REKLAMA

Włączajmy dzieci z Ukrainy jak najlepiej, nie tylko najszybciej

Popołudnie Radia TOK FM
Data emisji:
2022-03-22 15:40
Prowadzący:
Czas trwania:
15:10 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
za 17 od godziny szesnastej popołudnie Radia TOK FM z nami Ania Owczarek z fundacji tras dla kwiecień lider forum dzień dobry dzień dobry panie redaktorze i Tadeusz Kolasiński również z fundacji trasa dla tych leczonych na forum dzień dobry dzień dobry rozmawiać będziemy o zasadzie chciałem powiedzieć o nie tyle raporcie, ale w wydawnictwie, które państwo rekomendują ministerstwu edukacji wydawnictwie, które zbiera po pierwsze to dobre praktyki związane z integracją dzieci w Rozwiń » systemie oświatowym dzieci, które znajdują się właśnie w takich sytuacjach dzieci z Ukrainy dzieci chodźcie interes aktor państwo już dobrych praktyk pokazują też nam w tym tekście, jakie są potencjalne problemy z napięciem zapytać czy kiedy patrzymy na dobre praktyki to wyłania się z nich jakaś 1 wspólna droga czy też raczej, jaki kraj, jakie społeczeństwo takie doświadczenia takie pomysły i nie ma stąd jednoznaczny nie wypływa w zakresie oznacza filozofia inaczej Finlandii inaczej w Portugalii czy Wielkiej Brytanii na czele w Niemczech pozbawiania wczoraj oznak oczywiste każdy kontekst jest zupełnie inne i te praktyki będą różne w różnych krajach, ale są takie kluczowe rekomendacje, które raczej się sprawdzają w tych krajach i przykładem tego jest system fazowe włączenia dzieci uchodźców do edukacji tego kraju przyjmującego to wiemy np. przykładu Bośni Hercegowiny, że segregacja systemów edukacyjnych jest raczej zła dla uczniów, ponieważ buduje nieufność SA oraz głębia także dyskryminacja, a więc, żeby ominąć tego problemu 2 szkół pod 1 dachem sugeruje, że uczniowie powinni być fazowe włączeni do naszego systemu edukacji no dobrze, ale jako przykład Bośni Hercegowiny to jest nie jest, że mówiliśmy tam raczej o klasach bośniackich chorwackich, które były w 1 budynku, ale nie były ze sobą zintegrowane, ale mimo wszystko pomiędzy tymi społecznościami były jakieś napięcie tutaj w Polsce mamy przecież nie możemy w napięciu tutaj możemy taki eksperyment, który z krajów z zrobił to dobrze czy państwo może po prostu ten system powinien od początku zakłada, że jak najszybciej, kiedy dziecko, choć znajdzie się po prostu takie każde inne polskie dziecko w tym sensie z miejsca w systemie oczywiście niestety nie może się znaleźć tam jak najszybciej, ponieważ musi być taki proces adaptacyjny szczególnie dla uczniów, którzy nie znają jeszcze języka, którzy są właśnie w tej sytuacji stresowej to daje odrobinę też czasu na przystosowanie się do tego systemu zrozumienie jak on działa i po prostu najlepsze połączenie tego w późniejszej fazie ja dobrze czy jest jakiś dobry przykład właśnie z krajów zachodnich, że ten system fazowy, który państwo mówią działającej z ultra krótko nauczał języka jak rozumiem przy obecności asystenta kulturowego tak, żeby ten czas skrócić maksymalnie szybko dziecko na czasie lądowało może pan Tadeusz Kościński takich najbardziej mamy zależne od kraju oczywiście, ale tych danych polityk widzieliśmy, że bardzo szybko wdrażały wielka Brytania Hiszpania głównie z tego powodu, że dzieci, choć w tych krajach był były podobnych regionów podobnych regionów językowych także ta integracja szła łatwiej, gdzie możemy to pewnie porównać sytuację polsko-ukraińską widzimy też przypadki Kanady i Australii to są to są kraje, które nie tylko szybko wdrażały fazowa, ale też kładła bardzo duży dużą inwestycję na każdego 1 ucznia dziecko, choć chce udostępniają materiały wsparcie językowe, które pozwalało się jak najszybciej integrować te koszty to państwo wyliczają to warto głośno powiedzieć to nie tylko kwestia podręczników to też wspomniana asystenta być może nawet być może nawet dodatkowe lokum tak spróbuję wyliczyć tak jak TDT skoro państwo przygotować dokument rekomenduje minister edukacji, żeby minister edukacji usłyszało bardzo wyraźnie o jakiego rodzaju wyznania wyzwaniach finansowych mówi my byliśmy wyliczyć koszty oczywiście mamy po pierwsze, zwiększenie liczby etatów w szkołach tutaj punkt wyjścia jest już dosyć ciężki wiemy z raportu NIK-u zeszłego roku jak ciężko jest zatrudnienie nauczycieli w szkołach też jak wielu nauczycieli musi brać nadgodziny tutaj w tym przypadku nie tylko zatrudnienia asystentów kulturowych, ale też zwiększenie liczby taki lot dydaktycznej nauczanie języka polskiego dla tych uczniów, czyli to będzie pierwszy duży koszt kolejny pokrycie wydłużonego czasu otwarcia placówek wsparcie psychologiczne by zbudować jakiegoś narzędzia online, która może być też wspomagające i struktury, które ministerstwo również rekomendujemy to wszystko oczywiście u nas nie prezentujemy 1 podsumowania budżetowego, ale wszystko jest koszt, którym z, którym ministerstwo powinno mu się zmierzyć to móc się zmierzyć, ale jednocześnie jak rozumiem w tych dyskusjach o o tym w jaki sposób tutaj funkcjonować mają te dzieci młodzież z Ukrainy to część osób zwraca uwagę na różnice lokalne regionalne czy od po 3 tygodniach wyraźnie większa część osób jedzie do dużych miast, a w małych miejscowościach we wsiach no w zasadzie tych uchodźców zatem dzieci również nie ma czy czy i co to oznacza dla polskiego systemu edukacji to jest szersze pytanie o politykę lokacyjną w Polsce wiemy, że oczywiście ministerstwo może wspomóc tym widzieliśmy też udane projekty z budżetu komisji europejskiej finansowane bezpośrednio na projekty były finansowane wkład w Grecji wiem, że oczywiście dość szeroki problem edukacyjny to jest coś, czego nie adresujemy w raporcie oczywiście większych miastach już w tej chwili rozmiary liczebność klasy jest jest większa będzie prawdopodobnie jeszcze ciężej będzie jeszcze większe wyzwanie dlatego pewnie pytanie pana redaktora gdzieś dotyka tej szerszej polityki rynku relokacji innej no właśnie jeśli ja rozumiem tutaj za bardzo nie rozmawiamy ze względu na zaszłości, jakie ma nasz kraj i w jeśli chodzi o polityki lokacyjnej to, ale możemy zejść po drodze poziom dotarł czy pan ma myśli państwo ma na myśli to, że w przypadku miejscowości dużej miejscowości, które fizycznie nie ma jest dla tych dzieci prostu niema szkół czy można powiedzieć jak to zrobić, żeby powiedzieć oto 30 km stąd na niewielki miejscowości z racji reformy edukacji Annę tej sprawy sześciolatka itd. tak dalej jest wiele wolnych miejsc w klasach i tam zapraszany czy to państwo mają myśli oczywiście to jest takie jest szersza polityka lokacyjna także tutaj mamy nadzieję, że rządzący przyjmą takie takie rozwiązanie siłą rzeczy będą musieli przyjąć, dlatego że będą gdzieś dążyli do optymalnego rozlokowania wszystkich osób uchodźczych naturalnie większe siłą rzeczy tak większe większy napływ w tej chwili osób jest do większych miast, ale na pewno zaobserwujemy te tendencje lokacyjne chociażby determinowany właśnie zasobami zasób, jakim są szkoły, a wiemy w tej chwili, że dzieci uchodźcy dzieci w wieku szkolnym stanowią prawie połowę w tej chwili 700 000 dzieci w Polsce to będzie prawdziwe obciążenie czy dodatkowe obciążenie systemu edukacji ministerstwo również będzie musiało te ruchy lokacyjne podejmować także to pytanie pewnie szerszą politykę rządu re lokacyjne, której my bezpośrednio w raporcie adresujemy, a w raporcie bierze pod uwagę właśnie takie szerokie myślenie w procesie integracji, które wychodzi poza szkoleniem rodziny lokalne społeczności lokalne czy gdzieś tam wśród tych wymienionych przez państwa dobrych praktyk na początku są takie, które mówią najlepsze polityki publiczne takie, które wychodzą w tym procesie integracji zupełnie poza szkołą tak próbują na jej wyjść tak zdecydowanie sugerujemy, żeby ministerstwo edukacji nauki współpracowała ze np. organizacjami pozarządowymi i też szerszymi społecznościami dodatkowym przykładem są rodzice ważne jest, żeby zapewnić poczucie sprawdzą sprawczości rodzicom dzieci uchodźców, żeby oni mieli wpływ na bieżące ich życie w szkole, więc jak najbardziej w naszym raporcie wypisujemy-li listę organizacji pozarządowych inicjatyw wydatkowych RM oraz szerszych społeczności, z którymi ministerstwo edukacji nauki i może się konsultować, a także może nawiązać współpracę kolejny temat, który rzeczywiście jest od początku jako sygnalizowany to kwestia niedoboru kadry znaczy, że państwo w ramach etatu piszą, że dyrektorzy szkół po prostu się nadgodziny dawać, bo nie ma nie ma nauczycieli wystarczająco dużo, ale co tak na zlecenie z Ukrainy, które mają wykształcenie praktykę czy jak można ich przepraszam za określeń użyć do tego procesu integracji dzieci uchodźców i młodzieży w Polsce oczywiście ma pan rację aż 43% dyrektorów szkół w Polsce sygnalizuje trudności z pozyskaniem nauczycieli do pracy, a 73% nauczycieli nauczyciele musiały wykonywać nadgodziny, więc rzeczywiście jest ogromny problem w tej chwili w Polsce, jeżeli chodzi o wykorzystanie nauczycieli z Ukrainy to jak najbardziej sugerujemy jest dobre rozwiązanie szczególnie w tym procesie gazowym, a między czasie można jeszcze zapewnić dodatkowe szkolenia np. ale też czekaliśmy właśnie zjawia się minister Puda minister Czarnek mówi tylko na stanowiskach pomocy nauczyciela zatrudniamy na akcję z Ukrainy co państwo nad ja miałabym nadzieję, że nie, że można wykorzystać nauczycieli, ale rzeczywiście stanowisko asystenta nauczyciela w tej chwili jest bardzo ważne, więc wykorzystanie tych nauczycieli danego stanowiska też jest dobro obcą jednak długoterminowo miałam nadzieję, że znaleźliby miejsce swoje polskiej szkole na ja rozum można by się na zasadzie mniej pracy dla nauczycieli polskich, ponieważ rzeczy związanych właśnie wszystkie kompetencjami pomocy nauczycielskich przejdzie na nauczycieli z Ukrainy tak myśli pewnie ministerstwo teraz miejmy nadzieję, że nie miejmy nadzieję, że będzie to współpraca w naszym raporcie sugerujemy przygotowanie takich konkretnych materiałów dla nauczycieli np. żeby oni wiedzieli jak się współpracuje w tym nowym systemie co oni mają robić jakieś dodatkowe zasoby mogą wykorzystać, żeby wszystko było jasne przejrzyste dla nich wg nas to leży w kwestii właśnie ministerstwa edukacji nauki czy jest jakaś odpowiedź w ogóle ministerstwa państwo wysłali w ten państwa cały dokument, który robi wrażenie rzeczywiście do ministerstwa coś już jakieś sygnały przecieki, że czytane to jest w ministerstwie dla nas jest wyjątkowo cenne, że prace nad tym raportem pozostawaliśmy w dosyć nietypowym życzliwym kontakcie pod ministerstwem i organizacjami pozarządowymi i dlatego też te rekomendacje, które wysyłamy co jest nie tyle myślenie życzeniowe co rzeczywiście są rekomendacje, które już na etapie pisania raportu konsultowaliśmy dosyć szeroko czy będą możliwe do wdrożenia także ta nasza nadzieja mam nadzieję, że nie będzie płonna, że rekomendacje zostaną przynajmniej, jakiej części wdrożona, ale to państwo nie ma zapewnia ministerstwo szczególnie skoro rozmowy na początku kosztach te koszty trudno jednak to są olbrzymie koszty, więc jakiekolwiek sygnały z ministerstwa na chociażby nakłady finansowe minister bierze pod uwagę takie naturalnie my takiego sygnału nie mamy tak sygnały są w opinii publicznej z tego co z tego co ja mogę się zapoznać, ale mamy nadzieję, że nasza będzie inspiracją dla ministerstwa czy dla funkcjonującym wątpiących przy nim rady do spraw integracji dzieci uchodźców z Ukrainy mam nadzieję że, gdy rozwiązanie rekomendacje takie, które są bardzo życzliwe ministerstwu dostaną z przyjętych zostaną wdrożone, a co jeśli to jeśli chodzi o finansowanie jeśli chodzi chociażby ten model chcemy też uznaliśmy ten model 12 filozof jednak, która mówi, że oto mamy klasy, które obowiązuje język ukraiński dzieci są razem ze sobą albo drugi model, który mnie właśnie jak najszybciej staramy się te dzieci w komisji w Polskiej klasie to co tu są takie sygnały ze strony ministerstwa, w którym jego choroby chciało iść, który model uważa za lepszy wynik na liście takich sygnałów, ale mamy etap dla nas to co my pokazujemy co płynie jako lekcja z innych systemów to, żeby nie rozleniwi się w tym modelu podwójnymi przejściowym to jest o czym mówiliśmy od 2 szkołach pod 1 dachem chodzi o to, że zawsze jest łatwo stworzyć 2 systemy równoległa my dlatego rozpisujemy na końcu w naszym raporcie system fazowy, pokazując dokładnie, że pierwsza faza taka równoległa powinna się skończyć wraz z czerwcem obecnego roku szkolnego i następne 2 fazy powinno być już bardzo mocno integracyjna także z naszej strony ten sygnał na pewno wpłynie Ania wciąż jeszcze powiedzieć jeszcze Peta chciałem tylko dodać, że minister edukacji nauki rekomenduje, żeby te oddziały przygotowawcze powstawały, ale w tej chwili jest to bardzo trudne do takiego szybkiego zrobienia i w tej chwili do polskich szkół jest zapisane ponad 81 000 uczniów z Ukrainy i tylko 10% z nich jest w tych oddziałach przygotowawczych 90% jest w klasach z polskimi uczniami przy okazji rozmowy z państwem co państwo sądzą o pomyśle, żeby jak najwięcej dzieci uczą się zdalnie ministerstwo edukacji Ukrainie jest przygotowane do tego zresztą nawet firmy duże współdziałają z ukraińskim ministerstwem edukacji jak państwo oceniają z punktu widzenia tego systemu, który państwo nazwali fazowym ME tak ministerstwo edukacji Ukrainy przygotowało materiały dla tych dzieci uchodźców i one mogą się uczyć samodzielnie w tej chwili dodatkowo organizacje pozarządowe z Ukrainy też organizowały takie lekcje, więc duża część dzieci będzie się uczyła samodzielnie, ale jednak co wiemy z badań edukacyjnych w czasie pandemii to jest to się dłuższe uczęszczanie fizyczne przez dzieci do szkoły powoduje problemy też powoduje większe ryzyko porzucenia szkoły gorsze wyniki w nauce, więc długofalowo wydaje mi się, że nie jest dobre rozwiązania, czyli jak zakazy mnie jest to rozwiązanie, chociaż z drugiej strony to jest jako żywo właśnie ta dwu już Izbą szkoła walk jedni siedzą przy komputerach drudzy realnie w szkole tak czy ten problem też ten też problem mamy nadzieję, że będzie trwał jak najkrócej stąd stąd biorą z fazy są po to, żeby pokazać, gdzie jest limit czasowy taki podwójny integracji, gdzie integracja musi zacząć być naprawdę prawdziwa wspólna łącząca łącząca uczniów z 2 krajów bardzo dziękuję za dzisiejszą rozmowę Tadeusz Kolasiński na nią wczoraj z fundacji transatlantyk wieczór lider forum bardzo dziękuję za rozmowy za 2 minuty godziny 16 za 2 minuty informacja Radia TOK FM Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: POPOŁUDNIE RADIA TOK FM

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POSŁUCHAJ RÓWNIEŻ

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium 40% taniej. Radio TOK FM bez reklam, podcasty z audycji i podcasty tylko dla Subskrybentów.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA