REKLAMA

Odrębność kultury ukraińskiej... Nie wszystko jest oczywiste

OFF Czarek
Data emisji:
2022-03-15 10:00
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
39:34 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
dzień dobry Cezary łasiczka to jest program off czarek witam państwa bardzo serdecznie zapraszam na dzisiejszy program, a gościem jest pan dr Marcin Zgliński z Instytutu sztuki Polskiej Akademii Nauk oraz Akademii sztuk pięknych w Warszawie dzień dobry panie doktorze witam pana bardzo serdecznie pana powracamy do tematu kultury powracamy do tematu no właśnie Kulczyk kultura ma narodowość kulturę można tak bardzo precyzyjnie niemal jak dzisiaj mapy świata podzielić, że tutaj Rozwiń » kończy się kultura 1 kraju tutaj zaczyna kultura innego kraju i co, jeżeli spojrzymy na kulturę na przestrzeni wieków, jaka ona jest czy taka, jaka narodowość jeśli tak można powiedzieć czy tożsamość była lat temu 200 czy 14310 czy taka, jaka będzie za chwilę zastanawiam się, bo duża mówi pani doktor właśnie odrębności kultury ukraińskiej, ale także polskie do tego wątku też po powrócimy czy łatwo jest tę odrębność jakikolwiek kultury wyznaczyć zaobserwować opisać to są fundamentalne pytania oczywiście, które prosto trudno odpowiedzieć na razie bardzo łatwo oczywiście o kulturze narodowej możemy mówić dopiero w tym momencie, kiedy pojawiło się pojęcie narodu jako jako pewnego wraz z nowoczesnością dekret o powierzchni, czyli wcale nie tak dawno temu i oczywiście, że dzisiaj my do jeszcze 2 tygodnie temu byliśmy takim udanie, że świat jest im organizmem połączonym globalizacja jest aktem nieodwracalnym, że tak naprawdę kultury narodowe są no jakimś sensie oczywiście wyją, aczkolwiek one zlewają się w tym w tej już takiej globalnej wiosce tylko, że tylko propaganda rosyjska od by no jakiś 200 lat, a jeśli chodzi o Ukrainę to właśnie od lat co najmniej 8 nie więcej właśnie systematycznie podkreślała, że jednym z tych jedną z tych 1 fundamentów, na których można oprzeć teorię Ukraińcy nie są odrębnym narodem, że są narodem my właśnie nawet nie są narodem sam tymi mało Rusi nami tak naprawdę, a nie Ukraińcami tak jak u nas zresztą przed wojną nazywano Rusinami albo obywateli dla mi Galicji Małopolski wschodniej i właśnie opiera się to na fundamencie twierdzenie, że kultura bądź nie istnieje bądź ma charakter podrzędny zresztą nic nowego przed wojną luminarzy naszej Edek ich łącznie, więc jak Giertych np. wyśmiewali literaturę białoruską ukraińską pisząc, że Franko czy już nie mówiąc o o o białoruskich pisarzach, że to są dobrze też coś, czego nie można porównać nakłady Słowak, że Rze, że żadne, a jeżeli już Szewczenkę można sobie gdzieś nad Dnieprem, ale już nie w Kamieńcu Podolskim ME ne deklamować się nim zachwycać, więc Rosja jak my my można powiedzieć wykonaliśmy jednak pewną pracę byśmy to oczywiście nie wszyscy, ale mam nadzieję, że większość naszych elit jest zupełnie innym miejscu natomiast obawiam się również duża część elit rosyjskich swojej na tym stanowisku, ale i Putin zostawia się, że duża część naszych elit jest zupełnie innym miejscu na zasadzie deklaratywnej na zasadzie w ogóle znajomości, bo pierwszej raty, a prawda, bo mówimy dzisiaj znajomości kultury ukraińskiej czy też stosunek elit to kultury ukraińskiej, ale przecież wystarczy przypomnieć sobie dwudziestolecie międzywojenne i spojrzeć np. na tę relację ku elit do kultury, która siedziała w języku jidisz np. oczy i młodzieży prawda oczywiście ale, ale przecież była bardzo żywa również kultura ukraińska były tak były były były różne stowarzyszenia oczywiście Ukraińcami wisiał wówczas stary sufit nie można było robić kariery, która w państwowych nie można wtedy było nie wiem oficerem policji czy wojsku urzędnikiem w związku z tym głównie dzieci duchowny greckokatolicki, ale nie tylko dla po prostu wybierały trudną drogę część z nich coś z nich pracowała we w znakomicie zorganizowanej Spółdzielczości masło Sojusz w 15 już, jakby różnego rodzaju inne prywatnych przedsiębiorstwach, których było dużo część jednak oczywiście kulturowe kultywowała właśnie kultura np. nic nie wiemy w ogóle mało wiemy np. o użyte we Lwowie dwudziestoleciu międzywojennym wiemy o oczywiście znamy znamy szybciej kończą znamy popularne piosenki czaru chodzi w tym nie ma nic złego to jest wspaniały korkowej część naszej tradycji, ale byli też bardzo ciekawi polscy młodzi kompozytorzy, których się tak naprawdę złe nie gra, ale byli też Ukraińcy jak niedawno właśnie na interesowałem się takimi takimi kompozytorami jak bardzo niski jak Lutkiewicz wielu innych jeszcze, który tam działali tworzyli to dużo mówić w końcu największa diwa opery warszawskiej zapowiedzi piętnastego i dwudziestego wieku są jako rolnika była przez Ukrainka była Ukrainką która, która podbiła potem plany operowe całego świata Włoch niestety chybiła tego pecha, że zawróciła do Lwowa w sierpniu dziewiątego roku gruchnęła przed samą wojną utknęła tam już niestety do końca życia umarła obywatelka wiekach ale, ale oczywiście ta kultura jest myśmy wczoraj w Instytucie sztuki pan zorganizowali takie sympozjum to niesamowita historia właściwie do spektaklu górala interesujące sympozjum Fuck takiej potrzeby po prostu odkryliśmy moja koleżanka dr Anna Proszowska przyszła, bo nie musimy coś zrobić musimy musimy pokazać, żeby się interesujemy właśnie nie ten co myślę też oczywiście interesujemy mam to bardzo duże osiągnięcia w naszym środowisku chodzi o 4 pary sztuki ochronę dziedzictwa, czyli to panowie Polsce dziedzictwo na ziemiach wschodnich dawnej Rzeczypospolitej, a więc zagranicznej Ukrainy Białorusi Litwy, ale właśnie postanowili tą kulturę właśnie narodu ukraińskiego dziś okazało, że w ciągu dosłownie 2 dni no kilkanaście osób w 1 tylko instytucji zadeklarowało chęć wygłoszenia referatów i pewnie także ad-hoc po prostu po sobie przeczytam Wikipedii albo gdzieś tam nie przygotuje go po prostu okazało się, że na wszystkich interesowały takie czy inne aspekty zarówno jeśli chodzi o sztuki plastyczne muzykę teatr firm, a to to muszą od razu wspomnieć wystawę zeszłoroczną muzeum sztuki nowoczesnej w Warszawie Henryk Streng Marek Włodarski modernizm lwowski prawda tak tak tak oczywiście, że dobrze tutaj w tym, że tutaj oczywiście no wiadomo, że pan, że są przenikania się nie da się nożem oddzielić tego co przynależy do kultury polskiej kultury ukraińskiej kultury rosyjskiej kultury żydowskiej do mamy takie przykłady chociażby Awangarda wczoraj były bardzo ciekawe wystąpienia dotyczące awangardy w latach dwudziestych na Ukrainie, bo po tej drugiej oczywiście stronie granicy, czyli sowieckiej Ukrainie wtedy, kiedy w związku sowieckim jeszcze w latach dwudziestych panowała no relatywna wolność, a przede wszystkim no nie przez pierwsze neutralność okazuje działy się tam rzeczy absolutnie fascynujące, aczkolwiek no tworzyli artyści, którzy naczelnik po prostu silne poczucie narodowości ukraińskiej część była po prostu nie wie z Rosjanami część była Żydami te przyznającym się do 1 do drugiej kultury samo mieliśmy zresztą przecież przecież po drugiej stronie granicy to we Lwowie mamy takiego kompozytora jak Józef Kofler pierwszego polskiego dotyka ani, który był Dybowskiego pochodzenia który, który no kapitału chyba pierwszy w ogóle do DK konieczne koncert fortepianowy w historii muzyki, a potem się okazało, że kiedy kiedy, kiedy ruch Lwów dostały się pod płaty pod zarząd sobie i no to on musiał pisać już nie, ale awangardową muzykę tylko muzyka odpadają wymogów socrealizmu, ale napisał wtedy właśnie utwory na temat ukraińskie utwory utwory oparte na folklorze ukraińskim no tak to nie stepy było i nowe uwarunkowania polityczne zawsze w takim ustroju, jaki albo w związku Radzieckim jak i niestety zdaje się teraz zaczyna dominować w Rosji to one będą dla artystów wielkim obciążeniem on zresztą no, kiedy patrzy się na tonie granie muzyki rosyjskiej jak odrzucanie w ogóle kultury rosyjskiej w tym czasie, który absolutnie w stanie zrozumieć, którego nie reaguje, bo ludziom głowy spadają rakiety bomby takie rosyjskie takie bomby, więc wiem, więc tam miałbym teraz problem wysłuchanie my w pełnym komfortem rosyjskiej muzyki natomiast no część tych twórców przecież była by na przeciwnym biegunie do tego co reprezentuje dzisiaj oficjalna polityka Rasiński aktor swego rządu, więc to bardzo trudne kawy oczywiście to właśnie to jest zabawne panie doktorze, bo część artystów była na przeciwnym biegunie natomiast osoby, które dzisiaj namawiają często były często gościły były barwione prawdę przez elity te właśnie, które dzisiaj potępiają, więc biedni artyści tak jak byli przeklęci tak są lub wyklęci natomiast nasze elity najpierw z elitami putinowskiej przytulały nagle teraz pokazały środkowy palec, dlaczego nie wiem czy można tak generalizować oznacza oczywiście były różne były różne podstawy zresztą co tu robić to trudno powiedzieć, kto to, kto mógłby nie wrzucić pierwszy kamieniem w końcu wszyscy żyliśmy pewnym złudzeniu mam na myśli się jako kolektywny zachód, że Rosja jednak jest krajem w miarę normalnym albo przynajmniej para normal, a także, że jednak, że jednak, że jednak pewne LO ma już do słuchania niechaj słucha mówi PiS słowa myślę, że może tak myśleć ile 1015 lat temu, ale na pewno nie po Gruzji nie po Krymie no oczywiście, że tak, że w tym, że w tym, że drugiej strony no NIK elity tych u wszystkich zależy od tego gdzie siedzi i inaczej jednak się inaczej jednak inne patrzy nie wiem artystów takich nie wydać klika to prawda, który który, który przynajmniej do czasu popierał popierał pokojowe w cudzysłowie działania związku Radzieckiego przyjeżdżał tutaj na Kongres pokoju ogólnie i ogólnie manifestował się ze swoimi i ze swoimi lewicowymi ring, ale przywódca wprost Kalinowski de facto przekonaniami no i bez cienia zagrożenia na pewno inaczej trzeba patrzeć na artystów działających w związku Radzieckim wczasach stalinowskich, gdzie po prostu nawet bez powodu można było zostać pozbawionym życia, a to dopiero jeśli chodzi o powód ja cały czas wracam i prawdę powiedziawszy, zanim jeszcze, zanim jeszcze się zaczęła wojna ja ja ja byłem prawie pewny, że ona wybuchnie była dosyć dobrze znam Rosję i innych kulturę i mentalność w jakim momencie zawsze wracam do wojny tej zimowej Finlandii 3005. roku, kiedy Stalin jak połknął już sobie właśnie wschodnią częścią Rzeczypospolitej tryb Bałtyk to pomyślał, że trzeba zrekonstruować imperium ba właśnie wielkie Księstwo fiński jak przyłączyć jako Republikę radziecką Dymitr Szostakowicz dostał żaden z Tarnowa, który wtedy w Leningradzie właśnie rządził między kulturą polecenie napisania swojej kilku dni z ulicy fińskiej suita chińska miała być miała bycie utworem wykonanym w Helsinkach na gali z okazji przyłączenia dla dobra prawdy próbowali też miała trwać bardzo krótko to miało potrwać dosłownie dosłownie tydzień 2 miała zakończyć się totalnym życie i no właśnie potrzebne były potrzebne były do tego dekoracje również muzyczne Szostakowicz to zrobił oczywiście nie mógł odmówić 3010. roku tak jak nie odmówił również czterdziesty dziewiąty napisania pieśni w latach oratorium o o zalesianie Paulino prawda, ale z drugiej strony pisał rzeczy do szuflady i w wie, kiedy słuchamy dziś jego utworów pisanych bądź oficjalnie bądź zupełnie nieoficjalnie jak taki, aby to, aby formalizm wspierają ich utwór właśnie parodiując te stosunki można powiedzieć no wy dzisiaj słyszę, że też muzyka absolutnie muzyka oporu tam jest mnóstwo dzisiaj bardzo dobre czytelnych czytelnych elementów to samo co możemy tak interpretować albo wręcz przeciwnie tam będzie wygodniej panie dr. Powróćmy do Szostakowicza, ale też do kultury i do tych nie przez przenikanie kultury do po informacjach informacje już za chwilę dziesiąty 20 dr Marcin Zgliński Instytut sztuki Polskiej Akademii Nauk Akademia sztuk pięknych w Warszawie wówczas jak pan dr Marcin Zgliński z Instytutu sztuki Polskiej Akademii Nauk oraz Akademii sztuk pięknych w Warszawie z państwa moim gościem rozmawiamy o kulturze o tym przenikanie się, że niełatwo jest wyodrębnić, gdzie 1 kultura jedno tożsamość kończy na zaczyna ne, ale także o właśnie może być różnych kulturach czy kultura różnych państw, które patrzyły morze patrzą wciąż na siebie z wyższością, że nasza kultura jest lepsza niż kultura naszych sąsiadów, a tymczasem, ale może gorsza niż kult kultura innych sąsiadów tymczasem te, jakby zapytać to każdy ze swoją kulturę, gdzie indziej stawia inaczej plasuje, ale są kraje, które mają wielkie resentymentów takie kraje, które mniej ofert banków o i w tym oczywiście na to właściwie trudno trudno o tym rozmawiać bez używania narzędzi, które stworzyła tworzyła cała teoria post kolonialne przecież poprzez tak naprawdę w Polsce by i rady Fuck no była krajem kolonizują i Kolonia w żadnym, o czym przez już całe morze napisano tekstów ne ten syndrom występuje w jakimś takim dziwnym przerażeniu mamy kompleks czy zawsze mieliśmy kompleksy wobec tzw. Zachodu, a jednak często nie dostrzegaliśmy albo co gorsza patrzyliśmy noś z poczuciem wyższości na dla kultury naszych dni sąsiadów oczywiście, ale głównie wtedy pan mówił o granicach no no jednak myślę, że przede wszystkim trzeba trzeba wiedzieć, gdzie leży granica przyzwoitości przyzwoitości szczególnie w takiej sytuacji jak dzisiaj, więc jest oczywiście to, że w teatrze wielkim nie będzie Borysa Godunowa, że w Gdańsku nie będzie Kopciuszka, że Bydgoszcz nie będzie Oniegina, że na festiwalu Ludwika van Beethovena nie zabawi Jaru Szostakowicza, że nie usłyszymy, aby Gregorian, która bardzo była lubiana niedawno przecież w zakończonym konkursie Chopinowskim to wszystko jest wszystko jest z 1 strony smutne, ale z drugiej strony ja to traktował w tym charakterze pewnych reparacji, ale także może to nie jest najlepsze słowo rekolekcje my po prostu musimy odrobić jeśli rzeczywiście wypadną te rzeczy takich jak wybrać się one wrócą, bo to są to rzecz jak i niezbywalne w w obiegu kulturalnym ludzkości po prostu po prostu one one są będą tak jak tak jak było ich nogi, którą niemiecką powojnie ciarki, ale proszę w zależności zamiast tego usłyszymy usłyszymy dzieła ukraińskie, które znakomity aktor po prostu u nas nie grano poczucia nawet wyższości po prostu poczucia czystego lenistwa inercji bo, bo ludzie to słuchać to, czego chcą słuchać czytać to pole literatury pełna zgoda pełna zgoda pani pokolenie lekarza, ale pierwsza, lecz przewijały ale, ale firmy nie, ale stukanie, a jeżeli to mały bardzo bardzo bardzo zasięgu, chociaż była znakomita nierezydentem kultury w Krakowie dopiero to właśnie wystawa poświęcona kulturze i Ukrainy ukraińskiej to oczywiście było, ale jeżeli tak teraz będzie więcej wyjdzie nam tylko na dobrze na dobre pełna zgoda panie doktorze proszę właśnie zwrócić uwagę na ten pośpiech, bo myślę sobie, że jeżeli mamy kogoś, kto nie dyrektora dyrektora wytyczną, którzy przygotowują sezon ta, którzy zastanawiają się, którzy programują to nie jest coś robią otwierają książki mówią dobra to tamto tylko to są często przemyślane decyzje to są jakieś cykle, które mają coś spowodować wyedukować tak itd. nagle teraz mówią to wrzucamy do kosza, ale szybko szybko szybko jakich znamy ukraińskich kompozytorów okazuje się, że tam znajomych może niewielu tak odbyt, aby tam mamy cele, a co orkiestrą, a orkiestra może zagrać normalnie nigdy skomponowała dobra to to mamy tego sylwestrowa już tak się już najbardziej kojarzy no i tak zamiast sylwestra nie jeśli w Rekowie chorych, ale będzie będzie nie tak, ale ja pytam panie doktorze dlaczego, jeżeli dla, dlaczego nie graliście tych ukraińskich kompozytorów przez tyle lat gra, ale nie graliśmy też kompozytorów litewskich bardzo mało grali Ano właśnie no no właśnie, dlaczego w, ale też obiekty, ale graliśmy tak dużo polskiej muzyki nowej to zjawisko nowe wiadomo dlaczego nie gramy, dlatego że strasznie droga no noty są strasznie drogi Polski instytucję Polski instytucje nie robi nic dla promowania pot, ale przez WUM wiedział, że chodzi o polską muzykę to niewiele to strasznie droga impreza i dla organizatora koncertu dużo taniej wychodzi zagranie kogokolwiek niż Polski współczesnych kompozytorów, ale polityka kulturalna świadoma musi zawsze kosztować Rosję od zawsze doskonale wiedziała i w jakim sensie wiedziała o tym przed wojną jest taka jedna z tych najbardziej obrzydliwych piosenek o Stalinie coś Wach sowiecki pracujecie wiek, czyli prosty człowiek radziecki tam jednak Wrotek właśnie zaczyna się jak uczy w prawie jest plik na konkursach nieraz Bucza, czyli najlepsi na świecie skrzypkowie rosyjscy grają na konkursach tego świata wtedy rzecz, kiedy rzeczywiście Sowieci zaczęli wypuszczać swoich znakomicie przygotowanych pianistów skrzypków innych muzyków konkurs jeszcze wakacje zaczęli wygrywać łącznie z konkursami chopinowskimi obory Zach itd. prawda się nagle okazało się, że nosi Sowieci fundacji praw i wołają taką wspaniałą kulturę tylko, że zaraz potem był 17 września i to itd. i jest w tym samym czasie, kiedy konkursy protesty w Moskwie wielką niestety kultura stanowi taki no listek figowy we Francji takie okupacji wielki pianista, ale mały człowiek albo w Porto o jeden z najlepszych chopinistów można powiedzieć straszliwe antysemita i kolaborant grał moc karta na 4 rent unisono niemieckimi miastami chyba KFM to była taka to była taka prawda jedności można powiedzieć manifestacja, więc takie oczywiście rzeczy były kultura kultura nie jest neutralna tak naprawdę kultura zawsze jest narzędziem propagandy, bo to nie jest przypadkiem, że jedno z pierwszych rzeczy, jaką zrobiono po wojnie to było wielkie objazdowe wystawy Wala Radzieckiego, które pokazywano właśnie u nas zachęca, ale było też oprawę były w Sofii Budapeszcie prawda, żeby pokazać jak jak trzeba robić, ale przecież, ale przecież no chociażby wystawy światowe praw, które odbywały Paryżu jest wśród ludzie nie były te 2 wielkie pawilony sowiecki, gdyby robotnicy tylko chodzi to hitlerowskich potem wystawa w nowym Jorku, która sprawia, że nie odbyła, bo wojna wybuchła to przecież tam obok pokazywania no rzeczy związanych z techniką produkcją z ekonomią przede wszystkim pokazywano kulturę pokazywano sztukę były koncerty były i oczywiście i oczywiście dzisiaj podobnie, kiedy mamy w Dubaju w zestawie do orkiestry jest artyści jest architekcie ich pewne no, gdy w Polsce są bardzo ważne, więc oczywiście na naszym gruncie rzeczywiście uważam Rze że, że my musimy naprawdę popatrzeć na naszą historię przez tak znaczący swoje sztuki przez pryzmat tego co się działo rzeczywiście najbliżej nas, bo przecież Ukraińcy Białorusini Litwini to ponad gram bardzo źli jesteśmy związani wspólną historią, ale musimy też właśnie spojrzeć na NATO to jest to jest jakby ich dni absolutnie osobnym władztwem i czasami znakomitym osiągnięciem no ja pamiętam byłem w Wilnie pierwsza w życiu miałem wtedy 21 lat no oczywiście obiegły oglądać w sieci powstały prawda nasza to tak już leży naszego dziedzictwa jak pewne pewien wyrzut sumienia nawet we, że np. zaczynam się interesować tym panie prasie, a jest to jak wtedy mogłem postrzegać litewską naroślą na tym Polski Wilia, ale nie to od razu zaczęło interesować dzisiaj oczywiście nie ma tego pochodu wyrzutów sumienia po prostu uważam, że litewska kultura szalenie interesują tak to nie umniejsza oczywiście naszego dorobku w Wilnie czy we Lwowie, czyli tam wszędzie, gdzie wiele przetną stulecia też byliśmy i no trzeba pogodzić po prostu dobrze tymczasem pani powrócimy będziemy będziemy godzić po informacjach Radia to albo te, bo to się zbliżają pan dr Marcin Zgliński Instytut sztuki Polskiej Akademii Nauk oraz Akademia sztuk pięknych w Warszawie jest państwa moim gościem dzisiaj rozmawiamy o wspólnocie i odrębności kultury, czyli czy da się wyodrębnić jak i kultury się przenikają proponuje się po informacjach porozmawiali, bo wspomniał pan historyków sztuki tej współpracy rajskich ukraiński historyk sztuki porozmawiać ciekawe czy jak to wygląda czy to bardziej czy ta współpraca jest bardziej z tak powiem w stawiająca Polskę na piedestale, a może Ukrainę zobaczymy po informacjach Szanowni Państwo informację o dziesiątej 40 po informacjach powracamy do naszej rozmowy wówczas za moment pan dr Marcin Zgliński z Instytutu sztuki Polskiej Akademii Nauk oraz Akademii sztuk pięknych w Warszawie opowiada dzisiaj o przenikaniu się kultury w ramach kultury przenikanie się różnych wątków, które dzisiaj chcielibyśmy wyodrębnić powiedzieć to się kończy sowiecka tusze dorsza ukraińska jeszcze Polska, ale porozmawiajmy panie doktorze współpracy polskich i ukraińskich historyków sztuki, bo pan wspomniał zostawia się jak ta współpraca się układa czy i czy jest na wierzchu, jeżeli tak można powiedzieć, a dla tak jak się stało to możliwe po osiemdziesiątym dziewiątym roku to oczywiście polscy historycy sztuki ruszyli gremialnie na ziemie wschodnie dawnej Polski na tzw dużym cudzysłowie kresy to otworzyło jako można było po prostu zajmować się czy nie można było się zajmować do tej pory można było fizycznie dotrzeć też do obiektów archiwaliów i od razu się pojawia, jakby tym pie o pieczy ważniejsze dokumentowanie czy ważniejsze jest ratowanie fizyczne zabezpieczenie tego co jest IT obie opcje były realizowane waha się zresztą włączyłem jako student wprawdzie głównie na terenie Białorusi, ale właśnie inwentaryzację zabytków koledzy z Krakowa wykonali ogromną pracę na Ukrainie tutaj zespół któremu, jakby zaplanował, który prowadził pan prof. Jarosław i tutaj w Warszawie resort działa wojska do pary jeszcze innych ośrodków rozszerzało, ale oczywiście to wymagało też współpracy z kolegami ukraińskimi oczywiście jest coś takiego co rzeczywiście wspólne dziedzictwo Krakowa trzeba na sztukę pierwszej Rzeczypospolitej, czyli płatnych do końca osiemnastego wieku to bardzo trudno oddzielić pewne pewne sprawy, iż radni wielcy artyści weźmiemy we włoską rzeźbę barokową prawda największe nazwiska Inter, ale jak oni tworzyli rzeźby do kościołów katolickich, ale też tworzyli do klasztoru bazylia ich do cerkwi greckokatolickiej do tego co jakby legło u podstawy tego co kultury Rusiński stało się ustał dojrzało pełni narodową kulturą ukraińską jest oczywiście jest oczywiście trudno takie rzeczy oddzielać natomiast współpraca układa bardzo dobrze i coraz i coraz lepiej ja pracują na Akademii sztuk pięknych mając cały czas kontakt wydział konserwacji od lat przez obserwuje prof. Jan Smaga np. jest warszawski Akademia le również Gazecie krakowskiej Akademii innych Akademii wydziału konserwacji do dziesiątki dyplomów obronionych właśnie na Ukrainie oczywiście to są głównie pomniki naszej historii no bo mam na myśli długie dla Leśnika mieć Podolski, ale one są również w pełni można dziedzictwem Ukrainy tak jak my dziedzictwo na Śląsku czy na Pomorzu zachodnim czy czy na dawnych prawda w Prusach w Prusach książęcych to też traktujemy traktuje jako swoje własne Litwa już tak ten model współpracy polsko niemieckiej głównie w latach dziewięćdziesiątych trzecie czy jeszcze 2, kiedy poszły ogromne pieniądze też niemieckie na ratowanie dziedzictwa tak wspólnego nowy się, że jest bardzo dobry model pompy zrealizowane np. taka Fundacja dziedzictwa kulturowego, która prowadzi pracę badawczą porządkowe prace konserwatorskie na chociażby na cmentarz Łyczakowski oczywiście tą są co są poddawane konserwacji nagrobki do osób bardzo ważnych dla historii polskiej kultury po prostu artystycznie wybitny, ale również te bardzo ważne dla Ukraińców np. nagrobek Iwana franki prawda czołowego można dziś lub zdarza kultury ukraińskiej, którego imieniem dysponowano Stanisławów dzisiejsza nazwa i wad prawnych prawda obok niego chyba da się Kruszelnicki zależy na tym medialnie oczywiście, która w, którą nakazywał bojkotować prawda no tak tak, ale po, a więc oczywiście, że u my bywa by Ukraińcy też oczywiście mają przecież do grobu to kraj, bo to był naród bez państwa właściwie zwolni mówi bardzo się szpitali no i INE to jest też właśnie pewien błąd patrzenie na takie się patrzyło prawda Żydów, a w razie widzi, a mamy od ortodoksyjnych prawda chasydów po po całkowicie prawda liberalną Polskę ochroną czy lewicową inteligencję prawda no i Ukraińcy też prezentowali bardzo przecież już w dziewiętnastym wieku nie mówiąc już w wieku dwudziestym bardzo różne podstawy również różne postawy wobec tego co robić w obliczu nieposiadania państwa w dwudziestoleciu międzywojennym da ile można współpracować z Polakami na ile nie i to też dotyczyło różnych też momentów w razie, kto był wojewodą chociażby we Lwowie czy Łucku natomiast nasza współpraca jest naprawdę naprawdę znakomitego my jesteśmy wszyscy bardzo wzruszeni tutaj jest w tym momencie w Instytucie sztuki i wszystkie nasze pokoje gościnne są zajęte przez naszych przez naszych gości z Ukrainy, ale też Białorusi, bo trzeba też nie zapominać Białorusina, który to o i o elitach białoruskich, które są jeszcze też fatalnej sytuacji, ponieważ teraz się pojawi ta taka dwuznaczność prawda Białoruś jako jako jako wspólnik póki da, ale przecież, ale przecież większość większość inteligencji białoruskiej jest na przeciwnym biegunie ludzie często mamy taki przypadek uciekali przed Łukaszenką, bo siedzieli tam wiezieniu do Lwowa teraz Lwowa musieli uciekać do do Kijowa właśnie do Polski jest, więc tak to jest tak to wygląda, ale ta współpraca myślę, że układa się dobrze będzie się układała jeszcze jest wczoraj na tym podium aż czwórka naszych naszych naszych koleżanek kolegów właśnie wystąpiła dla nas to był wielki zaszczyt, ale także, ale także w jakim sensie coś bardzo głęboko poruszają tego, że nawet w tym mówi się prawda Inter Real Inter na chwilę móc prowadzić w czasie wojny to siły na różne zdanie tak jak nie milczą właśnie swoją drogą panie doktorze to jest trochę ironiczne myślę o elitach białoruskich, które uciekają z kraju, w którym nie istnieje trójpodział władzy do kraju, w którym uwaga nie istnieje trójpodział władz no no tak tylko w odpowiedzi pan ja mam ja mam ja mam też mam też mam też przyjaciół Rosja ma mam mam kolegę, który który, który w Polsce szczęśliwie i kiedy ja opowiadałem o tym co się dzieje mówiłem grzech dano wiadomo chodziłem na demokrację jak większość moich znajomych i on nie tylko śmiało mówić to są doprawdy doprawdy śmieszne problemy w porównaniu z tym to mamy u siebie oczywiście no można by dziś jesteśmy dobrej drodze mam nadzieję, że teraz, że teraz jednak przynajmniej dla wielu osób lokal kubeł zimnej wody to się wydarzyło zawsze staram się patrzeć nawet charakter tak liczniejsze sytuacje dzisiejsza sytuacja jest wielką wielkim dramatem ludzi przede wszystkim o tym trzeba pamiętać, ale para się na to zawsze patrzeć też w tej sprawie do po to, by się możemy nauczyć prawda oczywiście każdy powinien na własnym odcinku niejako działa, więc na pewno Polska kultura powinna przemodelować jest to robimy to chociażby mówimy o Ukrainie przynajmniej staramy się mówić o Ukrainie, a nie na Ukrainie, mimo że przez jest to bardzo ile przyzwyczajeni, ale tak jak czyni ich zupełnie innych pani nazywa odbędą trener prawda jeszcze się jeszcze przed efekty niektórzy dla bronią, bo to jest jak schodowe buty tt te formy niektóre robią tak proszę o ludzi oni doktorze proszę zobaczyć Ależ doktorze, że tak z 1 strony krytykujemy różne reżimy, które każą myśleć taki sam sposób jak Białorusi czy federacja rosyjska i które karzą tych, którzy ma, gdyby nie chcą się zgadzać z tak z taką informacją myśli czy poparcia taka z drugiej strony mówimy to teraz kto nie będzie mówił na Ukrainie tylko Ukrainie ten jest wróg narodu i natychmiast do łagru właściwie nie bez same pod powtarzamy te same schematy nie nie przesadzajmy do, ale trudno rozpoczynamy od takiej presji typu teraz musi mówić tak teraz nie może słuchać czytać nic rosyjskiego nie może kupować w takim sklepie ani w takim, bo jesteś teraz wrogiem narodu, jeżeli to robisz, bo to jest okazja, bo to jest tylko, że na bar od no ale jest wojna no w czasie drugiej wojny światowej też chcesz wojny oczywiście inaczej i na pewno jest wojna u naszych bram, jakby nie było i nasi oczywiście troszeczkę inne zachowania były dozwolone w Warszawie w Krakowie, gdzie działa Filharmonia dobrej, do której Polacy chodzili drenaż stan rzeczy Ukrainy wiemy ile rodzin masz w domu no tak no tak ja myślę, że zawsze się pojawia projekcja w takiej sytuacji natomiast tak ważna uwaga Wiecha zrobi to pomoże to de MII i oczywiście niektórzy się jakiś, czując tą pomocą ono jest to jest to jest to jest, ale dziękuję widzę w tym jednak coś złego jest to coś to powie, jakim sprzęcie, jakim będzie jednak próbuje dobre postawy, jeżeli do nowoczesnych co będzie za miesiąc zobaczymy co będzie za 2 miesiące zobaczymy co będzie za pół roku za pół roku będziemy filharmonią koniec wojny są też Zwoliński mówi, że do maja maksymalnie wojna potrwa, bo no tak prawda słoneczko bliżej Sikorski podatkowy Sikorski bliżej tak proszę o kosze się też była ułożona Truman Puszcza Bania to jest nie Warszawa oczywiście, więc jest, więc tego typu oby to wystarczy poczytać analizy politologów czy specjalistów jajogłowych dziesiąta którzy, którzy też Nene cały VAT autorytetem potwierdzali, że do Worda nie może wybuchnąć, bo przecież jest to niemożliwe, bo to się nikomu nie będzie opłacać ja nie jestem politologiem ale, ale ale, ale słuszna widać tylko możliwe naprawdę nie wiemy co będzie ta uroku nie wiem czy za pół roku będziemy nadal tak przed każdym koncertem grać hymn Ukrainy czy czy czy przed walce AK, a jak proszenie proszenie proszę nie parkować tutaj tutaj raczej raczej tak chyba nie będzie tak mimo wszystko natomiast wydaje się, że jeżeli pan spojrzy na działania w kwestii praworządności co wcale nie jesteśmy jakoś bardzo daleko, ale prawda to prawda no tylko, że tylko, że no trudno mamy ten problem mniej więcej od odporność naszego wieku w Polsce i tylko tylko zmieniają się widok Scalia zmieniają się zmieniają się bale senatora prawda i i no postawy tą tą są podobne ale, ale do uczuć ja jestem jestem skromnym historykiem sztuki i i melomanem i no i tutaj mogę się wypowiadać w miarę obiektywnie w miarę w miarę w jakimś przekonaniem to będzie no oczywiście oczywiście Tuczno żyjemy w tym wypad no 7 lat temu wydawało dzisiaj większość moich przyjaciół DPD rzeczy są nie do pomyślenia i jest niemożliwe, żeby to trwało dłużej niż rok 2 lata dziś jesteśmy 7 lat dalej i wydarzyło się to co się wydarzyło większość osób umieściło prawda wszyscy się Mości jakość myślę, że w Rosji też się będą Mości literaturę by w tych coraz bardziej kurczących się w przestrzeniach człowiek ma wielkie zdolności adaptacyjne znika z charakterem prawda nie każdy nie każdy zawsze podziwiam zresztą tutaj wiele nawet więcej chyba koleżanek kolegów, którzy zawsze to na pierwsze, czyli najpierw linii frontu tutaj wśród wśród płaszcze i wykucie przyjaciół no, a osoby które, które ogarniają nie wiem dom dziećmi i nie fanami kotami 1 chorymi rodzicami jeszcze jest organizują akcję robienia kanapek koordynowania pomocy jeszcze jeszcze pracują prawda my ogarniał sprawy sprawy zawodowe to są takie postawy powiedziałbym heroiczne, ale trzeba trzeba trzeba takie osoby faktycznie, bo na nich jednak się wszystko trzyma również ta pomoc którą, którą obserwujemy to ja codziennie przejeżdżam przez dworzec centralny jadą do domu i do trudno się potem uspokoi, ale trudno też też postać całkowicie bezczynnym, kiedy się na to kiedy się na to patrzy chyba oczywiste prawda to prawda są drogą zastanawiam się też nad logiką tego tej agresji federacji rosyjskiej, bo jednym z powodów to było to, że Rosja mówi dobrze zaatakowaliśmy Ukrainę czy jako ktoś tam oficjalnie nazywają no bo jesteśmy zaniepokojeni rozszerzaniem się na to czy rozwiąże receptą na rozszerzanie się na to ma być zaatakowanie państwa po to, żeby jak rozumiem okupować tym samym być bliżej NATO proszę pana nie miały wygłaszała mi tydzień temu tutaj dla naszego studium podyplomowego taki wykład, który oddziałem to jest wykład o obrazie Polski Polaków rosyjskich skute dziewiętnastym wieku po powstaniach o powstaniu listopadowym powstaniu styczniowym i właściwie jeśli miniemy słowo Ukraina Ukrainie na słowo by słowo Polska Polak na słowo Ukraina Ukrainiec właściwie całkowicie jest całkowicie le można powiedzieć cie aktualne to są to jest ta sama czysta retoryka jest ten sam dyskurs dyskurs, który który, który oczywiście oparte na tych paternalizm to znaczy ten młodszy brat mało róż czy ten Polaczek właśnie który, który staje się wrogiem Słowiańszczyzny przede wszystkim prawda, bo to jest zdrada tej idei prawda i no ale zagrożenie to zagrożenie oczywiście przede wszystkim co innego jest przeznaczony na rynek wewnętrzny, a co innego rynek wewnętrzny prawda na rynku wewnętrznym rosyjskim teście to narracja zmienia jak oni teraz w mediach się wzięli za Polskę i przedstawia Polskę jako skrajnie nacjonalistycznej nastawiony rósł w publicznej kraju no ale właśnie tutaj się pojawia tutaj się pojawia pytanie na ile właśnie by całkowicie panując kulturę rosyjską dostarczamy my, aby nic na ile stajemy się jako pożyteczny głupot idiotami później Rami to jest tak jest to jest to jest to jest to jest bardzo dwuznaczne tak jesteśmy, bo minęło dopiero ja 20 dni, więc więc, więc trudno jeszcze może popatrzeć na takiej wyższej perspektywy natomiast na pewno wiemy, że już tedy argument się pojawia właśnie jesteśmy barbarzyńcami, którzy właśnie, którzy właśnie będą teraz palić na fakt książki Tołstoja Czechowa to myślę daleko daleko od prawdy to chyba należy za bardzo nie przesadzili trzeba powiedzieć, bo tak, że wzrost trzeba pamiętać, że jak jak jak wybuchło powstanie prawda listopadowej zostało stłumione ogniska natychmiast napisał od nadzorem Mikołaja operę życia Tatara, a Gogola pisało powiada sam dba by panie doktorze musimy kończyć przetłumaczony nowy ład musi pan dr Marcin Zgliński Instytut sztuki Polskiej Akademii Nauk informacje o jedenastej Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: OFF CZAREK

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Wszystkie audycje, kiedy chcesz! Teraz TOK FM Premium 30% taniej: podcastowe produkcje oryginalne, Radio TOK FM bez reklam i podcasty z audycji. Nie zwlekaj, słuchaj wygodniej!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA