REKLAMA

"Powiew nadziei na zakończenie wojny jest wykorzystywany przez kapitał spekulacyjny"

EKG - Ekonomia, Kapitał, Gospodarka
Data emisji:
2022-03-17 09:30
Prowadzący:
Czas trwania:
21:51 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
K2 na magazynie EKG czas na naszych kolejnych gości są z nami dziś pani Aneta Hryckiewicz Akademia Leona Koźmińskiego członek rady nadzorczej Pekao Investment banking SA dzień dobry czy brat Jarosław Janecki szkoła główna handlowa w Warszawie Towarzystwo ekonomistów polskich dzień dobry dzień dobry i pan Tomasz Prusek Fundacja przyjazny kraj kłaniam nisko dzień dobry i od pana panie prezesie zaczniemy z pytaniem, które pojawiło się w pierwszej części magazynu EKG to pewnie, Rozwiń » że 3 interesujące dla naszych słuchaczek słuchaczy czy rynki na 100% już uwierzyły, że jesteśmy blisko jakiegoś rozstrzygnięcia konfliktu Ukrainy jesteśmy blisko jakiegoś rozejmu w pokoju czy ten optymizm nie jest trochę słabo ugruntowany walut mogą na to wskazywać czy też ropy naftowej, a więc pamiętajmy o tym, że takie dni jak ta, którą mamy za sobą dzisiaj powodują, że bardzo mocno uaktywnia się kapitał spekulacyjny, a więc on odgrywa w tej chwili główną rolę i te spadki czy ten powiew nadziei na to, iż ten konflikt może zostać zakończony on wykorzystywany przez kapitał spekulacyjny i ta nadzieja można powiedzieć jest taką funkcją funkcją bardzo silnych działań kapitału spekulacyjnego to o samo działa w drugą stronę, jeżeli mamy agresję tak mieliśmy 24lutego wtedy również również kapitał spekulacyjny bardzo się uaktywnia tylko wtedy ten wektor jest w drugą stronę to będzie miało oczywiście przełożenie na najbliższe najbliższe dni, ale wszyscy oczekujemy oczywiście oficjalnych informacji dotyczących dotyczących tych nadzieje, o których pan redaktor wspomnień, ale w Pańskiej ocenie ten rynek jeszcze tak długo będzie rozchwiany jeszcze długo będziemy musieli mierzyć się z takim z taką dużą niepewnością na temat tego co będzie się działo np. z cenami ropy naftowej teraz spadają, ale trudno powiedzieć co będzie siedział w najbliższej przyszłości rynek myślę, że do tej zmienności rynku będziemy musieli się niestety przyzwyczaić to jest cena, jaką płacimy za bardzo niepewną sytuację geopolityczną tragiczne wydarzenia, które mamy za naszą wschodnią granicą kapitału spekulacyjnego wrócę do niego jest niezwykle dużo na świecie, ponieważ w ostatnich latach banki centralne drukowały ogromne ilości pieniędzy i te pieniądze wcale nie poszły na pomoc dla gospodarek po pandemii covid tylko one w dużej mierze przy ważnej części wlały się na rynki finansowe stąd mamy ogromne ilości kapitału, które mogą wpływać na ceny ceny chociażby surowców zatem wydaje się, dopóki będzie taka ogromna nadpłynność na rynkach finansowych jasny dopóty kapitał spekulacyjny będzie miał po prostu pożywka dla swoich działań, o czym mówił pan Tomasz Prusek bardzo dziękuję to jeszcze w tej części pan dr Jarosław Janecki do pana pytanie o to co wydarzyło się w stanach Zjednoczonych mamy pierwszą od 2018 roku, czyli od 4 lat decyzję o podniesieniu stóp procentowych czy dla nas tutaj w Polsce dla naszych słuchaczek słuchaczy to też jest ważna informacja tak oczywiście jest to bardzo ważna informacja, ponieważ tutaj widzimy, że bank centralny amerykański w nowych pierwszy raz w końcu zmienił swoją politykę odnośnie stóp procentowych co będzie miało swoje konsekwencje jeśli chodzi o kurs dolara, a ja przypomnę, że zasadzie, gdybyśmy porównali kurs dola ten, który dzisiaj mamy przed rokiem to złoty stracił prawo ponad 9% w stosunku do dolara i w tej sytuacji, którą dzisiaj mamy na świecie, czyli bardzo duże zamieszanie niepewność na rynkach światowych to będzie oznaczało, że podwyżki stóp procentowych w stanach Zjednoczonych będą przyciągały kapitał inwestycyjny jednak do Stanów Zjednoczonych, ale mam rozumieć proszę wybaczyć, że wchodzę słowa, że za dolara w Polsce będziemy płacić więcej jest takie jest takie prawdopodobieństwo i dolar powinien się umocnić, tym bardziej że w ślad za podwyżką stóp procentowych Stanach Zjednoczonych mieliśmy dosyć Jastrzębie komentarze i stale żałoby oczekiwać, że to jest pierwszy krok w cyklu podwyżek stóp procentowych rynki finansowe wyceniają praktycznie 56 podwyżek stóp procentowych w stanach Zjednoczonych ja nie sądzę, żeby akurat ty do tylu podwyżek akurat doszło, ponieważ stany Zjednoczone już praktycznie stoją na 1 nogą w scenariuszu tak placyk innym, a mianowicie nam w pierwszym kwartale tego roku praktycznie wzrost gospodarczy w stanach Zjednoczonych był w okolicach zera i podwyżki stóp procentowych tak jest znaczniejsze podwyżki stóp procentowych będą tam mocno jak rozumiem, a dokładnie tak jak UE do tego jeszcze, iż jeśli damy ceny ceny surowców no i stany Zjednoczone powoli wkraczają praktycy są tuż przed pojawieniem się recesji mówił pan dr Jarosław Janecki to bardzo króciutko jeszcze w tej części pani prof. Aneta Hryckiewicz coś jeszcze do tej informacji dorzucamy czy np. Polska rada polityki pieniężnej na tę decyzję będzie oglądać czy niezupełnie, bo to są 2 różne ścieżki każdy podąża swoją one no chyba mieliśmy przykład tego jak Polska w Polsce rada polityki pieniężnej działa i Rangun wiem na nasze wzrosty stóp procentowych już od jakiegoś czasu dokonują myślę, że one są niezależne od tego, jaką decyzję tutaj będzie podejmował Fed tak w, czyli amerykański bank centralny to mówiła pani prof. Aneta Hryckiewicz czy w radiu TOK FM za moment informacje o nich wrócimy z trzecią częścią magazynu EKG w niej pojawi się też pytanie dotyczące to będzie trochę związane z poziomem stóp procentowych, bo będziemy rozmawiać o kredytach ze stałą stopą oprocentowania od zeszłego roku banki mają obowiązek udzielać właśnie takich kredytów to znaczy mieć w swojej ofercie, ale w odróżnieniu od innych krajów w Europie w Polsce nie cieszą się dużą popularnością to jest bardzo ciekawe zjawisko, że większość kredytów hipotecznych w Polsce mają zmienną stopę oprocentowania wobec czego bardzo duże grupy ludzi są wrażliwe na decyzje, które podejmuje rada polityki pieniężnej od zeszłego roku jest obowiązek, żeby w ofercie był jednak kredyt ze stałą stopą oprocentowania pytanie czy powoli zaczyna się jakaś zmiana na tym naszym rynku kredytów hipotecznych to ważna zmiana z punktu widzenia wszystkich tych państwa, którzy albo planują wziąć kredyt albo taki kredyt mają być może chcieliby zamienić na kredyt ze zmienną stopą na kredyt na kredyt ze stałą stopą do tego tematu wrócimy po informacjach TOK FM zaczynamy trzecią część czwartkowego magazynu EKG Radia TOK FM Tomasz Setta przed mikrofonem dzień dobry państwu raz jeszcze Aneta Hryckiewicz Tomasz Prusek Jarosław Janecki są dziś państwa gośćmi, a zaczniemy od pani prof. Hrynkiewicz, dlatego że mam przed sobą taką informację, że mamy pierwszy bank w Polsce, które oferuje kredyt ze stałą stopą oprocentowania na 10 lat do tej pory w ofercie mogliśmy znaleźć kredyt na taką możliwością na 5 lat teraz jest 2× dłużej, czyli 10 lat no oprocentowanie takiego kredytu robi wrażenie, bo to prawie 6,5% 6,3 dokładnie, ale oprócz tej informacji mamy też świadomość, że spora część naszych słuchaczek słuchaczy pewnie też dostają takie propozycje banku jeśli mają kredyt hipoteczny z tą zmienną stopą, żeby być może rozważyć to stałe oprocentowanie, bo w tym momencie poziomy poziomy kosztów takiego kredytu zbliżają się do siebie, więc być może lepiej jest skorzystać z tego stałego oprocentowania jakoś zabezpieczyć się przed kolejnymi podwyżkami stóp procentowych nie czy będę panią pytał o to co możemy poradzić naszym słuchaczom słuchaczom, bo te sytuacje są bardzo różny, toteż duża odpowiedzialność podjęcie takiej decyzji ale, ale czy pani zdaniem coś na tym rynku jeśli chodzi o kredyty hipoteczne się zmienia czy niekoniecznie, bo też przed informacjami mówiłem, że te proporcje kredyt ze stałą stopą zmienną stopą w Polsce są odwrotne niż niż w innych krajach w Europie także naszego regionu tak rzeczywiście w Polsce była praktyka taka, że banki przede wszystkim zachęcały oferowały kredyty o zmiennych stopach procentowych rzeczywiście jeszcze kilka lat temu nie można było znaleźć w ofercie banku kredytów stałej stopie procentowej to też pewnie wynikało trochę z tego, że od 2 tysięcznego ósmego roku mieliśmy do czynienia na luzowanie ilościowe z polityką luzowania ilościowego co oznaczało, że stopy procentowe spadały one były na bardzo niskich na bardzo niskim poziomie, więc siłą rzeczy po prostu zainteresowanie tego typu kredytami o zmiennej stopie procentowej, gdzie rzeczywiście oczekiwania rynku były takie, że po pierwsze, ta stopa będzie niska po drugie, oczekiwania też były takie, że w razie czego ona jeszcze będzie spadać doprowadziły do tego, że ludzie po prostu byli zainteresowani tego typu kredytami rzeczywiście od jakiegoś czasu już mówi się, że generuje to dość wysokie ryzyko kredytowe szczególnie no mający doświadczenie ze Stanów zjednoczonych 2008 roku, kiedy tak naprawdę okazało się, że kredyty o niskich stopach procentowych nagle trafiały do osób o niskiej zdolności kredytowej, bo taka zależność jest bardzo bardzo wysoka no i przy wzroście stopy procentowej część tych osób nie nie była w stanie spłacić kredytów mieliśmy okres 2 osób w tym roku dlatego też od jakiegoś czasu w Polsce mówi o tym, żeby banki przechodziły na stałą stałą stopę na kredyty o stałym oprocentowaniu na stałą stopę, ale my robią niechętnie firma robi to znaczy rzeczywiście w zeszłym roku zauważyliśmy, że nie było dużego zainteresowania to mniej więcej pół tylko około 6% nowo zaciągniętych kredytów w łącznej w łącznym portfelu kredytowym banku także rzeczywiście nie było widać dużego zainteresowania to zainteresowanie zaczyna rosnąć to znaczy im bardziej Fed przepraszam bardzo Polska rada polityki pieniężnej podnosi stopy procentowe i mówi jasno, że to nie jest koniec wzrostu stóp procentowych stopy będą rosnąć i tak naprawdę praktycznie co decyzja może tak być że, że będzie podwyżka stóp procentowych to zaczyna się zainteresowanie klientów albo przejściem właśnie na stałą stopę procentową albo właśnie ubieganie się kredyty o stałej stopie procentowej Otóż nie pojawia się pytanie jak pan u tych państwa, którzy są zadłużeni to jest dobry moment na podejmowanie takich decyzji może jest już za późno może teraz jeśli weźmiemy na głowę sobie kredyt ze stałym oprocentowaniem tak dużym oprocentowaniem to potem się okaże, że w ciągu tych 10 lat stopy procentowe jednak spadną byłaby okazja szansa, żeby za ten kredyt płacić mniej takie jeszcze takie pytanie na podsumowanie czym się kierować w my to tutaj tutaj pan wspomniał tylko 1 na razie o 1 ofercie kredytowej banku jest 1 bank, który wyszedł przed szereg można powiedzieć, bo większość banków jednak wciąż oferuje pięcioletniej stałej stopie procentowej także myślę, że tutaj można by było się zabezpieczyć ze względu na to, że stopy będą rzeczywiście będą rosnąć sytuacja na rynkach finansowych w ogóle sytuacja gospodarcza jest taka, że no, gdzie stagnacja wojna na Ukrainie do tego doprowadza, że jesteś czy coraz większa niepewność to też będzie się wiązało z coraz większą niepewnością na rynku pracy, więc generalnie jest to w pewnym sensie zniwelowania pewnego ryzyka m.in. takiego, że za jakiś czas nie będziemy w stanie spłacić swojego zobowiązania kredytowego ze względu na to po prostu, że stopy procentowe będą na takim poziomie, że po prostu nam nie będzie starcza żeby, żeby obsłużyć to tutaj kropkę mówiła prof. Aneta Hryckiewicz zdaje się, że pan dr Janecki chciał jeszcze 2 słowa dodać tak bardzo krótko czym przejście na kredyt stałej stopie procentowej będzie się pan wtedy, kiedy porównamy sobie bieżącą taką stopę rynkową pięcioletnią jeśli ona jest wyższa od stopy, którą nam zaproponuje bank ją jeszcze pomniejszy my Marze o danym momencie akurat ty my ten rachunek jest korzystne dla nas oczywiście w trakcie kolejnych kolejnych lat w innym tutaj nią na 5 lat jeśli bierzemy na 5 laty obym kredyt ta sytuacja będzie się zmieniała w przypadku 10 lat również, czyli będą okresy, kiedy kiedy, kiedy będziemy na tym korzystać plus będą również takie kiedy, kiedy będziemy po prostu na tym na tym tracić, jeżeli nie chcemy się denerwować w kolejnych latach należy jednak zdecydować się na stałe oprocentowanie to mówi pan dr Jarosław Janecki, chociaż oczywiście to jest są zawsze bardzo indywidualne kwestie, więc każde państwo musi musi spokojnie to rozważyć, ale mam nadzieję, że to co dziś padło w magazynie EKG pozwoli państwu ułatwić te decyzje podjąć to w tej części głosu jeszcze nie miał pan Tomasz Prusek do pana będę miał pytanie zupełnie innej dziedziny z taką prośbą o komentarz wczoraj szef urzędu ochrony konkurencji konsumentów zgodził się na połączenie PKN Orlen PGNiG, czyli polskiego górnictwa naftowego Gazownictwa pańskim zdaniem co te informacje powinniśmy wyciągnąć zapamiętać co z tego dla nas najważniejsze jeśli jest coś takiego przede wszystkim powstanie bardzo duża firma, która będzie miała o wiele większy potencjał jeśli chodzi o inwestycje jeśli chodzi o zakupy niższy 2 firmy, które pozostawały do tej pory oddzielne natomiast jest to również konsekwentne budowanie przez PKN Orlen takiego multi energetycznego wielkiego koncernu przypomnijmy, że wcześniej mamy już przejęcie Energi, czyli branża energetyczna mamy również fuzję fuzję po drodze z Lotosem teraz mamy PNG no rośnie nam naprawdę bardzo wielka bardzo wielka firma, która będzie miała ogromny wpływ na naszą gospodarkę, ale dobrze źle PGNiG jest naturalnym monopolistą więc, więc pytanie jak będzie zachowywać się wewnątrz wewnątrz większej większej organizacji ja zawsze, kiedy buduje się bardzo duże firmy pytam się o konkurencyjność to na rynku gazu na rynku paliw i o ile np. przejęcie wcześniejsze Energi moim zdaniem było bardzo dobrym i rozsądnym posunięciem, ponieważ spowodowało umownie zazielenienie się Orlenu i i umożliwienie czy też ułatwienie ekspansji jeśli chodzi o budowę, chociaż zbędny farm wiatrowych na Bałtyku to kwestia przejęcia Lotosu no jest już o wiele mniej mniej atrakcyjna z punktu widzenia z punktu widzenia konsumentów zresztą te te warunki, które w Orlen musiał spełnić się, że tej fuzji o tym o tym mówiły, a co jak będzie spełnieniem zobaczymy to jest kwestia to jest kwestia ceny które, które będziemy płacić w przyszłości za nasze rachunki za gaz czy za czy za czy za paliwa i na pewno większa firma ma większe możliwości, ale też ma większe możliwości, aby ten rynek ustawiać bardziej potrzebie nie patrząc na innych zdaje się też, że rośnie udział skarbu państwa takim połączonym koncernie, gdybyśmy porównali to udziałem skarbu państwa w tych spółkach, które były ze sobą do tej pory osobno teraz łączą wspólne siły przez moment mówił pan Tomasz Prusek to może czas na bardzo krótkie zdziwienia zacznie pan dr Janecki no mamy do czynienia z takim z 2 frontami walki na Ukrainie mamy front militarny, ale również mamy fronty walki gospodarczej z Rosją teraz przeciwnie w proteście przeciwko agresji Rosji na Ukrainę i wiele firm ogłosiło wycofanie się z rynku rosyjskiego jestem zdziwiony, że w dalszym ciągu wiele firm nie wycofuje się z rynku rosyjskiego, a w przypadku niektórych krajów wręcz przy czym, bo tutaj np. o Francji prezydent Macron ręcznym namawia firmy, aby się nie wycofywały i tutaj moje zdziwienie polega na tym, że tutaj nie widzę jakiegoś większego protestu ze strony konsumentów wydaje się, że jednak to co my możemy zrobić to jednak protestować przeciwko takim firmom, które w dalszym ciągu prowadzą działalności w Rosji, a ponieważ wspierają reżim Putina mówił dr Jarosław Janecki pani prof. Aneta Hryckiewicz jak to chyba mecz trochę będę kontynuować co przedmówca powiedział tylko chciałbym zwrócić uwagę na 1 rzecz, której się mało mówi w metrach to potraktuje to trochę jakości pienia, ponieważ my traktujemy te wszystkie sankcje i wycofania z rynku rosyjskiego dużych korporacji jako wycofania to znaczy zakładamy, że on tam nie powrócą rząd się z tego rynku wycofują długoterminowe prawne pragnę zauważyć, że bardzo wiele tych tych firm nie powiedziało, że my się wycofują powiedział, że zawieszają działalność to oznacza i to jest, że mogą wrócić, że mogą wrócić i ja myślę patrząc historycznie na zachowania zachowania firm zagranicznych żona po prostu tam wrócą chcieli po ustępu po zakończeniu wolne po ustabilizowaniu tej trochę sytuacji takiej światowej myślę, że bardzo wiele firm trudno sobie wyobrazić, że MAK Donald, który w 50 000 000USD miesięcznie przychodu ma na rynku rosyjskim, że trwały całkowicie zrezygnują z tego, że go także, że się wycofuje z tego rynku na trwałe ogółem to samo się czy przed wszelkich innych dużych korporacji także tutaj chciałbym zaznaczyć że, żebyśmy traktowali tego wycofania się, że nagle Rosja zostanie bez zagranicznych do klina zostanie odcięty od świata, bo jak to bardzo wątpię że, że tak się po prostu stanie po zakończeniu wojny w mówiła pani prof. Aneta Hryckiewicz przy tym wątku tak sobie jeszcze myślę, że jest taka sprawa poruszona w zagranicznych mediach niekoniecznie w polskich to znaczy na ile media na ile media najlepsze filmy wykorzystują wojnę Ukrainie do tego, żeby przypodobać się swoim konsumentom, czyli np. oferują jakość pomocy Ukrainie oferują właśnie informują o wycofanie się z rosyjskiego rynku natomiast czasami to są trudne do zweryfikowania informacji nie wiadomo czy firma rzeczywiście to zrobiła czy zrobiła tylko po to, żeby na klientach zrobić wrażenie, żeby do siebie przyciągnąć wydaje się, że to też bardzo ciekawy wątek, chociaż nie dzisiaj, bo powoli kończy nam się czas to bardzo krótkie zdziwienie i pan Tomasz Prusek moje zdziwienie dotyczy tego jak mało mówimy o wzroście kosztów obsługi długu publicznego w Polsce nawiązuję tutaj do wypowiedzi pierwszego gościa audycji pamiętajmy o tym, że te przepływy kapitału, które będą spowodowane przez decyzję o podwyżce stóp procentowych przez Fed będą miały ogromne znaczenie nie tylko dla dolara, ale także dla kapitału, który będzie odpływał z Europy także ze strefy euro, ale przede wszystkim z tych państw które, które są poza strefą euro i w ciągu zaledwie roku rentowności obligacji dziesięcioletnich polskich wzrosły z 1,5% do około 5% to jest naprawdę bardzo duży wzrost kosztów obciążenia dla budżetu państwa, a dług publiczny w Polsce pamiętajmy o tym, że tylko rośnie, jeżeli będzie coraz droższa obsługa tego długu będziemy musieli na to po prostu znaleźć pieniądze i tu kończymy mówił pan Tomasz Prusek byli z nami też Jarosław Janecki Aneta Hryckiewicz szybko zaglądamy na giełdę w Warszawie tam w tej chwili 1,5%owe wzrosty na biegu dźwigu na 20EUR po 467USD po 423 funt po 557 frank po 4zł i 50gr to był czwartkowy magazyn EKG Tomasz Setta dobrego dnia państwo życzeń do usłyszenia Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: EKG - EKONOMIA, KAPITAŁ, GOSPODARKA

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium teraz 40% taniej. Wybierz pakiet z aplikacją mobilną - podcasty, audycje i radio bez reklam zawsze pod ręką.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA