REKLAMA

Czy mogłem zapobiec złu? (część 2.)

Gościnnie w TOK FM: Strefa WolnoSłowa - Usłysz - reaguj!
Data emisji:
2022-02-07 17:00
Czas trwania:
28:30 min.
Udostępnij:

Odmawianie ludziom prawa do schronienia w Europie dzieje się od lat, ale do tej pory wydarzało się daleko od nas. Albo w naszym kraju, ale po cichu. Osoby szukające schronienia przed wojną i prześladowaniami nie pojawiły się na granicach Europy w sierpniu 2021. Tego lata pojawiły się jednak na polskiej granicy, dużo liczniej niż do tej pory i bardziej widocznie. Wszyscy zaczęliśmy mówić o tym, jak wyglądają procedury azylowe, co to jest pushback, co dzieje się teraz w Iraku, Jemenie, Syrii, Demokratycznej Republice Konga, a jednocześnie pytać głośno o prawo rządzących do wprowadzania zakazu pomagania, poruszania się czy przebywania w określonych miejscach. Rozwiń »
Co oznacza wprowadzenie permanentnego stanu wyjątkowego i jak pomagać w atmosferze ciągłego zastraszania? Co dzieje się ze społeczeństwem, kiedy próbuje mu się wmówić, że pomaganie nie jest legalne?
W odcinku słyszymy bezpośrednie świadectwo Beaty Siemaszko, zaangażowanej w pomoc na granicy mieszkanki Podlasia, prosimy o komentarz do obecnej sytuacji Martę Górczyńską z Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka oraz czytamy drugą część raportu Grupy Granica.

Podcast przygotowany w ramach projektu artystyczno-społecznego Strefy WolnoSłowej o tym samym tytule.
Więcej na: http://strefawolnoslowa.pl/co-robimy/uslysz-reaguj/

Projekt Usłysz reaguj finansowany jest ze środków programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
56 Zwiń «

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
słuchaj podcastu w ramach cyklu usłysz Renu poruszamy kwestie związane z dostrzeganie zachowań przemocowych mówimy o tym, że każda osoba może i powinna zareagować podpowiadamy w jaki sposób usłyszysz History utkany z naszych doświadczeń obserwacji ze zmieszanych i widzialnych zdarzeń jest tora zmowy spojrzenie z różnych stron i wspólnie poszukiwanie odpowiedzi posłuchaj usłysz reaguj Beata Siemaszko mieszkanka Podlasia zaangażowana w pomoc na granicy polsko białoruską z Rozwiń » mieszkań w lesie z na Podlasiu od 20 lat tak wybrałam z śmiała się, że moje wycieczki do lasu zaczynają się od wejścia na próg z i Rosłon było mnóstwo powodów dług nie powodów to wejście w las wtedy akty chciałam powołać konwalie po miała ochotę na poziomki czy na zupę grzybową albo zwyczajnie w nim pobyć lubiła o tym opowiadać wręcz współ gościom w teraz słusznie dla nas jest dla mnie zupełnie inną przestrzenią teraz inaczej ocenia jego walory i inne wybieram ścieżki sprawdzam czy nikt nie zagraża i co jeszcze ważniejsze czy nikt nie zagraża ludziom, do których IT to jest kompletne odwrócenie roli lasów mojej świadomości i z tej czysto hedonistycznej to skrajnie trudnej wzbrania się przed nazywaniem w lesie tego co teraz jest dla mnie najbardziej dotkliwa trochę na zasadzie nienazwane nie istnieje wiem, że to nieco dziecinne, ale nie chcę, żeby raz na zawsze był dla mnie miejscem wypełnionym bólem i rozpaczliwą WI pośpiesznie próbą dążenia z pomocą próbuje sobie ułożyć nie pomaga świadomość, że ten wizerunek lasu wynika głównie z tego, że ludzie zabraniają nieść pomoc ludziom to jest naj trudniejsze, że niosą pomóc mamy świadomość, że są tacy, którzy nas za to nienawidzą i to wszystko dzieje się w obszarze lasu mojego kiedyś ukochanego chciałabym, żeby był kiedyś dla mnie tym czym był jeszcze kilka miesięcy temu w niewielkim terenie jedności z Marta Krupińska i Helsińska Fundacja praw człowieka grupa granica przede wszystkim te tak tak dużym skrócie każda osoba, która znalazła terytorium Polski w sposób nieuregulowany nie ma żadnego tytułu pobytowego wizy i przekroczyła granicę w niedozwolonym miejscu musi być poddana procedurze powrotu to znaczy musi być wszczęto wobec tej osoby procedura zobowiązanie do powrotu do kraju pochodzenia i po to, procedura musi być wszczęta, żeby w trakcie tej procedury móc ocenić czy faktycznie jest kraj, do którego możemy bezpiecznie to osoby odeszły czy te kraje pochodzenia jest dla nich krajem bezpiecznym czynie albo czy nie zachodzą inne przesłanki, którą mogą przesądzić o tym, że takie osoby należałoby jednak ochrona raczej niż deportacja i tutaj prawa Unii jest do tego jasne to znaczy nie tylko nawet daje prawo wszczęcia tych postępowań, ale zobowiązuje Polskę i każde państwo unijne, żeby wobec każdej takiej osoby to procedury powrotowej wszcząć i tutaj te różne gwarancje w związku z tym muszą już tak wejść od razu to znaczy dostęp do prawnika dostęp do tłumacza wytłumaczenie w ogóle to jest procedura, dlaczego ona się toczy zbadanie tej sytuacji tej danej osoby w sposób indywidualny rzetelne zbadanie sytuacji rodzinnej, żeby nie doszło np. takiej sytuacji, że kogoś wydalamy, a zupełnie nie mamy wiedzy o tym, że np. nie wiem żona czy mąż tej osoby czy jej dzieci są tutaj też terytorium tego kraju np. w sposób zupełnie uregulowany mają różnego rodzaju do pobytu oby tak, żeby nie doprowadzi do takich sytuacji musimy każdą sprawę indywidualnie zbadać i potem mamy tę procedurę inną procedurą jest taką powiedziałbym dosyć szczególną procedurą udzielenia ochrony międzynarodowej to procedura zarezerwowana dla osób, które zgłaszają, że w kraju swojego pochodzenia były prześladowane i nie mogą tam wrócić nie mogą tam wrócić, bo grozi mu niebezpieczeństwo i wtedy albo w trakcie procedury powrotowej albo jeszcze zanim zostanie wszczęta, jeżeli wniosek taki zostanie przez tego migranta migrantka złożone ta procedura ma pierwszeństwo ona musi być przede wszystkim rozpatrzona o to, żeby ocenić czy ta ochrona takiej osoby się nie należy, więc te przepisy nie pozostawiają tutaj takiej luki takiej dziury, że Rze, że można takiego cudzoziemca po prostu jak to się teraz dzieje w UE bez żadnej procedury bez żadnego trybu bez żadnych gwarancji proceduralnych po prostu wziąć wystawić opłatę za granicę no to to się nie może działać to się też nie powinno być radnym w żadnym europejskim państwie po prostu dlatego, że to powoduje bardzo duże ryzyko, że zrobimy to z pogwałceniem praw osoby tak tak mówi ona może być rodzinę tutaj my wystawimy to osoby za granicę, a jej członek rodziny zostanie w Polsce to są przypadki, z którymi się notorycznie spotykam na granicy w tym momencie pracują tutaj w lasach w transzy pomocy to znaczy podczas tego pół wieku podczas tej wywózki doszło do tego rozdzielania rodziny 1 osoba jest powrotem wyrzucone na Białoruś, a druga zostaje w Polsce poza tym nie trzynastek procedur właśnie nie możemy sprawdzić czy ten kraj, którego osoby odsyłamy z krajem dla bezpieczne jak wiemy obowiązują nas różne przepisy, które zakazują wydalania cudzoziemców tam, gdzie grożą mu chociażby tortury, gdzie grożą mu prześladowany teraz jak możemy zbadać nie, wszczynając procedurę co więcej już w tym momencie mamy na tyle dużo informacji o tym co się dzieje z Białorusi to sam rząd cały czas o tym, że tak byłem zdecydowanie grzmi, że tak nie jest bezpiecznie, że tam jest bardziej instrumentalne wykorzystanie całego tego procesu migracyjnego, że tam dochodzi do brutalnych przepychanek z czy brutalnego taktowania tych tych osób przez Białorusinów do pozbawiania ich dostępu do ciepłego schronienia pożywienia czy i czy pomocy medycznej wiemy o przypadkach szczucia i rodzicami czy o przypadkach pobicia czy czy kradzieży i zresztą potwierdza teraz wydany wczoraj siły raport Human Rights Watch, w którym dosyć dokładnie zostało opisane jak te warunki na Białorusi wyglądają, więc takiej sytuacji żadna osoba nie powinna być wydalona do takiego kraju, więc w UE to, że te procedury będzie nie są wszczynane powoduje bardzo wysokie ryzyko, że będziemy te osoby odsyłać bez gwarancji proceduralnych do miejsca, ale nie powinny być odstawione z Itaka i dlatego cały czas mówimy, że jest zupełnie niezgodne z prawem jest jeszcze też warto o tym pamiętać, że taka uproszczona procedura, która polega na tym, że z państwami sąsiednimi najczęściej podpisują taką umowę o readmisji czyli, jeżeli ktoś z tamtego terytorium do nas przyjedzie w sposób nieuregulowany tutaj nie ma prawa pobytowego to może, jeżeli państwo na to zgodzi w takim uproszczonym trybie to osoby z powrotem tam odesłać taką umowę np. mamy z Ukrainą tak mieliśmy z Białorusią Unia europejska, ale Białoruś tą umowę zawiesiła nie chce jej stosować nie chce przyjmować tych osób nie ma żadnych procedur z prawem międzynarodowym, które pozwalałyby odesłać człowieka do państwa z powrotem, które nie wyrazi na to zgody to znaczy, które nie przyjmie go na oficjalnym przejściu granicznym to też przypomnijmy, że jeżeli dochodzi już to do do zobowiązania takiego tysięcy do powrotu to albo powrót następuje oficjalne przejście graniczne albo za pośrednictwem samolotu najczęściej organizowane jest lot powrotny no ale nie może dochodzić do niego taki sposób, że człowieka w ciężarówce wojskowej wierzy się na przejście graniczne stawia się pod płotem dodatkowym robi musi dziurę w tym płacić dodatkowe albo korzysta się dziury, która została wycięta już przez drugą stronę i ukaże się przejść przestęp płatna na stronę państwa sąsiedniego to jest procedura niezgodna z prawem międzynarodowym w tym momencie stosowana przez przez nasz kraj, więc te procedury tak jak mówię są co więcej mamy prawo unijne, które tutaj wzmacnia jeszcze różne gwarancje i ten dostęp do procedur, zwłaszcza tych celowych, czyli tych o ochronę międzynarodową, które nakazują przyjęcie wniosku o każdej osoby, która taką wolę złoże w dowolnym miejscu tak naprawdę nie ma znaczenia w tym sensie prawnym czy będzie złożony na legalnym przejściu granicznym czy poza, bo ten wniosek może być złożony zawsze wtedy, kiedy cudzoziemiec wejdzie w kontakt z polskim funkcjonariuszem, kiedy już znajdzie się pod tą polską jurysdykcją i zgłosi taką obawę przed powrotem do kraju pochodzenia zbędne prześladowania je tutaj prawo unijne też jest Jasnej i też słowa one właśnie nie podczas takiej praktyki w związku, z czym tym rozwiązaniem byłoby, jeżeli mamy tych osób, które nie wobec, których musimy wszcząć procedury więcej niż powiedz robimy to na co dzień i jakiegoś powodu nie jesteśmy w stanie tak szybko tego zrobić to można tak mamy zasadę zastosować różnego rodzaju środki wyjątkowe czy czy takie szczególne rozwiązania czy sprawa unijnego czy prawa krajowego, który pozwoliłby na to, żeby np. objąć pewnego rodzaju ochronę czasową wszystkie osoby, które przybyły z terytorium Białorusi, bo uznajemy, że Białorusi krajem niebezpiecznym oczywiście jednocześnie podejmujemy różnego udziału w rodzaju działania dyplomatyczne działania informacyjne, żeby i de musi na Białorusi zaprzestanie takiej brutalnej praktyki wyrzucania tych ludzi przez granicę czy niedopuszczania potem z powrotem do Mińska do możliwości powrotu do własnego kraju, ale nie odsyłamy z powrotem do do tego miejsca, gdzie wiemy, że grozi poważne niebezpieczeństwa i te szczególne procedury mogą tej właśnie takim rozwiązaniem będzie takie rozwiązanie stanowi, tym bardziej że pamiętajmy, że idzie zima temperatury spadają transmisji poniżej zera stopni każda 1 w tym momencie wywózka osoby na granice UE może się potencjalnie skończyć śmiercią takiej osoby, ponieważ wiemy, że one nie trafiają wcale nie jest za granicę wystawimy Decyk złego pomieszczenia, gdzie mają zapewniony wikt opierunek tylko trafia z powrotem do lasu, a Białorusini osoby z powrotem zmuszają do przekroczenia granicy z polską a gdzie wylądują w tym lesie, więc przebywanie w tym momencie w tych czasach jest śmiertelnym niebezpieczeństwem w tych temperaturach, a więc już chodzić nawet nie tylko przepisy dotyczące procedur azylowych procedur migracyjnych czy tych dotyczących tego jak powinno się procedować wnioskami gotów chodzi o przepisy bardzo by te fundamentalne prawa człowieka prawo do życia prawo do godności prawa do zakazu tortur do wolności od tortur i pobyt w tych lasach to jest nie w tym momencie co najmniej nieludzkie traktowanie w wielu przypadkach tortury pozbawianie ludzi prawa dostępu do do pożywienia do pomocy medycznej w wielu przypadkach także wchodzimy w taką już bardzo poważną sferę naruszeń, które tak jak mówię zaczyna się od tego nie wszczęcia procedury administracyjne co wydaje się być może błahy z naruszeniem, ale tak w rezultacie to czym się wiąże to jest to, że ten człowiek jest wystawiony na warunki, w których może zginąć naj to już jest najpoważniejszych naruszeń, z którymi mamy w tym momencie do czynienia wiemy od tych przypadkach śmierci, które zostały przygotowanej i śmierci tak jak mówię jest więcej w tych lasach będzie więcej czy tych temperaturach, jeżeli polityka nie zmieni w Ahmed miał 19 lat z 100 tyle ile mają osoby rozpoczynające w Polsce 100, gdzie wchodzące w dorosłość to taki wiek, w którym wiele wyprowadza się od rodziców oni są smutni, ale rozumiem, że taka jest kolej rzeczy, że dzieci opuszczają gniazda Ahmed też opuszczą gniazda utonął w Bugu po tym, jak wepchnął go do wody białoruski funkcjonariusz jego matkę uczestniczyła w pogrzebie przez internet w telefonie z ich ręki o uzupełnienie o tym imieniu, ale nienagannym angielskim opowiada, że nie kart grupie, która uciekła do Polski to 29 osób w tym szesnaścioro dzieci ich rodzice oraz starszy mężczyzna emerytowany nauczyciel wuefu wszyscy chcą zostać w Polsce i starać się tutaj o ochronie międzynarodową, a następnego dnia po wielu godzinach nerwów i niepewności udaje im się złożyć wnioski w placówce Straży Granicznej czy te chwile radości bardzo smutny czas, kiedy poszanowania podstawowych praw cieszy i zaskakuje z raportu grupy granica grudzień 20216października swoje dyżury zaczynają medycyna granicę budują bazy na północ od Białegostoku zostaną tam do 14listopada, niosąc ludziom pomóc i ratując życie 7października parlament europejski przyjmuje rezolucję, w której wyraża Solidarność z Litwą Łotwą i polską w związku z sytuacją na granicy Unii Europejskiej z Białorusią 8października Polska oskarża białoruskie służby o oddawanie strzałów prawdopodobnie z użyciem ślepych naboi w kierunku polskich wojsk odbywa się także spotkanie rady bezpieczeństwa ONZ poświęcone kryzysowi migracyjne mu na granicy Unii Europejskiej z Białorusią 12 października minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak zapowiada zwiększenie liczby żołnierzy stacjonujących na granicy z Białorusią 14 października policjanci patrolujący ze śmigłowca obszar przygraniczny zauważają ciało dwudziesto cztero letniego Syryjczyka leżące w polu przy miejscowości Klimkówka 19 października niemiecka policja informuje, że od 1października 3104 osoby nielegalnie przekroczyły polsko-niemiecką granicę chcą 21października parlament europejski debatuje o zawracanie migrantów imigrantek do Białorusi czy z 22października w Spodku sinicami województwie podlaskim znaleziono ciało kolejnej ofiary śmiertelnej kryzysów było to ósmy ciało znalezione na terytorium Polski jest w 26października wchodzi w życie tzw. ustawa z wywózką w 2listopada Andrzej Duda podpisuje ustawy o budowie zabezpieczenia granicy na mocy, której na granicy polsko-białoruskiej ma powstać sześciometrowy płot inwestycja ma kosztować ponad 1 600 000 000zł w 4listopada przez Ministerstwo Obrony Narodowej informuję, że dzień wcześniej białoruscy żołnierze zagrozili otwarciem ognia po tym, jak polscy żołnierze wykryli pilnowano przez nich grupę migrantów przy ogrodzeniu biegnącym wzdłuż granicy jest 8listopada białoruskie służby kierują okolice przejścia granicznego w Kuźnicy białostockiej największą jak do tej pory liczącą około 3000 osób grupę migrantów imigrantek z chcą oni przekroczyć granicę na oficjalnym przejściu, a w razie odmowy wpuszczenia planują pokojowy protest zwracający uwagę świata na pułapkę w jaki się znaleźli w kawałek przed przejściem granicznym zostają siłą skierowani do lasu przez białoruskich mundurowych, którzy zmuszają ich do forsowania drutu kolczastego instytucji przez pewien czas koczuje tam licząca co najmniej kilkaset osób grupa migrantów imigrantów decyzji białoruskie służby rozwożą duże liczące około 100 do 500 osób grupy migrantów wzdłuż całej linii granicy z zamiarem zmuszenia ich do siłowego wejścia na terytorium Polski w rząd RP zwołuje sztab kryzysowy jest od godziny piętnastej w stan gotowości zostają postawieni żołnierzy 2 Batalionów lekkiej piechoty z pierwszej Podlaskiej brygady obrony terytorialnej z Białegostoku Hajnówki w rejonie Kuźnicy stacjonuje około 12 000 żołnierzy w 8000 funkcjonariuszy Straży Granicznej w i 1000 policjantów substytutów na granicy skierowano także antyterrorystów pod kuźnicą białostocką dochodzi do pierwszej próby siłowego przekroczenia granicy przez migrantów zmuszonych do tego przez białoruskie służby uczestnicy dochodzi do zniszczenia zabezpieczeń płotu z drutu żyletkowego oraz ataków na funkcjonariuszy Straży Granicznej policji wojska w wobec osób forsujących zasieki zostaje użyty gaz łzawiący z migranci są wyposażeni przez Białorusinów w narzędzia mające ułatwić im zniszczenie zasieków na granicy ich w NATO uznaje, że wykorzystywanie migrantów przez reżim Łukaszenki jako taktyki hybrydowej jest niedopuszczalne i wzywa Białoruś do poszanowania prawa Międzynarodowego 9listopada w w sejmie odbywa się debata na temat sytuacji na granicy polsko białoruskiej w PiS premier Mateusz Morawiecki tłumaczy, że rząd nie wzywa Frontexu, bo to za mała formacja, a polskie władze poradzą sobie samym dysponując 15 000 funkcjonariuszy i funkcjonariuszek na granicy rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryn podaje, że szacowana liczba migrantów sprowadzonych w rejon granicy wynosi około rosyjski minister spraw zagranicznych Sergiej Ławrow sugeruje, aby na wzór umowy zawartej z władzami Turcji Unia europejska rozważyła zaoferowanie Białorusi pomocy finansowej miałoby to pomóc powstrzymać migrantów przed dalszym przekraczanie granic w po interwencji w lesie medycy na granicy znajdują swój pozostawiony przy drodze ambulans ze spuszczonym powietrzem z 3 kursów, gdy podchodzą do samochodu widzę oddalających się od niego uzbrojonych mężczyzn kobiety, którzy następnie wsiadają do pojazdu należącego prawdopodobnie do wojska polskiego 10listopada grupa granica zapowiada złożenie do Międzynarodowego Trybunału karnego w Hadze w skargi przeciwko przedstawicielom władz Białorusi w odpowiedzialnym za popełnienie zbrodni przeciwko ludzkości w stosunku do migrantów imigrantek na polsko-białoruskiej granicy w takim postępowaniu MTK musiałby ocenić także skutki popełnionych przez reżim Białorusi zbrodni mające miejsce na terytorium Polski i co za tym idzie odpowiedź polskich władz na obecny kryzys w świetle prawa Międzynarodowego Polska ponosi pełną odpowiedzialność za traktowanie osób, które znalazły się na jej terytorium NATO wyraża Solidarność z państwami graniczy 11 listopada w nocy polscy żołnierze oddają w powietrze strzały ostrzegawcze by zapobiec przejściu przez granicę grupy migrantów i migrantów Białoruś w lesie w okolicy Hajnówki małżeństwo z Iraku oraz Syryjczyk zostają pobici i okradzeni przez nieznanych sprawców rzeczniczka komisji europejskiej potwierdza, że na wniosek polskich władz specjaliści z jednej z komórek Europolu europejskiego centrum do spraw przemytu migrantów wesprą Polskę na granicy rada bezpieczeństwa ONZ przyjmuje rezolucję potępiającą działania reżimu Aleksandra Łukaszenki i wyrażającą Solidarność z polską Litwą w jedynym państwem o panującym przeciwko przyjęciu jest Rosja 12 listopada Podlaska policja informuje o znalezieniu pod Wólką tarnowską zwłok dwudziestoletniego Syryjczyk 14 listopada nieznani sprawcy niszczą samochody medyków na granicy to także ostatni dzień wyjątkowej pracy tej grupy w jej członkowie odbyli 39 dyżurów pomogli prawie 300 osobom o kilkanaście z nich w stanie zagrożenia życia zostało natychmiast przewieziony do szpitala, a Kurdowie odmawiają niszczenia płotu granicznego do czego zmuszają ich białoruskie służby ustawili się w rzędzie pod ogrodzeniem, żeby wychodzić nie chcą doprowadzić do siłowej konfrontacji z 16 listopada i medyczny zespół ratunkowy polskiego centrum pomocy międzynarodowej zastępuje medyków na granicy i odbywa swój pierwszy Dyzia i chcesz wiedzieć więcej o tym co dzieje się na granicy i Śledź Facebooka strefy wolnocłowej i innych organizacji całość raportu sytuacja na granicy polsko-białoruskiej jest dostępna na stronie internetowej www rocka grupa granica KPN, mimo że łatwo przychodzi mi wchodzenie w coś nowego i w zasadzie nie boi się ryzyka czy ewentualnej porażki to często mam obawy z nie zrobi jakiś ważny dla sobie rzeczy nie wykorzystam swojego potencjału albo po prostu na coś nie starczy misji pamiętam taki sen z dzieciństwa in przez ras jest ciemna i po takiej ścieżce, który jest cienka tylko jaśniej mieście władzę ona tak bardzo się węże, że muszę po znać jak wziąć to nie był dobry sen takie rzeczy nie powinny przydarzyć dzieciom nawet snach wpuść mnie, że konieczny musi trochę bardziej postarać za nie wystarczy, a starsze w minimalnym stopniu, że zawsze, ale zawsze chce wysyp stary bardzo energię pochłania konieczność ukrywania strachu rozpaczy i złości czy mogłem zapobiec złu, dlaczego nie zapytały też, czego nikt nic nie powiedział co musi jeszcze wydarzyć usłyszałeś usłyszała aż zareagują to był podcast w ramach cyklu usłysz reaguj przydatne linki informacje i kontakty znajdziesz w opisie odcinka na stronie strefy wolnocłowej wykorzystane fragmenty historii zostały napisane przez uczestników i uczestniczki warsztatów twórczych azyl Warszawa 2021 Wejdź na stronę wwwstrefawolnacelowapl zakładce usłyszy reaguje dowiesz się więcej projekt usłysz reaguje i finansowany jest ze środków programu aktywni obywatele fundusz krajowej finansowanego z mechanizmu finansowego europejskiego obszaru gospodarczego Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: GOŚCINNIE W TOK FM: STREFA WOLNOSŁOWA - USŁYSZ REAGUJ!

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Posłuchaj o tym, co ważne w TOK FM Premium. Teraz podcastowe produkcje oryginalne, podcasty z audycji TOK FM oraz Radio TOK FM bez reklam 40% taniej! Bądź na bieżąco.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA