REKLAMA

Kondycja psychiczna dzieci i młodzież w pandemii

Życie w COVIDzie
Data emisji:
2021-12-05 13:40
Prowadzący:
Czas trwania:
16:16 min.
Udostępnij:

Rozmówczynią Przemysława Iwańczyka dr Ewa Odachowska-Rogalska - psycholożka i szefowa Zakładu Psychologii Klinicznej Dzieci i Młodzieży Instytutu Psychologii Akademii Pedagogiki Specjalnej

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
życie w covidzie w niedzielnym magazynie Radia TOK FM kolejnym naszym gościem jest pani dr Ewa Odachowska Rogalska psycholożka szefowa zakładu psychologii klinicznej dzieci młodzieży Instytutu psychologii Akademii pedagogiki specjalnej kłaniam się pani doktor dzień dobry wszystko co właściwie przeżywane od ponad 24 miesięcy, chociaż nie 24 miesiące to dopiero będą próbuje taką retrospektywę zrobił zrobić to wiąże się z pandemią koronawirusa i wszystkich implikacji z Rozwiń » tego wynikających kondycja psychiczna dzieci i młodzieży to jest myślę kluczy i dotyczy to nie tylko aspektu stricte zdrowotnego nie pulmonolog liczne galę, ale przede wszystkim psychicznego bo, bo to jest duży problem duży kłopot przenosi się na życie codzienne przenosi się na szkołę proszę, a proszę panią jako autorka wykładu pod tym tytułem pani objaśnił nam skalę problemu sposoby nie chcę chodzić o walce, ale też rozwiązywania tego problemu, bo chyba tak należy stawiać sprawy dokładnie tak natomiast trzeba podkreślić, że rzeczywiście problem jest bardziej złożony, dlatego że mówiąc o kondycji dzieci młodzieży w okresie pandemii trzeba rozważyć zarówno wiek dzieci i często też płacze się okazuje, która trochę waży, ale też czas samej pandemii czy, bo inne drzewko warunkowania obserwowaliśmy na początku pandemii inne w trakcie takiego bardzo zaawansowanego lockdownu z innymi mierzymy się teraz no oczywiście musimy też być przygotowani na to co wiąże się z takimi skutkami długofalowym jeśli chodzi o te elementy trzeba powiedzieć, że nie pandemia niestety zaskoczyła nas chyba najmniej odpowiednim momencie to znaczy w zasadzie nie można było się przygotować na to no w ogóle się, jakby nie widzimy takiej szansy natomiast tutaj nie ma dobrego czasu na pandemię to co pani powiedzieć pani dr dokładnie takich dobrego czasu natomiast chcę powiedzieć że, że niestety, ale ten ten czas dla dzieci młodzieży okazał się szczególnie newralgiczne, dlatego że byliśmy i tak dosyć skomplikowanej sytuacji chodzi o psychiatrię polską podobnie kwestię dostępu do opieki medycznej psychologicznej do odpowiednich środków w związku z tym w tej chwili jeśli borykamy się ze skutkami, które wynika Emil, ale też nie nie tylko pandemii w ogóle z tego, jaka jest kondycja emocjonalna aktualnie dzieci młodzieży to ten problem jest naprawdę naprawdę ważny i naprawdę dużo poważniejszy niż sądziliśmy nie chcę powiedzieć, że nie jest też zaciągamy dosyć poważny dług w obszarze zdrowia psychicznego aktualnie przez to, że niestety, ale zarówno kondycję dzieci, jakim braku dostępności albo brak odpowiednich kadr, które dni, które pracowało tutaj na takim odpowiedni poziomie dziećmi młodzieżą może powodować, że długofalowo skutki będą naprawdę bardzo bardzo poważne jak należy przede wszystkim na to spoglądać i z czego te zaburzenia lękowe przede wszystkim wynikają to myślę że, toteż zmienia się w czasie na początku marca 2020 roku spowodowane to było obawą i troską naszych najbliższych swoje własne zdrowie koronawirus był zjawiskiem nierozpoznanym, ale później zaczęliśmy dostrzegać też te zgubne skutki rozluźnienia więzi społecznych i ten lockdown właściwie oderwanie od środowiska naturalnego spowodowało prawdopodobnie jeszcze większe większy uszczerbek niższy niż sama pandemia jako jako coś co co może zagrozić ludzkiemu życiu zdrowiu to prawda, że te zmiany w czasie są obserwowane i tak jak pan słusznie zauważył początek pandemii troszkę inny niższy niż to czas jest teraz borykamy na początku problem dotyczył np. młodszych dzieci, które wykazywało objawy większego przywiązania albo lęku przed zarażeniem członków rodziny młodzież na samym początku jeszcze niebyła tak obciążony emocjonalnie co więcej, ale też wielu z nich deklarowało, że ten czas jest takim trochę odpoczynkiem od szkoły natomiast w miarę nasilania się tutaj problemów związanych z pandemii uczyli w miarę kolejnych lockdownów w miarę tej deprawacji głównie takich potrzeb kontaktów międzyludzkich tutaj to ta sytuacja ulegała również zmianie w tej chwili borykamy się z takimi skutkami, które wynikają właśnie z braku tego kontaktu z rówieśnikami albo braku umiejętności poradzenia sobie z emocjami wynikającymi ze tego niepokoju o przyszłość, ale również tego jak radzić sobie z długofalową ze skutkami właśnie braku więzi rówieśniczej to nie tylko lęk obserwujemy dzieci obserwujemy wiele różnych innych innych skutków to są stany depresyjne to są niestety również zaburzenia odżywiania, bo wiele niewielu dzieci wiele młodych osób to pandemia niestety ten aktywność fizyczna też jest znacznie zmniejszyła w związku z tym mieliśmy poważne problemy dotyczące tego jak dzieci czują we własnej skórze nie efekt tego taki, że zdarzają się coraz częściej przypadki się zaburzenia żywienia są duże problemy z motywacją często młodych ludzi nie tylko młodych ludzi również dzieci też kwestia to jest efekt zasadzie tej zakupionej rutyny, którą szkoła jako taka też dzieciom często daje mamy bardzo poważne problemy z uzależnieniami uważniej właśnie od odmiany społecznościowych internetu bardzo duże też odsetki tutaj badania pokazują takich elementów przemoc rówieśnicza cyber przemocy to też jest coś co czy na pewno warto zauważać i na pewno warto się tam też przyglądać się też znajdować na pewno jakieś rozwiązania od deficytu umiejętność wchodzenia w relacji różni się już mówiłam, ale niestety emocjonalnie obciążeni rodzice nie są też często wsparcie dla dzieci to jest też dosyć poważny poważny problem mamy często objawy psychosomatyczne i pojawiające się rynki samobójcze im myśli samobójcze to trzeba powiedzieć, że do to, o czym mówiłam, czyli ten ten czas rzeczywiście był nie najszczęśliwsze, o ile można mu w ogóle o tym szczęśliwym czasie pandemii mówić, bo w 2017 roku jako Polska byliśmy na niechlubnej drugiej pozycji po zaraz po Niemczech jeśli chodzi o podejmowanie prób samobójczych wśród młodzieży nie mój osobisty dokument, ale w klubach, więc ten problem coraz poważniejsze i mając na uwadze ten fakt plus właśnie na niezbyt do lądu opiekę psychiatryczną i jeszcze dodatkowo pandemie to możemy mówić dosyć dosyć poważnym problemie, ale oczywiście jak zawsze raczej staramy się szukać rozwiązań aniżeli tego co tutaj dodatkowo będzie stanowić obciążenie to już wiemy państwo jako specjaliści z dziedziny psychologii no pewnie mieliście tego świadomość dużo przed pandemią natomiast do wg takiego logicznego wywodu depresja zaczyna być zjawiskiem, która też chorobą, która dotyczy coraz młodszych ludzi czy pani zdaniem pandemia nasiliła albo obniżyła ten próg wieku i dzieci, które zostały depresją dotknięty czy da się oszacować skalę tego zjawiska te co czytamy w opracowaniach dotyczących właśnie tak czy, zmierzając się specjaliści psychiatrzy właśnie okazuje się, że coraz częściej oddziały trafiają dzieci, które wcześniej nie borykały się takimi zaburzeniami i coraz wcześniejszym rzeczywiście zdarzają, więc czyni te zaburzenia zdarzają się też wcześniej czy rzeczywiście ten wiek może być może być obniżony natomiast z pewnością obserwujemy już te te skutki pandemii w postaci właśnie zaburzenie zaburzeń nastroju głosy, które wcześniej takich zaburzeń nie demonstrowało to znaczy, że będą problem jednak może wynikać rzeczywiście ze tego czasu, o czym jest pani w stanie przytoczyć jakieś wyniki bądź też badania bądź też nawet liczby konkretne które, które dziś no wypadają biorę to w cudzysłów gabinetów lekarskich i ile dzieciaków zostało i młodzieży dotkniętych depresją z tego powodu, że wybuch pandemii, a my mówimy tutaj o, jakby jakiś, a co już szacunkowych wartościach, które nie do końca możemy powiedzieć tylko wyłącznie wynik wynik samej pandemii, ale też wynik tego się stało pośrednio też poprzez, bo przez pandemię, czyli kwestia tych negatywnych relacji rówieśniczych albo innych innych problemów jest wiele raportu wiele opracowań dotyczących tego jak to się jak to się aktualnie obrazuje mniej więcej 75% dzieci częściej niż wcześniej demonstruje negatywne reakcje emocjonalne takie przejawy złości by żołnierz nieprzestrzeganie poleceń czy jakieś inne wątki to jest rzeczywiście dosyć dosyć po poważna poważną rzecz natomiast jeśli chodzi o kwestie dotyczące, jakby samych Stanów Stanów depresyjnych one są rzeczywiście dosyć widać tę zwyżkę natomiast tutaj różne badania pokazują to jakoś uzależnienia od o tym właśnie od tego, którą falą mamy do czynienia w przypadku pierwszej fali około 62% uczniów to, że sobie radził się z tym nastrojem natomiast potem 20% już deklarowało to złe po samopoczucie te negatywne negatywne skutki są badania Instytutu profilaktyki i profilaktyki zintegrowanej natomiast inne badania pokazywałem również oczywiście wzrost natomiast w zależności też od od fali drugiej fali jedno trzecia dzieci w wieku 1317 lat określiła pisał psychiczny jako złe to jest raport fundacji dajemy dzieciom siłę raport 2020 roku z września, ale tutaj też już widać było, że w tej w tej fali młodzież jest jednak bardzo poważny ręką zdrowi zgłaszali trudności emocjonalne i tutaj ten wątek warto podkreślić pewną coraz większa też liczba osób uskarżała się na pogorszenie relacji wzrośnie z rodzicami opiekunami to jest też dosyć ważna rzecz no oczywiście zmiana w czasie tak, jakkolwiek jeszcze rodzice deklarowali w większości znaczy prawie 75% rodziców deklarowało, że wiosenny lockdown miał też pozytywne strony tak te te też proszę się znacznie zaczęło obniżać pod wpływem właśnie kolejnych kolejnych fal pandemii tej pory to nasilenie lęku czy wystąpiły zdaniem rodziców prawie połowa dzieci to już naprawdę dosyć poważne poważne zmiany czy jest dziś albo nasze rzeczy środowisko specjalistów przygotowane jest na to, że stany, jakim mamy obecnie do czynienia nie jest stanem przejściowym, gdzie na jego końcu widać powrót do normalności tylko stanem permanentnym, gdzie koronawirus będzie z nami i obostrzenia co za tym idzie też ograniczone kontakty no to właściwie będzie normalność naszych czasów i co wówczas zrobić w jaki sposób działać, zwłaszcza nie w odniesieniu do dzieci młodzieży, która doskonale pamięta jak kiedyś było jak było dobrze mówiąc kolokwialnie mniej wydaje że, że poza tym, że wydaje się, że specjaliści mają to świadomość, że ta sytuacja nie będzie pozostanie obojętna NATO na kondycję nie tylko dzieci młodzież także dorosły toczy jesteśmy przygotowani na to że, że to może być zmiana długofalowa mam wrażenie, że coraz częściej już te głosy gdzieś tam wśród specjalistów się przewijają natomiast też powiedzieć, że w tej chwili jesteśmy w takiej sytuacji musimy szukać rozwiązań tych rozwiązań jak na jej innych najwięcej już rekomendacje, które powstają na bazie różnych badań prowadzonych w obszarze właśnie w obszarze tragicznej kondycji psychicznej dzieci młodzieży na pewno bardzo ważna profilaktyka bowiem już, jakie są czynniki chroniące wiemy, że na pewno bardzo ważnym czynnikiem chroniącym jest wsparcie dzieci to wsparcie nie tylko w rodzinie, choć przede wszystkim, ale także wsparcie grupy rówieśniczej w szkole to poczucie przynależności do szkoły też tutaj bardzo ważnym czynnikiem chroniącym, więc pierwsza rzecz, którą należy zrobić, jakby mając na względzie to, że możemy w takiej sytuacji być zdecydowanie dłużej to oczywiście należy podnieść kondycję psychiczną zarówno uczniowie i nauczycieli, ale także walczyć samych rodziców, więc generalnie tutaj wszelkie akcje profilaktyczne dotyczące wiedzy na temat funkcjonowania emocjonalnego na temat tego jak jest to istotne to jest na pewno bardzo ważną rzecz na pewno realizacji programów profilaktycznych, które po pierwsze, będą pomagały odreagowaniu stresu po drugie, będą promowały alternatywne sposoby sposoby spędzania wolnego czasu nie tylko takiej sytuacji dziecko siedzi non stop przy komputerze ale, żeby też miało też możliwość żeby, żeby jednak realizować te zadania rozwojowe stające przed nimi także poza poza właściwością na pewno dzieci należy wspomagać kształtowaniu ich umiejętności radzenia sobie sytuacjami kryzysowymi Generali radzenia sobie z emocjami często dorośli potrafią sobie radzić z emocjami ja na, dlaczego mamy oczekiwać od dzieci będą potrafiły, a jeśli nie mają dobrych nauczycieli tutaj wyposażanie w kompetencję zarówno rodziców nauczycieli też jest nam pragnę bardzo ważną rzeczą na pewno musimy też stawiać na aktywność ruchową dzieci nad rozwijaniem pasji zainteresowań nad wzmacnianiem poczucia własnej wartości w tym też mamy bardzo ważny problem, ale jest jeszcze 1 rzecz która, która wydaje się tutaj być istotna, toteż to, że jesteśmy trochę takiej innej sytuacji niż zwykle, dlatego że bardzo wiele problemów też wynika z tego, że to bardzo często dzieci wiedzą trochę więcej o sieci o funkcjonowaniu sieci niż sami rodzice, więc teraz dzieci trochę uczą nas dorosłych tego jak w tej sieci wygląda świat i efektem jest taki, że tak naprawdę to nie dorośli tutaj uczą kompetencji dzieci jeśli chodzi o funkcjonowanie w relacjach lotniczych były sieci, ale właśnie dzieci tutaj przyjęte te szlaki przecierał jako pierwsze niejednokrotnie w związku z tym rodzic nie jest w stanie dać tutaj wyposażyć dziecko takie kompetencje, bo sami nie posiada, ale efekt tego jest taki, że dyskutuje się coraz bardziej zagubiony, więc tu, jakby dorosły powinien też spróbować poznać ten świat bo jakkolwiek będą to nie patrzeć jest to na pewno jakiś sposób utrzymywania więzi w sytuacji szczególnie, gdy tych więzi nie ma tak o tym mówiliśmy dzisiaj w naszym programie w naszym cyklu jak z dzieckiem polecam także państwa uwadze jeśli nie odsłuchali państwo tej rozmowy na żywo to bardzo proszę sięgnąć do naszych podcastów dziękuję pani bardzo dr Ewa Odachowska Rogalska była z nami kłaniam się pani dobre nie dzieli życia dziękuję bardzo, rdzeń naszych słuchaczy zapraszam do informacji Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: ŻYCIE W COVIDZIE

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Podcasty TOK FM oraz radio TOK+Muzyka bez reklam - teraz 40% taniej w zimowej promocji!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA