REKLAMA

Jaka jest róznica między przymusowym a obowiązkowym szczepieniem? Pytamy prawniczkę

Połączenie
Data emisji:
2021-12-08 13:20
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
12:41 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
trzynasta 27 Jakub Janiszewski przy mikrofonie z nami mecenas Monika Wieczorek z kancelarii radcowskiej Wieczorek dzień dobry dzień doby, a będziemy rozmawiali o szczepieniach, czyli o tym wczorajsze projekcie nowe trudno nazwać projektem takim haśle, które właśnie padło na konferencji prasowej ministra Niedzielskiego mianowicie szczepienia obowiązkowe dla medyków nauczycieli i służb mundurowych i wydawałoby się na zdrowy rozum człowiek słyszy obowiązkowe no to rozumiem, że Rozwiń » jakiś element przymusu tutaj zapisane, ale teraz słyszymy, że Ministerstwo Zdrowia kwituje przymusu nie ma na to właściwie jak zwraca się tym pytaniem do prawniczki 2× wiem, że tutaj logika, jaka jest niezbędna faktycznie my nie mamy do czynienia jeszcze z projektem tylko zapowiedzią projekt, więc trudno powiedzieć jak te przepisy zostaną ostatecznie ukształtowane w międzyczasie być żadnym parę koncepcji się zmieni zobaczymy będziemy na pewno śledzić natomiast też oczywiście, że z 1 strony co 8 hasło, że przymus jest z drugiej przymusu nie ma to ja mam 1 refleksję przede wszystkim, tyle że być może ten projekt będzie przewidywał i ta zapowiedź zasadzie jak wskazuje przeniesienie swego rodzaju odpowiedzialności za podjęcie decyzji na pracodawców choć, jeżeli ja jak ja rozumiem wypowiedź ministra zdrowia, na którą usłyszeliśmy właśnie dotyczącą tego obowiązkowego szczepienia niektórych grup zawodowych to ja czytam tę zapowiedź w ten sposób, że nie będzie tutaj takiego marginesu swobody przekazanego pracodawcą, ale faktycznie ten obowiązek będzie miał charakter sny prawnego obowiązku dopuszczenia pracownika do pracy przy najmniejszym mimo tych 3 grupach zawodowych wspomnianych tej zapowiedzi no trudno jest na tym etapie oceniać czym faktycznie mówimy o przymusie uczenia się raczej, że te wypowiedzi trzeba traktować w kategoriach pewnej retoryki politycznej, a niekoniecznie no i skutków prawnych, które już są w tym gdzieś się analizowane czy przyjęte wstępnie, chociaż też się tak wydaje, bo to rzeczy są jednak wewnętrznie sprzeczne to znaczy, jeżeli 1 dnia słyszymy, że obok przymusu nie ma, a drugi dzień wcześniej słyszymy, że będzie to warunek wymagany do spełnienia jako warunek pracy no to rozwiąże interpretujemy to właśnie stwierdzenie, bo tak powiedział minister Niedzielski będzie to warunek wymagany do spełnienia jako warunek prace czy w sytuacji, kiedy ktoś się szczepieniu nie podda to jak możemy sądzić to będzie oznaczało wtedy, jeżeli projekt faktycznie będzie odzwierciedla zapowiedź, którą usłyszeliśmy to możemy mieć do czynienia w praktyce z 2 skutkami po pierwsze, pracodawca, jeżeli w tych grupach zawodowych pracownik nie nie przedstawi certyfikat szczepienia są takie jak zostanie ujęte pełnego zaszczepienia przeciwko covid 19 to będzie mógł, a w mojej ocenie, bazując na tej zapowiedzi nawet będzie zobowiązany do tego, żeby takiego pracownika do pracy nie dopuścić i w tej sytuacji pracownikowi nie będzie przysługiwało prawo do wynagrodzenia, dlatego że takie wynagrodzenie przysługuje tylko w sytuacji nieobecności usprawiedliwionej nie będziemy mieć też do czynienia zakładam cały czas i tym samym w tym kierunku z co zapowiedź projektu ustawy czy w ogóle rozporządzenia nie będziemy też do czynienia z sytuacją, kiedy pracownikowi przysługiwałoby tzw. świadczenie postojowe z uwagi na to, że postojowe przysługuje pracownikowi wtedy, kiedy praca jest świadczona z winy pracodawcy, a tutaj do takiej sytuacji nie dojdzie, ponieważ pracownik nie, przedstawiając certyfikat szczepienia nie będzie mógł ten nowy kazać jest to wina pracodawcy zdecydowanie odpowiedzialność przeniesiona na pracownika czy ma być przeniesiona a gdyby spojrzeć na to jak to jest uregulowań uregulowane w tym momencie w kodeksie pracy to wielu sytuacjach można coś takiego zrobić lody latem mamy już od wykonania pracy wykonywania pracy bez prawa do wynagrodzenia bez prawa do postojowego tak to no zwyczajnie w praktyce wygląda w ten sposób, że pracodawca nie dopuszcza pracownika do pracy pracownik zostaje odesłany do domu i za okres, kiedy nie świadczy pracy nie przysługuje mu wynagrodzenie, ale to jest dopiero ten 1 skutek, o których wspomniałem po drugim już bardziej dolegliwe skutkiem jest ewentualność rozwiązania umowy o pracę z przez pracodawcę z uwagi na to, że pracownik nie wykonał zgodnego z prawem polecenia służbowego czy nie zrealizował obowiązku prawnego co do tych skutków możemy się zastanawiać jak będziemy mogli skupić określić też poznamy ostateczną też już nie tylko projektu, ale uchwalonej ustawy, ale no tu muszę zaznaczyć, że istnieje także w przypadku niespełnienia przez pracownika takiego obowiązku możliwość dyscyplinarnego zwolnienia z uwagi na zawinione działania ze strony pracownika i taka ewentualność na gruncie dzisiaj obowiązujących przepisów kodeksu pracy jak najbardziej śledztw jest możliwa, więc właśnie tego rodzaju skutki będą możliwe, jeżeli faktycznie przepisy w tym kształcie wejdą w życie jak chciał jeszcze usłyszeć, w jakich sytuacjach obecnie istnieje możliwość odsunięcia pracownika od pracy bez bez wynagrodzenia bez postojowego, kiedy się w ogóle może wydarzyć czy to będzie jakaś zupełnie nowa sytuacja idąc tą logiką tych zapowiedzi wczorajszych ona w szczególności pracownik nie zostaje dopuszczony do pracy, jeżeli nie przejdzie badań lekarskich np. pod dłuższej nieobecności w pracy i na tej podstawie nie zostanie do pracy dopuszczalne, jeżeli orzeczenie lekarskie nie stwierdzi, że pracownik spełnia warunki do tego, żeby pracę świadczyć to wówczas do tej pracy nie zostaje dopuszczony no to jest taka nie będą tak takie podstawowe rozwiązanie, które obecnie funkcjonuje w moim przekonaniu, że projekt będzie odzwierciedlał rzeczywiście zapowiedź na to faktycznie pracodawcy bez zmiany kodeksu pracy najbardziej będą mieć możliwość do tego, żeby pracownika do pracy nie dopuścić na podstawie braku przedstawienia certyfikatu szczepienia włącznie oczywiście set z tą możliwością zwolnienia z pracy to jest jeszcze druga rzecz, którą minister wczoraj zapowiedział obok obok właśnie obowiązku szczepień dla określonych dla grup zawodowych także zapowiedział prace nad przepisami, które mają pozwolić pracodawcom weryfikować wyniki testów w jaki sposób się może odbywać kraj to jest bardzo dobre pytanie nie jesteśmy sobie w stanie na ten temat NATO pytanie teraz odpowiedzieć ja zastanawiam nad tym, dlaczego w ogóle to rozwiązanie w takim kształcie jest teraz zapowiadane z uwagi na to, że pamiętajmy to rozwiązanie, gdyby weszło w życie powodowałoby, że de facto osoby, które są w pełni zaszczepione nie będą korzystały z tego dobrodziejstwa zaszczepienia w miejscu pracy z uwagi na to, że także będą musiały być poddane takiemu testowaniu, bo minister zapowiada, że testy będą bezpłatne, że będą testami, które będzie można wykonać się od razu nie będą powodowały, że pracownik od razu zostanie skierowany na kwarantannę jak to jest obecnie w stosunku do wszystkich osób, ale ja zastanawiam się, dlaczego ten dla może być powszechny obowiązek testowania pracowników ma być właśnie w takim kształcie uregulowane, że ma dotyczyć także osób zaszczepionych w moim przekonaniu tak dobrym optymalnym rozwiązaniem, bazując na tych zapowiedzi byłoby alternatywne przyjęcie, że pracownik albo przedstawia wynik testu negatywnego wtedy zostaje dopuszczony do pracy może tę pracę swobodnie świadczyć albo przedstawić certyfikat szczepienia wydaje się, że to jest racjonalne rozsądne rozwiązanie, nawet jeżeli te projektodawcy obawiają się wprowadzenia powszechnego obowiązku szczepienia to w moim przekonaniu właśnie to rozwiązania alternatywnego przyjęcia stwierdzenia tego czy pracownik może być dopuszczony do pracy na podstawie albo test albo albo certyfikat szczepienia jest to nie tyle lepszym rozwiązaniem co mówię optymalnym i takim, które jednocześnie powoduje, że nie będziemy mieć potencjalnie do czynienia z dyskryminacją właśnie ze względu na status szykiem to wszyscy mówią, że to jest właśnie taki ukłon w stronę antyszczepionkowców to stawianie na testowanie co też jest trudna powiedziałbym odpowiedzią na pandemię trzeba taką sobie bierze już mamy szczepionki prawda to to jest trochę takie rozwiązanie sprzed sprzed okresu szczepień to, ale wracając jeszcze do do tej sytuacji testu czy tutaj możemy się spodziewać w momencie, kiedy ktoś odmawia podobnych działań jak w przypadku odmówienia szczepień dla tych grup, które mają będą miały obowiązek zaszczepienia się jak najbardziej takie nie widzę innej możliwości, jeżeli faktycznie ustawa ma przewidywać, że dopuszczone do doświadczenia pracy może być albo pracownik z tych 3 grup zawodowych, który przeszedł pełny proces szczepienia przeciwko covid 19 albo w stosunku do wszystkich grup pracowników pozostały ma być to kwalifikowane na podstawie przeprowadzonego testu wyniku negatywnego to tak skutki będą podobne to znaczy, iż nie będzie można dopuścić pracownika do pracy, jeżeli nie przedstawi wyniku testu negatywnego jednocześnie będzie to możliwe również w zakresie wypowiedzenia umowy o pracę czy też rozwiązania jej w tzw. trybie dyscyplinarnym nie widzę tutaj innej możliwości no ja się zastanawiam tylko dlaczego tu projektodawcy, który jeszcze do końca dla pań znamy, bo mamy mówimy o zapowiedzi trochę tak mówiąc żartem śmieszna strasznym, dlaczego nota ta kierunek jest prowadzona jest lot w kierunku ograniczenia czy nałożenia obowiązku tylko na 3 grupy zawodowe jak spojrzymy sobie na rozwiązania z różnych krajów NATO w zasadzie pojawia się tam mi pączka w wielkiej Brytanii obowiązek szczepień w stosunku do pracowników transportu i dodatkowe grupy np. na Węgrzech to są nauczyciele tylko w szkołach państwowych mamy jeszcze do czynienia w niektórych krajach zaś do Francji z obowiązkowym szczepieniem czy warunkiem dopuszczenia do pracy u pracowników opieki społecznej, więc pozostaje pytanie, dlaczego akurat uznaje się, że tylko 3 grupy zawodowe medycy nauczyciele i służby mundurowe powinny być objęte obowiązkiem szczepienia jako warunkiem dopuszczenia do pracy moglibyśmy sobie dywagować zastanawiać, jakie jeszcze grupy zawodowe mają szeroki kontakt z ne ze znaną z dużą liczbą osób mogą powodować zagrożenie w kontaktach międzyludzkich, jeżeli mówimy o tej perspektywie covid 19 moim przekonaniu na dużo łatwiej byłoby tak na dobrą sprawę wprowadzić obowiązek szczepienia powszechne niż ograniczać tylko do tych 3 grup za chwilę mogą także ze strony pracowników z tych grup pojawiać się pytaniami być może będziemy znacznie lisy jest noc z manifestacjami w tym w tym obszarze ze strony pracowników właśnie tych grup zawodowych, którzy nie będą się zgadza z takim rozwiązaniem, uważając także w Polsce jest naruszana, więc no dla mnie takim podstawowym pytali, dlaczego zauważa ten krąg osób, które miałyby już mieć nałożone na siebie obowiązki w zakresie szczepień w moim przekonaniu najlepszym rozwiązaniem, które dawno powinny być prowadzone jest umożliwienie pracodawcy dostępu do do wyników to albo testu albo certyfikaty Ściegiennego i jeżeli nawet dzisiaj dla ustawodawca obawia się tego, że nas, że będą też duże spięcie napięcia społeczne związane z powszechnym obowiązkiem szczepienia to myślę, że rozwiązaniem takim trochę pół drogi jest właśnie nowym po prostu umożliwienie pracodawcom dostępu do informacji na temat statusu piątego pracownika, ale oczywiście co do tego też są duże kontrowersje w moim przekonaniu te rozwiązania powinny jednak zmierzać w stronę no to aż o moim miejscu jesteśmy bardzo dopuszczalne strony powszechnego obowiązku szczepień jeśli nie to chociażby możliwości weryfikacji przez pracodawcę statusu szczególnego pracownika, czego dzisiaj na gruncie przepisów o ochronie danych osobowych nie można robić dziękuję bardzo, mecenas Monika Wieczorek z kancelarii radcowskiej Wieczorek była z nami trzynasta 40 za chwilę informacji Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: POŁĄCZENIE

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Podcasty TOK FM oraz radio TOK+Muzyka bez reklam - teraz 40% taniej w zimowej promocji!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA