REKLAMA

18 lat dla Cichanouskiego "W Białorusi na wolności nie ma już żadnego ważnego opozycjonisty"

Połączenie
Data emisji:
2021-12-14 13:20
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
13:50 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
trzynasta 22 Jakub Janiszewski przy mikrofonie z nami Michał Potocki z Dziennika gazety prawnej dzień dobry dzień obrad jest wyrok na serię ciechanowskiego i możemy się zadać pytanie czy to jest więcej niż się spodziewaliśmy to jest w tych granicach bojowych właśnie nie umie sformułować innego pytania odnośnie odnośnie tego co dzisiaj usłyszeliśmy no tak ciężko pewnie znaleźć inne pytanie ja myślę, że wczoraj coś pytał odpowiedziałem, że spodziewam się kilkunastu Rozwiń » lat, więc można by powiedzieć, że a, że ten wyrok jest mniej więcej podobny do tego, czego można było spodziewać natomiast mimo wszystko spodziewałem się, że nie będzie to aż 18 czy spodziewają się z roku podobnego do tego, jaki został jak dostał w lipcu Wiktar Babaryka inne lider nowej opozycji on 4114 lat ciechanowskiego reżim wycenił na 4 lata więcej natomiast na gruncie rzeczy to są takie rozważania można do wielkiej różnicy między 14, a nie ma i raczej można się spodziewać, że żaden z nich aż tyle lat w więzieniu spędzi właśnie słyszeliśmy, więc jeszcze raz, jakiego rodzaju to jest sferach, bo akurat w momencie, kiedy od początku powinienem w ojczyźnie kwestie nie ujawni więcej od połowy znaczy, kiedy zaczęły mówić jak rozumieć ten wyrok znaczy jakie ma praktyczne znaczenie i wysokość tego wyroku jak to właściwie to latem w mam wrażenie, że wielkiej różnicy między 14, a z 14 oczkami, kto dostał Wiktar Babaryka w lipcu 18, który został dzisiaj Sergiej Cichanouski wielkiej różnicy nie ma przede wszystkim z tego tytułu trudno się spodziewać żeby, żeby którykolwiek z nich aż tyle odsiedział zresztą dotyczy to dotyczy wszystkich dzisiaj dzisiaj skazanych opozycjonistów, którzy dostali od no mniej więcej podobne szanse dostaną więcej ale, ale wszyscy dostali 1418 lat przypomnijmy za co są sądzone jak ujęto to jego to przestępstwa, których się te przestępstwa, których się dopuścił, ale los sądzonego za za od tyłu za to, że z ubiegłym roku jeszcze przed wyborami to też, toteż trudno dobrać słowa, bo zarzuty są w daleką kompletnie tak naprawdę sądzona za to, że w żarze w sposób udany przeprowadził przeprowadził kampanię internecie na YouTubie poprzez swój kanał kraj do życia jako pierwszy pojechał i przebił się na białoruską prowincję zaczął rozmawiać nie tylko w Mińsku czy dużych miastach jak tradycyjna opozycja tylko zaczął rozmawiać z ludźmi również mniejszych miasteczkach, które do tej pory były bastionem poparcia dla Łukaszenki, przełamując w ten sposób taką barierę informacyjną dziś za to dostał taki taki taki taki drakoński wyrok ja bym szczerze mówiąc chyba nie wchodził ze szczegóły aktu oskarżenia, bo nie mają wielkiego znaczenia opozycjoniści w tym również Ciechanowski są sądzeni przede wszystkim pod zarzutami pod zarzutami organizacji organizacji masowych zamieszek czy przygotowywanie masowych zamieszek w niektórych aktach oskarżenia pojawiają się zarzuty zdrady z działalność ekstremistyczną to są te są tego typu kwestiach tak naprawdę bardzo często się zdarza, że orzeczenia sądu stosuje się wręcz kopiuj wklej z poprzednich tego typu wyroków i to zarówno w sprawach drobniejszych jakich sprawach takich poważnych jak ja właśnie zakończona dzisiaj, a dzisiaj wyrokiem sądu, który w dodatku został wydany i zresztą cały proces toczył się toczył się w budynku aresztu śledczego w Homlu, a nasi ludzie nawet nie byli przewożeni do sądu co też mam wrażenie ma znaczenie dosyć symboliczne w tym całym koszmarze spróbujmy może by opowiedzieć sobie właściwie, gdzie w tym momencie ten ruch opozycyjny białoruski się znajduje i co się właściwie w tym momencie dzieje w Białoruś myśli mówimy o opozycji to ci, którzy siedzą w aresztach albo już koloniach karnych, a obrońcy praw człowieka mułu naliczyli już do tej pory 920 więźniów politycznych czy osób uznanych za więźniów politycznych wśród nich jest oczywiście są oczywiście działaczy ważny działacz opozycji liderzy partii politycznych liderzy ruchów natomiast ci, którzy nie wiedzą to w większości znakomitej większości przebywają za granicą w Polsce na Litwie na Ukrainie część z nich, a w zasadzie nie istnieje już zjawisko białoruskiego opozycjonisty, który mieszkałby na Białorusi na wolności mogliśmy się do tego co Łukaszenka zaczyna w tej chwili wygłaszać w kontekście kolejnych sankcji w kontekście tego co się dzieje w samej Europie to znaczy po raz kolejny słyszymy o tym, że być może zakręci Kurek z gazem na ile to jest najazd rzeczywiście może się wydarzyć na ile to jest takie pustosłowie trochę jeśli chodzi przynajmniej Kurek z gazem to trochę pustosłowie, dlatego że Kurek z gazem w rosyjskich rękach białoruskich zresztą od razu po tym, jak Mińsk powiedział, że jak Mińsk zagroził zakręceniem Kurka z Moskwy odpłynęło taka takie takie pouczenie sojusznika, że są nasiona, ale to nic o tym decydujesz, więc pod tym względem Łukaszenka akurat raczej nam nie zagrozi natomiast natomiast można się spodziewać można się spodziewać innego rodzaju działań od próby od próby ponownej eskalacji tego kryzysu graniczną migracyjnego na na granicy z polską Litwą jestem sobie w stanie wyobrazić jakieś prowokacje z użyciem broni być może w ramach tego kryzysu być może w ogóle gdzieś tam w sposób abstrahujący od niego w natomiast wydaje mi się mimo wszystko, że w najbliższych miesiącach Łukaszenka Łukaszenka będzie próbował szukać nieformalnych kontaktów z państwa Unii Europejskiej o to, żeby przekonywać do tego że, że władze białoruskie powinny zostać na powrót w jaki sposób z nami de facto uznane i to jest próba zarówno te pogróżki, jakie działania na granicy są poniekąd próbą zmuszenia nas jako państw Unii Europejskiej czy nas jako kolektywnego Zachodu czy nas jako Polski do rozmów do rozmów oficjalnych, na które miałyby przynajmniej w zamyśle Łukaszenki dać mu rozgrzeszenie za to co się stało w ubiegłym roku, a przynajmniej Kaplan tutaj do dalszych działań w sytuacji, w której jak rozumuje Łukaszenka te środowiska niezależne na Białorusi, bo mówimy nie tylko opozycji skazywany na drakońskie wyroki, ale mówimy też organizacjach pozarządowych zamykanych zdelegalizowany mówimy o redakcjach wolnych mediów, które zostały zamknięte albo zmuszony do emigracji, że w tej sytuacji władze mogą się uznać, że czują się znacznie bezpieczniej niż to było w ubiegłym roku społeczeństwo jest zastraszone liderzy są wygnani albo albo albo osadzeni z i można rozmawiać na bardziej Łukasz Jankowski warunkach Zachodem i to jak ja bym powiedział, że taki zamysł taki zamysł dostrzegam w tych zarówno słowach działania białoruskich w związku z Rzymu, lecz to jest w ogóle możliwe to znaczy czy jakiekolwiek rozmowy z Białorusią w tej chwili z przedstawicielami tzw. Zachodu czy też w ogóle jakiekolwiek prawdopodobne, bo też wydaje się, że Białorusini traktuje jako kraj w pełni autonomiczny to odczytywanie tego kryzysu na granicy polsko-białoruskiej granicy polsko-litewskiej jednak, bo zawsze przez Kreml przez stronę rosyjską, więc pytanie czy w ogóle jakiekolwiek rozmowy tutaj byłyby możliwe to prawda, tym bardziej że, tym bardziej że w ramach prób rozwiązywania kryzysu nie mieć do czynienia tylko telefony Angeli Merkel do Łukaszenki, ale też dzwoniono do Władimira Putina co pan co było oczywiście, jakby właściwą oceną sytuacji natomiast to nie jest także, że Białoruś jest zupełnie autonomiczna czy zupełnie 100% podporządkowana Kremlowi Łukaszenka jest ze zbyt to wynika też poniekąd jego natury, że jest stara się zachowywać swobodę działania natomiast z tak sobie w stanie wyobrazić bardziej, że takie spotkanie już miał miejsce co prawda nie Łukaszenka i jego minister spraw zagranicznych Uładzimir Makiej jeszcze w marcu tego roku spotykał się z swoim odpowiednikiem z Finlandii na forum czy w kuluarach zgromadzenia ogólnego ONZ we wrześniu maki spotykał się z minister spraw zagranicznych Węgier w takie kontakty są one są one trwają teraz i oczywiście pytanie oczywiście pytanie czy po tym co się wydarzyło w ubiegłym roku ani widzieliśmy takiej takiej fali represji jeszcze nigdy w historii niepodległej Białorusi czy ta masa krytyczna w samej Unii Europejskiej będzie wystarczające do tego, żeby żeby w jaki sposób próbować zbudować jakiś brudny kompromis z zrobimy w Mińsku pewnie nie, ale ale, ale nieformalnych kontaktów już i być może również pojedynczych formalnych kontaktów myślę, że można się spodziewać nowym roku, a które ugrupowania europejskiej, które kraje w ogóle byłyby zainteresowane czy kto może być ewentualnym prowodyrem takiej inicjatywy na pewno Austria i na pewno Węgry i myślę, że myślę, że Finlandia przy czym każdy z tych państw z różnych z różnych przyczyn Finlandii jako państwo, które postrzegał zawsze swoją rolę jako takiej drugiej Szwajcarii czy państwa wykonującego państwa neutralnego wykonującego dobre usługi w różnych kryzysowych sytuacjach, czego przykładem chociażby też szczyt Trumpa i Putina przed paroma laty w Helsinkach Węgry ze względów ideologicznych, czyli próby rozgrywania czy równoważenia wpływów zachodnich wpływami rosyjskimi natomiast Austra ze względu na ogromne interesy gospodarcze jeden z największych banków na Białorusi to jest należy dodać czeskiego MSZ realizowana myślę, że te 3 kraje będą będą będą w awangardzie, jeżeli rzeczywiście takie próby nawiązywania relacji będą podejmowane, ale chyba nie teraz prawda czy to to jeszcze jest dłuższa przyszłość, jeżeli w ogóle cokolwiek miałoby się pojawić myślę, że tak pamiętajmy, że przy poprzedniej czy po poprzedniej fali represji to powrót do takich w miarę normalnych relacji z Białorusią trwał z niech policzę na szybko jakieś 23 latach, a to była jednak skala nieporównywalna z 20001011. roku mieliśmy do czynienia z około 40 więźniami politycznymi teraz już lechiści już jest ich 920 wtedy mieliśmy do czynienia z kilkuset zatrzymanymi po wyborach tym razem mieć do czynienia z kilkudziesięcioma kilkunastoma opóźnić nawet kilkudziesięcioma tysiącami zatrzymań, więc skala nieporównywalna wtedy to zajęło tak jak powiedziałem 234 lata, ale z drugiej strony czy to nie jest także ta strona zachodnia dość wyraźnie widzi, że nie jest przez Łukaszenkę rozgrywana jest właśnie służy tylko wyłącznie do takiej próby balans balansowania jakiegoś takiego uzyskiwania jak zwiększyć autonomię w relacji krem z Kremlem i że to może tutaj działać pro pewien hamulec to już nie jest nawet brudny kompromis to jest właściwie być używany z 1 strony tak, ale z drugiej strony też świadomość, że z kolei im dłużej będzie trwała im dłużej będzie trwała polityka sankcji ostrzejsze sankcje będą rzeczywiście na tym bardziej Łukaszenka się uzależnia od od Kremla i na tym polega na tym polega poniekąd taka grecka tragedia co by się nie zrobiło to to będzie źle, bo oczywiście nie da się przecież nie da się przecież sankcji stosować sam uważam, że sankcje powinny w powinny być mniejsze wobec rodziców kaszanki, bo nawet te, które zostały wprowadzone no nie za bardzo działają, o czym świadczy chociażby skandal na Litwie, które w, który właśnie trzęsie w osadach litewską koalicję rządzącą być może doprowadzi to do odejścia przynajmniej ministra spraw zagranicznych być może nawet premier Ingrida Szimonyte, bo takie głosy pojawiają z, a więc nigdy no nie ma dobrego i wydaje się, że również na różnych zachodnich korytarza w różnych stolicach jest taka świadomość, że w zasadzie nie ma coś dobrego wyjścia z z tej sytuacji w, chociaż oczywiście nie my ponosimy jako Europa za to jak Unii Europejskiej to wina bo, bo ten zresztą ten do tej greckiej tragedii doprowadził Aleksandr Łukaszenka swoimi działaniami dziękuję bardzo, Michał Potocki z Dziennika gazety prawnej był państwa moim gościem jest też trzynasta 36 za chwilę informacji w Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: POŁĄCZENIE

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Wszystkie audycje, kiedy chcesz! Teraz TOK FM Premium 30% taniej: podcastowe produkcje oryginalne, Radio TOK FM bez reklam i podcasty z audycji. Nie zwlekaj, słuchaj wygodniej!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA