REKLAMA

Wnuczka króla Polski, dziedziczka nieistniejących bogactw. O Marii Klementynie Sobieskiej

Sprawy Różne
Data emisji:
2021-12-05 22:00
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
49:19 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
dobry wieczór państwu zapraszam państwa na audycję sprawy różne przy mikrofonie Karolina Lewicka moim państwa dzisiejszym gościem jest prof. Aleksandra skrzypiec z Instytutu historii wydziału humanistycznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach dobry wieczór pani profesor dobry wieczór Maria Klementyna sobie ska będzie bohaterką dzisiejszego wieczoru z tych Sobieski ich od razu dodajmy wnuczka Jana trzeciego córka królewicza Jakuba Sobieskiego, kiedy przychodzi na świat w roku Rozwiń » 1700 pierwszym jej wielki dziad od 5 lat ruszy nie żyje, jaka jest sytuacja rodu Sobieskich bardzo trudna 1600 dziewięćdziesiątym siódmym roku rok po śmierci miano trzeciego odbyła się lekcja, a którą mułu Sobiescy konkretnie Kulewicz Jakub przegrał i oznaczało to, że aż właściwie ich pozycja w Polsce staje pod znakiem zapytania, ponieważ z drogą do znaczenia były wpływy polityczna, a synowi króla nie mogli wg prawa polskiego piastować urzędu, a zatem oni żadnych urzędów nie posiadali królewicz Jakub oślepił w roku 1600 dziewięćdziesiątym pierwszym, a przedstawicielkę bardzo poważną pozycję w Europie zajmującego rodu von Oswald no i Burkiewicz Elżbieta i dzięki umowie z cesarzem jej rodziną, którą wówczas zawarto cesarz był świat g Jadwigi Elżbiety kolega otrzymał ławę często na Śląsku oraz miał dzierżyć prawem zastawu pozwolę sobie przypomnieć, że Śląsk w czasie do polskiej nie należał o miała stać się takim schronieniem na wypadek, gdyby winny my sobie z lekcji przegrali no i okazało się to prorocza znaczy elekcja była przegrana, a kolega Jakub, gdy prowadził się myśląc, ponieważ poczuł się źle potraktowany przez wybranego królem Augustem drugiego mocnego elektora Saskiego zapowiedział, że więcej do Polski wróci Unii okazało się to do końca prawdą ale, ale następne lata spędził w Oławie lub podróży i to tam właśnie przyszła na świat jego trzecia właściwie czwarta trzecia żyjąca córka Maria Klementyna i ostatnio zresztą wskazuje na to, że parze zmarł urodzony w 1600 dziewięćdziesiątym dziewiątym roku sen to płeć dziecka jak pisał jeden z krewnych zdam się bardzo niesmak obojgu rodzicom przecież królewicz dość pokrywa nie kontynuowanie swoje no bo 3 córki w tamtych czasach, a 3 córki mogły być kapitałem politycznym można by było dobrze widać za mąż, ale od 2 warunkami, gdyby mieć dużo pieniędzy na usługi lub gdyby i mieć znaczenie polityczna no np. siostry Jadwigi Elżbiety żony królewicza Jakuba z niewielkimi posadami zrobiły niesamowite kariery 1 została cesarzową inna królową hiszpańską enklawą portugalską, a zatem można było, ale znaczenie Sobieskich malało, a pieniądzach no też wiele można mówić król Jan trzeci był bardzo bogatym człowiekiem, ale jego majątek podzielono między 3 synów inne no a potem los Sobieski był na tyle trudne skomplikowane, że brak nadzoru o nie zawsze mogli tych swoich dobrach przybywać wojny, które się toczyły celu zniszczenia, którym dobra zostały poddane te spowodowały, że od dużych pieniądzach trudno było mówić, a przede wszystkim no tamtych czasach myślało się o utrzymaniu nazwiska rodu Night córki tego oczywiście część mimo dodajmy, że córki Jakuba miały rangę książęcą prawda nosiły tytuł księżniczek Polski wielkiego Księstwa litewskiego tutaj akurat toczą się spory to znaczy nie w Polsce nutki kula, bo pierwszy urodziły się zaś czarny Jana trzeciego, a więc w Polsce nutki króla nazywano tak słodko królewnie szału, ale tak naprawdę dzieci kula nazywano oczywiście królewicza ami kule nami, ale tak naprawdę tytułu książęcego jako takiego nie było czym mamy tutaj ogromne problemy mianowicie jak przetłumaczyć słowo Kulewicz Królewna Ullevi się w jakikolwiek obcy język nie słowiański dodajmy wobec tego oczywiście zgodnie z zasadami obowiązującymi na Zachodzie i dzieci Królewskich miały tytuły ich wysokości Królewskich no i w skrócie nazywani byli książętami oni sami nazywali siebie tytułowali siebie książętami Polski wielkiego Księstwa litewskiego, ale jestem odrobinę nadużycia cieciem już tylko, pisząc w języku obcym uobecnia my nie jesteśmy skazani na posługiwanie się tymi zwrotami tymi tytułami ciążą jak wyglądało życie na tym dworze ławie pytam także stosunki rodzinne, bo mimo, że były to czasy, kiedy te relacje rodziców z dziećmi bywały chłodne odległe to jednak Klementyna stała się ulubienicą ojca nawiązali taki silny kontakt emocjonalny tak to znaczy myślę, że z relacjami pomiędzy rodzicami dziećmi tamtych czasach bywało równie różnie jak to bywa dzisiaj znaczy tak, owszem jest założenie, że rodzice powinni kochać dzieci dzieci powinny ukrycia odwzajemnia, acz myślę jednak, że zgodzili się, że nie jest koniecznie doświadczenia wszystkich ludzi i tak było tamtej epoce również Jan Sobieski jeszcze nie będą króla, kiedy urodził się mały Jakub poświęci mu tyle czułych słów korespondencji, że nie ma porównania z żadnym innym dzieckiem dzienny z żadnym z żadną inną korespondencją, którą znamy z całą pewnością był do syna nawet na tym etapie, na którym szczególnie widziałby urodził się we Francji bardzo przywiązany i królowa Maria Kazimiera wódz niewiarygodnie przywiązała się do 1 ze swoich wnuczek imienniczki Marii Kazimiery, która Jakuba starszej siostry Marii Klementyny, którą zabrała ze sobą do Rzymu i naprawdę, żeby to w jaki sposób ona pisze o tej dziewczęca i jak ona o nim opowiada nawet na audiencjach papieskich no jest świadectwem bardzo bliskich relacji, jakie łączyły królewicz Jakub był człowiekiem surowym zamkniętym w sobie by nie takim u no gdzieś emocjonalnie niepewnym tak jakbym to ujęła i spośród tych 3, które rzeczywiście zmarł Klementyna związany był najbardziej i Maria Klementyna to odwzajemniają zła, ale chcę powiedzieć, że jej korespondencji wynika, że ona była taką osobą niesłychanie empatyczną otwartą na ludzi mniej gotową ludziom pomagać w jej korespondencji mniej to jest to są setki stron listu podpisała listy winny no co 2 tygodnie nie są to list do ojca przede wszystkim, a są wzmianki o korespondencję prowadziła z siostrami, ale my tej na razie nikt nie widział zbada czy widać wyraźnie jak ona przyjmuje siódme miejsce, a zatem emocje odgrywały w tej epoce pozytywne emocje również odbywały w tej epoce i kontrolę i a wszystko zależy od tego kim konkretnie mówimy to dopytam jeszcze stan majątku, bo mówiła pani o tym, że wprawdzie trzeci Sobieski był majętnym człowiekiem, ale potem jego majątek trzeba było podzielić między 3 synów Klementyna jak już pan na wydaniu będzie uchodzić za dziedziczkę potężnego majątku czy ten majątek był taki symboliczny tak naprawdę to znaczy dużo o nim opowiadano tak naprawdę pieniędzy w skarbcu nie było tak pieniędzy w skarbcu nie było mówiono o tym majątku bardzo dużą i powiem tak jak trzeci był naprawdę majętnym człowiekiem sądzę też, że opowieść o jego bogactwie zrodziła się także w trakcie wyprawy wiedeńskiej, kiedy sam król pisze, że jego konie są wspaniale przybrane, że on codziennie do ślubu ubierać się musi i choć rzeczywiście ze wspaniałych szatach oczywiście ubrany z Polska, ale przedstawia też Książąt niemieckich elektorów Saskiego bawarskiego, którzy to prawdy mają szaty znoszone nieodpowiednio zdaniem króla przybrane na niektórych konie są świetne no ale już rządy na nich ciemny i siodła ich ich uprząż nie jest szczególnie ciekawa nie jest nie jest nie prezentuje się później tak jak powiedziałam Kulewicz cie rzadko przebywali w swoich dobrach jak wiadomo pańskie oko konia kupcie mi o tym jakie były nadużycia można przeczytać przynajmniej wyrywkowo, ale robi to duże wdrożenia i takie negatywne oczywiście o tym nie do jakich nadużyć tam dochodziło pozwolę sobie przypomnieć, że inne w roku 1700 czwartym i kule i Jakub w związku z działalnością polityczną skierowaną przeciwko Augustowi drugiemu, bo rozpoczęła się wojna Północna, która toczyła się na ziemiach polskich wobec tego związku z tą działalnością królewicz Jakub i Kulewicz Konstanty jego najmłodszy brat zostali uwięzieni przez Augusta drugiego wywiezieni na terenie Saksonii tam byli przetrzymywani do końca roku 1700 szóstego no to tu są to naprawdę 3, czyli długie lata, kiedy nikt do tych majątków nawet nie zagląda tak powiedziałam zniszczenia wojenne także robią swoje, więc o tym jak bogaci są sobie jak wspaniały głosach dostanie Klementyna rzeczywiście w Europie mówiono by nie, ale należy powiedzieć, że wyobrażenie ludzkie umorzyło pieniądze, które one mężowi mogła wnieść i innych chcę powiedzieć, że do końca jej życia, czyli przez lat z górą 15 i nie od chwili, kiedy wyszło samo już będą toczyły się inny spory o to, że ona nie dostała obiecanego posagu będą podejmowane starania żeby, choć części posag został wypłacony, a tymczasem nie było podstaw do tego, ponieważ z 1 strony mówimy o majątku u z drugiej strony jednak ten majątek był w Polsce, a Anna żyła w Rzymie wraz z mężem i o gotowych pieniądza, czyli o gotówce o jej upływie nie mogą być nawet mowy dobrnęliśmy już do jej małżeństwa, ale chciałbym troszeczkę jednak się cofnąć mówiliśmy o tym, że kiedy w 1700 pierwszym roku Maria Klementyna wchodzi na świat to Jan trzeci już od 5 lat nie żyje zmarł 1600 dziewięćdziesiątym szóstym roku, ale żyje jeszcze przez kilkanaście lat po śmierci męża królowa wdowa Maria Kazimiera i ona marzy by wszystkie wnuczki zostały królowymi zabiegała o ich świetne mariaże to jak było z wykonawstwem no z wykonawstwem było zupełnie inaczej niż z tymi zamiarami królowej królowa rzeczywiście bardzo aktywnie działała angażowała te plany, które snuła i papieża nie kardynałów wskazywała coraz to nowych potencjalnych kandydatów do małżeństw ze swoimi wnuczkami przy tym najpierw tak pani powiedziała królowa marzyło, że zostaną one królowymi później w gruncie rzeczy dosyć szybko zorientowała się, że tutaj oba Królestwa mogły być nie może no ale starała się przynajmniej, żeby one weszły wnuki weszły w skład elity, czyli wskazywała Książąt włoskich francuskich kuzynów tam, gdzie czy dalszy legitymizować przepraszam synów Ludwika czternastego i prosiła królewicza Jakuba, żeby uczynił to co wstępem do rozmów małżeńskich być może mianowicie, żeby inny wyznaczył usługi dla córek, żeby wskazał wielkość posagu, bo od tego także wiele zależało, a tymczasem napotykała na milczenie syna i to takie bardzo uparte milczenie oznacza kolejne listy królowej ona prosi, żeby sędzia odniósł do jej próśb nie przynoszą efektu, więc królowa pisze do Łowicza Jakuba z prośbą o wskazanie wielkości posagu i nie przynosi to efektów przyczyn królowa zajmuje się przede wszystkim losem tej swojej ukochanej przed wszystkim najstarszej wnuczki w związku ze swoimi dziećmi postępowała tak samo ożenił Jakuba potem kolejną wydała za mąż córka Teresy Kunegundy potem zaczęła się rozglądać za małżeństwa dla lewicy Aleksandra, więc robiła to zgodnie z obyczajowością epoki dzieci miały być wy dane za mąż ożeniony wg starszeństwa bardzo tym czym tymczasem tutaj wnuczka Maria Kazimiera obawia się i chyba słusznie jak się okazało, że królewicz Jakub nie myśli o ich losie, że ojciec nie przyjmuje się losem, lecz rozważa raczej małżeństwa tych młodszych córek i teraz to co myślę najważniejszym mniej więcej w roku 1700 dwunastym na rzymskim dworze królowej Marii Kazimiery pojawią się wysłannicy, a Jakuba Stuarta wygnanego o Bugu króla de iure czy też tytularnego króla angielskiego na taki rekonesans chciał zobaczyć kolejni się Maria Kazimiera są też dowiedzieć jak będzie miała posag królową to uszczęśliwiło wierzyła bowiem, że jako wróci do swojego Królestwa, w którym w tamtym czasie rządziła jego przyrodnia siostra królowa Anna już rozpoczęto takie wstępne rozmowy, ale wkrótce okazało się rząd Jaku rzeczywiście wierzy w to, że na tron angielski wróci i wobec tego chciał mieć żony, która dałaby mu urlop polityczna te rozmowy są bliskimi zostają wznowione, a po śmierci królowej, więc po roku 1700 szesnastym i co ciekawe urlop już niema jej imienniczka kolejni Maria Kazimiera wróciła do ładne, ale ojciec rzeczywiście nie rozmawia z wysłannikami Stuartów nie koresponduje, bo tam był ugór prowadzona korespondencja na temat zamążpójścia Marii Kazimiery, lecz mowa jest o najmłodszej Marii elementy nie w tym pierwszym momencie wydaje się, że było spowodowane faktem, że to ona jako oczko głowie ojca miała wyjść za mąż za króla, a w każdym razie za człowieka, który być może wkrótce królem zostanie, bo chciałbym zwrócić uwagę, że losami Stuartów oczywiście ze względów politycznych nie ze współczucia ani zajmowało się wiele państw europejskich w tamtym czasie dotyczyło zajmowała się tym Hiszpanii, a tutaj też ukrywać się przyczyna, dla której te rozmowy są bliskimi zostały wznowione, a na tronie hiszpańskim zasiadam Filip piąty Bourbon, ale jego boku zasiada na nim Elżbieta karne za księżniczka armeńska, która jest najbliższą kuzynką kule niż Sobieskich i jest ich siostrą cioteczną i to oznacza, że związek z osobistymi będzie wzmacniał pozycję ubezpiecza Warta będzie czynił go graczem politycznym ciekawszym oczach Hiszpanii, a zatem nie tylko ewentualne posługi, ale także te wpływy polityczne ta daleko idące konsekwencje koneksji rodzinnych miały tutaj ogromne znaczenie i dodam tylko 1 rzecz w gruncie rzeczy zgodnie z tymi marzeniami matki i kiedy królewicz Jakub wydał już Marię Klementynę za mąż, kiedy wyśle do Italii na spotkanie z Jakubem 6 Artem napisze taki list kierowany na wzór świecki, który zaproponuje by Karol dwunasty ożenił się z jego najstarszą córką, czyli właśnie Marią Kazimierą nie to również miałoby daleko idące konsekwencje polityczne dla wszystkich zainteresowanych stron, czyli dla Szwecji dla Suarta dla Sobieskiego, zanim jednak Lis miał możliwość trafić w ręce Karola dwunastego nie ten zginął, ale moim małżeństwa Marii Kazimiery nic już powiedziała pani profesor, jakie korzyści obiecywał sobie po tym, małżeństwie Jakub Edward Stuart, a czy dla Marii Klementyny naprawdę była taka dobra partia bo kiedy Jakub Stuarta właściwie go wysłannicy starali się od te najstarszą z księżniczek to akurat wtedy oddaliła się szansa na koronę dla Jakuba Stuarta z tych rozmów nic nie wyszło, kiedy Maria Klementyna wychodzi za Jakuba Stuarta to w zasadzie też nic nie wskazuje na to by król wygnany z ojczyzny miał kiedykolwiek do niej powrócić małżeństwo Marii Klementyny zostaje uzgodnione dokumenty związane z tym małżeństwo zostaje podpisany w roku 1700 osiemnastym, ale już ona we wrześniu tego roku wyrusza do narzeczonego, ale już wiosną 1700 dziewiętnastego roku ona jeszcze nie zdążyła dotrzeć, bo została zatrzymana przez cesarza niż w roku, ale właśnie w tym czasie Jakub Stuart ruszam do Hiszpanii, z której ma płynąć Unię oczywiście otoczeniu wojska na wyspie nie brytyjskie, aby się o swój tron upomnieć to też ten 1 momencie Maria Klementyna i jej narzeczony Jakub Stuart byli bliżej Korony angielskiej, a szkockiej, a aniżeli kiedykolwiek wcześniej zapewne tyle tylko, że ostatecznie z tej z tego przedsięwzięcia Międzynarodowego oczywiście bardzo różnych bardzo skomplikowanych przyczyn też nic nie wiesz to teraz zapytam panią o to zatrzymanie Klementyny podczas podróży przez Włochy dla, dlaczego cesarz Karol szósty Habsburg zdecydował się nie wiem aresztować można tak było powiedzieć, że jest to aresztowanie pewnie zacząć trzeba by było od tego, że Karol szóste podobnie jak Elżbieta farmę za też jest najbliższym kuzynem Marię Klementynę też jest jej bratem ciotecznym nadwozie wciąż żyje na dworze wiedeńskim wciąż żyje ciotka Marii Klementyny mnie matka cesarza Eleonora i kiedy były rozmowy o małżeństwa Jakuba Stuarta z Marią Kazimierą zażywa napisała, że była Korona bez pieniędzy bez krajów, którym będzie się rządzić jest nic niewarta i że odradza rozmowy z czwartą, ale między czasie są c u pojawił się taki element natury wyznaniowej mianowicie jak szczur był katolikiem i cha rozglądał się w pewnym momencie z księżniczką protestancką mógłby poślubić lub zbliżyć się nieco do swoich oddanych ludzi no albo wyznania anglikańskiego albo UE sprzyjających wyznaniom reformowanym właśnie, proszę bardzo, spodobało papieżowi to zrodziło określone obawy i wśród zwolenników katolicyzmu w innej czwarta i zaczęto starać się o to, żeby jednak jego boku znalazła się katolicka całą pewnością w porozumieniu między bliskimi 6 Artem odegrali swoją rolę jezuici wiedeńscy tutaj źródła wskazują nawet konkretne nazwiska i w związku z tym cesarzowa Eleonora również się w to zaangażowała nagle okazało się, że Korona bez pieniędzy bez ziemi jest rzeczą drugorzędną to co jest ważne to jest właśnie fakt, żeby im jako poślubił katoliczkę i katolicyzmie został natomiast rolę w szóstym czasem aż związał się w tym czasie z dworem brytyjskim, a ten wzór brytyjski Korona brytyjska faktycznie należały do Jerzego hanowerskiego, a toteż, kiedy Maria Klementyna wyruszyła w podróż już w drodze, ale u króciutko za Łabą i otrzymała list towarzyszyła jej matka to nam ją odprowadzić to nie, że mógł otrzymała Maria Klementyna list ostrzegający przed tym, żeby albo wróciła do Oławy albo bardzo szybko jechała na nie, bo takie były też rady Jakuba Stuarta, żeby się spieszyć no ale tego w Oławie nie posłuchano przygotowania do podróży sama podróż trwała dosyć długo i cesarzowa Eleonora zdążyła powstrzymać Kuriera, który miał w Insbrucku, czyli nie więcej na granicy pomiędzy ziemiami cesarskimi, a Italią powstrzymać dalszy ciąg dalszy przejazd Marię Klementynę, ale nawet opóźnienie wysłania tego Kuriera nie pomogło, bo tak jak powiedziałam ta podróż Sobieskich en trwała zbyt długo właśnie tam u władzy Innsbrucka poprosiły, żeby panie zatrzymały się nieco dłużej ówczesny i ówczesne władze miasta powiedziały, że czy twierdzy właściwie miasta powiedziały, że muszą skontaktować z cesarzem mnie de rozmowy trwały na tyle Długosza i panie zostały tam przez całą zimę właściwie nawet do ostatnich dni dni kwietnia próba uratowania oficjalnego dopuszczenia tego nie wiem miejsca internowania tam w areszcie trudno mówić one były takim prywatnym Pałacu, ale czy utrzymywanie i dostęp do nich był dosyć łatwy i bezpośredni w każdym razie wynika ze źródeł, a więc próba ich uwolnienia zaangażowany był m.in. papież odwołujący się do sumienia Karola szóstego, który nie powinien przetrzymywać no kuzynki mnie i narzeczonej Jakuba mniej jest czwarta u siebie nic jednak nie pomogło natomiast Marię Klementynę uwolniono fortelem, ale wiele wskazuje na to, że nie jej straży wykazały się ślepotą i nie, dlatego że rzeczywiście były ślepe i tylko być może taką właśnie na rynku cesarzowi chodziło o to, żeby Maria Klementyna wydostała się z Innsbrucka, a równocześnie, żeby coś sztucznego nie musiał przykładać ręki zaś próbował załatwić nie tylko swoje interesy za kulę angielskim z Jerzym Hamerskim załatwił, że jeszcze zupełnie inna Janowicza, jakoby zemsty za to, że Maria Klementyna nie posłuchała jego rozkazu z zemsty za to, że uciekła, a nakazał Jakubowi Sobieskiemu i całej rodzinie opuszczenie ławy cesarzowa Eleonora prosiła syna, aby jej siostra Jadwiga Elżbieta wraz z córkami o pozostałych tak się stało, ale Jakuba wygnano i tułał się Kulewicz przez następne 3 lata Marii Klementyny trasę udało się uciec do Bolonii tam poślubiła na początek per prokuratura Jakuba ceremonię ślubną powtórzono już z właściwym panem młodym 3września 1700 dziewiętnastego roku ponoć małżonek nie był ani przystojny ani czarujący ani elokwentny za to przygnieciony licznymi troskami czy było zatem małżeństwo szczęśliwe przynajmniej na początku też od początku źle się z nim działo o Jakubie ciułacze mówiono bardzo różnie było chyba uchodził za przystojnego mężczyzny i miału, zwłaszcza młody człowiek dobrą opinię natomiast w momencie, kiedy Maria Klementyna go po ślub było rzeczywiście miał za sobą kilka takich bardzo przykrych doświadczeń kilka porażek, które podniosą w związku z próbami odzyskania tronu angielskiego został zmuszony do przeniesienia się najpierw z Wood Paryża do Lotaryngii potem Lotaryngii do Awinionu potem z Awinionu do Rzymu długo zresztą wybierano jego, bo najpierw wskazywano mu siedzibę w wino rzeczywiście był człowiekiem na pewno przygnieciony tymi doświadczeniami był bardzo poważne, ale i to jest chyba najgorsza wygląda na człowieka mocno ulegającego wpływem otoczenia i to niekoniecznie osób zasługujących na to, żeby ten wpływ posiadać i co ważne to zła opinia doradca króla umów nie jest opinią jedynie Marii Klementyny, chociaż ona miała na nas na tak na temat tych, gdzie ludzi rzeczywiście no ile o nich pisała natomiast wielu innych Anglików Szkotów Irlandczyków również, czyli u oddanych można było powiedzieć Jakuba Stuarta również moich ludziach i źle źle mówiło i tutaj mieści się problem, że ludzie próbujący zdobyć kontrolę nad królem mający kontrolę ostatecznie źle mówili o Marię Klementynę, wprowadzając niepokój małżeństwo, wprowadzając napięcie i na ten filigranowy dworze rzymskim, bo Maria Klementyna Jakub Suart użyli ziemia w otoczeniu i stosunkowo niewielkiej grupy ludzi im oddanych to latem filigranowy dworzan napięcia pomiędzy nim emigrantami, którzy otaczali parę królewską były bardzo silny być może właśnie, dlatego że grupa była tak niewielka to po Palka, która tam się uczyła była mniej niesłychanie energiczna niesłychanie gorąca i oczywiście para królewska była tego ofiarą jest bowiem rzeczą króla być arbitrem rozstrzygać, a Jakub dalsze manewrować w sytuacji, kiedy stał się stroną, a on był 1 stroną i Maria Klementyna niemal automatycznie stała się stroną drugą oznaczony przed prze prze przechodził jednej z lica ona zaczęła przewodzić drugiej stało się najgorsze możliwe nieszczęść, bo tak powiedziałam rzeczą władcy jest rozstrzygać być sędzią stać ponad podziałami być może czasem podziałów używać do manipulowania ludźmi do nie powiększania swojej władzy i tego, jaką jest lepiej, a tu nie było tak pani profesor też małżonkowie bardzo różnili Jakub Edward ponoć był melancholijnym introwertyk lubił żyć w takim właśnie wąskim gronie najbliższych towarzyszy Maria Klementyna, o czym pani mówiła na początku naszej audycji to była osoba Pogodno otwarta empatyczna ona chętni łatwo nawiązywała znajomości można było powiedzieć, że no tak klasyczne różnica charakterów to prawda natomiast na początku oboje deklarowali, że podobają się sobie wzajemnie on tak pięknie pisał, że jego powinnością jest uczynić Maria Klementyna szczęśliwą, że im dłużej ją zna, tym bardziej chciałby ją widzieć szczęśliwą i nie trzeba tego ja tego w każdym razie nie traktuje jedynie w kategoriach takich no pustych zgodny z obyczajowością deklaracji ona również pisała o nim bardzo czule pisała np. że bardzo chciałaby, żeby siostry wówczas wciąż niezamężna przecież od niej starsze były również szczęśliwe w małżeństwach, które zawrą jak jak on zachodzi jednak problem także innego rodzaju mianowicie poza różnicą charakterów i tymi i tą grą mniej chętny by tych akcji ne dworskich my być może jest jeszcze inny problem Janowicza będzie jedno małżeństwo zaczynało napotkało Maria Klementyna napotkała wiele trudności po pierwsze, usłyszała, że w związku z jej małżeństwem z ucieczką z Innsbrucka jej ukochany ojciec został wygnany z łat cesarz wydał zakaz prowadzenia rozmów o małżeństwach jej starszych sióstr ona była szczęśliwa, a one którym, które powinny były wyjść wcześniej za mąż siedział nieszczęśliwe ze śmiertelnie chorą matką, bo Jadwiga Elżbieta zaczęła chorować i to doprowadziło ostatecznie do Europy doprowadziła do śmierci w roku 1700 dwudziestym drugi ostatni został wypłacony co podważało pozycję Marii Klementyny, jakby wszystkiego było mało doszło do takiej i nie był szczególnej sytuacji, która się stosunkowo często zdarzało w tamtych czasach mianowicie no to jest do uwierzenia czy nie my przez niemal cały rok 1700 dwudziesty Maria Klementyna była wciąż to znaczy w listopadzie 1700 dziewiętnastego roku po raz pierwszy czytamy, że chyba jest ciąża, a dziecko urodziło się w ostatnich dniach grudnia roku dwudziestego w ciąży przez rok żadna kobieta być nie może, a oznacza to, że były poważne kłopoty z oznaczeniami no czy to jest przemienność czy też nie może zdarzyło się poronieniem między czasie, którego ona nie zauważyła może to było jakieś problemy z menstruacją zresztą też mogące wskazywać na ogromne napięcie, w którym żyła no, niemniej w tamtym czasie uważano, że to niepoważna sytuacja, że kobieta powinna wiedzieć, kto jest wciąż też dnia, nawet jeżeli to boli pierwsze ciążenia na doświadczenie wielkich nie miała i to wszystko razem mogło powodować no tak powiedziałam ogromne napięć i ciężko powiedzieć, że przez następne lata no i mimo tych jakiś punkt niejasności, które tam w jej życiu prywatnym mają miejsca ona prowadzi bardzo ożywioną korespondencję, który zajmuje się przede wszystkim 2 sprawami o tym, żeby królewicz Jakub mógł wrócić do domu oraz tym, żeby Marii Kazimiery Marię Klementynę wydać za mąż i w tym bardzo mocno bierze udział Jakub uczciła ich listy są, bo piszą osobno do gliwiczan Jakuba są na jedno brzmiąca oboje piszą o tym samym wskazują kolejnych kandydatów proszę królewicza Jakuba oznaczenie posagu dokładnie to co kilka lat wcześniej robiła królowa Maria Kazimiera i zabiegają o to, żeby on się losem córek zainteresował Jakub pszczoła używa argumentów takich rzeczy jest obowiązkiem Jakuba Sobieskiego, ale pisze też mniej więcej w ten sposób, że jak od kiedy ta sama będzie miała głowy będzie spokojniejszy, a zatem naprawdę jest cała gama argumentów, które się zdarzają i co ważniejsze, dopóki ich starania trwają wydaje się, że małżonkowie mają wspólny tam podkreślam jak szczur przejmuje się tymi sprawami równie mocno jak Maria Klementyna i problemy w małżeństwie zaczynają się pojawiać także, bo w momencie, kiedy ta korespondencja się kończy ona się kończy, ponieważ 2002. roku Jakub Styła tematy korespondencji czy kończą, ponieważ Jakub Sobieski wraca do Oławy Maria Kazimiera umiera też umiera matka, a Maria Klementyna Maria Karolina przepraszam mocniej wychodzi ostatecznie za mąż wyjeżdża do Francji i w tym momencie jak gdyby małżonkom zaczyna brakować tematu rozmowy i Maria Klementyna ma żal do męża, że on się zamyka w swoim apartamencie ze swoimi doradcami prowadzi korespondencję polityczną, a ją trzyma z daleka od swoich ważnych spraw no i do pewnego stopnia od siebie samego od tej nie do końca prawda, bo oni wyjeżdżają wspólnie na wycieczki oni wspólnie chodzą do liczby teatru i wspólnie mecenas czują teatrowi będą mieli jeszcze następne dziecko, czyli co się dzieje, więc coś dobrego, ale z drugiej strony wkrótce zacznie się dziać także coś się złego, bo ostatecznie Maria Klementyna zostanie matką 2 synów to Karol Edward i Henryk Benedykt zresztą ostatni mężczyźni wywodzący się w prostej linii dynastii Stuartów no i w 17002005. roku po narodzinach drugiego syna pomiędzy małżonkami dojdzie do poważnych nieporozumień na tyle poważnych, że Maria Klementyna opuści rzymski Dwór schroni się w klasztorze na Zatybrzu tak przyczyną pierwszą przyczyną napięć jest ta sytuacja zewnętrzna nadwozia, które już mówiłam jest ta gra wpływu, która rzeczywiście no i utrudnia zgodne pożycie małżonków to narastające napięcie widać korespondencji Marii Klementyny to widać nawet kroju pisma i odpowiadać rozlicznych skreślenia, które pojawiają się w listach do ojca Mylnej to widać i prośba, żeby Jakub Sobieski pojawił się w Rzymie, że chciałaby z nim porozmawiać tak powiedziałam, ale czuć, że nasze pytanie czuje coraz gorzej coraz mniej pewnie nie napotyka zrozumienia ze strony ojca Jakub z 1 strony nie odmawia mienie nie u nie neguje tego, że przyjedzie, a z drugiej strony okazuje się, że życie toczyło nie wybiera natomiast równocześnie oczekują na narodziny syna i potem oczekująca narodzin drugiego dziecka potem po narodzinach syna jako przykład podejmuje decyzję, że Karl Barth, który w marcu ma no 4 lata 3 miesiące by potem Noma dalej 4 i urok jest, więc malutkim dzieckiem, a ma zostać przekazany w ręce mężczyzn jeden z mężczyzn jego długów trenerem ma zostać oddalony wcześniej z dworu dzień Morey, który nabył tak właśnie taką osobą i źle postrzeganą przez Marię Klementynę ten człowiek zostaje wezwany z letnim i Francji a, dokąd wyjechał i jest to wszystko w takich troszkę dziwnych okolicznościach, bo jak można odnieść wrażenia z korespondencję obecnie Warta, że on to wszystko tuż przed żoną ukrywa ile Maria Klementyna wiedziała na temat tych planowanych zmian powiedzieć trudno być może jak na dworach krążyły plotki natomiast od przekazywaną męskie ręce ca w biegu lat 7 wtedy, kiedy no zarówno książka emocjonalnie dojrzewali, jaki był intelektualnie byli też już no bardziej otwarci mniej i wówczas kobiety się z nimi żegnały może z żalem, ale bez narzekań bez krzyków było oczywistą rzeczą, że tak to właśnie będzie tutaj odbiera się Jakuba Karola bardzo przepraszam najmocniej odbiera się kobietą i co więcej inne ilu nie przydzielono guwernantki nadzór nad pokojem dziecięcym miała osobiście Maria Klementyna wobec tego pozbawia się wpływów i to oczywiście rodzi kolejne napięcia, a do tego wszystkiego to jest właściwie taki taka kropla, która przed przelała czarę i Maria Klementyna pojawiają się w pokoju syna usłyszała to prawdopodobnie od główne właśnie, że on jej matki królowej nie może zostawić z synem następcą tronu samej, dlatego że zakazał tego król Maria Klementyna jest zaskoczona zadziwiona rozwścieczona także tą sytuacją mniej ja psuła tłumaczy później w liście do niej w ten sposób, że ani król Edward ma taką tendencję do zamykania się ze swojego apartamentu i schodzenia do niższej służby no i tak troszkę trudno wytłumaczyć wyobrazić, że królowa przychodzi z wizytą do jego apartamentu to trzeba określić na asy w tym czasie zamiast bawić się ma o no gdzież tam się właśnie wymyka itd. jest to trochę niepoważne i mnie no tak każe zastanawiać się nad rzeczywistymi motywami działania mniej kula, niemniej Maria Klementyna doprowadza do takiej otwartej w pełni awantury i mówi Isia albo król albo byli przepraszam albo guwerner i syna albo ona, po czym zamyka się w swoim apartamencie prosi małżonka, żeby z nią porozmawiał i odpowiedzi mniej i Jakub zamyka się ze swoimi doradcami nie rozmawia z żoną tylko z doradcami z pytaniem to on ma zrobić nie przychodzi wcale do Marii Klementyny nie podejmuje rozmowy próby wyjaśnienia tego wszystkiego i w odpowiedzi Maria Klementyna opuszcza Dwór wyjeżdżając do mniej tego klasztoru na Zatybrzu i co ciekawe zaczyna się taka międzynarodowa awantura, ponieważ jak czuła i jego doradcy informują kolejne wybory o tym co się wydarzyło do pewnego stopnia, tłumacząc wszystko o szaleństwa Marii Klementyny, ale to szaleństwo nie jest tutaj nie u nie ma oznak choroby umysłowej tylko takiej zgody na nie godzenie się z obyczajami działanie wbrew temu co oczywiste żona powinna słuchać męża i to mąż ma rządzić na dworze, jeżeli jest królem natomiast Maria Klementyna rozwija propagandę ze swej strony co najważniejsza zdobywa poparcie Arkuszewski hiszpańskiej pary królewskiej zarówno Elżbieta pewne, jakiej chwili piąty piszą liste do niej piszą listy do Jakuba Suarta, których zdecydowanie biorą stronę Marii Klementyny przyznam, że mniej listów tak pełnych uczeń 1 dorosłego człowieka do drugiego dorosłego człowieka nie czytałam nigdy w życiu byłam mając pierwsza sprzed, o czym przed oczyma byłam u więcej niż bardzo zadziwiona Marek nadal skuteczne leki w tym klasztorze 2 lata poczuł na własnych warunkach powróciła na Dwór swojego męża ponoć podjęła także obowiązki małżeńskie, ale i zdrowie podupadło Maria Klementyna poświęciła się działalności charytatywnej praktyką pobożnym i relacje między małżonkami właściwie ustały w jednym z listów jak pisał żonie, kiedy nie jest w kościele bądź nie jest wspólnych posiłków zamyka się w swoich pokojach, gdzie spotyka się wyłącznie ze swoimi służącymi synami pości tak bardzo trudno pojąć jak kobieta, która twierdzi, że chce mieć dzieci może tak czynić spędzam z nią bardzo mało czasu Marek Klementyna już w 17003005. roku, a więc 3004. roku swojego życia przyczyna śmierci ponoć nieznana, ale różne choroby się podejrzewa gruźlicy astmy anoreksję rzeczywiście Maria Klementyna umiera bardzo mocno wycieńczone o tym była spowodowana jej choroba wskazać trudno nie ulega jednak wątpliwości, że ten pobyt poza domem to zamknięcie klasztorze musiało zetrzeć na bardzo wrażliwej osobie będzie duże wrażenia i być może to spowodowało, że nosił jej organizmu zostały naruszone na tyle mocną, że nie wróciła, że zaczęła coraz bardziej chorować do zdrowia nie wróciła nie ulega wątpliwości, że ona zawsze jadła bardzo niewiele inny mówi się tutaj no tak powiedziałem o wyniszczeniu organizmu, ale czy rzeczy czy nie jadła, bo nie chciała wcześniej jadła była chora trudno stwierdzić pogrzeb odbył się w lutym 17003005. roku na życzenie papieża Klemensa dwunastego miał charakter niezwykle uroczysty Maria Klementyna była chowana w Rzymie z całym ceremoniałem tak tutaj ceremoniał zastosowano inny podobny jak miało miejsce wypadku królowej Krystyny królowej świeckiej, która przeniosła się do Rzymu tam wiele lat spędziła były bardzo smutne, ale bardzo barwne przedtem uroczystości przede wszystkim bardzo długi orszak pogrzebowy jest udziałem niemal całego duchowieństwa w innych Rzymu ówczesnego serca i wnętrzności królowej złożoną kościele świętych apostołów natomiast jej ciało w bazylice Świętego Piotra i później ze staraniem kolejnych papieża z postępami bardzo piękne mnie nagrobek trupa upamiętnia jej żyć prof. Aleksandra skrzypiec z Instytutu historii wydziału humanistycznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach była moim państwa gościem pani profesor bardzo dziękuję za rozmowę dziękuję bardzo, państwu dziękuję za wspólnie spędzony czas i życie spokojnej nocy dobrych snów do usłyszenia Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: SPRAWY RÓŻNE

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POSŁUCHAJ RÓWNIEŻ

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Słuchaj wszystkich audycji Radia TOK FM kiedy chcesz i jak chcesz - na stronie internetowej i w aplikacji mobilnej!!

Dostęp Premium

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA