REKLAMA

Wykres roku, to rozwierająca się paszcze nierówności. Jak w Polsce pokutuje mit kowala własnego losu?

Godzina Filozofów
Data emisji:
2021-12-11 11:00
Prowadzący:
Czas trwania:
42:41 min.
Udostępnij:

Co czwarty Polak uważa, że ubóstwo to przede wszystkim efekt lenistwa. Z czego to wynika? Jakie nierówności są zagrożeniem, a kiedy należy je uznać za konieczne? A także o tym czym są zombie idee opowiada prof. Elżbieta Mączyńska.

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
jako się rzekło prof. Elżbieta Mączyńska jest z nami dzień dobry pani profesor dzień dobry dzień dobry ekonomistka prezeska polskiego Towarzystwa ekonomicznego związana także ze szkołą główną handlową w Warszawie często goszcząca na naszej antenie dziś mówimy ani kara dotyczy pytań ani redakcja musi zrobić małą korekty Otóż w Polskim towarzystwie ekonomicznym jako organizacji pożytku publicznego obowiązuje od kilku lat zasada kadencyjności, która wraz zresztą Rozwiń » została wprowadzona w mojej inicjatywy i wygasła moja kadencja mówi tak tak, ale ma inny albo lepszy występ profesor ściągnięty do widzenia tak, ale dostąpiła wielkiego zaszczytu otrzymałam funkcję prezesa honorowego polskiego Towarzystwa ekonomicznego jest najwyższy zaszczyt, jaki może spotkać członka ratuje Lecha tak, ale tego także jest z tego dumna dziękuję cieszył się, a jestem pewna, że mój następca będzie bardzo efektywnie funkcjonował i PTE na tym zyska także o to, że jestem tutaj trzeba jednak pdf dobrze dobrze, że nikt nie mogli jakoś specjalnie dementować po prostu słowo honorowych honorowa dodajemy niniejszym do jak do tej etykiety, która jak pani nazwisko będzie się pojawiało dziękuje będziemy rozmawiali o bardzo ciekawym raporcie organizacji współpracy gospodarczej i rozwoju OECD, który niedawno ukazał, który dotyczy nierówności i stosunku do nierówności ekonomicznych społecznych w krajach zrzeszonych organizacji współpracy gospodarczej i rozwoju właśnie zacznijmy od tego może najbardziej interesującego fragmentu raportu, w którym mowa o stosunku do ubóstwa 25% Polaków Polak jest zdania, że ubóstwo jest efektem przede wszystkim lenistwa nie jakichś czynników niezależnych systemowych to jest największy odsetek pośród wszystkich krajów OECD 25% na drugim miejscu jest Chile tam 20% społeczeństwa uważa, że ubóstwo to efekt przede wszystkim lenistwa na trzecim dopiero stany Zjednoczone tam jest 18% osób przekonanych o tym co o tyle jest właśnie zaskakujące, że w stanach Zjednoczonych wydawałoby się, że ten nic od pucybuta do milionera mit Kowala własnego losu obowiązuje zdecydowania w każdym razie potęga Stanów zjednoczonych w dużym stopniu była budowana na wieżę właśnie w ten w ten mit w Niemczech np. tak myśli 4% tylko, więc widać, jakie są skala różnic zacznijmy od tego trochę zaskakującego spojrzenia Polak i Polaków na ubóstwo czy pani czy panią zdziwiło może od tego zacznijmy to jest nieco dziwi mnie dziś dlatego, że jeżeli wystarczy ta ostatnia informacja o wynikach badań w Niemczech tuszy i to nas różni skrajnie, czyli przekonanie, że to my ludzie jesteśmy wyłącznie odpowiedzialni za swój na los to jest takie tam Przyrowski bardzo i nasycone właśnie tą logiką neoliberalną podczas gdy w Niemczech ten trend ten wskaźnik jest to bardzo niski i to co w znacznym stopniu wyjaśnia, że jednak to takie w Polsce system może jednak podejście do równości jest sprawą systemową i w Niemczech od drugiej wojny światowej gospodarka niemiecka była kształtowana pod wpływem koncepcji orda liberalnej ani inny liberalny organ liberalnej koncepcji społecznej gospodarki rynkowej, którą zresztą mamy zapisana w my w Polsce w art. 20 konstytucji, a jest też zapisana w traktatach Unii Europejskiej i właściwie wskazywana jako model ustroju społeczno-gospodarczego dla wszystkich krajów członkowskich Unii Europejskiej, ale są zapisy konstytucyjne, ale konstytucja niekoniecznie przekłada się na rzeczywistość to kiedyś bardzo tak dosadnie pisał o tym nieżyjący już profesor pan prof. Tadeusz Kowalik mówiąc o demoralizujący hipokryzji konstytucji i właśnie miał tu na myśli przede wszystkim po to, odchodzi la czy nie trzymanie się też za tych zasad społecznej gospodarki rynkowej ordo liberalizm to jest koncepcja absolutnie inna od neoliberalizmu, bo jestem ich liberalizm uporządkowany uporządkowany podchody pod kątem harmonizować Ania rozwoju społeczno-gospodarczego tutaj panie redaktorze ja bardzo bardzo mnie martwi, że tak bardzo my chętnie utożsamianych wzrost gospodarczy z rozwojem społeczno-gospodarczym nie każdy wzrost gospodarczy, czyli wzrost PKB produktu krajowego brutto, czyli tej wartości netto wytworzonej przekłada się na postęp społeczny postęp ekologiczny, a szary daje dość oczywiste, że się niekoniecznie przekłada się nadal, ale proszę proszę zrobić jak kiedyś robiłam taką się zaostrzy w domu na dyskusji poselskiej robiłam sobie taką z grubsza analizy ile razy posługi jako synonimy używali pojęcia wzrost gospodarczy rozwój społeczny gospodarczy Japonii są anonimy wzrost, który nie przekłada na pozytywnie na społeczne relacje na ekologię dzieci wzrostem gospodarczym może być wręcz szkodliwe, tym bardziej jeśli weźmiemy pod uwagę to, o czym już kiedyś z panem rozmawiałam, że PKB jest miarą niesłychanie ważną potrzebną, ale niepozbawioną wad, bo PKB mierzy tylko co przechodzi przez rynek, czyli to co jest przedmiotem kupna sprzedaży i wartość nowo wytworzona suma największym uproszczeniu zysków i płac nowo wytwarzany, więc mamy płacze, a ci, którzy organizują mają zyski, ale ze wszystkiego z działalności pożądanej niepożądanej do PKB chodzi też handel narkotykami np. prostytucja tam też zyski płace, więc to co pokazuje jak bardzo miara ta jest zawodna, a równocześnie nie mierzy się tam tego co mamy nieodpłatnie np. nie ma w PKB tego, że internet informacje internetowe różne uzyskujemy nieodpłatnie dostępne publikacje różnych przy uzyskujemy odpłatnie wkrótce przykłada się na edukację na na postęp społecznych także nie jest tutaj ceny to były takie mylenie pojęć, o czym pisze zresztą dyskutowaliśmy na antenie państwa na temat książki ekonomia obwarzanka jest tam dosadnie pokazane jak bardzo podporządkowanie gospodarki temu dogmatowi PKB etycznie zachowaniu PKB i powoduje, że zapominamy o 2 innych filarach film rozwoju społeczno-gospodarczego 1 filar to właśnie wzrost drugi jest postęp społeczny, a trzeci to jest postęp ekologiczny nie wystarczy sam sam wzrost gospodarczy właśnie Niemcy ze swoją ordo liberalną koncepcją społecznej gospodarki rynkowej co co prawda mocno poturbowano w latach triumfów neoliberalizmu, ale ciągle jeszcze szanowaną w Niemczech koncepcją ich, więc starają się to przekładać na rzeczywistość pokazuje, że że, że tam jest inne podejście jednak do kwestii nierówności tam mieć świadomość tego, że to system wyż kształtuje warunki społeczne dla ludzi tym samym warunki, które określają 3, kiedy popadamy w jakieś wykluczenie społeczne niestety no właśnie to jest to jest wydaje się dosyć istotne aspekt całej sprawy ta widzialność albo niewidzialność czynników systemowych to znaczy takie przekonanie, że za to wszystko coś się z jednostką dzieje, włączając w to jej status materialny status społeczny miejsce w hierarchii z itd. itd. ponosi odpowiedzialność wyłącznie ta jednostka to znaczy od jej operatywności od zaangażowania od jej cech osobniczych np. nie wiem no wytrwałości sile cha siły charakteru gotowości do ciężkiej pracy pomysłowości talentu itd. w takiej perspektywie z indywidualista ręcznej charakterystycznej dla myślenia neoliberalnego zresztą no właśnie tu się tu się powiada wszystko zależy od jednostki natomiast w tym modelu, którym pani mówi jednak świadomość istnienia czynników systemowych pewnego środowiska, w którym rozgrywa się nasze życie, w którym my też budujemy nazwijmy to swój indywidualny dobrobyt przecież nie w próżni tylko właśnie w określonym środowisku społeczno-ekonomicznym no to jest coś co jest bardzo istotnie akcentowane i widoczne ten system staje się widoczny po prostu dla tak ten właśnie ta rola systemu właśnie to szczególnie widać moim zdaniem na nurt liberalny w systemie ordo znaczy ład, więc natomiast wolny rynek ma intencje zwolni do wszystkiego wobec tego tak neoliberalna koncepcja sprawia, że wolny rynek nagradza przede wszystkim najsilniejszych, a tym samym cen to degradujące śledczych, a z kolei nagradzanie najsilniejszych sprawia, że istnieją tendencje chodzi o politycznym mamy np. dla Wandy cyfrowy ci giganci cyfrowi Google Amazon IT Facebook tak dali co są i siła jest taka, że w zasadzie mogą nam wiele w świecie zmienić w niego nie zważając na wymogi parlamentarny wyborców interesy wyborców itd. więc dlaczego rola państwa, jeżeli jest sprowadzona do UE do tego roli do tej roli stróża nocnego czy ma się do niczego nie wtrąca się ostrzec własności prywatnej rzeczy zbójców nie było ktoś kiedyś powiedział że, gdyby na świecie nie było zbójców w ogóle potrzebne były państwa to właśnie jest przykład takiego takiej skrajności myślenia, ale pan zapytał na początku mnie to dziwi, że w Polsce są takie przekonania, że to każdy każdy jest kowalem własnego losu na pewno każdy jest kowalem własnego losu liczyli inna jest rola Kowala w miejscowości zdegradowanej społecznie wykluczonej cyfrowo w sumie nie można donikąd dojechać, czyli szkoła jest na niskim poziomie taki ktoś z takim niedostatecznym wykształceniem ostatecznymi warunkami materialnymi ani nie może liczyć na studia, jeżeli na studia czy szkołę średnią, nawet jeżeli nie nie ma systemu przeciwdziałania tego typu nierównością to ten ktoś jest skazany na na na wykluczenie społeczne i to nie z jego winy ja wystarczy pojechać ja byłam na terenach popegeerowskich i widziałam rodziny całkowicie zbędne zdegradowany całkowicie nieprzygotowane do życia w nowym warunkach, którym rodzina nikt niczym nie pomógł najgorsze było to, że to się przekładało na dzieci alkoholi z tych rodziców, bo w takich warunkach setki trudno nie pokaże jakieś dewiacje społeczne dzieci i do tej pory mamy dzieci ponosiły tego konsekwencje o żadnym tam ambicjach dotyczących wykształcenia nie nie było mowy, a równocześnie Unii nie było nie było znikąd czy znikąd pomocy stypendialnej innej i w ten sposób marnujemy najcenniejszy czynnik życia rozwoju funkcjonowania gospodarki ludzi no marnujemy potencjał, bo nie wiadomo ilu tam było, ale ile było talentów ilu ilu było Janków muzykantów itd. taka rodzina takich dzieci są skazane na na wykluczenie społeczne bez jeśli niema systemu odpowiedniego niestety w warunkach początkowych, zwłaszcza transformacji dopuściliśmy do Edo do takiego najbardziej bolesnego marnotrawstwa i dlatego w tej chwili w krajach cywilizowanych także Unii Europejskiej podejmowane są liczne działania przepisy tak dalej jako sięgnie do przepisu wydawanych do do dal i przez komisję europejską przez parlament europejski do tego mnóstwo tylko niestety i ciągle niedostatecznym stopniu przekłada się one na rzeczywistość, ale można czy on publicznych w przepisach jeszcze przed pandemią taka została sformułowana Unii Europejskiej rezolucja do parlamentu europejskiego na temat przeciwni konieczności przyjęcia podjęcia działań na rzecz przeciwdziałania ubóstwu i wykluczeniu społecznemu i ceny i to co tylko pokazuje, że że, mimo że Europa się wyróżnia pozytywnie na tle świata pod względem nierówności nierówności są niższe to pokazują wszystkie dalej wskaźniki to jednak nawet w Europie jest to jest to wielki problem jeszcze ostatnie zdanie to, że to system zwrotu 1 na to, jakie są nierówności czy one występują to najbardziej chyba ilustrują kraje skandynawskie, które bardzo dużą dużo energii finansów poświęcają temu, żeby ich nierówności nierówności minimalizować od razu powiem że, bo zawsze jako mówię to jestem oskarżana socjalni są jakieś nierealistyczne koncepcje od razu powoła nie będziemy pani o to oskarżać, ale obraz to wiem, że jeżeli nierówności były będą są i będą, bo my jesteśmy nierówni ciągle pod uważam, że nie każdy jest Lewandowski i Claudią Schiffer powstaje pytanie do jakiego poziomu nie jak i poziom nierówności jest akceptowalny, bo nierówności, jeżeli są skrajnie wysokie to zabijają popyt w związku z tym w interesie biznesu jest też przeciwdziałanie nierównościom, tym bardziej że one poprzez nierówności w opisie talent wykupić szanse ludzi, a ja jak działa mechanizm, bo to jest ciekawe jeśli mogłaby pani trochę przybliżyć to, że nierówności zabijają popyt i jak to wygląda no no bo popyt tworzą masy, jeżeli mamy i rozkład bogactwa taki, że tak jak Stieg w tym raporcie, który pan OECD przy no przy przedstawia, że większość, że są skrajnie nierówno rozłożone bogactwo bogactwo i dochody to zresztą wielu badaniach się okazuje ta Fundacja Lux sztandar na potrzeb forum ekonomicznego dla po corocznie przygotowuje taki raport o tym, że niewielki niewielka liczba najbogatszy gromadzi ogromne zasoby majątkowe świata i co powoduje, że i ekonomii jest coś takiego jak maleją malejąca Krańcowa użyteczność dochodów i malejąca Krańcowa użyteczność konsumpcji, czyli no krótko mówiąc, przykładając salda ludzki język, bo ile pan może jeszcze zjeść tego kawioru ile pan jeszcze może kupić diamentów czy one i kolejne miliony miliardy będą pana również cieszyć no i kiedyś gal rejsy wybitny ekonomista mam tyle miliardów, że szczerze powiedziawszy 1 kolejne by mnie wcale nie ucieszył, ale mąż mógłby pan do nawet na swoim koncie nie zauważyć, więc to jest ten zauważył i wobec tego, jeżeli tak nierówno jest rozłożone bogactwo to jedni mają nadmiar, a każdy nadmiar jest przejawem jakiegoś niedostatku każdy nadmiar, czyli niedostatku myślenia czasami albo niedostatku szerszego spojrzenia na nas na problem czyli, jeżeli i bogaci mają nadmiar dochodów no to szukają ujścia to ujście znajdują często w inwestycjach spekulacyjnych, czyli niemalże granie jak na loterii przy przed przesuwaniem pieniędzy jest deszcz dolarów na 11 na euro itd. i wykorzystywanie zmian kursów walutowych ale, ale nie przekłada się dostatecznie nie da się nie przykłada pozytywnie na realną gospodarkę to jeszcze może tę realną gospodarkę przygniata ci szkodzić, bo ten sektor spekulacyjny wyciąga najwyżej kwalifikowane osoby z sektora realnego, czyli przedsiębiorcy produkujący konkretne wyroby usługi, bo ten sektor spekulacyjny więcej płaci po prostu co się dzieje to kryzys 2008 roku to pokazał jeżeli, jeżeli zatem bogactwo koncentruje się w rękach, a przede wszystkim najbogatszych to siłą rzeczy ogranicza popyt, bo oni są odkupić nie mówiąc po mówiąc najbardziej kolokwialnie natomiast ci najbiedniejsi mają ogromnie zaspokojonych potrzeb, ale nie mają pieniędzy, żeby je realizować, żeby i byli to powoduje ograniczenia popytu, czyli no nawet jest także ta koncepcja, która obecnie jest dyskutowana bezwarunkowy dochód państwo stawowy to i przeciwnicy tej koncepcji jako jeden z argumentów na nie po mówią, że to jest tylko w interesie wielkich korporacji, które chcą w ten sposób zyskać na dodatkowym popycie z pewnością by zyskały na dodatkowym popycie, ale różne inne tutaj względy powodują, że ta koncepcja jest coraz bardziej poważnie dyskutowana nawet w takich gremiach do niedawna bardzo oddalonych od tego typu sposobu myślenia jak międzynarodowy fundusz walutowy i inne, więc to jest dość proste przełożenie, czyli pieniądz, jeżeli pan Doda ludziom jakiejś grupie społecznej ma pan jakąś kwotę powiedzmy 1000 jednostek 300zł dolarów wszystko jedno i ma pan 10 osób to inny będzie efekt rynkowy, jeżeli pan podzielić równo, a inny będzie jeśli panda 1 osobie ta 1 osoba nie od razu wszystko wydaje pobiegnie rynek natomiast, jeżeli wszystkie osoby dostaną po równo od razu pobiegną na rynek po nie znaczy oczywiście przy tym, aby liczyć na wjazd tak jak zastrzegła nierówności są absolutnie mną i nie nieodłączną cechą gospodarki wolnorynkowej w ogóle każdej gospodarki, bo my jesteśmy nierówni także jeśli chodzi o oto, jakimi talentami na nas natura obdarzyła i nie chodzi to tu o sztuczne jakiejś wyrównywanie tylko chodzi przede wszystkim o to, żeby była właśnie równość szans i tacie równość szans równość szans wymaga także często pomocy materialnej, bo bez tej właśnie, bo ja bym teraz może wrócimy nie będą dołów jasne wróćmy na moment do tego raportu, który cały czas rozmawiamy z raportu OECD dotyczącego nierówności i tego zaskakująco wysokiego wyniku, jaki ma polskie społeczeństwo jeśli chodzi o przepisywanie biedy do takich cech jak lenistwo np. nie do kwestii systemowych tam jest to jest pewien wskaźnik dotyczący również wysoki w Polsce dotyczący kwestii dziedziczenia ubóstwa tam pojawiło się pytanie czy prośba ocena prawdopodobieństwa, dlatego że dziecko, które się urodziło w jednym z 10% najuboższych gospodarstw domowych, kiedy dorośnie też będzie tworzyć ubogie gospodarstwa domowe na to prawdopodobieństwo, że Polacy Polki ocenili na 46%, czyli z tego wynika, że ponad połowa dzieci ubogich rodzin w dorosłym życiu zdoła wyjść z ubóstwa zdaniem Paul polskiego społeczeństwa tam Norwegowie jeszcze nie więcej podobnie oceniają natomiast obywatele innych krajów są bardziej pesymistyczni ta średnia OECD wynosi 55% jeśli chodzi o ten wskaźnik właśnie nas, więc to +25% uznających, że bieda jest przede wszystkim efektem lenistwa to pokazuje pewien obraz myślenia, które u nas jest tak głęboko zakorzenione chciał teraz panią zapytać on to jak pani myśli z czego to wynika to znaczy, dlaczego akurat w Polsce tego rodzaju model myślenia charakterystyczny właśnie dlatego neoliberalnego ujęcia bardzo indywidualistyczny ego jest tak rozpowszechnione czy to jest kwestia tej retoryki neoliberalnej silnej, którą mieliśmy po osiemdziesiątym dziewiątym roku to cały czas nas głęboko jeszcze pracuje ten to poczucie, że im może to też z tym związane, że do końca na instytucje państwo liczyć nie możemy możemy liczyć tylko na siebie, bo te instytucje nas zawodzą i my do nich nie mamy zaufania może to jest czynnik, który też na to wpływa jak jak pani na to patrzy na plan jak uraz, jakiego innego myślenia tu jest złożoność czynników przede wszystkim doświadczenie historyczne, gdyż żyliśmy w systemie socjalistycznym gdzie, gdzie no było dzień równe dzielenie biedy w pewnym stopniu ale, ale równocześnie i w związku z tym to system gospodarki centralnie kierowanej wobec tego naturalne jest teoria wahadła tutaj działa, że o obicie następuje drugą stronę chcemy no i tęsknota za absolutną wolnością i odraza do centralnego sterowania co jest niewątpliwie aspekty historyczne no jeszcze dziedzictwo większe historyczne podejścia do państwa nie szanowania państwa, które no co ma z kolei uzasadnienie w naszych przykrych doświadczeniach historycznych okresu zaborów innych, więc to jest duże duże duży szeroki temat nie można tego ska no tak krótko mnie ocenić natomiast niewątpliwie ta doktrynę straciliśmy okres transformacji w okresie w czasie triumfu doktryny ma liberalny, który tą Śliwą z kolei następował po kryzysie lat siedemdziesiątych w świecie i kiedyś przestraszoną, że do lat siedemdziesiątych rozwijających się koncepcje państwa opiekuńczego nie właśnie doprowadziły do takiego kryzysu co w to był jest ono opinię oczywiście za sfałszowane, ale jednak ten kryzys pomógł triumfowi doktrynie neoliberalnej, że mniej państwa państwo minimum rynek rozwiązuje wszystko nie ma czegoś takiego jak społeczeństwo są tylko jednostki to Margaret Thatcher wielokrotnie podkreślała i w związku z tym jednostki za absolutnie za siebie odpowiedzialny i mogą robić co im się podoba, żeby tylko zadbać o swoje interesy często egoistyczne brytyjski profesorem pan prof. Collier określa to w ten sposób, że ukształtowany został w ten sposób ukształtowane zostało społeczeństwo od 2 filaru stoją już kiedyś panu o tym mówiłem panu ludzie rozdania mamy nawet w etapie Antoni kochane mądre gazety tylko że, że to jak jak ten pierwszy wychowuje zależy od właściciela, a w tym przypadku możemy powiedzieć ja jak podejście mamy te nierówności to zależy właśnie w dużym stopniu od systemu społeczno-ekonomicznego mnie najbardziej przeraziło wystąpienia Margarita czy takie stwierdzenie, że ekonomia jak lotniska wszystko aby, że ekonomia ma służyć wymianą naszych serc i tuż i to właśnie to i to jest bardzo typowe dla neoliberalizmu w zasadzie nastąpiło w Polsce nastąpiła w Polsce w pewnym stopniu na szczęście nie nie odnosi się do wszystkich zmianach serc dusz, czyli zmiana wrażliwości takie osłabienie wrażliwości na nierówności społeczne to krzywda, jaką jako, jaką wyrządziła tak pan doktor doktrynalne podejście do przekształceń rynkowych bez uwzględnienia właśnie następstw społecznych ekologicznych jedno spowodowała, że jednak doszło do krzywdy znacznej warstw społecznych, ale sama doktryna neoliberalna to usprawiedliwiała to jakby zmniejszała co wpływa na zmniejszanie wrażliwości wrażliwości społecznej czy się powoli zmienia ale, ale nadal występuje i to ona i to nieprawda, że każdy jest wyłącznie kowalem własnego losu niestety i BIK pokazują doświadczenia krajów, które w polityce swoje społeczne gospodarcze jednak wiele bardziej dbają o to, żeby nie dopuszczać do nierówności społecznych, bo nie to Skandynawowie jak popatrzymy na rankingi i sprawiedliwości i rozwoju społeczno-gospodarczego innowacyjności zharmonizowanego rozwoju społeczno-gospodarczego demokracji i islamu filmów jest wiele to zawsze Skandynawowie sytuują się na co, aby w miejscach, a na pewno nie niżej niż w pierwszej dziesiątce, a w odróżnieniu od krajów, jeżeli łącznie te te rankingi traktujemy w odróżnieniu od kraju, który dopuszcza się do skrajnych nierówności jest też taka opinia, że skrajne nierówności, że nierówności to jest Motor postępu, jeżeli ja widzę, że mój sąsiad jest no lepiej musi pogodzić ja dążę do tego, że musi coś m.in. tak samo dobrze powodziło to na pewno jest ten efekt demonstracji i tym naśladownictwa to na pewno na pewno występuje, ale z drugiej strony niedawną noblista Paul Krugman zakwestionował bardzo ostro w takiej swojej książce na temat na temat zombie idea idea Iza idee zombie jak ktoś chce znaleźć jego publikacje na ten temat jest wiele i wystarczy w biegu braci klub mana ideowi i dozą zrobili to uważać są takie idee grupy, które już się w praktyce nie sprawdzają, a ciągle są wykorzystywane przy różnego rodzaju grupy grupy interesów po to, żeby utrzymywać dotychczasowy ich stan i pozycję i do idei zombie klub mam zalicza po pierwsze, niskie podatki dla bogatych, które rzekomo mają sprzyjać rozwojowi społeczno-gospodarczemu okazuje się to nieprawda jak niemal progresji podatkowej to szkodzi rozwojowi gospodarczemu i druga druga idea zabito ich jeszcze wiele klubów nie wymienia w swojej książce to jest właśnie ta idea ta teoria o o skazywaniu, czyli że przypływ unosi wszystkie łodzie to znaczy, że jeżeli ktoś ci bogaci to co zawsze z tego bogactwa wpłynie także na mnie z pewnością ogólny postęp materialny powoduje, że poziom życia materialnego w całym świecie w różnych krajach w każdym kraju wraz z dobrobytem z rosnącym PKB się poprawia, ale istotne jest, że się poprawia często asymetrycznie nierówno pandemia to jeszcze dodatkowo uzmysłowiła są takie 2 czynniki obecnie, które sprawiają, że ten te nierówności w ostatnich pandemicznych okresie w ostatnim pandemicznym okresie gwałtownie wzrosły o 1 czynnik to jest właśnie sama pandemia jak zwykle biednemu wiatr w oczy, czyli jak jest to ile kryzys kryzys dotyka przede wszystkim najbiedniejszych najsłabiej sytuowanych, bo oni nie mają poduszek finansowych, bo oni nie są przygotowani jak z tego raportu wynika, a może nie z tego, bo ja wszystkie te raporty czytam, więc już jesteś taki raport laboratorium nierówności, którym tak bardzo walce masz ma czają też nobliści i i pikiety słynnej który, którego po badaniach nierówności tak wiele wielką burzę wywołały i tam noblistka pani profesor taflą Francuzka, która przed kilkoma laty otrzymała nagrodę Nobla właśnie m.in. badanie nierówności i różnych sytuacji społecznych i z tego raportu wynika, że znaczna część ludzi ma ujemne dochody ujemne dochody, czyli bardziej niż zadłużona niż wynoszą ich dochody i niezbyt to to najlepiej pokazuje pan pytał jak to wpływa na popyt to właśnie tak można powiedzieć ludzie nie mają za co za co kupować i to jest jak zresztą bardzo ocenie ten raport Gabora raporty laboratorium nierówności, bo to są, o ile w te raz ten raport OECD, który pan przytacza to jest raport, który w dużym stopniu wykorzystuje dane na badania ankietowe wiadomo, że badania tylko wtedy po prostu badania opinii publicznej tak dobra dla innych państw NATO tutaj w tym raporcie laboratorium nierówności jest rząd twarde twarde dane którymi no nie ma nie ma co dyskutować, więc one są dość ci negacji jest dość pesymistyczne jeśli chodzi o to jak świat sobie radzić z nierównościami po prostu sobie nie radzi, marnując w ten sposób potencjał społeczny jeszcze raz podkreślam nie robi nierówności z tą były są będą one chodzi o to, żeby dopuścić, żeby nie dochodziło do nierówności niczym nieuzasadnionych szkodliwych społecznie i nie tylko społecznie także ekonomicznie zabijających stopy i Nora tak tak tak słyszymy się słyszy się od no no jeszcze jeszcze tylko jeszcze powiedzieć, bo może powinniśmy powiedzieć na początku jak często mówimy o nierównościach dochodowych tych wierzchołek góry lodowej najistotniejsze są nierówności społeczne, bo jeżeli nawet dochód dochodową jak pan będziemy równi, ale pan będzie miał wielki spadek po rodzicach i będzie pan od man miał kilka nieruchomości, które pan wynajmuje majątek dochody to, że to osoby dochody z pracy nie, czyli majątek jest istotna nie tylko dochód z pracy, ale mających z pracy czy nawet zyski, ale majątek majątek kim Narodowy Bank Polski robił takie pilotażowe badania na temat różnic wyników współczynnika Giniego współczynnik Giniego jest taki współczynnik, który pokazuje, jakie są jakieś stopień nierówności terenu kraju on się kształtuje od zera do 1 albo jeśli procentach to od 0% do 100%, jeżeli na 0 oznacza, że wszyscy jesteśmy równi to nigdzie nie występuje oczywiście, a 100% oznacza, że cały zasób bogactwa czy dochodów w 1 w 1 ręku się gromadzić, więc my mamy ten współczynnik w Polsce około 30% i to nas sytuuje nienajgorzej w świecie i w Europie tylko problem polega na 1 element się jak pogarszają i tylko, że ten współczynnik, jeżeli jest liczony na podstawie dochodów nie uwzględnia majątku to nie mówi wszystkiego po prostu poza proszę powiedzieć, bo tylko tam jedno zdanie, że tym stoliku winnego trzeba pamiętać, że dochody mają niektóre grupy w ogóle nie mają żadnych dochodów są np. na czyimś utrzymaniu, więc to one są wyłączane w tych jeszcze do współczynnika w tym stopniu ten współczynnik jest zawsze trochę zafałszowany na koniec, bo mamy jeszcze kilka minut rozmowy dokładniej rzecz biorąc mamy około 7 minut jeszcze do końca tego naszego spotkania chciałem panią zapytać o narzędzia, które się stosuje w celu niwelowania takich drastycznych nierówności właśnie to znaczy co można realnie zrobić, żeby taka sytuacja jak ta opisywana przez panią całkiem niedawno jak też zresztą doświadczamy pandemii bo, bo tak jak pani zwróciła uwagę w pandemii to problemy się zaostrzają tylko jak jakieś stosuje środki przeciwdziałające tego rodzaju procesu one się zaostrzają nie tylko swoje wskutek pandemii, ale też wskutek czwartej rewolucji przemysłowej, czyli tych, które przynosi cyfrowe rozwiązania i sztuczną inteligencję, bo osoby wykluczone cyfrowo automatycznie pracą pandemia też pokazała pandemia przyspieszyła procesy cyfryzacji w Polsce szacuje się pan dziś na około 57 lat jest duże przyspieszenie, ale wciąż jesteśmy w ogonie cyfrowym, ale pandemia, jeżeli jest wykluczenie cyfrowe, a my mamy w Polsce dużym stopniu jeszcze ciągle z wykluczeniem cyfrowym to by było widać w funkcjonowaniu edukacji w pandemii, że niektórzy uczniowie w ogóle zniknęli ich stylu to by właśnie ograniczenie w dostępie do do technologii do komunikatorów do technologii cyfrowych już nakładają na siebie, jakby 2 procesy jedyny obiektywny to jest obydwa obiekty na gruncie rzeczy po postępu nie da się zatrzymać i pandemia i tutaj to i to pokazuje, że bez odpowiednich zachowań państwa nie da się tego problemu tych problemów rozwiązać, tym bardziej są potrzebne ingerencji państwa, że technologie nie wykluczają niektórych celowo pogarszają warunki pozyskiwania satysfakcjonujących dochodów i satysfakcjonującej pracy to po pogarszają warunki niektórych ludzi pod tym względem, ale równocześnie ty równocześnie całym dobrodziejstwem wspaniałość uczą i jakie nam te technologie wspaniałości, jakie nam te technologie oferują jednak przynoszą też pewne problemy rzutujące chociażby na nasze zdrowie u państwa na antenie rozmawialiśmy o książce Nowiny PL pt. bieg samotności jak bardzo technologie cyfrowe nasilają problem samotności człowieka człowiek jest istotą stadną i w związku z tym, jeżeli jest, że ma wymuszoną samotność to możemy się jak niekorzystnie na jego zdrowie funkcjonowaniu, a nawet na funkcjonowaniu gospodarki to to właśnie doprowadziło do tego, że 2 kraje Japonia i wielka Brytania stworzyły ministerstwa samotności pod wpływem i sygnału ze strony przedsiębiorców, że mają coraz więcej zachorowań psychicznych i innych ze strony pracowników zwolnień i tracą na tym i to jest, czyli to jest sposób reagowania 1 ze sposobów reagowania państwa nie twierdzę rzeczka każde państwo ma być ministerstwo samotności, ale na pewno każde państwo powinno mieć swój monitoring, jeżeli latanie już jest co ministerstwo samotności tak starostwa samotności to no i Japonii jest ministerstwo samotności dochodziło do tego, że Japończycy celowo popełniali przestępstwa samotni Japończycy, żeby trafić do więzienia, żeby nie widz sam w domu no, więc to pokazuje jak bardzo jak i jakie jakie problemy tutaj przynoszą te technologie cyfrowe wiadomo, że japońskiej gospodarstwa domowe są najbardziej w świecie cyfrowi one, czyli tutaj niezbędne jest wszystko wskazuje na to, że niezbędne jest redystrybucja dochodów, czyli progresywne podatki dochodowe na wzór Skandynawii co zresztą nawet fajniejszy Time to proponuję proponuje NATO to już przyznaje wizja kapitalizmu, więc chili niestety jest z żalem stwierdzam, że Polski ład nie przyniósł ostatecznych rozwiązań pod kątem tak progresywną się tylko taka kosmetyczna i ja się boją reakcji no, a próg podatkowy 32%, a był kiedyś parę lat temu 40, czyli 30% oznacza że, jakie zarabia 1 000 000 chciałabym bardzo niestety tak nie jest to płacę 32% jak pan jak zapłacić, że zarabia 10 000 000 to też pani płaci 32%, czyli trochę Plum progi podatkowe od pewnego docentowi, czyli to nie jest także od całości dochodów jest 30% tylko od dochodu przekraczającego jakoś tę kwotę, więc progi podatkowe wysokie progi nie nie całkowity system opodatkowania tylko progi umożliwiające wysokie opodatkowanie tych najwyższych dochodów no i oczywiście edukacja usługi publiczne w raporcie ONZ w tym laboratorium nierówności jest taki wykres, który ja bym określiła jako wykresu roku w ogóle taka pasz czak zbierająca się jak rośnie bogactwo najbogatszych, a jak spadają zasoby dóbr wspólnych finansowanie lub bardzo mi się kategoria chaszczy podoba mu się po leśnych plantacji wybierają tańsze i te musimy w końcu pani nic do góry, a dobra wspólne edukacja ochrona zdrowia tak dali cierpią, więc to jest to pokazuje kierunki niezbędnych działań dziękuję bardzo, bardzo dziękuje prof. Elżbieta Mączyńska honorowa prezeska polskiego Towarzystwa ekonomicznego i wykładowczyni szkoły głównej handlowej w Warszawie była państwa gościem na teraz będą za moment informacje po informacjach o sen o obrotach po mówimy Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: GODZINA FILOZOFÓW

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Wszystkie audycje, kiedy chcesz! Teraz TOK FM Premium 30% taniej: podcastowe produkcje oryginalne, Radio TOK FM bez reklam i podcasty z audycji. Nie zwlekaj, słuchaj wygodniej!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA