REKLAMA

Ustawa o Parkach Narodowych - czekają nas opłaty za wstęp

Połączenie
Data emisji:
2022-02-14 13:00
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
20:10 min.
Udostępnij:

Wracamy do ustawy o Parkach Narodowych, którą na części pierwsze rozbrajamy z Martą Klimkiewicz z Client Earth oraz Łukaszem Misiuną ze Stowarzyszenia M.O.S.T.

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
w jest 1312 Jakub Janiszewski przy mikrofonie to jest audycja połączenia z nami są już goście Marta Klimkiewicz fundacji ClientEarth prawnicy dla ziemi dzień dobry dzień dobry państwu i Łukasz Misiuna Stowarzyszenie most specjalista od spraw zarządzania zasobami przyrody środowiska dzień dobry dzień dobry będziemy mówili oczywiście ustawy o parkach narodowych w ustawie, które już wspominaliśmy na antenie w ustawie, która określa ratujemy się coraz więcej i która też Rozwiń » coraz bardziej zaczyna niepokoić te nasze ostatnie rozmowy dotyczyły przede wszystkim sposobu wytyczania granic parków narodowych, a teraz pojawił się nowy problem mianowicie kwestia opłat za wstęp do parku Narodowego no ile w ogóle jest nowość spróbujmy sobie wpisać na początek sytuację, którą w tej chwili pan ma w takim dzielić już obecnie w tym układzie Klima my mamy 23 parki narodowe część z nich trzeba można wejść jedynie po zakupie biletu ceny biletu są określone w przepisach natomiast te są różne ulgi niektórzy w ogóle zwolnieni z tych z tych opłat np. dotychczas było także mieszkańcy gmin położonych w parku Narodowym i gmin graniczących z parkiem Narodowym byli takich opłat zwolnieni nowa lista tych ulg jest naprawdę długa i o ile było wielkie zapowiedzi audytu wystarczyło natomiast ten projekt, który mamy obecnie na tapecie wprowadza opłaty do wszystkich parków narodowych co jest dużym nową, dlatego że jednak większych parków narodowych dotychczas takich opłat nie pobierała będzie to z 1 strony zapewne krowy dobrą stronę w przypadku niektórych parków, ponieważ i niektóre fanki czerpią spore przychody z biletów zastęp natomiast wykazać duże wyzwanie organizacyjne, ponieważ mamy przykłady parków, gdzie uwagi chociażby na uwarunkowania terenowe jak dajmy NATO w Kampinoskim parku Narodowym bardzo trudno sobie wyobrazić, że będą takie jasno wytyczone punkty, gdzie będzie można kupić bilet, gdzie będzie przede wszystkim kontrolowało czy te bilety turyści mają kupione ile tych osób weszło to jest łatwiejsze w przypadku parków górskich prawda, gdzie punkty dostępowe są zlokalizowane w dolinach w specjalnie taki turysta przeciętne nie chcę sobie zadawać trudu, żeby te bramki czy też kasy omijać natomiast w przypadku właśnie takich parków położonych przy dużych aglomeracjach miejskich dajmy na to jak nowo kampinoski Wielkopolski, gdzie one trwać dostępne z każdej strony naprawdę trudno sobie wyobrazić jak biedna straż parku miałaby Stiga hordy turystów w naszym przypadku Kampinoskiego to jest 1 000 000 odwiedzających rocznie jak miałby egzekwować czy ktoś faktycznie ten bilet kupił czy też nie tutaj pewnie przyda trzeba się było odwoływać do dobrej woli samych odwiedzających i znamy takie rozwiązanie np. tatrzański park, a nie wiem czy tylko dla miasta wiem, że wprowadził taki QR kody można po prostu na szlaku w pewnych miejscach sobie przedstawić komórkę do słupka i w ten sposób uiścić opłatę za za wejście natomiast no tutaj te polegamy w dużej mierze na na tym czy faktycznie osoba, która będzie chciała pójść na drogi do Kampinosu będzie skłonna zapłacić za ileś tam złotych na to odpowiedź dla was pytania i Łukasz Misiuna to samo pytanie to znaczy jak z tymi opłatami jest w tej chwili na lata jest sensowna rzecz w tym momencie, kiedy przymuszać parki dlatego wszystkie parki do tego, żeby pobierały przede wszystkim wydaje mi się, że tak kwestię i ze no w zasadzie to drugorzędna w stosunku do całego projektu tego dokumentu pewnie cała masa innych niezwykle kontrowersyjnych prawdopodobnie dewastujących system propozycji zapisów co do samej kwestii opłaty i nie mam jednoznaczności co do tego pomysłu może warto było, żeby ustawodawca swoją intencję, jaką opowiedział wprowadzania tego tych opłat z 1 strony wydaje mi się, że no tego typu dobro narodowe jak park Narodowy dobrze by było, żeby było ogólnodostępne z uwagi na torze jest miejsce szczególny rodzaj muzeum można tak powiedzieć i może niektóre muzea nawet ważne są przecież ogólnodostępne bez czy obiekty zabytkowe bez opłat i być może można by pójść tym sposobem rozumowania z drugiej strony no rzeczywiście myślę sobie, że wprowadzenie opłaty może limitować ruch turystyczny w Polsce znaczna większość parków narodowych jest jednak łatwo dostępna i być może wprowadzenie opłaty w jakim stopniu mogłoby spowodować mniejsze natężenie ruchu turystycznego myślę sobie też park Narodowy to musi być także jest ogólnodostępny dla osób uprawiających kręgi czy inne inne rodzaje sportu, ponieważ ten teren jest szczególnie cenne szczególnie wyjątkowe jest to przemy do tej pory była to najwyższa forma ochrony przyrody w Polsce i może niekoniecznie trzeba tam no uprawiać sport to zresztą ma jakby wiąże się z innymi zapisami tego projektu ustawy, które pozwalają udostępniają park do organizowania imprez masowych np. o charakterze religijnym bez opłat także tutaj jest trochę niuansów nie jest takie prawo jednoznacznie wojewódzcy, ale rozumiem, że to jest sytuacja, w której wtedy taki dodatek do ustawy, na które być może nie słusznie zwraca uwagę cała i cała legislacja winną stronę jest więcej pułapek tak jak powiedziałem o tym oczywiście rozmawiamy po informacja jest 1319 łączenie trzynasta 27 Jakub Janiszewski przy mikrofonie z nami są goście Marta Linkiewicz i Łukasz Misiuna rozwozimy ustawie o parkach narodowych ustawę, która się jeśli można tak powiedzieć kolokwialnie szykuje przed informacjami Łukasz Misiuna zaczął wspominać o tym, że jezdnie cała masa kłopotów może wymienimy te najważniejsze skoro nie są nimi jak pan zauważył te opłaty nieszczęsna, na których tak bardzo skupiliśmy wracając jeszcze do tego wątku opłat za wejście nowa ustawa też przewiduje reguluje zakres obowiązków służby parków funkcjonariuszy straży parku Narodowego i m.in. w art. 71003. ust. 1 pod koniec tego dokumentu jest taki niepokojący zapis bardzo niejednoznaczne którzy, który będzie można rozmaicie interpretować będzie on mówi mniej więcej, tyle że funkcjonuje funkcjonariusz straży parku służba parku, czyli osoby odpowiedzialne za wpuszczanie na teren parku turystów kogokolwiek innego będzie miała prawo no kontrolować nas w sposób taki związane z przetwarzaniem informacji na nas temat danych osobowych i tutaj jest jakby zapisane co ma być wyłączone jak niedostępna pracownikom barku natomiast jest taka fraza, że w celu jednoznacznego zidentyfikowania osoby fizycznej danych dotyczących zdrowia lub danych dotyczących seksualności i orientacji seksualnej osoby fizycznej to jest tak zbudowane zdanie które, gdzie nie jest jednoznaczne czy to jest poza kompetencjami straży Targu czy właśnie kompetencje, a także tego rodzaju zapisów w całym dokumencie, które są bardzo niejednoznaczne rozmyte i które pozostawiają dowolność interpretacji jest dużo więcej tu padają jako taki dosyć być może kontrowersyjne nawet może szokujący przykład propozycji zapisów, ale jest ich tak jak mówiłem dużo więcej to powiedzmy o tym jakie chcą te inne, o których pan wspomina to pierwsze już na początku pewnie była o tym rozmowy, bo się rzuca w oczy chodzi o likwidacji lub zmniejszanie obszaru parku Narodowego no tutaj mamy ten casus świętokrzyskiego parku Narodowego, gdzie do tej pory w ustawie był zapis, że teren można wyłączyć granic parku w przypadku bezpowrotnej utraty wartości przyrodniczych i kulturą, czyli łącznie teraz ma to być klub, czyli wystarczy, że wartości zostaną utracone przyrodnicze lub kulturowe co więcej jest tutaj taki zapis, który właściwie wskazuje, że wystarczy potrawy kazać utratę na niewielkim fragmencie parku Narodowego, żeby zlikwidować cały park Narodowy w oparciu o przesłankę no to jest zatrważające, bo to stawia wątpliwość w ogóle cały system ochrony Parkowej w Polsce nie wyobrażam sobie takiego zapisu oczywiście będziemy zgłaszać uwagi, które będą miały na celu usunięcie go w ważną kwestią jest też to, że mają być zniesione plany ochrony parków narodowych znaczy ma powstać ma być dokument ze będzie nazywał strategię parku Narodowego, ale wprowadzenie tego dokumentu spowoduje unieważnienie istniejących planów ochrony, czyli będą całą pracę wieloletnia przynajmniej niektórych parków pójdzie do kosza, ponieważ będzie całe prawo sformułować nowy sposób inną rzeczą, która jest dosyć taka kontrowersyjna no to jest np. to, że ustawa nie przewiduje prowadzenia inwentaryzacji przyrodniczej w granicach parku jest mowa o prowadzeniu monitoringu, ale nie inwentaryzacji są 2 różne rzeczy dla znajomości dla wiedzy na temat parku Narodowego jego zasobów jego wartości zasadzie to ważniejsze jest inwentaryzacja nie tych zasad monitorowania oczywiście też tego stan, ale nie można nie inwentaryzuje być inną kwestią jest sposób w ogóle samo skonstruowanie powołanie nowej takiej jak podmiotu prawnego parki narodowe, który ma podlegać ministrowi mieć takiego centralnego dyrektora pozostali dyrektorowi poszczególnych parków narodowych mają być gdzieś tam na dole tej drabiny, czyli tak naprawdę cała na cały ten projekt ustawy z mniejszą rangę rolę samych parków narodowych systemie ochrony przyrody, ale też dyrektorów, ponieważ koniec końców dyrektorowie będą musieli tak wszystkie swoje działania konsultować z tym głównym dyrektorem polskich parków narodowych także to jest mam mam więcej tego typu przykładów tej ustawy, ale może nie będę tutaj Domino całej tej rozmowy na razie w takim razie ma tak Rynkiewicz ze swoją listą wdziękiem chce zacząć od tego, że tak duża zmiana przepisów dotyczących parków narodowych proces absolutnie bez precedensu pan do tej pory parki narodowe operowały na podstawie ustawy o ochronie przyrody nie miały swojego osobnego aktu prawnego najpierw objęto tytaniczną próbę utworzenia takiego aktu i chciałbym tutaj wprowadzić człowiek bardzo ostrożnego optymizmu naszej rozmowy, ponieważ zakładam, że wiele nieścisłości wiele niezręczności i czy też wewnętrznej spójności w tym akcie prawnym który, który liczy 171 stron może wynikać bynajmniej nie intencjonalnego działania postu z faktu, że jest to potężny kawał regulacji, który zbiera przepisy, które dotychczas były rozrzucone to po wielu aktach prawnych i też chciałabym tutaj dość dobry głos uspokajających kwestii planów ochrony, ponieważ o reakcję rynku jako przepisów przejściowych w tej ustawie wynika, że obowiązujące plany ochrony pozostają umowy to znaczy, ponieważ zakaz w dużej mierze pokrywa z tym co ma zawierać co mają zawierać sody strategii parków narodowych no te dokumenty, jeżeli jakiś park Narodowy wypracowały w pocie czoła to naprawdę była często praca wieloletnia wielu ekspertów przechodząca wiele cykli konsultacji z różnymi instytucjami te dokumenty tego co mi wiadomo mają pozostać umowy do momentu aż po prostu utracą ważność plan ochrony tworzy na 20 lat, jeżeli już jesteśmy przy wątku planistycznym, a to ja bym chciała zauważyć, że samo wprowadzenie strategii połączeniu z pięcioletnim KE tak takim planem bardziej operacyjnym plan wydaje się zarządzania pan zarządzania parkiem, a nie w mojej ocenie złym krokiem, ponieważ ja pracowałam przez 6 lat w parku Narodowym i mam świadomość też śledziłam proces tworzenia planu ochrony dla parku w takie wspominam taki dokument tworzy się na 20 lat bardzo często bywało także on był nieaktualny już w momencie, kiedy wchodził w życie w związku z powyższym opracowanie strat budżetu letniej strategii, a jednak wprowadzenie takich powiedzmy bieżących działań 5 co napotka pięcioletniego planu takiej pięcioletniej perspektywie czasowej wydaje się być krokiem w dobrą stronę, które realnie ułatwi dyrektorom traf jest oczywiście kilka pana i kilka aspektów tej ustawy które, a są niezrozumiałe co najmniej, a i mówiący konkretnie niepokojące, a ja np. nie jestem w stanie zrozumieć, dlaczego za powołaniem tej centralnej instytucji jako, jaką są polskie parki narodowe zdecydowano o utworzeniu funduszu Polski Narodowy polskich parków narodowych, ale w takiej konstrukcji, żeby najpierw, żeby z tego funduszu wypłacać parkom środki najpierw trzeba nie zada jak wszyscy wiemy, a w planie jest to znana kwestia środowiskach ochroniarskich przyrodniczych parki narodowe są chronicznie niedofinansowane to naprawdę nie jest odległa przeszłość, kiedy parki narodowe musiały wstrzymywać wypłaty pensji dla swoich pracowników to wciąż teraźniejszość, że parki narodowe nie są w stanie realizować niektórych zadań, do których realizacji są zobowiązane na mocy ustawy z planu ochrony, bo niestety prawda jest taka, że obecnie parki narodowe są dofinansowane mniej więcej na poziomie 30% budżetu państwa resztę muszą ciułać same niektóre parki są w tym skuteczniejsze, ponieważ mają większą kadrę większe doświadczenie czy też większe środki na wkład własny np. przy projektach unijnych ani, które sobie radzą z tym gorzej i teraz wprowadzanie w ogóle wprowadzenie pomysłu 1 funduszu parków narodowych, a samo w sobie nie jest najgorszym pomysłem na świecie natomiast wprowadzanie funduszu parków narodowych, który polega na tym, że trzeba zabrać bogatszym parkom, żeby móc wypłacić biedniejszym de facto zakładam, że do tego co się będzie wprowadzało jest w maju ocenia pomysły nietrafione i kopiowane w Rawie 1jednego z mechanizmu znanego zasób państwowych, a konkretnie funduszu leśnego, ponieważ on raz państwo też mają taki mechanizm, który umożliwia jako dosypywanie środków finansowych do deficytowych nadleśnictw przez nadleśnictwa, które wybiera uległ dużym uproszczeniu oczywiście i teraz zgodnie tym projektem ustawy z każdego roku minister środowiska i dyrektor polskich parków narodowych będą mogli zabrać 20% przychodu danego parku wrzucić do tej wspólnej kasy rozdysponować wedle uznania i oczywiście uważam, że to jest kompletnie chybiony pomysł tak jak powiedziałam wtedy lekarz przelewanie pustego różne ponieważ, o ile ten model się może sprawdzać w lasach państwowych, gdzie każde Nadleśnictwo ma wszystko skończone katalog zadań, jakie realizuje ma jakieś nadwyżki to jak nie ma przeciwwskazań, żeby się podzieliła kolegami koleżankami w parkach narodowych zawsze robi, ponieważ park Narodowy mają tak szeroki katalog zadań jak jest otwarty, bo mamy i ochrona przyrody i edukacja i udostępnianie badania naukowe i współpracy z samorządami, że dzięki sytuacji, że dany park Narodowy ma za dużo pieniędzy to jest to jest takie rozwiązanie, które obrazów przykuło moją uwagę i oceniamy jednoznacznie negatywnie w drugie tego typu rozwiązanie też dotyczy kwestii finansowych, a mianowicie jest to oczywiście nawet to krok rozrywanie jest oceniane przez niejednoznacznie, ponieważ po raz pierwszy w przepisach pojawiło się tu pojawił się limit też kwota wsparcia, którą lasy państwowe mają wspierać parki narodowe dotychczas było tak, że parki narodowe mogą ubiegać o środki funduszu leśnego tego, którym wspominała i średnio o wsparcie w ostatnich latach takie deklarowane przez lasy państwowe naszych analiz wynika, że wynosiło 35 000 000zł rocznie, czyli cele właśnie na państwowe tego funduszu PE leśnego i dawały poszczególnym markom narodowej, ale i jest duże, ale dotychczas działo się na takich zasadach, że lasy państwowe wybierały coś, jakby wybierały projekt, na które na, które mogły przekazać środki finansowe trudno przekazać te środki tylko na ochronę ekosystemów leśnych, a to jakoś tam nieraz mi to łąkami torfowiskami interes szybki to stanowi znaczną część powierzchni, a w niektórych parkach narodowych i tutaj w tym w tym projekcie pojawiła się próba, żeby jakoś ten problem zaadresować, a mianowicie pojawił się zapis że, że fundusz leśny ma przekazywać 20% tego stanu początkowego oczywiście mówimy o pewnej części takich socjalnych funduszu leśnego, a do parków narodowych i parki narodowe mają mieć swobodę dysponowania środkami na jaw pisano tam, że to wsparcie ma być na poziomie nie mniejsze niż 35 000 000zł te i ma wynosić nie mniej niż 20% środków i ja mam dużą wątpliwość czy praktyce to się przełom na realne zwiększenie dofinansowania parków no, dlaczego nie można było także wsparcie nawet nie mniejsza niż powietrzne 50 000 000zł albo 8 i liczy, że musimy tu się musimy zatrzymać się słyszeć, że to właśnie jest cała jak to bowiem mawiają Anglicy land, czyli zastrzeżeń do tej ustawy będziemy oczywiście do tego jeszcze wracać, bo widać, że dużo tutaj się dzieje Marta Rynkiewicz z fundacji ClientEarth prawnicy dla ziemi i Łukasz Misiuna ze stowarzyszenia most byli z nami jest trzynasta 41 Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: POŁĄCZENIE

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Posłuchaj o tym, co ważne w TOK FM Premium. Teraz podcastowe produkcje oryginalne, podcasty z audycji TOK FM oraz Radio TOK FM bez reklam 40% taniej! Bądź na bieżąco.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA