REKLAMA

Jak uczyć sztuki dziś?

Kultura Osobista
Data emisji:
2022-02-10 11:40
Audycja:
Czas trwania:
14:09 min.
Udostępnij:

Rozmowa z profesorem doktorem habilitowanym Kamilem Kuskowskim z Akademii Sztuki w Szczecinie o wystawie w Trafostacji Sztuki w Szczecinie zatytułowanej Made in ready-made in Szczecin

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
dzień dobry przed mikrofonem Marta Perchuć Burzyńska moimi państwa gościem jest dzisiaj prof. dr hab. Kamil Kuskowski prowadzący pracownię działań audiowizualnych i performatywnych Akademii sztuki w Szczecinie współ kurator razem z Dariuszem FOT kciukiem najnowszej wystawy w trafostacji sztuki w Szczecinie zatytułowanej Made in Radia Merlin Szczecin witam serdecznie witam serdecznie w trafostacji sztuki kolejny raz lokalność wybijać na plan pierwszy w zeszłym roku mogliśmy Rozwiń » oglądać wystawę co sobie, kto na swój temat wymyśli prezentującą potencjał artystów w różny sposób powiązanych ze Szczecinem, a teraz kolejna wystawa tym razem już ze Szczecinem w tytule ten drugi człon tytułu został dodany do tytułu, który już gościł 2 lata temu premierowo w bielskiej galerii BWA wtedy pokazywali panowie wystawa Made in wady rzeczy symbole działania jak mają do siebie te 2 prezentacje dzisiejszej ta sprzed 2 lat no one legły w cyklu natomiast różnią się ze stanem prac minęło prawie 2 lata, więc też pojawią się nowe prace specjalnie też wykonana do tej wystawy w trafostacji Trafostacja ma specyficzne wnętrze głównej sali, więc nota wystawa była projektowana pod specyficzne wnętrza trafostacji na czym skupiają państwo swoje działania przede wszystkim w pracowni działań audiowizualnych i performatywnych w zasadzie na szeroko rozumianej przestrzeni audiowizualnej i performatywne, czyli wszystko się wiąże tym co widzimy słyszymy jak nasze ciało reaguje na różnego rodzaju woli czy ten ruch jest też istotny ciało jako medium jest też istotna, skąd nazwy pracowni pojawia się pojawia się działania performatywne w wiem, że w swoim programie pracownia też od samego początku kładzie nacisk na pracę z prostymi obiektami codziennego użytku, nadając nowe znaczenie, odkrywając je na nowo dla sztuki tak, bo uważamy, że to jest taki punkt wyjścia jest takie trochę abecadło tego, żeby potem w dalszym etapie studiowania przejść do bardziej ambitnych realizacji ale, żeby to, żeby sobie poradzić z tym trzeba przejść przez taki ćwiczenie, które właśnie realizują na pierwszym roku treść tak, aby konstrukcja przedmiotu nasze odbywały w 3 aspektach fizycznej konstrukcji przedmiotu takie trochę mentalnej dekonstrukcji przedmiotu i takiego takiej konstrukcji poprzez działania przedmiotu takiego najprostszego przedmiotów codziennego użytku, który po prostu codziennie bierzemy do ręki czy mamy z nim styczność pośrednio czy bezpośrednio, więc sed to jest takie istotne w kontekście funkcjonowania pracowni działań najprostszymi przedmiotami uważamy, że jeżeli jesteśmy w stanie zmieniać rzeczywistość poprzez właśnie do działania konstrukcję to jesteśmy potem dalszych etapach pracy twórczy w stanie zrobić wszystko w wystawa, której dzisiaj rozmawiamy, czego dokładnie dotyczy na co kładzie nacisk, bo w i pisze czytam, że rozwija jeden z wątków w poprzedniej ekspozycji, stawiając akcent na zmianę procesu kształcenia artystycznego, który dokonał się przez te ostatnie 10 lat na czym ta zmiana polega przede wszystkim też, jakie tej zmiany efekty widzimy właśnie na wystawie dokładnie to jest taj jak jest w pytaniu zawarte, że my staramy się stawiać na coś co my nazywamy tego otwartością w pewien sposób prowokujemy studentów do tego, żeby pokazali co interesuje, o czym chcą poprzez swoje działania można rozmawiać z nami odbiorcom natomiast, jeżeli chodzi o samą wystawę tego my wychodzimy od przedmiotu i przechodzimy do przedmiotu go, że ten przedmiot staje się bardziej zaangażowany do tak na to, żeby na tej wystawie pokazujemy postawy młodych artystów, ale też nasze takim pojęciu otwartość NATO oraz otarcia, więc najgorsze prace zaangażowane społecznie prace komentujące rzeczywistość nas otaczają niekoniecznie polityczną, ale też taki się znajdą pracę reagujące na to to dzieje się tu i teraz, bo są tam te prace, które były realizowane np. z okazji różnych stuleci także stulecia awangardy stulecie Bauhaus owo z stulecia rada izb mu ma, ale też też prace, które tematy Samolej studenci proponują, bo GROM prac, które prezentujemy naszą pracę dyplomową z poszczególnych dla no tak by w takim uogólnień New wystawa prezentuje różnorodne postawy osób, które mieliśmy styczność na przestrzeni tych lat funkcjonowania pracowni pokazuje jak też przez te lata percepcja rzeczywistości nas otaczającej wygląda, więc trudno powiedzieć, że wystawa o zakazie Mono tematyczna pod tym hasłem Made in rewii zawiera się bardzo dużo no to jest będziesz też taka opowieść o świecie poprzez przedmioty jak tak to chyba najogólniej określić w muszę zapytać o Akademii sztuki w Szczecinie, która stawiała sobie taki cel 10 lat temu 12 lat temu tak naprawdę, kiedy powstawała zintegrowania stworzenia też nowego środowiska twórców odbiorców sztuki współczesnej w Szczecinie czy możemy powiedzieć, że ten cel udało się osiągnąć w jakim stopniu myślę, że tak, bo myśmy w zasadzie jedyną szkołą, która podniesie kształcił w 2 dyscyplinach na 1 uczelni mówimy o o uczelniach podlegających pod ministerstwo kultury dziedzictwa Narodowego, która kształci dyscyplina w tej dyscyplinie sztuki plastycznej konserwacja dzieł sztuki i sztuki muzyczne natomiast to nas wyróżnia na tle innych uczelni, że nasza kadra to jest kadra, która reprezentuje w zasadzie wszystkie ośrodki akademickie w Polsce kształcące w zakresie sztuki plastyczne konserwacji sztuki, bo o tym to jest moja domena, więc o tym wolę się wypowiadać, jeżeli chodzi o sztuki muzyczne to zostawia kolegom, którzy wykładają nad i wydaje się, że czy w tym kontekście różnimy się od innych uczelni w tym, że u nas Cabré kadry nie stanowią absolwenci naszej uczelni, chociaż też są takie osoby natomiast mamy kadrę po prostu stały Polski i też za granicą trochę osób się znalazł w tej kadrze i opieramy to właśnie na tej różnorodnych trudności i i tej ten co każdy z nas jako pedagogów uczących w Akademii sztuki by nie ze swoich macierzystych ośrodku i to powoduje, że my jesteśmy różnorodni w aspekcie podejścia do do dydaktyki i stawiamy nadal na to, żeby pozyskiwać najciekawsze osoby do kształcenia u nas i to powoduje, że w kodzie multikulturowy tak myślę, że dopóki tak będziemy robić to będzie dobrze że, że trzeba trochę unika tego chowu osobnego metod nazywane zostawiliśmy też programy autorskie przy jednoczesnym zrezygnowaniu z tzw. profilu mistrzowskiego uprawiających takiego jak rodzaj takiej umowy między nami studentami, że razem współtworzymy pracownie staramy się ugruntować tego to jest takie charakterystyczne dla polskiego akademizmu właśnie w tej tradycji dziewiętnastowiecznej, że jest ten Miś i wokół tego mistrza po prostu zbierają się, że uczniowie, czyli znacie odpowiedź na pytanie w Szczecinie Akademii sztuki jak uczyć sztuki dziś i jakiej sztuki uczyć to trudne pytanie czy my wiemy jak uczyć tutaj widzę naszą funkcję jako nauczyciel jako takiego rodzaju drogowskaz jak chodzi o to, żeby nie dawali gotowych recept pan, żeby jednak to trochę pomagać, ale nie za bardzo dobrze, żeby nie osłabić tego czym przychodzą do nas studenci czyli, żeby osłabić osoby osobowości, żeby ich wzmocnić, że trzeba chodzić po prostu swoimi drogami normy, jakie tego tekstu ustawy drogowskazy pokazujemy czeka przed wrogim terenie zawsze są skrótami, ale wydaje nam się, że po prostu takie nastawienie do nastawienia anarchistyczne im, żeby nie nastawiali się takie już sprawdzone metody skandalu szoku, że bracia szukali własnych dróg i korzystali z tych narzędzi, które są dostępne w sposób inteligentny przemyślany, pamiętając też drugim człowieku w sztuka krytyczna tylko ona dzisiaj sens nie wydaje się, że nie, chociaż no, jakby artyści nie mogą pozostawać obojętni wobec tego co się dzieje, więc w związku z tym to pojęcie sztuki krytyczne, które zupełnie innym pojęciem od tego pojęcia z lat dziewięćdziesiątych czy potem dwutysięcznych myślę, że w ten sposób tak no, że Rze, że młodzi twórcy, że wchodzą na rynek muszą też umieć się ustosunkować do tego co się dzieje, ale to nie jest jedyna właściwa droga drugie wiele no i są to działania artystyczne, które są nastawione na czystą estetykę tak na ratowanie oka ani koniecznie poruszanie ważnych tematów, choć myślę, że tak się rynek troszkę ustawił w kontekście pojawiania się nowych zjawisk na scenie artystycznej że, że szczególnie szuka tych postaw, które taki sposób aktualny mówią o tym co się wokół dzieje, że nie, unikając problemów świata współczesnego i sztuki zaangażowanej może ta może nawet nie tyle krytycznej do końca, ale sztuki zaangażowanej bo, bo też stan jest nurt takich firm aktywny tak czy tak i edukacyjno proekologiczny, który mówi o tym poprzez sztukę jak postępować, żeby nasza planeta lepiej funkcjonowała i dużej funkcjonował tak, ale tak się zastanawiam jak tworzyć taką sztukę nie obojętną, bo tego sformułowania chwycę dziś, kiedy wydaje się, że konformizm popłaca również artystyczne patrząc na to co co jest dzisiaj co będzie w najbliższym czasie promowane przez chociażby obejmowane po kolei przez konserwatywne władze instytucje kultury w Polsce raczej nie będzie to sztuka rodem z pana pracowni raczej nie, chociaż mnie też pojawiają się prace, które można by uznać za nie zaangażowane nowe ćwiczymy studentów, że posługiwali się językiem wyrafinowanym nie zawsze wprost powiedziane to jest właściwie powiedziane, że czasem trzeba po prostu za pomocą pewnej symboliki wypowiadać pewnych kodów, które nie dla każdego będą wprost czytelne, że czasem sztuka musi być wprost czasem sztuka powinna być takim elementem, który dla odbiorcy będzie pobudzający do myślenia do jakich refleksji nie zawsze po oczach po uszach wprost adres zdarzają się też takie postawy że, że studenci nie chcą się wypowiadać osób zaangażowanych co robić po prostu prace estetyczne niekoniecznie zaangażowane w zdecydowanie rzeczywiście nowy jest tak teraz nawet się przygląda temu co się dzieje obecnie to więcej jest w pracy zaangażowanych już niezaangażowanych to rzeczywiście stało się jedne z takim też duchem czasu możemy to tak, że to duch czasu się odbywa, czyli na wystawie w trafostacji pracy i zaangażowany i nie zaangażowany i cieszą mieszankę jak na myśli, że praca, więc neolitycznych osadach prace, które podejmują dyskusję z dziełami innych artystów to są prace zaangażowane w sposób tzw. nurt społeczny jak praca Karoliny Malickiej sprzed paru lat Polska burkę, która mówi o tolerancji o nietolerancji o akceptowaniu czy akceptowaniu obcych, czyli taka praca, która myślę, że ciągle bardzo aktualna bardzo też takie prace podejmujące przez ten moment czarnych dziur na pracę można by uderzy taka typowo pracom estetyczną dobrze wykonaną, ale z drugiej strony podejmuje tematykę pewnych swobód związanych z czarnymi dziurami czy fenomen czarnych dziur, więc nowym, bo na tej wystawie myślę, że są prace bardzo różnorodne, które nie wiem odwołują się do wartości teologiczny czy też absolutnie niezwiązanych z religią, ale też krytykujących 3 dzieje w Polsce w kontekście nie wiem no tych relacji państwo-kościół co też prace, które można by uznać zaangażowane politycznie, ale też takie, które być może podejmują krytykę instytucji jak praca Karoliny Jabłońskiej taka dosyć widoczna na głównej sali, bo chyba najbardziej monumentalna no i też takie prace, które myślę, że bardzo współczesne jak pokazują też taki świat nie wiem celebrytów czy funkcjonowania klubem serów czy tu Beluga jak praca Wiktorii Walendzik, która dotyka zupełnie innej problematyki niższy niż np. pracy, które wymieniłem będę się, że to jest tak by siłą tej wystawy różnorodność i ich, że i na tej wystawie nie ma już takiego, że można powiedzieć, że a, a tak to jest to są to na pewno młodzi artyści, którzy wyszli z pracowników łódzkiego od kciuka, że widać, więc taki rys pracowni nauczyłem się, że tutaj właśnie pokazali to co jest najważniejsze w programie pracowni otwartość na indywidualne podstawy każdego, który się w pracowni pojawia proszę państwa w trafostacji sztuki w Szczecinie koniecznie do zobaczenia wystawa Made in media medyny Szczecin prof. dr hab. Kamil Kuskowski prowadzący pracownię działań audiowizualnych i performatywnych Akademii sztuki w Szczecinie współ kurator razem z Dariuszem odcinkiem tej wystawy był gościem kultury osobistej bardzo panu dziękuję ja również dziękuję Marta Perchuć-Burzyńska do usłyszenia czas na informacjach TOK FM Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: KULTURA OSOBISTA

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Aż 60% taniej! Największa obniżka cen TOK FM Premium. Teraz podcastowe produkcje oryginalne, podcasty z audycji TOK FM oraz Radio TOK FM bez reklam z 60% zniżką!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA