REKLAMA

Sankcje przeciw oligarchom nieskuteczne? Jak i gdzie ukrywają majątki

OFF Czarek
Data emisji:
2022-03-16 10:00
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
40:09 min.
Udostępnij:

Entuzjastyczne doniesienia o zamrażaniu majątków oligarchów rosyjskich wcale nie muszą oznaczać rzeczywistego zajmowania ich aktywów. O nieskutecznych narzędziach przejmowania jachtów, domów i samolotów i skutecznych sposobach na ich ukrywanie opowiadał dr Michał Kaczmarski.

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
a dzień dobry Cezary łasiczka witam państwa bardzo serdecznie zapraszam na dzisiejsze spotkanie sankcję kolejna transza pula sankcji oczywiście część społeczeństw różnych państw mówi bardzo dobrze świetnie to pokaże to ich nauczy tylko pytanie komu pokaże kogo nauczy kogo tak naprawdę sankcje dotykają kogo sankcje zupełnie nie interesują państwa moim gościem jest pan dr Michał Kaczmarski szkoła główna handlowa pan dr Kaczmarski autorem m.in. książki Rozwiń » przeciwdziałanie praniu pieniędzy krytyczne spojrzenie na taktyczne i prawne aspekty zwalczania prania pieniędzy w Polsce dzień dobry panie doktorze dzień dobry panie redaktorze no właśnie część społeczeństwa zaciera ręce trzyma kciuki myśli sobie świetnie to teraz ci oligarchowie się do grali wreszcie dostali cios tam, gdzie ten cios naprawdę zaboli wkrótce zmiękną i wkrótce to wszystko się zmieni wkrótce biała flaga ze strony federacji rosyjskiej zawiśnie na najwyższym maszcie i możemy powiedzieć te nasze zachodnie sankcje są skuteczne, a tymczasem są tacy panie doktorze, którzy wątpią powątpiewają albo wątpią, że te sankcje będą skuteczne to znaczy, że dotkną tych, o których naprawdę chodzi powodów jest wiele dla takiego sposobu myślenia jeden z nich to jest to, że obszary tzw. zachodniej bankowości część tych obszarów jest znajduje się można powiedzieć w takim rejonie z brązu jest nieprzejrzysta nie transparentna okryta tajemnicą dopóki takie obszary będą w zachodnim świecie bankowości występowały to możemy zapomnieć o skuteczności sankcji no powiedzmy sobie szczerze, że problem sankcji nie jest problemem nowym, bo one już funkcjonują powiedziałbym w rzeczywistości gospodarczej od wielu wielu lat największa partia takich działań o charakterze ograniczającym właśnie dostęp do środków to były czasy związane z 11września i atakiem na 2 wieże w stanach Zjednoczonych, gdzie wprowadzono bardzo szeroki wachlarz sankcji wobec osób powiązanych z al-kaidą i działalnością charakterystycznymi właściwie już 20 kilka lat obserwujemy obecność różnych osób na listach sankcyjnych, a mimo to te grupy terrorystyczne nadal posiadają dostęp do środków finansowych pozwalających na organizowanie ataków i to samo dotyczy sankcji stosowanych np. wobec o znanych organom ścigania osób powiązanych z kartelami narkotykowymi meksykańskimi Look kolumbijskiej czy czy innymi i teraz sankcje, o których dużo się mówi obecnie w związku z wojną w Ukrainie agresją rosyjską na Ukrainę to to jest też temat, który nie jest aż tak nowy, dlatego że pierwsza partia tych sankcji dotyczących właśnie Rosji Białorusi pojawiła się w 2014 roku no i teraz mamy oczywiście bardzo duży duża oraz mocno rozbudowany rozbudowaną listę tych osób, bo to jak widzę to na stronie Unii Europejskiej to jest 862 osoby 53 podmioty, niemniej jednak, ponieważ te sankcje są z nami przez tak wiele lat osoby, które chcą uniknąć widoczności ich majątku, czyli tego co zgodnie właśnie SD decyzją rady nie nikt wtedy, gdy objęte sankcjami, czyli to do czego co do nich należy jest ich posiadaniu pod jakimkolwiek tytułem prawnym lub do czego by nad czym mają kontrolę to osoby najprawdopodobniej przygotowywały się na to, że ktoś kiedyś może po te potem majątek próbować sięgnąć podjęły działania mające na celu zatarcie śladów tak naprawdę z perspektywy taktycznej skoro już miała padł tytuł tej książki, którą jakiś czas temu miałem miałem przyjemność napisać i ktoś zechciał ją wydać CE to tam właśnie minie można się zastanawiać, bo czyta się rzeczywiście dużo, że jakieś statki wypływają jakieś samoloty wylatują z lotnisk na terytorium Unii Europejskiej, gdzie tam lecą do innego kraju i nikt ich nie zatrzymuje, chociaż wszyscy wiedzą, że one są w jakimś tam sensie właśnie faktycznym pod kontrolą przynajmniej chwilową w związku z LOT-em osoby objętej sankcjami, niemniej jednak z perspektywy prawnej organy, które zajmują się tym zamrażanie, bo technicznego punktu widzenia po polsku to ryzyk nazwalibyśmy zamarzaniem tych środków czy tego tych składników aktywów one muszą udowodnić wykazać związek pomiędzy danym składnikiem aktywów, czyli nie wiem statkiem żaglowcem samolotem domem UE rachunkiem bankowym, a osobą fizyczną lub osobą prawną lub jednostkę organizacyjną wskazaną na tej liście natomiast ci, którzy chcą ukryć swój majątek oni wykorzystują cały wachlarz różnych technik służących temu właśnie, żeby to nazwisko nigdzie w dokumentacji powiązanej z tym składnikiem aktywów nie pojawiało to jest największe wyzwanie, dlatego że o realizację tych wszystkich sankcji powierza się państwo generalnie cały aparat państwa wciąż jeszcze na świecie działa w ujęciu krajowym to kraje członkowskie Unii Europejskiej mają realizować te decyzje np. jeżeli mówimy o sankcjach związanych z Ukrainą, ale każdy kraj Unii Europejskiej, wdrażając chociażby dyrektywę o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu wdrażała tą dyrektywę indywidualnie już generalnie wzeszłym roku w lipcu UE komisja europejska zaobserwowała to znaczy zatruwa wcześniej, a w lipcu ogłosiła, że pojawi się tzw. cztero PAK związany ze właśnie przeciwdziałaniem praniu pieniędzy finansowaniu terroryzmu tam również są procedury związane z realizacją tych sankcji, który ma na celu w skrócie ujednolicenie podejścia do realizacji tych wszystkich zapisów wynikających z przepisów unijnych no bo w 1 kraju kontrola nad składnikiem aktywów to jest nasza 51% udziałów w innym kraju 75 nawet jak spojrzymy na polskie przepisy to jak sobie zamkniemy np. do ustawy o CIT to tam mamy zapisy, które mówią o tym, że spółką dominującą jest ta, która posiada bezpośrednio 75% udziału w kapitale zakładowym jak spojrzymy na ustawę o rachunkowości to powiemy sobie, że jednostka dominująca to ta, która sprawuje kontrolę, a znaczący wpływ ma już ktoś, kto ma 20%, ale znaczący wpływ to jest to co w decyzji rady jest wskazane jako kontrola czy znaczący wpływ jest kontrolą czy znaczący wpływ nieskończony wchodzimy w kazuistykę i teraz ci ludzie, którzy ukrywają swoje aktywa oni wykorzystują dobrze opłacanych profesjonalistów, którzy badają te porządki prawne w krajach, gdzie najłatwiej ukryć swoje powiązanie z danym składnikiem majątku i tam zakładają dla tych, którzy chcą ukryć swój związek z majątkiem różne spółki fasadowe wykorzystują różne osoby zresztą wyciek Panama tej wersji kwestii związanych ze unikanie płacenia podatków w stanach Zjednoczonych całe postępowanie, które tamtejszy RS prowadzi do dziś związany właśnie z tym, że różne podmioty pośredniczące, które nazywają się w nomenklaturze anglojęzycznej desygnat IT non Final profesor nas, czyli tacy, którzy często kiedyś wykorzystywani byli jak tzw. gazetki parzy ukrywający majątki bossów karteli narkotykowych w UE wygląda to mniej więcej w ten sposób, że ktoś mieszka sobie w domu i korzysta przed pojazdu silnikowego jakieś luksusowego samochodu, ale ten samochód np. należy do spółki, która jest własnością 2 innych spółek, które spółki są własnością 3 innych spółek generalnie nie tylko nawet nawet on nawet nie jest posiadaczem nie ma tytułu prawnego do tego auta jemu to auto ktoś użycza pamiętam taką historię jeden z periodyków UE, gdzie pewien Baron narkotykowy nie posiadał dzieł sztuki, ale przychodził do osoby wyznaczonej, żeby je podziwiać, ale on generalnie nie miał do tych dział żadnego tytułu prawnego więc, jakby z tego wynika złożoność tego problemu my nałożyliśmy sankcje oczekujemy zamrożenia tylko, że ci, którzy unikają tych sankcji oni działają w wymiarze globalnym, gdzie działają bardzo szybko i tak naprawdę z minimalnym wykorzystaniem jakich procedur utrudniających szybkość tego działania natomiast organy, które zajmują się egzekucją tych sankcji one muszą działać w majestacie prawa w ramach procedur weźmy choćby podstawowy termin załatwienia sprawy w ramach procedury administracyjnej w Polsce 30 dni tak i teraz to jest miesiąc no, a ten samolot wystartuje jutro w UE i tutaj po prostu, jeżeli nie jesteśmy w stanie wykazać, że to jest rzeczywiście składnik majątku powiązany z osobą objętą sankcjami podmiotem objętym sankcjami no to możemy narazić się na odpowiedzialność odszkodowawczą, bo te przepisy, które wprowadzają sankcje mówią zwolniony jest też podmiocie, który te sankcje realizuje, jeżeli twoje działanie w dobrej wierze dotyczy tego tam w ogóle działanie dotyczy tego, kto objęty sankcjami potem się można bronić, że np. działaliśmy w ramach uzasadnionego braku świadomości bezprawności czynu, czyli bezprawności zatrzymania jakiegoś składnika aktywów w związku z tym, że UE właśnie błędnie przyjęliśmy, że ten składnik aktywów jest de tak jak tutaj mówi decyzja rady jest zasobem gospodarczym należącym będącym w posiadaniu lub pod kontrolą tej osoby podmiotu objętego sankcjami dobrze tutaj chwileczkę to na chwileczkę zatrzymamy się do prania brudnych pieniędzy do tego jak skuteczne mogą być sankcje oraz tego w jaki sposób majątki są ukrywane powrócimy po informacjach Radia TOK FM państwa moim gościem jest pan dr Michał Kaczmarski szkoła główna handlowa panda, której autorem m.in. książki przeciwdziałanie praniu pieniędzy krytyczne spojrzenie na taktyczne i prawne aspekty zwalczania prania pieniędzy w Polsce ta książka ukazała się nakładem wydawnictwa Difin informację już 2 minuty o godzinie 1020 pan dr Michał Kaczmarski ze szkoły głównej handlowej krytycznie spogląda na sankcje nałożone ma tzw. oligarchów i zastanawiamy się czy te sankcje są dobrym narzędziem albo skutecznym narzędziem bardziej czy też czy też te sankcje to jest narzędzie bardziej PR-owe czy propagandowe panie doktorze załóżmy po mojej okolicy to jest sytuacja czysto hipotetycznie pani, że spotka nie wiem z warzywami teraz dowiedziałem się np. że jakaś nieznana, aczkolwiek podejrzana osoba zakupiła tę budkę za 100 000 000USD teraz myślę sobie to jest to wygląda pranie brudnych pieniędzy to jest niemożliwe, żeby taka Budka, w której są ogórki jajka została kupiona czy sprzedana za 100 000 000USD no i teraz myślę sobie muszę jako prawy obywatel taką transakcję zgłosić do jakiejś instytucji tu jako instytucji mu się zgłosił, że osoba fizyczna, która nie jest tzw. instytucję obowiązaną no może zgłosić się do najbliższej jednostki policji np. komendy Rejonowej komendy Powiatowej komendy wojewódzkiej może zgłosić się do CBŚP może zgłosić się do prokuratury i złożyć tzw. zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, niemniej jednak przy transakcji typu zakup takiego straganu powiedzmy no mamy kilka takich ciekawych elementów mechanizmów kontrolnych, które powinny już, zanim myśmy się zgłosili tych organów ścigania wzbudzić podejrzenie i dotrzeć do dedykowanego przyjmowaniu zgłoszeń o podejrzenie prania pieniędzy organów w Polsce, czyli generalnego inspektora informacji finansowej zlokalizowanego przy Ministerstwie Finansów no bo po pierwsze, jeżeli ktoś by tę budkę sprzedawał byłby przedsiębiorcą prowadzącym działalność gospodarczą w zakresie właśnie obrotu tymi warzywami detalicznego UE NATO miałby rachunek bankowy, bo bez tego generalnie nie mógłby rozliczać się z urzędem skarbowym no i zakładam, że płacił zależy chyba do 100 000zł zdaje się by mógł gotówką, ale ogranicza uważam oka, jakby to podzielił no tak, że wtedy, gdyby ten drugi przedsiębiorca dostał dostawał w krótkim odstępie czasu takie wpłaty gotówkowe to właśnie mamy rachunek bankowy gdzieś, który powoduje, że takiej UE nie przedsiębiorca podlegałby procedurą UE tzw. Poznaj swego klienta ze strony instytucji obowiązanej typu bank instytucja finansowa Jona, gdyby zobaczyła taką kumulację gotówki to mogłaby spocząć podejrzenie, że mamy związek z praniem pieniędzy to aktem sprzedający dostałby te pieniądze no załóżmy, że dostałby w gotówce NATO ten, który kupuje musiałby tę gotówkę kość wypłacić oczywiście problem pojawia się wtedy, kiedy Eton gotówkę wypłaciłby np. poza granicami Rzeczypospolitej polskiej no co, ale czuję, ale tak dobrze to tyle teoria w praktyce, bo myślę sobie, że przecież planie można prać chyba pieniądze na oświetlenie elektorów myślę sobie tutaj operacji maseczki operacji respiratory no to w jaki sposób banki czy służby mają cokolwiek wpaść, kiedy właściwie, że w respiratory opchnąć wadliwe na niebie bez faktury albo ze zbywaniem, że no problem z praniem pieniędzy z detekcją prania pieniędzy w oparciu o transakcję podejrzaną to jest problem, który sięga wiele lat wstecz, bo najczęściej popatrzymy sobie na akta sądowe rzeczywiście tak jak pan redaktor słusznie zauważył przypina się zarzut prania pieniędzy do działalności przestępczej, gdzie wszczęto już postępowanie przeciw osobie podmiotowi i mówimy tak uzyskał korzyść majątkową wskutek popełnienia przestępstwa czytam czynu zabronionego, bo przestępstwo stwierdza dopiero sąd prawomocnym wyrokiem no i skoro mamy czyn zabroniony środki pochodzące z tego właśnie czynu zabronionego to one są przedmiotem prania pieniędzy, bo generalnie pranie pieniędzy to jest nadawanie pozorów legalności tym korzyściom pochodzący właśnie z popełnienia tych czynów zabronionych no i faktycznie wtedy przypina się prac nad, jeżeli mamy transakcję, do której my nie wiemy, skąd pochodzą środki jeszcze weźmiemy do tego problem, który jest sygnalizowany powiedzmy w środowisku prawniczym, czyli taki, że przestępstwem bardzo podobnym do prania pieniędzy paserstwo, czyli przyjmowanie przez rzeczy ruchomych pochodzących z popełnienia właśnie czynów zabronionych przy poselstwie my musimy zgodnie z orzecznictwem już utrwalony od wielu 10 lat Sądu Najwyższego wykazywać, jakie konkretnie czyn zabroniony był źródłem tej rzeczy czy to była kradzież czy to był rabunek czy to była kradzież z włamaniem czy to było przywłaszczenie mienia wyłudzenie cokolwiek prawda wystarczy ze jest zabronione i możemy już postawić zarzut paserstwa oczywiście potem kwestia dowodów sądzi tak dalej tak, ale praniu pieniędzy przyjmuje się, że przepis w Polsce, że ten organ, który wszczął postępowanie na podstawie właśnie przyjęcia zawiadomienia o transakcji podejrzanej on musi, stawiając zarzuty wskazać ten czyn bazowy, czyli z, jakiego to przestępstwo z jakiego artykułu pochodzi ta korzyść majątkowa jest bardzo trudne, a zwłaszcza, że zgodnie, jakby z ogólnymi zasadami procesu karnego obowiązuje domniemanie niewinności, a w razie wątpliwości, czyli in dubio pro reo powinniśmy tutaj podejmować decyzje na korzyść naszego podejrzanego, jeżeli powiedzmy stawiamy zarzuty no i teraz tu jest największe wyzwanie, dlatego że żeby udowodnić związek z transakcji z jakimś czynem zabronionym to musimy mieć dostęp do danych na temat historii tej transakcji pierwszym problemem jest to co pan powiedział gotówka, bo gotówka zasadniczo tak ją wypłacimy, skąd mamy ją w ręku to trudno jest ją powiązać łatwo jakimś konkretnym czynem zabronionym oczywiście, jeżeli ona jest nie wiem uprawa kokainą i ktoś, kto zbada laboratorium kryminalistycznym tą będzie można podjąć podejrzenie, że to jest gotówka związana z obrotem narkotykami, ale jeżeli tak jak robiły to np. kartele meksykańskie, wywożąc ciężarówkami gotówkę ze Stanów zjednoczonych związaną właśnie z handlem narkotykami wpłacaną potem w pudełkach po butach za pośrednictwem pewnego bardzo dużego rozpoznawalnego globalnego banku sprawa toczyła się jeszcze 2007 roku EIA wpłacali pieniądze potem ten bank zakłada dla tych podmiotów różne rachunki bankowe w rajach podatkowych pieniądze tam były przesyłane już transferami potem mieszane z różnymi innymi środkami z różnych innych biznesów i później gdzieś tam wykorzystywane do zakupu jachtów najczęściej przez spółki fasadowe, żeby przypadkiem ten co korzysta z tego jak tu nie mógł potem być podejrzewany, że to jego i że można właśnie to coś zamrozić albo podać przypadkowi w związku z powiązaniem z działalnością przestępczą, więc na VAT tu problem dostępu dodanych problem tego, że np. tzw. bazy beneficjentów rzeczywistych czy bazy informacji tzw. beneficjentach rzeczywistych, czyli osobach fizycznych, które właśnie albo są współwłaścicielami co najmniej 25% albo kontrolują daną dany podmiot daną osobę prawną jednostką organizacyjną one są utrzymywane krajową dostęp do niektórych jest publicznie dostępnych w Polsce np. czy Wielkiej Brytanii Companies House u nas jest utrzymywane na na portalu gov PL też taki dostęp do takiej bazy, gdzie można przeszukiwać po niebie po regionie czy dany podmiot jak wygląda struktura właścicielska mamy dostęp do KRS-u, ale w wielu miejscach ten dostęp nie jest publicznie dostępne albo informacje w tych rejestrach są powiedzmy albo mało wiarygodne albo albo nie ma sankcji w tych krajach, żeby te informacje były wiarygodne i to powoduje, że nie mamy dostępu do informacji jesteśmy w stanie powiązać tych środków z żadnymi osobami nie jesteśmy w stanie powiązać tych środków z żadną działalnością o charakterze kryminalnym i mamy problem no bo nie możemy postawić zarzutu związku transakcji ze właśnie przestępcę no oczywiście pewnym takim punktem, który może być tutaj pomocne jest to co się coraz częściej pojawia w różnych ustawodawstwach to jest kwestia związana z unikaniem płacenia podatku, czyli sytuacja ktoś ma jakąś jakiś składnik aktywów z niewiadomego źródła no i teraz, skąd Toma, jeżeli to jest rezydent Polski nie płaci podatkowy nie płacił podatków z tytułu właśnie przychodu dochodu UE, a później nagle posiada jakiś, jakie składniki aktywów, które nie znajdują uzasadnienia w jego deklaracjach podatkowych to można stąd takie postępowanie z zarzutem właśnie jakiegoś przestępstwa karnego skarbowego, ale ci, którzy się tym zajmują muszą rozumieć złożoność tego problemu i to jest kolejny obszar, który wydaje mi się jest wart podkreślenia, żeby ścigać profesjonalnie pranie pieniędzy musi mieć dedykowany zespół ludzi, którzy posiadają wiedzę doświadczenie rozumieją złożoność globalnego w tej chwili obrotu gospodarczego taki prosty Case w UE załóżmy mamy 2 podmioty, które założyły rachunki bankowe i każdy z nich wpisał sobie w ramach rejestracji spółki PKD, żeby było łatwiej w Polsce UE, że zajmują się obrotem lekami my mają rachunki najpóźniej przelewa się pojawiają między tymi rachunkami z opisem zakup leków ma, ale czy ktoś sprawdza instytucji finansowej albo jak wiele z nich sprawdza czy te podmioty, które deklarują, że będą się zajmować obrotem lekami co np. w rejestrze hurtowni farmaceutycznych również publicznie dostępnym a gdzie można sprawdzić czy one mogą w ogóle zajmować się obrotem lekami bo gdyby ktoś znał prawo farmaceutyczne to by wiedział, że przecież hurtownia farmaceutyczna po pierwsze w ogóle obracać musi mieć zezwolenie na obrót i to w zakresie leków którymi obraca po drugie musi kupować tylko od uprawnionego podmiotu, czyli albo od wytwórcy albo drugiej hurtowni nie może kupić od pana i co ktoś sprawdza no właśnie mam wrażenie, że nie, bo bardzo dużo KSU, które się pojawiają nie w przestrzeni organów ścigania potem okazuje się, że ten obrót odbywał między nie uprawnionymi podmiotami, a towar faktycznie przepływa do tego jeszcze dochodziły karuzele VAT-owskie itd. tak dale, a więc to jest problem jest problem wiedzy po no właśnie wiedzy doświadczenia specjalizacji dostępu do informacji obowiązywania tych informacji miasta służy dobrze to tutaj tutaj zabiliśmy powrócimy do sposobów prania brudnych pieniędzy i tych dziur wielkich jak ser w tym systemie po informacjach Radia TOK FM dr Michał Kaczmarski ze szkoły głównej handlowej z państwa moim gościem informację o dziesiątej 40 państwa moim gościem jest pan dr Michał Kaczmarski szkoła główna handlowa autor m.in. książki przeciwdziałanie praniu pieniędzy krytyczne spojrzenie na taktyczne i prawne aspekty zwalczania prania brudnych brania pieniędzy w Polsce książka ukazała się nakładem wydawnictwa Difin rozmawiamy o sankcjach jak bardzo skuteczne mogą być w Polsce i na świecie wspomniał pan panie doktorze na początku naszej rozmowy, że osoby, które pieniądze te wprowadzały na rynki zachodnie do Zjednoczonego Królestwa Stanów zjednoczonych, ale także do tzw. rajów podatkowych doskonale wiedziały, że pewnego dnia być może zacznie się palić grunt pod nogami, a więc pewnie włożyły sporo wysiłku to, aby te pieniądze ukryć w pewnie to nie powinno być dla nikogo zaskoczeniem, ale wspomnę że, że bardzo łatwo można w stanach Zjednoczonych, ale także w tzw. właśnie rajach podatkowych stworzyć firmę podmiot, który będzie miał taką jak osobowość prawną, że występuje jako osoba w ten sposób, jeżeli jest właścicielem tej przysłowiowej budki ich z ogórkami z jej Kawhi właściwie mogę założyć firmę przekazać tę budkę czy sprzedać tę budkę firmie od tej pory ta firma jest tak jakby nowym właścicielem jednocześnie jest w pewnym sensie tak jakby była człowiekiem tzw. osób z osobą fizyczną no i zastanawiam się jak łatwo albo jak trudno jest wytropić na razie medialnie oczywiście wygląda świetnie, że tutaj jedno mieszkanie zajęte tutaj jakaś willa tutaj nie był jakiś jacht, ale w rzeczywistości czy w ogóle wiemy, gdzie są te pieniądze w jaki sposób są ukrywane czy mamy jakikolwiek dostęp czy cokolwiek możemy zrobić możemy zrobić dużo tak tak naprawdę to powinni zadać 2 pytania po pierwsze, czy mamy narzędzia i tutaj taki, a zaraz o tym powiem, a po drugie, dlaczego w ogóle i dlaczego ludzie popełniają takie różne czyny, które właśnie służą generowaniu korzyści majątkowych, a czy wasza tego czy możemy oczywiście możliwości techniczne są tylko, że problem który, który cały czas jest problemem to jest te nie jednolite stosowanie tych samych zasad czy właśnie bardziej inaczej jednolite stosowanie tych samych kierunków działania o dyrektywy, które np. działają funkcjonują Unii Europejskiej ona mówią co kraje mają zrobić, ale później to jak kraje wdrażają rozwiązania to jest zupełnie już jak zależny od konkretnego konkretnego państwa teraz UE wielka Brytania np. bardzo dużo zrobiła na przestrzeni lat w ogóle kraje anglosaskie w kontekście wzmocnienia swoich narzędzi, czego aparatu państwa, który ma na celu właśnie nadzorowanie UE w szczególności prawidłowości odprowadzania podatków i wielka Brytania dość mocno odczuła w poprzednich latach, że wiele właśnie tych nieruchomości albo tych elementów, które znajdują się na terytorium Wielkiej Brytanii są własnością podmiotów, które są terytoriami takimi morskimi i te podatki często płacone są właśnie w tych krajach trzecich dzięki czemu czy w związku, z czym skarb państwa UE nie nie zyskuje brytyjski tych tych środków finansowych na ogólnie powoduje to, że no jest mniej środków na różne finansowanie tych dóbr publicznych ochrona zdrowia transport Cetera tereny teraz wielka Brytania np. w 2019 roku wprowadziła jakiś taki przykład dodatkowe przepisy, które wprowadziły dość drakońskie kary dla podmiotów, które zajmowały się czy mogły uczestniczyć w pomaganiu unikania płacenia podatków jest specjalna ustawa, która właśnie penalizuje coś co tam się nazywa UE fasoli staje się no tak wejrzenia, czyli właśnie pomaganie wspieranie ułatwianie unikania płacenia podatków jak państwo spojrzycie sobie nawet na różne informacje prasowe to w pewnym momencie np. nawet małżonka byłego premiera Wielkiej Brytanii to z jego Blaira jak zakładała kancelarię prawną 1 nieruchomości w wielkiej Brytanii to, żeby właśnie dostosować się do z 1 strony oczekiwania opinii publicznej, że podatki płacone są na miejscu, a z drugiej strony też tych regulacji, które były wprowadzone w wielkiej Brytanii, bo oczywiście, jeżeli ten budynek był własnością spółki zlokalizowanej poza terytorium Wielkiej Brytanii to podmioty, które obsługiwały jako zewnętrzna firma rachunkowa będącej zobowiązano czy czy dla organów skarbowych taka taka taka nieruchomość była nieruchomością podwyższonego ryzyka, bo tego ryzyka unikania płacenia podatku w związku z tym tam zmieniono strukturę właścicielską i ta nieruchomość została przeniesiona z powrotem własnościowe nagród brytyjskiej natomiast jest duży problem, że ci ludzie, którzy te majątki gromadzili przez lata i to co teraz staramy się zamrażać oni zabezpieczali się nie tylko przez zamrażanie, ale oni wprowadzali też różne narzędzia z wykorzystaniem profesjonalnych pośredników i pomagające im też optymalizować obciążenia podatkowe, żeby płacić jak najmniej podatków w związku z tą wartością, bo załóżmy, że mamy np. nie wiem mielibyśmy podatki podatek katastralny tak to, jeżeli osoba fizyczna by płaciła, czyli ten podatek od wartości no to to by chodziło, jakby bezpośrednio uderzało majątek tej osoby, ale jeżeli to byłaby jakaś spółka to ona mogłaby np. sobie ten podatek wrzucać koszty, pomniejszając w ten sposób dochód podlegający opodatkowaniu i zmierzać do tego, żeby właśnie mieć zerowy netto, jakby poziom obciążenia albo minimalny poziom obciążenia podatkowego, czyli odpowiednio zarządzać optymalizować podatkowo no i teraz ta granica między legalną optymalizacją podatkową, a to, które znajduje się w szarej lub czarnej strefie, czyli działalności nielegalnej ona jest stosunkowo płynna mocno zależna od regulacji funkcjonującym funkcjonalnych w danym kraju, a ponieważ te regulacje nie są synchronizowane wciąż jeszcze czy zdąży się do tego ale, ale to są wyzwania tak bo, bo np. bardziej drakońskie przepisy podatkowe egzekucja podatkowa w 1 kraju może spowodować np. odejście części kapitału do kraju, gdzie te podatki są niższe tak się często dzieje, że na po to, też są np. specjalne strefy ekonomiczne tam, gdzie obciążenia podatkowe są niższe tamten kapitał chętniej przychodzi Ney to jest niestety też taka walka na poziomie ekonomicznym tutaj pojawia się taki podstawowy problem, bo my mamy możliwości techniczne mamy różne bazy, gdzie znajdują się informacje o osobach o strukturach właścicielskich, a tych spółek nawet zakładanych w rajach podatkowych my wiemy, że to są UE kraje podwyższonego ryzyka i tylko te kraje, które zakładają spółki dopóki ona jeszcze wciąż mogą funkcjonować na rynku i tak naprawdę jeden z głównych źródeł przychodów są te minimalne podatki tam płacone przez spółki to one będą robić wszystko, żeby uatrakcyjnić to to swoją lokalizację pamiętam taki moment na początku lat dwutysięcznych, gdzie na jednej z wysp na chyba oceanie indyjskim było zarejestrowanych kilkadziesiąt banków prywatnych tam nie mieszkało tyle ludzi, żeby nawet pracować w tych bankach to były tylko wszystko tzw. Szal banki, czyli takie banki muszelki, gdzie po prostu nikt nie był zatrudniony tam był tylko adres tabliczką i one były wykorzystywane do otwierania właśnie rachunków korespondentki, czyli takich rachunków UE utrzymywanych w innych instytucjach finansowych służyły złożyły właśnie do przelewania czy prze transferowania środków oddalania ich od miejsca, gdzie one były generowane były wykorzystywane do ukrywania związku tych środków ze przestępstwami kryminalnymi typu podatki handel ludźmi handel bronią, ale były też wykorzystywane do UE tak naprawdę optymalizacji podatkowych, bo w pewnym momencie też pomagano zakładać spółki w miejscach, gdzie te obciążenia podatkowe są niższe niestety tak to jest wyzwanie pamiętam taką historię związaną np. wprowadzeniem tą wspomnianą przeze mnie dyrektywą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy w wersji 2018 roku tam wprowadzono taki obowiązek BL naczyń taką rekomendację wprowadzenia limitu na przyjmowanie płatności gotówkowe tam nie było wprowadzone, jakby na twardo tylko da miękko by zapis mówił, że transakcje powyżej 10 000EUR równa wartości należało zarejestrować i weryfikować pod kątem ryzyka prania pieniędzy, ale kraje mogły też wprowadzić limity te gotówkowe i 2 kraje Unii Europejskiej UE zastosowały dyrektywę niech nie jednolicie, czyli 1 wprowadził limit płatności gotówkowych drugi nie i nie, nazywając tych krajów, ale można sobie wyszukać w internecie historie UE jeden z nich praktycznie dnia na dzień stracił bardzo duże dużą część obrotów kamieniami szlachetnymi w związku z tym, że ci, którzy te kamienie chcieli kupować sprzedawać chcieli kupować 3 gotowca, a ponieważ w 1 kraju nie mogli, a drugi mogli to przenieśli swoją działalność do tego, gdzie mogli i to jest to jest wyzwanie tak, bo UE to pytanie na ile de facto wszyscy uczestnicy obrotu są gotowi na poniesienie pewnych kosztów związanych z tym ujednoliceniem podejścia do walki z tą patologią, którą jest właśnie w szczególności pranie pieniędzy, ale też np. ESK stosowania tych sankcji to, bo jak państwo popatrzycie na zapisy tych regulacji to one też poza tym, że wprowadzają zamrożenia to wprowadzają również różne wyłączenia związane np. spłaceniem podatków albo płatnościami należnymi z tytułu umów zawartych przed wprowadzeniem tych zapisów o zamrożeniu, więc generalnie, jakby tutaj pojawiają się też pewne wyłączenia to samo jest zresztą sankcjami związanymi z handlem, więc EU no możliwości techniczne są natomiast pytanie czy rzeczywiście jest Wola polityczna i taka jednolitość powiedziałbym aksjologiczna po stronie wszystkich graczy, żeby z tym problemem faktycznie walczyć i powiedziałbym, że fajną płytą tutaj byłoby takie stwierdzenie jednego z raportu firm doradczych z tego roku, gdzie właśnie respondentów zapytano jak ważna jest dla nich etyka w biznesie oni odpowiedzieli 98% pytanych respondentów tam chyba z puli 4000, że oni chcieli być postrzegani jako działające etycznie, ale tam nie było, jakby informacji oni chcieli działać etycznie tylko, że oni chcieliby, żeby percepcja ich działania taka była w tej no to jest ten problem jest problem tak naprawdę nazywania pewnych rzeczy po imieniu i pewnej chęci de facto osiągnięcia tego skutku, a nie tylko parkowanie chcemy osiągnąć co nie znaczy, że oczywiście państwa dokładają staranności nie ma pewnych ograniczeń związanych z dostępnością do informacji niezbędnej do tego, żeby skutecznie to zamrażanie w każdym przypadku stosować, czyli można by rzec, że kiedy słyszymy o kolejnej transzy sankcji kolejnej fali transzy o tym jak ci biedni oligarchowie zaraz zaczną przekonywać prezydenta Putina do tego, żeby zakończył wojnę to należy się uśmiechnąć pod nosem i powiedzieć to tylko sztuczki PR-owe, ale można by też zadać sobie na pytanie, bo zamrożenie to tak naprawdę nie jest przypadek te wszystkie regulacje mówią, że zamrażamy jakiegoś dnia np. decyzja z 10marca 4112022 roku mówi, że np. ta decyzja obowiązuje do 15września oni de facto nie tracą tych majątków Rewers, a nie tracą do czasu rozwiązania konfliktu to jest tak naprawdę narzędzie stosowane wprawie międzynarodowym, jakbyśmy sobie sięgnęli do historii w tych właśnie działań na poziomie międzynarodowym, bo nie mamy i takiego ponadnarodowego sędziego rozstrzygającego wszystkie sporty kwestia umowna i tymi narzędziami które, które kraje mogą stosować de facto no to są właśnie najpierw sankcje natury psychologicznej np. rezolucja zgromadzenia ogólnego ONZ potem mamy sankcje odwetowe krajów, które mają jakiś UE spór z drugim krajem, ale w tym przypadku jak mówimy o Ukrainie to tutaj jakby trudno egzekwować w tej chwili i wreszcie mamy sankcje stosowane właśnie sposób zorganizowany, ale one wszystkie de facto mają na celu właśnie łagodzenie konfliktu, a my jeszcze nie jesteśmy na etapie powiedzenia sobie, że te wszystkie nieruchomości akty one podlegają przepadkowi można by się nad tym zastanawiać, gdyby tak jak właśnie słyszałem wiadomościach przed chwilą państwa, że być może to postępowanie karne w sprawie agresji jak zostanie skutecznie wszczęte przeciw Rosji to może wtedy jak będziemy rozmawiać o reparacjach wojennych można by się zastanawiać jak wykorzystać ten majątek natomiast póki co nie tylko zabezpieczony zamrożony tam możemy sobie kogoś np. zlokalizować, żeby zamieszkał w czasy, kiedy jego dom jest np. bombardowany, ale on nie podlegają przepadkowi, więc to też pamiętajmy o tym nie mówimy tutaj, że my zamrażamy i podajemy przypadkowi egzekucyjny nie tutaj przejmujemy własność tych rzeczy nie tylko odbieramy tym osobom kontrolę tymczasowo, więc to też warto warto o tym pamięta to nie mówimy o takich sankcjach jak w przypadku sankcji antyterrorystycznych, gdzie my zamrażamy, ale później informujemy właściwe organy tak naprawdę te środki, jeżeli potwierdzi, że czuje związek z terrorystą te środki podlegają przepadkowi one znikają nigdy nie będzie mógł już sobie z nich korzystać no teraz też życie unikają tego, żeby powiązać z tymi środkami, ale tutaj mówimy tylko zagrożeń kroku pierwszym, ale później możemy pozwolić, jakby te wszystkie aktywa wracają do swoich poprzednich właścicieli dzierży chcieli posiadaczy kontrolujących, więc to też warto pamiętać bardzo dziękuję panie doktorze za dzisiejszą rozmowę pan dr Michał Kaczmarski ze szkoły głównej handlowej państwa moim gościem pan dr Michał Kaczmarski jest autorem m.in. książki przeciwdziałanie praniu pieniędzy krytyczne spojrzenie na taktyczne i prawne aspekty zwalczania prania pieniędzy w Polsce książki ukazało się nakładem wydawnictwa Difin informacje Radia TOK FM już za 2 minuty o godzinie jedenasty po informacjach wracamy do programu off czarek Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: OFF CZAREK

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium teraz 40% taniej. Wybierz pakiet z aplikacją mobilną - podcasty, audycje i radio bez reklam zawsze pod ręką.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA