REKLAMA

Książę strategów – Carl von Clausewitz

Sprawy Różne
Data emisji:
2022-03-27 19:00
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
50:36 min.
Udostępnij:

Gościem programu był prof. Roman Kuźniar - kierownik Katedry Studiów Strategicznych i Bezpieczeństwa Międzynarodowego, Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW.

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
dobry wieczór państwu przy mikrofonie Karolina Lewicka zapraszam państwa na audycję sprawy różne moim państwa dzisiejszym gościem jest prof. Roman Kuźniar kierownik katedry studiów strategicznych i bezpieczeństwa Międzynarodowego wydział nauk politycznych i studiów międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego dobry wieczór panie profesorze to wieczór pani redaktor dobry państwu bohaterem dzisiejszego wieczora będzie Karl von Krauze widz filozof i fizyk wojnę nazwany także Rozwiń » księciem strategów wszak był twórcą nowoczesnej ogólnej teorii strategii w sferze operacyjnej zwolennik rozstrzygnięć siłowych walnych bitew jak zderzenia punktu ciężkości przeciw tak przeciwstawnych stron przebył drogę od idea listy do chłodnego realisty o tym pewnie będziemy jeszcze mówić, ale zacznijmy panie profesorze od początku jest rok 1700 osiemdziesiąty, kiedy chaos widz przychodzi na świat Burku koło Magdy burka niezła rodzina mieszczańska z tej klasy wykształconych mieszczan, którzy wpływali intelektualnie kulturalnie czy politycznie Niemcy osiemnastego dziewiętnastego stulecia jego ojciec był emerytowanym porucznikiem pracował w lokalnym urzędzie podatkowym dziadek był profesorem teologii pradziadek był luterańskim pastorem dzieciństwo Carla trwa nadzwyczaj krótko, bo bardzo szybko trafia do armii już jako dwunastolatek wie jak smakuje żołnierski chleb jak to się stało, że tak szybko go posmakował panie profesorze tak jest to bardzo ciekawa historia rzeczywiście dominuje kodeks wyborczy Matu, ponieważ nie, ponieważ czym wyboru tego tematu na te czasy, który mamy wokół, bo ta wojna, która jest za naszą wschodnią granicą jest bardzo Klaudia Lisowska bardzo taka tradycyjna klasyczna także z reguły z łącznie z błędami, przy którym przestrzegał FOT Klaus Lewis więcej jest dobry moment, żeby przypomnieć jak żywica po 30 latach zupełnie innych wojen nazywanych czasem także nowymi wojnami, a więc takich małych wojen na tle konfliktów etnicznych religijnych konfliktów wywoływanych przez Międzynarodówki terrorystycznej wojny hybrydowe asymetryczne wszystkie rzeczy, o których wiemy to nagle niespodziewanie wracam, bo na takim Starym stylu druga wojna światowa Klaudia Lisowska, jeżeli chodzi o samego Karla von Klaus witam dla witam to on dostał się do armii można powiedzieć stosunkowo szybko, dlatego że wprawdzie jest tak jak pani redaktor Anny powiedziała, ale ta rodzina nie była nadmiernie bogata Anny ojciec poborcą podatkowym bardzo wiązali koniec końcem, ale szukali szybko możliwości, gdzie można było może to byłoby słowo upchnąć młodego karę, ale zapewni mu dobrą przyszłością taką przyszłość powyżej możliwości, na które stać było trochę dałam rodzina pochodząca zresztą z takiej drobnej szlachty ze Śląska i ojciec miał rzeczywiście nie tylko tych środków, o których mówiła pani pani redaktor, ale miał także pewne powiązania rodzinne, jeżeli chodzi o generalicji pruską, bo jego tam dalszymi kuzynami byli generałowie armii pruskiej wystarał się o to, żeby młodego Karla oczywiście dwunastej od niego Smyka można powiedzieć, że przyjęto do korpusu kadetów do działu kredytów w Poczdamie tam zaczyna kariera, której nikt pewnie w tamtym czasie nie przepuszczały tak nieprawdopodobnie pewnie się się rozwinie już jako trzynastolatek brał udział, bo jego Regiment brał udział w oblężeniu i zniszczeniu Moguncji to było lato 1700 dziewięćdziesiątego trzeciego roku i po raz pierwszy na własne oczy mógł się przekonać się czym jest wojna, ale też zaobserwować starcie między 2 armiami 1 reprezentowała dawny styl militarny, a druga styl nowoczesny chciałbym zapytać o 2 wydarzenia, które z pewnością były niezwykle istotne dla ukształtowania późniejszej koncepcji Klaus i co w skład tej koncepcji dotyczącej wojny wojny jako niesamowitego zjawiska społecznego także czy chciałabym zapytać o wydarzenia roku 1800 szóstego i bitwę pod jeną, a także lata 18121813, czyli wyprawa Napoleona na Rosję wówczas karę odnajdzie nam się po stronie rosyjskiej jak do tego doszło w tym za chwilę zacznijmy od Jenny 1800 piąty rok to jest ten rok, kiedy w Prusach rozpędza się taka atmosfera anty francuska i ona potęguje się w kolejnym roku 1800 szóstym i w pierwszych dniach września 1800 szóstego roku otrzymawszy otrzymawszy memorandum podpisane przez zwolenników konfrontacji z Francją w tym członków rodziny królewskiej król Fryderyk Wilhelm trzeci podejmuje decyzję o wypowiedzeniu Francji wojnę i to była jedną z tych błędnych decyzji monarchowie podejmują nawet dość często błędne decyzje to właśnie była taka błędna decyzja, bo wojsko pruskie po prostu nie było na to starcie przygotowane i teraz proszę pana profesora opowieść o tym co Car zobaczył pod jeną, jakie wnioski z tego wysnuł to warto powiedzieć pani redaktor Szanowni Państwo, że karp dobrze w tym momencie przygotowany do tego, żeby właściwie ocenić to co się stało to czym brał wtedy udział dlatego żem pani redaktor nawet daty jego udziału w pierwszym nie będę wojny pierwszej koalicji to właśnie w latach dziewięćdziesiątych inne wprawę to był konflikt wzdłuż Renu pomiędzy Prusami na tym odcinku między Prusami, a Francją oczywiście po oblężeniu bardzo mieszczącym mogącym Klaus dla członka rady widz ma szansę osiąść na kilka lat jedną z garnizonów pruskich umacniają granicę and Prusko francusko i tam oddaje się studiom jako młodym jeszcze nie Piter odejście studium nad wojną teorią historią wojen, a następnie prosto stamtąd dostaje się na pierwszy rok nowo utworzonej Akademii szkoły wojskowej w Berlinie szkoły, którą tworzymy mnie, gdyby Whitney wybitny dowódca szef sztabu armii pruskiej gen. Gerhard formy szarży Holty i po kilku latach ponaglał Hewitt kończy tę szkołę i w swoim roczniku jako Prymus jako taki zdecydowany nr 1 zostaje w związku z tym adiutantem księcia Augusta pruskiego w tym charakterze właśnie trafia na pole bitwy pod jeną i a reszta, jakby to była ona podwójna bitwa Debit równolegle koronkowo nieduże odległości pomiędzy jedno, a warsztaty między około 20 paru kilometrów ni z tego co zresztą wyłożyła francuskie sam von Klaus zaistnienie brał udział przemysłu pojmany jako jeniec się na polu bitwy po tym, a reszta łączyć życie to jedno cały do tego, że ona była znacznie jest znacznie większą nowością dzisiaj, a reszta to kilkaset osób zarabiać mieć miejscowość i teraz dam się dzieje, a więc tam rzeczywiście dochodzi do do starcia 2 potężnych mas wojskowych z zgromadzono po 1 po drugiej stronie nie jak nowe czasy jednak wielkiej siły we dobrze ponad 100 000 pokazy zostaną na myśli obie bitwy i IT pod jeną i tę pod, a reszta tnie przy czym podjął rzeczywiście Francuzi mają zdecydowaną przewagę także liczebną pod warsztat chce dokładnie odwrotnie to znaczy wojska polskie przeważają tak między 2 daj Pura tam jest ich więcej i dochodzi do do czegoś co co Klaus członek klubu lewicy później pisze opisuje Jan van Klaus widz ani Carl von klauzuli tak mi przepraszam opisuje jako takiemu takie takie takie bitwy, jaką to krwawe niszczące się mierzenie się sił fizycznych moralnych bitwa jest krwawym mieszczącym zwierzyny przyjął sił fizycznych moralnych to właśnie miało miejsce w obu tych bitwach przez wiemy 1 całość i ta data ta bitwa zdecydowaniem obciąży i tak można powiedzieć myślenie von Klaus lewica, a jego teorię wojny czytamy w tym początkowym okresie, bo to na podstawie tego pojedynku tego konfliktu on formuje późniejszą teorią wojen absolutnie wojen idealnych rzeczywiście to jest także, że Francuzi w sposób taki zupełnie przykładny taki tak nieprawdopodobny rozbijają puch armię pruską armię pruską, która przekonana była jednak swojej wielkości biorąc pod uwagę wcześniejsze osiągnięcia plus na polu militarnym jednak Prusy były tym w tym krajem niemieckim, który przy użyciu siły jednoczą powoli krok po kroku Niemcy odnoszące 1 skutek raczej, bo po po kolei sukcesji król Fryderyk Wilhelm trzeci był rzeczywiście przekonany, że łatwo sobie z Francuzami poradził jej zadaniem bardzo tak pani redaktor działa bardzo źle ocenił przygotowaniem wojsk pruskich Prus nie tylko być Polski, ale Prus one w całości do tej konfrontacji w ramach czy czwarty można powiedzieć o koalicji koalicji koalicji antynapoleońskiej wtedy Napoleon wraz z przepraszam von Klaus widz wraz ze swoim przełożonym, czyli księciem Augustem pruskim dostały się do niewoli nie we francuskiej jeszcze od Francuzi tam doprowadzają do Berlina, gdzie ma i kilka tygodni po bitwie właśnie 2 tygodnie po bitwie triumfalny 1 jak najbardziej triumfalnych wjazdów na polo nam dom, żeby stolicy podbitego kraju, ale nie wypadają wtedy w ręce Francji prezes urzędu są podpisać taki kompromitujący dla prócz dużego piętna kraju ambitnego kraju nie kompromitujący pokój na francuskich warunkach, ale wynik tej bitwy tej konfrontacji został rozstrzygnięty przede wszystkim i radykalną nie równowagą, jeżeli chodzi dumny on o przygotowanie wojenne przerwanie wojskowe obu stron po jedno strony mamy anachronizm zupełnie mimo dużych mas wojskowych bardzo złe dowodzenie rozproszenie dowództwa to z tego m.in. bierze się do napoleońskiej określenie ziem lepszy na polu bitwy nie 1 słaby generała niż 2 dobrych, bo zdaniem tych 2 dobrych dojdzie do jakiegoś porozumienia to ten słabszy jednak wydać jakąś decyzję będzie można, gdy Prusacy między samo się bawili na tych szczytach druty niezależny oczywiście od różnicy wieku Francuzi byli wiele wiele młodsi wiernego żołnierza wszystkim, jaką będę głównodowodzący to był zresztą w dalszym ciągu głodne wilki armii francuskiej to było wielkie gwiazdy znają z Muratem, bo Bernardo nie nie zdążą, ale da wód ten, który rozbił Prusaków w ich o wiele większą armię pruską pod areszt taty to być gwiazdami napoleońskiej wojska polskie wtedy jeszcze nie one ideami wydać wyniesionymi z rewolucji francuskiej świetnie wyszkolone zaprawiony w bojach i przede wszystkim tak dobę po oddany Napoleonowi, który miał wielką charyzmę z, który objawił właśnie szczególnie na na polu bitwy wszystkiego tego zabrakło zabrakło Prusakom później oczywiście to, czego możemy przejść w dalszej części klauzuli podejmuje się nie tylko on wgłęb pod wpływem tego doświadczenia głębokiej reformy armii armii pruskiej już na pani redaktor cała oczywiście takim nie do Rosji przejdziemy za chwilkę chciałabym jeziorach na taki fragment samego Klaus lewica no oczywiście to doświadczenie porażki pod 1, która jak twierdzą niektórzy zdefiniowała niemal całe późniejsze życie zawodowe było wielokrotnie przywoływane na kartach wojnie pisał tak wyżsi dowódcy byli bez ducha wyżsi stopniem oficerowie Dudu kapitana kadry jako grupa byli starzy niedołężne wielu żołnierzy było również zbyt starych sprzęt pozostawał najgorszy w Europie artyleria wyłączając tylko luf pistoletów nie była lepsza żywność żołnierzy i odzież prezentowały się poniżej pogardy sprzęt zaprojektowany był dla byłego rodzaju wojny, a w konsekwencji zbyt kłopotliwe dla współczesnych potrzeb jeszcze może fragment krytykował księcia brunszwickiego o zarzucał mu rzeczywiście brak należytej odwagi, bo jak pisał bowiem dowództwo nad całą armią wymaga pewności siebie całkowitego autorytetu pierwszego odmówił sobie sam drugiego nie był w stanie wydobyć od innych zaczął pan panie profesorze ten wątek reorganizacji armii pruskiej no faktycznie ta porażka z Napoleonem była wstrząsem dla państwa pruskiego od 1800 ósmego roku funk House widz bierze udział w organizacji armii pruskiej, a w 1800 dziesiątym zostaje mianowany prof. Akademii wojskowej jest odpowiedzialny za edukację wojskową następcy tronu nad przygotowuje dla niego taki manuskrypt zasady wojny pełen instrukcji co czynicie należy na teraz dochodzimy już do tych lat, o których wspomniałam wcześniej 181213 jak to się stało, że oficer pruski odnajduje się nagle w Rosji to jest trochę znak czasu dzisiaj obok mnie do pomyślenia natomiast w tamtym czasie to owszem to miało miejsce liczne przypadki przechodzenia mnie na stronę jeszcze wczoraj wroga dołączania się w zależności od widziałbym do różnych czynników w danym przypadku Klaus Witalij tylko on, bo trzeba wiedzieć, że nie jedyny ba grupa targa spora grupa wyższych oficerów armii pruskiej, która nie mogła się pogodzić z tym ziem Prus pozostają sojusznikiem Napoleona na dość upokarzających warunkiem warunkach Napoleon w ten sposób zapewnią sobie neutralność KRUS w swoich starciach z otoczeniem z Europą i oni w tej w tej w tej wyprawie Napoleona kilka Rosji dostrzegają szansę wzmocnienia potencjału rosyjskiego to jednak świetnie wyszkoleni oficerowie po to, żeby ne to właśnie Rosja skoro plus nie potrafiłbym to właśnie Rosja była tym państwem, które doprowadzi do upadku Napoleona dołączają rzeczywiście dom w dacie dają się służbę cesarza Rosji tworzą znany Legion niemiecką rosyjski biorą udział w wielu bitwach Samem i sam Klaus dywizje będą bierze udział w bitwie pod Borodino tam dostaje też bardzo cenne oznaczenie złote odznaczenie za męstwo waleczność, a także wykazuje się talentami tematycznymi, ponieważ wtedy także w negocjacjach to droga doprowadza do zawiązania kolejnej już piątej koalicji antynapoleońskiej, która połączy Francję Prus oraz CBA Angie i doprowadzi do upadku Napoleona parę lat później także to również doświadczenie takie właśnie prawdę ojcowskie takie właśnie trochę jak to co się stało pod jeną, a warsztat, ponieważ tam również właśnie nie było okazji, ale jednak takie trochę jak 2 Skorpiony na dużej przestrzeni jednak inny toczyły walkę czy konfrontacje 2 wielkie masy wojska w niewielkiej masy walkę ze wszystkim to oznaczało to znacie z dowództwem logistyką Stysiak z zaopatrzeniem z także z tracenia sił krwawe potyczki wszystkie rzeczy one później one będą wzbogacać doświadczenie doświadczenie doświadczenie von Plauen ten sam pewnością te 2 doświadczenia, które pani ten redaktor wybrała to znaczy te bitwy z 1800 szóstego roku oraz później udział w kampanii de napoleońskiej po stronie rosyjskiej one rzeczywiście definiują myślenie w Fanny Claus lewica o wojnie to uczynią go zresztą niezwykle niechęć do myślenia także niezwykle użytecznym troszkę później już po na polach bitew pod baterią i później właśnie jako reformatora armii pruskim bo, bo ten proces reformy to i tak nie jedynie tryb ciągły po prostu trwał dobrych parę lat to ja jeszcze chwilkę zatrzymał się przy tej wojny Napoleona z Rosją powiedział pan o tym wielkim gigantycznym starciu mas wojskowych, a z drugiej strony przecież ta wyprawa Napoleona na na Rosję charakteryzowała się tym, że Napoleon cały czas gonił za swoim przeciwnikiem próbował go dopaść próbował jakoś bitwę stoczyć, a to się przez długi czas nie udawało, gdyż Rosjanie przyjęli no chyba jedną z synem słusznie najróżniejszych strategii wobec przeważających sił wroga, bo chyba ponad 400 000 żołnierzy przekraczało granicę rosyjską Alexander pierwszy dysponował 3 armiami, które liczyły około 200 000 żołnierzy, więc Rosjanie po prostu czekali w głąb swojego kraju co zresztą funk House lewicy zauważył też opisał tu fragment, że była to jedyna szansa na pokonanie wroga, gdyż imperium rosyjskie tak duże, że można się w nim bawić się w chowanego wrogą armią fakt ten musi być podstawą obrony przed liczniejszym wrogiem inaczej rzecz ujmując nie zmierzona Rosja pozwalała na krańcowy osłabienie nieprzyjacielskich sił zbrojnych w 100 milowym w odwrocie najwyższy, więc mądrości nie mogłaby wymyślić żadnego planu wojny lepszego niż ten, który Rosjanie nieumyślnie zastosowali obserwował także funk House widz bitwę pod Berezyną i obserwacje z tamtych chwil zawarł w liście do swojej żony i pisał tak jeśli moje uczucia nie były utwardzone walce to doprowadziłoby mnie to do szaleństwa mimo to minie wiele lat, zanim będę mógł wspominać się co widziałem bez uczucia przerażającego dreszczu wiemy jak ten odwrót oczywiście na Polona wyglądał jak niewielu dotarło z powrotem do swoich domów wspomniał pan panie profesorze o tej bitwie pod obywatelom Klaus widz brał w niej udział w ogóle 1800 czternastym roku został przywrócony do armii pruskiej, a potem, kiedy już ta epoka wojen napoleońskich dobiegła końca został dyrektorem Akademii wojskowej poświęca się pracy naukowej on w ogóle był bardzo płodnym pisarzem prawda pisał polemiki rozmaite toczył drukował, czyli już tak powiem eksponował swoją wiedzę na zewnątrz tak on był rzeczywiście bardzo bardzo taki przelew jak mówią Anglosasi mnie my używamy terminu płodnym pisał dużo przy czym to były mniejsze rzeczy w tamtym czasie dopiero mnie pan największa powstała właśnie już po jego twierdzi jego po jego śmierci do tego możemy przejść później natomiast rzeczywiście to było dosyć zaskakujące, ponieważ Alexander pierwszy mógł spokojnie podjąć podjąć obrony Rosji znacznie wcześniej 200 000 naprzeciw 400 to i tak mało wiemy, że mu, jeżeli chodzi o do relacji pomiędzy takim obroną to obrona może być 3 nawet 4× mniej liczna i skutecznie stawić, bo od siebie, bo prowadzi innego typu operacją natomiast, że dziś armia rosyjska była bardzo słabo przygotowana, żeby podjąć wyzwanie, jaką cenę była grą Army napoleońska w związku z tym nie przyjęli to też liście jako, jaką strategię wydawał jedno służą w naszym wycofywanie się do podania do rozciągnięcia rozciągnięcia na ogromnej ogromnej przestrzeni to przewaga Rosjan oni o tym wiedzieli rozciągnięcia tej wielkiej Armin francuskiej dopiero zaczęli nękać inne dni po tym, jak Apple doszedł do Moskwy zdobył właśnie zdobył się do morskim i zaczął się później pod naporem tego tego przypływu klubu od morza nie był przypływ morza, czyli tej armii rosyjskim dla konsultowała swoje na swoje oddziały i aktywność przy czym chciałby, że w międzyczasie armia francuska była bardzo silnie nękana przez bardzo sprawne aktywne oddziały kozackie na tej podstawie zresztą powstała słynna teoria jak wojny partyzanckiej Dawidowi takiego oficera rosyjskiego ludowości działań kozackim, które rwały linie zaopatrzenia linii innym komunikacji nie armii francuskiej przecinały niszczyły, bo obniża morale także armii francuskiej klasie bardzo źle czuła tym drugim takim tajemniczym my nieodgadniony ogromny na terytorium Rosji i rzeczywiście no i Borodino i Berezy nam i wszystko co się działo w czasie odwrotu NATO to było to, bo też dla dane dla klas z ulica wielka lekcja, jeżeli chodzi o strategii żeli chodzi o bitwę właśnie stąd wzięła m.in. ta nie, bo stwierdzenie że, że wybito je należy siły wroga zniszczyć nie tylko pokonać, ale zniszczyć zniszczyć to znaczy również się nie dać szansę ucieczki od widział to co się działo zarówno pod jeną, gdzie Jenny o wiele liczniejsza armia posadzka uczyła się do ucieczki Francuzi in bezlitośnie dziesiątkowały to co się działo później w czasie wyprawy napoleońskiej przeciwko Rosji kiedyś tak pani redaktor podkreśliła w czasie odwrotu, a armia francuska lepiej poniosła największe straty i teraz mamy rzeczywiście już już czas żywica uformowanego de oficera w pod Watrą już wyższe Randy, bo od 800 dziesiątym roku dostaje rangę majora dzięki czemu możemy wziąć ślub nareszcie ze swoją ukochaną Marią, na którą czekał dobrych parę lat, ponieważ matka nie zgadzała się na to, żeby ona wyszła za takiego setkę pętelkę, jakby my w tej chwili staropolskim języku wydawał się jej znacznie poniżej stanu poniżej poziomu i Turcji ona rzeczywiście wybitnej rodziny hrabiowskiej mnie o świetnych koneksjach na skalę europejską jak wiemy o jej dziadkiem był słynnym minister skarbu w uczcie króla Augusta trzeciego tutaj w Polsce and Bridge jego pałac bez AdBlue wykorzystywany później w okresie międzywojennym przez polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych przy Wierzbowej tam mieściła siedziba siedzibami ministerstw spraw zagranicznych ona sama zresztą Maria byli przywożą nam Fon Klaus witam urodziła się właśnie tutaj w Warszawie jej ciotką była bardzo znana także w naszej historii mnie Maria Amalia brylował w formacie niż chował wyszła za księcia Jerzego mnicha przeniosła się do Dukli, gdzie przedwcześnie zmarła niestety nie prowadzą tam żyło aktywność taką, którą miejscowi doceniali czy doceniają do dzisiaj piękny sarkofag w marmurze laba się jest w kościele jeden z kościołów w długi prawdziwe dzieło sztuki, ale są pewne powiązania pomiędzy pomiędzy inne Klaus widzę, a polską on poświęcił zresztą pewne tak interesujące dla nas Polaków partie w swoim dziele o Polsce, ponieważ one są dosyć przykre dla takiej czy tak bardzo prawdziwe zaznacza, że nie chcę niczego złego powiedzieć o narodzie polskim, dlatego że miał pewne rozeznanie poprzez właśnie żony kontakty w Wielkopolsce na Śląsku i teraz wracając do pani proszę zatem w Grecji, ale dałem się dosyć interesujące być może dla polskiego odbiorcę wracamy do do Berlina on obejmuje tę Akademią, która była właśnie problem jego strona już po doświadczeniach zarówno teoretycznych bądź dużo pisał już wcześniej tak pani tak, zanim został komendantem Akademii wojskowej jest polemizować z różnymi innymi politykami tamtego czasu, dlatego że wojna na polu wojny napoleońskie to co było to było nieprawdopodobne doświadczenie w związku z tym mamy w tamtym czasie wysyp wysyp różnych dzieł z dziedziny teorii wojny czy stratę i obejmuje tę DT tego, kto Komenda, który tak można powiedzieć przy czym warto zaznaczyć nie prowadzi zajęć nie prowadzi wykładów mimo tego, że uchodzi w tamtym czasie już za kogoś bardzo bardzo wybitnego, jeżeli chodzi o teorii historii wojen teorie strategii nie prowadzi zajęć tylko opracuje nową naukowe plus oczywiście wyższe czuje tej, kiedy Akademi zapewniający ciągłość jej funkcjonowania tak tak właśnie jest teraz rozmawiamy o samym dziele tym Opus magnum na Fon klauzul lica wspomniał pan małżonkę Marię młodzi bardzo się kochali Maria była w stanie czekać długo na awans swojego przyszłego małżonka, ale też funk House widz bardzo dobrze wybrał sobie żonę, bo to dzięki Mary, która zresztą była kobietą wykształconą to dzieło kał lewica po jego śmierci w 18003002. roku zostało wydrukowane najpierw pytam o inspirację, skąd czerpał na tym się wzorował, kto był dla niego dla funk House lewica właśnie inspirujące, bo spotykam się ze stwierdzeniem, że sporo miał wspólnego z marcowe Eli, że jego prace były takie zapłaty mające dla generała myślę, że jeżeli chodzi o Makarego to ta inspiracja brała się bardziej ze sfery odnosiła się to jest bardzo istotne, dlatego że von Klaus widz staje także z tego jest znanym chodzi o relację polityka wojna natomiast na poziomie strategii na poziomie taktyki Baka byli jego sztuka wojny znamion nieźle inny, bo przecież nauczą tego w ramach wykładu wstęp do studiów medycznych to, że zdecydowanie muzeum tam niczego dobrego zdaniami całą pewnością już klauzuli niczego nie mógł znaleźć, ponieważ się wojny napoleońskie, które przed kim inspirował jako wampir jako doświadczenie były zupełnie innymi wojnami niż te, które były toczone wczasach w czasach Machiavellego to znaczy to jednak długo Condo pierw, któremu się zresztą pewny Machiavelli bardzo sprzeciwiał bardzo krytyczny wobec tej praktyki wynajmu rządu ani armia musi być narodowa ten odmówił to ma być Obywatelska, dlatego że chodziło właściwie jeszcze narodów na Półwyspie Apenińskim wtedy nie byłyby Księstwa wiadomo chodziło o armię Obywatelską milicję Obywatelską nawet jak on to określą, ale własna narodowa to znaczy nie nie z zaciągu zewnętrznego to rzeczywiście pojawiło się dopiero od przełomu od ulicy francuskiej o tym pisze poprzednik ją z niego również czerpie sporą poprzednik inne Napoleona Jacques de Liberté tak cudowne dziecko francuskiej myśli strategicznej z drugiej połowy, gdy osiemnastego wieku, jeżeli ktoś bliski i geofony Klaus lewicowy i jest taki, którego jak on cloud widz nie mógłby czerpać czerpał z całą pewnością będą odnajdujemy na kartach jego działań to właśnie Jacques de Ribery, który rząd publikuje tysiące 800 siedemdziesiątym dziewiąty roku świetne zasadnym zasady dochody taktyki wojennej taktyki, bo to było niedoszacowanie, bo to było za wyższy poziom niż tylko gdy taktyk także jednak jednak wydaje się, że data inspiracja, o których pani doktor mówi ana razie wszystkim doświadczenia empirycznego doświadczenia kontaktu z naj większymi wojnami, jeżeli chodzi o rozległości mnie przestrzenną, jeżeli chodzi o udział masy żywej, jeżeli chodzi one o wielkość bite, jeżeli chodzi o zaangażowanie sprzętów państw wszystkiego tego co narody mogły przeznaczyć na potrzeby boje, które brały udział to wojny napoleońskie były takim taką kulminacją właściwie można powiedzieć, że wojna w historii Europy osiąga od Napoleona wysokość przelotową to tak bardzo niedobrze, dlatego że na tym poziomie na tej wysokości przelotowej dlatego osiągnęła wojna w dziejach Europy będzie się toczyć będzie się pojawiać ciemne aż do połowy dwudziestego wieku mam na drugą wojnę światową, która była właśnie taką taką niedbale lewicowcy oko także, jeżeli chodzi o doświadczeniu uważam Rze, że to jednak przed takim doświadczeniu wojna Polski, a nawet czasem się śmieję, że najpierw był Bóg wojny ten dostarczył materiału materiału materiału empirycznego, a później przyszedł ty wielki kompozytor, który który, który stworzył stworzył wielkie dzieło, jakby tylko odwrotnie niż się w niż to jest dzieje np. właśnie w muzyce, że mamy najpierw fantastyczną partytura później wykonanie to było Groty były fantastyczne wykonanie Bóg wojny Napoleon wojny napoleońskie i później, gdy przychodzi ktoś, kto na na na poziomie odpowiadającym wielkości Napoleona i tych wojen tworzy dzieło, które jest taką syntezą tamtego czasu zaciąży to trochę de w tych momentach, o których pani wspomina wcześniej mam wszystkim myśli to przeświadczeniem, że właśnie wojna to jest tym zdarzeniem zderzeniem zderzeniem tych tych nie tych wielkości tych dużej wielkości, które mają się im dr struktury, które mają rozstrzyga to zderzenie pomiędzy nimi maksymalny wiek wielkość ma rozstrzygać o o wyniku wojny on później on później on opóźnione, a troszeczkę modyfikuje także, jeżeli chodzi o inspirację uważam że, owszem, on był erudytą dużo pisał dużo czytał inny drugiego ale, ale to bezpośrednie i takie bardzo biologicznym można powiedzieć takie bardzo psychiczne doświadczenie, bo od dziecka po oddziałuje na wyobraźnię dziecka na jego emocje na jego wrażliwość to później przechodzi on później podnosi do tak wysoki teorii, bo on jest wychowankiem oświecenia nie studiuje będą właśnie w garnizonie tam w jednym z garnizonów wzdłuż granicy Prusko francuskiej studiuje namiętnie Kanta przecież, gdy także to jest jedna z migracją, których waga czy w sensie intelektualnym Kongo rozwija prawda no teraz porozmawiajmy o samej wojnie zaczną definicji, którą funk House widz nam podaje nie wdając się od razu ciężkie publicystyczne określenia wojny zatrzymajmy się na postaci pierwiastka owej na pojedynku wojna nie jest niczym innym jak rozszerzonym pojedynkiem zamiast zaś traktować jako całość niezliczoną ilość pojedynków, jakie składa wojna wyobraźmy sobie lepiej 2 zapaśników każdy z nich stara się przeciwnika zmusić przemocą fizyczną do spełnienia swojej woli, a najbliższym jego celem powalić przeciwnika i uczynić go przez to niezdolnym do stawiania dalszego oporu wojna jest, więc aktem przemocy mającym na celu zmuszenie przeciwnika do spełnienia naszej woli można byłoby zaryzykować stwierdzenie, że świetna definicja panie profesorze tak świetna definicja najlepsza z możliwych w najmniejszym stopniu się nie zdezaktualizowała nie zestarzała dny można powiedzieć, że te to myślenie ta definicja była tyle głowy nie dym prezydenta Rosji Putina, kiedy 24lutego nad ranem deklarował wojną o pracę specjalną jak twierdził, ale wojną taką właśnie klasy widzewską le przeciwko Ukrainie wojny po co po to, żeby zmusić Ukrainą do spełnienia naszej woli czyli co by nas aplikacja neutralizacja Ukrainy, a klasyczne myślenie każdy Lisowski, jeżeli chodzi on rozumienie rozumienie wojny z tym że, gdy w tutaj Putin nie doczytał do końca, gdy pewne tej definicji wojny, którą pani rozpoczęła, dlatego że też dokładnie, tak więc akt przemocy, którym ma zmusić rzecznika do spełnienia się woli, ale oni dzieli na 3 części składowe dalsza część definicji, o czym, o czym wiemy to znaczy, bo co znaczy wojna to po pierwsze to jest pokonać siły zbrojne przeciwnika po drugie, zająć terytorium, a po trzecie odebrać narodowi wolę oporu myślę o o tym, że można odwrócić się rozstrzygnięcie wojenne i Putin Rosja być może mu jakiejś mierze może realizować pkt 1 to znaczy robić rzecznika chciał brać się tak nie udaje na szczęście, ale już w pkt 2m trzecim, o czym marzyć nie jest tak nie będzie w stanie zająć terytorium, a zwłaszcza z tego co widzimy pozbawić Ukraińców woli oporu w związku z tym ta wojną od początku będzie przesuwał przed Rosją przegramy niezależnie od tego, że ona może od nich militarne zwycięstwo, ale ostatecznie ona nie może tej wojny wygra, dlatego że Rosjanie nie oszacowali nie docenili nie do myśleli tych 2 pozostałych ne elementów definicji dla lewackiej wojny, ale przede wszystkim nie doczytali inny Rosjanie czytałam tego co jest pierwszym ostrzeżeniem von Klaus lewica przed wojną pierwszym takim wielkim marzeniem, które jest z reguły generowane przez większość tych, którzy wolą rozpoczynają poczynają dotyczy on na kartach swojego dzieła w części wstępnej pisze, iż pierwszym najważniejszym decydującym sądy, jaki wydać powinien mąż stanu i Bud jest uświadomienie sobie czy zamierzoną wojnę trafnie przewiduje też może uważają za coś takiego albo czy też nie pragnie uczynić czymś takim czy wojna z natury danych okoliczności stać się nie może czy Bonda natury danej okoliczności tak się nie może, bo powtarzać w innym miejscu, że żadna wojna nie wybuchła prze by nie mogłaby wybuchnąć, gdyby ludzie myśleli racjonalnie, gdyby zachowali się rozumnie także tutaj myślę zgodzimy się pani redaktor Szanowni Państwo że, że parę refleksji na temat na temat wojny definicja inny, że i to co wokół to jest absolutnie po dziś dzień niesłychanie podział zachowuje pełną aktualny pełno ważności to propos tego czy pan profesor mówi od razu dopytam o najsłynniejsze stanie klauzul wice, które weszło do obrotu publicystycznego trochę taki wyrwane z kontekstu, więc poprosiłabym także o komentarz wszyscy słyszeliśmy te słowa kiedyś wojna jest kontynuacją polityki prowadzono jedynie za pomocą innych środków na jeszcze wojna jest kontynuacją polityki prowadzono jedynie za pomocą innych środków, o co Klaus widzowi w tym zdaniu chodziło o ty to jest to jest bardzo natrudzić brzemienne w możliwie interpretacje, bo on bardzo często posługi posługuje się takimi oświecenia owymi formami, które tak jak pani redaktor mówi bardzo często wyjmuje się kontekst trybunę efektownie brzmią natomiast nie do końca bardzo nie rzadko się nie do końca ludzie staram się do końca przemyśleć domyśleć co co poeta w danym momencie książę tamtego dnia na myśli w ten sposób piszącym, a więc przed kim przede wszystkim miał na myśli to, że wojna jest dziełem polityki to znaczy, że Rze, że to, że to politycy nie od początku do końca decydują o tym kiedy tę wojnę wydać następnie mają powinni im czuwać nad biegiem Kali prowadzi format jej kształt także podjął decyzję o jej zakończeniu w jakim momencie należy ją zakończyć nawet nie dochodu do pierwotnie założonych celów, owszem, ma ona swoją odrębną gramatykę, czyli to jest to czym zajmuje się generalicja wojsko dowódcy strategia prawda natomiast cały czas podlega kontroli nadrzędności czynnika politycznego to jest ta niestety zastała myśli, bo nie może się urwać polityce politykom spod kontroli dlatego przeciwne było to co się stało w by w pierwszej połowie dwudziestego wieku w Niemczech przecież, żeby wychowane od wychowane, bo jedno i wojskowi wojsko całe myślenie od kwot od ostatniej dekady piętnastego wieku długa lewica, ale pewny Erich ludem dorsz publikuje na pół lat trzydziestych to świetny generał zaczął za to pierwszej wojnie światowej, ale później co się z nim stało przecież w 1923 roku jest u boku Hitlera próbuje dokonać tego nieudanego puczu w Monachium i pisze tą książkę DM wojna totalna odwracam to co, o czym mówi, o czym mówi Klaus ze co znaczy nadrzędność wojny na te polityką to wojna to wojsko ma decydować ma wyznaczać ma domagać od polityki w realizacji wszystkiego tego co potrzeba żeby, żeby można było prowadzić wojnę totalną wojnę na na wyniszczenie angażującą wszystkie zasoby nie niedający żadnych granic to będą fatalnie skończyło UKS lewica jest czy są podzielone należycie to znaczy na nogach, a nie na głowie jak budo ludem dorsz i i jego otoczenie to znaczy Heather itd. to jest mój przecież odbiciem tych składników tych składników tej relacji pomiędzy polityką, a wojną jest nieco więcej, bo nie wasz tutaj wchodzi w grę obok zaraz wkrada się także bardzo dobre znane pojęcie takiej dziwnej Trójcy dziwnej Trójcy, która nam, która wyznacza teorię wojny Tallina trójca to z 1 strony właśnie wielkie namiętności narodowe emocje, które za, które stoją za wojną czy w powodują raczej 11, który powoduje wydział ten TEN-T atmosferę wojny w generują atmosferę wojny, bo dla żołnierzy albo chcą naród popiera, bo nie ma tak jak tak jak pod jeną, a ryczałt od, których wyszliśmy Francuzi byli w tym nastroju bojowym ponieważ, ponieważ niosło pewne idee liderem francuskiej po stronie pruskiej nic z tych rzeczy za tę wkłada pękła tak taka formalność administracja, a po drugie jest tam rzeczywiście ten element czysto wojskowe, więc dowód strategia wyszkolenie, jaka armia do patrzenie jest ten nadrzędny czynnik politycznym, który ma one no jednak temperować kierować tempem raczej kierować tym drugim ten prowadzi do pierwszej wiemy, że czasem jest odwrotnie to ważny polityka staje się tym czynnikiem, który źle wojnę prowadzi, który jest nakłada też wojnę w dalszym ciągiem polityki prawda, a więc zła polityka oraz innych środków przy pomocy innych środków tak, a więc polityka od DT imperialistyczną polityki nacjonalistycznej byliśmy jesteśmy świadkami byli świadkami w ostatnich 2 latach czy więcej wielu wojen oczywiście były dysponowane przez politykę, ale przez niemądrą głupią grabież tą politykiem ne interaktywną do co prowadziło do fatalnych skutków to było takie to antyk dla Lewandowskiego tak inaczej nie zmieniało bliżej istoty tak polityka jest zawsze zawsze jest jest czy wojnę zawsze dziełem polityk od początku do końca to teraz na koniec panie profesorze rozmawiamy mamy jeszcze kilka minut o strategii i taktyce jedno zdanie z klauzuli ca rzecz jasna strategii wszystko jest proste, lecz nie jest łatwe co książę strategów mówi nam o strategii i o taktyce, a pani redaktor grafik cytaty kochane moje cytaty one są wspaniałe ona dotyczy najcelniej oddają odejdą oddają biją myślenie myślenie von Plauen całą wojnę o strategii i to często powtarzam studentom ne strategii jest nic nie czyni wszystko proste lecznicy złote to jest taka też praw oraz być może tego jestem pewien UE zdania słynnego Napoleona ne Napoleon nie był autorem żadnych dzieł tylko wydawał rozkazy czasem tak zapisywano z jego takich głośnych refleksji i dni, ale sam nie było tam żadnego żadnych prac na temat wojny, ale jednak takich z jego znanych zdanie nic strategia rzecz prosta wszystko jest sprawą wykonania prawda, czyli na poziomie wykonania zaczyna się problem łodzie w tym słynnym karcie na wojnie łącznie z mgłą wojny także nie z to jest tak jak jak jak Pani Senator mógł z tym, że rzecz ciekawa ten wielki Książe książę strategów sam chętnie używam tego terminu, ponieważ nikt nikogo innego przed nim ani pani nie było nie ma specjalnie naczynie autor specjalnie udany definicji samej definicji strategii, którą po prostu uważa za naukę o użyciu bite dla celów wojny nie jest specjalnie jakoś tak uważam, że uda nam definicja bardziej interesuje mam wrażenie poprzedniego dzięki jego własnemu doświadczeniu bitwa ją bardzo dobrze definiuje oddaje nastrój miasto jest interesujące, jeżeli chodzi ją w odniesieniu do strategii tom to tylko to on bardzo za z składniki wojny czy składniki strategii to bardzo interesująca rzecz, bo np. mówi o składnikach atmosfery wojny, które wspólnie stają się także częścią składnikami i strat dziennikami strategii mówi np. że to ważne w wojnie w strategii to po pierwsze, odwaga, ponieważ wojna jest wino niebezpieczeństw po drugie, trwałość męstwo, ponieważ wojna dziedziną wysiłku fizycznego cierpienia po trzecie jest ciekawym dla handlarzy dziećmi w UE subtelny przenikliwy rozum mówi wojskowy żołnierz ne w subtelny przenikliwy rozum i wreszcie taki, który może mówić prawdę trafnie osądzić się bowiem wojnę dziedziną niepewności po czwarte trafność spojrzenia przytomności stanie umysłu tam jest przebój doktryny ten termin kurde, rzut oka on sam czas był popularnym w pracach teoretyków wojskowych rzut oka to jest to taki moment, kiedy w związku z wojny królestwem niepewności w przypadku i jeżeli umysł duch człowieka ma przeżyć tę nieustającą bitwę to niezbędne jest właśnie taka właściwość która, która pozwala mu właśnie dla największych ciemnościach niepewności zamieszaniu wyłowić tę prawdę osądzić i podjąć właściwą decyzję to są elementy które, jeżeli zbiegają się w 1 człowieku one wszystkie 4 to czynią z tego człowieka mówimy wojskowym geniuszem wojskowym biedy można powiedzieć, że to już jest geniusze także bardzo powiedzieć, że przy okazji, że von Klaus widz nie był entuzjastą to zadziwiające, bo przecież mówimy o tym zasłużenie uchodzi za najwybitniejszego teoretyka wojny teoretyka strategii w dziejach nie tej jak dziedzinie działalności ludzkiej jak nazywam, że jest tym kim był kant dla filozofii czy Bach dla muzyki karcianych jest epoką oświecenia my on nie był socjalne entuzjastą wojny, ale wojny dać teorii wojny tory wolni rozumiany jako nauka pozytywna, dlatego że ta wojna on mówił rozlega się we wszystkich kierunkach w związku z tym niemożliwe jest ją zamknąć w ciasnych granicach naukowej syntezy dlatego też, jeżeli teoria wtedy to jedynie taka, która jest rozważaniem, która czyni człowieka mądrym, która przygotowuje, gdy dowódcę od strony intelektualnej na czas wojny konfliktu ale kiedy już konflikt się zaczyna, kiedy dowódca chodzi o atmosferę wojny to musi o tym zapomnieć musi być mądry tym co się w czasie nauczył, ale żadna teoria nie daje gotowych rozwiązań i dlatego też dlatego też inne te elementy strategii także materialne oprócz wyszkolenia przewagi liczebnej duchu odwaga wytrwałość jest cały szereg rzeczy, o które mieszczą się w tym widziałbym tej treści strategii, bo sama definicja mówiłem wcześniej nie jest nadmiernie fascynująca one dają przewagę tym, którzy dobrze potrafią opanować te czynniki strategię czy zmienia te czynniki wojny natomiast wracają do pani tego podstawowego wyjściowego pytania nie pani redaktor to oczywiście ta sama definicja niespecjalnie zadowalające, ale to co jest wokół niej to objaśnia jego teorii wojny do strategii to nieprawdopodobnie bogatej zachowuje naprawdę jakimiś małe banki powiedziałbym może z rzeczami, gdzie się wielką aktualność można mówić znaczy mgła wojny dzisiaj ci to coś co jeszcze ma sens przy tym rozpoznanie, jakie mamy przy tym środka elektrycznego zwiadu i właśnie wszystko widzimy Brada drony latają damy czy może mówić o mgle wojny, ale tarcia najbardziej to jest to, o czym pani redaktor mówiła do czego zwanym świętym cytatem by w strategii wojnie, a w tabeli wszystko jest prosta inżyniera łatwe dlaczego, bo tarciem, dlaczego tarcze, bo także przypadek, bo jak mówi pomyślał widz żadna inna aktywność lekka nie jest takiej styczności przypadki jak właśnie wojna to jeszcze propos tego jak bardzo tezy Klonowica są aktualne, bo mamy jeszcze 23 minutki zwróciła uwagę czytając klauzuli ca w związku oczywiście z tą straszną wojną, która ma miejsce za naszą wschodnią granicą na jedną z tez brzmi ona tak państwo, które nie jest w stanie bronić samo nie powinno liczyć również na pomoc z zewnątrz choćby na papierze miał potężnych sojuszników tak sobie pomyślałam że, gdyby nie ta heroiczna obrona Ukraińców, którzy pokazali, że Rosjanie nie są w stanie wykonać błyskawicznego uderzenia powalić ich na kolana to myślę też, że ta pomoc świata Zachodniego byłaby dużo mniejsza nie tak ochoczo wniosą takie wrażenie, że świat Zachodu ruszył z całym impetem do pomocy wtedy, kiedy okazało się, że Ukraina ustała, że daje radę, że potrafi bronić sama jak pan myśli panie prof. Noto dla bardzo trafne spostrzeżenie bardzo trafne widziałby zastosowanie tej myśli lewica do tego co widzimy po drugiej stronie całą pewnością, gdyby Ukraińcy oddali Paulem, dlaczego za tak letnio odniósł się do zajęcia Krymu przez Rosję, owszem, nigdy tego nie uznaliśmy spoza prawa Międzynarodowego, ale tam nie został oddany ani 1 strzał w obronie Krymu to sam Brzeziński mówił my Polacy wiemy, że własnej ojczyzny z tego terytorium od broni się za cenę krwi mówił to Ukraińcom ja też to kilka dni powtarzam w tej chwili Ukraińcy walczą nadzwyczaj dzielnie fantastycznej rzeczywiście jest także widzą to wszystko cały zachód, gdy stara się pomóc w tym mężnie obrońcom swojej ojczyzny i jednocześnie także, każąc bardzo wiedział tak surowe jak do tej pory takich sankcji, lecz nawet takie sankcje nawet na Koreę północną jest nałożony jak nam Rosję w tej chwili, próbując wesprzeć także w ten sposób nie Ukrainę w tej wojnie, która rzeczywiście bardzo Klaudia Lisowska i nawet to dane, które pani redaktor tej chwili przywołała bardzo ma dużo się w tej chwili mamy trochę inną sytuację, dlatego że weszliśmy czasu nie takich lepszych sojuszy lepszych przymierzy notuje salda ca działa cały szereg innych czynników, na które nie mamy dzisiaj, gdy możliwości, żeby udanie się odniesiemy, jeżeli chodzi o trwałość wielkości użyto mogliby także na zewnątrz poprzez działania, gdyby auto teoria ale, ale Ukraina z całą pewnością dostaje tej prawdy pisowskiej wojnie wsparcie przy, bo ona sama miałam takiego potencjału, żeby zbyt długo toczyć mężnie, owszem, Napoleon mówił, że Napoleon płonął las Lewis mówią raczej Napoleon to jeszcze bardziej radykalnym mu wojna wynik, bo nie to 34 prawa moralne Che 14 da to jest wielkość materialne myślę, że lekką przesadą, ale u upraw lewica mamy liczne odniesienia do wartości moralne mnie zarówno narodu ducha narodu jak duch armii i to bardzo wychodzi, jeżeli wszystko widzimy to my z zewnątrz no nie możemy czekać prawda także dla Ewy jeszcze raz to jeszcze tylko, żeby razem z klauzul widz sam dokonać jego żywota to powiem, że zmarł w 18003001. roku we Wrocławiu w czasie epidemii cholery był słabego zdrowia choroba w połączeniu z załamaniem nerwowym uśmierciła go dosłownie w ciągu kilku godzin to Opus magnum przypominam o wojnie zostało wydane przez małżonkę Marię rok później panie profesorze bardzo dziękuję za rozmowę prof. Roman Kuźniar kierownik katedry studiów strategicznych i bezpieczeństwa Międzynarodowego wydział nauk politycznych studiów międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego był moim państwa gościem dziękuję dziękuję pani redaktor za wspaniałą okazję, którą pani stworzyła dla urzędu dyskusją von Claudia dziękuję raz jeszcze państwu dziękuję za wspólnie spędzony czas oczywiście zapraszam na audycję sprawy różne już za tydzień w każdą niedzielę tuż po dziewiętnastej do usłyszenia Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: SPRAWY RÓŻNE

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Wszystkie audycje, kiedy chcesz! Teraz TOK FM Premium 30% taniej: podcastowe produkcje oryginalne, Radio TOK FM bez reklam i podcasty z audycji. Nie zwlekaj, słuchaj wygodniej!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA