REKLAMA

Demokracja po amerykańsku

Poranek Radia TOK FM
Data emisji:
2021-12-09 07:20
Prowadzący:
Czas trwania:
12:51 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
ranek Radia TOK FM jest już z nami zapowiadany prof. Roman Kuźniar kierownik katedry studiów strategicznych bezpieczeństwa Międzynarodowego wydział nauk politycznych i studiów międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego dzień dobry panie profesorze dzień dobry pani redaktor dzień dobry państwu Dziuba 1 w trakcie kampanii wyborczej mówił tak demokracja jest istotą tego kim jesteśmy jak widzimy świat oraz jak świat widzi nas, a dziś w białym domu rusza flagowa chyba inicjatywa Rozwiń » amerykańskiego prezydenta nie czytam w Dzienniku Gazecie prawnej o wymiarze zarówno wewnętrznym jak i zagranicznym prezydent chce pokazać, że jest demokratą nie tylko z powodu swojej politycznej afiliacji, jakie są cele tego wirtualnego szczytu dla demokracji w 111 przywódców politycznych zostało zaproszonych o tej liście obecnych nieobecnych za chwilę porozmawiamy ale jakie są cele tego przedsięwzięcia, czego chce Dziuba 1 o cele są różnorakie po pierwsze, Jeż i rzeczywiście są to, o czym pani redaktor powiedział na samym początku nasze potwierdzenie naszej własnej tożsamości tak jesteśmy demokracjami jesteśmy demokracjami liberalnymi, które przestrzegają praw człowieka podstawowych stąd tak daleki, ponieważ demokracja prawa człowieka są jednym z elementarnych składników tożsamości Zachodu o o to toczy się osiemnastego dziewiętnastego wieku, jeżeli przestajemy być demokracjami przestałem być Zachodem tym kim jesteśmy dlatego Chińczycy Rosjanie tak bardzo w tej chwili próbują ich prowokować erozję inicjować rozjemcy nie, gdy standardy demokratycznych na Zachodzie może być właśnie wybić Zachodowi ręki głównym nasz zespół atut od Zachodu stosunkach międzynarodowych tak to potwierdzenie tożsamości świata Zachodniego nie tylko również wtedy innych krajów demokratycznych na świecie, które przyjęły demokracje Zachodu, ale te również rzeczywiście w tej chwili cel czy takie zamierzenie strategiczne bo o ile pieniędzy nikt wtedy, kiedy był pierwszy szczyt demokracji nie właśnie w Polsce w Warszawie roku do 2007 roku 22 tom wtedy właściwie to przesłanie zamiar taki ideowy bardziej, dlatego że demokracja właśnie bardzo oczywistym tamtym czasie natomiast dzisiaj mamy do czynienia z nową linię konfrontacji i to jest koordynacja pomiędzy krajami autokratycznym i demokratycznym nawet próba zwarcia Szeregów przywrócenia witalności nie naszemu systemowi politycznemu, który jest pod naporem w ostatnim okresie rzeczywiście ze strony tych rodzących się nie tyle rodzących autokracji poniesione były dotacjami Chiny autokracji Rosja, bo dotacją, ale one, zwłaszcza innym nabierają mocy nie tylko nabierają mocy wewnętrznej, ale również takiej mocy skierowanej przeciwko nam także Toma takie posunięcie ten to to co się dzieje dzisiaj jutro waszym zdaniem to ma także charakter strategiczny w uzupełnieniu tego co pan powiedział panie profesorze TUW to fragment w czasach Rzeczpospolitej, która przypomina, że waszyngtońskim Freedom House podaje, że ledwie w ciągu dekady udział osób, które żyją w krajach w pełni wolnych spadł z 39 do tylko 20%, czyli połowę demokrację z też zagrożona w samej Ameryce Uniwersytet Harvarda podaje się tylko 7% młodych Amerykanów tych między osiemnastym 2009. rokiem życia uważa, że system demokratyczny w stanach działa dobrze w niektórych rankingach zresztą demokracja Stanów zjednoczonych jest określana mianem demokracji wadliwej oto lista obecnych nieobecnych chciałabym zapytać 111 przywódców o tym mówiłam Wajdą nie zaprosił Węgier nie ma Chin jest Tajwan co oczywiście wzbudziło oburzenie Chińczyków nie ma Rosji Turcji nie ma sojuszników z bliskiego Wschodu Arabia Saudyjska Egipt katar Zjednoczone Emiraty arabskie, ale za to są np. kraje uważane za dyktatury Angola demokratyczna Republika Konga i Irak zaproszono też Filipiny i Brazylii oraz psy Indie no to chyba nie podług kryterium, kto jest demokratyczne no niezupełnie, ale to jest dziś bardzo trudny dowód dlatego też spotkania w innym taki ścisk, kiedy utrzymanie kryteriów jest jest jeszcze, gdzie niemal niemożliwe miejmy to same z tym mamy do czynienia z 21 lat temu tutaj nie w Warszawie natomiast inny to rzeczywiście tą nową cechą, jeżeli chodzi o sytuacji kondycji demokracji na świecie to jest nie to zjawisko, iż przy demokracja w tej chwili zagrożona przeżywa kryzys tym w krajach tradycyjnie demokratycznych zaś kraje zachodnie stany Zjednoczone są tego głównym przykładem to ogromna dewastacja demokracji dokonała się czas zaś nie reprezentuje Donalda Trumpa, ale przecież sam jego wybór był świadectwem jakiejś choroby, która toczy demokracją, ale z demokracją to jest tak pokazuje to Toreya falę demokratyzacji nie sformowana przez politologów wiele lat temu, że dobrze, że po okresie takiego wzrostu ekspansji demokracji następuje zahamowanie pewnym oporem takie obniżenie się obsunięcie się o pewny procent liczby krajów, które innym wyznają wartości demokratyczne kierują się demokratycznymi znani później w jakimś czasie następuje znowu pchnięcie do przodu tak było przynajmniej w ciągu ostatnich niespełna 200 lat także to obsunięcie się obecny kryzys nie jest niczym nowym odejścia demokracji odrodzenie demokracji, a w wielu krajach, które przyjęły demokracji w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat natomiast jak mówiłem wcześniej chęć problemem nie są, więc okresowe w tym świecie demokratycznym nim sam, zwłaszcza w stanach Zjednoczonych, ale nie jest tak dramatyczny możemy wrócić jeszcze mnie myślę, że demokracja tutaj się obroni, chociaż może nie wszędzie mam na myśli nie wszędzie za kraje jak Polska czy czy Węgry natomiast to ziemne tutaj nie ma takiej pracowni konsekwencji to nie jest dziwnego, że bardzo dużymi mieszają kryteria, gdyby stricte merytoryczne kraje demokratyczne niedemokratycznych to łatwo to łatwo w sumie widziałbym wyznaczyć definiować ich ośrodku, który zajmuje się demokracją na świecie jest więcej i inne tych ludzi w rankingach jednak wypadają lepiej gorzej, bo Polska wypada fatalnie w ciągu ostatnich kilku laty leczenie zaćmy do grupy krajów tzw. swej demokracji z fałszywą demokrację się pół demokracji autokracji wyborcze i tak jest ze zmienioną sytuacją wielu innych krajach, ale więcej jest kryterium merytoryczne standardy demokratyczne jak są przestrzegane i skonsultowane i oczywiście strategiczne zaś inwestujemy pewne kraje zapraszamy je ze względów politycznych jest strategicznych tak było w tym przypadku tego kraju, w którym pani redaktor wymieniłam nie w pełni demokratycznych czasem w ogóle lepiej nie myślę no bardzo Drive czy rzeczywiście jest kłopot ze akceptacji niektórych pań na tej liście alarmy Amerykanie innym działać tutaj nie bardzo jednostronnie arbitralnie można powiedzieć, kiedy byśmy zapraszali przed 20 laty na nasze szczyt w Warszawie jednak było ciało nie było dziś 7 krajów zdecydowały byśmy się ze sobą wspierali tak myślę, że wtedy ten wybór był bardziej wyważony chociażby krajem, który walczył o to do argumentu, żeby się znaleźć, gdy wśród zaproszonych do Warszawy ten szczyt oczywiście w tle to wszystko co dzieje się na świecie przede wszystkim pytanie czy będzie jakaś wojna czy Rosja napadnie na Ukrainę jesteśmy po rozmowie Baden Putina także rzecznik Kremla Pieskow raczył był wypowiedzieć na temat tego szczytu, na którym Rosja nie zaproszono mówił tak coraz więcej krajów woli samodzielnie decydować o tym jak żyć nie oglądając się na nikogo innego, ale stany Zjednoczone próbują prywatyzować słowo demokracja czy demokracja tylko tym co odpowiada rozumieniu Waszyngtonu to oczywiste, że tak nie może nie powinno być nie ma czegoś takiego jesteśmy negatywnie nastawieni do tego nadchodzącego wydarzenia to nic innego jak próba wyznaczenia nowych linii podziału na początku lat dziewięćdziesiątych walczyliśmy i walczymy o zmniejszenie usunięcie tych linii podziału teraz niestety stan wolą tworzyć nowe linie podziału i dzielić kraje NATO dobry ich zdaniem IT złe trzeba chyba by to wszystko przeczytać wspak, bo to w ostatnim czasie Rosja walczy chyba o przywrócenie tych linii podziału skoro walczą o budowę swojego imperium no tak to jest wypowiedź czy rzeczywiście bardzo śmieszna myśmy zaprosić Rosję 20 lat temu to była taka właśnie inwestycja przyszłość nie udało się Rosja proszę spojrzeć tak jak my próbujemy czy by ten nie w tym stwierdzeniu pani redaktor przed czasem początku no walczy o swoją tożsamość tak jak my także Rosja trzyma się, czego samodzierżawia tak jest tożsamość i Putin wybacz silnie o to, aby inni Rosjanie stała się krajem demokratycznym, chociaż próbowałam w pewnym okresie, ponieważ my słusznie uważała, że demokracja z tym ustrojem, który najlepiej nie spełnia oczekiwania czas rację społeczeństwa, ale policja z innym w Rosji jest prymat władzy prymat, gdy rządzącego na tym prawami obywatelskim, tak więc te uwagi Pieskowa no po prostu dosyć żałosne ja bym się poważnie traktował ma pani Renaty w zupełności rację tracimy Rosja poprzez swoje działania w tej chwili wydawali podziału to słynne czerwone linie problem oto czym one są tak właśnie nie próbą narzucenia światu jednak ci przegrani swojemu otoczeniu takich PIT przy pomocy środków militarnych takiej twardej linii podziału tak, że to nie jest poważna powiecie oczywiście, że jakoś musieli zareagować, ale ale, ale nie przychodzą do tego do tego większej wagi Rosja nie chce być krajem demokratycznym nie chcę być krajem europejskim i tak ma i my my tego nie zmienimy też czeka zapytam panie profesorze państwo ziarno, które pan opisuję w artykule dla Rzeczpospolitej fragmenty zdecydowałam naszym słuchaczom słuchaczką przeglądzie prasy pisze pan o tej pół autorytarnej władzy, która ściera się z wciąż demokratycznym społeczeństwem, używając tego słowa wiza Arne właśnie, które znaczy z 1 strony komiczny z drugiej strony dziwaczny ja cytowałam Czechowa i śmieszno straszno jest w Polsce od kilku lat to właśnie jak jest bardziej komicznie czy bardziej upiornie zdaniem pana profesora pani jest jest jedno drugie natomiast efekty jest taki, że to jest państwo wszystkim głęboko nieskuteczne to jest śmieszne to jest przykre oczywiście dla Polski Polaków, bo wizerunek Polski na świecie w Europie willi dramatycznie zły z uwagi na to ziarno się polskiego państwa, ale efektem końcowym jest Jezus jest silna nieskuteczność no pewnie to, o czym pani redaktor nie wcześniej mówiła przytaczała GazetyWyborczej to znaczy te maile ministra Dworczyka i co czy ktoś odpowiedział czy coś zmieniło w tej sprawie nie, a minister Dworczyk świadom jest mielizny tkwi w tym dniu dziwnie i ten polega to pan się na tym, że przychodzą do porządku na takim starorzecza i mamy mamy tę mamy tę mamy tę nieporadność nieporadność desek opinia publiczna Leszczyńska medyczne domagają się zwiększenia skuteczności państwa działań państwa walce z pandemią, która zabiera oczy śmierć celność dziwo ogromne dzień dzień i co nic nie dzieje państwo binarne inflacja co państwo ziarnem czy żyć na granicy ze Wschodem ten kryzys migracyjny to rozwiązuje rozwiązują go te kraje zachodnioeuropejskie, ponieważ Polska jedyna to może nas było stać to ustawić żołnierzy, którzy by tam marzli Marley dowie o tym, a uchodźcy będę zamawiali na śmierć ból granicy to są te przykłady państw czarnego nieskutecznego w związku z tym, że ono nie jest państwem i jeść autorytarnym ku czemu zmierza jednak obecna władza nie, a przestał być demokratycznym rozpoczęto demokratyczne, próbując siebie odnaleźć w tym wszystkim mamy tę szamotaninę Doda 1 taki bardzo smutne żałosne etap do wewnątrz na zewnątrz no tak, choć niesłychanie kosztowne, ale ale, ale to jest to co nam zafundowali rządzący fundują nam rządzącą dobrych paru lat prof. Roman Kuźniar kierownik katedry studiów strategicznych bezpieczeństwa Międzynarodowego wydziału nauk politycznych i studiów międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego był moim państwa gościem bardzo dziękuję panie profesorze bardzo pani dziękuję tato dziękuję bardzo, zgonów dziś 562 podał minister Kraska w Polskim radiu ponad 27 000 nowych zakażonych, a propos tego co przed chwilą prof. Kuźniar mówił o nieskuteczności polskiego państwa na walce z pandemią Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: PORANEK - KAROLINA LEWICKA

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Podcasty TOK FM oraz radio TOK+Muzyka bez reklam - teraz 40% taniej w zimowej promocji!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA