REKLAMA

Kazimierz M. Ujazdowski: "Powinniśmy ukształtować sądownictwo niezależne i efektywne"

Poranek Radia TOK FM
Data emisji:
2021-12-07 07:40
Prowadzący:
Czas trwania:
14:34 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
ranek Radia TOK FM poranku Radia TOK FM Kazimierz Michał Ujazdowski senator koło senatorów koalicja Polska Polskie Stronnictwo Ludowe dzień dobry pan tych tytułów w obozie 32 i dzień dobry witam państwa w wykopane we francuskim życiu politycznym dzieje się wydaje mi się, że naprawdę więcej niż w Polskim, a 1 żyć zaciekawia mających polskiego obserwatora warstw konfliktu jest konflikt między znaczną część elity politycznej, a wyraźną większością elity jest dział Rozwiń » sędziowskiej czystego dla nas płynie jakiś wniosek, że na wkład może opozycja nie powinna bać się konfliktu z polskim środowiskiem sędziowskim tylko, dlatego że jest w konflikcie z tym środowiskiem PiS, ale konflikt we Francji, które rzeczywiście jest między ministrem sprawiedliwości częścią środowiska sędziowskiego jest sporem wewnątrz 3 z poszanowaniem zasady niezależności sędziów i niezawisłości i niezawisłości sędziów niezależności sądownictwa spór jest ostry klej jest też zarzut niższy prokuratorzy prowadzili postępowania w sprawach politycznych tak w sposób stronniczy we Francji też zupełnie otwarcie mówi się o i zaletach o słabościach Hyatt sądownictwa najwyższa rada sądownictwa, która ma istotne istoty by kompetencje w dziedzinie powoływania sędziów postępowań dyscyplinarnych jest stworzona w sposób zrównoważony takich mszy reprezentacja środowiska sędziowskiego jest równoważone przez reprezentację osób niezależnym wobec środowiska sędziowskiego no ale też nikt we Francji nie próbował wywrócić tego systemu, który bez chroni niezależność sądownictwa tak to znaczy nie próbował zrobić tego co przeprowadził przeprowadziło prawo sprawiedliwość znaczy opanować całkowicie wymiar sprawiedliwości doprowadzi do tego, że sędziowie nie są reprezentowani w sposób podmiotowy tylko wyznaczeni przez większość polityczną jest to interesujące raczej z punktu widzenia tego co powinno stać się w Polsce po odejściu rządów prawa jak miłość bardzo mnie interesuje wie pan, bo mam takie, dlaczego dlatego, że powinniśmy ukształtować sądownictwo niezależne i efektywne tak to znaczy nie tylko niezależne, ale takie, które spełnia prawo obywatela do sądu takie, które się, które oznacza, iż postępowanie sądowe nie trwa przeciętnie ponad 800 dni dla pamiętam to postęp dochodzenia roszczeń w sprawach cywilnych w Polsce przez długi czas trwało dłużej niż przez wiele lat trwał dłużej niż 800 dni w takiej sytuacji prawo do sądu obywatela nie jest rzeczywiście respektowane wreszcie chodzi o to, żeby otworzyć zawód sędziego tak po PiS zastąpił sądownictwo niezależne takim modelem, w którym sędziowie dyspozycyjni są wykonawcami ich polityki, ale do zawodu sędziowskiego wobec Polski został w sensie realnym otwarty tak jak w jak jest to w wielu krajach europejskich sądzi pan, gdzie jest corolla, że jak pan panowie zdobędą władzę panowie panie zdobędą władzę to środowisko sędziowskie życzliwie potraktuje ofertę, żeby otworzyć te środowiska na nowe kadry u mam nadzieję, że część środowiska sędziowskiego potraktuje tę opcję jako pozytywną w istocie to trzeba powiedzieć, że do 2015 roku ze strony środowiska sędziowskiego nie płynął głos reformatorskich, a ministrowie, którzy chcieli w sposób cywilizowany do kolejno by pewnej korekty na korekty pozytywnym kierunku jak minister Biernacki tak no i spotykali się z jakąś wyraźną aprobatą, ale alei mówi o kwestię odpowiedzialności publicznej musimy mieć w Polsce sądy niezależny i efektywne, żeby to się stało to zawód sędziego musi być traktowany jako Korona zawodów taki dobrzy prawnicy praktycy adwokaci radcowie prawni w procedurze konkursowej powinni być nie tylko dopuszczeni do zawodu sędziowskiego, ale chcieli w tym zawodzie tak to jest 11 cel ważnych elementów reformy nie jedyny, ale 1 ważnych w no ja wiem tylko krótko mówiąc to politycy rację sędziom w polityce racja w wielu sprawiedliwości oznacza prymitywną kontrole w trasie kończy jeszcze większą i efektywnością bo aby sądy w Polsce mniej efektywne niż 2015 rokiem, a wszystkie doświadczenia państw europejskich wskazują na to, że jeśli sędziowie sami zarządzają wymiarem sprawiedliwości będzie bez jakiegokolwiek czynnika niezależnego tak jak w Portugalii we włoszech to kończy się to również niefunkcjonalny sądownictwem, więc potrzeba jest z równowagi i macie państwo taki pomysł na tę równowagę tylko macie na razie pomysł dobry przekaz medialny nie pomysły na równowagę i mają by ich już są dokumenty programowe ja też na niejeden z nich opracowały, ale także efekt już projektach legislacyjnych i nawet przy ręcznych w ustawie dotyczącej odbudowaniu krajowej rady sądownictwa zgodnie zgodnie z konstytucją, czyli przywrócenia konstytucyjności krajowej rady sądownictwa pojawiło się już nowe elementy jak większa reprezentacja sędziów sądów rejonowych w składzie krajowej rady sądowniczej także pomysły, żeby krajowa rada sądownictwa już niezależna decydowała kwalifikowaną większością głosów tak, żeby nie doszło do przejęcia zarządzania przez jedną ze ze strony wprowadzenie trybu konkursowego transparentność decyzji krajowej radzie sądownictwa to to cały czas to jest już pomysłach ugrupowań opozycyjnych, ale rzeczywiście trzeba dokonać wyboru między restauracją starcie między odrzucić myślenie restauracyjne odrzucić myślenie, że wszystko przed 2015 rokiem było idealne wystarczy powrócić to starego systemu i świat ułoży się na dobre nie na dobre niezależność sądownictwa musi być powiązana z jego modernizacją ukształtowania niezależności sądownictwa powinna być sztab powiązane z modernizacją bronimy nie interesów sędziów bronimy prawa obywatelskiego niezależnego efektywnego sądu można by tylko przy przy klęski, lecz im cieczy i patrzcie się uda nam proponują dania przed paroma minutami wypowiada się u nas senator lewicy Wojciech konieczny sam praktykujący lekarz dyrektor szpitala i z jego wypowiedzi zrozumiałem, że oczywiście każde każda grupa opozycyjna w sejmie poza Konfederacją poprze każdy dobry projekt rządu polskiego w sprawie walki z pandemią i on też tak zrobi, chociaż uważa, że każde porozumienie z PiS-em jest w ogóle bardzo szkodliwe dla dla opozycji i myślę, że w tej pozornej niespójność wypowiedzi pana senatora zawiera się prawdziwy dylemat jak po upierać, że pan np. w przyszłym parlamencie mieć porozumienie z tez leczono prawicą w sprawie kontr reformy systemu sądowniczego jak w tym parlamencie mieć jakieś porozumienie między opozycyjny sprawie tego, żeby się dogadać z PiS w sprawie ochrony zdrowia, że niestety jak wielu Polaków niezadowolonych z tego, że wiadomo, że opozycja zawsze przeciwko PiS-owi, a PiS zawsze przeciwko opozycji chyba jakaś część, aby tak i panu Bogu świeczkę diabłu ogarek jest w inny słuchałem wypowiedzi pana senatora koniecznego, ale po pierwsze, były momenty, w którym do doszło do przełamania podziałów politycznych choćby wybór prof. Wiącka na stanowisko Rzecznika Praw Obywatelskich oczywiście po długim okresie innym blokowanie wyboru tego tej instytucji kształtowania instytucji koalicja Polska w sprawach bezpieczeństwa polskiej na Wschodzie bezpieczeństwa granicy polsko-białoruskiej nie blokowała inicjatyw rządu, ale jeśli chodzi o covid to ja mogę zadeklarować czy jeśli rząd będzie miał odwagę podjęcia realnej walki o bezpieczeństwo Polaków i wprowadzenia choćby i wprowadzić zaproponuję zaproponuje też prowadzi paszport covidowy jako uprawniający do obecności w miejscach publicznych to uważam za za konieczny minimum tak istotnie notabene też wzór francuski to zdecydowanie poprę rząd takiej, a 100 mówiłem o tym już debacie publicznej w Senacie podczas ostatniego posiedzenia Senatu pytałem reprezentantów ministra zdrowia czy gotowi są to zrobić deklarujący poparcie dla tego rozwiązania tylko problem polega na tym, że w sprawie covid-u no rząd ma jakiś się czy Ministerstwo Zdrowia odpowiedzialnie odpowiedzialny prawnie za ochronę bezpieczeństwa zdrowotnego Polaków jest zakładnikiem taktyki politycznej tak to znaczy z kierowania się sondażami obawą przed reakcją tej części polskiego społeczeństwa, które się nie chce szczepić, ale każdy dzień przyniesie przynosi katastrofalne dowody, jakie są skutki odmowy szczepień, więc zdecydowanie poparł bym poprę rząd bez żadnych zastrzeżeń jeśli podejmie realne decyzje w sprawie przeciwdziałania czwartej fali covid tak zdecydowanie toczą proszę licznych zespołów ich nie tylko nie tylko te działania będą prezes frontu Narodowego pani Le Pen zapowiedziała, że jeśli wygra wybory ta to Francja zapłaci nasze część naszego odszkodowania wobec Unii Europejskiej prawda dochodziła kopalni Turów można poważnie traktować te deklaracje te pierwsze pytanie drugie czy czyn czy rzeczywiście, aby nie jest tak jak traktuje się dowiedzą, że Francja płaci za Polskę tam poparcie dla pani Le Pen lawinowo spadnie to przypomnę, że już kampanii prezydenckiej pani Marine Le Pen no atakowała z ekspansji polskiej gospodarki tak to była fabryka lodów Gwardię, która stała się 1 punktem centralnym się kampanii, gdy w w jej kampanii prezydenckiej, dlatego że zdaje się, że były byli polscy podwykonawcy dla tej fabryki nie sądzę, że to jest absolutnie wykluczone, żeby wyborca Francuzki pozwolił na zrealizowanie tej obietnicy zresztą państwa nie płacić cudzych zobowiązań, które są bardzo duże to nie jest tylko opłata za kampanie za zakopali Turów też już dzisiaj 335 000 000zł polskiego długu z powodu niedorzeczne jej polityki destrukcji wymiaru sprawiedliwości i wdanie się nimi nie odbierania sygnałów ze strony Czech w sprawie kopalni Turów do 335 000 000zł to jest to nie jest kwota abstrakcyjna to jest 3 lata bardzo, że funkcjonowanie gminy, której mieszkam Izabeli inform mam wielką przyjemność mieszkać w i promocja gminy wag nie myślę, że radio cieszymy się na promocję małych i dużych gmin w Polsce nie odpowiadają co strzeliło do głowy pani Le Pen coś takiego powiedzieć na pewno nie jest osoba niepoważna co nie powiecie programie jest niepoważnym politykiem z jakiegoś punktu uznała, że to punkt widzenia nawet bardzo dobrze będzie coś takiego powiedzieć to jednak to Polak tylko to z kolei koalicja protestuje koalicja realnej odpowiedzialności istota rzeczy polega na tym, że Jarosław Kaczyński buduje koalicję nie naprawy Unii Europejskiej tylko złości Unię europejską jest to koalicja protestują w ramach oprotestowali działalności komisji europejskiej można to powiedzieć czy pani prezydent Lech czy pani Marii Le Pen zakłada, że będzie prezydentem Francji w to wątpię sądzę, że nie ma większości, która wybiera wybrać kandydata takiej formacji politycznej Lotnik jest to zobowiązanie, które w jej oczach i tak nie będziemy musiały być wykonywane, więc w ramach oprotestowali polityki formułuje, ale oczy z przekonaniem, że nigdy nie będzie sprawdzać kim to trochę czy to jest oczywisty można powiedzieć człowiek część jak sesja młodych są 2 Izby jest kilka wymiarów decyzji Jarosława Kaczyńskiego zbudować koalicję protestu, żeby nie być zupełnie samemu tylko z Orbanem tak no i być może jest tutaj rachunek na torze, że któraś z tych sił politycznych zwyciężony proszę zobaczyć w państwie w szczycie w tym wypadku we Francji taki będzie poważnym sojusznikiem Polski, ale proszę zobaczyć czy pan Olewnik uczestniczy w koalicji włoskiej jakoś nie wspiera polskiego rządu i naprawy partii uczestniczy dużej koalicji i tym oburzenie na hipokryzję świata polityki zakończymy rozmowy naszym ojcem jest o odkrywanie prawdy o polskich interesach hipokryzja tak to tak czy się tak dobrego dnia to jest rozłożeniem dziękuję bardzo, Kazimierz Michał Ujazdowski im koło senatorów koalicja Polska Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: PORANEK - JAN WRÓBEL

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Podcasty TOK FM oraz radio TOK+Muzyka bez reklam - teraz 40% taniej w zimowej promocji!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA