REKLAMA

KultOFFe: Seneka i jego "Dialogi"

OFF Czarek
Data emisji:
2022-02-21 11:00
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
21:30 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
w czarne jak ten dzisiaj kultowe lektury albo jedna z nich zachęca do niej pan prof. Aleksander Mikołajczak filolog klasyczny mediewista Neo lat lista tłumacz poezji Łacińskiej oraz popularyzator antyku Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu witam serdecznie panie profesorze dzień dobry witam państwa witam pana redaktora zastanawiam się panie profesorze co autor dzisiejszej lektury czy też lektura, która dzisiaj rozmawiamy powiedziałby, gdyby przyszło mu żyć w Polsce Rozwiń » współczesnej ostatnich nie wiem 1020 latach będziemy rozmawiać o filozofie, który nazwał się Seneka i w książce, która jest zbiorem korzenie różnych pism zatytułowanej dialogi Seneka postać wyjątkowa wybitna interesująca także poprzez jego relacje z cesarzem narodem, ale z relacji, które nie zaszkodziła mu, aby mną zbliżyć do bycia ogłoszonym świętym katolickim chrześcijańskim może tak będzie świętym, gdzie został zgłaszanych, ale jego myślisz, aby bliskie chrześcijaństwo jest natomiast precyzyjny chodzi o luksusie Anna dusza lekarz młodszego, bo ich jeszcze Seneka starszy, który był ojcem właśnie naszego dzisiejszego bohatera natomiast co powiedział Jenek na temat rzecz ówcześnie casu proszę powiedzieć jego filozofia jest bardzo aktualna szczególnie widać po wzroście zainteresowania jego twórczością w badaniach naukowych pod koniec dwudziestego wieku i dwudziestym pierwszy w wieku co takiego jeszcze w tej filozofii całą można nazwać aktualnym do wydaje się, że takie naturalne podejście do mądrości przypomnienie mądrość jako pewnego rodzaju praktyki życiowej i w tym sensie odwołuje się 1 do rozumu rozum jest dla niego stałą najważniejszą władzą o ludzkiej świadomości i która kieruje naszymi działaniami, iż jest to o tyle ważne, że odstępstwa od rozumu nie upatrywał Seneka o efektach, czyli w Busha danych o uczuciach takich jak gniew nienawiść jak właśnie zacietrzewienie, a tego przecież tak wiele jest wokół nas dzisiaj myślę, że ten aspekt jego twórczości filozoficznej jest dzisiaj najciekawsze właśnie, ale czeka jesteś panie profesorze być ciekawa jest ta relacja z narodem barona kojarzymy z jakiegoś powodu negatywnie, a tymczasem Seneka miał być tym, które wyprowadzi go na ludzi no niestety to się nie udało jak zwykle bowiem, kiedy filozofowie nie uzurpują sobie prawo i oddziaływania na politykę i polityków ta nie zawsze wychodzi to na zdrowie mi, abym i sytuacji egzystencjalnej ludzi, którzy w tej samej epoce żyją Delon niewątpliwie był potworem, bo nie można usprawiedliwić natką bóstwa, chociaż z drugiej strony był człowiekiem bardzo złożonym przypomnijmy, że doszedł do władzy w wieku 17 lat i wpadła na niego bark i ogromna odpowiedzialność za całe imperium sięgające od dzisiejszej Hiszpanii aż po ich i wschód to musiało niewątpliwie wpłynąć na jego osobowość fizykę sądził będąc jego doradcą wychowawcą, że zdoła utemperować tego młodzieńca prawidła nakłonić Eko Bud dobremu i posługiwaniu się rozumowi jak wiemy nie udało się tylko i Seneka ostatecznie zapłacił życiem, że to służba narodowi, bo w sześćdziesiątym piątym roku musiał popełnić z rozkazu właśnie Nerona samobójstwo była to klęska jego projektu projektu nadania rządom Nerona właśnie takiego racjonalnego kierowanego rozumem i kierunku dział, czyli nie wyszło to na dobrze to jest też myślę interesująca panie profesorze lekcja co się dzieje z doradcami tyranów czy osób, które mają w sercu coś innego niż dobro społeczeństwa to jest w ogóle przestroga dla wszystkich intelektualistów, który zbytnio flirtują z ładą to nigdy dobrze się nie konik, dlatego że dynamika natura władzy jest zupełnie inna niż natura i dynamika myśli w związku z tym nie jest tu sprzeczność, która nie pozwala w sposób naturalny przełożyć myśli filozoficznej na działania społeczne i próbował tego jak wiemy traktor napisał wielkie dzieło właśnie państwo, ale niestety praktyka kiedy próbował to nasze, czyli niż wcielać w życie tego nie wyszło, a nie mówię o takich postaciach jak np. Mark i czym to się skończyło wiemy dlatego nie Seneka jest takim przykładem człowieka tragicznego, w którego dobre intencje nienawidzę się zdały i w zasadzie poniósł on klęskę dlatego właśnie Hej, interesujące są jego przemyślenia, które zawarł w dialogach tym podstawowym, jakby w obrębie swojej twórczości filozoficznej, bo one są tak naprawdę refleksją nad lub im losem jednak lud im na ludzką kondycją i próbom chyba tłumaczenia samemu sobie tak myślę tego wszystkiego co kuchenek siedziało i to miało pół wieku są to właściwie dialogi i odwołujące się to takich kwestii jak krótko i życia ludzkiego nie bezczynność są to dialog ich dotyczące pocieszenia tylko o krainie, którą by ludzie przechodzą po pokoju ducha to wszystko są maty, które dotykają nas również dzisiaj to są aktualne kwestie, które może jeszcze bardziej wyraziście się pojawiają w naszym życiu no właściwie profesorze wskakujemy na główkę do do Seneki zostawia się jak pan tłumaczy, gdy ten popularny Seneki u chrześcijan to przede wszystkim tym źle, że zastanawia się on nad tym jak godnie żyć to znaczy jakiś sposób przecenić pewne nasze ziemskie bytowanie, a i jego diagnoza jest taka, że należy żyć zgodnie z naturą, a więc rozpoznać czym jest nasze mniejsze świecie i o rozpoznaniu tego miejsca w świecie starać się żyć właśnie zgodnie z 5 co świat nam podsuwa jest to bliskie tym powiedział takiemu poddaniu się woli Bożej w chrześcijaństwie i jednocześnie poddania się naturze pogańskiej filozofii krewni i filozofii stoickiej Seneki to okiełznanie uczuć jest też dosyć istotne może nie ukróci tylko efekt, a więc negatywnych uczuć, które wożą nas na manowce człowiek ma bowiem impulsywna naturę i problemem tak jak tak dla stoików jak dla chrześcijaństwa było okiełznanie tej natury Seneka dał kilka reset jak to komuniści tego próbowaliśmy w nadchodzących letnich to już była daleka analogia, ale w każdym razie ciągle poszukujemy tego sposobu spadają notowania tego co racjonalne co w kierunku co związane jest rozumem, a tymi co wynika z naszej natury ludzkiej, która jest również, na którą emocjonalną efektywną to do tej natury panie profesorze do Seneki i jego dialogów powrócimy po informacjach Radia TOK FM informację o 1120 państwa moim gościem jest pan prof. Aleksander Mikołajczak Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu autostrady jak pan prof. Aleksander Mikołajczak filolog klasyczny mediewista Neo lat lista tłumacz poezji Łacińskiej oraz popularyzator antyku Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu zachęca jak rozumiem do czytania Seneki i jego dialogów chodzi o to byśmy poskromili emocje, ale rozumiem tylko te emocje, które oznaczymy jako negatywne czy wszelkie 3 chodzi o to byśmy zostali takimi automat nami panie profesorze nie słyszę absolutnie ich nie jest pojęcie Europa tej upartej, czyli dobrych MO i które nie powinny być nakierowane na nas samych oraz na innych chodzi właśnie o efekt, czyli negatywne emocje, które wytrącają nasz spod władzy rozumu, który jest dla średniej i najważniejszy dlatego myślę, że EU ma tak nazywali stoicy taką polską byśmy mogli powiedzieć Mot siły, które przenika zarówno w kosmos cały wszechświat jak człowieka etap ne uma skłania nas do działań właśnie korzystnych dobrych Seneka należał do ludzi, którzy uważali, że zadaniem człowieka jest wypełnianie jego losów jego byśmy powiedzieli naturalnych i działań, które są wpisane jego naturę stąd działania np. na rzecz społeczeństwa nie fikcja ukrywanie się z niego jak najbardziej są realizacją natury człowieka zgodnej właśnie w tym przepływem pewne sumy jest w tym rozumem kosmicznym, który kieruje światem kieruje ludźmi ja myślę, że państwo bardzo istotne i myśli Seneki dotąd, jakby niedostrzegane aspekty nie ją właśnie w tym rozpoznaniu natury i bycia z nią jedności to jest ekologiczny aspekt jego filozofii, który pokazuje, że jesteśmy częścią świata częścią natury przyrody i powinniśmy, realizując swoje przeznaczenie swoje bycie w świecie gdybać o tym naturalny rozwój tę harmonię zarówno w człowieku istniejącą jak zadbać o harmonię istniejącą w naturze niszczyć przyrody to myślę jest pewna myśl, która powinna być rozwijana we współczesnych czasach właśnie w kontekście rozpoznania tego również prawdziwe one no tak to to jest najtrudniejsze jednak panie profesorze, bo któż miałby rozpoznać tak pewnie każdy nawet, kto postępuje z punktu widzenia innych nieroztropnie pewnie gdzieś w sercu jest przekonany że, że to czyni w napędzany prawdziwą mądrością, bo niestety tak jest się lekarz tutaj jest tego przykładem, dlatego że choć nawoływał do umiaru i dożycia skromnego do życia zgodnego z naturą no to przecież tak naprawdę był człowiekiem na świeczniku społecznym był w luksusach żył w świecie, który był niedostępny większości Rzymian wówczas, a więc nie, choć nie można wprost powiedzieć co innego głosił, a inaczej, jeżeli to jednak była pewna sprzeczność tak jak jest ona w każdym z nas dlatego Seneka jest tak bliski współczesnemu człowiekowi rozbioru temu właśnie między różne działania między różne idee, które wydają się raz słuszne oraz na ogół fałszywe to jest właśnie płynna nowoczesność paradoks radio, której mówi i umarł, a ta nowoczesność, która każe nam poszukiwać wciąż z własnej tożsamości i jednocześnie utrudnia znajdywanie nas samych tak właśnie jak było pewne com, który właściwie można powiedzieć i nie był całkowicie zgodny z filozofią, którą głosił, ale bez wątpienia można powiedzieć jest starał się ją wypełniać no jego śmierć śmierć samobójcza opisana przecież przez historyków antycznych bardzo szczegółowo była spokojna była związana z pogodzeniem się losem była właśnie przyjęciem tego co nieuchronne on nie uciekał nie zachowywał się niegodnie z ostatnich ile tego życie zachował właśnie ów to i spokój, a więc ten dystans do świata bycie ponad to wszystko co nas otacza imię prawdy, jaką człowiek jest Ross można by się zastanawiać panie profesorze coś to znaczy, że ta śmierć przyniósł los rozumiem było polecenie cesarza, który uważał, że Seneka młodszy brał udział w spisku, który dbał na życie cesarza dzisiaj wydaje nam się, że jednak udziału w tym spisku nie brał, ale zastanówmy się nawet czy brał czy nie brał od cesarz mówi no dobrze drogi i mój nauczycielu no to lepiej dla ciebie będzie jak sobie otworzyć żyły no i teraz czeka mówi no cóż los tak chciał proszę łączyła mnie że, ale to nowe, ale trochę głupie, jeżeli pan zapyta może też dla pana jakiś mędrzec, ale dla mnie trochę tutaj okazał się jakimś po prostu no kółkiem jest nie redaktorze tak jakby powiedział, dlatego że trzeba wniknąć w samą istotę filozofii stoickiej stolicy sądzili, że to co nasz spot Ka na los składa się z dobrych i złych część ich nieszczęścia i należy jednakowy sposób do tych sytuacji i podchodzić i nie radować się na nie nieszczęściem nie popadać w rozpacz w sytuacji traumatycznej to jest właśnie ten dystans do życia no cóż miał robić Seneka uciekać tułać się o 1 czy oraz Rzymem no służby chwalił odprawił tylko życie, a nie ocalił by swojej własnej tożsamości opinie w tej to oczywiście oczywiście to też jest jest to Pa poza tym ja myślę, że musiałbym strasznym pantoflarzem czy Seneka był pantoflarzem czy wiemy coś na ten temat panie profesorze wszyscy, kiedy tylko tyle 1 rady żona mówi Seneka kurde, za dużo tam pisze siada aresztu pozmywać naczynia, a los Milionos miesza los zesłał to życzenie już siebie Rakowskiego widział natomiast kobiety odegrały jego życiu ważną rolę pozytywną negatywną np. cesarzowa myśl Alina trzecia żona cesarza Klaudiusza doprowadziła do jego wykonania na Korsykę natomiast czwarta żąda może zdrowie będzie grał w wydanym na Korsykę panie profesorze pyszne sery światła do 6 do prokuratury Wika wtedy Hiszpan to nie takie, że czekało wczoraj zdrowia i ich stąd do nienawiści wzrosła w sercu Heather i właśnie, jakby Kraka nie stoiska, bo potem odciął się cesarzowi Klaudiuszowi takim pan latem zatytułowanym uczynienie polskiego kraju już po jego śmierci, ale to nie było żadne wg Seneki bus Jenie i tylko cesarz dał się z dynią projektu, ale druga kobieta by odegrała pozytywną rolę w jego życiu, a Griffina czwarta żona Klaudiusza, bo ona właśnie, że trudniła jak byśmy powiedzieli jako nauczyciela Nerona i doprowadziła wcześniej do odwołania nie wygnania w jakim sensie widzimy tutaj działanie chińskich kobiet, które były jednak dość samodzielne no tutaj mówimy od cesarza owych prowadziły własną jak polityka szczególnie my, a Griffina i w tym sensie no Seneka można powiedzieć zawdzięczał wiele kobiet w, czyli tak by na wygnaniu no myślę sobie na nas na Korsyce nie miał źle, więc wiedział, że w razie czego jakby się po prostu opuścił Rzym tak tam nic nie stał zasadniczo, więc trochę zaskoczony jestem trochę zaskoczony rozczarowany jego nowy system można, bo można powiedzieć re Seneka jest stacją pełną sprzeczności i dlatego 50 bardzo gotowa dlatego premier chłopakowi tak bliski człowiekowi współczesnemu i poza 5 lat nie jest tak jednowymiarowy jesteśmy przyzwyczajeni do tych postaci antycznych takich brązowych wspaniałych Seneka, choć stworzył wspaniałą filozofię, która jest jak widzieliśmy aktualna jako człowiek był pełen różnego rodzaju wad i w tym sensie świętych na pewno kościoła nie pyta natomiast mógłby być właśnie ich i ówczesnemu człowiekowi i ja żałuję, że nie zarówno w Quo vadis Sienkiewicza jakiś mleczarni i Kawalerowicza właściwie Mińska postać jest mało widoczna w tamtej stronie już jest głównie oni skupiającym uwagę na sobie bohaterem oprócz oczywiście głównych bohaterów, a Ukrainek, jakby trochę znika ja nawet myślę, że efektowny swego przejął trochę 3 świnek i aczkolwiek Petru odniósł się hedonista się sprawdza czy kobiety, której krzykiem Seneka jednak był z głębi ducha stolikiem dla miast Maycon, ale powiedział naszej filozofii tak jak Neron jest nasze lekarze przez Henryka Sienkiewicza bardzo dziękuję za dzisiejsze rozmowy pan prof. Aleksander Mikołajczak filolog klasyczny mediewista Neo lat lista tłumacz poezji Łacińskiej oraz popularyzator antyku Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu opowiada dziś dziękuję na nogach Seneki dziękuję serdecznie informację o 1140 za kilka minut dzisiejszy program przygotował Paweł Zientara nad jakością naszych połączeń czuwał Krzysztof Woźniak Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: OFF CZAREK

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POSŁUCHAJ RÓWNIEŻ

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Słuchaj wszystkich audycji Radia TOK FM kiedy chcesz i jak chcesz - na stronie internetowej i w aplikacji mobilnej!!

Dostęp Premium

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA