REKLAMA

Czy UOKiK jest bezstronny wobec spółek Skarbu Państwa?

Połączenie
Data emisji:
2022-02-21 14:00
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
19:30 min.
Udostępnij:

O wyroku sądu Unii Europejskiej, który może podważyć bezstronność UOKiKu w stosunku do Skarbu Państwa opowiada dr hab. Maciej Bernatt, profesor Uniwersytetu Warszawskiego, dyrektor Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych, Wydział Zarządzania na Uniwersytecie Warszawskim.

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
czternasta 6 Jakub Janiszewski przy mikrofonie z nami jest prof. Maciej Bernat Uniwersytetu Warszawskiego dzień dobrem Chin dobre będziemy rozmawiali będziemy mówić o sprawie, która jest dość zawikłane, ale w gruncie rzeczy pytanie, które za tą sprawą to jest proste znaczy to pytanie sprowadza do tego czym właściwie dzisiaj w Polskiej rzeczywistości jest urząd ochrony konkurencji konsumentów czy faktycznie prawie próbuje chronić konkurencję i konsumentów czy też być może Rozwiń » wcale już tak nie jest możliwe czyje interesy w tym momencie UOKiK reprezentuje to jest sprawa, która wynikła ze skargi firmy o wdzięcznej nazwie Spectre pro SA, która firma poskarżyła się do komisji europejskiej od tego momentu zacznijmy, dlaczego Ano właśnie dotyczyła ta pierwotna skarga firmy sprzed prod USA i jakie ona miała problemy tam bardzo bardzo dziękuję za zaproszenie, więc ta sprawa dotyczy zarzut nadużywania pozycji dominującej przez przez PKP Cargo i skarżąca się spółka twierdziła, że praktyki PKP Cargo godzą w jej w jej interesem te interesy ekonomiczne i domagała się od komisji europejskiej przeprowadzenia przeprowadzenia postępowania na taką na tę okoliczność tutaj muszą państwo wiedzieć, że organami antymonopolowe mi Unii Europejskiej co są zarówno krajowe organy takie jak UOKiK jak i jaki komisja, jakie komisja europejska komisja europejska komisja europejska powiedziano przecież macie UOKiK to niech wasz loki się tym zajmie nie zawracajcie nam głowy dokładnie dokładnie tak i można by uznać, że byłaby to typowa sprawa typowe typowe rozstrzygnięcia zresztą poznanie wrażenia, że tak tą sprawę sama komisja europejska traktowała, gdyby nie każe no pewien kontekst, w którym funkcjonują polskie organy antymonopolowe wydaje się, że się zmienił on jest związany m.in. z kryzysami kryzysem praworządności i NATO wskazała spółka, która odwołała się od decyzji od decyzji komisji europejskiej do Sanu no i sąd właśnie nad tym nad tym się zastanawiał m.in. kontakt chce gwarancji tegoż czy przekaz spółka skarżąca może liczyć na to, że w postępowaniu przed tłokiem ona będzie miała zapewniona no taką rzetelną pełną ochrona ochrona swoich swoich praw, czyli właściwy, jeżeli chodzi o to gdzie jesteśmy teraz rozumiem, że teraz zacznie się rzeczywiste zbadanie działań UOKiK czy dobrze to rozumiem no tak można przejąć to znaczy z przełomowym orzeczeniu sąd Unii Europejskiej uchylił decyzję decyzję komisji europejskiej i nakazał nakazał komisji europejskiej dokładniejsze przyjrzenie się argumentom, która podniosła podniosła ta spółka skarżąca właśnie dotyczące między na m.in. niezależności i niezależności niezależność UOKIK-u też pojawił się w tej dyskusji pojawia się wątek dotyczące szerzenia zależności z sądów czy reformy reformy sądownictwa także ten wyrok jest interesujące, bo dzisiaj czy przez ostatnie lata rozmawialiśmy wydaje się głównie o niezależności sądów tymczasem dla prawa Unii Europejskiej ta sfera gospodarcza jest jednak mało kluczowa istotna i za regulowania rynków odpowiadają odpowiadają różne organy krajowe również komisja europejska w tym w tym organ antymonopolowy pytanie jak ona wywiązują się z tego zadania która, która przed nimi stawia zarówno prawo krajowe, jakie prawo Unii Europejskiej no jest ważna i ten kontekst kryzysu praworządności czy osłabienia demokracji liberalnych nasze w naszym regionie można powiedzieć, że doszedł do tego do tego miejscu do tego miejsca, gdzie rozmawiamy również również od tych od tych organach antymonopolowych, czyli można powiedzieć, że w pewnym sensie to jest takie pytanie oto 3 UOKiK jest swego rodzaju sądem tak chyba możemy przyjąć, że ta ten organ ma taką władzę wydacie nam może nie do końca czy jest sądem natomiast czy został ukształtowany w taki sposób, że faktycznie zapewnione są są gwarancje gwarancje niezależności tutaj ciekawe w tym orzeczeniu jest to, że sąd Unii Europejskiej odnosi te warunki, które dotychczas były formułowane w orzecznictwie w odniesieniu do sądów UE również do organu do organu antymonopolowego nie jest to może odniesienia wprost ale, ale postawienie postawienie pytania o o niezależność organu po prostu ta procedura jest zbudowana tak, że inaczej niż np. w sprawach karnych cywilnych na początku sprawę zajmują się organ administracji później mamy odwołania odwołanie do sądu i chodzi o to, żeby cała ta procedura była była budowa rano taki sposób trzeba, żeby gwarantować odpowiedni, aby odpowiedni poziom ochrony ochrony praw w tym przypadku skarżącego, ale może być też przypadek Ks spółki, przeciwko której toczyłoby się postępowania albo Mono, ale czy to oznacza, że w pewnym sensie Spectre pro zadała takie pytanie jak w kontekście tego co się dzieje z polskim sądownictwem mamy oceniać działania UOKIK-u trzeba dobrze rozumiem, że to jest ten problem również ten problem, ale również wprost pytanie o to jak jak wygląda niezależność niezależność samego samego UOKIK-u tutaj spółka skarżąca wskazywała m.in. okoliczność że, że mieliśmy do czynienia ze skargą na działania spółki skarbu państwa na jej w tym kontekście podnosiła pytania o to na ile UOKiK jest dzisiaj faktycznie niezależne w sytuacji, w której raz aktywuje zarzuty na działalność na działalność spółek spółek skarbu państwa tutaj sąd Unii Europejskiej nie udzielił odpowiedzi natomiast nakazał komisji europejskiej no takie pogłębione przyjrzenie się o przyjrzenie się jak jak między pod tym kątem wygląda wygląda niezależność UOKiK tutaj można na to spojrzeć z perspektywy takiego zewnętrznego obserwatora tak zależy nam na tym tak w przypadku sądów jako organu antymonopolowego żywe u uczestnika takiego postępowania co obserwatora takiego po postępowania nie powstawało wrażenie, że postępowanie to jest tak ukształtowane, że ona no właśnie nie daje nie daje gwarancji gwarancji de gwarancji niezależności tutaj istotne są m.in. kwestie związane ze sposobem powoływania piastuna organu z to jak jak wyglądają jak wyglądały konkretne konkretna postępowania która, która już już już miały miejsce jak ten ogólny kontekstu wpływ może wpływać na na niezależność niezależnością Orka i to co będzie robiła komisja europejska co ona de facto z tą sprawą będzie mogła zrobić no wydaje mi się, że to nie jest mówiąc może nieco żartobliwie ale, ale nie wydaje się, żeby komisja europejska była teraz zachwycona że, że tak przypuszczam, że sąd w unii europejskiej uchylił jej decyzje tam była też tak kwestia była nic w tej sprawie między taka, że tak jak rozumiem ta ta skarga dość długo gdzieś tam utknęła w komisji europejskiej wydaje się, że być może nie została tak dogłębnie dogłębnie zbadana no i teraz komisja europejska stanie przed przed pytaniem jak morze czy jak powinna mnie oceniać niezależność organu, jakim testem w tym zakresie posługiwać także jest precedensowa sprawa nie może również wykluczyć, że komisja europejska będzie odwoływać się do Trybunału sprawiedliwości Unii Unii Europejskiej w każdym razie ta sprawa wzbudziła bardzo dużo zainteresowania poza polską i specjaliści nie tylko od prawa ochrony konkurencji, ale od prawa Unii od prawa konstytucyjnego dzisiaj o tej sprawie dyskutują woda tak naprawdę otwiera nam nam debatę na temat kryzysu praworządności, która dotychczas była skoncentrowana na sądach na inne obszary prawa prawa Unii Europejskiej tak, ale bardzo nieciekawie właśnie co może w praktyce wydarzyć czy będzie przegląd decyzji UOKIK-u analiza tego całą Kik robił jak szeroka analiza czy tylko dotycząca spółek skarbu państwa w takich sytuacjach właśnie rzeczony Spectre pro kontra PKP Cargo czy inne sprawy też będą analizowane nasze tak jak powiedziałem na to co wynika z orzecznictwa to jest perspektywa takiego zewnętrznego zewnętrznego obserwatora zastanawiania się czy mogą powstać istotne wątpliwości dotyczące niezależności i niezależności urzędu na jej tutaj pewne zastrzeżenia wydaje się, że można, że można formułować tylko pytanie jest o to na ile w tej konkretnej sprawie mogło mieć to czy ma to czy ma to znaczenie tak jeżeli, jeżeli urząd by tą by tą sprawą się się zajmował także to jest kluczowe kluczowe pytanie no należy wziąć pod uwagę to, że dzisiaj z urząd prezes urzędu jest powoływany przez przez Prezesa Rady Ministrów nie ma zapewnionej kadencji może być odwołany w każdym czasie należy wziąć pod uwagę również to, że dyrektywa unijna, która miała na celu wzmocnienie niezależności tego organu minął przeszło rocka na cały czas nie została zaimplementowana do do polskiego prawa pojawiają się pytania czy kontrowersje związane związane z pewnymi postępowaniami absolutnie ze wszystkimi, która która, które organ, który organ prowadził także do tak naprawdę mówimy o moim zdaniem dwustopniowej refleksji pierwsza to pierwsza dotyczy pewnych systemowych problemów związanych z niezależnością organu antymonopolowego to jest pierwszy aspekt, a drugie pytanie to jest o to na ile te ewentualne systemowe problemy, które moim zdaniem występują przełożyły się na sytuację tej tej konkretnej spółki i tych 1417 za chwilę wrócimy do rozmowy to łączenie i uliczki 1424 Jakub Janiszewski przy mikrofonie z nami prof. Maciej Bardan Uniwersytetu Warszawskiego rozmawiamy o sprawie, która zaczęła się jako skarga 1 ze spółek, która miała problem z działalnością kart PEKA PEKA tak Cargo, a skończyła się właściwie pytanie o niezależność urzędu ochrony konkurencji konsumentów w Polsce ta skarga została to skierowanie tego pytania się skargi do komisji europejskiej komisja europejska odrzuciła pejzaże takimi sprawami zajmuje się UOKiK rzecz trafiła do Trybunału sprawiedliwości Unii Europejskiej Trybunał powiedział, że jednak także i niezależnością kilku trzeba się tutaj przede wszystkim zająć co może się wydarzyć dalej brał się dalej ciągle tego nie rozumiem ciągle wracam do tego pytania co teraz może całą tą sprawą stać powiedzieliśmy o tym, że komisja europejska może rzecz to ten tą decyzję Trybunału odrzucić czy zgłosić do niej odwołanie należy tego nie zrobi to co no to można można sobie wyobrazić, jeżeli chodzi konkretnie na tę sprawę jestem sobie w stanie obalić stary po pierwsze, że komisja europejska o ponownym przyjrzeniu się zarzutom skarżącej dochodzi do wniosku, że urząd ochrony konkurencji konsumentów nie daje gwarancji odpowiedniej ochrony praw skarżącej i w tym momencie komisja europejska no byłaby organem właściwym do zbadania tego czy PKP Cargo nadużyło pozycji dominującej w taki sposób psia, że mogło Kos wywierać negatywne skutki również również w odniesieniu do skarżącej spółki tak można sobie taki scenariusz obrazić można sobie dobrej strony, że komisja europejska stwierdza, że po rozpatrzeniu tych zarzutów ponownie dochodzi do wniosku, że jednak nie, że tutaj urząd, że skarżąca nie wykazała tego, że nie ma wystarczających dowodów na to, żeby przypuszczać że, że polskie organy w sposób nierzetelny miałby miałby badać sprawę sprawę sprawę skarżącej także to są 2 możliwe podejścia no tylko on i trzecia jest taka, że po prostu, bo to tutaj mówimy o wyroku to jest dawny wyrok Sądu I instancji, więc przysługuje komisji europejskiej, bo komisja europejska można powiedzieć, że na tym etapie sprawę przegrała przysługuje odwołanie do Trybunału sprawiedliwości Unii Europejskiej, gdyby komisja europejska NATO zdecydowała na to no to wtedy będziemy mieli na sprawę jeszcze istotniejsze są, bo sprawą zajmie się właśnie Trybunał sprawiedliwości będzie opinia rzecznika generalnego akta, ale czy możemy spodziewać na jakimkolwiek etapie takiego całościowego oglądu funkcjonowania UOKIK-u czy też tak nie będzie działał wydaje mi się, że komisja europejska ponownie, rozpatrując sprawę będzie musiała siłą rzeczy dokonać takiej takiej analizy ja ja moich niedawnych publikacjach w tym w tym książce, która teraz okazuje wskazuje na pewna systemowe problemy związane z funkcjonowaniem właśnie organu ochrony konkurencji w Polsce i innych w innych krajach krajach regionu także no staram, jeżeli chodzi o mnie, ale tutaj inne osoby też też badania prowadzą wydaje się, że praca m.in. naukowców może dostarczyć pewnego pewnego pewnego materiału konie też jest ciekawe to, że że, jeżeli chodzi o nauki prawne to coraz częściej sięgamy mamy pewną metodę empiryczna, które też pozwalają nam en nam by dokonać dokonać się pewnej pewnych ocen o charakterze o charakterze faktycznym czy rozumiem, że pan stoi na takim stanowisku, że tutaj rzeczywiście jest czymś się zajmować i można taką czy inaczej czy już można wasz występ taki wniosek, że UOKiK jest na usługach obecnej władzy to znaczy najazd aż tak da może tak daleko posuniętej tezy będę nie formułował natomiast po mogą w niektórych przypadkach pojawiać się pojawiać się wątpliwości wątpliwości z tym w tym zakresie tutaj od tej strony systemowej widzę widzę wiele wiele problemów odpraw, o których mówiłam związanych m.in. ze sposobem powoływania prezesa prezesa organu jest pytanie o to na ile sprawdzana jest jego jego jego wiedza ekspercka zaskakujące jest to że, że miną tak jak powiedziałem ponad rok sok z czasu implementacji dyrektywy i ona cały czas dyrektywy misję plac na cały czas nie została implementowana bez większego uzasadnienia została w październiku cofnięta z oraz ostatecznych prac w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów i skierowana do konsultacji m.in. z ministrem sprawiedliwości wydaje się nie wie wydaje się że, bo rzeka ta nowelizacja ustawy o ochronie konkurencji konsumentów tra m.in. miała większość niezależność organu musi budzić jakieś jakieś jakieś jakieś kontrowersje mamy też pytanie o to jak funkcjonują obecnie sądy i system sądowy, a ostatnią instancją, która rozpatruje sprawy w z zakresu ochrony konkurencji regulacji rynku jest te izba izba izba nadzwyczajna z sądu Sądu Najwyższego, która została ukształtowana przynajmniej, jeżeli chodzi o sam model powoływania sędziów w tej izbę w taki sam sposób czy bardzo podobny sposób jak izba jak izba dyscyplinarna Sądu Najwyższego, która wzbudza zwrot wzbudza wzbudza kontrowersje także ceną za i zresztą z ostatnich orzeczeniach europejski Trybunał praw człowieka Strasburgu orzekł, że składy orzekające tej Izby no mogą nie być uznawane za sąd w rozumieniu w rozumieniu w rozumieniu właśnie właśnie konwencji, więc pojawia się szereg wątpliwości dotyczących zarówno samego organu jak i jakich kwestii niezależności niezależności sądu na na późniejszą na późniejszym etapie musimy pamiętać, że za, że organ antymonopolowy te sądy naprawdę rozpatrują sprawy kluczowe dla funkcjonowania dla funkcjonowania gospodarki takie jak np. w kartel cementowy, które dotyczą porozumienia producentów cementu, która przez przez, którzy go tak tak UOKiK ustalił przez wiele lat ustalali ustalali ceny ceny cementu i ta sprawa po bardzo wielu latach była rozstrzygana przez przez Sąd Najwyższy właśnie przez to przez to izbę co, do której mamy wątpliwości czy ono czy ona czy sędziowie zostali powołani w sposób w sposób no zgodne z pewnym pewnym standardem standardów niezależności niezależności sądów dziękuję bardzo, prof. Maciej Bernat Uniwersytetu Warszawskiego był państwa mają goście czternasta 33 już prawie za chwilę informacje program przygotowała Martyna Osiecka realizował Krzysztof Woźniak Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: POŁĄCZENIE

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium teraz 40% taniej. Wybierz pakiet z aplikacją mobilną - podcasty, audycje i radio bez reklam zawsze pod ręką.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA