REKLAMA

"Zbliża się największy kryzys w branży budowlanej"

EKG - Ekonomia, Kapitał, Gospodarka
Data emisji:
2022-03-28 09:00
Prowadzący:
Czas trwania:
13:26 min.
Udostępnij:

O rynku pracy w branży budowlanej, cenach surowców, cenach usług budowlanych i cenach mieszkań mówił Dariusz Blocher, dyrektor Grupy Ferrovial na Europę

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
ekonomia kapitał gospodarka i jest dziewiąta 5 to jest magazyn EKG Maciej Głogowski dzień dobra dziś naszym gościem jest pan Dariusz Blocher dyrektor grupy Ferrovial zna Europa, czyli będziemy mówić o budownictwie, żeby była jasność dzień dobry dzień dobry państwu braki możliwości prowadzenia działalności na budowach czy czystym mamy w tej chwili do czynienia do czynienia mamy z was na jej większym o zbliżającym się kryzysem branży budowlanej, któremu to obraża się Rozwiń » mierzyła w ostatnich 20 latach jeszcze jest na dodatek trudno przewidzieć konsekwencje tego co się będzie wyrażało wyda Rze co się wydarzy w przyszłości, bo rosnące ceny materiałów i to dramatycznie dwu trzykrotnie brak tych materiałów brak możliwości zakontraktowania dostaw naj przede wszystkim bardzo duży odpływ pracowników ukraińskich, których w Polsce mamy około 380 000 mieliśmy 380 000 w branży budowlanej szacujemy, że 30% wróciło do swojego kraju, aby bronić się, bo przed inwazją rosyjską, więc stoimy u progu bardzo poważnego kryzysu uważa Bumar, a co się kryje pod sformułowaniem kryzys w branży budowlanej, zwłaszcza jeśli mówi pan na skalę niewidzianą od 20 lat ja ja rozumiem dokładnie to, o czym pan wspomniał, czyli ceny materiałów brak materiałów odpływ pracowników, ale co się kryje pod tym stwierdzeniem kryzys to znaczy co będzie się działo nie będziecie budować i tyle mamy kilka obszarów tych problemów, które nam się szykują krótkoterminowej średnio długoterminowych, jeżeli chodzi o krótkoterminowe wiele firm od począwszy od najmniejszych dostawców podwykonawców po największe firmy nie będzie w stanie zrealizować swoich zleceń, a wyznaczonym czasie, a ani wyznaczonym budżecie i prawdopodobnie doprowadzi to do gigantycznych strat strata całej branży, bo przypomnę, że branża to jest prawie 1 300 000 pracowników 220 000 podmiotów, a średnia rentowność 4%, więc jeżeli pensje rosną nam 1012% materiały o 100200300% no to możemy założyć jak będzie wyglądała krótkoterminowa sytuacja branży, czyli opóźnienia na kontraktach nie wszędzie oczywiście nie w każdej firmie, a i duże straty natomiast, jeżeli chodzi o tą średnią długą dłuższą perspektywę to raczej ona kształtuje się też się niekorzystnie dla branży, gdyż inwestorzy, zwłaszcza prywatni wstrzymują inwestycje bez też inwestorze publicznie również nie rozpoczynają na taką skalę inwestycji ze względu na brak zaakceptowanych planów dla modny pan odbudowy, ale środków unijnych, ale też taką niepewność związaną z kosztami, dlatego że dzisiaj, a jeżeli mielibyśmy coś zakontraktować to jest to Niewiem 50% droższe niż było jeszcze 23 miesiące temu, a to oznacza, że inwestorzy po prostu nicią czy dana inwestycja ma sens, więc te sygnały dla branży płynące są no tak niedobre przede wszystkim będziemy walczyć o to, żeby ta branża generalnie nie upadło dopiero później o to jak na jakich zasadach w jaki sposób podzielić się, a tymi kosztami czytamy odpowiedzialnością między wszystkie strony procesu budowlanego, a ja niestety obawiałem się, że pan zmierza do wypowiedzenia tego słowa, które w tej chwili padło, czyli upadki w branży budowlanej, które firmy nie pytam o nazwę, ale w tym łańcuchu firm potrzebnych do realizacji projektów budowlanych, która uważa pan są wystawione na w tej chwili największe ryzyko ich w najwyższym stopniu największym zagrożone upadłością generalnie wszyscy uczestnicy tego procesu począwszy od najmniejszych firm podwykonawczych, które bazowały głównie na pracownika z Ukrainy to było 30% wszystkich pracowników robotników w branży budowlanej tam nastąpił duży odpływ te firmy bardzo szybko zrywają kontrakty z większymi podwykonawcami ci więksi generalnymi wykonawcami, gdyż swoich umowach nie miały zabezpieczyć wydawały zabezpieczeń dla dużych firm, więc to jest taka pierwsza reakcja, ale też nie będą w stanie składać oferty nie będą mogły wykonywać tych prac ze względu na brak pracowników, jeżeli chodzi o duże firmy to generalni wykonawcy pracowali na marżach z rzędu 34%, jeżeli chodzi o działalność operacyjną tzw EBIT no i teraz przy tym wzroście cen, jeżeli nie będzie konstruktywnego dialogu z zamawiającymi i próby rozwiązania tematów no to będą po kolei ponosimy gigantyczne straty lub składały wnioski o upadłość na pół będzie zależało od tego jak firmy radziły sobie przyszłości, jaką miały poduszkę powietrzną jak były zarządzane na ile zabezpieczyły dostawy materiałów każda firma będzie oceniana inny sposób, a w, gdy mówi pan tych negocjacjach z tymi, którzy zlecają budowę to ma pan myśli partnerów publicznych dla firm, które budują to znaczy firmy budują na zlecenie partnerów publicznych czy ma pan na myśli różnego rodzaju kontrakty także z między partnerami prywatnymi no to dotyczy każdego typu klienta, jeżeli popatrzymy na produkcja budowlano-montażowa w Polsce około 70 może 75% to są klienci publiczni różnego rodzaju czy państwowi samorządowi lub spółki kontrolowane przez skarb państwa 25% indywidualni klienci, z którymi też należy rozmawiać problem tylko polega na tym, że z klientem prywatnym rozmawia się trochę łatwiej dlatego rząd widzi ten końcowy cel nie ma reżimu zamówień publicznych nad sobą i jest w stanie zrozumieć sytuację, kiedy publicznych rozmawia się trudniej rozmowy się już rozpoczęły są bardzo wyraźne sygnały płynące z zamówień Urzędu Zamówień Publicznych jak i Prokuratury Generalnej, że na kanwie zawieranych umów jest taka możliwość, więc teraz tylko jest możliwość by waloryzacji cen ewentualnie wydłużenia kontraktów większego większy waloryzacji do tej pory kontrakt tak się znajdowała decyzja będzie musiała być podjęta niebawem rozumiemy, że dzisiaj minęło dopiero 32 dni od wybuchu konfliktu jeszcze nie wszystko się ani w razie pytań chip przepraszam, bo ten wątek jest szczególnie interesujący wspominał pan o rozmowach z Urzędem Zamówień Publicznych czy czy prokuraturę, ale przecież to co wydarzyło się w tej chwili to jest oczywiście trudno było do przewidzenia nieprzewidywalna sytuacja, bo jak najszybciej wojna w Ukrainie mogła się zakończyć, ale ja pamiętam nasze rozmowy sprzed lat i z ostatnich lat i pan bardzo często jeszcze pracując z samym Budimex wskazywał, że potrzeba pewnej elastyczności jest jednym z najważniejszych wyzwań w sektorze budowlanym, zwłaszcza w relacjach z zamawiającym państwowym, czyli państwa mam na myśli budowę dróg czy tego typu inwestycji to znaczy, że myśmy nie zrobili jak rozumiem lekcji sprzed lat innych problemów które, które pojawiały się w branży budowlanej tych lekcji chyba nie odrabiamy w 100% nigdy na przestrzeni ostatnich 20 lat, chociaż wiele kroków do przodu wykonaliśmy, bo jednak warunki kontraktowe są trochę lepsze niż były pojawiła się waloryzacja, ale ograniczona do 5%, bo wszyscy mówili, że przecież taka sytuacja nie może zaistnieć no minęły 3 lata od wprowadzenia tej zmiany w zamówieniach publicznych w kluczowych umowach z PKP PLK i generalną dyrekcją mamy niespotykany wzrost znacznie większy niż 5 proc, więc w tym zakresie koszenia zamki w Korei kosztów, a w tym zakresie nie odrobiliśmy tej lekcji co jest też istotne na przyszłość no może się wydarzyć na po pierwsze, powinniśmy zakładać, że w branży budowlanej nagle wszystko wróci do normalnej sytuacji, bo tak nie będzie na konsekwencje wojny za zarówno zakończonej sukcesem Ukrainy jak porażką Ukrainy będą bardzo złe dla polskiego budownictwa i nikt już nie wrócimy do takiej sytuacji mało tego w przypadku dobrego zakończenia sytuacji na Ukrainie będzie tam tak duże inwestycje, że być może ten kraj stworzy dla polskich firm budowlanych takie warunki kontraktowe będzie się tam bardziej opłacało pracować niż w naszym kraju, więc dlatego mówię, że stoimy u progu dużego kryzysu przed nami wszystkimi uczestnikami tego procesu stoi wyzwanie jak temu sprostać krótkoterminowo średnio długo ten, gdy mówi pan, że już nie będzie tak samo jak było, a myślę, że warto, żebyśmy sobie w dyskusji nie tylko w budownictwie uświadamiali, że do pewnych spraw nie ma już powrotu mam na myśli nie tylko tak wcale nie górnolotnie, ale bardzo namacalnie rozumiane bezpieczeństwo w naszym regionie w Europie, ale pewnie nie będzie tak jak już było z cenami energii elektrycznej z dostępem do niej do paliw z cenami paliw w ogóle z cenami, a pan mówi o budownictwie to znaczy nie będzie już jak nie będzie taniej nie będzie szybciej tak no na pewno nie będzie pani być może trochę ceny spadną, ale na pewno będzie taniej niż 45 miesięcy temu ze względu na przyspieszoną transformację energetyczną uniezależniania się od Rosji nie wierzę, że Europa wróci do bliskich relacji z tym krajem odbudowa Ukrainy zajmie dziesiątki lat i te materiały, które były importowane, czyli Stal aluminium czy Ruda żelaza pozostaną w tamtym kraju, więc też nie będziemy mieli tych materiałów ze stanu zerwane łańcuchy dostaw, zanim zastąpił innymi kierunkami również tak się wydarzy no nie wrócą wszyscy pracownicy z Ukrainy do Polski, bo będą chcieli odbudowywać swój kraj, więc to my naprawdę przed wieloma wyzwaniami oczywiście przyspieszy taką transformację technologiczną branży budowlanej, bo nie mają pracowników niemających, skąd sprowadzać Białoruś też była miejscem czekając go sprowadzaliśmy pracowników, a teraz nie chcemy tego robić ze względu na solidaryzowanie się sankcjami oficjalnymi czy też nie w związku z najmniej władz białoruskich, a dokładnie, więc i też na samych budowach powstał konflikt pracownicy z Ukrainy nie chcą pracować na tych samych budowach z pracownikami z Białorusi np. pan takie doświadczenia tak zdecydowanie dostajemy firmy takie sygnały, że po prostu no no jest niechęć, bo to jest jednak ciche poparcie wojny między Rosją Ukrainą, ale pan zwraca uwagę nie tylko jak rozumiemy na problemy i zmiany, które nas czekają w kontekście pracowników i braku dostępu do pracowników, z czym przecież w Polsce mierzymy się od lat najczęściej różni przy okazji różnych rozmów z różnymi branżami już w budownictwie na pewno mówimy o tym, że po prostu jest mniej pracowników niż potrzeb i pracy do do wykonania to, o czym pan wspomina przy okazji materiałów to rozumiem z tym też będziemy mieli problem on będzie oznaczał, że ceny będą wyższe i jak rozumiem chce mieć pewność nie mówimy tylko koszcie budowy autostrad dróg, ale także wielkich budynków i tych najmniejszych, które być może sami chcemy na własny użytek budować no Stali jest wykorzystywana w każdym typie budownictwa i dzisiaj nie da się otrzymać wiarygodnej oferty od dostawcy Stali, dlatego że nie jest w stanie w Europie w ogóle wyprodukować, tym bardziej w Polsce, więc będziemy mieli problem z dostępnością, a to nie jest branża, która z dnia na dzień jest w stanie znacznie zwiększyć swoje przychody czy swoje moce wytwórcze paliwo będzie drogi energia będzie droga nie wiemy co z aluminium, bo Rosja była głównym dostawcą aluminium na nasze rynek myślę, że są jeszcze setki albo tysiące elementów, które nie wymieniają dokładnie wtedy jeszcze nie wiemy nawet tak ta sytuacja wpłynie na ich postawę lewica podejmuje pan prognozowania wzrostu kosztów takich ogólnych w budownictwie czy nie to jest niemożliwe dzisiaj, dlatego że mogę powiedzieć na pewno będzie drożej w konsekwencji mieszkania będą droższe wszystko będzie droższe nie umiem powiedzieć to będzie 5% to będzie 50% widzimy, że dzisiaj koszty kluczowych materiałów takich jak Stal, a wszystkie pochodne czy aluminium czy mieć czy półprawd fabryka Katy to jest 130% więcej niż było 2 miesiące temu czy to się utrzyma no mam nadzieję, że nie natomiast na pewno nie wrócił do poziomu sprzed na pewno z grudnia zeszłego roku pan Dariusz Blocher dyrektor grupy Ferrovial na Europę był gościem pierwszej części magazynu EKG dziękuję za rozmowę teraz informacje słyszymy się po informacjach kolejna część EKG będziemy rozmawiać m.in. o kosztach, a tych związanych z dostępem i zakupem paliw energii węgla to wszystko w drugiej części EKG Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: EKG - EKONOMIA, KAPITAŁ, GOSPODARKA

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POSŁUCHAJ RÓWNIEŻ

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Słuchaj wszystkich audycji Radia TOK FM kiedy chcesz i jak chcesz - na stronie internetowej i w aplikacji mobilnej!!

Dostęp Premium

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA