REKLAMA

Pakt dla Praworządności zjednoczył siły opozycyjne i organizacje pozarządowe

Wywiad Polityczny
Data emisji:
2021-12-07 17:20
Prowadzący:
Czas trwania:
12:34 min.
Udostępnij:

"Pierwszy raz w ciągu ostatnich 6 lat udało się zjednoczyć wszystkie środowiska polityczne, te opozycyjne, i środowiska obywatelskie we wspólnym mianowniku. I tym wspólnym mianownikiem jest praworządność" - skomentował Michał Wawrykiewicz z inicjatywy "Wolne Sądy" podpisane dzisiaj porozumienia "Pakt dla Praworządności". Porozumienie podpisane przez dziesięć ugrupowań politycznych i siedem organizacji pozarządowych.

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
jest z nami mecenas Michał Wawrykiewicz adwokat i współautor razem z inicjatywą wolne sądy podcastu naprawo patrzy na tokfm PL dzień dobry panie mecenasie dzień dobry pani redaktor dzień dobry państwu jest mapa drogowa przywracania w Polsce praworządności porządek Prawa i Sprawiedliwości, którą żeście zresztą państw organizacji pozarządowej prezentowali na początku listopada zaraz tych kolejnych krokach, które są niezbędne by nasze państwo znowu stało się państwem Rozwiń » prawa rozmawiamy, ale zaczną od dzisiejszego poparcia dla tej mapy, jakiego udzieliły wszystkie opozycyjne siły sejmowe z wyjątkiem Konfederacji Platforma Polska 2050 PSL wszystkie ugrupowania lewicowe mniejsze ugrupowania np. Unii europejskich Demokratów zieloni Inicjatywa Polska nowoczesna 10 ugrupowań i 7 organizacji pozarządowych złożyło swój podpis pod tym dokumentem trudno było dość panie mecenasie do takiego momentu, kiedy wszyscy stwierdzają tak ten plan to jest nasz wspólny plan na przyszłość w obszarze wymiaru sprawiedliwości to my założyliśmy sobie takie zadanie kilka miesięcy temu na wiosnę, żeby właśnie stworzyć taki plan już zawczasu, zanim my nastąpi ten moment, kiedy będzie można go wdrażać w życie w pełni i i zaprojektowaliśmy najpierw uzgadniając go pomiędzy organizacjami prawniczymi i organizm z organizacjami obywatelskimi, które stoją już siódmą zimy na ulicy, broniąc tych podstawowych zasad państwa prawa no a potem zwróciliśmy się do partii opozycyjnych, aby one również uczestniczyły w takim wspólnym projekcie oczywiście, że nie było łatwo, ale to jest pisze ważny moment, dlatego że pierwszy raz w ciągu ostatnich 6 lat udało się zjednoczyć wszystkie środowiska i polityczne te opozycyjne środowiska obywatelskie we wspólnym mianowniku tym wspólnym mianownikiem jest praworządności to jest bardzo ciekawej symptomatyczne ważne, że praworządność nie jest rozumiana przez wszystkich tak samo niezależnie od tego czy mamy poglądy lewicowe centrowe czy konserwatywne, jaki światopogląd wyznajemy praworządności dla nas wszystkich tak samo ważna, bo jest to rama ustrojowa państwa, bez której w zasadzie żadne inne prawa i wolności nasze obywatelskie gospodarcze nie mogą być chronione, kiedy rozmawiam z politykami partii opozycyjnych to dość wyraźna jest ich obawa, że po przejęciu władzy przez opozycję, gdyby coś takiego nastąpiło w 2023 roku to hamulcowym zmian może być prezydent Andrzej Duda, komentując ustawy, które będą np. choćby przywracać niezależną od polityków krajową radę sądownictwa albo inny problem dla przeprowadzenia niektórych zmian potrzebna byłaby zmiana konstytucji, a na większość konstytucyjną raczej opozycja nie ma co liczyć przynajmniej dzisiejsze sondaże w ogóle na to nie wskazują, a przecież wszystko co będzie robione musi się trzymać w ramach prawa, bo nie można przywracać rozumiem praworządność, łamiąc prawo bezwzględnie trzeba zachować wszelkie standardy najwyższe wręcz standard ty przy przywracaniu praworządności my patrzymy na to pragmatycznie, tworząc to porozumienie dla praworządności patrzyliśmy tu pragmatycznie, a zatem nie sięgaliśmy do takich rozwiązań, które wymagałyby zmiany konstytucji wszystkie te propozycje mieszczą się w ramach obowiązującego porządku konstytucyjnego no i a co do prezydenta no to to jest bardziej pytanie polityczne, ale wydaje się, że pan prezydent nie jest na tyle charyzmatyczną postacią, żeby za wszelką cenę bronił tego status quo w momencie, kiedy zostanie wyłoniona jakaś demokratyczna większość praw będzie chciała przywracać praworządność pamiętajmy, że pan prezydent niejednokrotnie w ciągu ostatnich lat w oczywisty sposób złamał konstytucję, więc na aut trudno przewidzieć, jaka będzie jego postawa ale, tworząc program naprawy przywracania praworządności nie można się zastanawiać nad tym czy prezydent zawetuje czy nie trzeba stworzyć program ten program próbować zrealizować no to co należy zrobić państwo twierdzą, że najpierw trzeba wykonać najzwyczajniej na świecie orzeczenia cudze europejskiego Trybunału praw człowieka Sądu Najwyższego Naczelnego Sądu Administracyjnego wreszcie sądów powszechnych wdrożyć także europejskie rekomendacje to będzie taki pierwszy krok właściwie jeszcze takie preludium potem tych kroków państwo wypunktowali 10 te implementacja wyroku wdrożenie wyroków europejskich przede wszystkim Trybunału, a tych wyroków w tej chwili mamy kilkanaście najważniejszych dotyczących stanu praworządności w Polsce jest najważniejsze oczywiście także w wyroku Sądu Najwyższego Naczelnego Sądu Administracyjnego sądów powszechnych sądów administracyjnych to cały ten plan naprawy praworządności jest oparty na orzeczeniach jest bardzo ważne to nie jest jakaś wydumana koncepcja tylko jest to oparte naprawie na istniejących Chem orzeczeń, a więc co mamy robić mówią nam wyroki ważne w tym kontekście jest także to, aby podkreślić, że jest przygotowany projekt dzisiaj również to wybrzmiało wyraźnie podczas tej konferencji jest przygotowany projekt legislacyjny stowarzyszenia sędziów polskich Iustitia projekt zmian dotyczących KRS-u i przywracania niezależnego sądownictwa dyscyplinarnego i zmiany w ustawie prawo z ustroju sądów powszechnych i zmian w Sądzie Najwyższym to wszystko mieści się w tym projekcie to w zasadzie większość punktów, które są zawarte w porozumieniu dla praworządności realizuje, więc te 2 dokumenty, czyli to porozumienie projekt Iustitii współgrają ze sobą i dzisiaj politycy partii opozycyjnych zadeklarowali, że w tym kierunku właśnie chcą dalej pracować co jest najważniejsze najważniejsze jest KRS krajowa rada sądownictwa obecna neo-KRS jest organem absolutnie niekonstytucyjny niespełniającym standardów w europejskim brak mu niezależności nie może wykonywać tych funkcji, które konstytucja powierza, czyli przede wszystkim stanie na straży niezależności sądownictwa, a w tym takim praktycznym wymiarze to jest awansowanie sędziów nominowanie sędziów tego wykonywać nie może, więc tę neo-KRS trzeba rozwiązać jak najszybciej powołać zgodną z konstytucją krajową radę sądownictwa zresztą ten projekt Iustitii zawiera pewnego rodzaju demokratyzacji wyboru tej części sędziowskiej części KRS druga kwestia to są sędziowie, których mamy już w tej chwili ponad 1700 i awansowanych nominowanych przez neo-KRS osób wszystko wadliwie powołani sędziowie, którzy niestety wydają orzeczenia, które są również naznaczone wadą trzecia kwestia to jest Trybunał Konstytucyjny, który mamy 3 dublerów z nami nielegalnie wadliwie powołany prezes czwarta kwestia to Sąd Najwyższy, w którym słowa prawie połowa 50 niemalże zasiada Neo sędziów wadliwie powołanych łącznie z panią Manowską, która zajmuje stanowisko pierwszego prezesa no w końcu prokuratura prokuratura, która powinna być zbudowana niemalże odnowa i właściwie odnowa zrekonstruowana oddzielone funkcja ministra sprawiedliwości od prokuratora generalnego i jeszcze zapomniał pan panie mecenasie tak tak zapytam o pkt 10, który mam wrażenie, że jest bardzo bardzo ważna tu widzenia społecznego tak i pod takim hasłem zresztą prawo sprawiedliwość ucha miało swoją tzw. reformę wymiaru sprawiedliwości, realizując tego postulatu państwo piszą o rzeczywistej reformy wymiaru sprawiedliwości, która będzie usprawniać procedurę cywilną karną administracyjną zwiększać dostęp do wymiaru sprawiedliwości wprowadzać nowoczesny system pomocy prawnej urzędu po prostu trzeba urealnić prawo do sądu w Polsce co Polacy myślą o tym co zrobiło prawo sprawiedliwość akurat dzisiaj zupełnie świeże badanie IBRiS dla Rzeczpospolitej nas informuje 13,5% ankietowanych twierdzi, że reformy sądów za czasów Prawa i Sprawiedliwości przyspieszył ich pracę prawie 72% jest przeciwnego zdania to jest także w ogóle ta kwestia wymyka się podziałowi napis opozycję nawet część elektoratu partii władzy również ma złe zdanie o tym co dzieje się w sądownictwie to zapytam jak jest pomysł na państwa NATO, żeby urealnienie prawa do sądu w Polsce w końcu nastąpiły, żeby na wyrok czekało się krócej nie dłużej dla rzeczywiście ten dziesiąty punkt to jest kwestia najważniejsza, ale można do niego przystąpić dopiero kiedy te ramy praworządności zostaną przywrócone, czyli realna reforma, czyli przyspieszenie procedur czy zmiany w procedurach zarówno cywilne jak i karnej uproszczenia pewnych kwestii ograniczenie kognicji sądowej, czyli tego czym sądy się zajmują, aby zdjąć z parków sądów część spraw, gdy nie muszą się zajmować sądy mogą się np. nimi zajmować notariusze czy urzędy gminy urzędy stanu cywilnego wówczas sądy będą nieco odchudzone ze spraw będą mogły zajmować się sprawniej tymi sprawami, które są im powierzone do tego konieczne jest dofinansowanie administracji sądowej bardzo ważnej tak, aby nie tak jak dzisiaj jest 1 asystent na kilku sędziów na to sytuacja powinna być odwrotna przynajmniej każdy sędzia powinien mieć asystenta by mógł sprawniej szybciej przygotować dokumenty nie w toku postępowania digitalizacja akt no to jest konieczność sądy muszą stać się po prostu nowoczesnym urzędem, a nie funkcjonować za króla Ćwieczka, gdzie pani wózkiem z aktami sądowymi zaproszonymi kurzem przemieszcza się po korytarzu to jest ogromna liczba zadań, które czekają przed reformatorami wymiaru sprawiedliwości no ale jest masa pomysłów już wręcz gotowych założeń takich zmian przypomnę, że w 2017 istniał taki zespół parlamentarny do spraw reformy wymiaru sprawdził się nawet w tej kadencji również funkcjonuje myśmy tam jako strona ta Obywatelska prawnicze ekspercka brali udział wielokroć w tych posiedzeniach poddawaliśmy mnóstwo pomysłów dyskusją wychodziły z tego właśnie gotowe założenia tak jak chociażby to, o czym wcześniej mówiłem o ograniczeniu kognicji o zwiększeniu dostępu darmowej obsłudze prawnej, które potrzebna znacznie lepszym wydaniu aniżeli funkcjonuje funkcjonuje dzisiaj no i sądy handlowe tzw. czyli czyli pomysł zaczerpnięty z niemieckiego wymiaru sprawiedliwości, gdzie w sądach gospodarczych obok profesjonalnych sędziów zasiadają osoby wspomagające ich wiedzę z zakresu obrotu gospodarczego, czyli po prostu osoby, które kiedyś prowadziły najczęściej, kiedy prowadziły mnie albo działalność gospodarczą albo zasiadały w organach dużych spółek no taki pomysł jest naprawdę nie można się jeszcze jedno krótkie pytanie proszę tylko odpowiedzi państwo myślą już nad tym jak komunikować się te zmiany obywatelom, jaką narrację prowadzić by ludziom tłumaczyć, jakie kroki muszą być wykonane co trzeba zrobić po co to wszystko po proces komunikowania niezwykle istotne dla powodzenia dla kształtu ostatecznego takich reform, ale króciutko poproszę oczywiście my zresztą komunikację tego, dlaczego ważna jest niezależność sądownictwa zajmujemy się od kilku lat jako wolne sądy chociażby, przygotowując mnóstwo filmów i infografik, które tłumaczą, dlaczego ta niezależność sądownictwa to nie jest abstrakcja tylko to dotyczy każdego z nas, a jeśli chodzi o wy o realne reformy NATO będzie myślę, że znacznie ułatwi to przedstawić społeczeństwu każdy każdy, kto miał kiedykolwiek do czynienia z sądami chciałby pan działały szybciej i sprawnie ja jako adwokat od wielu lat chodzących do sądu grozi również bym chciał, żeby sądy pracowały sprawniej mecenas Michał Wawrykiewicz bardzo dziękuję rozmowa dziękuję bardzo Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: WYWIAD POLITYCZNY

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Podcasty TOK FM oraz radio TOK+Muzyka bez reklam - teraz 40% taniej w zimowej promocji!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA