REKLAMA

Co pracodawcy sądzą o testowaniu swoich pracowników?

Raport Gospodarczy
Data emisji:
2021-12-14 14:40
Prowadzący:
Czas trwania:
12:51 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
raport gospodarcze to jest raport gospodarczy Radia TOK sam Maciej Głogowski dzień dobry zaczynamy jest czternasta 43 za chwilę w raporcie gospodarczym sprawdzimy, jakie są zapisy, a właściwie jak ci, którzy nas zatrudniają, jakie ma, jaką mają opinię o zapisach tej propozycji ustawowej pozwalającej pracodawcom firmom sprawdzać testy na obecność koronawirusa wśród swoich pracowników, a to już za chwilę w raporcie gospodarczym, a wcześniej kilka słów o tym co w tej chwili Rozwiń » jest na rynku co widać np. euro 4zł 63gr dolar 409 frank 445 funt 5zł prawie 42gr jeśli spojrzeć na giełdę papierów wartościowych w Warszawie w tej chwili indeks WIG 20 poniżej poziomu wczorajszego zamknięcia traci 13 podobnie indeks szerokiego rynku WIG ten minus tutaj w nieco większej trochę głębszy nieco większej skali to na początek raportu gospodarczego tyle już za chwilę nasz gość i rozmowa o tym co w końcu zapisano w tej słynnej już długo wyczekiwanej ustawia raport gospodarcze goszczą raportu gospodarczego jest pan Grzegorz Baczewski z Konfederacji Lewiatan dzień dobry dzień dobry właściwie trochę się w głowie może zawrócić, bo z 1 strony jest rozporządzenie czy oczekiwania na wejście w życie rozporządzenia, które miałoby sankcjonować te nowe obostrzenia te z kolei wejdą w życie jutro, a z drugiej jest już pojawił się projekt ustawy powiedziałem chyba słusznie słynnej ustawy, dlatego że długo czekaliśmy, kiedy nie w końcu sejmowa większość tę ustawę złoży to jest projekt, który będzie prowadził poseł hoc jest wyznaczone do tego no i na o nim możemy porozmawiać to, czego zaczynamy tu proszę proszę zebranych byłoby dobrze, gdybyśmy treść rozporządzenia, które wchodzi jutro do nagrody do zastosowania już znali pełni tutaj mamy jakieś informacje, ale zdarzało się już tak wcześniej mimo dużo wcześniejszych zapowiedzi regulacji, że rozporządzenia obostrzenia były publikowane tylko nie ma już przed północą dobrze no i firmy mniej więcej, że pracodawcy przedsiębiorcy będą mogli w przypadku pewnych obszarów działalności prosić o dobrowolne okazanie dokumentu czy to będzie paszport covidowy tzw. czyli zaświadczenia szczepienia czy przebytym covid czy też wynik testu i jeżeli w przypadku zagrożenia niespełnienia limitu ktoś nie zdecyduje się dobrowolnie okazać tego dokumentu to po prostu może nie skorzystać z usługi również dostępne dla głosu do restauracji ja bym chciał pan jeszcze raz powiedział, bo powiedzmy pan jest przedsiębiorcą jak klientami pan ma zapełnione powiedzmy w restauracji 30% miejsc i ja miał tak będzie limit tak ja jestem tym kolejnym klientem tej często posługuje się przykładem pizzerii, dlaczego nie będzie ta pizzeria jest kolejnym klientem i pan, chcąc mnie wpuścić pyta pan no dobrze, ale czy ma pan czy jest pan zaszczepione też rozumiem, że pytam pana czy, jeżeli chciałby pan wejść do restauracji to niestety by limit został już wyczerpane, ale mógłbym pana wpuścić po dobrowolnym okazaniu dokumentu i tutaj mogę wymienić, jakie to były dokumenty ja mówię, że nikt nie chce pan pokazywać tego dokumentu niestety nie będę mógł pan świadczyć swoje usługi tak jest no dobrze, ale tak przynajmniej wynika z przecieków, bo tak mogę powiedzieć, że wreszcie pojawiło się tego rozporządzenia mniej więcej jest tak zapisane to znaczy bardziej prawnie niczym językiem, a nie takim publicystycznym, jakim myślę teraz posługiwaliśmy, ale nie zastanawia jedno po co panu właścicielowi tej pizzerii do takiego dialogu, jaki właśnie odbyliśmy też rozporządzenia właściwie samo rozporządzenie niewiele wnosi, bo pan może zakwestionować moje uprawnienia do tego, żeby panu nie świadczy usługi i tutaj no myślę, że nie ma jednoznacznego takiego źródła prawa, które wskazywało, że rzeczywiście to jest uprawomocnia to rozporządzenie rzeczywiście daje, jakby w swoje intencje możliwość rozszerzenia grupy osób, którym się świadczy usługę ponad limit, który został wskazany w rozporządzeniu natomiast tutaj są wątpliwości prawne co do tego czy rzeczywiście ja mogę tego wymagać to dotyczy też ograniczonego zakresu działalności, bo tutaj mówimy o hotelach restauracjach w przypadku handlu właściwie tych wyłączeń nie ma dlatego tak częsta w polityce także nawet na konferencji prasowej dziś pan premier pytany był, dlaczego rozporządzenie to właśnie tutaj ważny temat ustawy o ustawę, która dzisiaj się objawiło jako projekt już wniesiony do laski Marszałkowskiej mieliśmy okazję by pan to dosłownie tuż przed naszą rozmową się się ten dokument, jaki ja miałem też niewiele czasu by się zamówiliśmy niewiele czasu, żeby nie jest możliwość zapoznania się nowy pan, gdy ja bym trochę ponarzekać, jeżeli mogę nawet funkcjonalnie lekarza mówili za 2 godziny obaj byśmy mieli jeszcze dodatkowe 2 godziny, więc to nic nie wnosi, ale czy mówimy o tym samym projekcie szczególnych rozwiązaniach zapewniających możliwość prowadzenia działalności gospodarczej w czasie epidemii covid 19 tak o tym projekcie taktach Rostek napisał sam projekcie o tym projekcie którego już reklamowana już nazwiskiem pana posła Hoca zachęcam państwa by zajrzeć to bardzo łatwo odnaleźć na sejmowych stronach wniesionych projektach króciutki dokument naprawdę jest 20 kilka stron z uzasadnieniem no, gdybyśmy mieli tyle czasu panie dyrektorze to naprawdę wręcz na rolę moglibyśmy tę ustawę tutaj po odczytać art. 1 w okresie obowiązywania stanu zagrożenia będę skracał myślę, że państwo wszyscy się domyślą pracownik lub osoba pozostająca w stosunku cywilnoprawnym z pracodawcą ma prawo do nieodpłatnego wykonania testu w kierunku covid testy, których mogę, o których mowa będą finansowane ze środków publicznych liczba testów może UE polegać podlegać ograniczeniu z uwagi na ich dostępność i teraz nie wiemy ile będzie nie wiemy ile ich będzie uprawnienie do wykonania testów tam później jak byśmy przeczytali sobie ich wykonanie testów jest jedną z alternatyw potwierdzenia stanu zdrowotnego czy też ryzyka przenoszenia koronawirusa przez pracownika, ale przyznam, że na wniosek pracodawcy może dobrowolnie okazać inne dokumenty w tym właśnie zaświadczenie szczepienia wykonać właśnie takie nieodpłatne to jest przedstawić wyniki tego testu albo przedstawić ten certyfikat przechorowania covidu no i tutaj biorąc pod uwagę, że to jest wyniki testu są ważne przez 48 godzin i zakładający, że mamy do czynienia z milionami osób pracujących to, jeżeli pracownicy będą co 48 godzin wykonywać testy, ponieważ będziemy chcieli zapewnić takie bezpieczeństwo miejsca pracy wydaje mi się, że budżet będzie mocno nadwyrężone i stąd rozumiem musiała pojawić musiało się pojawić w ustawie to zastrzeżenie w braku potencjalnej dostępności testów, ale uznałem, że to warto by państwo także mieli świadomość się w tym projekcie znalazły się tak jak już wspominałem nie wszystko będziemy w stanie tutaj przeczytać i nie wszystkie wątki mówić, ale proponuje pani dyrektor, żebyśmy zajrzeli do art. 2 pkt 9 tej ustawy to już odczytam w przypadku pracownika lub osoby pozostającej w stosunku cywilnoprawnym z tym pracodawcą, które przekazały informację o braku posiadania wyniku testu wykonanego nie wcześniej 48 godzin braku przebycia infekcji lub braku zaszczepienia pracodawca może, czyli dochodzimy do sytuacji w tym zapisie, który cytuje, gdy pracownik w nie ma żadnego nie ma dokumentu żadnego z tych dokumentów w trakcie kluczowa sprawa co w tej sytuacji może zrobić pracodawca i pracodawca ma tutaj w ustawie wyszczególnione 3 możliwości pierwsza dokonać zmiany w zakładzie pracy lub innym miejscu wyznaczonym do wykonywania pracy w tym sposobu wykonywania pracy przez pracowników lub osoby pozostające w stosunku cywilnoprawnym z pracodawcą drugie dokonać zmiany w systemach lub rozkładach czasu pracy pracowników lub osób pozostających w stosunku cywilnoprawnym cywilnoprawnym z tym pracodawcą i po trzecie polecić pracownikowi lub osobie pozostającej w stosunku z tym pracodawcą wykonywanie pracy poza miejscem wykonywania określonych w umowie w ramach tej samej miejscowości lub powierzyć pracownikowi lub osobie pozostającej w stosunku cywilnoprawnym z tym pracodawcą innego rodzaju pracę za wynagrodzeniem odpowiadającym rodzajowi pracy nie niższym niż dotychczasowe jak się panu podoba ten zapis w 2 cel główny zapis mi się podoba średnio z wielu względów, dlatego że po pierwsze, zakładamy, że jakby wymóg okazania dokumentu jest bardzo miękki w tym przypadku, ale jednocześnie jako okazanie rodzi szereg obowiązków po stronie pracodawcy czyli jakby uprawnienia pracodawcy tutaj są bardzo ograniczone może pracodawca z zmienić sposób świadczenia pracy pracownika ile to jest możliwe tak najpoważniej innymi zmierzy co się kojarzy to przeniesienie na pracę zdalną a kto nie jest możliwe to właściwie tutaj alternatywnie przedstawiono no ja rozumiem, że można tak zorganizować przejść na taki system czasu pracy, gdzie np. pracownicy, którzy nie mają stosownych zaświadczeń będą pracować wspólnie z 1 pomieszczeniu pozostali, którzy nawet z równie życzyliby sobie tego rodzaju sytuacji jest inny możemy przesunąć do innej pracy, ale to naprawdę dotyczy ograniczonej możliwości pracy, zwłaszcza że do poszczególnych prac wymaga naszego kraju zresztą także weryfikację w UE były właściwie tutaj można powiedzieć, że przenosi się odpowiedzialność na pracodawcę z tytułu weryfikacji, jakiej sytuacji, która rodzi zagrożenia zdrowotne nie dając realnie narzędzi właściwie ustawa tego nie mówi, ale z punktu widzenia odpowiedzialności, jakim pracodawcą za bezpieczeństwo innych pracowników co, jeżeli mamy do czynienia z sytuacją, gdzie mamy poważne zastrzeżenia co do tego czy nie tworzymy, jakiego w sytuacji zagrożenia zdrowotnego powinniśmy pracownika od placu odsunąć natomiast ustawa takiej możliwości nie daje pracodawcy powiem też panu zupełnie szczerze nie chce odsuwać pracownikom ocena euro swoją robotę co robić swoją robotę i teraz rynku pracy jest taka sytuacja pracowników brakuje oni są bardzo potrzebni, więc generalnie jak patrzymy na całą tę filozofię tej ustawy czy tego rozporządzenia, którego rozmawialiśmy to my uciekamy od podstawowego problemu podstawowego rozwiązania czy potrzebne są zdecydowane działania zwiększające poziom zdrowia społeczną jest no ale w razie czego już miejsc pracy w razie czego powiemy, że przecież coś jest jest rozporządzenie jest ustawowym, ale może nas jest pytanie czy my tworzymy pozory czy realne działania pokolenie zdaniem sytuacja jest na tyle poważna, że nie powinniśmy wysyłać takiego sygnału, że coś niby chcemy, ale tak ładnie to stanowczo rozumiemy to ludzie, którzy się opierają rozwiązania po prostu potrzebują stanowczego komunikatu, a to co w tej chwili się dzieje no to jest takie uciekanie od problem zobaczymy, jaki będzie efekt prac w parlamencie nad tą propozycją bardzo panu dziękuję pan Grzegorz Baczewski dyrektor generalny Konfederacji Lewiatan był gościem raportu gospodarczego kończymy teraz informacje po informacjach zapraszam na świat podgląd w imieniu Agnieszki Lichnerowicz zapraszam bardzo dziękuję Maciej Głogowski do usłyszenia Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: RAPORT GOSPODARCZY

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Podcastowe produkcje oryginalne, podcasty z audycji TOK FM oraz Radio TOK FM bez reklam z 40% zniżką! Dobrego słuchania w 2023!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA