REKLAMA

Kto gra pierwsze skrzypce na szczycie Unii Europejskiej z Unią Afrykańska?

Połączenie
Data emisji:
2022-02-18 14:00
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
18:00 min.
Udostępnij:

Szczepionki, energetyka i inwestycje to główne tematy przekładanego już szczytu UE - African Union. O szczegółach mówi prof. Andrzej Polus, Instytut Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Wrocławskiego.

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
łączenie i wdzięk uliczki i czternasta 7 Jakub Janiszewski przy mikrofonie z nami jest prof. Andrzej Polus Instytut studiów międzynarodowych Uniwersytetu wrocławskiego dzień dobry dzień dobry panie redaktorze dzień obrad słuchaczom będziemy mówili o szczycie Unia afrykańska Unia europejska, kto jest ważniejszym partnerem w tym spotkaniu, kto wyznacza kierunki no, a od początku tych szczytów od początku 2001. wieku kierunki wyznacza zawsze Unia europejska wprawdzie było Rozwiń » retoryczna zmiana nazwy też przez jakiś czas nosiły nazwę Unię nazwy szczytu Unii afrykańskiej z Unią europejską czy Afryka została postawiona jako jako pierwsza, ale kierunki agendę bez znaczyła wyznacza Unia europejska tym razem ma być inaczej dlaczego chyba, dlatego że Unia europejska zauważyła, że i traci traci pole w, a w Afryce za względu z 1 strony na na ekspansję chińską na kontynencie z drugiej strony na ambicje rosyjskie Rosja wchodzi w te miejsca, które zostały zostawione przez Francuzów Republika Środkowoafrykańska jest najlepszym przykładem państwa, które było z francuskiej strefie wpływów, a obecnie znajduje się pod kuratelą Rosji to samo ten sam proces obserwujemy teraz teraz mali i Unia europejska zauważa zresztą tych przed szczytowych konferencjach, a my przedstawiciele Unii Europejskiej zaznaczali to werbalnie, że potrzeba nowego resetu relacji Europy z Afryką, że stosunki europejską afrykańskie są zmęczone tak prezes makro takiego takiego zwrotu użył, a i no w tej chwili Unia europejska próbuje się sama zdefiniować mamy w teorii stosunków międzynarodowych takie pojęcie konstytucji ADR definiowania się poprzez stworzenie tego innego i Unia europejska próbuje z 1 strony definiować samą siebie poprzez definicję swojej polityki wobec wobec Afryki, gdybyśmy mieli powiedzieć właściwie czemu ten szczyt ma służyć, jakie są jego główne cele to co tutaj można zaznaczyć to jest bardzo dobre pytanie, bo te cele są różne dla państw Sahary dla państw afrykańskich różna dla na Unii Europejskiej Unia europejska na pierwszym miejscu stawiała zmiany klimatyczne i udział Afryki z 1 strony we wdrażaniu strategii ukierunkowanych na na ograniczenie emisji zanieczyszczeń i z drugiej strony na wsparcie Unii Europejskiej na forach międzynarodowych, gdzie europejska agenda będzie będzie forsowana z drugiej strony Unia europejska chciała re definiowania swoje podejście do do Afryki w kontekście relacji biznesowych i tutaj są 2 komponenty z 1 strony to jest Global Gateway to inicjatywa globalnej bramy, które odpowiedział na chińską inicjatywę 1 pasa 1 drogi Chińczycy już grubo ponad dekady, wdrażając inwestycje infrastrukturalne w Afryce i Azji wschodniej inwazji i Azji południowo-wschodniej i z drugiej strony Unia europejska chce zmobilizować partnerstwo publiczno-prywatne i zachęcić inwestorów do, a do wchodzenia do Afryki subsaharyjskiej natomiast jeśli chodzi o i jeśli chodzi o priorytety afrykańskie no chyba z prezesa na galę napisał w swoim przemówieniu wczoraj w czasie sesji plenarnej bardzo dobrze teren te projekty oddał powiedział, że przede wszystkim Afryka chciałaby, żeby Europa zniosła swój protekcjonizm otworzyła rynki Verdiego ceny ponad 20% na przepisów, które regulują wchodzenie towarów lub skarga afrykańskich na rynki europejskie są puste przepisy stworzone tylko po to, żeby te towary afrykańskie na te rynki nie wchodziły jesteśmy bardzo ciekawe, bo czeka otworzyła największą strefę wolnego harówką, ale przy każdej strefy wolnego handlu i Unia europejska, która no tak bardzo się odpowiada za procesami jednoczenia jednak forsuje inicjatywę tzw. Ekonomik Partnership Agreement znaczy dzieli sztucznie Afrykę na bloki negocjacyjnej negocjuje z tymi blokami zamiast negocjować z całością z całością całością z całością kontynentu na drugą rzeczą jest często rozmawialiśmy o tym na antenie apartheid szczepionkowe, a Afryka chciałaby przede wszystkim Republika Południowej Afryki, żeby prawa własności intelektualnej związane z produkcją szczepionek zostały zniesione, żeby generyki szczepionych mogło być produkowane w Afryce na bogaty w leki, które używane są dzisiaj w Afryce subsaharyjskiej to mniej niż 5% jest produkowane w tym regionie świata, jeżeli chodzi o szczepionki na różne choroby to mniej niż 1% to wszystko głównie z lig te leki te leki dzisiaj po chodzą i Afryka chciałaby sama produkować już istniejących zakładach farmaceutycznych lekarstwa na tę strategię Unii Europejskiej to jest inna Unia europejska chciałaby budować swoje fabryki na inne mają te właśnie taką taką wizję Marze 3 fabryki zostaną z innym, że będą po to, po prostu bezpośrednie inwestycje zagraniczne nie będą to lokalne fabryki fabryki leków no i po trzecie Afryka chciałaby industrializacji to jest nie da się przeskakiwać z gospodarki mona kulturowych do gospodarek opartych na wiedzy tak by chciała Unia europejska poprzez proces digitalizacji Unia europejska nazywa to taki eufemizm ME nowoczesnego ekosystemu, że kompilacja tej luki technologicznej, która istnieje dzisiaj w Afryce energię solarną i digitalizacją da Afryce możliwość szybkiego szybkiego rozwoju stworzy bardzo dużo wąskich gardeł w tej, a w tej polityce rozwojowej ta strategia wydaje się być pełna pełna dziur tak to widzi Unia europejska natomiast Afryka chciałaby inwestycji we inwestycji w przemysł istnieje kontrowersje co do węglowodorów, a właśnie prezes Makis bardzo jasno opowiedział swoim w swoim przemówieniu otwierającym szczyt, że Afryka domaga się od Unii Europejskiej uznania gazu i węgla za paliwa przejściowe i umożliwienie używania technologii, które pozwolą później przejść na technologie, które są przyjazne przyjazne środowisku i po prostu chciałby, żeby chciał chciałby, żeby to było zaakceptowano natomiast Unia europejska, opierając się na takim sukcesie budowy ogniw solarnych w skali chciałaby promować tam energię energię słoneczną to z tego z tej listy, którą pan wymienił to właściwie co może być w ogóle osiągnięciem tego szczytu znaczy co jest realne, zważywszy na to, że to są potężne tematy, zwłaszcza jeśli chodzi o kwestie otwarcia, jakby z Furtek dla towarów afrykańskich w unii europejskiej jak zapewnia jednak kwestii chyba najważniejsze przepraszam zaraz odniosę do tych co jest co jest możliwe do wdrożenia kwestie bezpieczeństwa imigracji, a no przecież wczoraj prezydent Francji ogłosił, że Francuzi wycofują się zmarli po przewrotów wojskowych tak naprawdę Unia europejska nie do końca wie co ma zrobić z bezpieczeństwem w regionie w regionie Sahelu i operacja parkany została została wczoraj przerwana w mali Niger skwapliwie stwierdził tych żołnierzy francuskich przejmie część z nich przyjmie przyjmie u siebie 3 francuskie wal bazy mają być mają być zamknięte i imigracja ile Unia europejska chce radny misji nielegalnych migrantów tutaj interesy hiszpańskie jest to cecha chodzi o tak hiszpańskiej enklawy w północnej Afryce od odgrywają rolę NATO już Unia afrykańska nie jest tutaj tak bardzo chętna do ne do tego no i ja myślę, że w deklaracji końcowej którą, którą dzisiaj zobaczymy ona w ogóle ma mieć formułę tylko WI pół strony i co ową jest skrócenie tej deklaracji 18 stron zawsze po szczytach deklaracją 20 stron bądź, bo więcej no chyba nacisk zostanie położony na NATO inicjatywę Global Gateway, a chyba na NATO, że Unia europejska będzie mogła być widziane pozycjonowana bez pozycjonowania się jako jako przeciwwagę wobec wobec inwestycji chińskich nach na kontynencie na kontynencie afrykańskim to zatrzymanie należy także my wrócimy po informacjach o 1416 łączenie clubbing skutki w 1424 Jakub Janiszewski przy mikrofonie z nami jest prof. Andrzej Polus Instytut studiów międzynarodowych Uniwersytetu wrocławskiego rozmawiamy o szczycie Unia europejska Unia afrykańska i powiedzieliśmy powiedział pan przed informacjami, że właśnie tutaj nacisk przypuszczalnie, jeżeli możemy takich wróżyć, jakie będą końcowe komunikaty po potem szczycie to nasze zostanie położony tzw. tzw. strategii globalnej bramy to powiedzmy więcej co to właściwie ma być ta globalna brama Global Gateway co o pewnie stanowi jakąś próbę zrównoważenia inicjatywy 1 pasa 1 drogi chińskiej inicjatywy tak żaden z polityków Unii Europejskiej nie nazwa tego wprost, że jest to przeciwwaga dla pana dla dane dla inicjatywy 1 pasa 1 drogi należy kontekst wszystkich wypowiedzi gdzieś na tt tt tai-chi tanie nazwana inicjatywa chińska jest jest tutaj punktem referencyjnym, które tą inicjatywę definiuje i ta inicjatywa ma dopełniać taki drugi fundusz Unii Europejskiej i Europie PiS z elity, a które ma być dostępny dla państw na całym świecie, które chcą inwestować swoje swoje bezpieczeństwo to jest o tyle nie i ja mam wrażenie, że Unia europejska zamiast prowadzić politykę łączenia przez Unię europejska agencja jednak z inicjatorek nas jeden z zapraw Umer Kaddafi Unii afrykańskiej, ale cała infrastruktura instytucjonalna komisją z parlamentem została przeszczepiona z Unii Europejskiej do Unii afrykańskiej na obecnie euro pianki Facility sprawia, że samodzielnie państwa bądź grupy państw, ale również organizacje regionalne mamy 8 takich wagę organizacji regionalnych w Afryce i sama Unia afrykańska będą aplikowały do Unii Europejskiej o środki na zapewnienie sobie na walkę z zagrożeniami które, które mają tam miejsce wcześniej komisja europejska wspierała bezpośrednio afrykańską i infrastrukturę pokoju i i bezpieczeństwa no to może doprowadzić do dalszych do dalszych podziałów no i inny statek Jagę tej globalnej bramy ma dopełnić Anna mama ma właśnie z re definiować Unię europejską jako aktora ambicjach globalnych i inne cały budżet zaprogramowany jest na 300 000 000 000USD na dla Afryki subsaharyjskiej ma przypaść 150 000 000 000USD no krytycy tego tego rozwiązania stwierdzają, że w zasadzie są to środki w naj w tej siedmioletniej perspektywie Unii Europejskiej, które Unia europejska już w Afryce subsaharyjskiej takich bądź innej formie przyrzekła, a teraz po prostu pakowała je w pod nazwą Global Gateway, a ich chce pozycjonować jako jako siła anty anty chińska no pytanie czy Unia europejska znajdzie takie projekty infrastruktury potrzeby są ogromne tylko gdzie ryby czy znajdzie takie miejsca czy zmobilizuje również to partnerstwo publiczno-prywatne Najda jest taka, że europejski bank na rozwoju ma zachęcać sam wyłoży 500 MEN z SLD sam wyłoży pieniądze później będzie inwestorów z Europy zachęcał do tego, żeby te projekty wchodzić także to jest ogromny proces chyba trudniejszy do przeprowadzenia w ramach Unii Europejskiej niż ma to miejsce w Chinach, gdzie WIG realizuje realizuje większość chińskich kontraktów w Afryce subsaharyjskiej, a Unia europejska też skwapliwie stwierdza, że finansowanie chińskich projektów infrastrukturalnych w ramach inicjatywy 1 pasa 1 drogi zawsze wiąże się z kredytami z chińskimi, które wracają, który pro te projekty realizowane są później przez chińskie firmy za chińskie pieniądze i to sprawia, że zadłużenie państw arabskich będzie będzie wzrastało natomiast nowy inicjatywa tej globalnej bramy ma jako 1 zasadnie doprowadzenie do dalszego zadłużenia się państw subsaharyjskiej zamka jest przykładem państwa afrykańskiego, które ogłosiło bankructwo w czasie covidu właśnie ze względu na zbyt duże założenie natomiast by państwa psach, a afrykańskie stały na stanowisku przed tym szczytem żonę chciałyby pozwolenia komisji europejskiej na zaciąganie dodatkowych długów z Międzynarodowego funduszu Walutowego dobrze, jeżeli mieliśmy wymieni właśnie takie kraje, które już w tej chwili są bardzo bliskimi partnerami Europy kraje afrykańskie takt co by to było to przy wszystkich krajów g kraje Cry Cry kraj Afryki pół północnej i tutaj też mamy takie z pana dziwne partnerstwo w zasadzie, obalając Muammara Kaddafiego zestaw o Europa Francuzi zdestabilizować-li zdestabilizowanie Libii państwa Sahelu, a które są zależne od od pomocy we walce z islamistami od od Francji tutaj nie wiem czy można mówić oko operacji Unii Europejskiej z, a poszczególnymi państwami, a raczej o związkach bilateralnych pomiędzy państwami europejskimi państwami Afryki i to wynika chyba z tego, że i jest tym i tylko 2,5% budżetu Unii afrykańskiej pochodzi ze składek członkowskich cały, żeby dać państwu perspektywę cały budżet Unii afrykańskiej w 2020 roku to było mniej niż 650 000 000USD i większość tego budżetu na była finansowana właśnie przez przez Unię europejską budżet Unii Europejskiej w zeszłym roku to jeśli dobrze pamiętam jest grubo ponad 166 000 000 000EUR, czyli 300× więcej, a przy połowie państw członkowskich przy dużo mniejszej liczbie ludności tutaj ta relacja równa nie może być i wymiar instytucjonalny efektywność funkcjonowania Unii Europejskiej jest dużo dużo mniejsza niż do instytucji Unii afrykańskiej, które są w pełni uzależniony od finansowania ze źródeł wewnętrznych po 98%, czyli właściwie tak byśmy tak zamknęli, jakie jest znaczenie dla wzajemnych relacji tego szczytu szczytu, który długo o obie strony czekały wielokrotnie przekładanego, jakbyśmy to podsumować to jesteś bardzo ciekawy wątek, bo szczyt w sokach Chiny Afryka dała się pomimo pandemii zorganizować natomiast szczyt Unia europejska Unia afrykańska przez 3 latach pan redaktor za zauważył były przeprowadzane ja, że takim pierwszym najbardziej widocznym zwrotem jest zmiana narracji Unii Europejskiej bicie się wpierw używania zwrotów polityka kolonialna, która była wobec kontynentu afrykańskiego prowadzona wzywanie do resetu relacji wzywanie do tego, że na zasadzie mieliśmy podczas konferencji w w środę i rokiem okazją pary wyleje się taką deklarację jednego z dyrektor komisji europejskiej, że ostatnie 20 lat polityki Unii Europejskiej wobec Unii afrykańskiej, bo puste skakaliśmy jak żaba takiego zwrotu użył od szczytu do szczytu, a pomiędzy tymi szczytami zupełnie nic się nie działo koniec koniec cytatu także i eurokraci i liderzy państw europejskich potwierdzają, że te polityka z Unii Europejskiej wobec wobec Afryki w zasadzie nie istniała widzą, że tracą pozycję którą, którą na kontynencie zajmowali no i chcą podjąć działania nie będzie do końca służyć korelacja nowych technologii za energię solarną jest właściwym, a właściwym wyjściem wydaje się, że nie da się oprzeć długotrwałego rozwoju na energii na słonecznej, ale Unia europejska chce skorelować również ze system w swoim soft Power i być siłą normatywną, czyli mówienie jak to ma wyglądać co niekoniecznie jest mile widziane przez państwa subsaharyjskiej zobaczymy, kiedy przyjdzie komunikat końcowy a jakie kwestie zostaną tam, jakie kwestie są tam ujęta dziękuję bardzo, prof. Andrzej Polus Instytut studiów międzynarodowych Uniwersytetu wrocławskiego był z nami 1433 za chwilę informacje program przygotowała Martyna Osiecka realizował Krzysztof ważne Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: POŁĄCZENIE

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POSŁUCHAJ RÓWNIEŻ

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

W maju TOK FM Premium 40% taniej. Podcastowe produkcje oryginalne, Radio TOK FM bez reklam i podcasty z audycji.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA