jaką jesteśmy firmą i po co w ogóle funkcjonujemy w społeczeństwie i to co się zmienia to ślepa coraz większa świadomość biznesu, że taki cel i misja, że np. dostarczamy naj naj lepszych najlepszych produktów usług w jakiś tam dziedzinie to jest za mało to nie wystarczy, że musi być jeszcze ten rzeczywiście, a aspekty społeczne i patrzenie na to szersze otoczenie zresztą tutaj też zmienia już przynajmniej na poziomie narracji od kilku lat, bo był bodajże 2019 roku od duszy tak był okrągły stół w prezesów największych organizacji biznesowych w stanach Zjednoczonych i tam właśnie takim jak daje takie oświadczenie że celem prowadzenia biznesu cel ten ekonomiczny uwzględnianie uwzględnianie interesu akcjonariuszy to jest za mało celem prowadzenia biznesu jest też uwzględnianie potrzeb i oczekiwań otoczenia interesariuszy szerokiego otoczenia z nas może się wydawać mówi banalnym stwierdzeniem natomiast dno stany Zjednoczone nocą to kolebką takiego liberalnego podejścia do prowadzenia działalności gospodarczej ma m.in. wówczas o zostało uznane za mną ważne takie oświadczenie takie podejście do związania celem jej prowadzenia biznesu zysk tak, ale ma zysk możemy się podzielić no to czasie zmieniło i na natomiast czy jest tak, że jeżeli na poziomie wartości firma jest odpowiedzialna społecznie to doskonale zarządza swoim wpływem i te wielowymiarowych wpływem no myślę, że to jest bardzo długi proces stan tak za myślę, że po prostu ważne jest to, że nowe regulacje sprzyjają temu, żeby interesariusze firm rzeczywiście mogli lepiej też ten biznes sprawdzać, ale też myślę, że też ludzie, którzy działają w biznesach z USA którzy, które chcą być odpowiedzialny społecznie to są coraz częściej ludzie bardzo zaangażowani w transformacji, której potrzebujemy można mówić o czymś takim jak aktywizmu korporacyjny także myślę, że wszystko budzi nadzieję na to, że nie będzie tak źle mówimy o wartościach firmy mówi mojej ambicjach mówił na takim bardzo wysokim poziomie zastanawiam się jak też przekłada na pracowników, bo to rozumiemy się te programy jest z Szarowa, czyli programy na, promując odpowiedzialny biznes już wdrażane wewnątrz organizacji one mają też wpływ po prostu ma na pracowników czym możemy o takim wpływie powiedzieć czy możemy powiedzieć np. nie wiem w tych firmach odpowiedzialnych w tych biznesach odpowiedzialnych społecznie pracownicy no właśnie może czują się lepiej w tym sensie, że mają poczucie, że firma jest etyczna, a nie tylko właśnie zyski zyski zastanawiam się czy są takie badania czy możemy już w ogóle tak mówić tak są badania, które pokazują związek między tym, jakie wartości są ważne dla firmy, a zaangażowaniem pracowników Unii są większą atencją większym poziomem satysfakcji w na pewno jest także za takim słowem też to tego jak mogą liczyć pracownicy jest też słowo partycypacja czyli, jeżeli firma chce być firmą odpowiedzialną społecznie rozwijać w sposób zrównoważony musi włączyć do tego zadania wszystkich praktycznie swoich pracowników na poziomie edukacji i edukacji nie tylko na temat tego jak mamy zestaw wartości, ale też tego jak poszukiwaczy w tej codziennej działalności, którą wykonują ludzie tych szans na zmianę na transformację jej ruchu zrównoważonej organizacji na powiększanie tego pozytywnego wpływu firmy w otoczeniu takim tematem który, więc z 1 strony właśnie to zaangażowanie pracownicy pracowników jest konieczne do tworzenia zrównoważonych usługi produktu z drugiej strony no firma odpowiedzialna społecznie, toteż firmy takie, które tworzą przestrzeń do tego, żeby właśnie partycypacja była różna dla czyni to, żeby ten głos różnego rodzaju pracownic pracowników reprezentujących różne pokolenia mający różne doświadczenia w tej organizacji usiany brany pod uwagę i tutaj mamy ten temat mocno łączy też tematem, którym uno zyskuje coraz większe zainteresowanie w ostatnich latach, więc no budowania takiego włączającego środowiska pracy środowiska pracy, którym nie tylko mamy różnorodny zespół, ale tworzymy warunki do tego, żeby no głosy tych różnych ludzi byłem słyszalne zupełnie się czy dobrze mogli w pełni wykorzystać swój potencjał, ale chciała pani zapytać panią ostanie na temat firm, które wykorzystują też jest zarówno korzystają i idea odpowiedzialnego społecznie biznesu, bo celów marketingowych mapą w ZUS jest fajnie podpiąć się pod słuszną ideę prawda wytyczone teraz tutaj robimy robimy dobre rzeczy no właśnie nie wiem za sponsorujemy dzieli gminy w naszej okolicy tam, gdzie mamy, a zakład pracy albo właśnie zrobimy taką akcję malujemy ławki w parku tak nazwano go jest alkohol, a Kacprzak, ale tego grosza tak trudni maskując uległ, ale tak to mocno nagłośnił my właściwie, żeby w końcu zawsze na końcu musisz się liczy zysk trzeba, więc tak to stan starych historię i no pewnie też wciąż możemy wskazać różne przykłady tego przysłowiowego Eko groszku, który w ogóle nic wspólnego, z jaką widzę oczywiście jest także, jeżeli coś jest trendem to firmy chętnie wykorzystują w komunikacji i pytanie o to jak to jest spójne z tym co rzeczywiście robią, jeżeli weźmiemy pod uwagę komunikację jednego z banków działających w Polsce, który praktycznie nie komunikuje w działalności marketingowej swoich usług produktu, ale odwołuje się dla celów zrównoważonego rozwoju czy podejmuje temat równości płci w swojej komunikacji i tak porozumiewa się ze swoimi interesariuszami i popatrzymy na to co ten bank faktycznie robi dlatego, żeby oferować zrównoważone produkty produkty, które będą służyły do przyszłości, której potrzebujemy to nie wszystko okej natomiast, jeżeli no weźmy za przykład firma, która w, gdzie tej spójności między tym co oferują swoim klientom, a ten jak komunikują produkty nie ma no to oczywiście, bo może być różnego rodzaju Włosi głośno im Olszynki inne osiągi natomiast myślę, że ma coraz krótsze już u, jeżeli firma bierze pod uwagę zysk netto nie będzie posługiwała się tak taką drogą na skróty boleń prowadzi to nie tylko dobre, zwłaszcza że po obnażenie potem takich praktyk efekty mogą być znacznie gorsze niż w rozumiem np. w wymiarze finansowym niż potencjalne zyski, a dokładnie to ostatnie pytanie, bo łatwo się mówi o społecznie odpowiedzialnym biznesie wtedy, kiedy mówimy o dużych korporacjach, które no mają to wpisane już swoje strategie są finansowane przez banki, które z kolei też naciskając, żebym były bardziej zielone mają dostęp do wszystkich nowinek do technologii do specjalistów, którzy będą wdrażali ten społeczny odpowiedzialny biznes, a jak to wygląda w przypadku małych i średnich firm co mogę zrobić takie firmy, żeby stać się społecznie odpowiednia bardzo bardzo dziękuję pani zakup pytanie dlatego, że to jest także mówiąc o społecznej odpowiedzialności biznesu często zatrzymujemy się na tych dużych firmach, których ono w Polsce jest powiedzenie 4000 tak natomiast nasze PKB i naszą rzeczywistość tak nad prawdę Kozią te małe średnie mikrofirmy zatrudniające do 10 osób, więc sytuacja ta sytuacja w tych firmach, jeżeli chodzi o społeczną odpowiedzialność biznesu na pewno jest inna niż dużych korporacjach na pewno nie ma większości z tych mniejszych firm może nie być formalnie spisanej strategii zrównoważonego rozwoju czy strategii polityki zarządzania różnorodnością budowania klubu wybór organizacji natomiast tutaj na zdecydowane znaczenie ma to podejście kierownictwa takie podejście szefów firm do tego jak ta firma ma funkcjonować to co dużo złego na temat małych firm podejścia prywatnego, które zresztą też dużych firmach mogliśmy obserwować rolnik, kiedy usłyszeliśmy natomiast myślę pan za jest bardzo dużo przykładów przeciwnych a gdzie właśnie właściciele zarządzający małymi firmami no angażują się tutaj na rzecz jak pani wspomniała o społeczności lokalnych starają się właśnie jakoś podzielić tym zyskiem swoim i przynieść coś dobrego temu w otoczeniu i teraz pytanie o to jak mały firmę włącza się do tej transformacji, bo ta transformacja potrzebuje dużych firm małych firm i tutaj z kolei też taki aspekt, którego nie poruszyło szły wcześniej czy ten łańcuch wartości dużych korporacji, na które składają się też mniejsze organizacje im wielka rola dużego biznesu odpowiedzialnego biznesu także właśnie transformacji pomocy transformacji zrównoważonej tym firmom małym, więc będą odpowiedzialni więcej tak tak są są chyba już nawet organizowane właśnie takie właśnie im jak to nazwać, ale chyba projekt mentor ligowe, które pomagają przedsiębiorcom właśnie takich mniejszych średnich firm wprowadzać odpowiedzialny biznes musi nawet, że wielu właścicieli takich firm ma firmę społeczne odpowiedzialne nawet nie wiedząc o tym, że nie ma zdecydowanie no mówię ta kwestia nomenklatury tego im tylko zaczęły się dzisiejszą rozmowę i ma wtórne znaczenie chodzi o to, żeby ta zmiana na rzecz przyszłości była realna i też niewydanego wcześniej taką nadzieję, że tak się może stać Łodzi coraz szybciej rosnące grono ty młody nowo powstających firm zwanych teraz start-upami tak, które coraz częściej u podstawy swojego działania mają właśnie myślenie o pozytywnym wpływie na otoczenie społecznym ekonomicznym środowiskowym i są tworzone zmyślą o tym, żeby właśnie zmieniać toczyli na lepszy taki właśnie, że taki model biznesowy przyjmują, więc myślę, że jest pani dużo jeszcze do zrobienia wielka rola dużego biznesu, który zresztą właśnie chętnie korzysta ze współpracy z różnego rodzaju stan pani no cóż pozostaje trzymać kciuków no właśnie oby takich firm jak najwięcej bardzo dziękuję pani za nami udział w audycji państwa moim gościem była pani Marzena Strzelczak prezeska forum odpowiedzialnego biznesu dziękuję bardzo, dziękuję bardzo ja nazywam się może Mazur zapraszam do kolejnej audycji strefa szefa już za tydzień do usłyszenia Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: STREFA SZEFA

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POSŁUCHAJ RÓWNIEŻ

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Black Weeks w TOK FM Premium to 60% zniżki na wszystkie pakiety. Podcasty i Radio TOK FM bez reklam w najniższej cenie w roku! Poznaj nowy pakiet "RAZEM" dla 3 osób.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA