REKLAMA

"Nie widzimy OZE jako elementu systemu, który nam może zagwarantować bezpieczeństwo energetyczne"

Połączenie
Data emisji:
2022-02-22 14:00
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
21:24 min.
Udostępnij:

OZE (farmy słoneczne i wiatrowe) chcą się rozbudowywać, ale potem mają problem z przyłączeniem do sieci energetycznych. O źródła problemu pytamy prezeskę Forum Energii Joannę Maćkowiak-Panderę oraz Grzegorza Wiśniewskiego, prezesa Instytutu Energetyki Odnawialnej.

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
czternasta 6 Jakub Janiszewski przy mikrofonie z nami są Joanna Maćkowiak Pandera szefowa forum energii dzień dobry dzień dobre i Grzegorz Wiśniewski prezes Instytutu energetyki odnawialnej dzień dobry dzień dobry, a będziemy mówili o tym jak też inwestycję farmy wiatrowe natrafiają na opór na problem teraz pytanie, czego ten problem wynika raczej na kwestie uzyskania zgody na przyłączenie instalacji do sieci ostatnio pojawiła się spora artykułów na ten temat właśnie to Rozwiń » jest ten to wąskie gardło to jest ten powód, dla którego te inwestycje nie mają sensu mimo tego, że słyszymy równocześnie takich wielkich planach choćby nie wiem tutaj przykładem jest Tauron, które planuje na powierzchni 16ha zbudować farmę wiatrową farmę fotowoltaiczną składającą się w 94 000 paneli fotowoltaicznych, więc wydaje się, że z 1 strony ten kierunek jest bardzo atrakcyjny wyrażające cenę energii wymuszają większe zainteresowanie fotowoltaiką, a z drugiej strony takie właśnie doniesienia o tym, że cała inwestycja właściwie może stanąć pod znakiem zapytania, bo właśnie pojawia się problem z przyłączeniem instalacji do sieci może na początek, żebyśmy dobrze zrozumieli ten temat spróbujmy wytłumaczyć jak działa taka farma wiatrowa co to oznacza to przyłączenie instalacji do sieci, gdzie tu jest ten podstawowy problem Joanna Maćkowiak-Pandera no właśnie ten problem nie dotyczy tylko farm wiatrowych, ale też w elektrowni słonecznych myślę, że to to jest ważne, żeby zrozumieć w tej chwili energetyka odnawialna stała się znacznie droższa energia jest czarna zwęgla czy gdy widzimy co się dzieje tym większa z już błyskawicznie rośnie opłacalność inwestowania źródła odnawialne, ale z perspektywy systemu jest kilka wyzwań po pierwsze, te źródła pracują nie pracują w sposób ciągły one są też przyłączane do sieci dystrybucyjnej które, która jest w Polsce dosyć słabo rozwinięta nie pracują w sposób ciągły, czyli powodują też wahania napięć co jest jakimś wyzwaniem dla dla operatora sieci dystrybucyjnej i to wszystko powoduje że, a inwestorzy tak naprawdę my nie mamy planów rozwoju źródeł odnawialnych te cele, które w tej chwili osiągamy te giga waty one są niezaplanowane i to jest najważniejszy problem nasze, że my właściwie tak nie potrafimy tych naszych politykach energetycznych państwa zaplanować tego rozwoju sensowny sposób, a jednocześnie poprosić dystrybutorów, żeby się do tego rozwoju przygotowali go to nie są wielkie nakłady, które byłyby konieczne do tego, żeby więcej o mogły się pojawić w systemie one są relatywnie niskie natomiast trzeba się przygotować trzeba inwestować w automatykę sieci i w szereg innych urządzeń, które ułatwiałyby rozwój o u źródeł odnawialnych, a teraz wydaje się, że w kontekście tego, o czym dzisiaj słyszymy co się dzieje w energetyce, gdzie i Niemcy wstrzymały oraz strefy certyfikację Nord Stream 2 to wydaje się, że jeszcze bardziej niż do tej pory potrzebujemy źródeł odnawialnych, bo to one właśnie nam gwarantują lokalną produkcję energii i brak zależności od importu paliw to jest naprawdę szczególnie ważne teraz i to jest ogromne wyzwanie Lewiatan właśnie niedawno pracował takie stanowisko dotyczące właściwie apel do ministra klimatu i do szefa URE po prostu liczba odmów przyłączenia nowych instalacji nowych elektrowni źródeł odnawialnych ze źródeł odnawialnych rośnie lawinowo i tylko w Tauronie to jest 25% jeszcze niedawno to było 5 i parę lat temu to było 200 od umów rocznie, a teraz jest 1200 w całym kraju, więc to jest bardzo bardzo dużo i możemy sobie rzeczywiście opowiadać o tym, że chcemy wydzieloną wyspą, a okaże się, że jest to technicznie niewykonalne, a z drugiej stanem właściwie o tym, że odnawialne źródła energii są niestabilne, że jest problem z przełączaniem ich do sieci, choć w zasadzie jest to problem rozwiązywany słyszymy od dobrych kilku lat i stąd pytanie czy coś się w tym obszarze zmienia to znaczy można 5 te polskie sieci są modernizowane rzeczywiście jednak korzystanie z energii słonecznej udział tej energii w miksie energetycznym Polski rośnie to pytanie do Grzegorza Wiśniewskiego dziękuję zapytanie wiemy, że zacznę od tego, że te problemy dotyczą rzeczywiście instalacji fotowoltaicznych słonecznych, dlatego że inne powody inne przepisy blokują rozwój energetyki wiatrowej, a ja wiem jak przywołałem farmy wiatrowe zupełnie przez pomyłkę to po prostu jest taki nawyk języka, więc zostawmy te farmy wiatrowej skupmy się na fotowoltaice naprawdę nie mamy za dużo czas, ale dokładnie ten sam problem i tak naprawdę my narzekamy na możliwości przyłączenia właśnie tych źródeł powodował zależnych, które często są w gestii firm niezależnych spółek energetycznych tzw. niezależnych producentów energii i w różnych krajach w ilości energii ze źródeł właśnie powodował zależnych są sieci w Danii jest to ponad 60 pracę w Niemczech 40 w całej Unii 30% przekroczyliśmy 10 pracy i rzeczywiście narzekania, że nie możemy przyłączyli się źródeł powodował zależnych w tym farmy fotowoltaicznej do sieci wychodzi od 20 lat no i energetycy powtarzali, że jak przekroczymy 3% udziału tych źródeł w systemie to system nie będzie działał potem przychodzi nam Blackout przy 5% tak mamy w tej chwili przekroczone 10 i rzeczywiście statystyki pokazują, że my możemy przełączyć znacznie więcej ale dlaczego tak się dzieje że, że nie przyłączamy Otóż pierwsza kwestia dotyczy w ogóle rynku energii, dlatego że ten rynek energii jest tak skonstruowany, że w zasadzie każde źródło odnawialne musiałoby się bilansować my i nie korzystamy z mechanizmów taryf dynamicznych mieniem mechanizmu dostosowania popytu do podaży mechanizmów Lem zużywania nadwyżek energii ze źródeł powodował zależnych np. system macie późniejsze i przez to sami siebie prostymi regulacjami wskazujemy na kłopoty druga kwestia Arno jak to się odbywa Otóż każde źródło również powodował zależne występują warunki przyłączenia do sieci i każde źródło jest traktowana indywidualnie natomiast można byłoby wprowadzić definicję hybrydy, kiedy wyłączymy źródła właśnie wiatrowej słonecznej wtedy one uzupełniają im jej sunie oddziaływują na sieć i na świecie w Europie stosuje periodyki w ogóle, czyli do tego samego źródła łączymy tego samego miejsca łączymy 2 źródła powodował zależnej możemy, więc przyłączyć trzeci by element to właśnie inwestycje w sieci tutaj trzeba jasno powiedzieć, że ci, którzy mają farmy wiatrowe i fotowoltaiczne oni płacą 50100% kosztów przyłączenia do sieci to są duże koszty o kielich to wynosiło 5% całej inwestycji teraz wynosi 101520%, czyli spółki operatorskie zostają pieniądze spółki operatorskie korzystają z miliardowej dotacji na rozwój dotacji unijnych na rozwój sieci właśnie, żeby przyłączać odnawialne źródła energii po tylko takie inwestycje mogą być zbiera w związku z tym co obserwujemy w tej chwili na rynku, jeżeli w 2019 RO odmowy tak wynosiły w granicach 600MW dwudziestym 2600 dwudziesty pierwszym 26GW i to wszystko zaczyna dziać jednocześnie w całym kraju w połowie ubiegłego roku właściwie wszystkie spółki zaczynają odmawiać no to jest zjawisko niespotykane w skali Europy i ono wymaga zbadania nie tylko takiej pogawędki radiowej przepraszam, ale to jest zjawisko poważne, ale póki sam mamy tylko pogawędkę radiową na razie po to tu jesteśmy, więc pytanie co się dzieje z tymi odmowami no z, jeżeli z długu odmowa powinna być wydana na podstawie ocenie wpływu oddziaływania danej instalacji na sieć w tej chwili te wnioski zwracane są w zasadzie bez rozpatrzenia mechanicznie i bez informacji, kiedy można w przyszłości będzie takie źródło przyłączyć w związku z tym sytuacja, jeżeli ona się dalej utrzyma zatrzyma całkowicie ten rozwój te prace deweloperskie i rozwój nowych mocy w związku z tym no my nie możemy sobie tak zostawić tematu tak, jaką teraz wygląda tylko przede wszystkim należy się bliżej przyjrzeć po pierwsze, jak wyglądały z by studia związane z wydawaniem warunków przyłączenia do sieci czytamy nie ma przedawnienia czy nie powinniśmy zmienić przepisów dotyczących rynku energii i umożliwić po prostu mniejsza elastyczność w w systemie, bo rzeczywiście uzbierało się już tyle faktów, że jeżeli nie podejmiemy działań sprawdzających najpierw wyjaśniający, a potem korygujący to w zasadzie być będziemy skazani na na import paliw, który jest zagrożony, a my, jeżeli nie mamy własnej generacji zgadzamy się na imporcie energii elektrycznej z zagranicy 1417 wrócimy po informacjach łączenie ich wdzięk krótki czternasta 24 Jakub Janiszewski przy mikrofonie z nami są Joanna Maćkowiak-Pandera oraz Grzegorz Wiśniewski rozmawiamy o odnawialnych źródłach energii o ich miejscu w Polskim miksie energetycznym i o problemach, jakie natrafiają z tych ostatnich doniesień wynika, że bardzo wiele tego rodzaju inwestycji jest wstrzymywane, bo nie otrzymuje otrzymuje decyzję odmowy odmowne w sprawie przyłączenia instalacji do sieci nie do końca wiemy, dlaczego tak się dzieje, ale to są obserwacje Instytutu energetyki odnawialnej, który właśnie reprezentuje w naszej audycji Grzegorz Wiśniewski, ale pytanie Anna Maćkowiak Pandera, jeżeli popatrzymy na tak długoterminową na długofalowo na stosunek Polski polskich producentów energii polskich odbiorców energii wreszcie polskich polityków do odnawialnych źródeł energii to właściwie można by powiedzieć że, gdzie to jest największy problem jak pani miała zidentyfikować to miejsce, w którym rzecz blokuje nasz największy problem wydaje się z związane z tym, że my nie widzimy źródeł odnawialnych jako elementu systemu energetycznego, którzy może nam zagwarantować realne bezpieczeństwo energetyczne i cały czas takie mam wrażenie, że traktujemy te źródła odnawialne jako taki kwiatek do kożucha taki listek figowy dla dla tej naszej czarnej energii zwęgla i to się odbywa taką falą właśnie takiego trochę przymusu, jakby ktoś zmuszał do tego, żeby rozwijać źródła odnawialne i to jest moim zdaniem główna przyczyna tutaj widzimy różne wahania boja Janowska pracując z sektora energii przepraszam za te słowa ja rozumiem mówi pani głównie o postawie polityków, bo jeżeli popatrzymy na skalę inwestycji razem za zainteresowanie jest drożyzna na rynku energii jednak wymusza zainteresowanie odnawialnymi źródłami energii to widać no zainteresowanie źródłami odnawialnymi w tej chwili jest kolosalne, zwłaszcza w przemyśle tutaj trzeba mieć świadomość, że to nie tylko bilansowanie systemu elektroenergetycznego, ale za chwilę przemysł będzie musiał się opowiadać konsumentom ile jak jest jego ślad węglowy, więc to napędza inwestycje tutaj jest naprawdę bardzo duża ilość kapitału potencjał jest ogromny inwestycyjny natomiast ja mówię tylko o politykach, którzy mają z tym problem politycy to jest jeszcze chyba odrębna kwestia, której może nie wiem dzisiaj chciałabym poruszać, ale na pewno też tradycyjna energetyka postrzega źródła odnawialne jako naczyń do tego, żeby one rzeczywiście wypełniły ten miks energetyczny potrzebna zmiana z filozofii działania o tym Grzegorz Wiśniewski mówił zwiększenie elastyczności systemu energetycznego bo trzeba by zrozumieć, że źródła odnawialne nie zawsze wieje nie zawsze świeci i że taka jest specyfika to nie jest coś dyskwalifikuje też podatek to trzeba uwzględnić w planowaniu i Tracy takiego systemu, czyli właśnie zagwarantować, że magazyny energii będą się pojawiać że, że będzie redukcja popytu, że będą zmienne ceny, które będą odzwierciedlały to, że czasami jest mniej energii czasami więcej i tu mam wrażenie, że to jest taka mentalna bariera naszego sektora energetycznego, który wyrósł zupełnie innych realiach, a teraz ma problem z tym, żeby rzeczywiście tej zmiany dokonać politycy na pewno w tym nie pomagają, bo ostatecznie właściwie dalej są tkwią w takim przekonaniu, że nic nie da wszystko jest za drogie, że każda zmiana jest też ryzyko że, że akceptacji społecznej no to innowacja to stanu umysłu tak niektórzy też mówią i to też dotyczy na pewno właśnie energetyki, ale który elementem tego systemu energetycznego najbardziej się tutaj bloku, gdzie cena pory największa cały czas wracam do tego pytania, bo no trudno traktować jako pewien monolit w kolorze ja może ja no bo tutaj na pewno to jest także w tej chwili źródła odnawialne zabierają część rynku źródłem konwencjonalnym, czyli Węglowym de facto i to jest największy też problem że, że po prostu elektrownie węglowe w związku z rozwojem źródeł odnawialnych zarabiają coraz mniej, bo pracują coraz mniejszą liczbę godzin, a jednocześnie muszą być utrzymywane w jakimś tam wymiarze do tego, żeby jak nie zawieje i nie zaświeci, żeby rzeczywiście ten system pracował i to wywołuje po prostu zamiast jakieś pragmatyczne podejście NATO zwiększają właśnie elastyczność tych elektrowni węglowych, tudzież budujmy nowe źródła bardziej elastyczne to powoduje, że o kursie nie jednak w ogóle nie pozwólmy się im rozwijać, bo to zło no bo to jest po prostu jakiś taki, że ze źródła w ogóle w ogóle takie przekonanie lata temu jak powstawały pierwsze prawo energetyczne w Polsce, że odbiorcy mieli więcej obowiązków niż praw i w zasadzie ta produkcja odbiór energii odbywał się w sposób ciągły, a to w tej chwili bardzo radykalnie się zmienia i odbiorca, czyli my gospodarstwa domowe przemysł jest coraz bardziej aktywny mamy możliwość instalowania własnych od źródeł na jej duża energetyka ma z tym problem musi trochę posunąć po prostu musi trochę miejsca zrobić, a jednocześnie odnaleźć w tej rzeczywistości biznesowej, żeby jakoś dalej na siebie zarabiać ci i to wywołuje duży opór jak nie ma instytucji takich, które by pokazywały jak to zrobić i przywracały wiarę, że zmiana jest możliwa no to zaplanujemy się we własne nogi strzelamy sobie stopa pytanie do Grzegorza Wiśniewskiego Antoszkiewicz jako taką wojnę z węgla ze słońcem wiatrem na pewno te źródła, które służą wytwarzaniu energii one w sposób oczywisty konkurują, bo zużywamy określoną ilość energii i jeżeli rośnie wykorzystanie takiej energii źródeł odnawialnych na to źródła węglowe gazowe produkują mniej, ale to jest tylko jeden z przejawów problemu, którym mówimy, bo np. spółki energetyczne nie mają nic przeciwko budowie elektrowni atomowych, a to, dlatego że są źródła centralne i bessą to zrób budowane właśnie przez te duże grupy, a my mamy problem moim zdaniem nie tylko po stronie wytwarzania, ale również po stronie sieci, dlatego że mamy duże koncerny energetyczne państwowe, które nie są całkowicie własnościową rozdzielone, bo to są te same firmy, które wytwarzają energię dystrybuują energię nie przesyłają w końcu sprzedają w związku z tym operator chce być niezależny nie zawsze konserwatywnym elementem systemu operator sieci, bo energetycy oraz generalnie są konserwatywni możesz to nie jest wada w sensie światopoglądu, ale nie może być pewien problem, jeżeli chcemy transformować się energetykę i rzeczywiście one dbają przede wszystkim o interesy swoich sióstr braci, które żyją akurat z węgla i wydają się że, że my potrzebujemy rynku teraz co w tej sprawie zrobić oczywiście to nie jest szybki temat do szybkiego rozwiązania, dlatego że te inwestycje i zmiany tych regulacji wymagają czasu wydaje się, że to, o czym mówiła Joanna bardzo ważne, że w tej chwili olbrzymie zdolności przyłączeniowe wykorzystane są po stronie odbiorców przemysłowych energii my zrobiliśmy taką prognozę rozwoju fotowoltaiki do 2030 roku ta wychodzi 27GW, ale 4 jego watów to właśnie jest przemysł, w którym może przyłączyć te źródła do sieci i zużyć dałem nie obciążając w ogóle systemu energetycznego obręcze, że powinniśmy w tej chwili do momentu zmiany polityki inwestycyjnej przyśpieszenia inwestycji zmiany zasad rynku na rzecz energetyki odnawialnej powinniśmy te zasoby wykorzystać również bez problemu siecią mają zwykle prosumenci gospodarstwa domowe, dlatego że ze względu na słabość sieci niskiego napięcia i instalacje są coraz częściej wyłączane szczytach produkcji w związku z tym i powinniśmy zapewnić magazyny ciepła, żeby mogli te nadwyżki przerzucić zamiast do sieci na podgrzanie ciepłej wody no i potrzebujemy ogólnokrajowego studium przyłączeniowe ego energetyki odnawialnej rozproszonych źródeł energii ostatnio w Polsce było robione w 2002 roku i od tego czasu w zasadzie nie mamy w studiu i tak naprawdę dowiadujemy się też bajkę, że ktoś nas nie przyłącza albo nas odłącza od sieci i cała ta wiedza dziś jest ukryta właśnie w tych dość zawiłych relacjach pomiędzy spółkami dystrybucyjnymi, a ich siostrami, które energię wytwarzają i nie sprzedają potrzebujemy więcej informacji przejrzystości na tym rynku będą ograniczenia techniczne rozumiemy natomiast nie rozumiemy tego, że się nic w tej sprawie nie robi dziękuję bardzo, Grzegorz Wiśniewski prezes Instytutu energetyki odnawialnej i Jan Maćkowiak Pandera szefowa forum energii by państwo moimi gośćmi 1434 za chwilę jest raport gospodarczy program przygotowała Martyna Osiecka realizował Kamil Wróblewski Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: POŁĄCZENIE

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Wszystkie audycje, kiedy chcesz! Teraz TOK FM Premium 30% taniej: podcastowe produkcje oryginalne, Radio TOK FM bez reklam i podcasty z audycji. Nie zwlekaj, słuchaj wygodniej!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA