REKLAMA

"Ci, którzy psuli i psują mechanizm wymiaru sprawiedliwości są autorami projektów mających go naprawić"

Poranek Radia TOK FM
Data emisji:
2022-02-23 07:40
Prowadzący:
Czas trwania:
13:24 min.
Udostępnij:

"Żaden ze złożonych projektów ustaw nie rozwiązuje podstawowego problemu - mechanizmu powoływania sędziów. System jest zatruty" - Rozwiń »
prof. Mirosław Wyrzykowski, sędzia Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku Zwiń «

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
poranek Radia TOK FM siódma 44 to jest środowy poranek Radia TOK sam Maciej Głogowski dzień dobra naszym gościem jest pan prof. Mirosław Wyrzykowski sędzia Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku dzień dobry panie profesorze dzień dobry panu dzień dobry państwu już niejeden nawet nie 2 mamy wiele projektów zmian w Sądzie Najwyższym i w związku z tym zastanawiam się czy już jest ich tak dużo, że właściwie jest z czego wybierać można liczyć na to, że posłanki Rozwiń » posłowie uchwalą prawo, które przywróci ład porządek tak powiem w Sądzie Najwyższym losy każdego projektu w parlamencie są nieprzewidywalne i stare powiedzenie mówi, że jeżeli parlamenty obraduje to trzymaj swoją kieszeń na zamkniętą i trzymaj swoje życie w bezpiecznej odległości od parlamentu UE to okazji zmian podatkowych uchwalonej w zeszłym roku to warto było to przypomnieć teraz sobie uświadomiłem, ale wróćmy do Sądu Najwyższego tak jest ja myślę, że my mamy do czynienia z sytuacją, w której w parlamencie w sejmie znajdują się w istocie 4 projekty ustaw, które dotyczą wymiaru sprawiedliwości i one obejmują każdy z nich obejmuje różne zakresy regulacji to co jest najważniejsze i jest decydujące w kontekście naszych relacji z Unią europejską jest my po pierwsze, likwidacja Izby dyscyplinarnej w Sądzie Najwyższym Sądzie Najwyższym tak jak to wynika, że orzeczeń Trybunału sprawiedliwości Unii Europejskiej po drugie, przywrócenie sędziów, którzy na mocy orzeczeń tego właśnie organu, czyli Izby dyscyplinarnej albo zostali zawieszeni albo został zawieszony immunitety, kto jest 6 sędziów czeka dalszych stałych na taką decyzję i przywrócenie sędziów do do prac i jakie są projekty po pierwsze, prezes projekt prezydenta po drugie, projekt poselski firmowany przez Prawo i Sprawiedliwość po trzecie projekt poselski firmowany przez solidarną Polskę i po czwarty projekty partii opozycyjnych, które jest oparty na założeniach opracowanych przez Stowarzyszenie sędziów Iustitia i powinniśmy zastanowić się UE, który z tych projektów największym stopniu odpowiada po pierwsze, modelowi i wyznaczonemu przez polską konstytucję po drugie, regułą i zasadom i oczekiwaniom, które są wręcz nakazem, które zawarte są w orzecznictwie nie tylko europejskiego Trybunału sprawiedliwości, ale także Trybunału praw człowieka w Strasbourgu, a i tak po kolei w istocie, gdyby w tym prezydencki projekt przewiduje, że będzie powołana zamiast Izby dyscyplinarnej izba odpowiedzialności i sekson sędziów, tyle że pozostają w sadzie w Sądzie Najwyższym sędziowie co, do których istnieją sędziowie z Izby dyscyplinarnej obecnej co, do których zgłaszane są podstawowe wątpliwości czy są to sędziowie w rozumieniu konstytucji prawa europejskiego, dlatego że zostali mianowani w procedurze wątpliwej z punktu widzenia standardów europejskich standardów konstytucyjnego rzecz dotyczy bowiem funkcjonowania Neo krajowej rady sądownictwa, która jest organem niespełniającym warunków niezawisłości i niezależności sędziowskich, jeżeli będziemy szli tropem wyznaczonym przez projekt prezydenta to oznacza, że sędziowie Izby dyscyplinarnej dzisiejsi sędzia zostaną rozproszeni 3 przesunięciu do innych izb Sądu Najwyższego, a te i sędziowie tych i pozostałych izb Sądu Najwyższego mają wybrać spośród siebie 30 sędziów spośród, których to 30 sędziów z 11 będzie mianowanych przez prezydenta i będzie wchodziła będą tworzyli izbę dyscyplinarną rejonowe, czyli odpowiedzialności zawodowej sędziów to nie zmienia istoty sprawy dlatego, że to co jest istotą i i co powoduje, że system jest zatruty nie zostaje zmienia, a czy pozostałe projekty te zgłoszone przez partię Prawo i Sprawiedliwość oraz najnowsze zgłoszony wydaje się najbardziej skrajne przez solidarną Polskę też pozostawiają ten podstawowy problem nie rozwiązują go żaden z tych projektów z wyjątkiem projektu przedstawionego przez Stowarzyszenie Iustitia i przejęty przez oprócz partie opozycyjne żaden z tych projektów nie rozwiązuje podstawowego problemami lecie mechanizmu powoływania sędziów w tym sędziów Sądu Najwyższego to co proponuje bym projekt Prawa i Sprawiedliwości nazwijmy to to jest ustawa o ochronie niezawisłości sędziowskiej i szczególnych zasadach odpowiedzialności karnej dyscyplinarnej sędziów i usług ten projekt ustawy przewiduje pozostawienie Izby dyscyplinarnej jako organu, który ma orzekać w sprawach odpowiedzialności dyscyplinarnej przedstawicieli innych zawodów prawniczych aniżeli sędziowie sędziowie mają mieć odrębny tryb odpowiedzialności dyscyplinarnej prokuratorzy radcowie prawni adwokaci mają podlegać odpowiedzialności dyscyplinarnej w ramach procesowej realizowanej w izbie dyscyplinarnej, więc to nie i nie rozwiązuje problemu co więcej, gdy patrzą na projekty, o których mówimy o ochronie niezawisłości sędziowskiej szczególnych zasadach odpowiedzialności karnej dyscyplinarnej sędziów to czytam wstęp do tego projektu do tej ustawy, o które stanowi m.in. że tę ustawę uchwala się w celu wzmocnienia ochrony konstytucyjnej zasady niezawisłości sędziowskiej w szczególności dla zapewnienia, że sędziowie nie będą pociągani do odpowiedzialności karnej ani dyscyplinarnej za wydanie określonej treści orzeczenia poza wyjątkowymi przypadkami rażącego naruszenia prawa kończył, że my był k prawnikom, a staje przed oczami też wstęp do ustawy kagańcowej z 2019 roku na mocy, której dzisiaj szykanowani są sędziowie, którzy wykonują swoje obowiązki zawodowe chcę zwrócić uwagę na to, że projekty, które zostały przedstawione są projektami, których auto Wang są podmioty uczestniczące skutecznie w mechanizmie niszczenia wymiaru sprawiedliwości w Polsce, bo przecież cały problem zaczął się w roku 2017, gdy prezes najpierw prezydent zawetował 2 ustawy o Sądzie Najwyższym i o krajowej radzie sądownictwa uchwalone przez Sejm, a następnie przedstawił własne projekty, które w istocie powtarzały to co zostało zakwestionowane w ramach weta politycznego i dzisiaj ci, którzy psuli i psują mechanizm wymiaru sprawiedliwości są autorami projektów, które niczego nie no bo to wciąż oni są dysponentami władzy w Polsce, więc są autora tych projektów to prawdopodobnie na bazie ich projektów powstanie ten ostateczny jeśli w ogóle do tego dojdzie, chociaż mamy sygnały tej politycznej woli by jakąś zmianę uchwalić jak rozumiem w podsumowaniu tego, o czym pan panie profesorze powiedział nie mamy żadnej pewności, że to co zostanie uchwalone będzie jakimś krokiem do rozwiązania problemu ja myślę, że jeżeli byłoby uchwalone zabijane jakiś jakaś synteza tych projektów uchwalona ustawa to mamy poważne wątpliwości czy będzie to ustawa zgodna z konstytucją, dlaczego dlatego, że dotychczasowe regulacje związane z wymiarem sprawiedliwości na wszystkie były obciążone niekonstytucyjnością i gdy patrzy na jakikolwiek projekt de w dotyczące tej materii też zgłoszony przez organy władzy publicznej to ja przypisuję takiemu projektowi domniemanie jego niekonstytucyjności nie domniemanie konstytucyjności to domniemanie niekonstytucyjności jest pochodną doświadczenia, jakie mamy w zakresie regulacji wymiaru sprawiedliwości w wydaje mi się, że ta rozmowa o tym co się będzie działo w wymiarze sprawiedliwości w Polsce co się będzie działo z polską praworządnością nie jest dzisiaj i nie mniej ważna od innych tematów, które stają się wiodące w publicznej debacie, bo praworządność jest nieodłączną częścią naszej pozycji w unii europejskiej ta z kolei powinna być teraz jak najmocniejsza w obliczu tej nowej normalności, która przed nami stoi panie profesorze, podsumowując rozumiem, że pozostaje nam tylko czekać, jaki ostatecznie projekt w jakim trybie, jakim czasie zostanie opracowany w te sygnały polityków są różne ja myślę, że nie tylko pozostaje nam czekać jak jak projekt jak projekty zostaną koniec końców przepracowany będzie 1 ustawy, ale też mamy prawo oczekiwać, że partnerzy w i Unii Europejskiej w komisji europejskiej w parlamencie i podamy ewentualnie w Trybunale sprawiedliwości Unii Europejskiej będą dokładna czytali i nie radzą nie na i nie nie dał się nabrać na poziom rozwiązania problemu, ale usłyszeliśmy takie sygnały, że przynajmniej dobrze przyjęto chęć podjęcia sprawy, ale przecież, jeżeli popatrzymy na wyroki Trybunału sprawiedliwości luksemburski i europejskiego Trybunał praw człowieka w Strasburgu to mamy w tej chwili 22 fundamenty, na których musi opierać się Polska regulacja po pierwsze, niezawisłość sędziowska niezależność sędziów tak jak jest rozumiana i w prawie europejskim oraz dług i element to jest systemowy charakter zmian innymi słowy nie chodzi o poszczególne rozwiązania tylko o to jak one w całości w jakim zakresie odpowiadają owym standard, a do tego projekty te 3, bo nie rozmawialiśmy o tym opozycyjnym te 3 nie zmierzają jak rozumiem zobaczymy czy dzisiaj Sejm podejmie pierwszą próbę jakiejś pracy być może wspólnej panie profesorze tak to czas naszej rozmowy właśnie się skończył, a jeszcze nie ukrywam miałem kilka pytań zupełnie innych niższe same projekty dotyczące zmian w Sądzie Najwyższym bardzo dziękuję za rozmowę pan prof. Mirosław Wyrzykowski sędzia Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku dziękuję bardzo, bardzo dziękuję Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: PORANEK - MACIEJ GŁOGOWSKI

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POSŁUCHAJ RÓWNIEŻ

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium 40% taniej. Radio TOK FM bez reklam, podcasty z audycji i podcasty tylko dla Subskrybentów.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA