REKLAMA

W sprawie KPO Polska i Węgry są poza peletonem

Poranek Radia TOK FM
Data emisji:
2021-12-15 07:20
Prowadzący:
W studio:
Czas trwania:
13:12 min.
Udostępnij:

Jan Olbrycht: "22 plany odbudowy już zostały zaopiniowane i zaakceptowane. W wielu państwach trwają prace pozwalające na odblokowanie środków UE, a w naszym - nie"

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
ranek Radia TOK FM jest siódma 25 to jest środowy poranek Radia TOK FM Maciej Głogowski raz jeszcze witam dzień dobry naszym gościem jest pan Jan Olbrycht eurodeputowany Platformy Obywatelskiej dzień dobry dzień dobry wiem, że pan słyszał pytanie wiele razy ja naprawdę mam poważne pytanie, bo myślę, że wszystkim poważnym ludziom w Polsce na tym zależy, kiedy pana opinii Polska może otrzymać należne nam pieniądze na realizację krajowego planu odbudowy ja się, że jeżeli Rozwiń » pan na to pozwoli sprawa jest oczywiście bardzo aktualne jest 2 dni po spotkaniu ostatniej grupy specjalnej do spraw monitorowania wszystkich projektowi planu odbudowy trochę zmieniła atmosfera, bo wszyscy dyskutują właściwie o wykonaniu planu natomiast, jeżeli chodzi o pana pytanie odpowiem dosyć, wybijając to znaczy by dostaniemy wtedy, kiedy spełnimy wszystkie warunki i było pytanie do komisarza Dombrovskisa w poniedziałek czy jest jakaś Gdańsk data końcowa, który już np. komisja nie będzie opiniowała boję się wyczerpie się czas szczerze nie było nie jedyna data to jest kwestia dotycząca zaliczki inaczej mówiąc nie wiem, kiedy Polska to trzeba mam nadzieję, że w ciągu najbliższych kilku miesięcy, a proszę powiedzieć co wynika z tych rozmów, o których pan wspomniał rozmów o tym jak realizowane już są te wypłaty w innych państwach członkowskich to na dzisiaj komisja podaje, że 22 plan już zostały zaopiniowane i zaakceptowane przez radę 4 są w trakcie opiniowania przez komisję zdarzy się spodziewać, że będą zaakceptowane przez radę jeszcze w tym roku dostaną zaliczkę natomiast w tym roku kalendarzowym mamy naszego roku 15 grudnia tak czy Przybieżeli, jeżeli prace trwają komisarze mówią, że będą jeszcze bardzo jeśli oczywiście rada musi chcieć to zrobić to zaś ministrowie muszą chcieć to przegłosować na wzrost podejrzewam, że byłyby to będzie przygotowane do głosowania zboże w ostatnich dniach tego roku i to co zrobią natomiast, jeżeli chodzi o wykonanie to jednak dzisiaj przewiny z tego co komisja podaje to 2 państwa już zgłosiły i wykonanie czy zrealizowanie etapów cząstkowych tzw. kamieni milowych Hiszpania zgłosiła osiągnięcie 52 takich kamieni milowych z różnych obszarów Francja również w tej chwili zgłosiła, że wykonała częściowo już plan Hiszpania już zatwierdzone 10 000 000 000EUR już oprócz zaliczki, a w tych wśród tych 4 państw, które być może jeszcze w tym roku będą miały zaakceptowane krajowy plan odbudowy i wypłacono zaliczkę Polski jak rozumiem nie ma nie wie ani Polski ani Węgier czy 3 państwa ze są poza peletonem to znaczy się Polska Węgry, ponieważ nie są wypełnione wszelkie wymagania stawiane przez krajowymi planami budowy, a Holandia nie złożyła w ogóle jeszcze swojego planu spodziewa się komisja lekko Irlandia zrobi to nie więcej na wiosnę przyszłego roku pierwszych 34 miesiące z powodu zawirowań politycznych wewnątrz tak tak z powodu przesunięcia jeśli chodzi o powołanie rządu dyskusja na ten temat muszę powiedzieć, że oczywiście sprawy nie są takie proste w całej Europie, bo np. Szwedzie złożyli swój plan natomiast między czasie parlament grecki przegłosował budżet czy, który był propozycja opozycja nie rządu, więc nie jest wykluczone, że Szwedzi będą musieli dokonywać takich zmian w planie widać, więc to nie jest sytuacja taka całkowicie zamknięta w wielu państwach po prostu trwają prace ale, ale się posuwają w naszym przypadku nie co się musi stać bardzo konkretnie w co się musi wydarzyć by Polska mogła skorzystać z kraju z pieniędzy w ramach europejskiego funduszu odbudowy i rozpocząć realizację planu zgodnie z napisanym przez Polskę krajowym planem odbudowy to pytanie wielokrotnie było zadawane komisji europejskiej również w poniedziałek wieczorem w komisji na to odpowiadają cały czas tak samo, czyli muszą być spełnione wszystkie wymagania jest 11 w przypadku Polski 1 nie nie zostaje spełniony mianowicie wskazania płynące z semestru europejskiego, czyli wskazania, które są wcześniej konsultowano się, że rządy i tam w tym wskazania już wszyscy wiemy, bo to wielokrotnie powtarzane pojawia się taki element poprawienia klimatu inwestycyjnego w tym w szczególności niezależności sądu dziś komisja mówi, że niezależność sądów dlatego jest taka ważna, ponieważ z 1 strony to jest kwestia uniknięcia ewentualnych konfliktów, a z drugiej strony to jest problem na monitorowanie kontrolowanie właściwego wydawania pieniędzy europejskich komisja mówi i powtarza to cały czas oczekuje od rządu polskiego, że w tej sprawie rząd wykona określone działania, czyli zaproponuje konkretne rozwiązania, rozpoczynając likwidacji Izby dysk i Izby dyscyplinarnej czy wystarczą by złożony w sejmie projekt musi być on prze by przejść całą procedurę legislacyjną komisja bardzo wyraźnie mówi, że to mogą być obietnice oznaczymy np. takie, które przyrzekam, że złożymy prawda nie jest to muszą być bardzo konkretne etapy o charakterze legislacyjnym, jeżeli ten projekty i został złożony w lasce Marszałkowskiej żyliby już został, jakby uruchomiony cały proces legislacyjny to to wydaje mi się, że to mogłoby być pewnym argumentem, ale komisja również mówi o przywróceniu sędziów do orzekania także no tak czy inaczej musi być wykonany jak i z drugiej strony polskiej pamiętajmy, że dziś już komisja mówi o tym, że nie jest wykonany wyrobić mamy przecież płacimy kary, jeżeli chodzi do Izby dyscyplinarnej są za potwierdzenie tego, że komisja dopominają się ma rację, bo VAT potwierdzenie również wyrok pan zwraca uwagę na to, że niektóre sprawy, które GE, które dziś rozmawiamy on był już wielokrotnie omawiane zdaje sobie z tego sprawa zakończy się 2021 rok, a to była ta data graniczna wydaje się więc, że krajowego planu odbudowy w tym roku nie uruchomimy perspektywa jego uruchomienia jest niepewna zależy od porozumienia wewnątrz obozu władzy sygnały, które słyszymy są sprzeczne co tak naprawdę oznacza dla Polski brak możliwości skorzystania z zaliczki na jeszcze lekarzu odniesie pierwszy do tego, o czym mówił ostatnio rzecznik rządu, który mówił o tym, że to przecież nie zdążymy z tą zaliczką, ale przecież ona nie zniknie bądźmy precyzyjni zaliczka, czyli płatność z góry przed wykonaniem zadania oczywiście zniknie adres nie znikną pieniądze, które są przeznaczone na krajowy plan, ale dodajmy, że one mogą być wypłacane pod warunkiem spełnienia po realizacji poszczególnych etapów wnioski rząd będzie mógł składać maksymalnie 2× w roku, czyli możesz spodziewać, że pierwszy wniosek mógł wziąć w połowie roku 2020 bać pod warunkiem, że wcześniej krajowy plan budowy zostanie zaakceptowany co oznaczono i ja muszę powiedzieć oznacza to po pierwsze, że w budżecie roku 2021 niż wpłynie ponad 20 000 000 000zł to 4,71 000 000 000EUR to daje się z punktu widzenia sytuacji w gospodarce, ale również, jeżeli chodzi o w tej chwili wartość złotego przez wielokrotnie również ekonomiści powtarzają, że ten konflikt z komisją europejską to jest problem nie tylko czysto finansowy, ale dotyczy również wiarygodności wiarygodności co ma ogromne znaczenie również na rynkach finansowych, że Polska nie jest w stanie się dogadać w takiej sprawie z komisją europejską przecież chodzi o duże duże kwoty to moim zdaniem wiarygodność rządu jest podważona w naj cóż mamy to spuentować jedynie stwierdzeniem, że szkoda, że te pieniądze w tym roku nie wpłynęły do Polski to ile to przyszły zarówno z zarówno pan redaktor regionie jesteśmy obserwatorami tego co się dzieje tylko przecież jesteśmy w Polsce to jest nasze sprawy to będziesz pieniądze, które mają wpłynąć do naszych mieszkańców do nas do przedsiębiorstw samorządów itd. przecież wszyscy na to czekają samorządy przypomnę przecież teraz musiały za co za swoje budżety na rok 2022 LO muszą od stoją chciałaby, żeby kiedyś pan pozwoli jedno zdanie dla mnie najbardziej ciekawe w tym wszystkim jest to, że przez rząd mówi, że ta zawartości taka merytoryczna planu jest zamknięta i nic nie wiemy o tym co rząd tam zaproponował 3 tam są zaproponowane reformy bardzo istotne reformy w naszym państwie ja się wszyscy jesteśmy ciekawi, jakie reformy rząd zaproponował i jakie nie mogą być realizowane z powodu uporu w sprawie Izby myślę, że to przypomnienie, które tutaj zaprezentował pan naszą słuchaczką słuchaczom było istotne właśnie ze względu na zbliżający się koniec roku takie podsumowanie, że właściwie wystarczyło poważny projekt złożyć do do Sejmu by jednak dać sobie szansę na wszystkim na wzięcie tej zaliczki w kontekście tego, o czym pan powiedział tych relacji między polską, a komisją europejską między instytucjami europejskimi, jaką szansę daje pan panu premierowi Morawieckiemu, który powtarza, że jedzie na najbliższą radę europejską by przekonywać partnerów w Unii nie by zmienili system ETS, czyli tego handlu emisjami co 2, które teraz są bardzo drogie wpływają na potęgują kryzys energetyczny w Europie wpływają na na ceny czy Polska ma taką siłę by przekonać partnerów w Europie do zmian do to ta możliwości wpływu Polski są też bardzo ograniczone oczywiście po myślę, że pan premier zdaje sprawę z tego, że wokół ETS trwa wiele bardzo poważna dyskusja w szczególności, jeżeli chodzi o reformę ETS ZUS i dodanie nowych elementów, które związane są dochodami własnymi Czyżby premier jedzie namawiać do tego co i tak już trwa tak oczywiście dyskusja trwa jest bardzo gorąca wiele państw zgłasza swoje uwagi natomiast już tak jeżeli, jeżeli można ja bym przywołał inny przykład po i poseł PiS w czasie naszego spotkania w poniedziałek by wywołać tego typu refleksji, kiedy czy jeśli chodzi o powiązanie różnych rzeczy powiedzieć, że my tutaj przecież bronimy granic europejskich wydajemy masę pieniędzy itd. a wy nas tutaj niesprawiedliwie szykujecie odpowiedź pana komisarza była i jednoznaczne bardzo proszę nie mieszać różnych spraw rozmawiamy o zupełnie innych kwestiach jeśli chodzi o granicę to komisja zaangażowana kraju plan odbudowy to jest problem niezależności sądów i prosimy o wypełnienie tego wszystkiego co służy teoretycznie nie ma tu powiązania, ale jeżeli chodzi o siły przekonywania w takich sprawach jak chociażby bardzo trudne problemy TSUE to moim zdaniem ona dzisiaj bardzo ograniczą, czyli czym może wrócić Polski premier do Warszawy do ja myślę, że na razie to są takie rozmowy wstępne zobaczymy jak to będzie wyglądało natomiast z myślą, że wróci z takimi z takim komunikatem, że sprawa jest dalszym ciągu obiektem analiza, jeżeli nie wiem, czego wsparcia będzie oczekiwał pan premier może premiera może prezydenta Francji po spotkaniu Marine Le Pen będzie to dosyć trudne różny być może od Niemiec, a wypowiedzi na temat czwartej rzeszy też nie należą do sprawcy są przemilczane w całej Europie w związku z tym wydaje się, że to będzie kolejny element takiego dosyć kurtuazyjnych wysłuchania natomiast, jeżeli chodzi o uzyskanie konkretnych efektów to mam poważne wątpliwości bardzo dziękuję za rozmowę pan Jan Olbrycht eurodeputowany Platformy Obywatelskiej był gościem tej części poranka Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: PORANEK - MACIEJ GŁOGOWSKI

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium teraz 40% taniej. Wybierz pakiet z aplikacją mobilną - podcasty, audycje i radio bez reklam zawsze pod ręką.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA