REKLAMA

S. Broniarz: "Chcemy przekonać prezydenta, żeby nie podpisywał ustawy opartej na nieprawdzie i fałszywych przesłankach"

Poranek Radia TOK FM
Data emisji:
2022-02-22 07:20
Prowadzący:
Czas trwania:
12:09 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
ranek Radia TOK FM poranku Radia TOK FM prezes związku Nauczycielstwa polskiego nie pamiętała ile lat, ale chyba 30 to będzie Sławomir Broniarz dzień dobry panu dzień dobry ubolewam, ale nie, ale wiedza historyczna zaś przyda zaś czas na jej uzupełnienie i cieszę się, że zdrowie pana redaktora się poprawi głos także dzisiaj będziecie protestować przeciwko lex Czarnek na tą chwilę na prezydencie bardzo wystraszy to jest kolejna forma zwrócenia panu prezydentowi uwagi na to, Rozwiń » że ustawa, która oparty na fałszywych przesłankach na nieprawdzie na tworzeniu takiej trochę wirtualnej rzeczywistości no nie powinna być podpisana przez prezydenta Rzeczypospolitej, bo ta ustawa wbrew pozorom nie niesie niczego wartościowego, a wręcz przeciwnie bez własnej woli także rodziców w imieniu, których ponoć ta ustawa jest napisana dyrektorów szkół i wydaje się, że jedyną prawdziwą informację, które w ostatnim czasie ukazała proponuje ustawy to jest artykuł w tygodniku dorzeczy, który to artykuł zatytułowany, iż władza w ręce kuratorów jako były dyrektor szkoły wcale by się nie pogniewał, gdyby klucza kuratora przestało istnieć, a wreszcie minister, a jeżeli pan minister uważa, że jest ono niezbędne sobie tylko znanych powodów to pewnie należałoby tak urząd kuratora odpolitycznić może poprawić jakość tego nadzoru lepiej płacić pracownikom, ale do tego potrzebne ustawy niepotrzebne takie za społecznie niepotrzebna jest taka nieprawda, która jest przez resort edukacji łączone, że oto wreszcie rodzice będą mieli wpływ na na życie szkoły nic bardziej błędnego widzi pan tydzień temu na pana miejscu siedziała Agnieszka Dziemianowicz-Bąk Pani Poseł, proszę bardzo, cenie i wie również i na ich w tym w tym jak powiedzieć w Kruk wśród serdecznych przyjaciół psy Zająca zjadły jadły, dlatego że Pani Poseł podobnie jak wielu posłów nie tylko polskiej lewicy i posłanek uważa, że kuratoria są dobre one, że powinno, dlaczego są dobre dlatego przychodzą nauczyciele i układ nie tylko Pani Poseł jest źródłem takiej opinii, bo mnie się nawet zdarzało, że przychodzą nauczyciele do jakich innych o sobie mówią tak coś nas powinien obronić przed władzą samorządową, bo wójt robi co chce, bo tam prezydent miasta swoich układa IW brane są sitwy układy na państwo w postaci kuratora może tym z Litwą i układam postawić tamy co pan na to, że wydaje się że, gdybyśmy jednak to jest tutaj Dave East niestety zdecydowanie większą autonomię nadali szkole jako zakładowi pracy tych nauczycieli dyrektorowi szkoły i także radzie rodziców w odniesieniu do oceny jakości pracy tej szkoły czy poszczególnych nauczycieli, a nie skupiali się na tyle no trochę takim opresyjnym organu, jakim jest kuratorem oświaty byłoby to o wiele lepiej, bo Pani Poseł mówi no dobrze nauczyciele przychodzą do kuratorium skarżą się na działalność wójta, ale z drugiej strony ci sami nauczyciele często krytykują kuratorium za wydane decyzje lub te same organy prowadzące mówiono dobrze kurator zablokował istnieje inny może możliwość likwidowania szkoły czyli jakby wystąpi w interesie tych nauczycieli uczniów rodziców wydaje się, że tutaj dosyć instrumentalnie traktowana jest instytucja kuratora to po pierwsze po drugie moim zdaniem tutaj to zdanie prezent od Łaby kilkudziesięciu lat i jedno sobie doskonale poradził bez szkoły, bo to dyrektor rada pedagogiczna de facto ponosi odpowiedzialny za funkcjonowanie tego co się w tej szkole jest kuratorem pan poradził bez szkoły nie tak przeszkoleni tak zdecydowanie no bywa pan jako nauczycielowi jej tak wolnościowej szkole jako Bednarska pewnie tego nie muszę tłumaczyć, ale wielu dyrektorów naprawdę czasem ma związane ręce lub też chciałby naprawdę wiele rzeczy do tej szkoły zrobić, ale już antycypując zdarzenia przyszłe kontrole kuratoryjne mówienie nie zaryzykuje nie stworzy żadnego programu nie będę narażał się potencjalnemu wizytatorów, bo on może mieć odrębną wizję i zupełnie odmienny punkt widzenia mówię to także własnego dyrektorskiego doświadczenia Mariusz Szczygieł nagrał proces przed swoją klasę podstawówki sam Andrzej Chyra zaapelował o wrażliwą szkołę znajduje cała lista z gazety wyborczej i internetu osób, które przeciwko lex Czarnek występują na kawie pan to są wszystko osoby, które przy prawie wszystko osoby, które mi się zdaje mogą też widnieć jako współtwórcy kilku kontr manifestacji komitetu obrony demokracji czy innych antypisowskich inicjatyw nie obawia się pan, że ustały pan ZNP w takim długim szeregu uczciwsze muszelek kodziarzy i pana prezydenta złe języki szepczą do ucha spać słychać wycie znakomicie ci co zawsze są wściekli na naszej inicjatywy nie są one dobre Andrzej podpisze no tak, ale parę dni temu pan cytował wyniki ankiety, w których to Kreta wyniki pokazują, że ponad 70% rodziców, po czym szkół podstawowych przedszkoli odmiennego zdania to jest być może ta grupa rodziców, która dostrzega to co dzieje się w sferze zagrożeń wynikających z tego lex Czarnek i być może nie ulega takich inne stereotypowym stwierdzeniem, że to do polskiej szkoły nie wiedzieć czemu ma wchodzić szerokimi drzwiami edukacji seksualnej broń będzie broni Łucznik przed czymś takim, bo to jest le Mot to jest temat nr 1 wszystkich wystąpień ministra edukacji to jest to będą nieprawdą, bo sam pan doskonale wie, że Polska szkoła nie prowadzi Niewiem edukacji seksualnej, że wielu rodziców dostrzega to, że moje dzieci będą funkcjonowały w systemie prawa oświatowego przez najbliższe nie kilka, a być może kilkanaście lat i jest to tego rodzaju zagrożeń, bo przecież może to jednak mało mało lotnym przykład, jeżeli był dyrektorem czterdziestego drugiego dobrze pamiętam liceum Ogólnokształcącego i dowiedział się właśnie Iga Świątek moja absolwentka za tydzień będzie w Warszawie na 3 dni i chciał ją zaprosić to ja będę musiał na 2 miesiące przed tym wydarzeniem napisać do kuratora mazowieckiego czekać kolejne 30 dni na decyzję w tym czasie Iga Świątek spotka się moimi uczniami odwiedzi 5 innych kontynentów i też prawo to uczucie wywraca do góry nogami, jeżeli w kontekście o edukacji seksualnej ktoś chciałby zaprosić Anję Rubik to może o tym zapomnieć, bo to jest osoba, która przez 16 kuratorów dzisiaj pewnej czarnej liście nie tylko pani Nowak i nie ma prawa wejścia do szkół jak próbuje pokazać absurd tej ustawy to po pierwsze, naprawdę oparty na komisję bo, bo wolałbym, żebyśmy my jako rodzice u nas odbywały się panu panie w tej szkole uczestniczyli absolutnie wszystko zrozumiałem jak też jestem nauczycielem i uważam, że czegoś nie powtórzy to jak się w ogóle nie powiedziała, ale już po powtórzeniu zrozumiałem jak ma być na, tyle że wracam do tego pytanie jak to zrobić, żeby pan nie był po prostu jeszcze jednym z parową jeszcze 1 wagonikiem wielkim pociągu pt. będziecie wisieć pisowcy tylko, żeby ewentualnie pan ma taką ochotę na ten pana pociąg jechał innymi torami torami w związku Nauczycielstwa polskiego nie opozycji Demokratycznej przeciwko PiS wydaje się, że po pierwsze, staramy się mówić własnym głosem po drugie, jeżeli ten pociąg jedzie w dobrym kierunku do tego pociągu naprawdę daje pasażerowi, który chcielibyśmy w tym pociągu widzieć to my nie przeszkadza to związkowi Nauczycielstwa polskiego być także w takim towarzystwie nie, zapominając o tym, że nasze decyzje opinie uwagi stanowiska są naprawdę autonomiczne i niezależne od wpływu tej czy innej partii tej czy innej organizacji i to jest dla nas bardzo istotne tak się składa, że państwo pikieta nadzwyczajna rady pedagogiczne odbyła się w dniu, w którym być może czołgi wszędzie sowieckie czołgi czołgi rosyjskie będą przekraczać kolejne rubieże ukraińskiego państwa w Knight jakiś akcent ukraiński planujecie tak powinno w pierwszy wczoraj wczoraj zostały wysłane pismo do moich kolegów Ukraińców z apelem poparcia dzisiaj takiej europejskiej konferencji związków zawodowych będziemy o tym mówili, apelując o to, żeby nie było tylko polskie stanowisko, ale tak na marginesie to przykład tego, o czym mówił Marian Turski nie bądź obojętnie bądź obojętny wtedy, kiedy stała Grecja pojawianie bądź obojętny wobec złych rozwiązań złych propozycji, bo to kiedyś niestety tym złem jest zwielokrotniony do nas wróci i ta to ten przykład Ukrainy także EPU biorąc pod uwagę proporcję mieści się tę kategorię braku reakcji na zło braku reakcji na poczynania Rosji by 8 lat temu i byłoby zupełnie inaczej, gdyby wtedy świat wykazuje się zdecydowanie większą odwagą determinacją podobnie dzisiaj biorąc pod uwagę wszelkie proporcje podobnie dzisiaj rodzice nie mogą być obojętni wobec tego co lex Czarnek co pani kurator Nowak funduje polskiej szkole Martyka parę lat trochę odważna mimo wszystko kurator Nowak Władimira Putina tak tak za bardzo nie przypomina swoje działania czy czegoś nie widzę po prostu no tak pani kurator Nowak jest jakiś mierze okładkę symbolem tego co polskie szkolenie powinno się dziać, ale zwrócę uwagę na to co dzieje się choćby w krakowskim teatrze to jest jakiś mierze system naczyń połączonych i wydaje się, że jeżeli my będziemy tak obojętnie relatywizuje ją do tego problemu podchodzić to za moment okaże się, że ta szkoła znajduje się jeszcze gorszej sytuacji jeszcze gorszym położeniu są nauczyciele, bo proszę zwrócić uwagę, że lex Czarnek nie jest jedyny z 1 zmiany, które się pojawia to jest oczekująca na dyskusję lex Wójcik widzieli zagrożenie karą 3 lat do dyrektora szkoły to jest historia teraźniejszość, która ma również wywrócić cały model edukacji historycznej do góry nogami, bo to wszystko składa się na pewien system naczyń tak jedno wspólne działanie na rzecz budowy nowego absolwenta nowego ucznia nowej jakości historycznym podporządkowany prawu i sprawiedliwości zgodnie z postulatem marszałka Terleckiego o potrzebie wychowania tego nowego obywatela nowego ucznia nowego wyborcy prawa sprawiedliwości szkoła absolutnie musi być wolna od tego rodzaju działań tutaj naprawdę wszyscy w tym zakresie powinniśmy każdy na miarę swoich możliwości działać wie pan, że współpracujące też blisko jest złość jest witamina, ale wiadomo jacy są jezuici Fundacja dajemy dzieciom siłę też jest na Tarn liście no tak, ale w ogóle jak może powstać, jakiego jakakolwiek czarna lista myśmy w tej sprawie notabene wystąpili do pani kurator Nowak z pytaniem ja przypomnę, że pani kurator Nowak ma już za sobą 1 proces przegrany ze związkiem Nauczycielstwa polskiego, ale to są organizacje, które wykonują swoją statutową powinność zostały legalnie zarejestrowany w Polskim systemie prawnym po polskim systemie organizacji pozarządowych mają pełne prawo w tej szkole uczestniczyć i zarówno pan jak ja jak i tysiące słuchaczy łatwo może sobie wyobrazić sytuację, której mówi pan minister Rzymkowski, że być może 1 rodzic mnie zechce wpuścić do szkoły organizacji najbardziej potrzebnej w sytuacji nie ma programu wychowawczego tej szkoły i organizacja do szkoły nie wejdzie no to jest już wydaje się, że np. absolutnego ubezwłasnowolnienia autonomii, bo na tym będę opowiadał rady pedagogicznej dyrektor szkoły i wskazanie instytucji na całkowity uwiąd uzależnienie od organu nadzoru pedagogicznego i to w sytuacji, gdy ten organ sam sobie świnie czy bardzo silnie upolitycznione ministra Czarnka i chodzimy i Władimira Putina skrytykował Sławomir Broniarz prezes związku Nauczycielstwa polskiego dziękuję panu bardzo Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: PORANEK - JAN WRÓBEL

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POSŁUCHAJ RÓWNIEŻ

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Słuchaj wszystkich audycji Radia TOK FM kiedy chcesz i jak chcesz - na stronie internetowej i w aplikacji mobilnej!!

Dostęp Premium

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA