REKLAMA

"Jest to kolejne nadużycie, szczególnie przez pana Zbigniewa Ziobrę, instytucji Trybunału Konstytucyjnego Julii Przyłębskiej"

Wywiad Polityczny
Data emisji:
2022-02-16 17:20
Prowadzący:
Czas trwania:
11:27 min.
Udostępnij:

Z mecenas Sylwią Gregorczyk-Abram z Inicjatywy Wolne Sądy, współautorką podcastu „Na prawo patrz” na tokfm.pl rozmawiamy o dzisiejszej rozprawie w budynku Trybunału Konstytucyjnego o unijnych przepisach dotyczących mechanizmu warunkowości, a także wyroku TSUE oddalającym skargę Polski i Węgier na ten mechanizm.

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
jest z nami mecenas Sylwia Gregorczyk-Abram inicjatywa wolne sądy współautorka podcastu naprawo patrzy w TOK sam oczywiście dzień dobry pani mecenas wie urzędowy pół godziny przed wydaniem wyroku w sprawie mechanizmu warunkowości przez cudze rozpoczęła się inna rozprawa w tej samej sprawie przed Trybunałem Konstytucyjnym wprawdzie rozprawa została odroczona bezterminowo, a zatem zapewne obóz władzy będzie teraz duma co zrobić po orzeczeniu Netsu, jakie orzeczenie Trybunał Rozwiń » Konstytucyjny ma wydać zapytam tak czy Trybunał Konstytucyjny w ogóle może ma prawo zajmować akurat tym zagadnieniem tą skargą Zbigniewa Ziobry no oczywiście Trybunał Konstytucyjny nie ma takiego takich uprawnień nie może być także państwo będzie powoływać się na postanowienia swojego prawa wewnętrznego, żeby usprawiedliwiać niewykonywanie zobowiązań traktatowych to po pierwsze po drugie są wniosek jest niekonstytucyjne w pewnych szczególnych przypadkach w takim trybie skargowym, kiedy dotyczy to pracy wolność obywateli można takim wnioskiem do Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie prawa Unii ME wystąpi natomiast nie jest ten przypadek jest takie kolejne nadużycie, a szczególnie przez pana Zbigniewa Ziobry instytucji Trybunału Konstytucyjnego Julii Przyłębskiej za postępowanie w ogóle bezprzedmiotowe ono powinno zostać po prostu umorzone teraz wyjaśnijmy co kwestionuje Zbigniew Ziobro podważył konstytucyjność art. 322 traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej przepis ten daje naprawdę gotowi europejskiemu prawu określania zasad wykonywania budżetu Unii Zbigniew Ziobro uważa, że jest on niekonstytucyjny w określonym rozumieniu m.in. gdy pozwala parlamentowi europejskiemu określać kryteria naruszenia praworządności oraz uzależniać od nich wypłaty funduszy unijnych, czyli to jest takie dodatkowe przyznanie kompetencji instytucji unijnej i się też właśnie tę opinię potwierdził zastępca prokuratora generalnego Robert Hernand przed Trybunałem mówił jeszcze tak ratyfikując traktat z Lizbony Rzeczpospolita nie zgodziła się na przekazanie Unii takich kompetencji co pani na to no oczywiście tutaj już nie mamy wątpliwości rzeczywiście Polska podnosiła, że jest to przekroczenie kompetencji traktatowych dlatego też sprawa znalazła się w Trybunale sprawiedliwości Unii Europejskiej, które właśnie zbadał czy Unia ma podstawy traktatowe do tego, żeby tego rodzaju mechanizmem wprowadzić uznał, że tak oczywiście jest podstawa traktatowa, więc wniosek do zupełnie bezprzedmiotowe, chociaż mam tutaj żadnych jednak złudzeń, że taki wyrok prędzej czy później, kiedy przyjął odpowiednie instrukcje zapadnie natomiast no Trybunał stwierdził, że wprowadzenie rozporządzeniem takie procedura nie jest obejściem procedura właśnie z art. 7 i nie przekracza granic przyznanych granic przyznanych Unii kompetencji jest dokładna cytat z tego one z tego wyroku i tak w istocie jest na ja rozumiem, że pan Zbigniew Ziobro no cóż stara się w jakikolwiek sposób mechanizm warunkowości obalić podważyć natomiast nie ma takiej prawnej możliwości w tym momencie nawet jeśli stwierdzi o tym Polski Trybunał Konstytucyjny pozwu jest ze swoimi kompetencjami w nowo rzeczywiście ten wyrok pewnie kiedyś zapadnie, jeżeli Trybunał Konstytucyjny przychylił się do tej argumentacji Zbigniewa Ziobry to pytanie, jakie znaczenie będzie miał wyrok na funkcjonowanie tego mechanizmu warunkowości oczywiście najkrócej mogłybyśmy sobie odpowiedzieć, że żadnego, ale np. Sebastian Kaleta przekonuje, że jeśli do wniosku przychyli się Trybunał Konstytucyjny to tu cytat polskie władze nie będą miały upoważnienie na podstawie polskiej konstytucji, aby jakikolwiek sposób w tych procedurach uczestniczyć w tych procedurach czy jak rozumiem w mechanizmie warunkowości no dobrze, ale to w związku, z czym nie wiem, jakie było założenie ja też proszę państwa nie jestem w stanie wszystkiego co pan lata mówi komentować sensowny sposób po prostu czasami się nie daje przekracza jakieś moje możliwości ich recepcji obrażenia natomiast mechanizm jest teraz bardzo proste i decyduje na wniosek komisji rada Unii Europejskiej większością kwalifikowaną i jeśli podejmie taką decyzję to taka procedura w razie taką zgodę taka procedura przez komisję europejską w stosunku do państwa członkowskiego po prostu może być uruchomiono pamiętajmy, że ta środki są po stronie Unii, a europejskie to ona o tym decyduje więc nie bardzo rozumiem co pan ne minister Kalata chce w ten sposób blokować pan mi pan premier Morawiecki przystał na pamiętajmy przystał na tego rodzaju rozporządzenia jak wiemy w związku z 3 niema tutaj już ciemne innej innej drogi jeśli te jest pani mecenas metoda faktów dokonanych pojawił co do wydarzenia miało miejsce latem zeszłego roku prawda też była taka potyczka trybunałów polskiego i na cudze właśnie chodziło o to, że kiedy Trybunał wydał postanowienie o środkach tymczasowych, zawieszając po raz kolejny zresztą działalność Izby dyscyplinarnej w Polsce to Trybunał Konstytucyjny orzekł, że te środki tymczasowe nakładane przez złe odnoszące się do wymiaru sprawiedliwości to w ogóle nie mają zastosowania wiemy jak sprawa została rozstrzygnięta w ten sposób, że Polski rząd ignoruje środki tymczasowe zarówno o te i kary finansowe z powodu ich realizowania zarówno jeśli chodzi o Turów jak i izbę dyscyplinarną prawda Turów pracował izba dyscyplinarna pracuje kar za Turów za izbę dyscyplinarną Polski rząd nie płaci pytałam o pana ministra Kaletę dlatego, że jeżeli ten wyrok Trybunału Konstytucyjnego zapadni Trybunał Konstytucyjny powie Ano tak oczywiście to w ogóle uzurpują sobie kompetencje parlament komisję europejską nie ma na to naszej zgody to potem, kiedy się okaże, że zostanie na nas nałożona jakaś kara finansowa na bazie tego mechanizmu warunkowości to Polski rząd będzie stawał okoniem no właśnie tego, że to jest odwrotnie troszeczkę, dlatego że zobowiązanie chodzi o wstrzymanie tych środków, tak więc tak naprawdę nie będziemy mieli podejrzenia dokładnie tak, bo w przypadku wykonania zobowiązania słono to należy ono do nas tak uporządkować sprawę z Izbą dyscyplinarną zapłacić miliardy miliony euro, a tutaj Unia może powiedzieć hola hola przeprowadziliśmy całą procedura dostaliście czasu, bo to cała skomplikowana najbardziej procedura komunikacji z rządem ani 1 szansy wytłumaczenia kolejne na kolejna opinia przeprosiliśmy są procedury nadal spełniać tych warunków nie dostaniecie tych środków chociażby fundusze wieloletnich ram finansowych tak na tych, których teraz jesteśmy beneficjentem tutaj nie ma takiego tak jak animator życia przełożenie to wykonanie wygląda winny sposób oczywiście, gdyby miało być także płacimy kolejne karty nie mam tutaj żadnych wątpliwości, że ona tak jak poprzednie karę nie zostałaby zapłacona zostaw na chwilę Trybunał Konstytucyjny i wróćmy do Sądu Najwyższego, bo o te projekty ustaw Izby dyscyplinarnej Sądu Najwyższego chciałbym panią zapytać ten prezydencki ten pisowski na razie pojawia się taki komunikat ze strony ne obozu władzy, że dojdzie do jakiegoś zespolenia tych 2 projektów no i powstanie jakaś się nowa całość co może powstać tych 2 projektów po zespoleniu no nic dobrego proszę państwa na pewno nic co pozwoliłoby odblokować środki krajowego planu odbudowę i co może usatysfakcjonować komisję europejską Trybunał sprawiedliwości Unii Europejskiej, dlatego że oba projekty od razu zakładają pozostawienie sędziów w Sądzie Najwyższym powołanych przez neo-KRS jak powiedzieliśmy wiele razy to cenne KRS jest tutaj źródłem ne grzechem pierworodnym kupującym do systemu, a tych na sędziów SN przed którymi staje państwo obywatele jak stajecie przed tymi sędziami Trybunału powiedział wielokrotnie nie ma gwarancji rzetelnego procesu, dopóki nie pozostają w Sądzie Najwyższym to nazwanie tej Izby inaczej różne inne zmiany w ramach tych 2 projektów jest po prostu nie dadzą, bo nie będą wykonaniem tego tego wyroku tego zabezpieczenia jest Jeż też pani redaktor w sejmie inny projekt porozumienia dla praworządności on za to odpowiada wszystkim wymogom zabezpieczenia w wyroku wszystkim wyroku europejskiego Trybunału praw człowieka jest napisane przez organizacje pozarządowe na podstawie projektu Iustitii jak rząd wykona ten projekt jak państwo mogę zagwarantować, że takie środki wówczas popłynęło AB do Polski o uruchomieniu mechanizmu pieniądze za praworządność nie było mowy jest też oczywiście poparcie dla tego projektu partii opozycyjnych, tyle że nie ma partii poparcia tej partii która, która rządzi rzecz jasna jeszcze zapytam o neo-KRS i tych sędziów, których na KRS wskazuje, a potem pan prezydent podpisuje nominacje, bo jest teraz taka teoria lansowana przez obóz władzy, że ten podpis pana prezydenta to ma taki walor do uzdrawiania ją przez tak, nawet jeżeli są jakieś wątpliwości nieścisłości to po prostu ten podpis sprawia, że nagle wszystko lege Artis co pani na taką koncepcję no to nie jest rzeczywiście nowa koncepcja, bo mają słyszymy od samego początku pan prezydent no i rości sobie takie właśnie nad uprawnienia, że za jego dotknięcie sytuację uzdrowiona nie jest sprzeczne z konstytucją no tym sposobem mogą powołać do Trybunału każdego ne i zupełnie byłoby to odwrotnością tego, czego konstytucja nas wymagano tak nie jest to prerogatywa prezydenta nie nie sięga tak daleko wyraźnie właśnie mowa o tym rząd jest to en te osoby, które są wskazane muszą po prostu spełniać określone kryteria tak nie może być także pan prezes może powalić dowolnie dowolną osobę dokonującą, chociaż zupełnie inny zawód niż prawnika tylko, dlatego że jego podpis uzdrawia wszystko, bo gdybyśmy, gdybyśmy ne takie założenie, czyli to każde mógłby nie tylko prawnik sędzia to oni taką funkcję tak skoro prezydent podpis uzdrawia wszystko no myślę to nie zgadzamy już od od lat zresztą jest to też sprzeczne ze mnie z wyrokami, które zapadły, ale pan prezydent mimo tego nie chce tego zdania zmienić co jest odzwierciedleniem też widzimy w tym jego najnowszym projekcie mecenas Sylwia Gregorczyk-Abram inicjatywa wolne sądy oraz współautorka podcastu naprawo patrzy tokfm oczywiście się poleca bardzo dziękuję pani mecenas dziękuję bardzo Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: WYWIAD POLITYCZNY

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Posłuchaj o tym, co ważne w TOK FM Premium. Teraz podcastowe produkcje oryginalne, podcasty z audycji TOK FM oraz Radio TOK FM bez reklam 40% taniej! Bądź na bieżąco.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA