REKLAMA

Tylko masowy pobór jest w stanie zmienić opinię Rosjan wobec wojny przeciwko Ukrainie?

Połączenie
Data emisji:
2022-03-18 13:20
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
14:24 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
trzynasta 22 Jakub Janiszewski przy mikrofonie z nami Katarzyna Hawru z ośrodka studiów wschodnich dzień dobry dzień dobre będziemy rozmawiali o tym jak też rosyjska propaganda w tej chwili wygląda ktoś z nich wyłamuje, bo to są myślę najciekawsze w tej chwili przypadki budzące największe zainteresowanie największe rodząca najwięcej pytań to znaczy co się stanie z tymi ludźmi teraz do tej listy, która nie jest jakaś bardzo długa, ale rzeczywiście jest do tej listy osób, Rozwiń » która zabierają głos w sprawie wojny z Ukrainą i to głos krytyczny dołączył dziennikarz prezenter telewizyjny niegdysiejsze deputowany Aleksander wzorów, kto to jest może na początek zacytuję co po napisał, a potem jeszcze przedstawimy bardziej jego sylwetkę napisał tak na swoim telegram je nie mogę dłużej milczeć to co dzieje się teraz w Mariupolu terroryzm nasza armia zwróciła ogromną bombę na teatr dramatyczny, gdzie ukrywało się ponad 1000 cywilów we wszystkich mediach była mowa o tym, że w holu teatru znajdowało się mnóstwo osób cywilnych strzeżonych przez 12 bojowników pułku Azow, a dzień później wróciliśmy tam będę was uwadze 500kg można było obejrzeć dziesiątki fotografii z napisem tutaj są dzieci mam tylko jedno pytanie czy na pewno zezwolenie jeśli zabijamy setki cywilów po to, by zlikwidować kilkunastu żołnierzy tak miał napisać Aleksandr w tym wzorów to jest Aleksandrii w zerówce o nim wiedzą Rosjanie Aleksander jezioro to jest osoba ze świata mediów to jest osoba też prezenter telewizyjny dość w Rosji rozpoznawalny był także deputowanym jego świadczy o tym, że rzeczywiście w środowisku w środowisku dziennikarze w środowisku szeroko rozumianych przedstawicieli kultury jakiś takich osób publicznych te głosy krytyczne wobec tego co co co robi w kraju jakichś bestialskich działań dokonuje wobec ludności cywilnej na Ukrainie, że te głosy pojawiają się, że jest więcej tutaj mieliśmy kilka dni temu sytuacje, gdzie na jednym z głównych kanałów telewizyjnych w Rosji podczas głównego wydania wiadomości Atal Marina Owsjannikow vana Marina od Charkowa, która jak tak proszę to znamy tę historię opisywaliśmy wielokrotnie dlatego tak trochę próbuje przejść nad nią przeskoczyć się i raczej zająć się może takim uogólnieniem to znaczy na ile na ile to co się dzieje pani zdaniem szopkach pokazuje, że ta blokada informacyjna, którą ewidentnie Kreml próbuje wprowadzać, czyli wyłączenie Radia Echo Moskwy telewizji deszcz gazet niezależnych, które właśnie prawie nie ma czym czy w tej sytuacji jak jednak mimo wszystko to, że dalej się dzieje dalej ludzie protestują jednak pokazuje no nie wiem to właśnie próbuje się z tak zgadywać ile to pokazuje stosunek samych Rosjan społeczeństwa rosyjskiego do tej wojny i tych głosów sprzeciwu, zwłaszcza ze strony osób publicznych osób, które w Rosji coś znaczą jest jest całkiem sporo i głosów, jakby ze świata mediów nawet możemy je wymieniać, jakby coraz to nowe osoby pojawiają się natomiast chcę podkreślić są to pojedyncze przypadki to niema absolutnie masowej skali to co pan powiedział media w zasadzie niezależne w Rosji w tym momencie został albo zamknięte albo z Rosji wyrugowanie wypchnięte nasila się kontrola nad mediami internetowymi nad sieciami społecznościowymi, więc do kremu tutaj bardzo intensywnie działa na kierunku tego, żeby tę blokadę informacyjną wzmacniacz do społeczeństwa o te głosy sprzeciwu nie docierały i też nie docierały informacje na temat praw do tego, jaka jest rola Rosji w wojnie z Ukrainą, jakie są działania to są jak działa to to niewątpliwie do władzy działają też z drugiej strony podejmują też, jakby działania prawne, żeby zwiększyć kary, żeby podnieść koszty społeczne wyrażania sprzeciwu więc, jakby mimo tego, że machina Państwowa jak działa na to, żeby tych te postaci, które składają się przeciwko wojnie zagłuszyć to te głosy się pojawiają to są głosy pojedyncze natomiast jeśli chodzi o jak masowy masowe jak jakieś opinie społeczeństwa to raczej niestety na tym etapie możemy mówić o tym, że społeczeństwo jest dość znacznym stopniu skonsolidowany wobec władzy na Kremlu i że te działania Kremla wojna na Ukrainie cele Kremla wobec Ukrainy to jest popierane przez społeczeństwo rosyjskiej świadczą o tym, jakby nie tylko badania opinii publicznej, do których starzy są obecne czasy należy odnosić się z rezerwą, ale ogólnie taka też jak atmosfera w Rosji ona wynika też po części z tego, że panuje w Rosji też duży strach, jakby Rosja Rosjanie boją się protestować, ale z drugiej strony jak też co robi Putin z trafiać przekonania części rosyjskiego społeczeństwa Rosja musiała się bronić przed Zachodem i takie tezy też, jakby Rosjanom od tyka propaganda rosyjska machina propagandowa Rosji bardzo rozbudowana jak głównie za pośrednictwem telewizji w Rosjanach umacniany jest ten strach niechęć wobec Zachodu, jakby ich przekonaniu to wojna tak naprawdę toczy się w Ukrainie, bo nie mówi się o tym, że Rosja napadła na Ukrainę, ale mówi o tym, że Rosja prowadzi wojnę z Zachodem to jest wojna ekonomiczna, że jest wojna ideologiczna, że jest to wojna, w której zachód próbuje Rosję zniszczyć próbuje zniszczyć rosyjską państwowość IT, które pojawiają się w rosyjskiej propagandy to są jeszcze tezy takie, które mówią o tym, że Rosjanie to są współcześni Żydzi, że tak naprawdę cały świat praktycznie przysiągł cały zachodni świat sprzysiągł się przeciwko Rosjanom próbuje, jakby Rosjan i Rosję zniszczyć więc, jakby tt to poczucie oblężonej twierdzy, jakby też część znacząca część większość społeczeństwa chińskiego popiera, czyli rozumiem, że ta może się skończyć w ten sposób to część analityków na to zwracała uwagę, że wcale sankcje na Rosję i krytyka ze strony społeczności międzynarodowej ze strony świata Zachodu wcale nie będzie, jakby prowokowała ludzi do pewnego o pewnej rewizji swojego sposobu myślenia tylko większe to co już w społeczeństwie rosyjskim jest obecne trzecie takie nacjonalistyczne nastroje na tym etapie, na którym teraz jesteśmy po 3 tygodniach rosyjskich działań zbrojnych na Ukrainie możemy mówić, że Rze, że ten moment konsolidacji, że jest jeszcze konsolidacja, że ona narasta, że właśnie jest to, o czym pan mówi, że to społeczeństwo raczej właśnie skupiło się wokół władzy w przekonaniu, że właśnie to oni są obiektem ataku Zachodu oni muszą się bronić nie mieli wyjścia i też podzielają poglądy, że na Ukrainie odradza się faszyzm tak dalej w to co oczywiście to nie wierzy, ale jest to mniejszość natomiast za wcześnie wg nie jest jeszcze mówić o tym jak to będzie wyglądało długofalowo, bo te sankcje zostały wprowadzone na Rosję one nastawione na działanie długofalowe na ich z ich skutki, które uderzą społeczeństwo rosyjskie musimy trochę poczekać eksperci mówią tutaj o 2 miesiącach 3 miesiącach, a kolejnych latach, więc one nie będą miały natychmiastowego skutku w społeczeństwie rosyjskim danym momencie dominuje przekonanie, że te sankcje były celowo wprowadzone na Rosję, żeby Rosję zniszczyć za Rosją osłabić i pytanie w badaniach opinii publicznej Rosjanie wyrażali przekonanie że, że one ich na pewno nie dotkną to jakoś poradzą, że tutaj te cechy społeczeństwa rosyjskiego takie przez przez przystosowanie do trudnych warunków jak adaptacja żonę tutaj wezmą górę i Rosjanie będą w stanie pokonać natomiast jeśli te skutki będą dotkliwe jest on uderzą zwykłych obywateli to nastroje społeczne mogą ewoluować w stronę niekorzystną dla Kremla i wtedy Kreml jak będzie musiał z tymi nastrojami jakoś zmierzyć nadanym etapie, jakby jeszcze tego problemu nie ma, bo to jest jakby dopiero pieśń przyszłości w pewnym sensie społeczeństwo już zaczyna odczuwać te sankcje, jakby tego nie neguje, bo przede wszystkim jest to widoczne po wzroście cen na podstawowe produkty żywnościowe to jest najbardziej istotne z punktu widzenia biednych warstw społeczeństwa rosyjskiego co jest ci ludzie, którzy żyją poniżej progu ubóstwa to są emeryci to są rodziny z dziećmi one są narażone na na tę właśnie wzrost cen, bo one największą część swoich wydatków przeznaczają na żywność osoby na pewno zaczną odczuwać właśnie skutki tej wojny, które dotkną rosyjskie społeczeństwo pytanie jak to się obróci przeciwko władzy druga jeszcze kwestia jest taka, że też, jakby te działania zbrojne trwają na razie aż 3 tygodnie albo dopiero 3 tygodnie, bo jeszcze do części społeczeństwa rosyjskiego bezpośrednie takie informacje o tym kto poległ, a ile osób polega on jeszcze nie nie zaczęły w pewnej pełnej skali docierać jeśli konflikt będzie się Sejmu przedłużał jeśli np. doszłoby do powszechnej mobilizacji to wtedy na pewno tych ofiar będzie więcej i wtedy jak już społeczeństwo rosyjskie bezpośrednio będzie musiało ponosić skutki wojny wtedy, jakie nastroje negatywne wobec władz być może będą się pojawiać ja nie jestem przekonana jak, serwując społeczeństwu rosyjskiemu od dawna chce ona te nastroje będą w stanie odwróć obrócić przeciwko władzy bezpośrednio jak szybko skoordynowany sposób wypłynąć na powierzchnie, bo do tej pory, jakby nawet, jakby jakieś problemy np. gospodarcze raczej ludność była skłonna apelować do Kremla o pomoc nie występować przeciwko Kremlowi, więc to jest pytanie jak ten wzrost niezadowolenia będzie będziesz się kształtował i też pytanie jak Kreml będzie na niego reagował, bo tutaj, jakby jeśli bardzo będzie będzie problem jeśli chodzi o biednie społeczeństwa o spadek poziomu życia to jest oczekiwanie też reklamy Polak poratuje najbiedniejszych będą jakieś programy pomocy socjalnej kierowane do ludzi, że będzie pomoc dla rodzin z dziećmi tak by tego społeczeństwa oczekuję pytanie czy Kreml będąc obłożony w takim stopniu sankcjami będzie w stanie wyasygnować pieniądze żeby jak by zasypać jakoś pieniędzmi to niezadowolenie które, które na pewno będzie się pojawiać właśnie to jest pytanie o środki przeciwdziałania temu niezadowoleniu w sytuacji, kiedy ta wojna będzie kosztowała będzie kosztowała gospodarkę już kosztuje kolejne sankcje będą właściwie dopiero przed Rosjanami jest moment, kiedy zaczną odczuwać, ale też trzeba sobie chyba zadać pytanie o to właśnie, o czym pani powiedziała przed finansuje się wydaje szalenie ważne, czyli ten, a to ryzyko tą groźbę poboru prawda to może być bardzo istotny element nie wiem, jakie się ewentualnej zmianie społecznej czy wydaje się, że faktycznie jeśli to wojna jeszcze chwilę potrwa Rosja będzie potrzebowała nowego rekruta i będzie to będą dramatyczne sytuacje wydaje się, że jak Władimir Putin jest zdeterminowany, żeby tę wojnę wygrać jak na razie jakby to przyznają też sami przedstawiciele Kremla nie wszystko idzie zgodnie z planem ocenia jak będą na pewno jeszcze próbowali jak Doda jakieś dodatkowe siły zmobilizować potem te potem jak urzędnicy kremlowscy jak media państwowe również od odnoszą się z tym tematem poboru widać, że jest to temat drażliwy społecznie jest to temat delikatny temat, który może wywoływać jakieś negatywne nastroje te na dzień kobiet Władimir Putin zwracał się do kobiet z życzeniami mówił że, że poborowi żołnierze nie będą walczyć na Ukrainie, po czym okazało się, że oni jak naprawdę już tam są ale gdy mówimy tutaj o powszechnym poborze jeśliby się zdarzyło nam to na pewno będą sytuacje że, gdy będą żołnierze ginąć będą te informacje dochodziły do rodzin, a w poprzedniej fali tego konfliktu w 2014 roku właśnie to był temat, który jakoś tam podgrzewał nastroje społeczne, bo Rosja też prężnie działa taka organizacja komitet matek żołnierzy ona wtedy podejmowała temat właśnie tych żołnierzy, którzy gdzieś tam zginęli pojechali na ćwiczenia zaginęli rodziny prosiła o wydanie ciał, a cała nagle okazywało się, że ich nie ma potem były informacje te rodziny były szantażowane, żeby do mediów z tymi tematami nie szły i tak widać było tutaj na ten temat potencjalnie dla Kremla ryzykowne i na tym etapie, jakby ze właśnie teraz wobec wojny z Ukrainą, a one próbują jakoś omijać ten temat podnosi go społecznie jakoś próbują właśnie odwracać uwagę od tego wg niego jest to jest dość to ważne i właśnie wszystko zależy od tego jak konflikt będzie się dalej rozwijał jak długo będzie trwał, bo to, że dobrze będą skutki San sankcji na społeczeństwo te nie ulega wątpliwości jest tylko kwestią czasu druga kwestia właśnie to jak jak będzie wyglądało zaangażowanie tutaj wojskowe Rosji bonifikaty państwo zostanie przedstawione na wojnę jak jest ta wojna będzie trwał długo by jak wszystko to cała machina Państwowa będzie, jakby to wojna obsługiwać to zmieni się też Real wniósł też realia życia całego społeczeństwa i ich wtedy jak będzie już mówili o tym, że bezpośrednio Rosja nie odczują jak na razie propaganda kreuje, jakby zupełnie oderwane od rzeczywistości obraz tej wojny nie mówi się o wojnie mówi się operacji specjalnej bardzo niewiele mówi o ofiarach tez sprzedaje jak Rosjanom narrację na temat tego jak Rosja broni, że Ukraina jest krajem faszystowskim, że jakby tam władze Ukrainy zabijają własne dzieci tak dalej i jak Rosjanie wskutek oderwania od innych źródeł informacji jak są na tę informację skazani oni też wierzą w to, więc w tym momencie, jakby należy tutaj oczekiwać, że będzie jakiś wybuch niezadowolenia w tym kraju nie lubi sobie w stanie poradzić, bo kremu, jakby na instrumenty do tego, żeby oceniać, jakie nastroje panują społeczeństwo też w minionych latach doskonale sobie z tymi nastrojami radził nie brał być może pod uwagę przy podejmowaniu decyzji politycznych ale w jakim stopniu próbował kreować próbował nie miały realizować niezadowolenie i kreować postawy społeczne tak, aby uzyskiwać niezbędne poparcie dziękuję bardzo, Katarzyna cha bryła ośrodka studiów wschodnich była z nami trzynasta 36 za chwilę informacje lub łączenie Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: POŁĄCZENIE

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Posłuchaj o tym, co ważne w TOK FM Premium. Teraz podcastowe produkcje oryginalne, podcasty z audycji TOK FM oraz Radio TOK FM bez reklam 40% taniej! Bądź na bieżąco.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA