REKLAMA

Jak UE otwierała rynek pracy dla Polaków?

Maciej Zakrocki przedstawia
Data emisji:
2022-03-28 23:40
Prowadzący:
Czas trwania:
34:23 min.
Udostępnij:

Negocjacje w obszarze "Swobodny przepływ osób" rozpoczęły się 26 maja 2000 roku, a ich tymczasowe zamknięcie nastąpiło 21 grudnia 2001 roku. Zgodnie z oczekiwaniami najtrudniejszą kwestią po stronie UE okazało się przyznanie polskim obywatelom prawa do podejmowania pracy w państwach członkowskich UE od dnia uzyskania członkostwa. Co finalnie ustalono?

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
Maciej Zakrocki przedstawia, a teraz się z nami zapowiadany pan Jan Truszczyński i przede wszystkim właśnie w naszym kontekście warto przypomnieć negocjator polskiego członkostwa w unii europejskiej, ale też nasz ambasador w Brukseli dobry wieczór dobry wieczór powiedzmy może tak też, żeby przy okazji upamiętnić pana Jana Kułakowskiego, który przed panem był głównym negocjatorem ładnych parę lat tak no właśnie, a mówi o tym m.in. dlatego, bo negocjacje dotyczące Rozwiń » obszaru negocjacyjnego swobodny przepływ osób właśnie jeszcze rozpoczął poprzedni rząd i poprzedni negocjator on się dokładnie sprawdziłem datę i zaczęły 26maja roku 2000, ale zamykano no, kiedy już zaraz negocjacje odpowiadał kolejny rząd, bo to jest 21grudnia 2001 to tak dla dla porządku może tylko by na w takim razie poprosił pana tak taki opis, czego dotyczy ta jedna z największych wartości Unii Europejskiej na swobodny przepływ osób nam się kojarzy się podróżuje bez granic, ale też znacznie więcej nie to jest prawo podejmowania pracy na terytorium całej Unii Europejskiej to jest ma zunifikować nie przepisów w państwie wszyscy przystępujący do Unii rzecz jasna z unijnymi jeśli idzie o dopuszczenie do zawodu i wymogi związane z dopuszczeniem do wykonywania zawodu to również w tej akurat części negocjacji takie rzeczy np. jaką startu w wyborach uczestnictwo bierne czynne wyborach na poziomie europejskim również takie elementy wchodziły do tego koszyka, który nazywa się swobodnym przepływem osób, ale to w ramach negocjacji natomiast faktem, że w kontekście swobodnego przepływu osób najważniejszy był tzw. dostęp do unijnego rynku pracy, a konkretnie dostępu obywateli polskich do pracy zatrudnienia w innych krajach członkowskich Unii no i dostępu obywateli państw członkowskich Unii pozostałych państw Unii do polskiego rynku pracy to zła to była zatem materia negocjacji w tym, że tu jeszcze chyba jest 1 element, który należy dołączyć powiązany mocno tym prawem do pracy pod nazwą systemu zabezpieczenia planu właśnie w budżecie jak dziś pracujemy prawda to chcielibyśmy, żeby mieć ciągłość np. nie składek emerytalnych praw różnego rodzaju socjalnych itd. toteż w tym tak to oczywiście taka koordynacja zabezpieczenia socjalnego jak najbardziej no jak mówią o tych, którzy są o pracownikami to mam na myśli również członków rodziny, bo jeśli pracownik wyjeżdża do Niemiec do pracy, a jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej to automatycznie członkowie jego rodziny również mają to samo prawo i to rozumiem zresztą też na etapie takiego takiej reakcji łańcuchowej to też tak od razu dojdzie kwestia opieki rozumiem medycznej to jest kwestia prawa do edukacji dla dzieci tak tak znaczy edukacja edukacja dla dzieci i przepisy dotyczące ładu, ale prawo do edukacji dla dziecka tak oczywiście, która to ogólne poza dyskusją natomiast w obszarze negocjacyjnym edukacja negocjowaliśmy co innego ujednolicenie polskich przepisów z unijnymi jeśli idzie o prawo do nauczania w języku macierzystym i dostępność tego nauczania w języku macierzystym w tak zań za chwilę nam do tego dojdą jeszcze kolejne elementy już w ramach takich poszczególnych bloków, ale zaczniemy też od tego ogólnego pierwszego Polska samego początku co zrozumiałe chciała, abyśmy my my Polacy byli objęci tą Tyma tą swobodą przepływu osób od pierwszego dnia członkostwa no tutaj niektóre państwa mówiły tak niektóre mówiły nie i rozumiem, że można było no bo tak się w efekcie stało w jakim sensie wynegocjować to nie całym blokiem jako całością 1 zasadą tylko doszło tutaj jakiegoś zręcznego podział będzie pan z całym blokiem jednak, ale w ramach tego bloku aż do państw zachowuje swoje regulacje dotyczące swojego krajowego rynku pracy, bo polityka zatrudnienia jednak w dużej mierze pozostaje do dziś większość jest z polityką poszczególnych państw członkowskich nie ma tutaj ujednolicenia nie ma pełnej harmonizacji nie ma jednolitych całkowicie dotyczących wszystkich spraw przepisów w związku z tym w związku z tym jest w sumie leczą dość zrozumiałą, że każdy, dbając o własny ogródek dba o to, żeby sytuacja na własny rodzimy rynku pracy w Narodowym pozostawała stabilna przewidywalna również po rozszerzeniu Unii Europejskiej o kolejnego kandydata, który przystępuje do klubu w rozwiązania przejściowe dotyczące dostępu do reklam tych narodowych krajowych rynków pracy istniały zatem już wcześniej Hiszpania Portugalia, kiedy przystępowały po osiemdziesiątym szóstym roku też miały okresy przejściowe na dany drastyczne plany dosyć rozwiązania, ale jednak przewidujące stopniowo ości stopniu wolności do dostępu obywateli hiszpańskich portugalskich do rynku pracy poszczególnych krajach członkowskich w tym sensie no i trzeba też rozumieć, że część krajów członkowskich szczególnie sąsiedzi Niemcy Austria, bo to te 2 kraje pewnie o nich będziemy dużo mówić jeszcze, jeżeli żywiły szczególne obawy lobby zawodowe w tych krajach działały szczególnie aktywnie landy bezpośrednio graniczące z krajami przystępującym mającej przystąpić do Unii Europy z tej zdziwiły swoje własne lokalne obawy też wypowiadały się intensywnie w przeciwko pełnej liberalizacji dostępu do rynku pracy tak wyglądała sytuacja w przededniu właściwie negocjacjach akcesyjnych, a po tym, jak one ruszyły skok pytany przechodzi myśmy do kolejnych obszarów negocjacyjnych te obawy, o których mówię, a były akcentowane w sposób coraz bardziej dobitny wyraźny i dół coraz bardziej jasne, że bez uwzględnienia owych obaw o Polsce na boku uzasadnionych czy nie do końca wygórowanych czy realistycznych, ale jednak była faktem politycznym faktem społecznym i nie można było tego nie uwzględnić w kontekście negocjacji narrator właśnie powiedz na czym pana oczywiście proszę co Niemcy Austriacy stawiali jako argument no bo najprościej to oczywiście, żeby to tak ładnie wyglądało powiedzieć, że mamy jakiś tam no z wysoki poziom bezrobocia szczególnie właśnie w tej części Niemiec wschodnich i po połączeniu dawnego NRD do do Republiki Federalnej no tu obawiamy się prawda, że ten problem bezrobocia jeszcze może zasadnie, więc kiedy pracownicy tańsi tak, bo zazwyczaj są tańsze dostawy do kraju wejdą na ten rynek to jeszcze by popsuje się sytuacja, ale to był rzeczywiście oni o nim przedstawiali jakieś wyliczenia jakieś symulacje czy to chodziło o politykę po prostu proszę pana każdy przedstawiać wyliczenia symulacje na oparte nawet na modelach ekonometrycznych i czemu by nie oczywiście tak się przecież robi tych ekspertyz opinii o tym jakie będą konsekwencje wschodniego rozszerzenia Unii Europejskiej na rynkach pracy poszczególnych krajach rząd Rosji było multum my przecież jako kraj starający się już poszło też mieliśmy swoje ekspertyzy też mieliśmy swoje wyliczenia moich z naszych opinii naszych prognoz opartych na tym by byli wyliczenia wynikało, że nie dojdzie do raptownego napływu masowego pracowników polskich obywateli polskich na rynku pracy państwo głos ich po naszej akcesji, że sytuacja na poszczególnych rynkach pracy będzie no dobrze jest przewidywalna będzie się dawała kontrolować, że w sumie nie stanowimy żadnego zagrożenia natomiast ze względu na znaczenie pryncypialne wręcz znaczenie swobody przepływu osób, zwłaszcza dla młodego pokolenia Polaków jest politycznie społecznie rzeczą niezwykle ważną, żeby państwo władza była zagwarantowana nie musi być wykorzystywana, ale powinna być jako prawo, ponieważ będziemy obywatelami Unii Europejskiej i brak kształtu baliśmy siłą rzeczy nasze stanowisko w negocjacjach i mieliśmy powiedziałbym dość mocną podbudowę w postaci ówczesny analiz i ekspertyz, ale podkreślam nie tylko mieliśmy ekspertyzy wynika, że mieli i ekspertyzy co zrozumiałe skądinąd dość mocno się wzajemnie różniły akurat mam przed oczami odpowiedź sekretarza stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów pełnomocnika rządu do spraw negocjacji członkostwo RP Unii Europejskiej na interpelację nr 6568 w sprawie otwartego rynku pracy dla Polaków z w unii europejskiej oto one ciekawa też właśnie ekspertyza, pod którą podpisał się pan Jan Kułakowski 13czerwca 2001 roku, bo to jest rodzaj argumentu, który jak tak domyślam się nie no bardzo jestem ciekaw właśnie czy jak pan się do tego odniesie czy myśmy się na zewnątrz również w ten sposób poseł posługiwali tego typu argumentami, bo to było pytanie polskiego posła, jakie mogą być skutki czy właśnie wielu Polaków wyjedzie czy Zachodu ktoś do nas może przyjechać i jeśli chodzi o argumentację, dlaczego nie ma się co obawiać, że za dużo Polaków wyjedzie do pracy do Europy zachodniej to w tejże odpowiedzi na interpelację pan Jan Kułakowski jak rozumiem no pod tym podpisał z jedno jego zespół napisali tak czynnikiem, który będzie utrudniał wzmożoną migrację Polski do Europy zachodniej jest słabe wykształcenie, a w szczególności słaba znajomość przez naszych obywateli języków obcych obecnie jedynie około 7% Polaków posiada wyższe wykształcenie, mimo że w ostatnich latach podwoiła się liczba studentów to, aby osiągnąć standardy unijne w tej kwestii potrzebować będziemy kilkunastu lat należy przy tym pamiętać, że w gospodarkach rozwiniętych stale spada zapotrzebowanie na pracowników nisko kwalifikowanych czy to był argument na rynek wewnętrzny zewnętrzny ja myślę, że na rynek zewnętrzny akurat tego konkretne argumenty przyznaje nie pamięta ma, chociaż chodzimy od argumentu słabych kwalifikacjach językowych pracowników polskich był przez nas podnoszonej później wykorzystywany po to, żeby osłabić obawy, iż dojdzie do jakiegoś na wielką skalę wypływu obywateli polskich z polskiej i zalania ktoś mówi rynków pracy, zwłaszcza w Niemczech, chociaż nie tylko w Niemczech proszę pana wiadomo, że stanowiska poszczególnych krajów członkowskich dość mocno się wzajemnie różniły nie było rzeczą prostą wypracowanie wspólnego podejścia negocjacyjnego UE nie piętnastki uznawano, że obawy niemieckich nie dadzą się odepchnąć zmarginalizować oczywiście, ale były kraje, które uważały, że zagrożenia istotnego dla stabilności rynków pracy w unii europejskiej nie ma ich sygnalizowały gotowość i do otwartego podejścia negocjacyjnego i potem do był otwierania swojego krajowego rynku pracy w pierwszych latach po akcesji albo wręcz z momentem akcesji momentem rozszerzenia nie było wiele takich krajów prawda, ale jednak były wielka Brytania Irlandia Szwecja przez PN już czasu Holandia dania krótko mówiąc były kraje bardziej liberalnie nastawione były kraje, które kierowały się przede wszystkim obawami wątpliwościami ta ostatnia grupa to w sumie tylko Niemcy Austria, a znaczna część krajów zajmowała pozycję, bo chciał bonum 1 neutralną i pośrednią mogła dopuścić otwarcie swojego rynku pracy, ale nie był ani przeciwko temu, żeby powstało jakieś rozwiązanie przejściowe, które również przez te kraje mogłoby zostać wykorzystane tak jak my się w ostatecznym rachunku stało przecież to co wynegocjowaliśmy 9 akcji o tym rozmawiać również biuro przypomnijmy 2 plus +2 latka, który okres przejściowy siedmioletni na pełną liberalizację wstrzyma pod adresami i możliwością nieskorzystania z żadnego z tych 3 pod okresów przez poszczególne państwa członkowskie psy rosnącymi wymogami pod adresem tych krajów, które chciałyby wykorzystać nie tylko pierwszy, ale drugi trzyletni pod okres, a w szczególności potem ten trzeci ostatni po okres wypełniający ten pułap 7 letni całości tutaj powiedziałam parę krajów zdecydowała się na liberalne otwarcie swoich Szeregów 1maja 2004 wielka Brytania Irlandia Szwecja 3 kraje rzeczywiście państwo są jeszcze za tę otwarcie było motywowane zarówno potrzebami swoich narodowych rynków pracy, jakim przekonaniem, że napływ pracowników z Europy środkowo-wschodniej nie będzie duży liczby, jakimi posługiwał się ówczesny rząd brytyjski były co powiedzieć nieduże radykalnie niższe od efektów pierwszych paru lat naszego litewskiego łotewskiego korzystało przez liczba ludzi, którzy napłynęli na brytyjskiej dany rynek pracy kilkudziesięciokrotnie wręcz przekroczyła prognozy, jakimi posługiwał się rząd brytyjski swoją drogą to mogę powiedzieć by trochę, rzucając taki sympatyczny akurat mecze do ogródka własnego pamiętam pomagałem kolegom z wizji robić taką debatę w ramach to, że wpisze nazywało bili siły, gdyby Aid, która była robiona w Warszawie bodaj 30kwietnia może 2008. i jakoś tak, gdzie prowadzący tę debatę debaty nikt go wyciągał tabloidy brytyjskie i mówił pokazała właśnie tam, że grozi nam inwazja na Anglię tego typu krzykliwe tytuły no, więc można powiedzieć, że media przewidywały Mac stanie się tak jak się stało, a politycy politycy w mniejszym stopniu i one były inne zdecyduj, który idzie pan na pewno pamięta doskonale może lepiej niż ja tego hydraulika polskiego w trasach którymi posługiwali się Francuzi my w okresie bezpośrednio poprzedzającym nasze wejście do Unii Europejskiej i w pierwszych nawet paru latach jeszcze naszego członkostwa no bardzo udaną kampanię reklamową opartą na plakacie z wizerunkiem niezwykle przystojnego polskiego hydraulika, który oświadczał wszem wobec ze zostaje w Polsce i wszystkich do Polski serdecznie zaprasza w naród skoro pan powiedział o tym hydraulików to jest dobry moment, żeby przejść do wątku, który wydaje się, że szalenie ważne czasami z tego nie zdajemy sprawę, że oto w czasie tych negocjacji właśnie trzeba było również, że negocjacje, acz uznanie dyplomu czy my zarówno ukończenia szkół zawodowych, czyli właśnie na takim poziomie hydraulika, ale jak i oczywiście na poziomie wyższym do ich okazało, że to wcale nie jest takie proste też w jednym z opracowań i naszym znalazła właśnie informację podobno zresztą trochę go do tego fragmentu z interpelacji odpowiedzi na interpelacje, którym przytoczyłem w, że szkolnictwo zawodowe w Polsce no co tu dużo mówić mocno odbiegało od poziomu takiego szkolnictwa starej Unii i no musimy mieć świadomość za chwilę przejdziemy do poważniejszych spraw jak pielęgniarka czy lekarz, ale rozumiem, że nawet Cieśla musi mieć jakieś papiery, z których wynika, że jako zrobi dach to ten dach się nie zawali tak jak prostym certyfikowanie tych naszych uprawnień do tego, bo to, że prawo mamy do pracy okej no ale ale powinniśmy powinny być uznawane nasze umiejętności wyniesione z naszego systemu szkolnictwo Otóż są 2 testy, jakim posługiwano się między starymi krajami członkowskimi poprzez liczba zawodów regulowanych w tym czy inny sposób wymagający Chem albo wykazania się kwalifikacjami na podstawie papierów albo kwalifikacjami na podstawie testu czy egzaminu albo na podstawie dowodów z dotychczasowej praktyki zawodowej liczba takich zawodów różni się do dzisiaj dość mocno między poszczególnymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej są bardziej liberalne i mniej liberalne więcej zawodów regulowanych mniej zawodów regulowanych my Niemcy mogą też, że w Polsce chodziło o to, żeby dostosować prawo polskie w obszarze wzajemnego uznawania kwalifikacji dla celu wykonywania zawodów i tyle, a potem w praktyce jeśli przyszłe zdobycze wyjeżdżał do Włoch czy Hiszpanii, a my musimy te są papiery, bo poświadczające dotychczasowy przebieg pracy zawodowej Jenny i charakteru wykonywanej pracy, a w niektórych zawodach niezbędne było dodatkowe bębny przeprowadzenie tego co się nazywa apetyt testy, czyli sprawdzenie weryfikacja rzeczywistego poziomu kwalifikacji zawodowych, zwłaszcza w tych zawodach, w których obok znajomości obsługi maszyny podczas meczy sprzętu wymagana była również znajomość minimalna przynajmniej komunikatywnym na lokalnego krajowego języka prawda, ale można wprowadzić zasadę w ramach zasady tej świętej unijnej swobodnym przepływie osób, ale też jednocześnie dalej utrzymywać jakieś przepisy, które będą mimo wszystko jednak zweryfikowały tak Komperda, jeżeli człowiek naturalnie to do dzisiaj się, czyli de pan rację temu rząd dość dawna nie przyglądam mu uważnie ani w sposób uporządkowany regularny, ale kilka lat temu, kiedy zachciało się sprawdzić, jaki jest stan warto się mówi aktualny zobaczyłem wtedy zaskoczeniem, że liczba zawodów wymagających innych konkretnych papierów, ale przed dopuścić do wykonywania pracy w Polsce jest w naszym kraju kilkakrotnie wyższa niż np. w Estonii zostanie co prawda lider relatywnie najmniejsza liczba zawodów regulowanych Polska z drugiej strony tabeli, ale dosłownie, a różnicę podkreślam dość istotne między poszczególnymi krajami członkowskimi po dziś dzień po idzie w no właśnie pamiętam może najpierw o to zapytam nawet w tym naszym okresie akcesyjnym oczekiwano zmienimy tytuł zawodowy z lekarza stomatologii narzekała też akta, bo to dla budowlanego tak szczególnie regulowany te zawody wszystkie związane z medycyną lekarze dentyści położne pielęgniarki te Edytę te wymagały rzeczywiście szczególnych regulacji prawnych po naszej stronie również, bo i dostosowań bowiem dały się w sposób bardzo widoczny niż wszelkie inne jest bezpieczeństwo na człowieka życia ludzkiego no tak ci się różni lekarz stomatologii od lekarza dentysty ja pamiętam sza, ale 20 lat temu chciałem dowiedzieć oczywistej wiedziałem, ale niestety tom wypadło z głowy panie rzeczywiście musieliśmy zmienić tytuł stomatolog na na dentystę co prawda to jest jedyna cena została w głowie tych wszystkich takich jak po prostu zastanawiam dotąd w położonym jest chyba kwestia już jak możemy zmienić trochę system kształcenia prawda, żeby bardziej dostosować natomiast mam w momencie, kiedy mamy lekarza dentysty z dziesięcioletnim doświadczeniem przez nie wyślemy go z powrotem na studia, żeby uzyskał jakieś papiery, które wymagane są, więc tak to jest kwestia troszeczkę wzajemnego zaufania między krajami członkowskimi, ale że system dopuszczenia kształcenia staży zawodowych egzaminów dopuszczających do samodzielnego wykonywania zawodu jest równie sprawny również szczelny i różnej jakości jak własnym kraju to zaufanie musi musi istnieć, bo inaczej nie będzie swobodne ją dostępu do krajowego rynku pracy drugim czynnikiem były myślę nadal pozostają zabiegi lobbystyczne organizacji zawodowych sektorowych, jeżeli dzisiaj słyszymy uwagi płynące ze środowisk lekarskich o konieczności jednak dokładnego sprawdzenia kwalifikacji lekarzy z Ukrainy i nie inne podobne i inne podobne rzeczy to z 1 strony jest zrozumiały, bo musimy mieć zaufanie do lekarza, który pochodzi z Ukrainy będzie nas leczył my jako pacjenci z roli strony jednak jest jakimś odzwierciedleniem obaw środowiska zawodowego, że zbyt liberalne otwarcie drzwi doprowadzi do perturbacji niekorzystnych również dla obywateli polskich pracujących jako lekarze mówią o tym, dlatego że mieliśmy do czynienia z bardzo zdecydowanymi wystąpieniami i izb lekarskich szli do organizacji zawodowych lekarzy w Niemczech, a w kontekście otwierania tego zawodu tego rynku pracy dla lekarzy polskich w ramach naszego wejścia do Unii Europejskiej no i wreszcie jeśli pielęgniarki mieli właśnie nauczenia postaci więzionej zwielokrotnionej karykaturalnej wręcz tak to prawda do, ale to był prosiłbym o przypomnienie, bo jak, bo jak ludzie w rozmowach z panem wracać do Kopenhagi też m.in. dlatego że dobrze ciągle wielkim min i sentymentem, ale emocjami wracam do tamtego dnia kiedy, kiedy m.in. kweście pielęgniarek stąd stanęła, że tak powiem w czasie tych rozmów, tym bardziej że po latach jeszcze wracały takie pytania czy premier Miller trochę no nie przesadził uznając, że udało się wszystko wtedy załatwić no po chyba tak od razu wszystko nie natomiast natomiast rzeczywiście był problem mieliśmy w Polsce pielęgniarki, które były powyższych studiach to z automatu, że tak powiem wchodziły one na rynek pracy w całej Unii natomiast mieliśmy duży odsetek czy duży procent pielęgniarek i położnych, które miały za sobą pięcioletnie licea pielęgniarskie np. właśnie nasz nie o to chodzi o to chodzi i przyczyn można powiedzieć sztywności po stronie ekspertów komisji europejskiej nasze pielęgniarki były traktowane byliśmy o tym przekonani radny w sposób dyskryminacyjny w trakcie rokowań akcesyjnych w tym sensie, że potraktowano je gorzej, a w poprzednich fazach negocjacji poprzedzających Kopenhagę niż pielęgniarki chociażby z krajów bałtyckich nie było w istocie żadnego merytorycznego powodu, żeby odmawiać polskim pielęgniarkom takiego traktowania w ich kwalifikacji zawodowych, jakie stało się udziałem pielęgniarek litewskich łotewskich czy estońskich, a jednak z SL z racjonalnymi rzeczowymi argumentami na poziomie eksperckim na poziomie Ministerstwa Zdrowia nie byliśmy w stanie się wie no nie byliśmy w stanie wyegzekwować swojego punktu widzenia klucze czy ta sprawa, która nadawała się do załatwienia powinna była zostać orzeczona już w rozmowach technicznych z komisją europejską i przyklepana przez ministrów w ramach tej czy innej rundy negocjacji akcesyjnych nie została zaczepiona na same do końca uznaliśmy jako rząd Polski, że musimy niestety postawić na szczeblu najwyższym i włączyć się do tego mini pakietu tematów istotnych politycznie społecznie finansową czy z ważnych innego jeszcze punktu widzenia i wymagających położenia na stole przez premiera Millera w ostatnim dniu negocjacji w Kopenhadze efektem był kompromis oczywiście pięcioletnie doświadczenie zawodowe w okresie pierwszych 7 lat po naszym wejściu do Unii Europejskiej czy mówią o absolwentach ani też studzi też na musiał wykazać okres minimum pięcioletniego doświadczenia zawodowego, żeby mieć dostęp jako pielęgniarki było zawodów innych krajach członkowskich Unii Europejskiej i to nie był kompromis idealny powiedzmy szczerze no ale kompromis, który otwierał 1 lub źli temu zawodowi do innych krajów członkowskich Unii Europejskiej w no to teraz na koniec już tylko bym pana poprosił o taką krótką krótką ocenę po tym wszystkim co pan nam opowiedział nie słuchaczom po tym, pamiętam właśnie, dlatego że wracam do Kopenhagi zawsze z rozrzewnieniem w rozmowach z panem, bo wtedy w sali Malty, która była pusta po zakończonych negocjacjach robiłem z panem wygrać pamiętam no tak głupie pytanie takie głupie w sensie dla jak pan teraz czuje tak tutaj tak jak aparatowi czy jak to wyglądało pan pamięta myślę, że to tak jak drogą na Krywań rzesze idzie się wydaje właśnie, że już ten szczyt jest bliska tu jednak kawał jeszcze do przejścia robota była ciężka to jak pan dzisiaj patrzy właśnie po takiej ciężkiej robocie po takich trudnych negocjacjach na te wszystkie pomysły, które mówią ja mówię, że tak pan z troską o tych o tych ludzi, żeby była jasność tak, żeby jak najszybciej wprowadzić na rynek pracy właśnie osoby, które zostały przez tą straszliwą wojnę zmuszony do opuszczenia swoich domów znalazły się na terytorium państw Unii Europejskiej trzeba powiedzieć, że szczęśliwie zdecydowano się na uruchomienie dyrektywy o ochronie tymczasowej, która dostała uzgodniona znaczy jej uruchomienie zostało uzgodnione dosłownie 4 dni do trybu ska WICZ dniach na Unię europejską komisja europejska plus państwa członkowskie decydujące zgadzając się na Ukrainie wtedy, gdyby jak wiemy nadaje przez okres roku umów z możliwością przedłużenia parę Kurek kolejnych okresów półrocznych dostęp do krajowego rynku pracy w tym państwie członkowskim, w którym znajdzie się osoba zarejestrowana wprowadzona do systemu jako uchodźca uchodźczyni z Ukrainy my oczywiście przepisy na lokalnych rynkach pracy pozostają w mocy oczywiście trzeba będzie się wykazywać albo dowodami kwalifikacji zawodowych na inny albo przejście testu dopuszczającego do zawodu oczywiście warto trzeba będzie korzystacie z giełd pośrednictwa pracy z instrumentów dostępnych elektronicznie dokumentujących się kwalifikacje zawodowe profil zawodowy poszukującego pracy z instrumentów takich jak adresy dla wszystkich czy euro access dla pracowników naukowych pozwalający naraz na rozpatrzenie się, gdzie są wolne miejsca pracy, gdzie aplikować o pracę to wszystko już właściwie za centa zaczęło działać, ale zostało uruchomione gdziekolwiek się wejdzie na strony Unii Europejskiej czy komisja europejska strona startowa, gdzie jest informacja również po ukraińsku oczywiście po rosyjsku, a informacja, a dia Rosji PN en, jaki czekają czy widzi winy Ukrainy, czyli formacja do tych, jakie my uciekły przed wojną Ukrainie po i informacje, które np. na stronach cham i europejskiej fundacji szkoleniowej czy krajowych agencji przy takich jak Fundacja Polska rozwoju systemu edukacji zajmujących się realizacją programów wymiany akademickiej dla nauczycieli uczniów tak dalej wszędzie można znaleźć już moim zdaniem przyjazna informację kierujące uchodźcy ukraińskiego i prowadzące o prawie za za rękę jak dać sobie szansy jak zwiększyć swoje szansę na polskim czeskim czy niemieckim rynku pracy, ale ja nie chcę idealizować pan obrazu, bo to tego jest to właśnie dobrze, bo tak właśnie powinno być tak właśnie powinna być natomiast wiemy że, gdy indywidualny obywatel obywatelka Ukrainy znajdująca się w sytuacji ekstremalnej w w traumie z nowym powinien być powinna być otoczona w możliwie wszechstronną codzienną opieką pomocą ułatwiającą poruszanie się po tym, gościu badało też nie tyle gość chce my mamy w unii europejskiej i wspomagającą w ubieganiu się o pracę zgodną z prawem wakacjami zgodną z doświadczeniem zawodowym my też na polskim rynku pracy powinniśmy starać się o to, żeby jak największa liczba obywateli obywateli obywatelek przede wszystkim Ukrainy mogła uzyskać praktyczną pomocy w poszukiwaniu zatrudnienia nie byle jakiego a zatrudnienia w miarę zgodnego do trwałego jest zawodowymi koalicja i to jest oczywiście wykonalne również przy użyciu tych narzędzi, których przesadą wspomniana na, ale jesteśmy na początku drogi, a ponadto w sumie nie wiemy przecież nie możemy wiedzieć, jaki procent osób, które znalazły się na naszym terytorium zatrzyma się tutaj na znacznie dłużej, jaki procent natomiast przeniesie się bądź do innych krajów członkowskich bądź się czy wróci do domu jak w obowiązkach tak się zakończenia działań wojennych wróci do siebie do swojego kraju na Rosję prowadź na wszystkie ewentualności oczywiście bardzo dziękuję za wspomnienia i ten końcowy końcowy komentarz Jan Truszczyński były negocjator polskiego członkostwa w unii europejskiej był z nami bardzo panu dziękuję dziękuję bardzo, jedzenia podziękowała też Małgorzaty Wólczyńskiej, którą audycji wydawało Maciej Tarkowski dodając Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: MACIEJ ZAKROCKI PRZEDSTAWIA

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Podcastowe produkcje oryginalne, podcasty z audycji TOK FM oraz Radio TOK FM bez reklam z 40% zniżką! Dobrego słuchania w 2023!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA