REKLAMA

Po co Putinowi wojska białoruskie w Ukrainie?

Maciej Zakrocki przedstawia
Data emisji:
2022-03-11 23:40
Prowadzący:
Czas trwania:
18:53 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
Maciej Zakrocki przedstawia, a tym gościem jest pan Krzysztof nie czy BOR starszy specjalista zespół Ukrainy Białorusi Mołdawii ośrodek studiów wschodnich dobry wieczór dobry wieczór kłaniam się chciałbym właśnie pana powyższe z racji chociażby no właśnie miejsca czy zespołu, który pan pracuje o takie teraz na określenie tej sytuacji przede wszystkim może zaczniemy od Białorusi, bo nie to, że dzisiaj mieliśmy spotkanie Putin Łukaszenka to jeszcze cały czas jest obawa Rozwiń » czy Białoruś może w sposób bardzo otwarty jakoś stanąć po stronie Rosji w rozumieniu uczestnictwa w tej wojnie i czy po tym co jeszcze niedawno Łukaszenka przeżył w konfrontacji ze swoim społeczeństwem to on pana zdaniem mógłby się zdecydować na taki krok, który zapewne znowu spowodował protesty w jego kraju innymi słowy o prosił o taką tata taki opis sytuacji w z punktu widzenia tego co się dzieje Białoruś przede wszystkim to jest pytanie na ile rzeczywiście Alaksandr Łukaszenka jest faktycznym podmiotem relacji białoruskich rosyjskich białoruską rosyjskich w tym sensie na ile on rzeczywiście prowadzi autonomiczną własną politykę jeśli chodzi o kwestie związane właśnie współpracę wojskową to bezwzględnie decydującą rolę prowadzi tutaj prowadzą te siły zbrojne rosyjskie i właściwie MO możemy powiedzieć, że to nie Łukaszenka decyduje o tym w jaki sposób działania wojenne są prowadzone na terenie jego państwa również informacje dotyczące udziału wojsk białoruskich to raczej to niema większego znaczenia pod względem militarnym to znaczy udział ewentualnie tej tych żołnierzy tych wojsk nie będzie miało decydującego znaczenia ze względu na ich potencjał bojowy również na niskie morale, a więc to jest raczej zagranie w zakresie polityki informacyjnej aniżeli militarnej i rzeczywiście jeśli chodzi o o udział białoruskich sił zbrojnych to raczej będzie będzie będziemy mogli mówić i ja jako czynnika, który jest wykorzystywany w celach właśnie polityki informacyjnej bądź ewentualnie w zajęcia wojsk wojsk ukraińskich działaniami zbrojnymi na na na w terenie Wołynia tam na północnym Zachodzie w celu po prostu rozproszenia wojsk ukraińskich i tym sposobem przejęcia inicjatywy na tym kierunku no natomiast sam fakt udziału Aleksandra Łukaszenki w tych rozmowach dotyczących ewentualnego udziału udziału sił zbrojnych białoruskich w tej wojnie jego głos nie ma większego docent nie ma większego znaczenia wydaje się, że raczej powinniśmy traktować jako namiestnika rosyjskiego państwa na Białorusi niż faktycznego faktycznego polityka kierownika tego państwa Midera decydenta oczywiście u ja nie mam żadnych kompetencji fachowych natomiast tak jak obserwowałem fragmenty z tego spotkania te z przekazów telewizyjnych no to strasznie się ten Łukaszenka poczuł tam w tych rozmowach z Putinem i stąd przyszło mi do głowy, że może on zjednoczony tak jak pan mówi niewiele ma dopowiedzenia musi przystać na na żądania Putina, ale z drugiej strony onego trochę właśnie przerażają, że to jeszcze może być League kolejny element właśnie skonfrontowania się ze swoim społeczeństwem, które i tak już pokazał czerwoną kartkę po sfałszowanych wyborach, ale później już wiemy, że z oczywistych powodów skala protestów wobec dyktatora zmieniła Białorusi no i teraz pytanie czy gdyby on chciał wciągnąć ten kraj właśnie tak już otwarty sposób no nie zacznie mieć kłopotów odmowa nie jestem pewny czy społeczeństwo białoruskie jest wciąż nadal gotowe do takiego zdecydowanego demo z 2 deputowanych protestów demonstracji przeciwko reżimowi Łukaszenki i jak się wydaje wciąż białoruski przywódca ma poparcie przynajmniej tej części tzw. siłowików czyli, a administracji aparatu siłowego służb mundurowych, które po prostu od niego zależne w dużym stopniu i które decydują o o od sytuacji w państwo podtrzymują ten system natomiast wydaje mi się, że sam fakt działań wojennych podjęcie w ogóle tej operacji wojennej tej konfliktu zbrojnego przez przez Putina było by dla Łukaszenki dużym zaskoczeniem ja nie sądzę, żeby Władimir Putin w ogóle elity kremlowskie czymkolwiek z Łukaszenką z Mińskiem porozumiewała się odnośnie działań działań wojennych na Ukrainie myślę, że dla Łukaszenki było to równie duże zaskoczenie jak dla nas on nie jest tak naprawdę partnerem dla rozmowy dla dla Moskwy Moskwa wydaje mi się utrzymuje go jako pewnego sprawnego menedżera w przemy dotychczas do tej pory sprawnego menedżera jeśli chodzi o administrowanie obszarem białoruskim natomiast to nie jest to nie jest partner to nie jest ne człowiek, którym Władimir Putin chciałby pracować i przewidywałby w roli osoby, z którą mógłby ewentualnie wprowadzić wspólną politykę, zwłaszcza jeśli chodzi o kwestie wojskowe podejmowania działań militarnych nie wydaje mi się żeby, żeby Łukaszenka miał ten miał jakąkolwiek rolę do odegrania, ale z drugiej strony dzisiaj poznaliśmy taki komunikat dowództwa sił powietrznych Ukrainy oto rosyjskie samoloty ostrzelały białoruską miejscowość na granicy z Ukrainą i że zdaniem właśnie strony ukraińskiej była to taka prowokacja, która miała na celu wciągnięcie sił zbrojnych Białorusi wojny no no rozumiem, że tutaj oni trochę mylnie oceniają sytuację z 4 Lis z pana perspektywy no bo skoro i tak Łukaszenka nie ma nic dopowiedzenia wykona wszystkie polecenia, zwłaszcza po co tworzyć jakąś prowokację przede wszystkim dla uzasadnienia takich kroków przed własnym społeczeństwem ze społeczeństwem w Rosji to zawsze Kreml zawsze dba o taką medialną oprawę swoich działań, więc zależy na tym, żeby tam przynajmniej takie powiedzmy sobie symboliczne gesty lub w uzasadnianie swoich działań miała takie miało przyjmie takie podstawy, więc na pewno Kreml stara się o to, żeby taką, żeby takie uzasadnienie znaleźć natomiast jeśli mówimy o tym konkretnym przypadku tego ostrzelania tego pogranicza ukraińską białoruskiego wydaje się, że przede wszystkim musimy być świadomi musimy pamiętać o tym, że w toku konfliktów zbrojnych polityka informacyjna w tym również instrumenty propagandy są 1 ze środków wprowadzenia prowadzenia walki to jest to jest równie skuteczny środek jak jak działania kinetyczne jako strzały jak używanie broni broń propagandowa polityka informacyjna jest jednym z głównych środków prowadzenia prowadzenia wojny również my jesteśmy adresatami tych różnych komunikatów i jeśli chodzi o ten konkretny przypadek to po prostu postawiłbym tutaj kropkę, bo teraz kolejne państwo, które znajduje się w obszarze badań pana zespołu Mołdawia to jest taki szczególny przypadek ze względu na to, że z 1 strony kraj ten też od dawna za piratami europejskimi to też oczywiście w zależności od dyrektor danej chwili rządził, ale na pewno obecnie rządząca ekipa tutaj ma dosyć jednoznaczną postawę, tyle że Rze, że to kraj, który ma no przyklejone do siebie to coś to to jeszcze jest zupełnie jakimś dziwolągiem z punktu widzenia również i i prawa Międzynarodowego i właśnie sytuacji Mołdawii jako takie mamy oczywiście na myśli Naddniestrze czy pana zdaniem też się pojawiły takie informacje już kilka dni temu, że w Naddniestrzu może zostać też stworzona jakaś militarna grupa, która mogłaby wspierać Rosję w działaniach w Ukrainie czy Mołdawia może być bezpieczna czy czy może odegrać jakąś niedobrą groźną rolę czy raczej nie nie będzie wciągana do tej wojny przez Rosję wydaje się, że jeśli chodzi o jeśli chodzi o Mołdawię to rosyjscy politycy raczej liczą na rozwiązanie polityczne tej kwestii pamiętajmy, że moda jest wciąż sporo dosyć spora grupa elektoratu prorosyjskich ugrupowań zresztą notowania poprzedniego prezydenta Igora Dodona ona w obecnie windują w górę w związku z tym wydaje mi się, że dla Rosjan nie ma potrzeby, aby tam reagować w jakikolwiek sposób militarnie wojskowo wystarczy poczekać na trudną sytuację gospodarczą która, która na pewno ze względu na to, że gospodarka moda jest dużym stopniu uzależniona od od ukraińskiej wybrała wiadomo w tym momencie ukraińska gospodarka przeżywa dosyć trudne trudny moment właściwie możemy spodziewać, że będę będzie mieli do czynienia przyszłe miesiące już dosyć poważnym kryzysem gospodarczym na Ukrainie, więc wydaje mi się, że ta sytuacja, która będzie będzie odbijała się rykoszetem w Mołdawii będzie wykorzystywana przez Jagnę słowo Mołdawia jak to tutaj niedawno w rozmowie ze mną mówił pan Krzysztof Lisek, który teraz tam pracuje w jednej z europejskich instytucji przyjęła biorąc pod uwagę liczbę mieszkańców największą liczbę uchodźców tak zdecydowanie to jest rzeczywiście jeszcze jeden z takich czynników który, który może doprowadzić do poważnego kryzysu humanitarnego, ale i, ale przede wszystkim gospodarczego, gdy rzeczywiście do tego kraju Ness w fala emigracyjna przybywa z każdym dniem i to właśnie tak jak pan stwierdził na głowę mieszkańca jest to znacznie znacznie wyższa skala niż tak to co obserwujemy w Polsce w związku z tym dla tak dla tak małego kraju z tak niskim potencjałem gospodarczym jest ogromny problem i wydaje mi się, że to jest właśnie pan ten kierunek nach, w którym rosyjska propaganda przede wszystkim, która jak wiemy jeśli chodzi o o migracje problemy z uchodźcami no ma swoje doświadczenie i potrafi rozgrywać ten aspekt budującym odpowiednią oprawę medialną dla dla lat dla tego rodzaju zjawisk, oskarżając oczywiście zachód, tudzież Ukrainy o prowokowanie tego rodzaju tego rodzaju zjawisk właśnie wydaje mi się, że to będzie to będzie ten obszar politycznej ofensywy ze strony ze strony Kremla w kierunku Mołdawii po to, żeby środkami politycznymi zmierza zmienić władze w tym kraju i w taki sposób kierowania ukierunkować, żeby były one chętne do innego z integracji z federacją rosyjską i na koniec Ukraina dzisiaj tu w pierwszej części audycji z panią profesor norki rozmawiałem na temat tych wystąpień podczas uroczystego zgromadzenia posłów senatorów i trochę już powiedzieliśmy też o wystąpieniu pana Zielińskiego natomiast no on z oczywistych powodów stara się przekazać taki komunikat do siebie, czyli do wewnątrz to czasami mówimy, że świetnie sobie dajemy radę jesteśmy na drodze do zwycięstwa do świata zewnętrznego dziękuję za pomoc, choć w mogłaby ona być jeszcze bardziej konkretna chciałem pana właśnie zapytać czy Obamy siłą rzeczy bardziej widzimy prezydenta Żeleńskiego jego postawy i właśnie słuchamy jego słów i jednocześnie widzimy jednak właśnie olbrzymią falę uchodźców, więc jak jest nastrój w Ukrainie społeczny czy ci ludzie wierzą Zielińskiemu, który mówi jesteśmy na drodze do zwycięstwa ma czy czy jest to jednak jakieś poczucie, że to się nie udarze, że rzeczywiście albo uciekać no albo czekać na to, że właśnie pomoc świata będzie na tyle silna, że nie dojdzie do większej tragedii niż niż jest no i że się może trzeci element, że coś wydarzy się w tym świecie dyplomacji, że może dojdzie jednak jakichś rozmów, że może ci wszyscy, którzy się już zgłaszają pewnego czasu jak jak Turcy czy Chiny pomogą mediować no i jakoś to zatrzyma tak to jest z złożona kwestia złożyć z tych z tych 3 aspektów, o których pan redaktor wspomniał przede wszystkim złożenie tego wniosku o członkostwo Unii Europejskiej ona stanowi ona jest kontynuacją tej ofensywy dyplomatycznej Kijowa Emmę, która w tej sprawie trwa już od 2014 roku, która właściwie od od objęcia fotela prezydenta przez wody maratońskiego nabrała jeszcze większej dynamiki można powiedzieć, że Zarański bardzo zaangażował się tą w politykę międzynarodową, której celem jest właśnie integracja ze wspólnotą europejską za Pańskiej świadomy skali poparcia taki jest powiedzmy sobie sympatii międzynarodowej opinii publicznej i społeczeństwa również europejskich elit i stara się wykorzystać koniunkturę dla realizacji tego celu pole politycznego, jakim jest euro integracja, chociaż oczywiście wydaje się, że nieświadomy tego, że w tym momencie jest ona ma dosyć nikłe szanse realizacji, niemniej jednak Adama posłużyć do uzyskania poparcia przede wszystkim my społeczeństw krajów wspólnoty, które będą wywierać w tej sprawie presję na swoje władze oczywiście to jest presja, która nie tylko ma sprzyjać integracji z Unią europejską, ale przede wszystkim sprzyjać presji w kwestii udzielenia poparcia wojskowego wsparcia pomocy wojskowej w tym przede wszystkim tych 2 kwestii, które nieustannie pojawiają się w retoryce ukraińskich władz to jest właśnie zamknięcia przestrzeni powietrznej nad nad terytorium Ukrainy oraz przekazania samolotów myśliwskich przez kraje wschodniej flanki Sojuszu Północnoatlantyckiego to wszystko ze sobą połączone naczynia, które Załęski stara się wykorzystać trudno się dziwić, bo na jego miejscu wydaje się, że każdy z nas staramy się wykorzystać chociażby każdą nikłą możliwość do tego, żeby podejmować kwestie umiędzynarodowienia dramatu, jaki jak jest jeśli taki mamy do czynienia na Ukrainie to jest dobry to jest wasze daje do 1 w kwestii którą, którą Załęski stara się wykorzystać odnośnie odnośnie integracji tego wniosku złożonego do rady europejskiej wspomniał pan o nastrojach społecznych 2 dni temu został przeprowadzony sondaż opinii publicznej na Ukrainie, ale co prawda został przeprowadzony w sposób telefoniczne nowych warunkach oczywiście takich jak na jakie jakie one pozwalały, więc trudno wymagać, żeby one były jakoś stuprocentowo wiarygodne, niemniej jednak one wciąż pokazują, że ponad 90% dokładnie dziesiąt procent respondentów uważa, że Ukraina jest w stanie wygrać wojnę wojnę z Rosją podobny potrzeb podobny procent mieszkańców Ukrainą uznaje za chińskiego za za lidera i osoby, która jest zdolna do poprowadzenia kraju do zwycięstwa, więc te nastroje społeczne morale ukraińskiego społeczeństwa utrzymują się na bardzo wysokim poziomie, niemniej jednak trzeba wziąć pod uwagę ten fakt że, że mówimy o mieszkańcach Ukrainy, którzy tam pozostali, więc tej części aktywnej ukraińskiego społeczeństwa tych i inny patriotycznej takiej w powiedziałbym nawet tym w bardzo patriotyczne w tym sensie oni po zdecydowali się na albo podjęcie walki albo udziały w wolontariacie, który wspomaga ukraińską armię, więc możemy powiedzieć, że mamy do czynienia z taką no częścią elitarną ukraińskiego społeczeństwa, która ewentualnie odpowiadała na te pytania, które zostały zadane przez respondentów, bo no, bo duża część ukraińskiego społeczeństwa właściwie w tym momencie jest na szlakach migracyjnych w stronę w stronę Europy zachodniej w tym do nas tak jak mieliśmy do Mołdawii do innych krajów, które stara się przedostać do bezpiecznych do chronienia bezpiecznego miejsca, a więc trudno też na tej na tej dość wybiórczej próbie jak jest to jakieś wnioski na temat rzeczywistego stan stanu nastrojów na ukraińskim społeczeństwie no oczywiście trzymamy nie tylko zanik uczuć finał jak wiemy polskie społeczeństwo bardzo pomagali i to również nie tylko widzimy, ale było dzisiaj w tych wszystkich ważnych wydarzeniach politycznych mocno akcentowane z wielkimi podziękowaniami tak jak ja teraz byłem bardzo panu dziękuję za za udział w audycji rozmowy pan Krzysztof Nieć czy port starszy specjalista zespół Ukrainy Białorusi Mołdawii ośrodek studiów wschodnich był naszym kości, a jeszcze dziękuję podziękowała też dla Małgorzaty Wólczyńskiej, którą audycji wydawała Jacka Kozłowskiego, który ją realizował Maciej Rakowski dobrej nocy słyszymy jutro o tej samej porze dnia jutro sobota słyszymy się dopiero w poniedziałek zatem dobrego weekendu Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: MACIEJ ZAKROCKI PRZEDSTAWIA

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POSŁUCHAJ RÓWNIEŻ

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium 40% taniej! Dostęp do nagradzanych podcastów, wszystkich audycji z anteny oraz Radio TOK FM bez reklam w świątecznej zniżce.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA