REKLAMA

Czy międzynarodowe trybunały osądzą winnych agresji na Ukrainę?

OFF Czarek
Data emisji:
2022-03-11 10:00
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
37:59 min.
Udostępnij:

O skuteczności organizacji i sądów międzynarodowych w ograniczaniu skutków agresji Rosji na Ukrainę mówił prawnik i ekspert prawa międzynarodowego - prof. Władysław Czapliński

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
dzień dobry Cezary łasiczka to jest program Owczarek witam państwa bardzo serdecznie zapraszam na dzisiejsze spotkanie państwa moim gościem jest pan prof. Władysław Czapliński z Instytutu nauk prawnych Polskiej Akademii Nauk dzień dobry panie profesorze dzień dobry panie redaktorze dzień dobry państwu ta agresja federacji rosyjskiej na Ukrainę trwa i toczy się na wielu polach czy wielu poziomach mówimy także wojnie informacyjnej, ale także w przestrzeni prawa czy prawa Rozwiń » Międzynarodowego ten konflikt się toczy i przestrzeni publicznej padają takie terminy nas jak międzynarodowy Trybunał sprawiedliwości międzynarodowy Trybunał karny w agresję odpowiedzialność zbrodnie i myślę panie profesorze, że warto uporządkować te wszystkie terminy te wszystkie instytucje i porozmawiać o tym, która czym się zajmuje, która za co odpowiada, która ma kompetencje do jakich działań czy też jakich decyzji i właściwie czy cokolwiek z tego wynika w kwestii realnej zmiany to jest bardzo dobre pytanie to ostatnie, a ta ostatnia kwestia czy coś z tego wynika i myślę, że prawnicy zajmujący się prawem międzynarodowym są coraz bardziej sfrustrowani panie wasz dostrzegają to, że prawo międzynarodowe nie jest przestrzegane wręcz przeciwnie jest łamane i niewiele jesteśmy w stanie z tym zrobić my znaczy prawnicy między dawcy, ale również my to znaczy społeczność międzynarodowa wszystkie te państwa, które w, jaki sposób utożsamiają się napadnięto i Ukrainą, a albo chcą przeciwstawić się ekspansywnej militarnie zręcznej polityce federacji rosyjskiej dziej to dobrze co Otóż to to służby ta frustracja panie profesorze miała oznacza, że te instytucje międzynarodowe dotyczące podejmowania decyzji w kwestiach prawa Międzynarodowego są bezużyteczne żywości jesteśmy w sytuacji, gdzie toki ani marchewka jest panem, a i ja bym powiedział, że w jakimś sensie ta społeczność międzynarodowa przypomina trochę wspólnotę pierwotną marzeniem ludzkości od dawna jest wyeliminowanie wojny da nawet karta narodów Zjednoczonych poszła dalej mówi-li nie tylko wojna jest zakazana, ale zakazane są o wszelkie formy użycia siły do z pewnymi wyjątkami, które są przewidziane przez tę kartę ale, a kartą narodów Zjednoczonych ja odwołuję się do karty dlatego, że to jest najważniejszy instrument taka konstytucja współczesnej i współczesnego świata współczesnego prawa Międzynarodowego i współczesnej społeczności międzynarodowej i ta karta narodów Zjednoczonych była pomyślana jako system bezpieczeństwa zbiorowego tylko, że ten system bezpieczeństwa zbiorowego, w którym mielibyśmy do czynienia ze zdecentralizowanym nie ze zdecentralizowanym reakcją na naruszenia prawa, ale wręcz przeciwnie ze zorganizowaną reakcją ze strony organizacji narodów Zjednoczonych ten system był przygotowany zupełnie innych warunkach politycznych faktycznych i niestety bardzo szybka i się bardzo szybko się okazało, że on nie może funkcjonować dlatego rząd wymaga dla swojego funkcjonowania zgody jedności wszystkich wielkich mocarstw, które mają uprzywilejowaną pozycję i stąd zresztą ta frustracja, której a, o której wspominałem ba wszyscy wiedzą, że doszło do naruszenia prawa, ale jednocześnie karta narodów Zjednoczonych ze względu na to, że grupa 5 mocarstw uzyskała prawo weta w stosunku do decyzji rady bezpieczeństwa, czyli tego organu, który ma na celu zapewnienie lub przywrócenie pokoju bezpieczeństwa Międzynarodowego rada bezpieczeństwa jest bezsilna w momencie, w którym którejś ze starych ze stałych członków, a rady czeka się do prawa weta to zrobiła federacja rosyjska dobrze panie profesorze, czyli rozumiem, że mamy instytucję, które służą no właśnie czemu służą to to jest pytanie zastanawia się dia jaki, jaki użytek mają z Międzynarodowego Trybunału karnego czy Międzynarodowego Trybunału Trybunał sprawiedliwości czy też organizacji narodów Zjednoczonych i agent tejże np. Chiny czy Rosja ja już wspomniałem o tym, że taką najważniejszą instytucją organizacją międzynarodową jest organizacja narodów Zjednoczonych z jej 2 najważniejszymi organami i radą bezpieczeństwa i a zgromadzenie ogólne, ale on już tak jeszcze mamy cały szereg różnych innych instytucji organów międzynarodowych organizacji międzynarodowych, które również mogą służyć egzekwowaniu przestrzegania prawa Międzynarodowego mamy cały system norm prawnych określających zasady odpowiedzialności międzynarodowej, a ja myślę, że to jest pojęcie, które wymaga pewnego wyjaśnienia, bo odpowiedzialność na pierwszy na pierwszy rzut ucha i biur właściciele budzi też dlatego rzut oka tak chyba ta nie jest to nie najszczęśliwsze sformułowanie w tym miejscu, ale kojarzy odpowiedzialny, gdyż kojarzy nam się przede wszystkim z odpowiedzialnością karną jak przeglądam i prasę czy raporty mediów to w gruncie rzeczy najważniejsza rzecz, która tam się przewija to jest to czy można prezydenta federacji rosyjskiej karać, a albo jeszcze bardziej czy federacja rosyjska może zostać ukarana za wszczęcie wojny cały problem polega na tym, że system odpowiedzialności międzynarodowej opiera się przede wszystkim na odpowiedzialności odszkodowawczej i na odpowiedzialność międzynarodowej przepraszam za ten wywód tak bardzo bardzo prawnicze, ale bez tego się nie obejdzie Otóż są takie 3 elementy, które ma służyć odpowiedzialność międzynarodowa pierwszy element to jest doprowadzenie do zaprzestania naruszeń prawa to jest oczywiście, żeby w ogóle cokolwiek zacząć musimy przywrócić taką tak i rada bezpieczeństwa ile razy zajmuje się problematyką działań zbrojnych lubi o wzywamy państwa do wycofania się na pierwotną pozycję i do przywrócenia stanu wyjściowego drugi element odpowiedzialności to jest zapewnienie, żeby do naruszeń prawa nie dochodziło w przyszłości to są różne mechanizmy ja myślę, że to nie jest nie jest takie istotne, a trzeci element to jest odpowiedzialność odszkodowawcza reparacji to co nazywamy zbiorczą, a reparacje teraz wracam jeszcze do tego pierwszego punktu czyli, a zaprzestania naruszeń czemu właśnie służą sankcje te wszystkie sankcje, które zostały nałożone w związku z inwazją przeciwko Ukrainie mają na celu zmuszenie federacji rosyjskiej do wycofania wojsk zaprzestania agresji i tyle natomiast do tych następnych stadiów będziemy przechodzili w momencie, w którym uzyskamy tę metę odpowiedzialność też zrealizujemy ten pierwszy punkt odpowiedzialności międzynarodowej teraz, a wspomniał pan jeszcze 2 ich ważnych organach międzynarodowych międzynarodowy Trybunał sprawiedliwości to jest sąd, który został powołany jako następca sądu ligi narodów, czyli stałego Trybunału sprawiedliwości międzynarodowej są związane z organizacją narodów Zjednoczonych, aczkolwiek niebędący bezpośredniej organem, a mający bardzo wielki autorytet pan zasiadają bardzo wybitni prawnicy problem z międzynarodowym Trybunałem sprawiedliwości jest taki że państwa są suwerenne to jest podstawowa zasada prawa Międzynarodowego w związku z tym i międzynarodowy Trybunał sprawiedliwości ani żaden inny sąd międzynarodowy i nie może zmusić państwa do tego, żeby wzięło udział w postępowaniu muszą po to, żeby Trybunał mógł zająć daną sprawą w trybie spornym muszą musi być Wola stron sporu te strony chcą i zamierzają tak jurysdykcji Trybunału i dlatego zresztą jest taki duży problem z jurysdykcją Trybunału w stosunku do Rosji pani Ania profesorze tutaj tak to tutaj zawiść my i to by do tego wątku powrócimy, bo to jest bardzo ważny wątek zbliżają się informacje pan prof. Władysław Czapliński z Instytutu nauk prawnych Polskiej Akademii Nauk jest państwa moim gościem informację o dziesiąty 20 po informacjach wracamy do programu Owczarek pan prof. Władysław Czapliński z Instytutu nauk prawnych polskiej Akademii nauki z państwa moim gościem rozmawiamy o prawie międzynarodowym o tym co jakie przesłanki muszą zajść, aby państwo mogło korzystać tak 8 z Międzynarodowego Trybunału sprawiedliwości i Międzynarodowego Trybunału karnego tak jest przypomnę tylko, że wspomniałem na zakończenie poprzedniej wypowiedzi, że system prawa międzynarodowe jest cost Międzynarodowego jest skonstruowany inaczej niż system prawa krajowego wprawie krajowym każda osoba czy każdy podmiot znajdujący się jurysdykcji szeroko powiedziane, czyli zaksięguje obowiązywania prawa danego państwa jest automatycznie poddane jurysdykcję sądów dość jurysdykcja jest obowiązkowa, jeżeli prowadzi, jeżeli naruszymy prawo to automatycznie będziemy podlegali ocenie nasze postępowanie będzie podlegało ocenie ze strony sądu państwowego sądu karnego w prawie międzynarodowym inaczej państwo musi wyrazić zgodę na to, żeby oddać się rozstrzygnięciu sądowe ta zgoda może być wyrażona w różny sposób ja przypomnę tylko może, że to ostatnie postępowanie, które prowadzone jest wniosku Ukrainy w związku z agresją rosyjską nie dotyczy bezpośrednio agresji właśnie, dlatego że Rosja bardzo starannie unika możliwości poddania się w jakikolwiek sposób jurysdykcji sądu Międzynarodowego natomiast Rosja nie nieopatrznie przystąpi czy związek radziecki owym czasie jeszcze nieopatrznie przystąpił do konwencji w 1948 roku o zapobieganiu zwalczaniu zbrodni ludobójstwa dziś ta konwencja przewiduje rozpatrywanie są sporej związanych ze stosowaniem tej konwencji przez międzynarodowy Trybunał sprawiedliwości i Ukraińcy to bardzo sprytnie wykorzystali i skierowali do Międzynarodowego Trybunału sprawiedliwości skargę Rosja nie wygląda na to, żeby z wielkim entuzjazmem poddała się tej tej jurysdykcji a, ale postępowanie się toczy zobaczymy trudno jest przewidzieć co z tego postępowania byli natomiast, ponieważ wspomniał pan redaktor również międzynarodowym Trybunale karnym międzynarodowy Trybunał karny został utworzony no i pośrednio w związku z wydarzeniami ze zbrodniami popełnionymi na terytorium byłej Jugosławii chodziło o to, że społeczność międzynarodowa żądało, a wobec okrucieństwa tych zbrodni, które zostały popełnione w Jugosławii i społeczność międzynarodowa żądała jakiejś reakcji, a i to społeczność międzynarodowa, ale również opinia publiczna to jest bardzo poważne element, gdybym całe zostali w związku z tym rada bezpieczeństwa najpierw tworzyła sąd do spraw byłej Jugosławii, a potem państwa, bazując dużym w dużej mierze na doświadczeniach tego sądu utworzyły międzynarodowy Trybunał karny i ten międzynarodowy Trybunał karny ma za zadanie osądzenie sprawców zbrodni przeciwko prawu międzynarodowe szata znać to znaczy, że statut Międzynarodowego Trybunału karnego i wylicza wymienia te przestępstwa, których sprawcy mogą podlegać jurysdykcji Międzynarodowego Trybunału karnego, ale znowu jest w tym jedno istotna jedno istotne zastrzeżenia o to, żeby móc osądzić przestępca zbrodniarza międzynarodowe nazwijmy to, a w ten sposób to musi on być poddany kompetencji tego sądu czy to w wyniku popełnienia przestępstwa na terytorium państwa strony czy też nie opacznie na terytorium jakiegoś innego państwa, które w określony sposób podało, że jurysdykcji Trybunału mamy do czynienia w przypadku Ukrainy, która złożyła taką deklarację, że przestępstwa popełnione zbrodnie popełnione na jej terytorium będą podlegały jurysdykcji Międzynarodowego Trybunału karnego i nawet jeżeli Rosja nie jest stroną statutu Międzynarodowego Trybunału karnego to za zbrodnie popełnione na terytorium Ukrainy obywatele federacji rosyjskiej będą ponosili odpowiedzialność, jaka ona jest oczywiście obwarowana całym szeregiem różnych zastrzeżeń, ale taka jest generalna zasada panie profesorze, ale w kwestii tak powiem praktyki rok mam wrażenie, że to jest także właściwie, kto ma najsilniejszą armie ten dyktuje warunki, a czy mówiąc brutalnie może nie da ten, kto ma najsilniejszą armię, ale w przypadku konfliktu zbrojnego, a jesteś ty niestety korzyści i warunki dyktuje ten, kto wygrał wojna mówiąc brutalnie, a nam się to oczywiście może bardzo nie podobać ale, ale tak jest tak traktaty pokoju, które kończą konflikty zbrojne zwykle, a są zawierane na niekorzyść państwa, które tę wojnę przegrał, a i to jest praktyka międzynarodowa, która się nie zmieniła od stuleci no dobrze panie profesorze w tym co się dzieje tak jak np. mieliśmy sytuację w Hadze, że jedno państwo mówi no dobrze to my właściwie nie mamy tutaj szkoda nam czasu na tę rozmowę myślę tu federacji rosyjskiej tak tak tak chciałbym państwu przedstawić jakiś w jaki takim możliwie nieskomplikowany sposób Otóż, jeżeli Trybunał uzna że, a ma w sprawie tego z dolnej, który zaistniał jurysdykcję to postępowanie będzie się toczyło przed Trybunałem bez względu na to czy federacja rosyjska w nim weźmie udział czy nie co się stanie, że ten będzie weźmie co się stanie jeśli nie wydają właśnie to jest to jest pewien problem zapadnie orzeczenie teraz trzeba będzie to orzeczenie w jaki sposób zrealizować tam do zdobyli nie mam mam bardzo poważny problem bo, a bardzo wiele osób uważa, że prawo międzynarodowe to nie jest prawda, dlatego że tak naprawdę nie jest ono wyposażone w efektywne sankcji na rzeczywiście prawo międzynarodowe to jest rodzaj klubu dżentelmenów, a właściwie reguł rządzących klubem dżentelmen dla zakładamy, że jeżeli państwo się do czegoś zobowiązuje on to będą dobrej wierze te zobowiązania wykonywały, a jest mechanizm realizacji orzeczeń Międzynarodowego Trybunału sprawiedliwości, a w pewnym momencie może się do tego włączyć również rada bezpieczeństwa UE, ale w praktyce musimy liczyć na to, że państwo, które po, na którego niekorzyść zostanie wydany wyrok Międzynarodowego Trybunału sprawiedliwości takie orzeczenie wykona ta jest zresztą w interesie tego państwa prawda żadne państwo nie może wy, ale nowa się w pełni ze społeczności międzynarodowej musi współpracować inne państwa i temu o na tę opieram w dużej mierze moje przekonanie że, że państwa jednak w jaki iż sposób w pewnym momencie będą wykonywały orzeczenia sądowe to dotyczy zresztą orzeczeń wszystkich sądów i wszystkich państw panie profesorze na zawieszenie także kilka decyzji słyszy się też z głośną nowelę run to Powróćmy do sceptycyzmu do prawa Międzynarodowego po informacjach, jeżeli pan pozwoli pan prof. Władysław Czapliński z Instytutu nauk prawnych Polskiej Akademii Nauk, gdy państwa moim gościem wracamy po informacjach informacje o godzinie 1040 no i wówczas fakt pan prof. Władysław Czapliński Instytut nauk prawnych Polskiej Akademii Nauk jest państwa moim gościem musiałyby się z panem podzielić panie profesorze głosami oburzenia słuchaczy, którzy i słuchaczek którzy, które piszą mówiąc no to trochę skandal, bo rozumiem, że ten klub dżentelmenów jak pan nazwał działa, gdyby to była prywatna organizacja, która tam sobie nie wiem zbiera się rozmawia o znaczkach albo zwierzętach futerkowych to co nas to właśnie interesuje, ale to są organizacje, które przecież są utrzymywane z naszych podatków i ponieważ są utrzymywane z naszych podatków to podświadomie chcielibyśmy to są olbrzymie pieniądze myślę chociażby o organizacji narodów Zjednoczonych to podświadomie może świadomie chcielibyśmy, żeby one cokolwiek mogły ani na zasadzie, że jeżeli przestępca się zgodzi proszę sobie wyobrazić podobne rozwiązanie wprawie krajowym to policja zatrzymuje na gorącym uczynku sprawcę Niewiem włamania, który mówi przepraszam bardzo, ale ja generalnie się nie godzę na bycie sądzonym przez sądy krajowe, a to dobra to przepraszamy to miłego dnia obywatelu do widzenia to nikogo nie irytuje czy to nie jest taki mamy już dorosłe no płacimy za jakieś fikcyjne rozwiązania, które ładnie brzmią i ale sprowadzają się do jakiś dym procesów kilku dyktatorów z tych państw, które właściwie są w mało liczące się na arenie międzynarodowej, jeżeli chodzi o o prawdziwych sprawców to ci są bezkarni, a panie redaktorze rzeczywiście zabił pan klina i Kliny panie profesorze ja bym bardzo chciał dzielić z naszymi słuchaczami to oburzenie, ale jak wspomniałem o tym bo, nawiązując do tej i do tej historyjki, którą pan odpowiedział ja właśnie mówiłem, że jedna z najważniejszych różnic pomiędzy prawem krajowym prawem międzynarodowym polega na tym że, o ile sądy krajowe w stosunku do osób naruszających prawo krajowe mają jurysdykcję obligatoryjną osoby muszą się poddać jurysdykcji sądów, a tyle społeczność międzynarodowa opiera się na zasadzie pewnej dobrowolnej umowy, a i wspomniałem również o tym, że jeżeli zgadzamy się z tym, że państwa są suwerenne jest takie wywodzące się jeszcze łacinę z dawnych czasów powiedzenie równy w stosunku do równego nie może sprawować jurysdykcji dlatego właśnie odpowiedzialność międzynarodową odpowiedzialność państw to nie jest odpowiedzialność karna, a i ja bym chciał, żeby było państwo słuchacze, bo obrazili się teraz taką sytuację, że mieszkamy w jakimś państwie, które to nie narusza w sposób poważny prawa Międzynarodowego, ale mam na koncie jakieś tam małe grzeszki oraz przychodzi i grupka państwu silniejszych i mówi o słuchaj to my wiemy, że masz swoje za uszami to w związku z tym my zaczniemy meczem pozwiemy przed sądem międzynarodowym i zażądamy, żeby ukarano w ten sposób, że być zabrano 13 terytorium jestem bardzo ciekaw czy to wszystkie przez krytyce sprawa międzynarodowa on tak łatwo się na taką sytuację zgodzili no dobrze to może system abonamentowy, czyli płacimy za ONZ pod pod warunkiem, że funkcjonuje, gdy pan czas czasami np. w nie wiem czy w Polsce nie widziałem, ale Stanach Zjednoczonych są takie reklamy np. firmy czy też kancelarii, które w ogóle ogłaszają się, że jeżeli nie wygramy to nie w tym nic nie płacić póki nie wygramy nie płacisz w i jest jeszcze gorsza rzecz, z której my też nie do końca zdajemy sprawę jeszcze dzisiaj mamy od dzisiaj mamy do czynienia z sytuacją, w której narusza prawo stały członek rady bezpieczeństwa, a UE to jest zresztą bardzo ciekawe rozwiązanie w karcie narodów Zjednoczonych bo gdyby rada bezpieczeństwa przyjęła trochę inną procedurę trochę inny sposób postępowania niż zaordynował sobie w rzeczywistości o karcie narodów Zjednoczonych są 2 rozdziały i regulujące pewne postępowania 1 rozdział dotyczy pokojowego rozstrzygania sporów drugi rozdział dotyczy pokoju bezpieczeństwa Międzynarodowego teraz, gdyby rada bezpieczeństwa powiedziała no to skoro jest spór pomiędzy Rosją Ukrainą to niech będzie rozstrzygnięty na podstawie tych przepisów, które mówią o pokojowym rozstrzyganiu sporów i na każ my państwo określony sposób rozstrzygnięcia sporu karta nie dopuszcza taką możliwość na potrzeby tego rozdziału karty państwo które, którego dotyczy PiS, a jest członkiem stałym rady bezpieczeństwa ma obowiązek wstrzymać się od głosu nie może zablokować w działaniu natomiast w przypadku tak zresztą z tego rozdziału siódmego, który jest bardzo potężną bronią, że nie zawsze czasami się zdarza, że nie wypali tam takiej możliwości nie ma weto stałego członka rady bezpieczeństwa przekreśla możliwość no skutecznego podjęcia działania przez ONZ można to obejść i bieżącej sesji zgromadzenia ogólnego nadzwyczajnej to zostało zrobione została przyjęta rezolucja wg takiej specjalnej procedury i ta rezolucja PE ja bardzo ostrych słowach działania organ działania Rosji federacji rosyjskiej w Ukrainie nikt nie ma wątpliwości Stal jest rezolucja została przyjęta jest ta tak ma specjalna procedura Zjednoczeni dla pokoju, która w działa w momencie, w którym rada bezpieczeństwa nie jest w stanie podjąć decyzji, tyle że trudno jest powiedzieć czy państwa, które głosowały tak na trudno powiedzieć chętnie, ale gremialnie za tą rezolucją będą skłonne do tego, żeby przyłączyć się do tych sankcji, które nałożyła, które zostały nałożone na federację rosyjską ja jeszcze też mam 1 wątpliwość nie są sankcje ONZ-owskie tak w związku z tym to nie jest tak, że państwa mogą państwo mają obowiązek się do nich przyłączyć panie profesorze, a czy sądzi pan, że ta wojna ten atak federacji rosyjskiej na Ukrainę i to co się teraz dzieje na świecie myślę właśnie o taki im stwierdzenie czy też uświadomieniu sobie zresztą tatuś wszyscy sobie dawno uświadomili, że trochę firmuje my jakoś użyję takiego terminu prawniczego straszną lipę czy sądzi każda sytuacja może będzie bodźcem do tego, aby zreformować ten system prawa Międzynarodowego zastanowić się nad lepszymi rozwiązaniami albo zastanowić się właściwie co zrobić, żeby te instytucje albo funkcjonowały albo funkcjonowały lepiej albo być może nową mieliśmy ligę narodów teraz mamy ONZ i bieg historii pokazuje, że w którymś momencie to co działo się w momencie, kiedy te instytucje powtarzały powstawały no już nie niesie nie jest adekwatne to jest marzenie bardzo wielu prawników zajmujących się organizacją narodów Zjednoczonych natomiast mam również wrażenie, że znacznie mniejszym stopniu to jest marzenie państw, zwłaszcza stałych członków rady bezpieczeństwa, bo mamy tak naprawdę 2 możliwości i 1 to jest z re formować organizację narodów Zjednoczonych o na czyny za tak, żeby ona była, żeby ona stała się efektywna, a żeby wiadomo było, że w momencie, w którym dochodzi do agresji rada bezpieczeństwa przyjmuje ich VE, że mamy do czynienia rzeczywiście aktem agresji i niejako z automatu mamy działanie społeczności międzynarodowej jako całość prawa wszyscy się do tego przyłączają jest w karcie narodów narodów Zjednoczonych my nawet taki przepis, który mówi że w przypadku działali w celu zapewnienia pokoju bezpieczeństwa Międzynarodowego uchwały rady bezpieczeństwa wiążą również państwa członkowskie trudno było się znaleźć takie ale, ale to pokazuje, że w momencie, w którym utworzono kartę to i twórczą autorom kartel bardzo zależało na tym, że ten system był efektywny, ale ten system założeniu był po niestety oparte na współdziałaniu stałych członków rady bezpieczeństwa, żeby zmienić kartę narodów Zjednoczonych potrzebujemy zgody rady bezpieczeństwa, a państwa, które są stałym byli członkami rady mam wrażenie, że nie będą takie chętne do tego żeby, żeby te z Wigan dokonać do tej pory podejmowane już były takie sugestie, a żeby zwiększyć efektywność i instytucji oenzetowskich organu oenzetowskiej, ale jakoś one pozostały w dużej mierze na papieża i tak długo jak długo nie zrezygnujemy z prawa weta to tak długo ONZ nie będzie działo druga, czyli rozumiem, że złe no nikt nikt szansy nie nikt nie wyciągnął wniosków z historii Rzeczypospolitej szlacheckiej i weta, a ja myślę, że nowa z to jest tak wtedy z demokracją w stosunkach międzynarodowych demokracji w stosunkach międzynarodowych możemy podchodzić na 2 sposoby pierwszy sposób stwierdzić, że mamy, a decyzje z podejmujemy decyzję większością głosów, bo demokracja to jest większość głosów, ale drugi pogląd mówi, a k to nie jest tak jak w państwie nie można narzucać określonego postępowania państwu, którzy na to nie zgadza i to jest definicja suwerenności Państwowej tam państwo i nikt nie może narzucić państwu określonego postępowania, a ja tylko powiem szybciutko jeszcze tej drugiej możliwości druga możliwość jest taka, że zakładamy nową organizację międzynarodową, do której akces mogą złościć wszystkie państwa, które w po by zobowiązują się do przestrzegania, a zasad tego klubu dżentelmenów czy będziemy mieli kilka rozmów będzie mieć kilka organizacji, do których w, których nie będzie ani China Rosji ani Brazylii i ani Stanów zjednoczonych no właśnie to wolę dobrze panie profesorze czy można powiedzieć, że jesteśmy, która jest godzina 1056 nie mogę używać jeszcze tych słów o tej godzinie panie profesorze bardzo dziękuje za dzisiejszą rozmowę pan prof. Władysław Czapliński z Instytutu nauk prawnych Polskiej Akademii Nauk był państwa moim gościem informację już za 3 minuty o godzinie jedenasty po informacjach wracamy do programu Owczarek Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: OFF CZAREK

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Podcastowe produkcje oryginalne, podcasty z audycji TOK FM oraz Radio TOK FM bez reklam z 40% zniżką! Dobrego słuchania w 2023!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA