REKLAMA

Jak ścigać zbrodnie Putina? Organizacje międzynarodowe - czy i jak mogą "ukarać" Rosję?

OFF Czarek
Data emisji:
2022-03-01 11:00
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
25:14 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
pani prof. Patrycja Grzebyk z wydziału nauk politycznych i studiów międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego jest państwa i moim gościem rozpoczęła się pani profesor sesja nadzwyczajna organizacji narodów Zjednoczonych rozumie, że tak takie nadzwyczajne sesje są nadzwyczajne zwołuje się bardzo rzadko tak tak naprawdę ukraińska sesja to jest dopiero 11 sesja ostatnia sesja, która nadal trwa to dotyczyła sytuacji w związku z konfliktem palestyńską izraelskim, więc biorąc Rozwiń » pod uwagę jak w międzyczasie mieliśmy szereg różnych konfliktów zbrojnych pomiędzy państwami i wielu niebezpiecznych sytuacji to tak taki zwołanie nadzwyczajnej sesji jest naprawdę rzeczywiście nadzwyczajne i pozwala organizacji narodów Zjednoczonych udowodnić, że może być przydatna i dać odpowiednie rekomendacje państwo jak należy zachować jak środki przedsięwziąć w związku z tym co się jedno Ukrainie, jeżeli pani mówi o tej nadzwyczajnej sesji poprzedniej to zdaje się, że ona była zwołana w 1982 roku tak tak tak ta ciąża chyba no dobrze to cóż skoro sesje potrafią trwać po 40 lat to cóż ta sesja miałaby zmienić właściwie w w tym konflikcie czy w naszym postrzeganiu dziesiąta sesja jest jednak zupełnie wyjątkowa tak mamy do czynienia to z konfliktem, który rzeczywiście trwa dekady i tak naprawdę nie widzimy rozwiązania natomiast, jeżeli chodzi tutaj o tą kwestią ukraińską to jak podał w ten sposób czy wiemy, że rada bezpieczeństwa zablokowana, bo było to weto rosyjski, którego wszyscy się spodziewali w związku z tym radę bezpieczeństwa nie stanie przy jakich środków z pewnym odpowiedzi na wojnę na agresję Rosji przeciwko Ukrainie, gdyby była pani profesor to, jakie środki mogłaby przyjąć realistyczny, a rada bezpieczeństwa wzmogły, aby wprowadzić się zazwyczaj pewnego skupia się na kwestie humanitarne, czyli kwestia korytarzy humanitarnych wprowadzenia strefy, w których nie można nie ma nie mogą się pojawić wojskowi podobne rzeczy oczywiście też mogłaby zalecić zerwanie stosunków dyplomatycznych zerwanie stosunków gospodarczych zerwanie różnego rodzaju innych relacji państwa z Rosją do przyjęcia różnego rodzaju sankcji dotyczących eksportu importu podróże środków, czyli taki typowy samce, które mamy prawie międzynarodowym, a który, gdy nakłada je rada bezpieczeństwa są absolutnie wiążące mają pierwszeństwo przed innymi zobowiązaniami międzynarodowymi natomiast skoro rada bezpieczeństwa zablokowana, a ona ma tak naprawdę główną odpowiedzialność za utrzymanie pokoju bezpieczeństwa no to pojawi się problem, kto ma się zająć taką sytuacją, bo w normalnych okolicznościach sytuacjami zagrażającymi pokojowi i bezpieczeństwa nie powinno się zajmować zgromadzenie ogólne jeśli temat dyskutowany w radzie bezpieczeństwa i dlatego ta decyzja rady bezpieczeństwa, za którą opowiedziało się nie 11 państw, żeby przekazać tę sytuację do zgromadzenia ogólnego pozwala nie tylko sobie porozmawiać nagłośnić sytuację na świecie, ale także pozwala zgromadzeniu ogólnemu przyjąć odpowiednie rekomendacje co do tego, jakie środki należy przedsięwziąć i informacji, które były w nocy wynika, że ta te najbliższe obrady mają być poświęcone kwestiom humanitarnym w Ukrainie, a także sytuacji osób uciekających z Ukrainy państw do państw ościennych jakie, jaką pomoc, jakie kroki przedsięwziąć, żeby tymi kwestiami humanitarnymi jej się zająć, jeżeli pana korci obrazu spytać no dobra, ale może w takim razie dziś jakieś siły zbrojne tak myślę jest nim 8 idealnym nie musi jakieś nie muszą zadawać pytań robi to pani zamieć dziękuję bardzo, bym natomiast proszę pamiętać, że to jednak trzeba być niezwykle ostrożnym, bo to nie jest konflikt c jakimkolwiek państwem to jest znak konflikt z państwem nuklearnym wszyscy się obawiają takiej eskalacji tego konfliktu, w którym ta broń nuklearna by została użyta dlatego te działania są ostrożniejsze na zasadzie dostarczania broni dostarczania sprzętu, bo taka pomoc jest absolutnie legalna z punktu widzenia prawa Narodowego tak samo legalne byłoby wsparcie zbrojne Ukrainy w ramach prawa do kolektywnej samoobrony, ale jednak wiele państw obawia się bycia stroną konfliktu zbrojnego, które się obecnie toczy i stąd ostrożność jeśli chodzi o środki typowo militarne no dobrze, czyli rozumiem, że będzie to długo trwało będzie wiele wypowiedzi będzie, ale jeżeli chodzi o konkrety to czy konkrety mogą się pojawić jeśli chodzi o właśnie o rekomendacje dotyczące udzielania pomocy tak o finansowanie o być może konkretne wskazówki dotyczące tych korytarzy humanitarnych to możesz się pojawić ja bym tutaj liczyła też jakość mobilizacji ze strony zgromadzenia ogólnego dotyczącą ścigania zbrodniarze składania wspólnych skargę do tych organów, które są do dyspozycji to są też ważne środki, toteż też rozszerzanie sankcji, bo my bardzo dużo w Polsce mówimy o tych sankcji, które nakładają Unia europejska nakłada stany Zjednoczone, ale europejskie stany Zjednoczone to jest jednak Vaszczak, ale nie duża część świata nam chodzi o to, żeby odpowiednie sankcje, żeby poczucie obowiązku nakładania tych sankcji było w wszystkich państwach świata no ale toby oznaczało to znowu myślę sobie, że perspektywy europejskiej czy tzw. zachodniej perspektywy świat cały świat jest zjednoczony postrzega tę wojnę tak jak postrzegamy ją w Europie centralnej zachodniej czy Stanach Zjednoczonych Kanadzie w ale mam wrażenie że, że tak nie jest, że przecież świat jest także podzielony i że jest część państw, które albo uważają, że angażowanie jakiekolwiek jest niewskazane albo wręcz stoją po stronie Rosji w tym w tej wojnie i ta dyskusja zgromadzeniu ogólnym pokaże nam tak naprawdę, jaki jest rozkład siły na świecie, bo my tylko na razie wiemy, że jeśli chodzi o kwestii pomocy dla Ukrainy te, które były rozważane w radzie bezpieczeństwa i potem przy przekazaniu tej sytuacji do zgromadzenia ogólnego mieliśmy weto rosyjski, ale nie pamiętają, ale pamiętajmy też tych państwach, które się wstrzymało to były Chiny, czego przecież spodziewali bohemy zazwyczaj starają się grać takiego takie neutralne państwo, które próbuje angażować, ale przecież wstrzymało się również Indie wstrzymały się Zjednoczone Emiraty arabskie tak i to było dosyć jednak zaskakujące z 1 strony zaskakujące z drugiej nie biorąc pod uwagę jak silna współpraca wojskowa pomiędzy Rosją Indiami w ostatnim czasie natomiast silny sygnał ze zgromadzenia ogólnego no jest kolejnym takim naciskiem na państwa, które jeszcze współpracują z Rosją, żeby przynajmniej zachował neutralność właśnie co cokolwiek co miało znaczyć zachowanie neutralności zwierząt o czujność realność wyklucza wspierałby współpracę wojskową neutralność oznacza, że nie można udostępniać swoje przestrzeni powietrznej do przesyłania swoich sił czy jakieś transportu wojskowego, więc na treść to też jest dosyć duże osiągnięcie, żeby państwa po prostu Depka w przypadku Turcji tak wielka dyskusja czy ma zamyka cieśninę czy niema czy ma taki obowiązek czy nie no odpowiednie rekomendacje także zgromadzenie ogólne mogłoby w tym zakresie przyjąć pani profesor zostaw na chwileczkę to tę sesję nadzwyczajną i powiedzmy też do innych wątków, które prawnych prawa Międzynarodowego, które przy okazji tej wojny tego ataku Rosji na Ukrainę się pojawiły prezydent Putin wspomniał o demilitaryzacji Ukrainy zastawiam się jak z punktu widzenia prawa prawa Międzynarodowego ocenić czy takie żądanie czy taki plan, że oto mamy państwo i uważamy, że lepiej będzie, jeżeli ono w będzie zdigitalizowane cokolwiek by miało znaczyć czy to taki sygnał ze strony Putina jasno wskazuje, że on tak naprawdę nie zamierza negocjować z Ukrainą jedynym państwem, które ewentualnie mógłby negocjować to są stany Zjednoczone natomiast oczywiście żądanie od niepodległego suwerennego państwa się system interesuje, czyli zrezygnuje ograniczy swoje możliwości Samoobronę co jest do zaakceptowania tak znaczy to ta militaryzacja nie wiem no i przyjęcie statusu neutralności to to musi być suwerenna decyzja danego państwa także w porozumieniu ze ze wspólnotą międzynarodową natomiast demilitaryzacji nie można narzucić danemu państwu, które jednak nadal jest niepodległe nadal istnieć suwerenne w jedno suweren, czyli wymaganie, aby państwo jest militaryzacja mało jest w pewnym sensie formą ataku z naruszeniem suwerenności tego państwa tak dla takiego wysuwanie takich żądań jest raczej tak naprawdę żałoby po prostu zignorować, bo jak można to tak, jakbyśmy powiedzieli po prostu rozbój armie Polskę, bo inne państwa będą się raczej już w momencie, więc to jest dokonało w no ale też konkretne żądania są po prostu absurdalne ze strony Putina biorąc pod uwagę obawy Ukrainy wyrażone od wielu lat biorąc pod uwagę fakt, że od 2014 roku Rosja atakuje Ukrainę tak o 2013 roku mamy międzynarodowy konflikt zbrojny, więc w tym kontekście żądania przeciwnika, żeby się z tym interesował oznacza poddanie się całkowicie rosyjscy tworzenie państwa celnego na co Ukraina nie chce się zdecydować dla dobrze kolejne pytanie myślę ze się ugryzłem język, dlatego że zbliżają się informacje Radia TOK FM i myślę, że do tych wątków prawa Międzynarodowego powrócimy już po informacjach pani prof. Patrycja Grzebyk z wydziału nauk politycznych i studiów międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego jest państwa i moim gościem rozmawialiśmy tej nadzwyczajnej sesji specjalnej zgromadzenia ogólnego organizacji narodów Zjednoczonych, ale będziemy rozmawiać o innych kwestiach związanych z prawem międzynarodowym czy wspólnota międzynarodowa ma jakieś narzędzia prawne i to przy podpowiada, że ma, ale czy one w jakikolwiek sposób są użyteczne realnie mogą cokolwiek zmienić informację o godzinie 1120 po informacjach wracamy to wcale tak inne państwa moim gościem jest pani prof. Patrycja Grzebyk z wydziału nauk politycznych i studiów międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego rozmawiamy o prawie międzynarodowym o tym jakie wspólnota międzynarodowa społeczność międzynarodowa, jakie narzędzia skuteczne albo nieskuteczne narzędzia posiada, aby reagować w momentach no właśnie takich jak ten czyli kiedy jedno państwo najeżdża atakuje drugie państwo i pewnie zwrócili państwo po raz trzeci uwagę zwróci pewnie państwo czwarty uwagę, że użyłem tutaj słowa państwo w liczbie pojedynczej, czyli jedno państwo atakuje drugie państwo i ale zastanawiam się pani profesor, jaki jest status czy Białorusi w tej w tej kwestii, bo z 1 strony Białoruś mówi na razie, chociaż ostatnie doniesienia mówią, że może to się zmieniło, że na razie w tym konflikcie nie uczestniczymy, a jednocześnie Białoruś oddaje do dyspozycji Rosji swoje federacji rosyjskiej swoje terytorium i i jak można by to nazwać określić się by przeanalizować i ustali z punktu widzenia prawa Międzynarodowego takie zatem pytanie, ale wydaje się, że być może mamy wyzwanie techniczne, które próbujemy teraz Szanowni Państwo naprawić i przywrócić łączność także w międzyczasie NATO przy próbujemy naprawić łączność pytam panią prof. Patrycja Grzebyk z wydziału nauk politycznych studiów międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego to w jaki sposób w postrzegamy państwa trzecie, które wydawałoby się w nie uczestniczą w tej inwazji, a jednocześnie udostępniają swoje terytorium do dokonania agresji, czyli mamy sytuację, w której Białoruś udostępnia w swoje terytorium federacji rosyjskiej w celu dokonania inwazji na i teraz pytanie cóż to oznacza z punktu widzenia Międzynarodowego przydaje się, że halo halo już nie słyszy pani profesor przepraszam co nazwa akcji bezpieczny to zdarzyło państwo czy, jeżeli dobrze słyszą to mnie pan Białoruś taki robiącym jak jest w przypadku Białorusi należy zaznaczyć 1 rzecz to znaczy to jest państwo, które nawet, jeżeli deklaruje, że nie wysyłało swoich sił zbrojnych nie zamierza tego robić jednak udostępnia swoje terytorium do popełniania agresji, a zgodnie z rezolucją odpowiednią zgromadzenia ogólnego nr 314, która jest wysiedleń rozliczeniowego takie udostępnienie własnego terytorium do popełnienia agresji jest samo w sobie agresją, tak więc Białoruś już z tego powodu łamie prawo międzynarodowe oczywiście póki nie wysyła swoich wojsk po nie angażuje nie angażuje się zbrodnie wojenne czy zgodnie przy polskości, do których jak słyszymy już dochodzi na terytorium Ukrainy od kilku dni, ale to zmienia faktu, że Białoruś prawo międzynarodowe już złamała dalej łamie, udostępniając swoje terytorium no cóż to coś miałoby oznaczać dla potencjalnego rozszerzenia sankcji np. bo chyba Białoruś jakoś spec specjalnie nie znalazła też Białoruś z ski establishment na liście osób objętych sankcjami o tym sankcjami w związku ze sfałszowanymi wyborami, więc rozumiem, że państwa na razie czysto uwagi na Białorusi nie skupiły natomiast pan rację, że jeżeli mówimy o rozszerzeniu sankcji to temu reżimowi sankcje, które obecnie mamy wobec Białorusi należałoby się przyjrzeć być może go eskalować międzynarodowy Trybunał karny międzynarodowy Trybunał sprawiedliwości czy mamy różne ciała i europejski Trybunał praw człowieka i Europy europejski Trybunał praw człowieka teraz myślę, że zastanawiamy się, który odpowiada za co i właściwie, jakie są szanse, że ktokolwiek, kto w zrobi coś złego tak można stanie kiedykolwiek albo zostanie ukarany przez jedną z tych jednostek instytucji są 2 kwestie znaczy pierwsza zacznie naukę Międzynarodowego Trybunału karnego któremu, którego jurysdykcję zaakceptowała Ukraina 2015 roku to była druga deklaracja, która właśnie odnosiła się do konfliktu zbrojnego toczącego się od lutego 2014 roku na terytorium Ukrainy w związku z tym MTK 2015 roku ma już jurysdykcję tak natomiast jedyne co się teraz zmieniło to mamy sytuację, w której prokurator po takim wstępnym badaniu już rok temu powiedział, że wg niego rzeczywiście duże płaty państwo, że dochodzi do zbrodni objętych jurysdykcją MTK jurysdykcji MTK są objęte ludobójstwa zgodnie przeciwko ludzkości zbrodnie wojenne i w pewnym zakresie agresja natomiast, żeby prokuratorka mógł rozpocząć postępowanie potrzebuje zgody Izby przygotowawczej, do której zamierza właśnie o zgodę na rozpoczęcie formalnego śledztwa wystąpić tak natomiast sam zachęcą państwa, że jeżeli chcą, aby ten etapy pytania o zgodę Izby przygotowawczych zajmuje czas proceduralnie pominąć to wystarczy, żeby któryś z państw stron i takie zapowiedzi są np. ze strony Litwy przekazało sytuację na Ukrainie do MTK tyka już jurysdykcja ma natomiast teraz kwestia rozpoczęcie formalnego dochodzenia w tym, że w Trybunale na różne, że takie dochodzenie nie może rozpocząć dopóki ten konflikt trwa czy może w Boże ono może oczywiście toczyć się tego przez toczyło się w sprawie Afganistanu mimo toczącego się konfliktu natomiast pana wcześniejsze pytanie dotyczyło jak to może być efekt ich efektywne tak czy rzeczywiście może dojść do wskazania tych, którzy są jednak tego rodzaju zbrodni i pamiętajmy jednak, że wykluczone jest sądzenie przez międzynarodowych na karne zbrodnie agresji, bo to ta zbrodnia objęto specjalnym reżimem i w tym reżimie zarówno państwo ofiara, jaki państwo sprawca muszą być stronami odpowiednich poprawek tak nie jest, tak więc MPK nie może zająć się zbrodnią agresji to jest może zająć się zbrodnią wojenną zbrodniami przeciwko ludzkości myślę, że do spraw dowództwa nie dochodziło nie dojdzie natomiast tymi zbrodniami już się może zajmować się natomiast pytanie 3 te osoby, które zostaną postawione w stan oskarżenia rzeczywiście zostaną wydane międzynarodowemu Trybunałowi karnemu to jednak oznaczało jakąś współpracę Rosji ze strony między latem na karnym, a tej współpracy do tej pory nie było nie bez powodu wtedy, kiedy międzynarodowo na karne rozpoczynał śledztwo w sprawie zbrodni popełnionych w związku z konfliktem rosyjsko gruzińskiej Rosja postanowiła ogłosić, iż podpis pod statutem startowego na karnego nie ma jakichkolwiek skutków tak, żeby nie wymuszać na los jakiejkolwiek współpracy jakimkolwiek zakresie, więc musiałoby też chyba zmiany reżimu Rosji chęci samych Rosjan osądzenia tych zbrodni i wówczas być może udałoby się wydać sprawców międzynarodowemu Trybunałowi karnemu, ale samo postawienie stan oskarżenia sprawców zbrodni już ma bardzo duży skutek poprzez takie osoby nie mogą swobodnie podróżować po takim osobom grozi aresztowanie w państwach stronach statutu Międzynarodowego karnego to jest naprawdę dosyć duże i nieprzyjemne środek nacisku mówi się pani profesor o tym, że w tym konflikcie atakowane są obiekty cywilne oraz, że używana jest broń, która jest niedozwolona myślę sobie, że z punktu widzenia przeciętnego człowieka podział na broń, która zabija jest dozwolona broń która, która zabija jest niedozwolona wydaje się niewiele to drużyna na czele jak humanitarnie za tak dokładnie, bo właśnie na tym polega na nowe prawo humanitarne, które nam daje wskazówki jak właśnie humanitarnie zabijać ale, żeby w tych aktach przemocy, które mamy w czasie wojny, do których oczywiście dochodzi używać broni, która nie będzie powodowała zbędnego cierpienia nadmiernego cierpienia krok w tym, że my to to co do nas dociera do tej pory to jest kwestia użycia broni kasetowej min przeciwpiechotnych, ale problem polega na tym, że konwencję, zakazując tych broni one nie są ratyfikowane przez Rosję Rosja jest ich stroną i oczywiście możemy na podstawie prawa humanitarnego argumentować, że jest to właśnie broń nieludzka, że nie powinno się używać, ale Rosja oczywiście może odpowiadać, że wg niej prawo zwyczajowe nie zabrania użycia takiej broni biorąc pod uwagę, że tak ważni aktorzy Rosja używają jej, więc są oczywiście pewne argumenty prawne wywodzone z artykułu naukowego, że nawet jeśli nie mamy szczególnej poświęconej konwencji danej broni to i tak ogólnych zasad humanitaryzmu możemy mieć pewne zakazy, ale zmienia tego faktu, że takiego zakazu traktatowego wiążącego Rosję nie mamy w przypadku typu broni, które ja zmieniła ciekawy wątek też zgłasza nasza słuchaczka pani Maria, która mówi, że trochę to zakrawa na kpinę, że mamy radę bezpieczeństwa organizacji narodów Zjednoczonych, w której jeden z członków jest agresorem, a jednocześnie właśnie blokuje działania tak blokuje rezolucję i rozumie, że tutaj pytanie jest bardziej o to czy organizacja narodów Zjednoczonych takim z takiej formie w takim w takiej formule jak obecnie ma szansę funkcjonowania ma szansę bycia skuteczną czy Czyż nie jest to też moment na pewnego rodzaju modyfikacje tej organizacji czy pamiętajmy, że ręce powstał w 1945 roku i oczywiście w sprawie mamy zasadę, że nie powinien być sędzią we własnej sprawie natomiast kiedy tworzono organizację nów Zjednoczonych to jednak pewne zasady prawne zostały poświęcone na rzecz interesu politycznego i w tamtym czasie państwo uznało, że główne siły muszą być jakieś szczególne uprawnienia mu jakieś takie dodatkowe zabezpieczenia jeśli chodzi o użycie siły przeciwko nim oczywiście, że my mówimy o suwerennej równości państwa, ale niektóre z tych pań mają szczególne uprawnienia, bo uznaliśmy, że to zabezpieczy nam pokój niestety tak nie jest natomiast radzie bezpieczeństwa jest zasada, że dane państwo nie powinno głosować w swojej sprawie, ale jeśli mówimy o pokojowych środka rozwiązywania sporu, gdy wchodzimy w etap już agresji niestety nie wyłączono stałych członków rady bezpieczeństwa ze względów politycznych głosowania we własnej sprawie i dlatego przecież my mamy właśnie różne rodzaju weta w tych sytuacjach, w których państwa są szczególnie zainteresowane, bo same zaangażowane tylko wita ich najbliżsi sojusznicy to jest scena polityczna funkcjonowanie tego systemu, jaki mamy innego systemu po prostu się nie dało w tamtym czasie stworzyć nie jestem pewna czy udałoby się stworzyć dzisiaj natomiast aby ten bezpiecznik tak oczywiście rada bezpieczeństwa rzeczywiście zablokowana i tę sytuację szybko dostrzeżono w latach czterdziestych dlatego opracowano procedury Zjednoczeni dla pokoju, czyli że dana sytuacja przechodzi z rady bezpieczeństwa do zgromadzenia ogólnego w zależności od 140 lat i 40 latach wiem, że możemy się spodziewać się rezultatów nie, bo ten odwoła się akurat właśnie tutaj jest dziesiątej sesji, którą celowo nie zamknięto, żeby móc do konfliktów, które się cały czas odnawia mówi o konflikcie palestyńską izraelskim mógł wracać tak dlatego to oni w Palestynie zależało na tym, żeby tej sesji formalnie nie zamykać natomiast zazwyczaj to sesje były o wiele krótsze i były dosyć się efektywne jeśli chodzi o możliwość nałożenia sankcji, bo też zwrócić uwagę dane państwo może się obawiać nakładać sankcje np. na Rosję, bojąc się, że Rasia się na zarzut, iż nie jest neutralne w danym konflikcie tak natomiast jasne stwierdzenie, że mamy do czynienia z agresorem wszystkie państwa powinny stanąć po stronie państwa broniącego się daje większe możliwości innym państwom nakładanie tych sankcji, bo mają legitymację organizacji narodów Zjednoczonych, więc to właśnie to co się teraz dzieje tak na tej sesji nadzwyczajnej to syn, o czym zdecyduje zgromadzenie ogólne tak naprawdę przesądzi czyta to organizacja ma szansę przetrwać czy też nie bardzo dziękuję pani profesor pani prof. Patrycja Grzebyk z wydziału nauk politycznych i studiów międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego była państwa moim gościem do kwestii prawa Międzynarodowego będziemy powracać informację o godzinie 1140 już za kilka minut dzisiejszy program przygotował Paweł Zientara, a nad jakością naszych połączeń czuwał Szymon waluta Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: OFF CZAREK

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Podcastowe produkcje oryginalne, podcasty z audycji TOK FM oraz Radio TOK FM bez reklam z 40% zniżką! Dobrego słuchania w 2023!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA