REKLAMA

Mechanizm "pieniądze za praworządność" zgodny z prawem: unijne instytucje uczą się być skuteczne wobec Węgier i Polski

Na prawo patrz!
Data emisji:
2022-02-16 16:30
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
40:52 min.
Udostępnij:

Co oznacza najnowsze orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości? Jak bardzo zmarginalizował się "trybunał Przyłębskiej"? W jaki sposób unijne instytucje uczą się być coraz bardziej skuteczne wobec m.in. obecnych polskich władz? Rozwiń »

To główne wątki rozmowy, do której zaprosiliśmy prof. Piotra Bogdanowicza Zwiń «

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
dzień dobry państwu Michał Wawrykiewicz inicjatywa wolne sądy zapraszam na dzisiejszy podcast z radiem TOK FM naprawo stać dzisiaj oczywiście będziemy mówić o wyroku Trybunału sprawiedliwości w Luksemburgu w sprawie mechanizmu warunkowości naszym gościem jest pan prof. Piotr Bogdanowicz Witaj w Czechach dzień dobry, a ze mną jest również pani mecenas Sylwia Gregorczyk-Abram nie dobry państwu naprawą patrz podcast inicjatywy wolne sądy i Radia TOK FM no i od razu pierwsze Rozwiń » pytanie do pana profesora jak i czy oceniasz ten wyrok pod kątem prawnym co Trybunał sprawiedliwości dzisiaj powiedział jak się odnieść do tych zastrzeżeń, które były podnoszone w skardze Polski Węgier chodzi o podstawę prawną chodzi o sprzeczność z art. 7 i wszystkie te inne okoliczności, które po, które były podnoszone chodzi o przekroczenie kompetencji przez przez instytucje co dzisiaj Trybunał powiedzieć do przede wszystkim dzisiejsze orzeczenie nie stanowi dla mnie absolutnie żadnej niespodzianki oczekiwałem takiego rozstrzygnięcia Trybunału sprawiedliwości nawet nie tyle po te opinie rzecznika generalnego tylko od początku w mojej ocenie instytucje unijne działały na podstawie swoich by kompetencji, gdzie Trybunał sprawiedliwości bardzo ładnie wyjaśnił trwała celem tego rozporządzenia jest ochrona nie budżetu skoro budżetu Unii Europejskiej skoro celem jest ochrona budżetu to obie te instytucje, a więc rada parlament mają prawo do uchwalania zasad finansowych dotyczących właśnie m.in. wykonywania budżetu Unii nie europejskiej i ten cel w postaci ochrony budżetu stanowi jednocześnie argument dla Trybunału sprawiedliwości, żeby rozróżnić procedurę na podstawie tego rozporządzenia od art. 7 żaden argument Polski Węgier, że jest procedura na potrzeby art. 7 w związku z tym nie można stosować innej nie procedury pamiętajmy, że z był już oceniane przez Trybunał niesprawiedliwości w kontekście postępowań przeciw naruszeniowej na podstawie art. 258 Trybunał wyraźnie podkreślił, że to, że istnieje procedura nie jest art. 1 nie oznacza, że nie może być innych procedur, a w tym konkretnym przypadku Trybunał wyraźnie powiedział wyraźnie powtórzył celem art. 7 jest nakładanie kar w przypadku, gdy państwo nie przestrzega zasad praworządności, a w tym wypadku celem samym w sobie celem rozporządzenia nie jest nakładanie kar jest ochrona budżetu w przypadku nie, w którym dane państwo narusza zasadę państwa prawnego no, jeżeli istnieje bezpośredni związek pomiędzy naruszeniem państwa prawnego, a np. ochronę interesu zagrożeniem dla ochrony interesów finansowych Unii Europejskiej to dopiero wtedy to konsekwencje mogą być mogą być kary, a jeżeli chodzi o argument dotyczący dotyczący zasady proporcjonalności pewności prawa no to mówienie przez Polskę, że praworządność nie jest zdefiniowana w tym rozporządzeniu, a no to mojej ocenie stanowiło daleko idące nadużycie, dlatego że po pierwsze, Trybunał wprost powiedział mamy utrwalone orzecznictwo Trybunału sprawdza się ktoś przyczynił do UE dla utrwalenia tego orzecznictwa niestety nie właśnie Polska, a po drugie, przecież to rozporządzenie po pierwsze, definiuje praworządność po drugie, wskazuje na czym może polegać naruszenie praworządności po trzecie wskazuje jakich elementów to naruszenie może dotyczyć no i ostatni element dotyczący procedury Trybunał wyraźnie podkreślił to nie jest tak, że mamy do czynienia z automatycznymi sankcjami tata procedura angażuje jednak różne instytucje unijne zakłada dialog z państwem członkowskim ona jest jednak rozciągnięta w czasie, więc znów nie sposób mówić o naruszeniu zasady jakiekolwiek zasady prawa unijnego, gdzie jest myślę po pierwsze to drugi bardzo dobrze, że taka skarga się pojawiła, bo duży trybuna to zweryfikował teraz mamy pewność tak to poddana niezależnemu pod ocenę niezależnego sądu Unii Europejskiej sprawa została przeanalizowana jest wyrok i daje to taki się pana kompetencje komisji do tego, żeby działała też był może ukrócić pewnego rodzaju kolejne zarzuty kolejne dyskusje, bo mają ten wyrok na stole, ale chciałbym zapytać może byśmy zaczęli od rozbrojenia takiego pierwszego argumentu, który pojawiał i pojawia właśnie w związku z tym rozstrzygnięciem, ale pojawią się też wcześniej, bo wiemy przecież, że ten mechanizm warunkowości potocznie zwany pieniądz za praworządność zostało uzgodnione z krajami członkowskimi m.in. premier Mateusz Morawiecki również zgodził się na ten mechanizm, twierdząc że on praktycznie Polski decyzja dotyczy nie może, bo dotyczy to wyłącznie wydatkowania środków z budżetu unijnego to jak wąski element w związku z tym nie sposób połączyć tego z kwestią praworządności przystał na taki mechanizm teraz chcę już słyszymy, że w zasadzie jest on nie do zastosowania prawnie, a w stosunku da Polski to to jest oczywista nieprawda, dlatego że wydatkowanie środków unijnych zakłada, że będzie ono podlegało kontroli będzie ono podlegało kontroli niezależnej prokuratury czy wreszcie niezawisłych sądów, czyli przykładowo podmiot, który nie obrażała podmiot, który nie otrzyma dofinansowanie ze środków unijnych będzie miał prawo odwołania do niezawisłego sądu albo podmiot, który będzie nadużywał środków przyznanych funduszy unijnych musi liczyć z tym, że odpowiednie służby rozpoczną w tej sprawie postępowanie, jeżeli ten pomiot popełniono przestępstwo to to zostanie to właściwie ocenione teraz w sytuacji, w której w, której nie mamy do czynienia z niezawisłym mi sądami, w przypadku której nie mamy do czynienia z niezależną prokuraturą to się może okazać, że to właśnie ma bezpośredni wpływ na wydatkowanie środków unijnych to kiedy parlament rada co stanowiskach nie w postępowaniu przed Trybunałem w sprawie właśnie wprost podkreślał, że nie może być sytuacji Unii Europejskiej to jest to jeszcze Trybunał nie użył takiego bardzo ładne święto podkreśliłem wyrażenia, że te wartości są przez państwa członkowskie podzielane wartości pozycję przed praworządności, a zarazem definiując samą tożsamość Unii jako wspólnego owym państwo w porządku prawnego, bo aż o tożsamości pewne, a i teraz jeżeli, jeżeli państwa członkowskie nie zapewniają właśnie niezawisłych sądów niezależnej prokuratury nadal może okazać, że pieniądze, które pochodzą z Unii europejskich nie mogą dać mogą zostać wykorzystane na na niecne cele albo w sposób nieprawidłowy w mojej ocenie tutaj wyraźnie widać, że instytucje unijne wyciągnęły wnioski w te były wnioski z kazusu węgierskiego no bo przecież jest jest jest jak tam są polisy należy niestety, ale Viktor Orbán czy oligarchowie węgierscy oni właśnie bardzo mocno wzbogacili się jego poparciu, czyli czy dzięki inwestycjom finansowanym współfinansowanym ze środków nie Unii Europejskiej w lecie i nie ma takiego wrażenia szczególnie, gdy Piotrze jako o osoba, która się zajmuję naukowo prawem Unii Europejskiej Unia europejską jako wykładowca akademicki, że w ciągu ostatnich lat mamy nieprawdopodobną wręcz rewolucję tych instrumentów unijnych zupełnie nowy sposób czy zastosowanych dziś czy w ogóle tworzonych tak jak ten mechanizm, bo przecież kilka lat temu jeszcze nie było mowy o wykorzystywaniu kwestia praworządności skargi komisji, czyli postępowania przeciw naruszeniu owego to pytania prejudycjalne dotyczące właśnie z zasad niezawisłości sędziowskiej bezstronności sądu to też nie było nie praktykowane no i nagle w ciągu ostatnich lat myślę, że to prawo unijne od tej strony praktycznej bardzo się wzbogaciły, choć orzecznictwo Trybunału no ale też przybywa taki instrument to tak jak tak jak mówisz jest chyba wynik doświadczeń które, które w ciągu ostatnich lat Europa zanotowała patrząc na te i autokratyczne rządy w Polsce na Węgrzech, które niestety mogą powielać w innych krajach jeśli ten proces nie zostanie należycie skutecznie zatrzymany prawda część częściowo już jest powielany też mamy do czynienia np. orzeczeniami rumuńskiego sądu konstytucyjnego, który niestety jak żywo przypomina w przemy do pewnego stopnia orzeczenie polskiego organu i w pełni się sobą zgadzam ta ewolucja jest jest jest z 1 strony niesamowita, a z drugiej strony jest czymś co trochę przypomina początki Unii czyni jak nieprzypadkowo to orzeczenie, od którego w zasadzie wszystko się zaczęła, więc sędziów portugalskich 2018 nie roku ono było porównywane praktycznie od samego początku z tymi orzeczeniami tworzącymi Unię Costa przeciwko Ns 21 los, bo ono rzeczywiście pokazało, że prawo Unii Europejskiej może być wykorzystywane w praktyce, dlatego że sądy państwa wnioski są sądami europejskimi niby taka bardzo oczywista teza, ale zajęło nam 50 lat albo od potrzebowaliśmy niestety takiej sytuacji jaką, jaką mamy w tej chwili w wodę, żeby sobie to uzmysłowić rzeczywiście instrumentarium, które jest Unii europejskie dno jest jak się okazuje zaskakująco dużo no właśnie to, o czym wypowiedział się to procedury procedury właśnie przeciw naruszeniowej przysługujące nie tylko komisja, lecz także państwo członkowskie sprawa sprawa w Turowie nie dotyczą sądownictwa, ale koniec końców dotycząca prawda ważne bardzo, a nie kwestii śmie też jakieś mierze powiązanej z miast koniec końców praworządnością, a pytanie medialne służące sądom krajowym mamy art. 7 bezzębny, ale jednak jakąś taką procedurę, która np. przy przy europejskim nakazie aresztowania może nie sławie LM też była wskazywana skoro się toczy takie postępowanie przeciw danemu państwu to rzeczywiście może być jakaś kwestia do uwzględnienia czy wydawać własnego obywatela czy wydawać obywatela do danego państwa czy nie mamy właśnie wreszcie to rozporządzenie to jest taka można powiedzieć wisienka na na torcie, bo się okazuje, że można w ramach instrumentu prawa pochodnego zgodnego z prawem pierwotnym na ustanowić procedurę, która o tym rozmawiam z Sylwią przed rozpoczęciem naszego podcastu, która ona może być tym realnym niestety środkiem nuklearnym art. 7 chcę się tak długą i tylko właśnie ta procedura tego o z tego rozporządzenia o sytuacji, w której dojdzie do do zakończenia procedury wstrzymania funduszy dla danego państwa no właśnie jeszcze przed tą, zanim weszliśmy na na antenę to powiedziała, że teoretycznie tak naprawdę Anne 7 miesięcy taka procedura mogłaby być zamknięta może powiedzmy co się może teraz wydarzyć się, jakie są elementy tego procesu, bo rozumiem, że to wytyczna była już nam tworzona taka była chyba też umowa, że po wyroku Trybunału prawdziwości one będą do szlifowania i doprecyzowania nie czyni się stanie komisja będzie mogła taką procedura uruchomić może powiedzmy tak krok po kroku jak jak to może wyglądać może jeszcze powiedzmy dosłownie 3 zdaniach czym też różnie art. 7, żeby przypomnieć może naszym słuchaczom ba, a ci, którzy słuchają regularnie podcastów karnych sądu to pewnie wiedzą, ale ci, którzy dopiero do nas dołączyli albo teraz zaczęli interesować kwestią praworządności to może ten art. 7 nie jest dla nich tak jasne, gdybyśmy mogli tak to, a spróbować uporządkować to w tej chwili com to ten wyrok daje tyle aż tyle, że to rozporządzenie rzeczywiście może być przez komisję europejską stosowane komisja w grudniu 2020 roku podjęła zobowiązanie polityczne to zawsze bardzo mocno podkreślam nowo politycznie nie prawne do tego, że do czasu wyroku nie będzie formalnie prowadziła postępowania, acz z perspektywy prawa Unii Europejskiej to zobowiązanie było nic nieznaczące, bo nawet skarga przecież nie wstrzymywała nie rozporządzenia, ale dla zachowania przecież nawet parlament europejski chciał do Trybunału sprawdziły się zaprowadzić komisję za bezczynność, ale ataki takie taką taki przyjęto sposób działania o taras komisja może formalnie działać i oficjalnym wszczęciem procedury będzie wysłanie powiadomienia do przypadku Polski w wyda do do Polski wskazującego, że w ocenie komisji europejskiej mamy do czynienia z naruszeniem zasad państwa prawnego, które wpływa lub istnieje poważne zagrożenie wpływu Fest w wystarczająco bezpośredni sposób na ochronę interesów finansowych Unii Europejskiej, jeżeli komisja europejska to zrobi to rzeczywiście ta procedura jest już stosunkowo szybka tak naprawdę teraz może być taki bardzo może być kluczowy moment nie wiemy ile on potrwa, bo komisja jednak będzie musiała rozważyć pewnie wiele różnych aspektów, ale jeżeli komisja zdecyduje się na wysłanie powiadomienia do do polskiej i to Polska będzie miała od 1 do 3 miesięcy na odpowiedź ci wyjaśnienie wątpliwości komisji, jeżeli komisja uzna te wyjaśnienia za niewystarczające, a dużym prawdopodobnie trzeba tak zresztą, chyba że nagle rzeczywiście nie dojdzie do do do znaczącego kroku wstecz ze strony władz Polski to pewnie o tym też możemy za chwilę porwać co się musi coś co się musiałoby wydarzyć żeby, żeby do zakończenia tej procedury nie doszło no to komisja w ciągu miesiąca będzie, gdy powinna wysłać wniosek do rady Unii Europejskiej o wydanie decyzji wykonawczej decyzji wykonawczej tej decyzji, jaką nakładające konkretne środki np. zawieszenie zawieszenie płatności o i rozporządzeń mówi, że rada ma miesiąc czy ten miesiąc może zostać wydłużony maksymalnie 2 podczas gdy podliczymy to wszystko to rzeczywiście daje nam 7 miesięcy, a więc tym roku potencjalnie jest już ryzyko, że takie taka taka decyzja rady zostałaby zostałaby wydana no i co jest ważne decyzja rady następuje większością kwalifikowaną to jest tak kluczowa można powiedzieć różnica w stosunku do do do procesu art. 7, bo to oznacza 15 z 20 pod oznaczonym podwójną większość z 1 strony 15 państw musi się opowiedzieć nie drugiej reprezentacji dziesiątki procent ludności w przypadku procedury art. 7 już na pierwszym etapie ten ten próg większy, bo 45, a później mieliśmy jednomyślność także wydaje się, że osiągnięcie tej większości kwalifikowanej może być po prostu łatwiejsze, zwłaszcza w sytuacji, w której rzeczywiście doszlibyśmy do momentu, w którym mamy wniosek o wydanie rady, a nagle okazuje, że w Polsce dalej dalej jest izba dyscyplinarna dalej nie sędziowie są zawieszeni dalej prowadzone postępowania dyscyplinarne przeciwko Polsce i dalej Trybunał Konstytucyjny uznaje pierwszeństwo konstytucji nad nad prawem Unii Europejskiej to jeszcze zanim przejdziemy do tego co powinno być zrobione, żeby można było mówić o zakończeniu tego impasu relacje z Unią europejską i powiemy również o tym co się dzieje w Trybunale Julii Przyłębskiej, bo tam przecież też ciekawe postępowanie dotyczące tego samego mechanizmu się toczy, chociaż dzisiaj została odroczona tzw. rozprawa też doprecyzujmy, czego dokładnie dotyczy ten mechanizm jakich jakich funduszy, bo przecież mowa jest o tym, że nie wstrzymane mogą zostać dostać wszystkie fundusze unijne, czyli wszystko co zostało przeznaczone w najbliższej perspektywie budżetowej dla Polski ogromne pieniądze te słynne 770 000 000 000, czyli już nie tylko nie tylko fundusz odbudowy, który do tej pory był wstrzymywany Ney winny sposób po prostu brak było akceptacji krajowego planu odbudowy polskiego na, ale teraz będziemy mówi o wszystkich funduszach, jakie nie, jakie Polska może otrzymać toczyli z prawa jest bardzo poważna chyba też chciałbym, żeby się wyjaśnił w jaki części te środki mogą być lokowane w rozporządzeniu mówi o adekwatności w stosunku do stopnia naruszenia tak rzeczywiście to to warto warto podkreślić mamy do mamy potencjalnie do czynienia ze wszystkimi funduszami unijnymi skoro celem jest ochrona budżetu, czyli wszystkie fundusze unijne niezależnie od formy w jakiej są przyznawane, jeżeli tylko źródłem jest budżet Unii europejskiej, a są objęte tym tym rozporządzeniem mówimy nie kilkudziesięciu, a jak jak i Michale dobrze wskazać kilkuset miliardach nie czy kwocie prawda Ewę w kilka kilkanaście razy wyższe niż to co dotychczas w Polsce groziło dziećmi grozi tam czas bo, bo ten krajowy plan budowy jest wstrzymany, a to pierwsza rzecz druga jest oczywiście mowa o adekwatności i za każdym razem w przypadku środków, które mogą zostać przyjęte to rozporządzenie posługuje się taką formułą, a całości lub części zobowiązań całości lub części płatności i są oczywiście będzie zależał od konkretnych od konkretnych sytuacji natomiast natomiast chciałbym właśnie zwrócić uwagę na to, że w przypadku w przypadku Polski w NATO my mamy do czynienia z jak problemami na kilku można powiedzieć by poziom bo, bo mamy do czynienia przez krajową radę sądownictwa mamy do czynienia z West problem niezawisłości sędziowskiej potencjalnie tych wszystkich nieprawda sędziów, którzy zostali przez krajową radę sądownictwa, który przeszli przez nową krajową radę są za, którzy mogą orzekać w czy w ramach postępowań związanych właśnie z przyznaniem funduszy Unii Europejskiej oraz 2 nie ma mowy o jakiejkolwiek z niezależności prokuratury, ale nawet, jeżeli okazuje się, że dany prokurator jest niezależny to za chwilę mamy wiele przykładów sankcji które, które są na niego nie nakłada na 3 jedno zobaczcie co się dzieje z Najwyższą Izbą Kontroli na ciągłe ataki na Konstytucyjny organ, który przecież też nie zajmuje kontrolą wydatkowania środków publicznych zresztą zajmuje się TETA takie są nieprzypadkowe łatwo powiązać kontrolę funduszu sprawiedliwości z atakiem na nie przez kraj to znowu też podlega pod pod te elementy, które są, które nie są brane pod uwagę przy przy przy rozporządzeniu, więc a, więc Słuchajcie wy adekwatność tutaj to w mojej ocenie niestety to ona będzie może być spełniona do tego, żeby określoną przy określonym w funduszu określa płatności to rzeczywiście nie były środki iluzoryczne tylko tylko daleko idące nie ma oczywiście o tym, że nagle wszystkie fundusze zostaną wstrzymane dla dla Polski Bożą to pewnie musi być odnoszone do konkretnych nie przypadkowo ale, ale groźba jest jest realna to nie mówimy o rzeczywiście od oczy, ponieważ na początku, że premier Morawiecki mówi, że to będzie jakiś tam w nic nieznaczący promil itd. tak sobie pomyślałam, że naprawdę jest mnóstwo już taka taki to można siedzieć nad rządem polskim jest zawieszane zobaczcie ile tu już możliwości zostało uruchomionych, a ma bardzo trudny, który jest powiedzmy trochę taki bezdomny kiedyś myśleliśmy o nim opcja atomowa jak praktyka pokazała faktycznie osie w okazać niewystarczający na, ale mamy tak wstrzymane środki krajowego planu odbudowy zaś mamy Trybunał sprawiedliwości tam złożone skargi ich zabezpieczenia naliczane kary zatorów za za izba mnie dyscyplinarną i teraz na to jeszcze mamy całkiem możliwe do wykorzystania ten mechanizm warunkowości, czyli nagromadzenie możliwości wyegzekwowania wreszcie mnie tego, żeby przywrócić praworządność w Polsce ona jest wykorzystywana wykorzystana chyba już naprawdę do do maksimum i Trybunał Konstytucyjny Julii Przyłębskiej na żadnym wyrokiem nawet swoim pełnym składzie nie jest w stanie oczywiście sprawić, że sytuacja jakikolwiek sposób się odmieni ja akurat nie ma wątpliwości, że taki wyrok to może za chwilę powiemy sobie tym postępowaniu, ale taki wyrok, które natychmiast powie, że to rozporządzenia Unii jest niezgodne z polską konstytucją takie stanowisko pana ministra Ziobry taki wniosek znalazł błyskawicznie rozpatrywane przez Trybunał ja myślę, że taki wyrok się prędzej czy później pojawi, choć na rozprawę tzw. dzisiaj została odwołana, ale może opowiedzmy pokrótce co potencjalnie się w Trybunale może wydarzyć co wolno pierwszy uważa o tym no dość ciekawym, ale już się przyzwyczailiśmy różnych ciekawych wniosków i rozstrzygnięć w Trybunale Konstytucyjnym w tutaj pewnie zaskoczę, bo ja uważam, że się tak myślę, że chciał będzie jeszcze nic nie wydarzy, bo może się coś wydarzy może zostanie jakieś rozstrzygnięcie wydane NATO Rosja przestałem zwracać jakąkolwiek uwagę na rozstrzygnięcia Trybunału ostrzega dla mnie rozstrzygnięcia Trybunału kosztu tego są wyłącznie w tej chwili takich sprawach dotyczących, zwłaszcza praworządności są są wyłącznie wydawane na potrzeby wewnętrznej polityki to pewnie kilku poziomach po pierwsze, takiej postępującej emancypacji Zbigniewa Ziobro to robi pewnie w kontekście w kontekście jak wzmacniania swojej pozycji takiego lnu, żeby na osoby będącej FR, a w najtwardszym mysz na wartę część jak by być pozycji względem względem Unii Europejskiej, a tak niestety też 0101. poziom drugi poziom jest taki, gdy mający oczywiście znaczenie dla takiego przekazu politycznego, gdyż dużo łatwiej rządzącym mówić, a rozsądni rośnie o wyrok Trybunału sprawdź nas nie obowiązuje, bo mamy rozstrzygnięcie Trybunału osoby, które coś tam powiedział to jest dużo łatwiej powiedzieć na konferencji prasowej nie powiedzieć nie wyrok Trybunału spraw jeszcze nas nie może, bo mi się nie podoba boję, bo ja jako magister prawa tak uważam, że nawet jakiś profesor, którego w, którego rządzący wezmą do tej po to, żeby to im to powiedział po trzecie zobaczcie tych orzeczeń Trybunału ostrzega niezgodnych z prawem Unii Europejskiej jest już kilka, a kolejne albo za chwilę będą wydane albo albo czekając w swojej kolejce i to kompletnie nie ma żadnego wpływu na instytucje unijne kompletnie żadnego na czym to komisja wszczęła postępowanie przeciwko Trybunałowi tylko w Polsce w związku z tymi orzeczeniami dzisiaj zostało wydane rozstrzygnięcie polskie sądy kierują pytania medialne, które są rozstrzygane, więc dla mnie by to jest tylko wyłącznie element pewnego wywarcie może za sformułowanie, ale folkloru i to takiego właśnie po politycznego, a nie ani jakiegokolwiek prawnego jeszcze w pełni sobą zgadzam rzeczywiście tzw. orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego już nikogo specjalnie nie interesują na pewno nie mają znaczenia z punktu widzenia instytucji unijnych zresztą Trybunał sprawiedliwości nie w zeszłym roku w momencie, kiedy tor zabezpieczenie 14lipca było skierowane do rozpoznania przez szerszy skład to wówczas powiedział, że wydane przez Polski Trybunał Konstytucyjny wydany postanowienie z 14lipca, które mówiło o tym że, że nie należy stosować się w Interii i Trybunału sprawiedliwości, że on nie ma żadnego wpływu na skuteczność tego zabezpieczenia ja też uważam, że w praktyce polskich sądów chociażby Sądu Najwyższego my i orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego Julii Przyłębskiej są pomija to wyraźnie wskazał w kilku orzeczeniach Sąd Najwyższy izbie karnej we wrześniu październiku listopadzie zeszłego roku kilkukrotnie podkreślając, że to ten wyrok Trybunału Konstytucyjnego, który kolej uchylał nie słyną uchwały połączonych 3 listy, że nie jest nieistniejący po prostu należy pomijać uwagi na to, że tenże Trybunał nie spełnia kryteriów konwencyjnych, czyli europejskiej konwencji praw człowieka zasiadają w nim dublerzy wykracza poza kompetencje, bo przecież propos kompetencji to badanie teraz mechanizmu warunkowości, czyli prawa wtórnego Unii Europejskiej no nie leży poza kompetencjami polskiego Trybunału Konstytucyjnego nawet gdyby on funkcjonował w sposób prawidłowy przez art. 188 naszej konstytucji wyraźnie mówi, w jakich przestrzeniach może działać Polski Trybunał Konstytucyjny to jest tylko badanie ewentualnie umów międzynarodowych, czyli prawa pierwotnego, a nie tych aktów prawnych, które są wydawane przez instytucje unijne jeśli mogę jeszcze propos Trybunału dosłownie zajęcie Piotr oddam głos no to mamy oczywiście wspomniałeś tak średnio ksero wzoru, czyli o tym wyroku europejskiego Trybunału praw człowieka, który mówi, że jak zasiada dubler o takim składzie w Trybunale Konstytucyjnym no to nie spełnia te gwarancje art. 6 czy tego prawa do sądu, ale ostatnio przecież w sprawie 2 forma czy w tej sprawie, w której mieliśmy do czynienia z rozstrzygnięciem dotyczącym my sędziów, że państwo w izbie cywilnej, gdzie Trybunał powiedział czy te osoby powołane w taki sposób polityczne sposób przyznano teraz nie dają państwo gwarancji do sądu powiedział też w tym wyroku, że już w zasadzie nie trzeba wyczerpywać tej ścieżki krajowej przed Trybunałem Konstytucyjnym trafił do tej pory państwo chcieliście złożyć skargę do europejskiego Trybunału praw człowieka trzeba było wyczerpać całą ścieżkę krew, która w większości przypadków za Wiera ten element złożenia skargi Trybunał Konstytucyjny już tego nie musimy robić już europejski Trybunał praw człowieka mówi nie to jest bez sensu, dlatego że nie jest to organ, które daje jakiekolwiek gwarancje to świadczy też o tym jak z konstrukcją tej tej instytucji mamy do czynienia prawda tak i zobaczcie zobaczcie co też robi RPO, który uznał, że nie będzie uczestniczy w rozprawach przed przed w przed Trybunałem dlatego działa na naprawdę uważam, że o my byliśmy bardzo szybko jakichkolwiek w ogóle dyskusjach dotyczących tej kwestii przecinać przecież wasze dyskusje czy wyrok Trybunału oraz miecz Trybunału jakiekolwiek znaczenie czy czy to może mieć wpływ nie ma żadnego nie ma żadnego na poziomie prawnym, ale też mam wrażenie słabo mam wrażenie, że też coraz bardziej takim nie w takiej kwestii fani jednak publicznej społecznej coraz większe takie przeświadczenie, że naprawdę mamy do czynienia tylko wyłącznie z organem, który ma tak taką z po podbić coś przypieczętować, a nie wydać czy w jakikolwiek niezależne rozstrzygnięcie to co na koniec może porozmawiamy o tym co powinno zostać zrobione przez państwo polskie czy się nie spodziewamy się, że ten wrzący wykona na tyle daleko idące czynności, które przywracały praworządność w Polsce tym samym dostosowywały nas do europejskiego porządku prawnego, ale teoretycznie powiedzmy co powinno zostać wykonane i pamiętając jednocześnie o tym, że Nest w Polskim parlamencie zostały złożone 3 projekty, bo nie 23 i o tym też cały czas powtarzać, bo jako pierwszy został złożony projekt napisany na bazie przygotowanego przez Stowarzyszenie sędziów polskich Iustitia projektu ustawy zmian o zmianie ustawy o KRS się innych ustaw to jest projekt, który realizuje dziś nie wszystkie w zasadzie postulaty zawarte w orzeczeniach Trybunału sprawiedliwości ETPCz jeśli chodzi o no i wymiar są do sprawiedliwości sądownictwa, czyli kwestia i neo-KRS powołania nowej nie zgodnie z konstytucją krajowej rady sądownictwa statusu sędziów itd. to jest pierwsza ustawa to druga została złożona przez prezydenta Dudę, która niby teoretycznie ma likwidować izbę dyscyplinarną, ale faktycznie jest tylko mirażem likwidacji Izby dyscyplinarnej, bo sędziowie zostają trzecia ustawa złożona niby przez pana posła Asta wiadomo, że przez Prawo i Sprawiedliwość to jest projekt napisany na kolanie, który w ogóle nie likwiduje Izby dyscyplinarnej dokonuje jakichś takich przesunięć na szachownicy, które nie mają żadnego znaczenia dla realizacji wyroków europejskich trybunałów jak jak do tego się odnosić jak myślicie, kto się dalej toczy i no jak spodziewacie się, że będzie reagować komisja europejska aż w czy na pewno dla komisji takie absolutne minimum musi być wykonany absolutne minimum na rzeczywiście likwidacja Izby dyscyplinarnej przywrócenie sędziów i a nieprowadzenie postępowań dyscyplinarnych przeciwko sędziom, więc jeżeli ktoś nie wydarzy to o to moja nie ma absolutnie mowy o tym że, że komisja europejska pójdzie na jakiekolwiek ustępstwa czy w ogóle je nie będzie prowadził jakikolwiek sposób nie zaś publicznie oświadczył, a dla mnie z perspektywy osoby zamiast się prawem Unii Europejskiej Noto mamy do czynienia jeszcze co najmniej 2 warunkami z czego 1 jest w ogóle dla mnie kluczowe, więc kwestia karę, bo to jest praprzyczyna wszelkich problemów tak jak z perspektywy tego rozporządzenia także, bo z perspektywy tego z perspektywy tego tego rozporządzenia no to właśnie chodzi o to, abyśmy nie mieli do czynienia z utrwalaniem tego stanu i powoływaniem nowych sędziów, którzy rzecz jak z którzy, którzy świetle orzecznictwa będą mieli problem z wykazaniem z wykazaniem niezawisłości, a ostatni element to rzeczywiście jednak nie np. składanie wniosków do Trybunału Konstytucyjnego w celu podważenia z pierwszej prawa Unii Europejskiej, bo dla mnie nie jest także to prawo nie jeśli narusza Trybunał, orzekając dla mnie naruszeń jest złożenie wniosku w tej sprawie po podważenie nie podważenie pierwszeństwa prawa unijnego, a więc trochę tych warunków jest do wykonania aż czy będzie mi, ale tak negatywnie, jakie przewiduje, że ten rząd nie jest nie jest skłonny do tego mam nadzieję jednak, że nie znaczy mam nadzieję, że argument finansowy i to, o czym mówi Sylwia tegoż Słuchajcie już dużo zrobiło są kary za izba cywilna w karby kary za Turów komisja pokazała, że zamierza korzystać jednak z tej nie formułę potrącania tych środków, a więc jest bardzo skuteczna skuteczny sposób chodzi o to tylko, że Polska sobie może nie płacić, ale ta zostanie potrącone jak dołożymy do tego dołożymy do tego zawieszenie płatności z krajowego planu odbudowy i teraz jeszcze groźbę stronie tych funduszy z i sytuację gospodarczą w Polsce to wiecie w bardzo brutalna rzecz, ale brak niezawisłości sędziowskiej nie obali rządu Prawa i Sprawiedliwości, ale uderzenie po portfelach Polaków, a to wszystko będzie miało Emilia wpływ już, tak więc więc ja jednak mam nadzieję, że ten argument finansowy ostatecznie z przyczyn się do podjęcia działań przez przez prawo sprawdzić no póki co są podejmowane próby, które jak powiedzieliśmy sobie absolutnie nic nie znaczą i muszę, bo to jest dla mnie zdumiewające wręcz wiek brawurowy czasem sposób te te propozycje są kładzione na stole, które są wprost sprzeczne dosłownie z każdym rokiem czy sól czy te potrzebne są po prostu kontra te wyroki, a jednak rząd ma taką jakąś sobie nie wiem czy odwagę czy wręcz przeciwnie no, żeby położyć coś na stole zupełnie i próbować przekonać się na komisję do tego, że to powinno zadziałać no ja nie wiem tak jeszcze nie było żeby, chociaż ten rozwinął wywiesił nad nami jakiś czas zobaczymy czy ta wysiłku nadzorcze, kto powiedział jest rzeczywiście są w stanie skłonić rząd zmian ja myślę niestety, że jakieś propozycje będą, ale myślę, że one będą łagodnie wystarczający że, że będzie jakieś przesunięcia budowanie jakiegoś fragmentu znowu tego co zostało zniszczone i nałożenie na innej nalepki innej definicji, ale że te realne zmiany nie będzie tak powiedzieli my już sobie dzisiaj w ogóle wielokrotnie leży w kongresie, która chyba Michał w marcu zbije będzie nowy neo-KRS w powołanym równie wadliwy sposób tu mimo trwających postępowań mimo wszystkich wyroków wydanych wizytę KRS no został przez wszystkie europejskie trybunały naprawdę sposób jego powołanie funkcjonowania przeanalizowany funkcja jednoznaczna, bo nie przeszkadza to formowaniu nowego neo-KRS i wpuszczania do tego systemu szkolenia wadliwych wadliwie powołanych osób no kto co bezpośrednio wpływa na państwa, a co dzienne funkcjonowanie, jeżeli macie sprawę w sądzie ma takiego na sędziego to nie macie właściwej ochrony jeszcze takiej pewności, że te wasze wyroki są naprawdę żadne ostateczne z punktu widzenia Unii Europejskiej co naprawdę jesteśmy już przy tak republiką bananową, bo właściwie ocena funkcjonowania mechanizmów ustrojowych w Polsce jeśli chodzi o wymogi standardy unijne na druzgocące na każdym polu IT wspomnę też, że nie pierwszy mówiło się o takiej ogólnej ocenie podzieli się o Najwyższej Izbie Kontroli, ale teraz niedawno mieliśmy wyrok Trybunału sprawiedliwości dotyczący spółki podaż Pekpol, który dotyczył UOKIK-u i dotyczył by takiego szerokiego spojrzenia na cały system funkcjonowania ustroju w Polsce w kontekście praworządności no i ta ocena była bardzo bardzo radykalnie negatywną, czyli z punktu widzenia standardów unijnych no nie spełniamy żadnych kryteriów prawda w tak to orzeczenie rzeczywiście sądu Unii Europejskiej też jest ciekawym przykładem tego wykorzystywania instrumentarium, bo to jest sprawa czas prawa konkurencji i nagle okazuje, że w sprawie o mocy prawa konkurencji można wykorzystać ten tzw. test LM, czyli sprawdzić czy wie, że przedsiębiorcy grozi szkoda w związku z tym, że jego sytuacja może być rozstrzygana przez przez organ, który nie jest niezależny, a od rzecz od decyzji tego organu przysługuje z kolei orzec z kolei odwołanie środek odwoławczy to to do sądu, który nie jest niezawisły, a także rzecz to kolejny przykład bardzo liczbę Piotrze dziękujemy za dzisiejszą rozmowę i no wyjaśnienia naszym słuchaczom naszym widzą w kwestii tego wyroku wobec tego co co może się wydarzyć na pewno będziemy jeszcze zapraszać, bo mam takie uczucie Jeża ten wątek te dotyczące uzależniania pieniądze za praworządność dopiero się rozpędza naszym gościem dzisiaj był pan prof. Piotr Bogdanowicz z uniwersytetu Warszawskiego cześć nazywam Sylwia Gregorczyk-Abram dzisiaj prowadziłem audycję Michał Wawrykiewicz to podcast naprawo patrzy bardzo państwu dziękujemy za dziękuję dzięki naprawy opat z poprawą patrzy na siebie nawet jeśli o tym nie wiesz, bo prawo to nie tylko przepisy tu również ludzie instytucje wpływające na twoje życie, bo wszyscy musimy się bronić przed bezprawnie Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: NA PRAWO PATRZ!

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POSŁUCHAJ RÓWNIEŻ

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium 40% taniej. Radio TOK FM bez reklam, podcasty z audycji i podcasty tylko dla Subskrybentów.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA