REKLAMA

Radzieckie metody zajmowania innych państw

Maciej Zakrocki przedstawia
Data emisji:
2022-03-15 23:20
Prowadzący:
Czas trwania:
37:11 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
jesteś z nami zapowiadany pan prof. Grzegorz Hryciuk Uniwersytet wrocławski Instytut historyczny dobry wieczór pod wieczór pełno tu o być też że, zanim dojdziemy do tych do tych zdarzeń, które skojarzyły mi się, obserwując teraz to co wyprawiała Rosja w ostatnim czasie czy to jeszcze w tych okręgach Bugaj i Ługańska i Doniecka, a albo teraz, kiedy słyszymy o jakimś planowanym referendum no to jednak, żeby przypomnieć jak w ogóle do tego wszystkiego doszło wydaje się, że Rozwiń » warto wrócić do tych pierwszych dni września 3009. roku i wyjaśnić właściwie, dlaczego Rosjanie ruszyli dopiero siedemnastego, mimo że niemieccy dyplomaci i tutaj mam przed oczami kilka depesz również tych, które krążyły między Moskwą, aby winem, kiedy właśnie Libet krok no domagał się, aby szyld, bo sprawdził, o co chodzi, dlaczego oni ruszają przecież żeśmy się dogadali wydaje się, że właśnie w tym w tej zwłoce Rosjan jest od razu właśnie ten pewien plan prawda, że my nie będziemy agresorem zrobimy mówiąc językiem dzisiaj Putina operacji wojsko pewne podobieństwa pewne podobieństwa zapewne zachodziły, bo w istocie z 1 strony w wszystkich komunikatach robi to noszono o walkach o jeńcach z drugiej strony jednak aż tak często mnie używano określenia wojna, a w późniejszej późniejszej narracji raczej używano określenia wyzwoleńczej marż, a to z 1 strony zawierało sugestie, że oporu nie było, a w drugiej że armia czerwona ratowała sprawą ludność w opresji roku ceny do 3009.1940 była to władza polskich panów po roku 1941 i późniejsze już historiografii na radzieckiej, a miała być obrona przed ewentualnymi trudnościami wojny wojny którą, a faszyści, a naziści i rozpętali we wrześniu 1939 roku natomiast druga kwestia to rzeczywiście myślę, że chodziło tutaj o tutaj pewne podobieństwa obecną sytuacją można znaleźć chodziło prawdopodobnie jeszcze upadku Warszawy, a to upadek Warszawy upadek stolicy miał być tym sygnałem, że państwo polskie co załamało miało uprawdopodobnić to na racje, które warto została w tej kłamliwej nocie, którą próbowano wręczyć ambasadorowi Grabowskiemu w Moskwie, iż polskie państwo się rozpadło rząd Polski żadnych w jakiś tam żadnej aktywności pewnej aktywności przejawia w związku z tym związek radziecki musi, więc ochrona ludność białoruską ludność ukraińską ludność jednak krwi jak to jak to określono, iż pewne podobieństwa modus operandi na myśli się można walczyć tu to oczywiście tych historycznych powodów było było jeszcze więcej, o czym dzisiaj będziemy o nich mówić, żeby tylko wymienić i takie zawieszenie broni na dalekim Wschodzie co wiadomo, że zawsze absorbuje armie można było część sił z tego dalekiego Wschodu przerzucać czy to konferencja bawili, w której państwa Francja wielka Brytania jeszcze podjęły decyzję o rezygnacji z obiecanych Polsce działań na froncie zachodnim itd. natomiast właśnie te temu wejściu towarzyszy ogromna taka propaganda jak tu, witając się dzisiaj ze słuchaczami przywoływałem treść np. ulotek rozrzuconych na granicy, że wojsko właśnie radzieckie niesie braterstwo szczęśliwe życie idziemy do was jako wasi wyzwoleńczych od ucisku polskich obszarników kapitalistów, więc i również w tej sferze propagandowej od samego początku stawiano właśnie na to, że wywołaliśmy wojnę albo dokonaliśmy agresji tylko właśnie trochę jak przynajmniej było na początku typu gdańskimi donieckiego paszcze przychodzimy tam, bo nasi bracia są terroryzowani przez czy to polskie władze wtedy 3009. czy może są zagrożeni idącą armią niemiecką stronę wschodnią no właśnie tak jak teraz Rosjanie na Wschodzie Ukrainy zagrożeni są, jakoby nazistowski rządem w Kijowie i czy Rosjanie od samego początku właśnie tak chcieli ustawiać, żeby potem do czego za chwilę przejdziemy właśnie tworzyć te tycz fikcyjne wybory, żeby właściwie stworzyć sytuację w, której by się okazało, że to właśnie sami mieszkańcy tych regionów i tylko, że się ucieszyli na widok, ale potem ochoczo przyłączyli się w związku Radzieckiego można sądzić, że to zwłoka na 2 pół tygodnia, aby potrzebne, a po pierwsza w jakiś sposób przygotować armię czerwoną oddziały przeznaczone do tego ataku uzupełnić skład osobowy wypełnić sprzęt od prawdę powiedziawszy dokumentów, które zostały ujawniona dziewięćdziesiątych wynika nasza machina logistyczna także później chcieli tej służby tyłu, a nie działała sprawnie można było tylko wiedzieć trze pojawiały się tam takie same historie prawdopodobnie proszę teraz się, a pojawia Arki od szant, a no jakoś zużyte zużyte ciężarówki, a drogi były na wał na i sprzętem, który nie został uszkodzony w walkach politycznych aż tak wiele mogło natomiast to za względu na drugie to obsługa to będą na taki, a paliwa dla części zamiennych pozostawał gdzieś tam zresztą w trasie doszło później był, a czasem odbieram natomiast drugi element ten czas też pewna 3 dni zostały wykorzystane na przygotowanie na pewno przygotowania do realizacji politycznego scenariusza, a to widać wyraźne już w specjalnych i dokumentach, które przeznaczone były dla poglądów politycznych frontu frontu białoruskiego frontu ukraińskiego była mowa o tym, iż są szykowane pewna to na rozwiązania programowania polityczna mówiono tam, a tylko o, a my wypowiedzeń już się wolnych jakiś wyborach mieszkańcy tzw. zachodniej Białorusi tzw. zachodniej Ukrainy w domyśle przyłączenia tych regionów do Ukrainy i Białorusi radzieckiej chodzi o podatku dotyczy naszej publikacji ich, ale była tam także mowa o powołaniu polskiej Republiki rok przypominamy, że wg wstępnych ustaleń sierpnia 1939 roku linia podziału, a praw interesów nie przebiegać wzdłuż Narwi Wisły Sanu, a późniejsze głowonogi i w tym momencie znaczna część ziem no rdzennie Polski, których nie udało się, a określić jako zachodnia Białoruś czy zachodnia Ukraina, bo to Mazowsze Lubelszczyzna znaczna część Małopolski pan miała zostać wcielona do związku Radzieckiego jako Polska Republika rad dużo punktów w korku teraz właśnie kaszy to wojska wchodzą i właściwie od samego początku tworzy się taka administracja powoływane są tymczasowe zarządy obwodowe i właściwie za chwilę bo, bo to się taka oficjalna decyzja wydana przez biuro polityczne komitetu centralnego wszechzwiązkowej komunistycznej partii bolszewików do, która od razu właściwie zatwierdziła taki scenariusz właśnie działań będą powołane czy zwołane zgromadzenie ludowe we Lwowie i Białymstoku no i trzeba będzie do nich właśnie wybrać przedstawicieli no tak, aby to lud mógł zdecydować o dalszej przyszłości tych ziem no i gdy one właśnie teraz mógł nam przypomnieć ten cały pomysł czy scenariusz od pomysłu do do realizacji przynajmniej na razie do wyborów, które rzeczywiście przeprowadzą ten stary tego rozwiązania politycznego on też istniał w połowie września jeszcze przed 17 września dniem, a armia czerwona zaatakowała polsko natomiast szczegółowy szczegółowy wykaz działań straży ciszy przyjętym przez biuro polityczne posadzie tak ją w opał ustalone przez Stalina jego najbliższych współpracowników tego typu decyzje na raczej były filmowane obiegiem, a 1października 1939 roku zakładał on, a w istocie taką próbę zalegalizowania tej aneks w Wilnie na zasadzie okupacji nie wychodzi im odgórnego odgórnej decyzji o wodza, o czym przywódcy jak w przypadku Niemiec, że to 4, a wydał dekret o włączeniu części ziem Polski do utworzenia generalnego Gubernatorstwa dla reszty ziem polskich, ale o stworzenie fikcji, a rzekomo swobodnej wolnej to nacisków wypowiedzi miejscowej wypowiedzenia się sprawiedliwości głosowaniami to właśnie za przyłączeniem do związku Radzieckiego czy także reformami charakterze społeczno-gospodarczym o wprowadzeniu władzy raczej na początkową i te 2 zgromadzenia miały się od 3 czy to tu Quazi jak kwas przedstawić pan miał się wybrać we Lwowie i win, a ze względu na umowę, a Litwą którą, o co próbowano w tym momencie był właśnie o być udało się to, a z regionu winna przekazano przekazano licz się potrzeba było pośrednika w 1939 roku w związku z tym to stolica zachodniej Białorusi, a 103 miał potwierdzał biały, obiecując stoku to rocznie zgromadzenie ludowe pomocy narodowe, o czym marzy narodowych zachodniej Białorusi się odbywało równocześnie, a w tej uchwale i w przygotowaniach, a to taki pan już czasowy warstwowa Ano właśnie miały wówczas oficjalnie, a powołane komitety wojewódzkie jako rządu województwie jako władza tymczasowa składająca się, a w tym momencie przedstawicieli Radzieckiego aparatu politycznego NKWD wojska oraz 1, a przedstawicielami nowej ludności takie same organu władzy i szefowie wpływa również, a w powiatach i właśnie ta uważa rządy wojewódzkie, a oficjalnie, bo tak to traktował tak to Peki przeprowadzono tak to wyreżyserowaną miały zwrócić się rocznie SOR wezwaniem, a do przeprowadzania wyborów przedstawicieli miejscowej ludności, którzy na zebraniach jak to wydałem we Lwowie Białymstoku mieliśmy odpowiedzieć kilku kwestiach mówi nam o to, aby władze radzieckiej na tych terytoriach, a nacjonalizacji a jakiego wielkiej własności rolnej wielkiego przemysłu, a także o przyłączeniu tych ziem do radzieckiej Białorusi Lewicki i radzieckiej Ukrainy, bo oczywiście by można było podziwiać nawet pewnego rodzaju sprawność działania, bo jeżeli czy ma się pamiętamy, że 17 września zaczęła się agresja, a wybory już wyznaczono na 22października, więc nieco ponad miesiąc do tego wszystkiego nie tylko, że właśnie przygotowane były i podział na okręgi ordynacja wyborcza dość powiedzieć, że pozornie wyglądało to wszystko na niezwykle demokratyczną procedurę, bo to zdecydowano, że wybory będą powszechne bezpośrednie równe tajne, że prawo wyborcze przyznano wszystkim obywatelom, którzy ukończyli 18 lat bez względu na ich rasę narodowość wyznanie wykształcenie pochodzenie społeczne stan majątkowy i dotychczasową działalność no z co już było możemy ich demokratyczne ustalono również, jakie hasła powinny być przewodnie w czasie kampanii wyborczej, a więc właśnie to, o czym też już pan wspomniał ustanowienie władzy radzieckiej na tych terytoriach i poparcia konfiskaty ziemi obszar zniczy czy nacjonalizacja banków oraz wielkiego przemysłu na jak w takim razie przebiegała kampania wyborcza w tych niezwykle interesujące przeprawa, a po pierwszym nielegalność pewne, toteż po powrocie stopnia fikcyjność tych wyborów prawo międzynarodowe zabrania organizowania tego typu i ciałami na terenach okupowanych Anna strona radziecka starała się z 1 strony rocznie pokazać tam demokraty z, a i to najlepsza, a demokratyczne rozwiązania, które bardzo wynikały wprost w stalinowskiej stalinowskiej konstytucji, a ma właściwie ziemie okupowane zostały nazywana propagandą, a wszelkiego rodzaju wszystkich języka, a również w języku polskim i zwraca naszą również, a to Polaków pracujących, a inteligencję pracuję, a co ciekawe, mimo iż od samego początku prowadzono bardzo szeroko w pokoju aresztowania to w tej, a z morza słownej no starano się wskazywać, że te ziemie mają być teraz, a terenami, na których pan ma przykład to współżycie narodów będzie bez konfliktowe i będzie się układało jak najlepiej, tak więc stanu noszą nawet pewne grupy ludności polskiej, a pozyskiwać pojawia sza pogłoski pan powierza mają działać 2 uniwersytety poparzony bardzo w bijatykę polskich wykładowca ma o toczą się też powstać od podstaw językiem ukraińskim, a kupon starał się szkoła godzić obliczach równocześnie mówi trwały aresztowania o ma na wielką wielką skalę w przededniu wyborów tzw. wyborów drugi tytuł jak to czasami określa się, a nie wspomnę faktycznie, tak więc wybory buduje tylko miał charakter klubu pewne, a okupanci starali się zapewnić większą akwen oczywiście o wymuszali od zachęcali na wszelkie sposoby ludność ludność szła i oddawała swój głos to chyba nawet w istocie nie było ważne i czy również się, a złamali np. głosowali rzeczywiście traktowali te kartki kartki dociskamy po takie fakty też się zdarzały natomiast myślę, że istotniejszym było właśnie złamanie woli tych ludzi zmuszeni do uczestnictwa w tym w tym spektaklu on uchwały to wali się w tym momencie od pewnego stopnia potem, a to wiem, że współ z innymi ale, ale ale, ale osobami, które które, które zostały w jaki sposób w jaki sposób przymuszone to uległość i był to tylko może tylko przypomnę mamy pozwoli w tych wyborach wg wszyscy przecież tych danych no właśnie oficjalnych tak do zgromadzenia Ludowego Ukrainy zachodniej udział wzięło 92,83% uprawnionych, a do zgromadzenia Ludowego Białorusi zachodniej aż 96,7 i no to rzeczywiście trudno wyobrazić, żeby to była frekwencja no jakimś sensie nie wymuszona, ale tutaj muszę powiedzieć, że władze okupacyjne i tak wykazali się w tym momencie taką pewną chęcią pokazania wznoszę wszystkiego oczywiście jak najbardziej poziom kar najbardziej demokratyczne ogłosiły, że w kilku obwodach ma nową Unią, a kandydaci bloku, a bezpartyjnym bolszewików można było powiedzieć to używane auto określenia i uzyskają po czy głos podobno miał się tam oprócz sportu upomnieniu od wad zdążono przeprowadzić trudno powiedzieć na koniec to szybko delegaci zaproponowania, a zjawili się w komplecie we Lwowie habilitację kiedy, gdzie odbywały się odbywać, gdzie odbywały się, a obraz tego tego zgromadzenia no właśnie wreszcie powiedzmy, kto znalazł się w tych zgromadzeniach ludowych, bo muszę powiedzieć, że nie tylko przygnębiający był obraz, kiedy oglądałem kroniki sowieckie re, które przedstawiały te te wydarzenia już pomijam jako emocjonalnie odbierało właśnie chociażby obrady w tym w tym te 3, ale np. no we Lwowie w tym lub lwowskie zgromadzenie otwierał profesor kryło studencki jako najstarszy wiekiem i można było się odnieść wrażenie, że tam jest sporo taki inteligencji, która się do tego zgromadzenia Ludowego dostała co byli ludzie cię spośród osób, które zostały wybrane oczywiście trzeba wziąć w cudzysłowie, które zostały tu dyskutowane przed no okupanta, aby osoby z kręgów lewicującej inteligencji ukraińskiej, a także polskiej tak jak w przypadku kołach to wynik tura Kaczyńskiego czasami, gdy Polska określano były to osoby, które w latach budżetowych przez radio publiczne do tych nawet współpracowały ze stroną radio o tobie raz, więc racji dobierz Ukraińca do wulkanizacji moim na obszarze ukraińskiej socjalistycznej Republiki i bardzo wiele osób było osób, a trochę przypadkowych trochę takich jak dziś aktywistów owi no proszę wziąć pod uwagę, że w przypadku składu Wołynia tamtych sympatie komunistyczne, a były dość mocno w niektórych przynajmniej rejonach przed wojną i pana ogłoszą również tam grupę, a zwolenników władzy radzie co ciekawe wśród tych delegatów były jednak strony osoby, które ni to trwało z organizacją tej nacjonalistycznej co zostały przymuszone być może Ewa oferty takiego, a trochę aktorem a bo zorientowania się w skład uchwały zostały zostały wybrane, ale ciekawe mimo, że to PiS wyborach tego nie przewidywało również grupa co najmniej kilkudziesięcioosobowe wynika z danych, a stenogramów obywateli Ukrainy wschodniej członków, a komu z 3 partii bolszewików Ukrainy takich, a wśród mieszkańców na Małopolski wschodniej czy Galicji wschodniej i Wołynia jako żywo nie było na co ciekawe rzeczywiście w tych materiałach, które były kręcone w krajach mimo trybu kompana w czasie obrad tego zgromadzenia Ludowego zachodniej Ukrainy w potrzebie mogą później wykorzystane, że tak pewnie, a bardzo znanym filmie, a propagandowym ofiar wypadku mogą już szefa ukraińskiego, a nie widać było, że delegaci ba jakże większość stanowili delegaci kraj wielka grupa Żydów niewielka grupa również grupa Polaków ale by tam przedstawiciele na polskiej inteligencji, a mogli wypowiadać się wypowiadali się w języku polskim, a ślub tych nagranych sfilmowanych odpowiedź, ale im Adama polewki, który ma wielką radością witało, a to przemiany które, które które, które nadchodziły co ciekawe kilka miesięcy później w roku 1940, a było słuchać z Krakowa skorzystał z okazji zgłosił się do niemieckiej komisji przesiedleńczej i a wrócił na teren okupacji niemieckiej, a zresztą podobno żałuje pan to tylko swojego zauroczenia, a z okupantem okupantem sowieckim i ich ma podobno wyrażają chęć poddania się później już procedurze sądowej klapa, bo posłom powstał w roku 1930 dziewiąty może też warto odnotować taki nie wiem czy to wynikało właśnie z jakiegoś zauroczenia do tego stopnia, że niejaki Czesław Rutkowski Polski komunista w tej euforii radości, że to właśnie stało się coś, o czym, o czym marzył krzyknął Niechżyje komunistyczna partia Polski no to było chyba wtedy ryzykowne, bo akurat została zdelegalizowana część działaczy właśnie przez Sowietów likwidowana to też wskazuje właśnie na jakąś nie wiem dziwności tej całej sytuacji tak między nami mówiąc to rzeczywiście działacze komunistyczni, którzy się zgłaszali do, a z władz radzieckich, bo mogą w zaprowadzeniu władzy, lecz było, aby spełnieniem ich marzeń realnie dla mnie spotykali się w entuzjastycznym przyjęciem na ogół ich nie aresztowano marzenie swoich, a życiorysach jakieś wyjątkowo kompromitujące np. wypowiedziane wg nich np. sympatyków stosuje natomiast ponad rok pełnili funkcja no to rzeczywiście przyjmowano ich pełnili funkcję no toż kosztu pośredniego, który koniec roku 1940 pójdą jesienią zmieniła ta sytuacja i byłych komunistów zaczęto w trybie indywidualnym przyjmować ich ukochanej partii matki się związkom z 3 wniosków komisja partii bolszewików Ukrainy, a czasami nawet zaliczeniem przedwojennego wojennego stażu, ale co ciekawe we Lwowie jako pierwszą, a przyjęto Wanda Lwowa Wasilewską, która jako żywo przed wojną członkini partii komunistycznej nie była w związku z tym, że tak źle jako wychodźstwa jak to określono, a PPS-u, bo była związana z polską partią socjalistyczną przynajmniej formalnie musiała pozyskać mam 2 rekomendacje członków partii sprzed roku 1917, a prawdopodobnie korek komentarz słowo wdrażała się zapisali Janowicz czytanie, bo od 1000 grudnia bodajże 1500 trzydziestego roku Wanda a Wasilewska była członkinią pana partii taki komis 3 natomiast w masowe gorzej kończyły, a notowane w swej Prokom już po komunistycznych sympatii po obronie i a został aresztowany na 1940 roku lider roku 1000 czterdziestego pierwszego, aby więziono, na które pan powie później na później w Moskwie, więc tt los bardzo różnie, a bardzo różni się układały, jeżeli chodzi o losy jednego z najbardziej później w znanych członków partii komunistycznej Władysława Gomułki tylko dostąpił zaszczytu, a w roku 1100 czterdziestym pierwszym przyjęcia, bo szef związkowej komicznej partii bolszewików, ale nie pełnił żadnej, a eksponowanej funkcji w okupowanym Lwowie był podstęp dyrektora fabryki i papieru tektury i co ciekawe czas potrzebny do 3001. roku, kiedy bardzo wielu aparatczyków radzieckich, ale także no i Polaków komunistów, a niewielka grupka jednak ewakuowała się ze Lwowa, choć pozostał nowi wojna uciekał się okupacji niemieckiej nie wyrażał, a nie chęć udania się o matę związku łowieckiego no może jeszcze warto, zamykając ten wątek przywołać fragment tej uchwały, którą zgromadzenie ludowe zachodniej Ukrainy my przy przyjęło 27października, bo to też trochę pokazuje do czym mieliśmy do czynienia w tej uchwale można przeczytać to naród ukraiński byłym państwie polskim skazany był na wymarcie polscy panowie robili wszystko by polszczyźnie ludność ukraińską zakazać używania słowa Ukrainiec i zastąpić słowem bydło chłop armia czerwona, wypełniając wolę wielkiego narodu Radzieckiego wyciągnęła do mas pracujących zachodniej Ukrainy pomocną dłoń i oswobodził jest ucisku polskich kapitalistów i obszarników zgromadzenie ludowe jeszcze dodajmy właśnie zachodniej Białorusi wodno obradowało podhasłem śmierć białemu Orłowi no to może w takim razie by jeszcze pana poprosił o taką reakcję na na to co się stało no mamy świadomość, że to wszystko była fikcja mamy świadomość, że w tym czasie już rozpoczęła właśnie ta pierwsza fala aresztowań Polaków czy czy odnotowano jakiekolwiek próby nie wiem sprzeciwu buntu wobec tego, że właśnie no to zgromadzenia zaczęły podejmować decyzje wstęp o przyłączeniu do de facto związku Radzieckim siły tuż za właśnie to mianował przed, a jednostkami armii czerwonej na ziemie polskie skracał najpierw oddział zwiadowczy dywersyjne wojsk pogranicznych kawę, a używa oddziałami armii czerwonej skaczą specjalne grupy operacyjne NKWD, które podobnie jak, a ani za grupę niemieckie dysponowały przygotowanymi uprzednio, choć to mocno to zaktualizowane listy proskrypcyjne mniej polityków Polski, ale również szereg polityków ukraińskich emigrantów rosyjskich białoruskich, a nawet żydowskich i a rozpoczął regularne rozpoczął regularne aresztowania dotrze też winni, a aparat NKWD od momentu zainstalowania się w poszczególnych miejscowościach to spoczął akcje werbunku agentów, którzy mieli, a dostarczać kolejnych wiadomości i typować kolejna ofiary, które należało, które należało aresztować, jeżeli chodzi oto odpowiedź polską to warto tutaj zaznaczyć, że nimi jeszcze została podjęta decyzja, a chwilę Warszawie w tworzeniu służby zwycięstwu Polski, bo odbywało się to, a w ostatnim dniu oblężenia Warszawy w dniu przyjęcia Lwowa przez armię czerwoną 2002. ręczna, a zawiązała się organizacja podziemna we Lwowie i ta organizacja podziemna od 22września, a drugi turysta 2września funkcjonowała, a więc, a nie wszyscy też oficerowie zdali broni i dali się na dobrowolne czy okazywał, a dobrali dramatyczną, a dramatyczną dramatyczną drogę, która skończyła się gdzieś cha cha, a w Charkowie ja, gdzie zostali zamordowani ulic Starobielska na część oficerów, bo rozpoczęła działalność działalność czy konspiracji to początkowe działania co charakter, a taki jeszcze, a nie do końca nazwijmy to skoordynowane, ale już w sprawozdaniach przebiegu z przebiegu tej akcji wyborczej właśnie mówiono o protestach ludności o właśnie przykładach, a sprowadzania jakiś dopisku ów, a jakiś karykatur jakiś złośliwy wypowiedź po prostu przywódców związku Radzieckiego, a mamy tutaj do czynienia z takimi elementami elementami również takiego biernego oporu, a jakiegoś powodu o oporu Warszawskiego, a natomiast są to poczucie klęski to poczucie jednak by jednak utraty niepodległości, choć tak nagły niespodziewany sposób powodowało, że to, że to, że te działania podziemia niepodległościowego działania konspiracji, a rozwijały się on rozwijał się, a on rozwijał sią stopniowo zresztą też można było dostrzec w liście w październiku, a nawet w listopadzie objawy takiej pana tworzenia, a lekceważenia bolszewików do końca zdawano sobie sprawę jak skuteczna może okazać się machina terroru, a to co wyprawiali czy przybyli ze Wschodu o coś tak temu urzędnicy, ale także, a dowódcy armii czerwonej, którzy tą stosunkowo biedne rejony takie, bo nie najbogatsze regiony Polski uznawali niemalże w jakiś konsumpcyjne eldorado mam też tutaj ich pozwala patrzeć z wyższością na ma okupantów takiego zjawiska wyższości pogardy w stosunku akurat armii niemieckiej nie było tutaj była ona pierwszy, licząc od dość powszechne, bo w każdym razie prognozowały, że za dzisiejsze spotkanie mieliśmy chyba trochę właśnie jednak mimo wszystko takiego też, że owi w kontekście tego co co teraz próbował przynajmniej na początku tej wojny robić Putin właśnie, tworząc czy te wszystkie fikcję z, a to z uznaniem tych republik najpierw, które potem właśnie po ratyfikacji traktatu o przyjaźni poprosił o uznanie przez Rosję to i o pomoc prawda właśnie militarną to do to coś coś tutaj okazuje się, że minęły 83 lata a, a wygląda podobnie, o czym myślę, że można było tutaj wskazać, że podobne albo model modyfikowanych scenariusza również były realizowane przy okazji wchłonięcie republik bałtyckich czy też stopniowo uzależniono od Republiki, a wrażenie zrobi pojawia się również, gdy wspomni się o wojnę zimową przeciwko Finlandii nie wszyscy jak pamiętają sam początek nie zwracają uwagi na sam początek działań działań w Finlandii, a zwracasz uwagę na plan, a bohaterski i niewiarygodny po prostu opór natomiast nie do końca pamięta się tych wcześniej wczesnych planach politycznych Stalina po pierwsze, wojna rozpoczęła się od tego co miało chyba zdarzyć się na Ukrainie oznacza prowokację strzelania i jednostek radzieckich rzekomo przez armię fińską oczywistości oczywiście były oczywiście strzału oddanego w stronę ze strony radzieckiej i druga kwestia mianowicie pierwszych dniach po wkroczeniu armii, a na radzieckiej armii czerwonej na terytorium Finlandii ma nic nowości pierwsze takie miejscowości, a te widoki został powołany rząd ludowej Finlandii rząd ludowy Finlandii, która podpisała natychmiast układ o przyjaźni i pomocy był związkiem Radzieckim i na nowość związek radziecki w tym momencie w tym momencie nie prowadził proces wojnę z ze skorumpowanym jakimś nielegalnym rządem w Helsinkach, pomagając ludowemu, a robotniczo-chłopskiej mu, a rządowi lutowe Finlandię Republiki regulował Finlandii wtedy jak musimy być, ale też bardzo bardzo panu dziękuję może właśnie tych wątków czy to państw bałtyckich czy Finlandii trzeba będzie wrócić żeby, żeby jeszcze raz popatrzeć na te metody działania, ale dzisiaj już kończymy pan prezes Grzegorz Hryciuk Uniwersytet wrocławski był naszym gości bardzo dziękuję rozmowę dziękuję państwu jako podziękowanie reż Małgorzaty Raczyńskiej, która audycję wydawała Maciej Zakrocki dobrej nocy Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: MACIEJ ZAKROCKI PRZEDSTAWIA

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium teraz 40% taniej. Wybierz pakiet z aplikacją mobilną - podcasty, audycje i radio bez reklam zawsze pod ręką.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA