REKLAMA

Wojna i nieświadomość. Dimitrova i Stawiszyński o psychologii zbiorowej

Nasze wewnętrzne konflikty
Data emisji:
2022-03-23 19:00
Czas trwania:
42:26 min.
Udostępnij:

W najnowszym odcinku „Naszych Wewnętrznych Konfliktów” przyglądamy się koncepcjom, które źródeł takich zjawisk jak wojna upatrują nie tylko w sferze ekonomicznej czy politycznej, ale przede wszystkim - psychologicznej. W szczególności sięgamy do pracy Charlotte Beradt „Das Dritte Reich der Traums” („Trzecia Rzesza Snów”) oraz esejów Carla Gustava Junga pisanych przed i po II wojnie światowej („Wotan” oraz „Walka z cieniem” z tomu „Przełom cywilizacji” wydanego w 2009 roku przez wydawnictwo KR). Rozwiń »

Czy sny, fantazje i marzenia pojawiające się w jednostkowym doświadczeniu mogą wyrażać jakieś zbiorowe, obiektywne procesy? Jak łączą się indywidualna i zbiorowa psychologia? A co najważniejsze – jak to się ma do wojny, która trwa teraz? Oto niektóre zagadnienia, które w tym odcinku poruszamy.

Napisz do nas: naszewewnetrznekonflikty@gmail.com Zwiń «

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
dzień dobry sweter Dimitrowa i Tomasz Stawiszyński dzień dobry albo dobry wieczór o różnych nieświadomych manifestacjach tego co się dzieje dookoła nas będziemy dzisiaj rozmawiać wojny, ale to bardzo szeroka kategoria teraz zresztą i jakoś jest też trudne, że ten temat nas nie opuszcza nie mówię tylko o tym wymiarze bardzo realnym, bo wszyscy byśmy chcieli, żeby się skończyło, ale że też jest obecny właśnie w każdym obszarze naszego życia właśnie tym najbardziej Rozwiń » też czasem niedostępnym, czyli nieświadomym no i o tym właśnie, powołując się na klasyka, a dokładniej rzecz biorąc na Carla Gustava Junga, który bardzo ciekawie takich nieświadomych manifestacjach presji kuracja ach, wojny właśnie kast psychoterapeutyczne filozoficzny długo można mówić o tej twórczości nazwijmy to około wojenne Carla Gustava Junga ona zresztą jest bardzo czy bywała bardzo kontrowersyjna dzisiaj myślę, że już raczej nikt na poważnie Gowin nie zarzuca jakichś fascynacji nazizmem czy jakieś kolaboracji z nazizmem były takie zarzuty wobec niego stawiane głównie w latach dziewięćdziesiątych a, ale potem no solidna kwerenda w archiwach i dosyć dobra skrupulatna rekonstrukcja tego co ją robił w trakcie i tuż przed wybuchem drugiej wojny światowej jednak pokazała, że nie był to człowiek, który akt, o którym w jakikolwiek sposób można by powiedzieć coś takiego daleko daleko czy nie daleko w ogóle to inna skala w porównaniu z takimi postaciami jak nie lubi Ferdinand Sellin albo Martin Hayder albo Knuta Hamsuna no nawet Ernst ją GER powiedziałbym, że bardziej tam, gdzie trochę romansowała aniżeli Carl Gustav Jung, który nie romansował w ogóle to się głównie wzięło stąd, że Jung pełnił funkcję przewodniczącego niemieckiego Towarzystwa psychoanalitycznego przez dłuższy czas i tam rzeczywiście jakoś w tych strukturach działał przy czym w momencie, kiedy druga wojna światowa się rozpoczynała to wykonał bardzo wiele wydanym z dużo po prostu zrobił dla żydowskich psychoanalityków w Niemczech mieszkających pomagał im wyjeżdżać z Niemiec jeszcze przed zresztą wybuchem wojny na zrezygnował w pewnym momencie z tej z tej funkcji natomiast dużo kontrowersji tego typu wzięło się pewnego tekstu, który publikował 1936 roku tekstu pt. Wod-Kan to jest tekst, który się znajduje w tomie wydanym przez wydawnictwo KR w przekładzie Roberta Reszka go człowieka, który się podjął przekładu całych dzieł zebranych Carla Gustava Junga niestety zmarł w trakcie realizacji tego przedsięwzięcia ale, ale bardzo wiele tych książek Junga przetłumaczył Roberta ciężkiego wydawnictwo kartę to wydało 2009 roku i tam właśnie tak bywa tam się znajduje no ją tam pisze o pewnych siłach, które obudziły się w narodzie niemieckim siłach o proweniencji pierwotnej pogańskiej przedchrześcijańskiej, które to siły UPO stać robione właśnie mitologicznej figurze germańskiego Boga wiatru Fontana zdaniem Junga mogą doprowadzić do konsekwencji, o których w czy, których nawet jak pisze 3006. roku nie jesteśmy sobie w stanie wyobrazić to był tekst, który w, którym wielu upatrywało jakieś fascynacji ale, ale myślę, że on czytany dzisiaj raczej sprawia wrażenie tekstu pro, czego zdecydowanie zresztą mogą państwo sobie sami ocenić, sięgając po ten po lekturę, ale nie o tym tekście długo by o nim można opowiada jak się w ogóle jungów długo by mógł być długu oboje minister o już go długo zdecydowanie nie o tym tekście nie owo tanie chciałem dzisiaj pomówić chcieliśmy się pomóc, ale w tekście późniejszym pt. walka z cieniem, który także w przełomie cywilizacji się znajduje to jest tekst, w którym ją nawiązuje do czegoś co zresztą mówi wielokrotnie w różnych wywiadach przeprowadzanych przed wojną w trakcie wojny po wojnie na i też sporo miejsca temu poświęca swojej korespondencji jest tam korespondencji Junga w istocie psychiczną ości to jest wybór oczywiście niewielki wydany także przez KE po polsku można sobie sięgnąć mianowicie do marzeń sennych pacjentów, która analizował niezwykle skrupulatnie i którym których badaniu poświęcił no ogromną część swojej swojej kariery i lig, o których też dużo pisał różnych w różnych swoich książkach Otóż powiada może ja przeczytam fragment już w 1918 roku, badając świadomość moich niemieckich pacjentów stwierdziłem, że występują w niej specyficzne zaburzenia, których nie można przypisać ich osobistej psychologii takie zjawiska nie osobowe przejawiają się w marzeniach sennych zawsze w formie motywów mitologicznych występują one również w legendach i bajkach wszystkich ludów narodów te motywy mitologiczne określiłem mianem archetypów chodzi tu typowe formy sposoby Percy powołania nowych zjawisk zbiorowych wypadków każdego niemieckiego pacjenta, jakiego wówczas badałem danymi było stwierdzić zaburzenie nieświadomości zbiorowej zaburzenia te można tłumaczyć przyczynowo, ale wyjaśnienie takowe siłą rzeczy będzie niezadowalająca, ponieważ archetypy łatwiej byłoby zrozumieć w perspektywie celu, jaki chcą osiągnąć niż w perspektywie przyczynowości archetypy, które dane mi było wówczas obserwować wyrażały premii prymitywne ość brutalności okrucieństwo, kiedy już zbadałem dostatecznie dużo takich przypadków zajęłam się osobliwym stanem psychicznym, jaki wówczas dominował na ziemi niemieckiej mogłem wówczas zaobserwować jedynie oznaki depresji wielkiej bezradności, lecz obserwacje te nie uspokoiły ciekawości w opublikowanym wówczas artykule dałem wyraz przypuszczeniu, że słowa bestia porusza się w niespokojnym śnie i że nie można wykluczyć, iż w końcu się przebudzi ten tekst, do którego udają nawiązuje to właśnie jest tekst w stan tek, zanim o tych archetyp Pach to już jest jakaś kategoria, która porządkuje w pewnym sensie to całe Imaginarium to bardziej zatrzymała mnie pierwsza część, jaka tego cytatu, który przytoczyłem, a mianowicie, że są takie momenty być może historii, że coś takiego się tli i jakoś tak spod spodu pęcznieje i odbywa się w osobliwych formach i daje o sobie znać płci w sposób, który jest nieoczywisty to znaczy właśnie nieprzepracowany jakoś nie przepuszczony przez no ten to światło dnia ten porządek takiego powiedzmy, że jasnego jawnego rozumienia interpretacji i tutaj fantastyczną być może też jakoś inspirowaną ją wiem tego nie wiemy intuicję miała Charlotte Emerald pisarka dziennikarka Żydówka, która w ratach trzydziestych mieszkała w Berlinie i 3003. roku, kiedy Hitler doszedł do władzy zaczęła interesować się właśnie tym co się śni ludziom ona zaczęła jakoś kolekcjonować po prostu sny też osób sobie oczywiście nieznajomych przedstawicieli różnych zawodów mniej więcej pewnie, poruszając się w obrębie swojej klasy społecznej, ale zaczęła po prostu dokumentować co się dzieje na poziomie świadomym co się w tym w tych Stach manifestuje ja sobie ten tekst co było zresztą inspiracją w ogóle do tego, żeby do tego dzisiejszego tematu czy przypomniałam sobie, że czytałam o tej książce książki nie czytałam myślę, że też jest trudno dostępna, choć może się coś w tym względzie zmieniło, ale ukazał się na temat tek tej książki właśnie tej publikacji tekst w niej karze 2019 roku pod koniec 2019 roku dziękuję dziś i utkwił mi w pamięci myślałam o nim później wyparował znikną i teraz w tym obecnym kontekście wrócił pojawił się, bo sama książka ukazała się w ogóle w latach sześćdziesiątych najpierw po niemiecku sześćdziesiątym szóstym później sześćdziesiątym ósmym, a po angielsku zresztą sama Berardi uciekła w 3009. najpierw do Anglii później do Stanów zjednoczonych zam. w nowym Jorku tam też spotykał się towarzysko m.in. z Hanną Arendt zresztą w tym tekście w ortezie jest taki tekst z właśnie aut autorka zwraca uwagę na to że, gdy być może te interpretacje, które w latach sześćdziesiątych się pojawiły właśnie inne publikacje, które analizowały to co się wydarzyło właśnie np. Eichmann w Jerozolimie to było to co koncentrowało uwagę, więc tego typu publikacji jak wspomniana one przeszły bez Echa on nie miał szczególnego znaczenia, ale zarazem wydają się niesamowitą dokumentacją pewnej epoki rond też momentu, w którym wyłaniała się coś co z dzisiejszej perspektywy wiemy czym się stało, a dziś tych różnych pojedynczych snach w tych opowieściach dawało o sobie znać dużo wcześniej tys to jest niesamowicie ciekawe te cała symbolika i też chodzi o takie dosłowne interpretowanie tej symboliki właśnie o to, jakie uniwersum się wyłania, jakie obrazy jak też ten umysł w pewnym sensie to znaczy jakiś taki sznyt totalitarny myślenia wkradał się głęboko do nieświadomości no to ja przytoczę tutaj kolejny cytat z tekstu walka z cieniem Junga jak już stwierdziłem pisze Jung owo wezbranie treści nieświadomych ów przypływ, jaki dał o sobie znać po pierwszej wojnie światowej pojawiał się w marzeniach sennych w formie symboli zbiorowych mitologicznych we wszelkiego rodzaju formach pierwotną ości i brutalności krótko mówiąc dały o sobie znać wszystkie siły ciemności jeśli symbole tego rodzaju pojawiają się w wypadku indywiduum w wielkiej liczbie jeśli człowiek ich nie pojmuje zaczynają one przyciągać, wywierając na nich wpływ magnetyczne w ten sposób rodzi się masa niebawem znajdzie się również wódz takiej masy zostanie on wyłoniony spośród indywiduum, które mają najmniejszą siłę oporu najsłabszą świadomość odpowiedzialności, a za sprawą podrzędności człowieku będzie mógł się wykazać najsilniejszą wolą mocy będziemy mogli wówczas obserwować rozpętanie wszystkich żywiołów masa zaś zostanie przez nie porwana niczym przez lawinę, ulegając swej nieodparte potędze pierwotnej chciałoby się zapytać, dlaczego dzisiaj o tym rozmawiam, bo z 1 strony to jest bardzo oczywiste, a z drugiej strony wcale nie znaczy co sprawia co uruchamia w nas tego typu skojarzenia, bo ona też bardzo wokół takiej estetyki faszystowskiej krążą ciekawe, że akurat taką stronę każda taka też czym taki moment ideologiczny niesie ze sobą o pewien rodzaj właśnie i takich znaków też czegoś co w sposób wizualny wręcz oddziałuje i coś nas uruchamia zastanawiam się jak to wszystko, o czym dzisiaj mówimy myślimy się ma i koresponduje albo tworzy jakiś rodzaj paraleli z tym co z tym co się dzieje obecnie w no ja się też właśnie zastanawiałem na ile to co zaraz przeczytam kolejny fragment, ale jeszcze jeszcze egzegezę czeka tak nagle też szkolenie egzegeza to jest myślę niepotrzebna tutaj to jest wszystko wyrażone w sposób taki bardzo klarowne istotą tego myślenia jest to, że pomiędzy zbiorowością, a jednostką zachodzi pewnego rodzaju sprzężenia i że często to co, czego doświadczamy co pojawia się w naszych fantazjach emocjach jest w tym sensie nie osobowe, że odzwierciedla jakiś proces o charakterze zbiorowym właśnie, a nie prywatnym czy na indywidualnym, że na jednostce spoczywa moralna odpowiedzialność jest istotny aspekt w ogóle myśli Junga związane z problematyką cienia, bo tutaj w cieniu rozmawiamy, czyli o tej ciemnej agresywnej prymitywnej brutalnej stronie, że na jednostce w jakimś sensie spoczywa odpowiedzialność moralna związana z integracją cienia to znaczy z tym, żeby rozpoznać i to wymaga wysiłku i rozwoju psychologicznego te treści, które się pojawiają w niej, których natury ona nie do końca, który który, w których natura nie do końca pojmuje jako właśnie będącą ekspresją czegoś co z 1 strony jest uniwersalne, a z drugiej strony jest właśnie czymś co ich w samej jednostce tkwi IT tą jednostką może powodować i rozpoznanie przede wszystkim, że we mnie jest potencjału do destrukcji, że to ja niosę w sobie ten dzień ja się mogę stać w każdej chwili sprawcą przemocy mogę stać się kimś, kto właśnie niesiony cieniem zacznie albo głosować na tych, którzy wojnę rozpętując albo sam wojna rozpęta coś dokładnie takiego wg Junga stało się w Niemczech to znaczy Jung o Hitlerze pisał, że był to nie polityk, którego można właśnie rozpatrywać w kategoriach nie wiem ekonomiczną polityczno społecznych tylko był to szaman był to człowiek, przez którego przez, którego przemawiała nieświadomość narodu niemieckiego jest taki bardzo ciekawy wywiad z Jungiem z czasów wojny ją diagnozuje dyktatorów, gdzie zadano mu pytanie, jakby to wyglądało, gdyby Mussolini Stalin Hitler i w 1 Stali domku, gdyby ich w 1 pomieszczeniu umieścić i on tam bardzo ciekawie pisze właśnie o Mussolinim jako ta jako takim dość prymitywnym artystycznym człowieku, który posługuje się właściwie taką dość prostą logiką siły i prestiżu o Stalinie jako takim niezwykle sprytnym chytrym manipulatorzy który zaraz by się starał jakiś taki bardzo podstępny sposób tę sytuację zaaranżować o Hitlerze, który byłby niczym tam, który był znikną, gdyby był odseparowany od tłumu swojego narodu od tych wiwatujących właśnie tłumów, które napełniały go energią dawały mu napęd do do działania bez tego był właściwie tuje ujemną osobowością wg Junga byłby takim, jakim nikim po prostu człowiekiem bez właściwości całkowicie no to to, bo to mniej więcej w ten sposób właśnie wygląda to co tutaj pisze o tej jednostce, która stanie na czele tego społeczeństwa targanego różnymi dziwnymi impulsami brutalnymi fantazjami będącego na takim poziomie nazwijmy to świadomości czy rozwoju właśnie nie umiejącego uchwycić pewnych procesów czy sensu pewnych zjawisk które, które spotyka wewnątrz własnej psychiki nagle jest ktoś, kto to ukierunkowuje ktoś staje po prostu takim emanacją tego tego tego tej tej siły czytaj energii psychicznej Night to się stało w Niemczech czy to się także dzieje teraz w Rosji tego nie wiem są takie elementy, które wskazywały na to miano gdzie, że tu jest jakaś paralela Jung powiada, że przede wszystkim takie SD i indywidualnych zaufanie takie poczucie, że jednostka nie ma znaczenia, że jest, że jest czymś zaniedbywali innym, że od jednostki niewiele zależy, że to właśnie, jakby jakimś sensie zostało skompensowane przez ten wybuch tej tej przerażającej agresywnej siły, która na która, która dążyła do z 1 strony właśnie jakieś władza absolutna z drugiej strony do zniszczenia wszystkich, których uznawała za powód powód zła powody swojego poniżenia poczucie indywiduum pisze o grze jest słabe bazie ręcznie istnieje zostało tym samym skompensowane przez wybuch nieznanej dotąd żądzę władzy ale, ale tutaj jeszcze inny fragment ciekawe, który może być łącznikiem do do tej sytuacji sobie nawet dopisałem Putin z wykrzyknikiem do tego fragmentu Otóż pisze tak Jung jak cały świat Niemcy nie rozumieli na czym polega znaczenie Hitlera, że symbolizuje on te treści nieświadome, które dochodzą do głosu w każdym indywidualnym Hitler był najbardziej zdumiewającym ucieleśnieniem wszystkich ludzkich podrzędności był osobowością całkowicie niezdolną nieodpowiedzialną psychopatyczna opanowaną przez puste puste fantazję infantylne miał za to zmysł węchu szczura, który był dlań czymś w rodzaju przekleństwa Hitler uosabiał cień to co podrzędne osobowości każdego człowieka uosabiał go w stopniu niesamowitym to właśnie dlatego tak wielu ludzi poszło, zanim cóż właściwie powinni uczynić Hitlerze każdy Niemiec powinien był ujrzeć swój cień największe niebezpieczeństwo, jakie na nich czyhało co jest moim zdaniem kluczowa sprawa i teraz zadałbym sobie pytanie czy właśnie kimś takim jak tutaj scharakteryzowane Hitler nie jest dzisiaj Putin w Rosji czy to nie jest właśnie ktoś, kto reprezentuje w jakim sensie rozmaity rozmaite podrzędności ludzkie, kto jest taką najgorszą możliwą wersją każdego Rosjanina kimś, kto właśnie w jakimś sensie realizuje także oczywiście jako ukształtowany przez te ten krajobraz przez to środowisko przez to mentalność przez ten kraj mamy wiele biografii Putina oczyszczane są mniej lub bardziej precyzyjne, ale ten sposób w jaki układało się jego życie takiego żółwika najpierw w Leningradzie, który był nieduży, ale za to bardzo Walery sprytne i port musiał się nauczyć jak przechytrzyć tych, którzy przewyższali go siłą fizyczną i też czasami jak z nimi walczyć fizycznie później kombinował lawirował jako agent FSB właśnie kłamstwo oszustwo manipulacja przemoc to jest środowisko, w którym ten człowiek czuje się jak ryba w wodzie czy on nie jest takim uosobieniem właśnie powiedziałbym, a zarazem z tą imperialną wyobraźnią z tą potęgą z tym z tym bogactwem z tym po prostu z tą bezlitosną taką rządzą dominacji tak dalej ja bym powiedział, że to kropkę w kropkę jest dokładnie to ono w tylko, że właśnie tu jest powiedział również pewien program pozytywne u Junga to znaczy to jest właśnie pewne zadanie moralne poniekąd dla nas wszystkich polegające na tym, żeby rozpoznać te to impuls ten cień, który jest w każdym z nas i starać się go zintegrować wewnętrzny autorytaryzm naczytałam wzrasta z 1 strony tak czy w ogóle tak, przesuwając akcent strony tej indywidualnej psychiki to to to tak bym też o tym myślała to jest w ogóle bardzo ciekawy wątek, który na różne sposoby się też wcześniej w naszych rozmowach pojawiał, ale i tu też mam pewien rodzaj takiej obawy, bo jesteś niesamowicie głoszącego w tym, żeby stwarzać jakąś spójną narrację na temat tego się co się dzieje np. na temat tego właśnie dziś osoby postaci, która zaczyna być nośnikiem właśnie różnych właściwości cech, bo to jest bardzo ciekawe i pewnie w tym jest bardzo dużo dobrego rozpoznania jakieś dobrej diagnozy, ale 1 uwaga tego nie trzeba czytać jak w porządku przyczynowo-skutkowym, że to właśnie opisywać łańcuch przyczyn skutków tylko w takim porządku symbolicznym to znaczy patrzy na tę postać no może w nim dostrzegać właśnie pewne elementy czegoś co co co właśnie tak się da je scharakteryzować zdefiniować to nie musi być taka spójna narracja, w której właśnie wszystko ze wszystkiego wynika jeśli zastanawia tak mówi, że takim obrazie, który coś ujawnia ją za tylko też przez moment, że to jest jakiś taki flash, ale zastanawiam się w związku z tym nad tym albo przynęty gen taki toi pojechał w lesie takie skojarzenie we mnie jak o tym mówiłeś mi, chociaż duża i ciekawych wątków poruszył też i pewnie nie do każdego już zdałam się odnieść, bo nawet niektórymi umknęły, ale kiedy, kiedy mówię o tym stawały mi przed oczami obraz z z tego nie wiem wiec nie wiem jak to określić, który się od kilka dni temu, którym Putin przemawiał co to było jak to właśnie ruchy kurtce drogocenna te aktywnie wszyscy słuchacze muszą być tajemnicze miała jakąś kurtkę za wartą tam 15 000USD czy czy coś koło tej kwoty i nas zarazem pogroził palcem tym co tam ostrygi tak zaznaczenie jędrny swobody w sercach itp z na ucznia dających do akurat rozumie, że w porządku ostrygi chcecie gender swobody i tam różne inne rzeczy, ale chodzi o to że, że w wzdłuż w duszy nie są tak naprawdę Rosjanami ci powinni się czuć zagrożony rozumie do meczu właśnie tak rozumie tak pobłażliwie, bo tak naprawdę oni są także to nie generalnie chodzi mówił po prostu nie chodzi o to ostrygi inne sprawy, że to w porządku to można mieć, ale ważne jest co masz duszy ani, że tam ostrygi czy jacht czy dom za granicą tam była taka też TKA ni czka narracyjna o tym, że to jest jednak jakaś próba przypisania siebie i przynależności do Zachodu i że to jest jakoś nieprawdziwe, że to jest, że to jest zafałszowane i że to co jest prawdziwe to jest to co reprezentuje właśnie te wartości, które reprezentuje zgoda tylko sens był właśnie taki, że nie chodzi o te zewnętrzne atrybuty, że do tych nie mógł nie czepia co chodzi nie chodzi oto oni mają tam, że świadomość nie zna słowa nie hodowla nie no to dla mnie to był właśnie sens zdecydowanie świadomie tam zbudowane i taki z ducha i stalinowski no o to bardzo takim ciekawym eseju przekleństwo wieku, ale bez szansą pisał o tym, że różnicę pomiędzy systemem terroru komunistycznym, a nazistowskim było to, że w systemie komunistycznym przed przewrót był przechodni to znaczy każdy mógł nim stać nie było żadnego klarownego kryterium w pierwszym przypadku to były geny to była przynależność etniczna i to było oczywiście zbrodnicze i straszne natomiast było dość ostro zdefiniowana wiadomo było, kto się musi bać jak to generalnie jak nie będzie podskakiwał to to może może spać spokojnie natomiast tutaj każdy mógł w każdej chwili stać wrogiem co zresztą właśnie bardzo wyraźnie w historii było było widoczne no i tutaj ta narracja jest podobna to znaczy niewidzialne przymioty decydują o tym czy przynależy do duchowego duchowej wspólnoty czy nie przynależy właśnie żaden atrybut zewnętrzne nie odgrywa tutaj istotnej roli można zdiagnozować jako nie Rosjankę czy nie Rosjanina pamięta lite tu i może po prostu ciężkie ponieść konsekwencje co w praktyce oznacza figurę złego oka no jak się tam krzywo na kogoś popatrzy jak to ktoś uzna za wroga to koniec tutaj hulają projekcje oczywiście w sposób tak wyraźny, że aż 3 i ten twórczy tak tak tak jak się jak się słucha tych przemówień nie wiem czy może być bardzo świadomy oczywiście narzędzie manipulacji by perswazji itd. ale rzeczywiście to korespondencja, o czym mówisz w kontekście cienia myślę też, że ten obszar świadomości w przypadku tych snów i tej tego obrazu, który wyłania z tych jak domniemuje, bo tam trochę było w tym artykule tekstów relacjonowanych, ale z tych snów, które właśnie zostały spisane w tych latach trzydziestych to tam jest też jakiś taki obszar autonomii i sprawstwa, który pojawia się w indywidualnym przeżyciu który, który być może pozostaje jedynym obszarem wolności w pewnym sensie to znaczy, że właśnie to co się dzieje w tym procesie świadomym zarówno odsłania tę mroczną stronę albo też jakoś koresponduje z czymś co jest obecny co nas otacza co jeszcze jest bardzo trudno uchwytna tezy, że Percy pójdziemy na jakimś innym poprzedzającym realna rozpoznanie poziomie, a z drugiej strony jest też ten obszar, gdzie snu snu tego procesu świadomego też skontrolować, który wymyka się to znaczy, że to jest taki sen od o zakazie śnie dnia taki wątek się pojawia i że właśnie nie można tego zakazać nie można za nie można zatrzymać tej aktywności umysłu, która oczywiście może przybierać bardzo różne formy PTC, o czym ty mówisz to jest to że, że z niej też może się wyłonić coś co jest okrutne przerażające to też ciekawe co tak naprawdę konstytuuje ten stan rzeczy trochę krążymy wokół słowa ty oczywiście strasznie duże uproszczenie absolutnie bym tego nie zredukowała do takiej narracji, ale na wokół słowa, które też wielokrotnie pojawiało w kontekście interpretacji tego co się działo z Niemcami po pierwszej wojny światowej, ale i upokorzenie, że i kolejna rzecz, która staje przed oczami, bo pojawiła się tutaj pojawiło się porównanie do szczura i przypomniało mi się, że nie jest bez znaczenia, choć też te zwierzęta nie są niczemu winne, ale różne rzeczy i trybu jemy są kochane bardzo fajne są szczury w ogóle mądre niezwykle w każdym razie na te to porównanie do szczura się pojawią firmy, które obejrzeliśmy kilka dni temu dokumentalnym o Putinie Putin złej można na YouTubie obejrzeć w całości polecamy zdecydowanie z 2000 bodaj piętnastego roku, gdzie no nie wiem czy spojler, jeżeli Paweł w cechach jest na koniec tego filmu, ale pojawia się właśnie taka interpretacja postawy Putina, że szczur zapędzony do rogu skacze rzuca się i że tego właśnie czystek trochę przestroga, że tego właśnie należy się obawiać nie chcę w ten sposób naczyń nie chcę nie chcę tak interpretować i tego co się teraz dzieje i do tego to sprowadzać, zwłaszcza że też bardzo spójne z różnymi racjami na temat tego, że ktoś odpowiedzialny za to, że ktoś poczuł się zapędzą do rogu i tutaj oczywiście pole do rozmaitych teorii spiskowych, którym jestem głęboko przeciwna też jest nieograniczone, ale raczej chodzi o to, jakie figury się pojawiają, jakie porównania co te coś takiego też poziom właśnie ze zwierzęcej nie, bo w tym nam się kojarzy tego typu reakcja to jest nośnik naprawdę bardzo wielu interesujących informacji to prawda no no myślę że, ponieważ nie będziemy rekonstruować, chociaż do tego tekstu owo tanie można wrócić, bo on mi się wydaje niezwykle ciekawy i niezwykle głęboki opisujące jakieś procesy które, które dzisiaj w jakimś w jakiejś postaci Myśla mamy na świecie ale, ale chyba podstawową taką ideą jest z tej dzisiejszej rozmowy to że dzieje się w nas cały szereg różnych rzeczy nie tylko tych właśnie, które w sposób świadomy przeżywamy, o których myślimy, ale jakimś polu funkcjonujemy psychologicznym kulturowym jesteśmy ludźmi żyjącymi w określonym czasie i także ten czas także to ta kultura także topole psychologiczne zbiorowe, w którym jesteśmy się poprzez nas jakoś, a wyraża w naszych często właśnie dziwnych fantazjach w naszych obawach lękach w snach na tu nie trzeba żadnej mistyki ani koncepcji w rodzaju pól Moore licznych Ruperta się drinka jak ktoś z państwa nie słyszał to polecam bardzo ciekawa taka pseudo naukowa koncepcja, ale przemawiająca do wyobraźni niezwykle jestem pełna podziwu dla tej swojej specjalizacji nie zmienia dziękuję dziękuję staram się czasy są więksi znawcy naprawdę nie wolno ode mnie no w każdym razie nie trzeba tutaj takiej koncepcji jak koncepcja pól Moore licznych Shell grajka wystarczy no powiedziałbym ten paradygmat taki taki współczesny może z kręgu bardziej nauk humanistycznych niż ściśle neuro biologiczne ale, ale to rzeczywiście to nas te różne aspekty epoki kultury na rozmaite sposoby wyrażają jeszcze 1 myślą istotną wydaje mi się coś co ją też tutaj o tym pisze co jest przesłaniem jak sądzę która, która wydaje się wciąż aktualna, a to przeczytam jeszcze, bo to jest przesłanie dotyczące właśnie tej odpowiedzialności moralnej i tego, żeby unikać mechanizmu, który generalnie napędza również myślenie spiskowe to znaczy tego mechanizmu, który lokuje całe zło gdzieś, w jakich innych ludziach, którzy są odpowiedzialni za wszelkie dyskomfort jakich doświadczamy jest taki fragment z Junga, gdyby np. Szwajcarzy z kantonu wali mieli uznać, że Szwajcarzy kantonów niemieckojęzycznych są co do jednego z Diabłami wcielonym moglibyśmy lada chwila być świadkami szwajcarskiej wojny domowej, ale wtedy znaleźlibyśmy dość przekonujących argumentów ekonomicznych, na podstawie których moglibyśmy stwierdzić, że wojna ta była czymś nieuniknionym tu Jung oczywiście pokazuje pierwotną pierwotny Harat charakter czynników psychologicznych względem ekonomicznych, które są tylko racjonalizacją często mówicie o tym odwrotnie, że dominantą są te czynniki ekonomiczne dla niego psychologiczna coś chcesz skomentować tak bardzo dużo się takich interpretacji pojawia też w kontekście tego co się obecnie dzieje z Putinem z jego inwazji dobra o Niki do Ukrainy i że w gruncie rzeczy to co leży u podstawił podłoża tego działania jest jakiś rodzaj takiego snu jego fantazji fantazji o potędze, które oczywiście można też głęboko uzasadniać różnymi czynnikami ekonomicznymi geopolitycznymi szukać różnych racjonalnych wytłumaczeń, ale tak coś bardzo głębokiego pierwotnego wybrzmiewa w tej w impulsie w tym, że oczywiście kontekst jest niesamowicie istotny, ale że jakieś mroczne siły w pewnym sensie też dochodzą do głosu w różnych momentach i dochodzą do głosu w sposób wyjątkowy poprzez różne jednostki, ale też są w stanie zmobilizować właśnie zbiorowość no i teraz jeszcze 1 taki fragment, który też wydaje mi się bardzo adekwatne człowiekowi można pomóc jedynie w ten sposób, że on sam w dostatecznym stopniu uświadomi sobie swe kompleksy uwaga to już ode mnie uwaga tak, aby on sam całkiem świadomie wywołał sobie konflikty wewnętrzne w ten sposób kompleks stanie się ogniskową jego życia wszystko co znika z inwentarza psychologicznego indywiduum aż nazbyt łatwo pojawia się później w przebraniu wrogiego sąsiada na widok, którego człowiek musi odczuwać gniew agresja z pewnością lepiej byłoby wiedzieć, że ów najgorszy wróg żyje w naszym sercu wojownicze instynkty ludzkie to coś, czego niepodobna wytępić z tego względu nie sposób wyobrazić sobie stanu pokoju doskonałego poza tym wokół jest niesamowity, ponieważ dojrzewa w nim wojna autentyczna demokracja to instytucja nader psychologiczna czyniąca zadość naturze ludzkiej pozostawiająca miejsce konieczności konfliktu w obrębie granic danego narodu no to tu jest myśl powiedziałbym tyleż właśnie być może egzotyczna dla niektórych ile ile myślę psychologicznie głęboka zresztą Jung wiele razy mówił, że najbardziej nieufny jest wobec osób, które doskonale się za sobą czują wobec osób, które są takie zintegrowane jednolita i istotą sprawy istotą świadomości psychologicznej tutaj taką właśnie, która powiedziałbym prowadzi człowieka na ten poziom, bo to jest jednak pewna hierarchia w tym myśleniu, z którego już rozwiązywanie spraw przy pomocy brutalności agresji wydaje się na czymś właśnie prymitywnym błędnym ślepym no tutaj chodzi o to, że trzeba sobie uświadomić konflikt w sobie to znaczy, że jestem wewnętrznie skonfliktowane ja mam w sobie różne strony, które są ze sobą w niezgodzie i dlatego nie mogę widzieć wyłącznie w Donaldzie Tusku i wyłącznie w Jarosławie albo wyłącznie w Jarosławie Kaczyńskim źródła wszelkiego zła, że za wszystkim co złe stoi Tusk albo, że za wszystkim co złe stoi Kaczyński Otóż, kiedy uświadamia sobie konflikt wewnętrzny nie jest dla mnie satysfakcjonujące na wytłumaczenie staram się to ująć słowa co pomyślałam teraz, a mianowicie, że jesteś dzisiaj tak Psycho analitycznie, że muszę też sam pisarz, a tak powie, ale jeżeli dni to taka gadka jest tego regionu Azji, bo nie tak nie dolega, ale że jednak kiedy dzieje się coś takiego mam też głęboki to jest niezwykle ciekawe to bardzo wiele rzeczy nazywa to jest bardzo poręczne narzędzie, ale też gdzieś z tyłu głowy mam taki przepis, żeby bardzo na to uważać, że tego co się dzieje na zewnątrz właśnie nie można sprowadzić mnie nie twierdzę, że to jest intencją tej wypowiedzi też, ale do tego co się dzieje rozgrywa w ramach naszych wewnętrznych konfliktów, ale to, o czym znajdzie czyniła takich ich post Rajkowskiej wskazać, że nie czyniła z takich zastrzeżeń to ciekawa i jakich konkret no właśnie takich jak przed chwilą ono w radośnie interpretowała znam, a Heat i radośnie i wagę tego tego nie zauważyłem w ogóle musielibyśmy przeszukać archiwum getta różne pewnie są elementy myślę, że dowodów na swoją psyche analitycy na wiele tam mierzone na pewno można należycie, ale nie wszystko jest naprawdę prosta myśl to znaczy tu jest myśl Góra powiada wystrzegaj się lokowania całego zła innym po prostu to jest w gruncie rzeczy myśl, którą można tak znaleźć w Ewangelii u René Girarda, który później zresztą do pewnych tutaj kategorii juniorskich też nawiązuje, więc to jest taka dość uniwersalna wydaje się dość prosta prawda psychologiczna niestety słabo wewnętrznie na cały czas tak, bo to jest bardzo wymagające, że ten mecz trwać w stanie umysłu ja przeniosę na inny język jeszcze się powołana Christophera Lassa demokratycznego, czyli właśnie utrzymującego różne elementy części ze sobą jakiś pozostające w jakimś napięciu w jakim się jakiejś dyskusji jakimś dialogu, ale właśnie będące bardzo różnymi nie nie taka integracja, której przed chwilą mówiłeś, czyli taka, która jest właśnie kimś bardzo skonsolidowanym 1 aspektem czegoś tylko procesem który, który gdzieś się wewnętrznie toczy, bo tego właśnie zaprzeczeniem jest totalność totalitaryzmu autorytaryzmu słowem pracujmy nad tym, żeby odczuwać wewnętrzny konflikt, bo to jest znacznie lepsze niż rozgrywanie konfliktu na zewnątrz pełny skład, zwłaszcza wypłaca nuklearnej bardzo dziękujemy dziękujemy warte Dąbrowski zawsze wewnętrznie skonfliktowane wydawał ten program na i oczywiście do usłyszenia do usłyszenia podcast psychoterapeutyczno filozoficzny tylko na tokfm PL z naszej aplikacji mobilnej kolejny odcinek w środę po dziewiętnastej Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: NASZE WEWNĘTRZNE KONFLIKTY

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POSŁUCHAJ RÓWNIEŻ

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Słuchaj wszystkich audycji Radia TOK FM kiedy chcesz i jak chcesz - na stronie internetowej i w aplikacji mobilnej!!

Dostęp Premium

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA