REKLAMA

Ochojska: Postawię pytanie w Strasburgu czy konwencja genewska jeszcze obowiązuje

Poranek Radia TOK FM - Weekend
Data emisji:
2021-12-11 07:40
Prowadzący:
Czas trwania:
18:09 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
Janina Ochojska założycielka szefowa polskiej akcji humanitarnej europosłanka jest z nami dzień dobry dzień dobry powstał list 63 granicy do szefowej komisji europejskiej Ursuli von der Leyen to protest przeciwko projektowi zmian przepisów migracyjnych azylowych dla Polski Litwy i Łotwy w tym liście czytamy m.in. nasz absolutny sprzeciw wywołują przepisy, które uchylają stosowanie dyrektywy powrotowej wobec osób, którym funkcjonariusz Straży Granicznej odmówił prawa do Rozwiń » złożenia wniosku oraz osób wobec, których w postępowaniu granicznym zapadła decyzja negatywna oznacza to bowiem, że osoby te mogą być niezwłocznie wydalony do Białorusi widzimy w tym legalizację praktyk wywózek Pusz byków czytamy w tym liście listy podpisane przez mieszkańców strefy przygranicznej aktywistów aktywistek grupy granicę i nie wyraźnie słychać w nim ogromne rozczarowanie postawą komisji europejskiej to znaczy kto w takim duchu, kto miał nas bronić tych ideałów jeśli właśnie Unia jak pani ocenia proponowane zmiany, a dla mnie one również nie są do przyjęcia mówiła już od celu na debacie dotyczącej migracji wczoraj i będziemy na pewno o tym mówi się podczas sesji parlamentu, która zaczyna się w przyszłym tygodniu, a wystąpi przyjęliśmy punku mówiąc myślę jeszcze o Łukaszu Coachella i o róży Thun, a którzy razem ze mną byli należna graniczy z pierwszego Gruzja i wystąpiliśmy z głową z propozycją, a żeby ten temat czy szedł na sesję i jest zgoda na to, więc wiemy, że będziemy na pewno od środy na sesji o tym mówić o również wystosowaliśmy pismo do komisji europejskiej w tej sprawie, ponieważ Lu i myślę na granicy widzieliśmy co co się dzieje czy byliśmy na granicy nie dotarliśmy na granicy byliśmy jedynie na granicy byłej strefy te stanowią środkowego on dalej i rozmawialiśmy z mieszkańcami, którzy opowiadali nam o tym, ale co co dzieje się na granicy, ale i to jest to element w gamie to jest to część nie do przyjęcia mam nadzieję, że uda nam się to zmienić, ponieważ od usług i dotarł tak jak pani powiedziała tak to u umożliwia Straży Granicznej, gdzie wózki migrantów i jest niezgodne z prawem międzynarodową jest niezgodny z prawami człowieka, choć ci ludzie, o czym imigrant, który znajduje się już na polskiej ziemi ma prawo złożenia wniosku o ochronę pole międzynarodową jak niedawno spotkały się z panią komisarz Johansson, która też to potwierdziła, że zupełnie inny nie rozumiem, dlaczego komisja wydała taki zapis grupa granice pisze jesteśmy przerażeni faktem, że projekt łamiący prawa człowieka ma być firmowany przez instytucje Unii Europejskiej narusza przepisy konwencji genewskiej dotyczące statusu uchodźcy pytanie takie czy komisja Unii jako taka odwraca się od uchodźców, a może robi to już de facto od lat niestety polityka migracyjna Unii i zmienia się jest rzeczywiście ogród od tej polityki, która była bardzo przyjazna migracją dla mnie jest to zrozumiałe, dlatego że migracje również zarobkowe tak, bo mówimy czasami, bo tak może kobiety dzieci, że uchodźcy, ale Grecy się zarobkowanie przecież my korzystamy z imigracji zarobkowej my mamy migrację zarobkową w Polsce i bez migracji zarobkowej dzisiaj to Polski w Polsce zabrakłoby bardzo wielu pracowników, którzy wykonują opiekują się ważni byli oni emigrację, a ja chciałbym poprosić o ocenę samej komisji unik i właśnie, dlaczego takie pytania czy teraz dochodzi do jakiej zmiany czy może nie raczej maski opadają po prostu, bo przecież wiemy, że Frontex miał swoje za uszami użyję takiego kolokwia Lis mu, że dochodziło do służby Raków i to nie jest jakaś wielka nowość można by powiedzieć więcej jak to pani widzi czy faktycznie ta Unia europejska jest właśnie tym rezerwuarem tą instytucją, która broni realnie praw człowieka czy może tylko mato zapisane, gdyż w ładnych dokumentach pdf kach nawet czy dokumentach co się zmienia, ponieważ no Unia europejska komisja europejska np. dopuszcza stawianie murów tak mówią to jest legalne, ale zastrzegają, że jednak gra musi mieć prawo musi być przestrzegane, bo prawo do złożenia wniosku o ochronę międzynarodową, a dziś tutaj jakaś sprzeczność, ale ja oczy ja to potwierdza tak widzę to rzecz nie jest taki odwrót, a i nie ma tej przyjaznej i i atmosfery radnej jeśli chodzi o o przyjmowanie migrantów i ja z tym się nie zgadzam i rozumieć wszystko w parlamencie, żeby móc powiedzieć i żeby móc zmienić, że tak ustawa jest słuszna właśnie, bo przecież wiele osób powie, że Europa powinna być niedostępna zniechęcająca, że wszystkich nie pomieści, że wiemy, że to w Europie jest bogato, a wielu większości regionów na świecie jest biednie, więc ta Unia powinna odpychać od siebie osoby jeśli migracja to bardzo bardzo wąska, więc może tak naprawdę to to jest słuszna postawa właśnie Niemcy, które są bardzo przyjaznej migracją obliczają, że rocznie potrzebują około 200 000 nowych imigrantów, żeby rzeka niż luki w zatrudnieniu Europa jest krajem jest kontynentem starzejących się i my potrzebujemy migrantów głos sobie wyobrazić, że wszyscy Ukraińcy, którzy pracują w Polsce wyjadą Ukraińcy Pakistańczycy, których teraz widać na ulicach jak rozłożą żywności z różnych restauracji, ale do domów i proszę mówić oni wyjadą, kto będzie wykonywał pracy i widziała pani Polaka, który rozwozi o żywność no i jest to bardzo rzadkie mu na Warszawie widać tylko Pakistańczyków, a więc im wdzięku to jest są aż tak Europa potrzebuje migrantów, a poza tym Europa, jeżeli nadal uznaje prawo międzynarodowe dotyczące ochrony dla uchodźców to jest konwencja genewska, którą podpisaliśmy 50 pierwszym roku ona nadal mówi o obowiązku ochrony dla uchodźców no właśnie to zapytanie myszy konwencja genewska jest jeszcze aktualnym aktem prawnym de facto to pytanie postawimy w tym tygodniu na sesji przez Butungu środy jest debata na ten temat mam nadzieję, że to pytanie bardzo mocno w obliczu będziemy się przyglądać ściągania zapytać też sprawę pomocy humanitarnej szeroko globalnie wiąże pani przygotowała raport w tej sprawie ma być też w przyszłym tygodniu prezentowane wczoraj międzynarodowy dzień ochrony praw człowieka i wyczytałam, że od 20002015 roku osób wymagających pomocy humanitarnej było 90 000 000 mniej więcej 2020 pierwszy 240 jest coraz gorzej pani zwraca uwagę m.in. na lukę finansowania pomocy humanitarnej co tutaj chodzić pieniędzy za mało są nieregularne te źródła są niepewne, gdzie są największe wyzwania panią opinii to największe wyzwania są zobowiązaniach część, ponieważ tymi bardzo wiele państw niż w tym również Polska nie wypełnia swoich zobowiązań i Polska powinna przeznaczać mniej już 033% swojego dochodu no i u na pomoc, czyli humanitarną, ale tylko nie robi tak Polska osiąga od tak, że teraz 0,3 i 10,1 tak czy 11, ale no, więc jest to o wiele za mało i Polska oczywiście nie jest jedynym krajem, który nie wypełnia zobowiązań, ale np. Litwa Czechy mówię tutaj o tych krajach no tzw. nowych które, które są chwała im Unii i dzięki niej te zobowiązania są kraje takie, które udają, że z nadwyżką no ale także tutaj jest luka niewypełnione są zobowiązania poza czynić okrucieństwo zobowiązań czy są ogłoszone tzw. apele w związku z pogarszającą się sytuacją spowodowaną np. zmianami klimatycznymi w play kraje też deklarują także kwoty, które przekażą na ten cel dodatkowo no i też zobowiązania nie są wypełnione w, czyli tutaj są już przede wszystkim zobowiązania państwowe, ale też właśnie są rosnące potrzeby, bo myślę, że to może być zaskakujące dla części osób taki ogromny skok jeśli chodzi o liczbę osób wymagających pomocy humanitarnej, ale że przecież nie będzie, bo kryzys klimatyczne narasta, więc jak też pani na to patrzy ze swojej perspektywy wieloletniego doświadczenia w pomocy humanitarnej, że to to syzyfowa praca niekończące się, ale tak to jest ciągła praca i ługu i Europa musi też zrozumieć, że to właśnie w niej przyjął tkwi problem czy narastające problemy związane ze zmianami klimatycznymi i uczelnie i Afflecka takiego od części weź się ogromna część tych potrzeb humanitarnych to właśnie kontynent afrykański i to nie tylko nie powoduje jako taka zmiany klimatyczne one są spowodowane i naszym bogatym sposobem życia to znaczy przede wszystkim emisjami, które wpływają na zmiany klimatyczne, lecz na jej to jest i bardzo złożony problem, bo tak z 1 strony Europa musi się samo ograniczyć powinniśmy zwiększyć pomoc humanitarną, która z kolei pozwoliłaby na zatrzymanie migracji przynajmniej częściowo ta część ludzi z, do których dotarłaby pomoc rozwojowa jak u zaczynająca się od o osób kolonii karnej i pozostała, więc miejsca swojego pochodzenia, ale my mamy tak to duże doświadczenie, które tu w Częstochowie i doświadczenie Sudanu południowego, gdzie dzieli dziś prawie 900100 dni i jak i jeśli popatrzy na to jak teraz wioski korzystają z tych studni jak wyglądają te wnioski są zielone, bo podczas pory suchej mogą nawadniać pola i ich też wnioski rozwijają się to to naprawdę jest taki czynnik, który daje rozwój od zatrzymuje ludzi bez zgody nie ma życia i więc już o tym również w parlamencie, ale umów jest głucha w Polsce słów, które to rozumie, a jest grupa i przy większości jednak, która szczególnie właśnie też warto zwrócić uwagę, bo często takie wrażenie, że wszyscy chcą do Europy chociażby szkody, choć Afryka to znacznie więcej migrantów uchodźców pochodzących z Afryki zostaje w ramach samej Afryki niż próbuje dostać się do Europy chciał panią zapytać na koniec pani czuje europosłanka czuje pani swoją sprawczość, kiedy pani kandydowała wyjaśnia pani swoją decyzję tak chciałbym też zmienić właściwie przywrócić właściwe znaczenie słowa polityka dzisiaj zaangażowanie polityczne kojarzy się czymś negatywnym powiedzenie, że ktoś idzie do polityki kojarzy się źle przecież polityka może być etyczne tak jak ludzie mogą być etycznie i dalej słowo polityka oznacza różnorodność celem polityki jest tworzenie wspólnego dobra dla tej różnorodności tak idę do polityki europejskiej, żeby służyć wspólnej Europie chciał zapytać czy ma pani poczucie, że się pani udaje jak pani widzi politykę zewnętrzną nie miało takiego poczucia, że się tu daję unijnym i powodem tutaj jest, bo to nie jest tłumaczenie się tak, ale powodem jest m.in. pandemia, która spowodowała, że im praca online i inni nie daje możliwości nawiązania takich kontaktów dzięki nam nadzieję nawiązać teraz jeść idą do Unii parlamentu na sesji również do Brukseli poznali różnych ludzi, ale mam nadzieję, że jeszcze te 2 słowa które, które nam pozostało uda się jeszcze coś zmienić, ale nic znowu jest kolejna pandemia sesja w Strasburgu osią będzie teraz czy odbędzie się w styczniu zobaczymy tu pół do parlamentu mogą wejść tylko osoby zaszczepione pan zawiedziony polityką żona jednak jest pan nie jest dla osób misyjnych może Unię samą polityką jestem zawiedziona, bo w Japonii od nich zależy od nas tak jak ona będzie, ale i trzeba zmieniać sposób uprawiania polityki no jak pani wie w Polsce ma najgorszy sposób uprawiania polityki jak można sobie wyobrazić, bo jest to w sposób, który nie jest przeciwko prawom człowieka jest to sposób, który jedz i jest przeciwko obywatelom są właściwie niszczy tkankę społeczną i realizm mam nadzieję, że to się uda zmieni się już na Łotwie o posłach inaczej tak, ale tak na GPW jest jeszcze dużo do zrobienia wszystkiego na pewno nie uda się zmienić w ciągu 2 puchu Janina Ochojska założycielka szefowa Pach europosłanka dziękuję pani za rozmowę siódma 59 informacji Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: PORANEK RADIA TOK FM - WEEKEND - KAROLINA GŁOWACKA

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium teraz 40% taniej. Wybierz pakiet z aplikacją mobilną - podcasty, audycje i radio bez reklam zawsze pod ręką.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA