REKLAMA

Oskarżony Putin. Zbrodnie wojenne, zbrodnie przeciwko ludzkości na Ukrainie: kiedy Rosjanie staną przed Trybunałami?

Na prawo patrz!
Data emisji:
2022-03-02 18:00
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
31:31 min.
Udostępnij:

Sama w sobie wojna napastnicza jest już przestępstwem, zbrodnią, która otwiera polski kodeks karny. Przed różnego rodzaju sądami i trybunałami, po napaści Rosji na Ukrainę, staną zarówno przywódcy i dowódcy najwyższego szczebla jak i najprawdopodobniej także zwykli żołnierze, którzy także - chociażby stosując np. zakazane bomby kasetowe - dopuścili się zbrodni wojennej i ich ewentualne tłumaczenia, że "jedynie wykonywali rozkazy" nie będą okolicznością łagodzącą. Rozwiń »

Jak wygląda prawo międzynarodowe, jak bardzo jest ono skuteczne, jaka jest rola Międzynarodowego Trybunału Karnego, jaka - Trybunału Sprawiedliwości a jaka Europejskiego Trybunału Praw Człowieka? Jakie są procedury, w jakim mogą potoczyć się tempie - na te i wiele podobnych pytań odpowiada nam w dzisiejszym wydaniu podcastu "Na prawo patrz" dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie, Mikołaj Pietrzak. Zwiń «

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
dzień dobry państwu to kolejny odcinek naszego podcastu realizowanego razem z radiem TOK FM to tytułem naprawą patrz ja nazywam się Maria Herde była jak Michał Wawrykiewicz bardzo państwa serdecznie witamy na naszym dzisiejszym gościem jest adwokat Mikołaj Pietrzak dziekan Okręgowej rady Adwokackiej w Warszawie dzień dobry Mikołaju, czyli wszystkim jej naprawą patrz podcast inicjatywy wolne sądy i Radia TOK FM przy państwa prawo nie jest alternatywą dla działań politycznych Rozwiń » nie jest też nie zastąpi też sankcji politycznych nie zastąpi w żadnym razie działań wojennych ani pomocy humanitarnej jednak jest, a z kolei sama wojna jest przecież przy najwyższym oznaką najwyższym przejawem lekceważenia prawa, ale prawo ma bardzo dużo zwojów wspólnego i bardzo wiele rzeczy reguluje dzisiaj chcielibyśmy porozmawiać o odpowiedzialności za działania wojenne uporządkować ruch informacje dotyczące odpowiedzialności za działania wojenne zarówno poszczególnych osób jak i państw oraz określić rolę poszczególnych sądów trybunałów i jurysdykcji nie we zmierza i sprawiedliwości za działania wojenne w właśnie od kilku dni obserwuję, obserwując to się dzieje w Ukrainie obserwujemy też różne dyskusje prawne na ten temat wiemy o różne trybunałów międzynarodowych trybunałach, które rozpoczynają swoje swoje działania wiemy też o postępowaniach wszczynanych, że przez prokuratury w poszczególnych państwach ja bym chciała poprosić dziękują uporządkowanie tych informacji czym zajmuje się międzynarodowy Trybunał karny czym zajmuje się międzynarodowy Trybunał sprawiedliwości, jaką rolę europejski Trybunał praw człowieka o tym będziemy rozmawiać i może zacznijmy od tego o czym mówimy najmniej dzisiaj, czyli właśnie o międzynarodowym Trybunale sprawiedliwości, ponieważ Ukraina wystąpiła o wszczęcie postępowania przeciwko Rosji i na podstawie klauzuli sądowej konwencji w sprawie zapobiegania karania zbrodni ludobójstwa czterdziestego ósmego roku i międzynarodowy Trybunał sprawiedliwości ocenia odpowiedzialność państwa nie poszczególnych osób wtedy, gdy to państwo łamie obowiązujące prawo i w tej sytuacji, w której którą obserwujemy przez ostatnie dni działania Władimira Putina obciążają państwo rosyjskie i natomiast no to postępowanie zostało postępowanie zostało do dziś jest pytanie obliczem Ts uznał swoją jurysdykcję oczywiście wiadomo, że takie postępowanie będzie się toczyła podsumowanie będzie toczył latami natomiast co ma znaczenie dla dla postępowania przed tym TMT SM to są środki tymczasowe, których zastosowanie może trwać kilka tygodni oczywiście przypuszczamy, że Rosja może się nie zastosować zapewne się nie zastosuje ewentualnie ewentualnych środków tymczasowych, ale za wykonywanie ich odpowiada rada bezpieczeństwa ONZ no i wtedy wchodzimy już na inny poziom dyskusji to zaczniemy tego interesu jak może od tego jak funkcjonuje ten sam co to jest moje jest organizm działa, że MTS międzynarodowy Trybunał sprawiedliwości to jest 1 taki najważniejszych sądów międzynarodowych ustanowionych w systemie ONZ-etu i nie on rozstrzyga spory u nas upuszczenie między państwami, a jeżeli jedno państwo nie zgadza się z tym co robi drugie łoży narusza prawo międzynarodowe publiczne to może rozpocząć postępowanie przed międzynarodowym Trybunałem sprawiedliwości oczekiwać rozstrzygnięcia najwyższy po drodze wydania ewentualnie takiego tymczasowego zarządzenia czy rozstrzygnięciu tymczasowego, a tylko oczywiście to państwo dostosuje czy nie to, które przegra to jest kwestia odpowiedzialności międzynarodowej dyplomatycznej, a może być takie orzeczenie rozstrzyga o tym może być tylko znane albo nie wiem, że Rosja mówi nie wykonywać różne orzeczenia widzieliśmy Skandia życie innych trybunałów, których orzeczenia chcemy, a zań, ale to jest spór państwo państwo międzynarodowy Trybunał sprawiedliwości nie odpowie na pytanie i przy konkretnej osoby starsze krzywdzić najważniejsze zadośćuczynienia i też nie odpowie na pytanie czy konkretna osoba dopuściła się zbrodni powinna ponieść odpowiedzialność karną za zbrodnie na te pytania odpowiadają inne trybunały i wydaje mi się, że przed tymi trumnami również będziemy widzieć uruchomiono występowania przed europejskim Trybunałem praw człowieka, bo zarówno Ukraina jak i Rosja są stronami konwencji europejskiej konwencji praw człowieka ten będziemy być może widzieć sprawę przed międzynarodowym Trybunałem karnym, a być może nawet przed powołanym ad Hok specjalnym międzynarodowym Trybunałem karnym i będziemy pewnie widzieć postępowania krajowe dotyczące zbrodni popełnianych na terenie Ukrainy przez Rosjan, żeby skończyć temat Międzynarodowego Trybunału sprawiedliwości powiedz nam no i naszym słuchaczom, jakiego rodzaju środek prawny może być zastosowany chociażby w ramach tego nie tych tymczasowych ram tego tymczasowego postanowienia, jakiego rodzaju roszczenia Michale to jak wiesz ja jestem specjalistą prawa karnego tutaj nie chciał się wychylać i wprowadzać słuchaczy głodnym wolę na to pytanie odpowiadać dokładnie to przejdźmy do tych za Tuska, więc również 28lutego Karinka, czyli prokurator Międzynarodowego Trybunału karnego powiedział, że istnieje uzasadniona podstawa by sądzić, że zarówno zbrodnie wojenne zbrodnie przeciwko ludzkości zostały popełnione w Ukrainie i tym samym wszczął postępowanie przeciwko Rosji i międzynarodowy Trybunał karny ściga osoby, które dopuszczają się ludobójstwa zbrodni wojennych zbrodni przeciwko przeciwko ludzkości pod ni i w tym wypadku kark ten sam wszczęto sam podjął śledztwo, dlatego że Ukraina nie jest stroną Międzynarodowego Trybunału karnego prawdę no i Ukraina podpisała deklarację złożyła deklarację, poddając się jurysdykcji co się stało nie wie Międzynarodowego Trybunału karnego z lat mniej więcej w tym samym czasie o ironio, kiedy Rosja wycofała się spod tej jurysdykcji w 2015 roku Rosja z kolei podpisała traktat rzymski nigdy nie ratyfikowała, a następnie w 2016 roku wobec wszczęcia postępowania związanego z jej mając na Krym, a wycofała się z traktatu rzymskiego, więc w tej chwili Karinka prokurator przed międzynarodowym Trybunałem karnym buduje śledztwo, a przedstawia tezę o istnieniu jurysdykcji Międzynarodowego Trybunału karnego w oparciu o tę deklarację złożoną przez Ukrainę deklaracja wilgoci mówi, tyle że Ukraina oddaje osoby znajdujące się na jej terytorium jurysdykcji Międzynarodowego Trybunału karnego za zbrodnie wojenne i zbrodnie przeciwko ludzkości, ale deklaracja nie lubiła jednej z najważniejszych rodzaju zbrodni wymienionych zmian w tzw. traktacie rzymskim, czyli tej nam w statucie Międzynarodowego Trybunału karnego, czyli zbrodni wojnę napastniczek, a to jest agrest najważniejsze najważniejsze zgodnie ze mamy w tej chwili do czynienia i międzynarodowy Trybunał na pewno będzie rozpoznawał niebawem wniosek prokuratora będzie to w izbie kontroli wstępnej wylicza Rajczyk, która wyda lub nie wyda zgodę na prowadzenie śledztwa w tej chwili mamy tego swojego rodzaju postępowanie wyjaśniające w wstępne i następnie będziemy mieli właściwe śledztwo zgodzi się izba kontroli wstępnej należy przypuszczać, że się zgodzi, ale pamiętajmy, że międzynarodowy Trybunał karny został powołany wyłącznie taki nadzwyczajny sprawni najważniejsze do osądzenia tych, którzy byli bezkarni, gdyby nie międzynarodowe sądownictwo karne, ale działa na zasadzie tzw. komplementarność naszej nazwanej subsydiarności to oznacza, tyle że założycielem Międzynarodowego Trybunału karnego przyjęli, że domyślnym najlepszym sposobem na zapewnienie odpowiedzialności karnej za zbrodnie wojenne przeciwko ludzkości to jest jednak sądownictwo krajowe optymalnie byłoby, gdyby to właśnie na terytorium Ukrainy momencie, kiedy ustabilizuje się sądownictwo ukraińskiego zakończą się działania zbrojne czy tu na terytorium Ukrainy procesy karne, w których odpowiedzą karnie, a napastnicy zbrodniarzem, a takie postępowanie mogło toczyć winnych krajach międzynarodowy Trybunał karny wchodziłby tylko wtedy, kiedy nie może dojść do efektywnego ścigania w krajach, więc jedną z przesłanek, które będzie musiał wykazać prokurator Karinka tam to jest to, że na Ukrainie ci odpowiedzialni za zbrodnie przeciwko ludności zbrodnie wojenne, a nie mogą podnieść skutecznie odpowiedzialności np. dlatego uciekli np. dlatego że nie działa system wymiaru sprawiedliwości i przewidywalnie w stosunku do niektórych w szczególności wysoko postawionych rosyjskich żołnierzy funkcjonariuszy publicznych do tego właśnie Deutsche no właśnie Trybunał międzynarodowy Trybunał karny, jeżeli będzie sądził będzie sądził tych tych najważniejszych bym tzw. grube ryby, a co z pozostałymi widzieliśmy po drugiej wojnie światowej jak w organizowanych przez przez wspólnotę międzynarodową trybunałów międzynarodowych odpowiadali przede wszystkim ci z wielu kurz z wierchuszki, a i generałowie przywódcy polityczni nazistów, ale odpowiedzialność indywidualną prosili zbrodniarze wojenni w Włoszech w Polsce w Rosji we Francji przed sądami krajowymi i należy przewidywać, że tu też tak się stanie tego oczekujemy i z tej perspektywy bardzo cieszy mnie wszczęte postępowanie w Polsce też wielu innych krajach ościennych w stosunku do Ukrainy Rosji postępowanie karne wszczyna śledztwo wstrzymane przez krajowy prokuratorów, bo pan te postępowania oczywiście teoretycznie mogą być samego Putina nie ma prawnego argumentu przeciwko ściganiu wierchuszki politycznej w Rosji uczył się kwestia procesowa immunitetów, ale jurysdykcja jest w praktyce jednak wydaje się, że bardziej prawdopodobne jest to, że w różnych krajach, a w szczególności na ich terenie Ukrainy po ustaniu działań wojennych mam nadzieję, że stanie się to niebawem, a ponosić mogą odpowiedzialność żołnierze rosyjscy, którzy dopuszczają każdego szczebla, którzy dopuszczają się zbrodni wojennych zbrodni przeciwko ludzkości do LM wierchuszka rosyjska prawdopodobnie nigdy nie stanie przed sądem ukraińskim polskim i tu chodzi właśnie tu wchodzi w grę właśnie międzynarodowy Trybunał karny, który zbudowany założenie takie, że nie mogą unikać odpowiedzialności właśnie ci decydenci przywódcy państw, którzy ponoszą odpowiedzialność najważniejszą w, ponieważ podejmują decyzję w wyniku, których setki tysięcy innych osób, a ono im bądź uczestniczy w wojnie na polskiej czy bądź bierze udział w ludobójstwie w innej zbrodni przeciwko ludzkości zbrodnie ich zbrodniach wojennych i im pewnie można przewidzieć, że właśnie przywódcy państwa rosyjskiego no tak międzynarodową sądownictwo karne w przyszłości dobrze Opowiedz nam co się musi wydarzyć, aby ci najważniejsi przywódcy polityczni wojskowi łącznie z Władimirem Putinem mogli stanąć przed międzynarodowym Trybunałem karnym poniesie odpowiedzialność co się im się wydarzyć to jest cała praca z wydarzeń o charakterze procesowym musi być zgoda na śledztwo dalsze potem musi być swoista zgoda na sądu czy Trybunału karnego na wniesienie aktu oskarżenia przeciwko Putinowi innym, ale ważniejsze są też sprawy praktyczne zgromadzić dowodowy dowody materiał dowodowy, a to będzie ogrom pracy to będzie wymagało współpracy wielu państwo ZU w szczególności Polski, ale też Ukrainy by zabezpieczyć ślady, które później mogą być wykorzystane by nie tylko potocznie, ale prawnie udowodnić winę wiedzę i umyślność ze strony Putina i jego współsprawców, a oni to wymaga już teraz rejestrowanie materiału dowodowego nie wiem z materiałów prasowych Prokuratura Generalna w Polsce również tym zajęła jest to właściwy krok na pewno na Ukrainie przede wszystkim, że materiały zabezpieczyć, ale w związku z tym, że do nas, a ucieka tak wiele osób niektóre z nich Sony uczmy świadkami zbrodni ataków na obiekty cywilne jest przecież zbrodnia wojenna i klimat short to te osoby powinny składać już teraz opozycję być przesłuchiwane i przesłuchania powinny być nagrywane ten materiał im być zbierane nie tylko do wykorzystania w Polskim postępowania może być przekazany międzynarodowemu Trybunałowi karnemu, a konkretnie prokuratorowi MTK podobne materiały będą zbierane przekazywane z Ukrainy być może Rumuni ze Słowacji z tych państw, do których uciekają ludzie w tej chwili z Ukrainy, a być może docelowo nawet będą materiały takie czy sposób wydostawały się z Rosji i na potrzeby tych materiałów będzie toczył się w przyszłość będzie oskarżony Putin i być może jeszcze będziemy świadkami skazania przywódców państwa rosyjskiego ale, żeby do tego doszło do osoby muszą już stanąć przed Trybunałem oczywiście jest mechanizm śledztw i absencja pod nieobecność oskarżonych, ale zasadniczo od nich oczekiwać, że osoby, które mają się bronić przed międzynarodowym Trybunałem karnym zostaną postawione stan oskarżenia pod ich obecność no tu powstaje wiele pytań dotyczących immunitetu produkt praktycznej kwestii ekstradycji powiedzmy, że dojdzie do sytuacji, w której nastąpi pokój nadal będzie problem ekstradycja Putina i z Rosji oczywiście Polska HAGA i inne kraje mogą wystawić czerwone listy gończe w ramach systemu Interpol czy takie listy gończe nakazujący zatrzymać takiego człowieka wszystkim władzom policyjnym we wszystkich państwach koledzy systemu ONZ-owskiego i że taka została już trzeci na lotnisko zostanie zatrzymana i przekazana w Hadze i tą samą w sobie jest poważnym środkiem represji, bo taka osoba w istocie nie może już nigdy podróżować, ale to chyba zgodzimy się, że to jest za mało jeśli chodzi o odpowiedzialność karną za zbrodnie wojna wojnie napastniczki i zbrodni przeciwko ludzkości zbrodnie wojenne, a więc mogą się pojawić kluby próby ekstradycji do przywódców państwowych do tej pory orzecznictwo TK było bardzo ostrożne zasadniczymi pozwalało na ekstradycję przywódców państw, ale już pojawiają głosy w doktrynie dzisiaj to jest moment by zmienić orzecznictwo i dochodzić ekstradycji także urzędującego urzędująca głowa państwa Rosji, gdyby była taka potrzeba od momentu ojcom i z pewnością uważam, że jest słuszny w jego czy Trybunał dysponuje takimi środkami własnymi oprócz tego, żeby wystawić list gończy czy czy ten w tym, którym wspomniałaś czy, żeby zatrzymać osoby, które mogłyby być poddane odpowiedzialności przed tym Trybunał nie dysponuje ani własną policją ani własnymi siłami zbrojnymi Trybunał polega na współpracy z państwami, które są stronami traktatu rzymskiego Polska jest stroną tego traktatu nad Ukrainą nie jest stroną składam deklarację nie wszystkie państwa europejskie są stronami traktatu co ciekawe stany Zjednoczone, które mając prawa historii dobrej współpracy z MTK nie są stroną traktatu rzymskiego, ale jak Trybunał prokurator Trybunału sami i sami, lecz myśli na pewno nie mogą zatrzymać człowieka mogą natomiast zwrócić do władz państwowych np. okazało się, że osoba podejrzewana o zbrodnie międzynarodowe przebywa na terytorium Polski musi zwrócić do Prokuratury Generalnej w Polsce, która z kolei podejmuje czynności gminy niezwłocznie taka sama była zatrzymana aresztowana, a następnie poddany ekstradycji do Hagi, gdzie już specjalna taka jednostka więzienna tych zwanym ośrodek detencji inny między Szanowni Międzynarodowego, a przypomnijmy może naszym słuchaczom takie najsłynniejszy sprawy karne dotyczące ludobójstwa zbrodni wojennych i skuteczny i jednocześnie wskazań wydaje się, że najsłynniejsze przypadki to to są to już są sprawy, które toczyły się przed międzynarodowym Trybunałem karnym dla byłej Jugosławii, gdzie doszło do wskazania wielu generałów serbskich odpowiedzialny za ludobójstwo tam przypomnijmy mężczyzn chłopców muzułmańskich otoczono w mieście i mordowano 11 000 osób w zależności od tego jak jakiegoś, jakie źródło śmiem ty ilości różnią, ale wygląda na to 15 000 osób zamordowano na polecenie serbskiego wojska serbskich generałów i te osoby poniosły odpowiedzialność odbywają karę pozbawienia wolności na podstawie orzeczeń Międzynarodowego Trybunału karnego dla jego sławi w różnych państwach m.in. polskich więzieniach, bo znowu międzynarodową sądownictwo karne, choć ma swój ośrodek dotacyjny płacę zasadniczą nie wykonuje tyka tylko kierującą wskazane do państw, które są stronami, a umowy albo, z którymi współpracuje na podstawie różnych innych mechanizmów z prawa Międzynarodowego i te osoby, a następnie przekazywane do wykonywania kary by są są skazani zbrodniarze tej wojny na terenie byłej Jugosławii rząd ciągle w tej chwili odbywają wieloletnie wyroki we Francji, a na terytorium Królestwa Zjednoczonego Wielkiej Brytanii i północnej Irlandii i też w Polsce, a i jest to oczywiście różne zagadnienia prawne po drodze jak ten wyrok dostosować do państwa do prawa państwa, w którym wykonuje się w roku, ale to są technikalia prawnicze ten system działa i należy oczekiwać, że również w stosunku do Rosjan zadziała chyba żadnej sprawy międzynarodowy Trybunał karny nie miał, a takiej motywacji efektywnie działać Trybunał ten był przez wiele lat krytykowany za to, że jest Trybunał międzynarodowy ustanowiony przez różne państwa świata, ale zawsze się skupią na osobach z centralnej Afryki Azji, którzy nie wyglądali tak jak jak Europejczycy, którzy służyli właśnie międzynarodowym Trybunale karnym sądzili i nawet padały ostre słowa o systemowym rasizmie i dyskryminacji w sposobie działania prokuratora i Międzynarodowego Trybunału karnego, a więc wydaje się, że tutaj ma Szanowni trwa międzynarodowy wyjątkową okazję okazać, że traktuje zbrodniarze w sposób równy niezależnie od od kraju pochodzenia od przynależności etnicznej jeszcze chciałem cię, żeby zapytać wracając do poprzedniego, a w wątku który, który poruszaliśmy no bo przecież, że Rosja nie jest stroną traktatu rzymskiego więc, więc i Terasta jurysdykcja MTK dotycząca Rosji i ona i Onasz dokonuje na skutek właśnie tej tej deklaracji Ukrainy i rozciąga się niejako na agresora przez to, że Rze, że Ukraina podpisała tę deklarację praw do Arizony szanse, które znajdą się na terytorium Ukrainy i tam dopuszczą się tych zbrodnie, a my, więc tu bardzo ciekawe będzie w przyszłości badanie czy odpowiedzią zwrócił uwagę jak wiele przekazów medialnych informacji dostępnych informacji i w internecie sugeruje, że żołnierze różnego szczebla nawet nie wiedzą, gdzie są wykonuje rozmów mówi rosyjski żołnierz raz nie wiedzą, do którego kraju się dalej niektórzy nie wiedzą jak jest ich cel, a to może być w przyszłości wyzwanie pod kątem udowodnienia umyślności świadomości celu ich działania mam pełną meczową, którą się, że są na Ukrainie i orientują się, że strzelają do ludności cywilnej, a trudno być, którzy trzeba mieć, z czym wystrzeli czują, a pocisk in z ze środkami wybuchowymi później owymi szły bomby kasetowe by tłumaczyli, że nie wiedzą, że naruszają prawo międzynarodowe, bo to są rodzaje broni, który istotną rzeczą jest istotny, że się and są niezgodne z prawem międzynarodowym są przeznaczone do niszczenia ludności cywilnej do przenikania wręcz przez mury, zabijając falą ciśnienia jak w przypadku bomby próżniowej tak, żeby właśnie uderzyć ludność, która się ukrywa piwnice ukrywa budynkach bardzo podobnie bomby kasetowe ma na celu z skierowane w zaludnione tereny mają na celu zabić jak największej ilości osób, więc mamy do czynienia z czynami, które z natury rzeczy są niezgodne z prawem międzynarodowym, stanowiąc brudne zbrodnię wojenną i będzie bardzo trudno tłumaczyć sprawcom, że nie widzieli i nie rozumieli znaczenia swoich działań jak wyjaśnił, że opozycja rzecz musimy już wróciła, bo o tym się mało mówi jak tworzymy kodeks karny i przejdziemy do części tzw. szczególnej, czyli tam są opisywane różnego rodzaju przestępstwa te pierwsze miejsce nie jest morderstwo nie jest rozbój, a kradzież zgwałcenie na pierwszym miejscu pierwsze przestępstwo opisane w kodeksie karnym to jest wojna napastniczka to pokazuje kaliber tej zbrodni oczywiście za taką zbrodnię przed polskim sądom można, a pani Carmen surowszą, czyli dożywotnią karę pozbawienia wolności, bo ani nie oszukamy ani nie stosujemy w Polsce nie wykonujemy w Polsce kary śmierci, ale najsurowsza kara przewidziana właśnie za wojnę na własne past liczą, a następnie opisane są inne zbrodnie właśnie podającym zbrodnią którymi zajmuje się międzynarodowy Trybunał karny zbrodni przeciwko ludzkości zbrodnie wojenne i jesteśmy przekonane, że będziemy mieli niestety okazję korzystać z tych przepisów w najbliższym czasie wrócił do tego, o czym dowiedziała się tych żołnierzach, którzy umieszczają pociski rakiety w komorach wyrzutni, dokonując czy, ostrzeliwując chociażby osiedla na cywilne i ich odpowiedzialności czy żołnierzy tacy szeregowi mogą się tłumaczyć tym, że wykonują jedynie rozkazy i w ten sposób uniknąć odpowiedzialności no prawo karne zna teorię tzw. teoria ślepych bagnetów czyli, a jestem żołnierzem wykonuje rozkaz nie jest moim zadaniem rozstrzygać czy to jest troska zgodny z prawem czy nie czy zły dobry, a i i ta teoria nie jest przyjmowana przez polskie karnym prawo karne w sposób absolutny to znaczy żołnierz może się powołać tak długo na to, że wykonuje rozkazy jak w 2 tak, dopóki nie wie, że rzeczywiście wykonuje pod dopuszcza się zbrodni czynu no przestępstwa a, a w przypadku tego rodzaju działań będzie bardzo trudno Rosjanom twierdzić, że nie widzieli i można odmówić należy odmówić rozkazu, którego wykonanie stanowi zbrodnie oczywiście żołnierz, który ma pistolety głowy może się tłumaczyć, że miałem do wyboru swoje życie albo cudze na te już nie jest kwestia braku odpowiedzialności za przestępstwo to jest kwestia ewentualnie mity działanie tej występ tej odpowiedzialności albo powołanie na sił na siłę wyższą, ale to wtedy nie twierdzi, że nie doszło do przestępstwa tylko o to, że tylko jest okoliczność wyłączająca odpowiedzialność, a to musi jednak być dokładnie wykazane bardzo rzadko będzie także żołnierz będzie mógł wykazać, że w tym momencie konkretnie miał pistolet głowy albo muszą pociągnąć za spust albo samemu ponieść śmierć raczej będzie to wykonywanie wierne rozkazów także w sytuacji, kiedy wiemy, że pociski, które wystrzeliwuje my, lecąc w kierunku obiektów cywilnych, bo przecież obserwujemy wszyscy jak bombardowane są miasta obiekt dystrykt cywilne nawet jeśli w nich nikt nikogo nie ma to wstrzymanie obiektów cywilnych już jest zbrodnią wojenną, którą można ponieść powinno się ponieść odpowiedzialność przed międzynarodowym Trybunałem karnym też przed sądami krajowymi więc, że teoria ślepych bagnetów nie ma zastosowania żołnierz może tak długo powoływać na rozkazy jak nie znajduje się w sytuacji, które ewidentnie wykonanie rozkazu stanowi zbrodnie na wtedy już zaczyna ponosić odpowiedzialność wydaje się wielu rosyjskich żołnierzy już za bardzo właśnie w takiej sytuacji widzimy, choć po tym, porzucają broń, jaka jest wykorzystywana i po tym, że woli ta jest skierowana w obiekty cywilne, którzy państwa kwestia temat wymierzania sprawiedliwości za zbrodnie wojenne jest niezwykle skomplikowany i niezwykle trudne jak państwo słyszeli to jest bardzo dużo wątków wiele jurysdykcji i też nie wierzy, widząc w, jaki sposób rozliczane były zbrodnie drugiej wojny światowej i wiemy, że przecież jeszcze niedawno procesie oglądaliśmy co to trudno trudno też sobie wyobrazić, żeby sprawiedliwości nastąpi bardzo szybko jednak jest ona konieczna i zbrodnie będą musiały być rozliczone my będziemy się przyglądać temu tematowi będziemy obserwować co się dzieje wiem też bym tekę będziemy na pewno wracać w naszym rozmowach do tego tematu, a teraz już bardzo dziękuję Mikołaju za to wszystko co powiedziałem podzieliły się z nami naszą wiedzą swoją wiedzą naszym gościem proszę państwa dzisiaj adwokat Mikołaj Pietrzak i to było napraw opłat, czyli podcast wolnych sądów i Radia Kasia bardzo państwu dziękuję za uwag dziękuję do widzenia naprawy opat z poprawą patrzy na siebie nawet jeśli o tym nie wiesz, bo prawo to nie tylko przepisy tu również ludzie instytucje wpływające na twoje życie, bo wszyscy musimy się bronić przed bezprawnie Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: NA PRAWO PATRZ!

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Więcej niż na antenie! Teraz TOK FM Premium 30% taniej: podcastowe produkcje oryginalne, Radio TOK FM bez reklam i podcasty z audycji. Nie zwlekaj, słuchaj wygodniej!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA