REKLAMA

Jakie korzyści podatkowe wspierają działalność innowacyjną? [sponsorowane]

Innovation Coach
Data emisji:
2022-02-28 04:20
Audycja:
Czas trwania:
33:27 min.
Udostępnij:

Komu przysługuje Ulga podatkowa na działalność badawczo-rozwojową? Rozwiń »
Jak wygląda procedura ubiegania się o ulgę.?Ile wynosi odpis, opowiada Marcin Sowa, naczelnik wydziału Rady Innowacyjności w Departamencie Innowacji i Polityki Przemysłowej Ministerstwa Rozwoju i Technologii Zwiń «

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
Szanowny panie drodzy panowie spotykamy się już po raz kolejny szósty odcinek tej serii naszych rozmów z ekspertami rozmów dotyczących innowacji, bo w związku z tym, że właściwie luty marzec wiosna, czyli taki moment, w którym przedsiębiorcy podpisali pewne plany noworoczne jest też takim ciekawym interesującym czasem pełnym refleksji i pełnym takiego myślenia o tym co można by zrobić inaczej albo lepiej albo obficiej albo bardziej dokładnie w porównaniu do tego co naszym Rozwiń » przedsiębiorstwie działo się wcześniej tu właśnie jest nasza propozycja Szanowni Państwo cały nasz cykl jest właśnie po to, żeby zachęcić was drodzy przedsiębiorcy do tego, żeby sięgać po pomysły po innowacje po pieniądze unijne pieniądze rządowe, ale również to jest chyba przede wszystkim ważne sięgać również po doświadczenie ekspertów i stąd właśnie ta nasza seria, w której również zachęcamy państwa do brania udziału w tym właśnie programie, dzięki któremu z wiedzy ekspertów można czerpać jeśli zdarzyło się tak Szanowni Państwo słyszą nas państwo po raz pierwszy w tym szóstym odcinku naszego podcastu odcinków, którym będziemy za chwilę rozmawiać na temat zachęt podatkowych wspierających działalność innowacyjną i no to odsyłam do poprzednich 5 odcinków, ale umówmy się, że to za chwilę najpierw poświęcimy uwagę naszemu zagadnieniu oczywiście, bo rozmawiamy z kolejnym bardzo ciekawym ekspertem z panem Marcinem Sową naczelnikiem wydziału rady innowacyjności w departamencie innowacji i polityki przemysłowej ministerstwa rozwoju technologii panie Marcinie dzień dobry dzień dobry wszystkim długa poważna nazwa, ale temat jest taki no powiedzmy dosyć istotny i Warty tego, żeby potraktować poważnie, czyli mianowicie zachęta podatkowa czy zachęty podatkowe wspierające działalność innowacyjną i o nich będziemy rozmawiać aktor padnie dobrze, że pan redaktor powiedział zachęty po jem już troszeczkę tych instrumentów nam się uzbierało były do tej pory 2, które funkcjonowały i można powiedzieć dodatkami nakładkami jak pan sobie swoje organy unijne natomiast począwszy od br. doszły kolejne instrumenty podatkowe między dysponujemy już całą paletą uległ ulg, które przysługują przedsiębiorcom, jakie typy działalności albo w ogóle, jaka działalność kwalifikuje się do tych ulg, o których dzisiaj rozmawiamy już tłumaczyć ulgi podatkowe dlatego są moim ulubionym instrumentem, jeżeli jak dzieci być może też powinny być ulubionym instrumentem wszystkich przedsiębiorców, dlatego że są bardzo uniwersalne, dlatego że przedsiębiorca sam decyduje czy zły skorzysta przy mnie one są bardzo demokratyczny nie wymagają składania wniosków nie wymagają oszczędny ekspertów przedsiębiorca sam, decydując się na prowadzenie takiej innej działalności może zdecydować czy skorzystał z instrumentu pt. muzyka podatkowe czy nie dlatego jest to instrument zupełnie innych takich instrumentów, które są finansowane ze środków europejskich tam mamy szczegółowe procedury właśnie oceny wniosku nie są to instrumenty automatyczne natomiast w przypadku podatkowej jest to wszystko o tyle prostsze, że to sam przedsiębiorca, decydując się na skorzystanie z takiej ulgi sam wszystko wypełnia można powiedzieć wieszam sobie przyznają go oczywiście nie oznacza, że urząd skarbowy nie ma możliwości skontrolowania oczywiście że, a ma natomiast chodzi o to, że to jest instrument, gdzie wszystko tak naprawdę jest lęk przedsiębiorców od niego zależy czy skorzysta z instrumentu czy nie odnośnie tego są instrumenty większość tych instrumentów, które ma ten najważniejszy z nich katalog kolana działalność badawczo-rozwojową i nie jest instrumentem, który byłby objęty reżimem pomocy publicznej to, dlatego że jest dostępny dla każdego przedsiębiorcy niezależnie od jego wielkości miejsca ulokowania prowadzenia biznesu niezależnie od tego, jakiej branży przedsiębiorca działa wyznacznikiem tylko i wyłącznie jest prowadzenie działalności badawczo-rozwojowej, która jest zdefiniowana również w ustawach podatkowych to analogiczne też znicze jak w ustawie o nauce i również są to 5 analogiczne z tymi, które funkcjonują we wszystkich państwach Unii Europejskiej mam bardzo uniwersalne czyli, prowadząc prace badawczo-rozwojowe przedsiębiorca może skorzystać z ulgi nie ma tutaj pomocy publicznej pomoc publiczna pojawia się przy ulgach podatkowych wtedy, kiedy jakiś procent czy jakiejś części Kulka jest selektywna i dotyczy niektórych przedsiębiorców mamy przykład takiej ulgi to jest ulga podatkowa dla przedsiębiorców, którzy posiadają status centrum badawczo rozwojowego to jest ulga bardzo podobna do ulgi proszę nowej troszeczkę rozszerzony jest katalog kosztów i wysokość niektórych dodatkowych odpisów jest trochę wyższa z tego względu ta część, która niejako wystaje ponad zwykłą normalną ulgę podatkową badawczo rozwojową jest pomocą publiczną natomiast ta najzwyklejsza dostępna dla każdego podatnika ulga plus nie jest pomocą publiczną co jest oczywiście znakomitym ułatwieniem malował każdą pomoc publiczną należy odpowiedni sposób sprawozdań tutaj nie mamy tego obowiązku jedynie obowiązkiem, który tak na przedsiębiorcy ciąży jest rozliczenie się z fiskusem ze swoich dochodów i przy okazji takiego rozliczenia następuje również skonsumowanie ulgi badawczo-rozwojowej, czyli po prostu wystarczy orientować w tych ulgach, które już, że tak powiem są na wyciągnięcie ręki po prostu zdecydować, z której możemy skorzystać no i przeprowadzić odpowiednie procedury, które nie są tak skomplikowane albo nie są tak złożone jak te procedury, które nazwałbym czynnymi, czyli te, w których pieniądze należy się postarać tylko trzeba po prostu sprawozdań w tym sensie te swoją działalność, bo ona się do takich ulg kwalifikowała to tak tytułem podsumowania proszę powiedzieć czy skorzystanie z ulgi wymaga jakichś specjalnych procedur albo jak wygląda to sprawozdanie w momencie rozliczania się z fiskusem poza tym, że jesteśmy świadomi tego, że taka ulga nam się należy albo możemy z niej skorzystać, tak więc wiadomo, że prace badawczo-rozwojowe generują dodatkowe koszty, bo są związane z jakimiś kosztami, które podatnik ponosi w chwili obecnej można różnorakich posłów dokonywać odpisów kosztów formalnie zazwyczaj stanowione albo raz na rok albo albo co miesiąc zależności, jakie koszty taki sposób są ponoszone kiedyś bardzo dawno temu rozliczanie kosztów prac badawczo-rozwojowych było też problematyczne byłoby skomplikowane, ale to są bardzo, jakby czas z już ma, czyli przedsiębiorca, prowadząc prace badawczo-rozwojowe generuje pewne koszty to są koszty związane choćby np. zatrudnienie pracowników to są koszty związane z jakimiś paniami inne to są mogą być koszty związane z wykorzystaniem odpowiedniej aparatury badawczej albo współpracy z jednostką naukową pełen katalog tych kosztów jest oczywiście napisane w ustawie tak Polska mieli szansę stanowi przypadku przedsiębiorców, którzy są ci owcami tak jest art. 18 ustawy o ponad na temat osób prawnych anten katalog kosztów jest tożsame należy ściśle jego przestrzegać i teraz na koniec roku podatkowego uniezależnić to jest koniec roku kalendarzowego, w którym przedsiębiorstwach to się nie pokrywa natomiast każdy przedsiębiorca jest obowiązany złożyć rozliczenie swoje to jest 8 i rozliczenie kosztów prac badawczo-rozwojowych należy złożyć ma odpowiednim załączniku do tego ci 8 to jest dług, który nazywa się bardzo ładnie Cerber pan należy, więc wszystkie koszty, które w ciągu roku podatkowego podatnik poniósł należy je sumować i należy odjąć od podstawy opodatkowania to jest w Polskim prawodawstwie rozliczania podatków to jest najbardziej taka przystępna forma konsumowania ulgi podatkowej robimy to raz na rok, składając ten odpowiedni druk o CIT PRA Spielberg również prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą są uprawnieni do tego, żeby korzystać z ulgi badawczo-rozwojowej i w formie takiego dodatkowego odpisu od podstawy opodatkowania odlicza się poniesione koszty i efektywnie podatnik zmniejsza swoją podstawę opodatkowania i tak naprawdę zmniejsza swój podatek przez ostatnie 3 lata ten dodatkowy odpis wynosił 100% poniesionych kosztów, czyli w ciągu roku rozliczaliśmy ponoszone koszty normalnie na koniec roku podatkowego jeszcze raz niejako je rozliczali w tym roku nastąpiła zmiana fiskus okazał się jeszcze bardziej hojny i niektóre elementy kosztowe ulgi badawczo-rozwojowej rozliczamy wysokości 200% dodatkowego odpisu to są koszty pracy koszty pracy i narzuty na koszty pracy to jest największa część kosztowa ulgi, bo ona w zależności od roku stanowi 7075% wszystkich kosztów rozliczanych przedsiębiorców, czyli niejako to co pracodawca płaci swoim pracownikom bądź osobom współpracującym tutaj też kosztami są mody chodziła umowy zlecenia rozliczamy na koniec roku jeszcze raz 2× tyle to jest bardzo duże oraz w kierunku podatników jak powiedziałem jest więcej 34 wszystkich generowanych kosztów i w ten sposób się odbywać przedsiębiorca sam wylicza jako wysokość swojej ulgi sam sobie to wszystko wpisuje, a urząd skarbowy to tylko koniec końców kontroluje tak jak ma prawo kontrolować każde złożone zeznanie podatkowe i Marcin Sowa naczelnik wydziału rady innowacyjności w departamencie innowacji i polityki przemysłowej ministerstwa rozwoju technologii jest państwa moim gościem pani naczelnik to może skorzystać z takiej ulgi, jakie są jej warunki pytam o to, bo ja zakładam, że oczywiście większość osób, które się rozlicza to już wie, że im przysługują takie ulgi, ale jeżeli wśród naszych słuchaczy są tacy, którzy nie są jeszcze tego pewni to może upewnijmy komu takie ulgi przysługują ulga badawczo-rozwojowa przysługuje każdemu warunkiem jest tylko spełnianie definicji ustawowej to znaczy należy po prostu prowadzić prace badawczo-rozwojowe no bo tylko wtedy może generujemy koszty związane z pracami badawczo rozwojowe i należy być zgodnym z definicją, czyli prowadzić prace badawczo-rozwojowe w sposób systematyczny i w celu zwiększenia zasobów wiedzy oraz wykorzystania wiedzy do tworzenia nowych zastosowań, a ta definicja jest dość ogólna dość szeroka natomiast kluczowe jest tutaj ta systematyczność to znaczy dobrze, żeby te wydatki, które przedsiębiorca chciałby rozliczeniami nie były wydatkami jednorazowymi, żeby one były zawarte w jakiś sposób dokumentach przedsiębiorstwa w sposób usystematyzowany logiczny choćby czy Warszawy był plan prowadzenia działalności badawczo-rozwojowej autorzy w ogóle istniała jakakolwiek koncepcja rozwoju poprzez prowadzenie prac badawczo-rozwojowych i tyle tak naprawdę to jest jedyna no i trzeba ponosić koszty także wprowadzić pracę w sposób systematyczny i ponosić koszty i oczywiście prawidłowo je wyodrębnić czy koszty prowadzenia prac badawczo-rozwojowych muszą być w systemach księgowych Przedsiębiorczej widoczne zauważone wyodrębnionego tylko wtedy będziemy w stanie prawidłowo wyliczyć szybkiego z i inne ulgi wspierają działalność innowacyjną ulga badawczo-rozwojowa to jest jakby początek procesu od dłuższego czasu funkcjonuje unika dla beneficjentów końcowych czy takim idealnym świecie to wygląda w ten sposób, że przedsiębiorca prowadzi prace badawczo-rozwojowe dziś efekcie coś powstaje jakiś pomysł, który ten pomysł jest później wdrażane w życie realizowane w życie petenci jakoś Innowacyjna usługa czy będziemy krok w każdym czasie walczyć z reklam wydaje się i funkcjonuje już ulga, którą z Ameryki boks to jest spółka związana z komercjalizacją praw własności intelektualnej, które są pozyskane w wyniku własnej działalności badawczo rozwojowych czyli, jeżeli podatnik wprowadził jakieś prace badawczo-rozwojowe na ich podstawie opracował nowy produkt i ten nowy produkt sprzedają, ale jest w tym produkcie i to na część można powiedzieć badawczo rozwojowa sam badawczo-rozwojowych to wyodrębniając koszty takich prac badawczo-rozwojowych oraz przychody związane z tym akurat produktem, który sprzedajemy to wówczas Bartek od tego typu dochodu nazywamy, a Piccolo Jackiem i on jest w wysokości 5% zarówno dla podatnika CIT jak gra podatnikami natomiast, żeby nie było tak prostą i to również w tym przypadku takie przy budzie badawczo-rozwojowej są określone koszty, jakie możemy odliczyć to tutaj ustawa definiuje, jakie to są te prawa, których komercjalizacja podlega pod najem boss i to są prawa typu patent to jest można powiedzieć najbardziej oczywiste, ale jest też prawo ochronne na wzór użytkowy te nazwy są zbliżone, więc powiem tak od razu wzór użytkowy to jest np. nowa funkcja mebla połączyły je zbudujemy latających loty przepraszał, ale wtedy Pacanowa całe lato to będzie polegało prawo o ochronę zwiększ owych to jest prawo rejestracji wzoru przemysłowego to jest np. inny kształt mebla ciągle myślimy o fotel, który może nie lata będzie zupełnie inaczej wygląda dziś wszystkie inne są też oleju da nam się to zarejestrować również jest sprawą rejestracji wzoru przemysłowego jest również prawo, które będziemy mogli skorzystać z podatku lepiej to jest prawo rejestracji topografii układu scalonego to są dodatkowe prawa ochronne na produkty lecznicze i prawo rejestracji produktu leczniczego jest też prawu pro, którym mowa w ustawie o ochronie prawnej odmian roślin to również to tylko na podatek podatek jak również autorskie prawo do programu komputerowego to jest dość skomplikowana ulga podatkowa ona nie jest najprostszy sposób waniu natomiast jako taką nam, że to jest przy ulga bardzo prosta atakował z tego względu, że w tym PIT podatku należy bardzo dokładnie rygorystycznie przypisać koszty prowadzenia prac badawczo-rozwojowych później z przychodami, które osiągamy tego prawa i określić, jaki jest udział ich już w przychodach to może być trudne, ale dla małego przedsiębiorcy młodego przedsiębiorcy, który swoją filozofię buduje właśnie w oparciu o komercjalizację tego co wymyślił to będzie to stosunkowo najprostsza to nie jest nigdzie na świecie instrument czy bardzo popularny jak pamiętam robiliśmy różnego rodzaju analizy, a np. takiej w wielkiej Brytanii było 2 tysięcy przedsiębiorcom, którzy z niego korzystanie z Berlina, choć dobrze pamiętam, bo około 200 wie czym to jest można powiedzieć taki niszowy podatek w Polsce jest on dość popularna uwagi na ostatni kwalifikowany, a czy prawo autorskie do programu komputerowego i dość dużo relatywnie duża podatników podatku PIT korzysta ze wsi, bo czuł w roku 2020 to już było ponad 4000 takich podatników natomiast liczba podatników CIT wyniosła w roku 2020100 przedsiębiorców w pierwszym roku 2019 po 54, czyli tutaj poniosą duże liczby natomiast, że wzrosty są zauważane nie tylko urzędy nie podam, bo z ulgi podatkowej będzie już RN korzystały też w roku 2000, więc dwudziestym 31237 podatników to już liczby dużo mniejsze IT wzrosty są również dość dynamiczne mamy nadzieję, że zmiana, która weszła w życie od początku tego roku, czyli znaczące zwiększenie, iż na koszty pracy i koszty kontraktowe zwiększy również zainteresowanie tą zależne w tym, zwłaszcza że żyjemy ze statystyk GUS-u wynika, że w Polsce liczba przedsiębiorstw, które prowadzi proces dotyczy rozwoju to jest około 6400 przedsiębiorców to też nie jest one bardzo wysoka, ale stale rosnąca zależało nam by chcielibyśmy, żeby wszyscy przedsiębiorcy, którzy prowadzą prace badawczo-rozwojowe korzystanie z tego instrumentu jeszcze tak nie jest, ale mamy nadzieję, że Nikodema przedsiębiorcy przyzwyczają się to tej ulgi są urzędy skarbowe też będą miały większą wiedzę jakiś sposób, który choćby sprawdzać kontrolować przedsiębiorców prowadzących działania także przyrosty mamy bardzo duże polowaniu tu do roku 2016 roku dzisiaj kilka weszło w życie od młodszych kaset, które sprostały stąd też myśl nasza rola, żeby troszkę krzewić wiedzę na temat i ulg dotyczących działalności +0 i tych dotyczących rozliczenia PIT boks czy te ulgi można ze sobą łączyć, gdyby ktoś np. rozważał taką kwestię swojej działalności tak od początku tego roku już można wcześniej było to niemożliwe były tak to są takie zapisy dotyczące takie, jakie bezpieczniki to znaczy 1 kosz można było kalkulować tylko 1 ulicy co też ma np. swoje następstwa, że przedsiębiorcy, którzy mają zwolnienie strefowe nie mogą korzystać z ulgi badawczo-rozwojowej w tej części, jakiej korzystają ze zwolnienia strefowego to znaczy, jeżeli koszt przynależy do zwolnienia strefowego nie może być kosztem budżetu Plusa chodzi o to po prostu, żeby nie odliczać dwukrotnie, choć wielokrotnie tego samego kosztu to jest takie zabezpieczenie to samo funkcjonuje czy rachunkiem naszej ma przedsiębiorca, prowadząc prace badawczo-rozwojowe częściowo finansuje z grantu niezależnie od tego z jakiego pochodzenia jestem w Cannes to co przedsiębiorca dostanie w formie grantu tą nie może być kosztem, ale np. udział własny, bo najczęściej jest także na określone cele należy zabezpieczyć udział własny udział własny jak najbardziej może być rozliczanych Grzegorczyk rozwojowej osi, ale to co dostanie prawa grantu już też chodzi o to, żeby to jest się publiczne, żeby tego samego kosztów nie używać wielokrotnie natomiast zrobiono wyjątek od tego roku można łączyć usług IT ZUS z ulgą badawczo-rozwojową oczywiście trzeba pamiętać że, aby podatek wynosi 5%, więc już tutaj ta potencjalna korzyść będzie odpowiednio mniejsza rodzonego ulga podatkowa, jakiej jest zwiększany bazuje na tym co ci jak na in, jeżeli podatek jest nieduży to również i uzyskać ulgi będzie odpowiednio dziś Anna oczywiście jest już od początku tego roku połączone, czyli można czy można łączyć te ulgi z innymi formami wsparcia publicznego np. z dotacjami na badanie na rynek albo szybką ścieżką tak jak powiedział, po czym można w tym sensie, że jakby nasze koszty, które sobie rozliczymy budżet wciąż rozwojowej będzie nasz wkład własny udział własny przedsiębiorcy no oczywiście jest także ta może być 20% czasu, żeby 50% w zależności oczywiście bardzo różne względy decydują o tym Grant pokrywa, jaką część kosztów prowadzenia jakichś działań i to co jest narzucane, czyli wysokość grantu nie może być kosztem uchwalić radni budzi natomiast o kosmitach, czyli ten zawsze jest jakaś część, którą przedsiębiorca musi ponieść samodzielnie oraz środków bądź pożyczonych środków i ta część może być tylko wkładem do ulgi dotyczy rozwoju i teraz wszystko jasne na pewne zawiłości jednak należy zwracać uwagę Szanowni Państwo, ale myślę, że jeżeli jakiekolwiek kwestie wątpliwości się pojawią to można liczyć na wyjaśnienie tych kwestii państwa pan wspominał o start-upach ryk ja myślę także te start-upy, które w pierwszych latach swojej działalności na inwestują przeznaczają część swoich funduszy na inwestycje natomiast dochody pojawiają się w późniejszych latach działalności to co w przypadku, gdy przedsiębiorca, rozpoczynając swoją nową przygodę z innowacjami wykazuje stratę czy te ulgi są dla niego czy wówczas jest wykluczone z grona beneficjentów jak najbardziej te ulgi są na niego może to znaczy dziwnie, ale pomyśleliśmy również o tym zdajemy sobie sprawne, że prace badawczo-rozwojowe to są koszty koszty, które nie zawsze generują później przychody pierwsze, a po drugie, jeżeli generują przychody i no to poślizg czasowy potrafi być no wiadomo, że projekt do wystrzału mogą uwolnić świat, więc są zawarte w 2 takie bezpieczniki, żeby tutaj podatnik nie czuł się skarcony za to, że nie ma wystarczającej ilości wysokości przychodów i pierwszy bezpiecznik jest dostępny dla wszystkich to znaczy koszty badawczo-rozwojowe można rolować takie brzydkie słowo, ale ona dobrze obrazuje można budować przez 6 kolejnych lat to znaczy, jeżeli podatnik przez 4 lata ponosi stratę, a później ma dopiero dochody czy przychody odpowiednie do tego, żeby skonsumować ulgę może to być po prostu łączy co roku to część niewykorzystaną przepisuje ją na każdym kole i tak może robić przez 5 szóstym roku musi to dzicz to jest na tyle długi okres, że generalnie winno wystarczyć wiemy, że firmy korzystają z tego to jest więcej także koło 1 000 000 000zł co roku czy w roku 2020 głos rolowane na kolejne la wszy odliczeniu urzędu troszeczkę pana, czyli Lady, czyli do oczu jest to, iż klub tylko faktycznie przeżył został przewidziany do firmy to wykorzystał natomiast dla start-upów, czyli dla takich młodych firm to ustawa też określa to jest pan radnych art. 18 dla ustawy o żydowskiej można wystąpić coś takiego co ja sobie na roboczo nazwałem cashback to znaczy firma wylicza sobie, jaki byłby jej faktyczny w cudzysłowie zysk z tego ze skorzystania z ulgi, jeżeli miałaby odpowiednio przychody i oczywiście w zależności od wysokości opodatkowania rada, jeżeli przyjmując, że firma rozlicza się w normalnej stracić łaski nosić Waszczyk, o czym to ten do tej pory to było, że dodatkowy odpis to są dziś jest to procent kosztów tak naprawdę 19% ma zyskiwała o tyle mniej podatku płaci firma sobie wylicza ile by uzyskała i może wystąpić do urzędu skarbowego taki zwrot gotówkowy taką słyszy pan zresztą formalnie nazywa, a ulga strony gotówkowych dla start-upów, ale łącznie 11 Agnieszka czyli jakby nie jest to instrument bardzo często wykorzystywany, a jest też sporo zabezpieczeń są oznacza dla mnie oczywiście, że to rolowanie kosztów badawczo rozwojowych przez 5 lat jest wystarczająca to dosłownie tego zwrotu gotówkowego korzysta kilkadziesiąt przedsiębiorców rocznie nie jest to instrument wsparcia popularny, ale jesteś taka możliwości tak dobrze, że jest tak duży może w miarę zapoznawania się z tymi możliwościami polskie start-upy chętnie będą z nich korzystać czy ulgi podatkowe jako pomoc publiczna w świetle przepisów Unii Europejskiej są tak traktowane to znaczy czy te ulgi mogą być potraktowane jako pomoc publiczna biorąc pod uwagę przepisy Unii Europejskiej nie wszystkie to znaczy generalna część podatkowych nie, dlatego że nie kilka warunków, które wsparcie publiczne musi spełniać, żeby było uważane za pomoc publiczną jednym z takich warunków jest selektywność natomiast nasze ulgi podatkowe są dostępne dla wszystkich to znaczy dla wszystkich, którzy prowadzą prace badawczo-rozwojowe jest dostępna ulga na prace badawcze rozwojowe i jak nie ma tutaj mowy, że ta firma zostanie ta firma nie dostał nie ma tutaj żadnej uznaniowości nie ma żadnych obostrzeń np. w stosunku do miejsca prowadzenia działalności banku wielkość spółki przez duże firmy trzeba, bo mogą korzystać z ulgi co firmy, które mają w szansie jest jednak wyjątek ta ulga dla centrów badawczo-rozwojowych, bo tu jest już efektywność taki status utrzymuje się na wniosek przedsiębiorstwa nadaje minister właściwy do spraw gospodarki trzeba spełnić szereg innych warunków również finansowych, żeby taki status, acz wówczas katalog kosztów kwalifikowanych ulgi badawczo-rozwojowej jest troszeczkę szerszy, a wysokość odpisu trochę wyższa i wtedy pomocą publiczną jest to co przedsiębiorca dostaje pana zwykłą ulgę to jest jakby dość skomplikowane w wypowiedzeniu natomiast takich firm mających status centrum badawczo-rozwojowego też nie ma już o zwycięstwa 14080 przedsiębiorców to się z nim w czasie i mówię pomocą publiczną jest tylko to co jest ponad zwykłą ulgę tak nieco odbiega od pokonać wszystkie inne ulgi nie są selektywne w związku z tym jedna z tych przesłanek pomocy publicznej od razu odpada muszą być spełnione wszystkie przesłanki, żeby coś uznać za pomoc publiczną także dlatego też jest to niema takiego kłopotliwego raportowania jak w przypadku jakiegokolwiek innego wsparcia projekt pomoc publiczną by, podsumowując na koniec naszej rozmowy te ulgi podatkowe, o których dzisiaj rozmawiamy czy w ogóle te ulgi podatkowe przeznaczone dla przedsiębiorców mają realny wpływ na innowacyjność polskiej gospodarki przez lata tak jak pan wspomina da się już jakoś zauważyć odnotować jestem tego pewien zależy nam, żeby jak najwięcej filmy o Polsce funkcjonowały w oparciu o innowacji, a prace badawczo-rozwojowe są warunkiem może niezbędnym, ale jednak bardzo ważnych warunków do bycia innowacyjnym i do tego, żeby te wprowadzane innowacje były nawiedzić zaawansowane do tego, żeby powstawały nowe produkty czy nowe usługi są potrzebne Barcelona czy rozwoju chcemy, żeby coraz więcej firm nauczyło się takiej kultury, ponieważ prace badawczo-rozwojowe, żeby konsumować Kingę one muszą być systematyczne tą nie może być odchodzi, kto nie może być jednorazowe ulga w mity dziękuję także ryzyko, które w przypadku prac badawczo-rozwojowych jest dość duże to znaczy nie jest także każde działanie badawcze rozwojowe przynosili pozytywny skutek kończy się sukcesem to taki jest i nigdy tak nie będzie, więc ulga ma też na celu zrekompensowanie troszeczkę przedsiębiorczy tego właśnie zwiększonego ryzyka, ale też nigdy nie chcielibyśmy, żeby firmy prowadziły prace badawczo-rozwojowe tylko, dlatego że szły, bo to zupełnie nie o to chodzi o katolikach wspiera przedsiębiorcze w tym, żeby on chciał albo większą chęcią zwiększą zaangażowanie także finansowym takie KC prowadził jest bowiem powiedziane, że przekłada się później na tylko dochody na, a jego konkurencyjność na polskim międzynarodowym rynku także to jest 1 rzecz druga rzecz chcielibyśmy nauczyć kultury prowadzenia prac badawczo-rozwojowych, ale również zależy nam bardzo na raportowaniu prowadzonych prac badawczo-rozwojowych czy to poprzez ulgę czy to Głównego Urzędu Statystycznego jako kraj też jesteśmy postrzegani przez pryzmat tego ile wydajemy na prace badawczo-rozwojowe i zależałoby nam, żeby tutaj pozycję Polski podnieść my jako kraj nie wydajemy jeszcze bardzo dużo jest też cały czas w grupie krajów, które nakłaniają ich jeszcze droga przed nami dość długa natomiast te statystyki, które mamy od kilku lat one są faktycznie coraz lepsze, a co najbardziej nas cieszy pewnie też dzięki wprowadzonym instrumentom fiskalnych to, że ponad 60% nakładów prace badawczo-rozwojowe w Polsce ponoszą przedsiębiorcy nie pańską co jest bardzo ważny wiadomo, że przedsiębiorca zawsze na pieniądze lepiej państwo, a więc, jeżeli wynajem mimo większego ryzyka i bierze na siebie to ryzyko państwa nie tylko pomaga człowiekiem, żeby to leży Compu cisza i mimo wszystko te nakłady przedsiębiorców ma na prace badawczo-rozwojowe rosną dynamicznie rosną mamy udział w taki jak i choć komisja europejska zaleca wszystkim krajom, żeby był on nie spada poniżej 60%, więc to już byśmy spełnili bodajże 2 lata temu także dzięki temu, że polscy przedsiębiorcy są i inwestująca na więcej, dlaczego naliczono rozwojowe państwa kim aktywnie pomaga raportom, jeżeli zwiększamy zarówno zakres i układa się swoją, jaki również wysokością co miało miejsce, choć w tym roku podtrzyma powiedzieć, że państwa aktywnie pomaga przedsiębiorcom tutaj no to te wyniki mamy będziemy mieli czas, lecz ich za to chyba wszyscy powinniśmy trzymać kciuki proponuje, żeby te ostatnie zdanie ta ostatnia myśl wybrzmiała jako płyta tej naszej rozmowy trzymajmy kciuki za to, żeby przedsiębiorcy chcieli być innowacyjni konkurencyjni i za to, żeby wiedzieli, że z państwa strony ten klimat tej pomocy i tej chęci wsparcia jest dziękuję bardzo, za rozmowę panu Marcinowi Sowie naczelnikowi wydziału rady innowacyjności w departamencie innowacji i polityki przemysłowej ministerstwa rozwoju i technologii dziękuję bardzo, dziękuję bardzo Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: INNOVATION COACH

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Wszystkie audycje, kiedy chcesz! Teraz TOK FM Premium 30% taniej: podcastowe produkcje oryginalne, Radio TOK FM bez reklam i podcasty z audycji. Nie zwlekaj, słuchaj wygodniej!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA