REKLAMA

"Czechy mają tradycje rusofilstwa, jako kraj będący mostem miedzy Wschodem a Zachodem"

Połączenie
Data emisji:
2021-12-15 14:00
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
21:14 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
czternasta 6 Jakub Janiszewski przy mikrofonie z nami Aleksander Kaczorowski pisarz tłumacz redaktor naczelny Aspen Review Central Europe dzień dobry dzień dobry będziemy mówili o zbliżającym się zaprzysiężeniu czeskiego rządu w piątek ma do tego dojść ale zanim o tym powiemy to powiedzmy, że o no właśnie takiej groźbie kryzysu politycznego, która się pojawiła w związku z konfliktem o osoby kandydata na szefa Ministerstwa Spraw Zagranicznych no no rzeczywiście jeszcze w Rozwiń » ubiegły piątek prezydent Milosz Zeman oświadczył, że nie zgadza się na to, aby ministrem spraw zagranicznych został Jan Zubowski to jest kandydat polityk partii piratów polityk, którego poglądy na tematykę zagraniczną najkrócej można by było zdefiniować jako jako proeuropejskie i prac antypolskie i taką znowu chciałbym powiedzieć, że że, że centrowy to znaczy to znaczy, ale to co właściwie mogłoby z naszych, że centrowe RM z pewnością to jest to jest polityk, który reprezentuje inny pogląd kilku kluczowych kwestiach niż ten, jakiego reprezentantem Milos za matka czy polityk zdecydowanie przeciwny uleganiu czy też chodzeniu na jakąś ścisłą współpracę z Moskwą czy Pekinem, czego wielkim zwolennikiem był Miloš Zeman i przede wszystkim tak naprawdę o to chodziło tam jeszcze Miloš Zeman mówił o 2 powodach mianowicie on obawiał, że nowy minister spraw zagranicznych marzenie być przesadnym entuzjastą współpracy z krajami grupy Wyszehradzkiej i rzeczywiście jak i paski wydaje się wstrzemięźliwe, jeżeli chodzi o współpracę, zwłaszcza z Węgrami i polską i w ogóle jego stosunek do tego formatu Wyszehradzkiego jest jest wstrzemięźliwy z drugiej strony jednak współpraca Wyszehradzka zapisane w programie rządu, który w piątek faktycznie zacznie funkcjonować, więc tutaj jak rozumiem doszła do jakiegoś od jakiegoś kompromisu między Miłoszem Zamana i przyszłym premierem teatralne slalom, którego skutkiem jest to, że ostatecznie prezydent Zeman zgodził się zatwierdzić ten ten rząd i nie wetować czy PKP kandydatury Jana Szypowskiego na szefa dyplomacji do czego zresztą nie ma konstytucyjnie prawa i powodem, dla którego Zeman ostatecznie, jakby pogodził się z tym składem gabinetu, jaki zaprezentował mu przyszły premier był ten po prostu, że usłyszał już premiera zapowiedź, że jeżeli prezydent będzie tworzyć zagrałby stwarza jakieś jakieś problemy to to premier ofiarę wystąpi zwróć się do Trybunału Konstytucyjnego o stwierdzenie jak bezprawności poczynań zebrana co ostatecznie mogłoby być nadal wciągu najbliższych 23 miesięcy doprowadzić w gruncie rzeczy do praw do odebrania kompetencji prezydenta Zemana i wydaje się, że tej tej tej perspektywy ostatecznie zamach się przez rok to trzeba powiedzieć, że przez ostatnie lata prezydent Zeman przyzwyczają się do tego, że nieproporcjonalnie wielki wpływ ma na czeską politykę, a to, dlatego że premier Andrej Babisz, który właśnie kończy swoje urzędowanie stał przez lata na czele przez ostatnie lata na czele rządu mniejszościowego nie zostały w ogóle premierem, gdyby nie poparcie prezydenta nie utrzymałby się przy władzy, gdyby poparcie prezydenta związku z tym w zamian będą zdecydowanie wykracza swoim sport poza poza swoje kompetencje natomiast tutaj by po wyborach sytuacja jest inna, a premier, ale jest zdecydowany stawiać na swoim poza tym on ma po prostu większość w parlamencie i wygląda na to, że zamach po prostu pogodził się z tą sytuacją, bo trzeba też dodać, że oczywiście prezydent jest bardzo złym stanie dla kondycji fizycznej i być może także psychicznej to także mogło mieć wpływ na tę decyzję czy rozwiąże to mogły być jakieś kwestie związane trochę tego trochę trochę z jakimś ogólnym niezadowoleniem z tego w jaki sposób, jakie jak już, że tak powiem obrót sprawy przybrały tak w czeskiej polityce on tak to, czego jesteśmy w tej chwili świadkami po wyborach na to jednak pewien pewien zwrot, jeżeli chodzi o politykę zagraniczną to z pewnością będzie to oznaczało no jeszcze większe ochłodzenie stosunków na kierunku wschodnim Moskwa i także z Chinami wydaje się, że w tym rządzie to zarówno, jeżeli chodzi o partii piratów np. z której wywodzi się szef dyplomacji, ale także Obywatelską partię demokratyczną to główne centroprawicowe ugrupowanie, którego czele stoi Petr SLA tam np. jest na wyraźną wolę, żeby schładzać stosunki z Pekinem na nas zacieśniać zacieśniać stosunki z Tajpej, czyli z Tajwanem zresztą warto wspomnieć, że tak naprawdę inwestycje zagraniczne Tajwanu w Czechach są większe niż i wąskie i ewidentnie my Dental tematem jak ta ekipa MED, która w tej chwili obejmuje władzę w Czechach zamierza postawić na współpracę z Tajwanem właśnie co oczywiście nowi kompletnie wbrew temu wszystkiemu dotrzeć do czego przez ostatnich lata zmierzały, jakby co promował Miloš Zeman wygląda po prostu na to, że rzeczywiście jesteśmy świadkami pewnego zwrotu czeskiej polityce zarówno polityka zagraniczna jak i także polityce europejskiej mam takiego zwrotu zdecydowanego zwrotu na zachód jesteśmy świadkami końca takiego usiłowania, jakby grania nadal na 2 fortepianach i być jakimś taką, jaką taką nie wiem czym w jakimś takim obrotem owym prawda czynnikiem w tej części Europy ta polityka jest skompromitowana i w tym sensie, jakby ze mamy no no po prostu jest jest świadkiem i też współpracą i klęski, a nagle, jakby ta sytuacja już ten początek w pewnym sensie testuje spójność tej koalicji takiej wielobarwne i na trudne niewątpliwie nową wydaje się, że testuje pozytywnie to znaczy oczywiście Zeman, kiedy próbował ratować świata nominację szefa dyplomacji prawdopodobnie liczył na to, że wywoła jakieś rozdźwięki w tej koalicji rząd są jakieś głosy, że może wcale nie musi ten polityk był szefem dyplomacji, że może trzeba się dogadać z Zemanem, że może ktoś mogli perskiego zastąpić trzeba powiedzieć, że rząd premier tutaj wspólnym kata koalicja rządowa z premierem na czele wspólnym frontem wystąpili przeciwko Zemanowi, więc to raczej przemawia za tym, że ta koalicja rzeczywiście jest w stanie być być stabilną i realizować swoją politykę ten test niewątpliwie przeszli pozytywnie to znaczy to rzeczywiście ten rząd zostanie mianowany i że Zeman ostatecznie pogodził się z jego składem i ciekawie będzie obserwować jak sądzę, jakie będą najbliższe decyzje tego, czego nowego czeskiego rządu, zwłaszcza jeżeli chodzi o politykę europejską czekam, jakby ta koincydencja jest taka, że w lipcu przyszłego roku Czechy obejmą przewodnictwo w unii europejskiej i to wydaje mi się znacznym stopniu będzie wpływać na na politykę tego rządu wobec Unii Europejskiej będzie jednym z priorytetów tego rządu w tym sensie Czechy mogą stać się takim najbardziej proeuropejskim czynnikiem w Europie środkowej związku z tym nie spodziewałbym się, żeby naprawić zacieśniania tutaj współpracy w ramach grupy Wyszehradzkiej oczywiście w czasie będą to ostrożnie sobie poczynać to znaczy z 1 strony rzeczywiście jest faktem, że i szef dyplomacji i także minister nowy do spraw europejskich vit kolarz Bek no krytycznie wypowiadają się na temat formatu Wyszehradzkiego, ale z drugiej strony fakt, że premier miała no jednak jest przedstawicielem Obywatelskiej partii Demokratycznej dla partii, która w parlamencie europejskim zasiada w 1 klubie z Prawem i Sprawiedliwością no będzie miało taki czynnik raczej motywujące, czyli czasie będą unikali tutaj jakby pogłębiania konfliktu natomiast też z pewnością nie będą stawali w 1 szeregu z z Orbánem czy czy Kaczyński raczej będą się starali odgrywać rolę takich rozjemcy czy mediatorów trochę może być trochę być może w duchu w duchu prezydenta Vaclava Havla, którego dziedzictwo znów zaczyna odgrywać istotną rolę w czeskiej polityce zagranicznej także w czeskiej polityce wewnętrznej ten nowy rząd zresztą sam siebie prezentuje właśnie takich jak taki prezentują się jako spadkobiercy kontynuatorzy tego dziedzictwa hajnowskiego w czeskiej polityce to ma być także, jakby elementem tej tej tej zmiany tej dobrej zmiany, którą chcą wnieść do czeskiej polityki to morze po informacjach powiemy więcej co to oznacza dobrą sprawę to ten model znaczyć ten sposób sprawowania tworzenia polityki zagranicznej w nawiązujący do Havla to już informacja jest 1416 łączenie i 1424 Jakub Janiszewski przy mikrofonie z nami Aleksander Kaczorowski pisarz tłumacz redaktor naczelny Aspen Review sensor euro rozmawiamy o polityce czeskiej o tym co może oznaczać ten zwrot w czeskiej polityce wraz z nowym rządem Petra biali rządem koalicyjnym i co może przede wszystkim oznacza zmiana w polityce zagranicznej na tym się zatrzymaliśmy, że tu być może nastąpi jakiś zwrot w kierunku zachodnim, ale jak to będzie rzeczywiście co może rzeczywiście oznaczać ona jak i trzeba powiedzieć wydaje się, że w tych ostatnich latach czeska polityka zagraniczna była troszeczkę w rozkroku oznaczona była rozdarta z 1 strony między wolą prezydenta Milosza Zemana, który był jawnie prokremlowskiej jawnie pro Osiński był zdecydowanym zwolennikiem zacieśniania współpracy gospodarczej politycznej z tymi krajami, bo np. wielkim zwolennikiem wielokrotnie o tym mówił zniesienia sankcji wymierzonych przeciwko federacji rosyjskiej w związku z zajęciem Krymu i sytuacji sytuacją w Ukrainie, a z drugiej strony no taką dosyć chaotyczną polityką rządu premiera Andreja Babiša, który w gruncie rzeczy nie było w ogóle specjalnie zainteresowany mówi oba piszą sprawami zagranicznymi i w dużej mierze będą przez okoliczności zewnętrzne została wymuszona pewne radykalizacja czy usztywnienie stanowiska czeskiego wobec Rosji, zwłaszcza w tym mijającym roku, a to za sprawą tej słynnej sprawy związanej z działalnością agentów rosyjskich tajnych służb na terenie Republiki czeskiej, gdzie przed kilkoma laty doprowadzili do wybuchu w składzie amunicji, gdzie były ofiary śmiertelne wielkie szkody ekologiczne, jakby problem, który wciąż pozostaje do rozwiązania jego konsekwencje i ciąży na stosunkach rosyjsko czeskich jak wiemy to się zakończyło także no właściwie wyczyszczenie zupełnie ambasad czeskiej w Moskwie i rosyjskiej w Pradze Otóż w tej chwili jesteśmy o tyle w nowej sytuacji, że rząd Petra trafiali to jest rząd centroprawicowy to jest rząd, w którym istotną rolę jednak będą odgrywać się także politycy nie tak entuzjastycznie nastawieni np. wobec Viktora Orbana czy Jarosława Kaczyńskiego jak niektórzy koledzy partyjni premiera biali Obywatelskiej partii Demokratycznej w tym rządzie po prostu istotną rolę odgrywają też rząd 5 partyjnych tam istotną rolę będą odgrywać także politycy takich procedur proeuropejskich ugrupowania Top 093 jak partia piratów czy nawet partia czeska partia czeska partia ludowa w związku z tym wszystko wskazuje NATO i ta nominacja Jana litewskiego polityka partii piratów na szefa dyplomacji za tym również przemawia także przemawia za tym nominacja na stanowisko minister ministra spraw europejskich termin Kulesza Becka te z kolei polityk związany z koalicją samorządowców burmistrzów i samorządowców również taki umiarkowanej centrowej partii czeskiej wszystko wskazuje na to, że będzie kontynuowany ten zwrot kosztów, aby prozachodni i odcięcie się krótko mówiąc od próby dogadywania się na Wschodzie, a w praktyce to oznacza, że będziemy świadkami już jesteśmy świadkami bardzo wyraźnych deklaracji np. pro ukraiński ich np. pro białoruskich z pewnością nie koniec, skąd się też na deklaracjach waży się w tej chwili w Czechach przyszłość trudno jednak gigantycznego jednego z największych kontraktów dla czeskiej gospodarki, a mianowicie rozbudowy tamtejszego potencjału energetyki jądrowej i właśnie w tej chwili jest już przesądzone, że w w tym projekcie nie obejmą nie wezmę udziału ani Rosjanie ani Chińczycy będzie to z pewnością partner zachodni być może będą to Amerykanie co oczywiście w ogromnym stopniu wpłynie na na zbliżenie, jakby takie zakotwiczenie głębsze Pragi Republiki czeskiej w strukturach euro apteka transatlantyckich to się nie wydawało takie oczywiste jeszcze pół roku temu jeszcze dwa-trzy lata temu ta ta kwestia rozbudowy energetyki jądrowej 1 właściwie wałkowany jest od od 10 lat i w pewnym momencie wyglądało na to, że w ogóle nic z tego może nie być w tej chwili z tym nowym rządem prawdopodobnie ta sprawa ta sprawa nabierze tempa wspomniałem poprzednio o tym, że w lipcu 2022 roku Czechy przejmują przewodnictwo w unii europejskiej to nakłada na nich pewne obowiązki tym większe, że poprzednio, kiedy taki kilkanaście lat temu, kiedy także by podczas zarządów centroprawicowego gabinetu taki przewodnictwo Unii Europejskiej pełnili wtedy skończyło się to można powiedzieć no może nie skandalem, ale w każdym razie w trakcie tego przewodnictwa czeski rząd upadł a tym bardziej obecnie obecny rząd nowy rząd potrafi jak sądzę będzie starał się jak najlepiej wywiązać z tego przewodnictwa Unii Europejskiej co prawdopodobnie tak samo będzie będzie oznaczać, że ten czeski rząd będzie się wypowiadał bardzo europejsko bardzo np. za takimi kwestiami jak choćby sprawa praworządności wreszcie w tym rządzie jest bardzo wielu zwolenników nowej europejskiej polityki klimatycznej pani Anna bankowa, czyli nowa minister środowiska już wypowiedział przed kilkoma dniami zaledwie już wypowiedziała się przeciwko tej polskiej propozycji rezygnacji z systemu opłat za emisję prawda już już stwierdziła, że Unia europejska porozumiała się w tej kwestii i 3 i tych porozumień trzeba się trzymać pani chyba szkoła reprezentantka kandydatka partii ludowej na to stanowisko będzie zresztą też tą osobą, z którą przedstawiciele polskiego rządu będą musieli zmagać się w sprawie Turowa jak sądzę tutaj no i nie należy liczyć na jakieś znaki specjalne fory o tym co do tego wszystkiego ma to karta ta spuścizna Havla, bo to mnie zaciekawiło oznacza to właściwie rozumieć przede przede wszystkim chodzi chodzi o jasnym postawieniem sprawy nam się to może proszenie się dla nas jak i jakoś jakoś dziwne najkrócej mówiąc chodzi o to, że Czechy z mają, jakby dawną tradycję Russia Litwa czy też takiego postrzegania się jako kraj słowiański jako kraj nie w pełni zachodnie jako kraj, który mógłby być rodzajem mostu między Wschodem i Zachodem ta tradycja była silna, zwłaszcza na lewicy i z pewnością w tej tradycji mieściło się myślenie mieści się myślenie Milosza Zemana natomiast, jakby konkurs konkurencyjnym zupełnie w stosunku do tego stanowiskiem tradycją jest tradycja Lwowska właśnie to znaczy taka, której Czechy są po prostu częścią Zachodu, w której kultura czeska jest częścią kultury europejskiej i w której wartości zasady instytucje europejskie są są, jakby naturalnym środowiskiem, w którym Czesi mogą się rozwijać jako naród jako jako jako kraj i w tej chwili bardzo silny jak sądzę inaczej będzie położony na te kwestie, żeby to podkreślić to znaczy, że miejsce Czech jest na Zachodzie, że miejsce 3 jest w strukturach zachodnich graczy przede wszystkim na to i Unii europejskiej, że to oznacza także pewne obowiązki dla Czech wymusza pewną Solidarność wspólną postawę wobec zagrożeń te zagrożenia zdefiniowane są przede wszystkim na Wschodzie ta dotyczy przede wszystkim polityki Kremla to dotyczy także polityki Pekinu można się spodziewać jak sądzę znacznie bardziej jednoznacznego stanowiska Czech w tych sprawach, jeżeli zwrócimy uwagę na kontekst regionalny to znaczy, że obok mamy mamy do czynienia z takimi krajami jak Węgry, gdzie właściwie Orbán jest agentem Putina prawda agentem Chińczyków w unii europejskiej jak Polska, gdzie no bardzo dziwne rzeczy jak wiemy się dzieją no to tutaj jak sądem 3 rzeczywiście wyrastają na pozycję takiego najbardziej proeuropejskiego prozachodniego państwa w naszej części Europy nie tylko w deklaracjach jak podkreślam, ale także, ale także w czynach prawda, bo władza się gorzej jeszcze prozachodni, ale ale, jeżeli jednocześnie łamiesz zasady praworządności prawda de facto podważa funkcjonowanie swojego kraju w unii europejskiej na to mu to z tego badania niewiele niewiele niewiele wynika, że porządzi czeskim spodziewam się znacznie większej konsekwencji to znaczy może im dziękuję bardzo, tak się niestety kończyć Aleksander Kaczorowski pił był państwa moim gościem 1435 za chwilę informacje program przygotowała Anna Piekutowska realizował Szymon waluta Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: POŁĄCZENIE

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POSŁUCHAJ RÓWNIEŻ

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Słuchaj wszystkich audycji Radia TOK FM kiedy chcesz i jak chcesz - na stronie internetowej i w aplikacji mobilnej!!

Dostęp Premium

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA