REKLAMA

Przemoc ze względu na płeć: przeciwko Goliatowi. Kim on jest?

Na prawo patrz!
Data emisji:
2021-12-08 13:40
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
33:04 min.
Udostępnij:

"16 dni przeciwko przemocy ze względu na płeć" - domniemaną w tytule akcji płcią jest płeć żeńska, bo to kobiety, wg nie budzących wątpliwości statystyk, padają najczęściej ofiarami domowej przemocy. Występuje ona w różnych domach - może się zdarzyć u osób biednych i zamożnych, z wysokim, i każdym innym statusem społecznym. Rozwiń »

Owszem, bywa, że ofiarami przemocy domowej stają się także mężczyźni. O nich zatem także rozmawiamy. Moje rozmówczynie to ponownie mec. Natalią Klima-Piotrowska - przewodnicząca komisji praw człowieka przy Naczelnej Radzie Adwokackiej i mec. Monika Sokołowska - przewodnicząca zespołu ds kobiet przy tejże Radzie. Zwiń «

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
podcast inicjatywy wolne sądy i Radia TOK FM dobry wieczór państwu witam państwa w kolejnym odcinku podcastu na prawo patrzy podcast tym razem miejsce kontynuacją poprzedniej rozmowy Moyes 2 godzinami 2 adwokat Kamil ograniczeniami praw i człowieka związany jest z działaniami z przemocą wobec kobiet w związku z kampanią, która trwa 16 dni przeciwko przemocy ze względu na płacz moimi gości dniami, a są 2 adwokatki Natalia ma Piotrowska i Monika Sokołowska obie niezwykle Rozwiń » zaangażowana w działania związane z dnia przeciwdziałaniem przemocy wobec kobiece pani mecenas Sokołowska jest także współautorką podręcznika dla kobiet doświadczających przemocy przeciwko Gortatowi ma rację tak jest CEDC do tego przewodnika mojego problemu tak jest w UE w poprzedniej naszej rozmowie wiele mówiło się ma już ciemne o tym czym jest przemoc co czeka kobiety, które nas decydują się już na NATO, żeby od przemocy głośno powiedzieć o punkt działa teraz właśnie was zapytać jeszcze kim jest sprawca przemocy, jakim są ofiary przemocy, bo często mamy takie w Polsce przeświadczenie pokutuje takie przeświadczenie, że to się zdarza nie wiem czy w rodzinach niskim statusie społecznym czy mniej, a może przewidywanych finansowo tymczasem chyba jest także absolutnie w każdej rodzinie w każdym związku niezależnych sytuacji finansowej statusu społecznego co taka osoba, jaką funkcję pełni może dojść do przemocy i czy wtedy takiej kobiecie jest trudniej ciułać ci to on, że ja zacznę i rzeczywiście tak jest, że w każdym domu w każdej rodzinie niezależnie od statusu materialnego niezależnie od wykonywanego zawodu może dojść może dochodzić do przemocy myślę, że osobom doświadczającym przemocy właśnie tzw. dobrych domach, czyli też w rodzinach, które mają tak duże wysoki status materialny, gdzie na nawet osoby doświadczające przemocy pełnią wysokie funkcje czy stanowiska i jednocześnie doświadczają przemocy mają bardzo trudną sytuację jest trudno przyznać się do tego jeśli chodzi o osoby, które doświadczają przemocy to są osoby, które cechuje bardzo duże banki bardzo duże Stec przed otoczenia przed przyznaniem się, kiedy przed całym sobą, ale też i oczywiście przed innymi do tego, że mu wybrały źle także partner, który wydawał się jest gdzieś tam postrzegane w środowisku jako osoba np. bardzo wzorowa idealny mąż idealny partner, że on tak naprawdę taki idealny nie jest pewne, że jest przemocowe i ta osoba, która tak świetnie sobie radzi w życiu nie potrafi poradzić sobie taką sytuacją, która je i ją spotyka to jest też kwestia różne zniżka związana z wyborami partnera życiowego, gdzie np. rodzina mówiła słuchaj mnie jest dla ciebie dobre to nie jest ktoś się z kim będzie szczęśliwa, a no osoba ta, która doświadcza przemocy upierała się zagadnienie to jest moja miłość jesteśmy idealnie tak dalej, a potem okazuje się, że jednak rzeczywistość i rzeczywistość pokazuje, że Rze, że jest przemoc co bardzo trudno jest przyznać zresztą z różnych względów trudno się przyznać i ten wstyd jest bardzo potęgowane także jest to o jest to tego typu mechanizm natomiast osoby, które doświadczają przemocy c co do zasady w każdym w każdym miejscu niezależnie od tego jakie są z jakiej są rodzinie jak mają status materialny itd. mają niskie poczucie własnej wartości to są osoby, które odczuwają brak kontroli nad własnym życiem są trzymani na tym etapie o takim związkowym zależne bierna często też posiadają takie doświadczenia bycia albo świadkiem przemocy albo ofiarą przemocy z przeszłości są takie osoby, które mają czasami problemy z takim sprawnym funkcjonowaniem społecznym na pewno też takie osoby cechuje taka idealizacja związku urodzenie się, że mają taką siłę, żeby naprawiać partnera, które no nie jest nie jest zdolny do naprawienia się tylko wyłącznie przez działania tej partnerki to są też osoby, które gdzieś tam uległy takiemu przestrzeganiu stereotypów i tutaj myślę o roli kobiet mężczyzn, która gdzieś tam jest ugruntowana stereotypowa są osoby, które się gdzieś on obwiniają za to no co, jeżeli odwołanie z tego powiedzmy systemu patriarchalnego, czyli stek stereotypowych ról są też zmian w swoich decyzjach są też osoby, które mają potrzebę takiej zależności od drugiej osobę, która mają lęki takie wewnętrzne które, jakby powodują one nie są w stanie odejść od od sprawcy mimo uznawanych krzywd jest wiele czynników natomiast jeśli chodzi o sprawców na to są to i sprawcy, którzy mają taką osobowość, która w, którą postrzegamy złość przemocą, czyli np. socjopata, aby osoba osoby z osobowością socjalne tak, czyli socjopata raczej psychopaci posła osobowość narcystyczna ze skłonnością do okazywania przemocy to są też osoby, które doświadczały przemocy ze swoich rodzinach i przenoszą to później na swoje funkcjonowanie już dorosłym życiu, a osoby, które uległy uzależnienia nóżka zależnie od alkoholu i jest to dla nich taki mechanizm wyładowując c gdzieś tam swoją agresja, a osobą osoby, które one są takie agresywne wrogo nastawione do życia i to traktować należy jako taką cechę osobowościowo czyli zresztą osoby, które mają różnego rodzaju uszkodzenia organiczne mózgu i osoby, które psy no gdzie jest to kwestia chorób psychicznych, ale tutaj nie Unia prawdopodobnie nie będziemy mówić o kwestii intencjonalne gości prawda, bo to też jest tutaj, bo cechą przemoc natomiast notatek to są takie takiej grupy ten, którym myślę, że może odrębnie jeśli chodzi o sprawców i 1 rzecz tylko chciał powiedzieć, bo padło Monika bardzo szczegółowo opisała, ale ja chciałem zwrócić uwagę na 1 o na 1 kwestię, którą poruszyła mianowicie na błędzie stereotypu nawet trochę to pytanie Sylwii właśnie odwołuje się do 4 do stereotypu, czyli do takiego postrzegania łączenia właśnie przemocy z Anną określonymi inne czy grupami społecznymi z osobami, które mniejszej sytuacji materialnej i to też paradoksalnie właśnie uleganie stereotypowi, a jest no niekorzystne dla ofiar przemocy to zarówno tych właśnie gorzej sytuowanych materialnie jak i dla tych, ponieważ może to stygmatyzować zarówno samą ofiarę, jaki no paradoksalnie tak utrudniać prawidłową ocenę jej sytuacji, jaki właśnie takimi właściwej oceny sytuacji, jakiej znalazł się ktoś, kto no wedle wyobrażeń powszechnie społecznych jest albo znakomicie funkcjonującą czy w ogóle rodzina funkcjonuje bez zarzutu w tym czy dana kobieta wydaje się tak bardzo np. zwłaszcza ponieważ zajmuje eksponowane stanowisko w związku z tym nowym stereotyp podpowiada nam, że przecież ona absolutnie żadnym wypadku nie może być ofiarą przemocy jak to jest w ogóle możliwe, że tak by tu mogą być, więc te stereotypy to są takie pewne utarte przekonania, które my ulegamy i które w kontekście właśnie rozmowy o przemocy są niezwykle istotne jeszcze Moniko powiedziała bardzo ważną rzecz czy spełnia tych rolach społecznych ciemne i mówiąc o tym oczywiście nie możemy powiedzieć konwencji stambulskiej, która ostatnio stała się również wrogiem my rządu, które krzywo patrzono delikatnie powiedziane szyby boczne konwencję stambulską ne, gdybyśmy mogły, choć jest bardzo rozległy temat odczarować temat konwencji stambulskiej powiedzieć czy faktycznie tak jest, że wszystkie te mechanizmy tak jak mówi rząd, który konwencja stambulska zaleca się do wprowadzenia stanu w prowadzonej faktycznie może wnioskować do szuflady i taką konwencję takiego, więc nie stosować nie mówiąc o tym, że wniosek w sprawie konstytucyjności konwencji leży w Trybunale Konstytucyjnym co z nim się może wydarzyć to państwo wiecie już biorąc pod uwagę ostatnie wydarzenia dotyczące europejskiej konwencji praw człowieka, ale powiedzmy prosię ta konwencja jest potrzebna kobietom jak ona kobietom ne pomaga dlaczego, aby rozumiem, że takie będzie swoje stanowisko UE powinna cały czas kobiet obowiązek cały czas powinna Polska obowiązywać 10 lat temu i w ogóle dziękuję bardzo, pytanie my teraz jesteśmy w takiej mu na takim etapie w takiej takich, w których pojawia się na rządowy projekt nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie i te zmiany przepisów dostosują nam z dużej mierze przepisy krajowe do wymogów konwencji, czyli o zamiarze jest wprowadzenie definicji przemocy ekonomicznej, czego nie mieliśmy po prostu co było postulowane przez osoby zajmujące się kwestiami związanymi z przemocą w rodzinie będą ujednolicone nazwę definicję będzie rozszerzanie kręgu osób, które będą mogły domagać się pomocy choćby poprzez wszczęcie procedury niebieskiej karty to zgodnie z tym jak stanowi konwencja zostaną rozszerzone rozszerzony ten krąg podmiotów osoby byłych małżonków i byłych partnerów, nawet jeżeli nie zamieszkują wspólnie i nie prowadzą wspólnego gospodarstwa domowego to jest na też dostosowanie jest to co mówiła też Natalia o świadkach przemocy czyli, jeżeli dzieci np. małoletnie są świadkami przemocy to zgodnie z tymi zmianami tak jak postuluje konwencja stanowi konwencja będą one uznawane za osoby doświadczające przemocy doznających przemocy, bo taka będzie dokładnie takie, gdzie dokładnie ujęcie nie będzie już ofiary sprawcy jako takich pojęć, które są pewne sposób stygmatyzuje ojca będzie osoba, która doznaje przemocy i osoba, która przemoc stosuje, więc to są tylko przykładowe zmiany tych zmian będzie więcej można powiedzieć, że dobrze to dostosowaliśmy przepisy krajowe do wymogów konwencji to ocena ta konwencja uzupełnia ona niepotrzebna, bo już będziemy mieć tę przemoc ekonomiczną, który też wszyscy mówią będziemy mieć to rozszerzenie tych podmiotów uprawnionych będą świadkowie będą też już traktowani jako osoby doświadczające doznających przemocy i ocena ta konwencja mająca czas uważam, że konwencja jest nam bardzo potrzebna konwencja jest takim instrumentem, który sposób najszersze chroni osoby, które doświadczają przemocy głównie kobiety i ne i dzieci konwencja odwołuje się jest, bo to jest cały ten moim zdaniem szkopuł związane z konwencją stambulską, a że konwencja odwołuje się do KRUS stereotypowych do tego, że z konwencją wskazuje to podłoża równego trakt istotne dla równego traktowania kobiet mężczyzn bardzo konwencja kładzie nacisk na to, żeby dać równe prawa kobiet mężczyzn były respektowane również w tym aspekcie społecznym i w tym aspekcie dążenia do niwelowania do eliminowania stereotypów z życia społecznego i jest to właśnie w kontekście przemocy domowej niezmiernie stąd istotny czynnik poza tym, o czym ów już wcześniej było mówione konwencja daje nam pewien system ochronne związane ze ten instrumentem nadzoru, jakim jest Gremio z tymi sprawozdaniami, które jesteśmy zobowiązani jako państwo członkowskie i składać i pokazywać światu to projekty w tym przypadku Europy jak my wywiązujemy się też wspólnych założeń i to co na co konwencja kładzie na bardzo duży nacisk to jest kwestia profilaktyki kwestia edukacji kwestia podnoszenia świadomości społecznej w zakresie tego czym jest przemoc jak sobie, jakie są instrumenty walki z przemocą to jest cały szereg wskazań dla państw członków konwencji jak przeciwdziałać, jakie podejmować działania, które w sposób najpełniejszy najskuteczniejsza z przemocą walczyła i właśnie jednym z takich z takich założeń jest jest ta walka z serii ze stereotypami z tymi rolami, które kobiety mężczyzn, które gdzieś tam w przyszłości o systemie patriarchalnym zostały przypisane i NATO konwencja zwraca bardzo dużą uwagę stąd cały czas jest potrzeba tego, żeby ona obowiązywała IIF jest tu wydaje się najbardziej taki kompleksowy i obszerne na dokument prawne, które ma na celu wsparcie osób też doznających przemocy nie mam do was jeszcze pytanie, które też, które też zahacza Leo pewnego rodzaju no rozumienie przemocy ciemnia czy tak jak ta pomoc jest pewne postrzegana za każdym razem, kiedy mnie, kiedy organizujemy jakąś debatę, która dotyczy przemocy domowej za każdym razem, kiedy jest c jest konferencja dyskusja mamy za sobą doświadczenia różnego rodzaju gremiach chociażby przy Naczelnej radzie Adwokackiej pojawia się pojawia się pytanie no dobrze a dlaczego mówicie tylko wyłącznie o przemocy ciemne wobec kobiet, dlaczego nie mówicie one przemoc CE wobec mężczyzny to jest pytanie co trochę nas na początek i pewnie na Jeża, ale na nie odpowiemy, dlaczego skupiamy się na przemoc wobec kobiet, jaki jest wasze doświadczenie jako dwulatek ewenement w tym zakresie jeśli chodzi o przemoc stosowaną wobec CE wobec c mężczyzna Anne Natalia, dlaczego rozmawiamy tylko zazwyczaj o przemocy wobec dzisiaj rozmawiamy o przemocy wobec kobiet, bo na no właśnie jesteśmy w okresie 16 dni przeciw przemocy ze względu na płeć domyśla wobec kobiet, dlaczego no to wystarczy sięgnąć do statystyki mamy przed sobą to jest to są informacje pochodzące z realizacji przez biuro policji procedura niebieskiej karty 2020 roku, a przyciąga tysiące dziewiętnastym roku, gdzie mieliśmy 166 102 przypadki przemocy domowej, a nas tylko 81 000 dołączono psychiczna 1238 seksualna 1897 ekonomiczna 23 000 i 4 przypadki innego rodzaju przemocy ze starych oficjalne dane właśnie dotyczących niewiele niebieskiej karty na wynika jasno, że płeć przemoc w Polsce ma płeć jest to płeć męska 95% ofiar przemocy w rodzinie to kobiety dzieci ponad 90% sprawców tej przemocy to mężczyźni jak też chciałem powiedzieć, że my nie możemy tutaj ogranicza się wyłącznie do kobiet dzieci, bo o przemoc stosowana przez mężczyznę jest kierowana także w stosunku do starszych członków rodziny rodziców osób nieporadnych różny sposób także jest przemoc wobec zwierząt, która także formą przed apteką do tego sama w sobie przestępstwa zacząć się nad zwierzętami to jest to także forma przemocy psychicznej nad innymi członkami rodziny jeśli uda no osoba stosująca przemoc stosują tutaj terminologia niestety nakazującą, który wspomina Monika np. celowo znęca się nad ukochanym zwierzęciem synka córki czy też żony bądź partnerki, a więc inne statystyki są bezlitosne ja ne no, odnosząc się z kolei do swojej drugiej części twojego pytania, jakie moje doświadczenie na dziesiątki spraw naprawdę ogromną ilość spraw, gdzie przychodzą klientki zgłaszające, opowiadając swoim doświadczeniem przemocy niekoniecznie wcale o tym też mówiliśmy podczas poprzedniego spotkania, poszukując ochrony prawnokarnej, ale przechodzący właśnie o to, żeby dostać się ze sprawców oraz 200, a opowiadają tej przemocy, jakiej doświadczały przez lata w przeróżnych formach, a był bardzo często wszystkich, o których dzisiaj rozmawiałyśmy i na poprzednim spotkaniu z UE i 2 debat dosłownie przypadki, kiedy to ja tylnym Bioton, gdyż zdiagnozowała, a że klient był ofiarą przemocy taka jest tam to taka jest ta różnica, a więc, jakby statystyki raz moje doświadczenia w 2, a na plus to jest taka trochę do dyskusji tak jak o nam na dyskryminację ze względu na płacz tak nam przecież są mężczyźni, którzy tego nie robią no i co z tego to wspaniale, że oni są, ale mnie dzisiaj dzisiaj o nich rozmawiamy my dzisiaj rozmawiamy o kobietach, które doświadczają przemocy ja myślę, że to on to teraz mojej strony w oczy ja i jeśli mogę tutaj dodać jeszcze w pełni tutaj zgadzam z Natalią z tym co powiedział chciałbym tylko powiedzieć, że tak mężczyźni doszedł doświadczają przemocy też my mężczyźni są osobami, które doświadczają przemocy i jest to zazwyczaj przemoc o charakterze psychicznym i tej formy najczęściej do doświadczają ante jest też przemoc o charakterze czasami i fizycznym mniejszym stopniu mniejsze niż kobiety natomiast to, że mężczyźni doświadczają przemocy nigdy nie niweluje nam tego systemowego problemu przemocy wobec kobiet i o tym należy pamiętać jak chcesz dodać to troszkę tak dlatego SLD powiedział, że nie mówi się o tym, że mężczyźni doświadczają Otóż mówi się sama w swoim poradniku również rozdział o przemocy wobec mężczyzn taki zawarłem też czasami staram się o tym mówić i też pamiętać i zdarzają mu się mężczyźni, którzy doświadczają przemocy jest bardzo trudno przyznać się myślę, że nawet trudniej niż kobietom do tego, że takie sytuacje Expo spotykają natomiast tak jak powiedziała Natalia mamy kampanię 16 dni o i ta kampania skierowana jest dedykowana jest kobietą także też zasadność tego prezes ZASP też wymiar tej kampanii to międzynarodowy wymiar tej kampanii pokazuje nam, że nie jest to tylko po sprawa Polska, ale to jest kwestia o wymiarze międzynarodowym ogólnoświatowe no właśnie ta kampania ma też na celu przede wszystkim edukację, czyli uświadamianie społeczności na temat przemocy wobec kobiet dlatego nie mogę was nie zapytać już powoli kończy naszą rozmowę co my jako społeczeństwo możemy zrobić jeśli widzimy przemoc, ale też jeśli oczywiście widzimy przemoc taką, która jest CN przemocą fizyczną, ale też taką, gdzie być może mamy ulicę przyjaciółka siostra koleżanka z pracy i wydaje nam się po tych rozmowach podczas suszy jakoś się w dół długa długi duszy obserwacji zachować tego co mówić także Włosi partner czy mąż, że jest ofiarą przemocy to co powinniśmy zrobić jak byliśmy zacząć taką rozmowa, bo te trudne prawda, bo się kobieta do nas przyjdzie powie tak jestem ofiarą przemocy łatwiej szukać wsparcia co jeśli chcemy nie chcemy być bierni chcemy te rozmowy rozpocząć jak najlepiej to zrobić się, żeby zrobić skutecznie, ale też by szanować się na uczucia i jakoś tam psychiczne osoby, bo to bez wątpienia jest trudne pytanie to rzeczywiście jest trudne pytanie i trudne zadanie i myślę, że niema NATO taki zupełnie jedno i choćby 1 jedynej recepty bo, a tak jak on w swojej codziennej pracy oczywiście to jest pewien nazwijmy to sama postępowania, ponieważ w każdym z powołania do karnego rozwodowym musimy no, więc dążyć do tego no określonego celu mamy do tego określone środki no to jednak zawsze dostosowujemy je do konkretnej sytuacji konkretnej osoby konkretnej rodziny tak samo jest tym przypadku myślę, że to jest uzależnione od też od relacji w jaki jesteśmy osobą która, a w naszej ocenie wymaga tego wsparcia, bo jeśli jest to osoba bliska, którą właśnie tak jak powiedział obserwujemy to ono do często dziś pokutuje taki przekonaniach nie będę się wtrącać właśnie niestety trzeba się strącić czasami i a wziąć tą troszkę kolokwialnie na klatę ten ten gniew to niechęć tą taką reakcję obronną, która jest zupełnie naturalną w tej sytuacji, którą możemy się zetknąć, a przede wszystkim powinniśmy oceniać tak powinniśmy po prostu zachęcić do tego, żeby taka osoba spojrzała na swój związek czasem przez to jest taka też psychologiczna metoda absolutnie nie chcę tutaj uchodzić za eksperta w tej dziedzinie akurat, ale wiem, że to działa, żeby pokazać czy gdyby takiego zachowania doświadczyła nie wiem twoja córka albo twoja mama albo twoja siostra to jakby się zachowała, bo to jest o czym mówiła Monika ofiar przemocy wobec, których stosowana jest przemoc pary mają bardzo niskie poczucie własnej wartości ona są przekonane o tym, że być może one gdzieś tam w cudzysłowie oczywiście na to zasłużył albo to jest naturalne właściwe zachowanie wobec nich, więc jeżeli my jak podstawimy pod tą osobę kogoś innego dla nich ważnego i bliskiego to wtedy one spojrzą na tę sytuację troszeczkę inaczej troszeczkę spokój i coś sobie uświadomią oczywiście ja też robi to zawsze jeśli klientka nie jest to mówię znowu klientach albo bliska osoba, która widzę, że takiego wsparcia potrzebuje, a ja naprawdę sugeruje skorzystanie z pomocy terapeuty pomocy psychologicznej a bo to jest wsparcie nieocenione, które naprawdę po pierwsze, pomaga zrozumieć, jaki znalazła dana osoba sytuacji po drugie, przejść przez ten proces na pewno bardzo trudne taką on no na pewno nie suchą nogą, ale na pewno nie są mocni przede wszystkim nie są mocni i to myślę, że bardzo istotne jeśli chodzi o sytuację, gdzie po prostu jesteśmy świadkami przemocy wobec osób, którym zupełnie nieznanych no to to też po prostu trzeba reagować, a ja wiem, że to nie jest proste a, ale jest, zwłaszcza teraz nowo wchodzących w kwestii czy wracając do zagadnienia stereotypów no gdzież tam byliśmy wychowywani w poczuciu, że noszącą będziemy tam ingerować w to co się dzieje za za cudze między nami w innym mieszkaniu tak to już zmienia na szczęście, a i po prostu do tego potrzeba trzeba zachęcać, że jeżeli dostrzegamy czy sąsiadów czy imiona, jakie znane nam mniej osób albo nawet nieznanych jakieś niewłaściwe zachowania po prostu powinniśmy reagować kapelę jeszcze chciałbym tutaj jak i świetnie się odejść Natalia odpowiedziała na te pytania jak też w UE może dodała tylko to, że ja często spotykam z tym, że klientki mówią, że ja bym chciała tylko, żeby ktoś nie uwierzył, że ja mówię prawdę, że też nie uwierzył ta kwestia wiarygodności nasze właściwie zawsze przewija jeśli chodzi o osoby, które doświadczają przemocy nie to tak jak mówimy najczęściej jest problem z 4 ścian, a ta kwestia wiarygodności ta kwestia wierności w ogóle w ujęciu systemowym wiarygodności jak i w ujęciu takim indywidualnym jest niezmiernie istotna odbieranie tej wiary do wiarygodności, toteż świetne narzędzie właśnie sprawców przemocy dlatego jedne mają styczność Zetki stykając się z osobami, które doświadczą przemocy i gdzie widzimy, że jest pewne taki problem my zawsze możemy okazać wsparcie powiedzieć słuchaj na mnie może się uczyć dzieci wie, że prawda zawsze jest ten taki punkt, które może sprawić, że ta osoba, z którą rozmawia się nam otworze natomiast natomiast ta kwestia wiarygodności, czyli tego, że ja zostanę z tym problemem sama będzie jeszcze gorzej, bo jak nikt nie uwierzy ja wrócę do tego domu tam znowu będę miała miał jeszcze gorzej to jest coś paraliżującego bardzo często dla osób, które mają taki problem jeszcze ostatnie pytanie, które też trochę nawiązaniem do poprzedniego pytania czy tego jak jak spróbować porozmawiać taką osobą jest taka znakomita książka jest nadal swoim udziałem napisana przez Renatę kim, dlaczego nikt nie wierzy, że dotyczy właśnie przede wszystkim przemocy psychicznej i tam jedną z takich metod można powiedzieć jest CNG odrzucam zachęcanie różnego rodzaju książek pozycji, która takim osobom, które są ofiarami przemocy mogłyby uświadomić tak to jest przemoc psychiczna, której ja nie doświadcza myślę, że jest to jakaś z metod czy macie dziewczyny takie pozycje, które uważacie, że byłoby przydatne w takiej sytuacji, które moglibyśmy polecić naszym słuchaczom naszym naszym widzom ja bym od razu tutaj bowiem z dużą przyjemnością 1 polecam książkę, której właśnie mówiła ciotka Renaty kim mama jest idealnie pokazuje właśnie te kwestie przemocowe ja jak i ucząc ucząc się uczą się, poznając temat przemocy stronę na psychologicznej zawsze opieram się na takich 3 psycholożka, które są w mojej ocenie wspaniały ekspert kami to są ja mogę polecić ze spokojem sumienia wszystkie książki bandury Madaj dobrzyńskiej Esterhazy i Danuty rody, które piszą bardzo przystępny sposób o tematyce i myślę, że też bardzo dużo wyjaśniają takich mechanizmów, gdzie osoba, która doświadcza przemocy, ale sprawca przemocy możesz się odnaleźć i właśnie skorzystać z tego i podjąć jakieś w efekcie tego kroki, na które bo nie tylko przecież osoby, które doświadczają przemocy, ale i sprawcy przemocy, jeżeli sobie uświadomią, a z różnych powodów ta też przemoc stosowana mogą poprzez wsparcie psychologiczne próbować się pomóc sobie rodzenia dziękuję bardzo, dziewczynę za to rozmowa jakże potrzebną nie tylko w czasie trwania opiera się znali dziękuję bardzo, proszę proszę takich jak tylko chciałam powiedzieć dziękuję bardzo, za to wspomniał, że tej książce, bo myślę, że bardzo wiele zagadnień, o których mówiliśmy rzeczywiście tam jest poruszone natomiast ja też zachęcam państwa, a do sięgnięcia po książkę, która jest autorką jest Monika przeciwko światowej, a norma, bo o nowy świat na początku, ale rzeczywiście to jest naprawdę cenne poradnik i a myślę, że każda osoba, która będzie już chyba wsparcie pomocy może zresztą nie tylko informację już stricte prawne, ale także i takie porady charakterze psychologicznym ponieważ, a jest właśnie tego rodzaju konstrukcja dziewczyny bardzo wam dziękuję za rozmowę bardzo potrzebną nie tylko w czasie trwania kampanii 16 dni przeciwko przemocy ze względu na płacz, ale w ogóle na co dzień dziękuję też mam za waszą codzienną pracę bowiem obie naprawdę bardzo ciężko pracujecie nad tym, żeby nie pomagać kobietom, które doświadczają przemocy z różnych aspektów chociażby przez podręczniki czy w swej codziennej prace ziemne zawodowej bardzo to jest ważne bardzo się cieszę, że mogłyśmy konsol jako gest Solidarności też taką rozmowę w czasie trwania kompani tej kampanii one odbyć moimi roszczeniami dzisiaj były 2 wspaniałe adwokatki Monika Sokołowska dziękuję bardzo, za zaproszenie toby Sylwia i wolnym sąd dał na to, jakie ma Piotrowska dobrana dziękuję bardzo, a ja nazywam Sylwia Gregorczyk-Abram i to był podcastu naprawo patrzy na Radia TOK FM naprawo Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: NA PRAWO PATRZ!

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Więcej niż na antenie! Teraz TOK FM Premium 30% taniej: podcastowe produkcje oryginalne, Radio TOK FM bez reklam i podcasty z audycji. Nie zwlekaj i słuchaj wygodniej!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA