REKLAMA

Skąd wziąć pieniądze na innowacje? Posłuchaj, by wiedzieć, gdzie szukać [sponsorowane]

Innovation Coach
Data emisji:
2022-03-29 04:40
Audycja:
Czas trwania:
22:00 min.
Udostępnij:

O tym, że innowacje są ważne i właściwie niezbędne, już wiemy. Ale skąd wziąć pieniądze na ich wprowadzanie? O programie FENG, czyli o Funduszach Europejskich dla Nowoczesnej Gospodarki, mówi Patrycja Zeszutek, zastępca dyrektora w Departamencie Programów Wsparcia Innowacji i Rozwoju w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej.

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
Szanowni Państwo witam najserdeczniej w ósmym odcinku naszej serii serii bardzo ciekawych rozmów wiem już na pewno, dlatego że te rozmowy są już do państwa dyspozycji proszę mi wierzyć to nie jest gołosłowny albo inaczej proszę nie wierzyć i proszę klikać we wszystkie odcinki podcastów, które już dla państwa przygotowaliśmy mam nadzieję, że dziś też zostaniemy razem dzisiaj trochę innej rzeczywistości niż ta, która otaczała nas, gdy zaczynaliśmy rozmawiać na Rozwiń » temat innowacyjności np. programu Innovation coach no bo rzeczywistość zaskakuje, kiedy faktycznie te nasze rozmowy się zaczynały ten nasz cykl to największym zmartwieniem takim powszechnym był koronawirus mówiliśmy o tym jak świat przedsiębiorczości musi elastycznie reagować na zmiany dzisiaj świat staje przed zupełnie nowymi wyzwaniami przekonuje tylko, że nie da się stanąć w miejscu i nie reagować nie dostosowywać się do wielkich globalnych albo małych lokalnych zmian wymuszonych niezależnie od naszej woli i pod tym względem akurat nie zmienia się nic zachęcamy, więc państwa do zapoznania się z tym, o czym bardzo ciekawymi ekspertami rozmawiałem z poprzednich 7 odcinkach zapraszam państwa też na kolejną rozmowę dzisiaj trochę tajemniczo, bo tytuł spotkania brzmi feng jako wsparcie dla innowacyjnych pomysłów oraz szyfrowanie tego tytułu poproszę panią Patrycję Rzeszutek, którą witam serdecznie dzień dobry dzień dobry panie dyrektorze dzień dobry państwu dzień dobry jest pani zastępcą dyrektora w departamencie programów wsparcia innowacji rozwoju ministerstwie funduszy polityki regionalnej, który jest pomysłodawcą i koordynatorem projektu Innovation coach, o którym rozmawiamy to zanim się rozpędzimy dzisiaj na dobre to proszę o rozszyfrowanie skrótu Schengen i do czego ten skrót odnosi się dobrze oczywiście powiem Sęk, bo on tutaj jest bohaterem tak naprawdę i Innovation coach, który jest instrumentem wspierającym przedsiębiorców głównie służy temu, żeby tych przedsiębiorców przygotowań do skorzystania z oferty sięga już jest Sęk to jest program, który jest następcą programu inteligentny rozwój to jest skrót rozwinę ten skrót program nazywa fundusze europejskie dla nowoczesnej gospodarki przewidziany jest na lata 20212027 i ten nowy program będzie kontynuacją programu inteligentny rozwój chodzi o swoją ofertę i będzie skierowany na wspieranie przedsiębiorców w obszarze szeroko rozumianej innowacji powiem dalszym ciągu jest konieczne podejmowanie działań hamujących rozwój innowacyjności wspieranie podmiotów, które chcą budować swój potencjał innowacyjny tym samym potencjał innowacyjny polskiej gospodarki w całości program jest finansowany z europejskiego funduszu rozwoju Regionalnego, czyli ze środków Unii Europejskiej ze współfinansowaniem krajowym alokacja tego programu, czyli kwota, którą opiewa program to aż prawie 8 000 000 000EUR, czyli naprawdę na te 202027 dużo środków może trafić przede wszystkim do przedsiębiorców będę mówiła też jeszcze innych odbiorcach wsparcia w tym programy, które tutaj programujemy przewidujemy i co ważne, projektując ten program zaczęliśmy 2018 roku myśleć o tej przyszłości słuchaliśmy się głosy beneficjentów przyszły tego programu, czyli głównie przedsiębiorców chcieliśmy sprawdzić, jakie są ich potrzebę jakich oczekują zmian w stosunku do tego co było w programie inteligentny rozwój i myślę, że stworzyliśmy całkiem nową i rewolucyjną propozycję mam nadzieję, że sprostanie oczekiwaniom przedsiębiorcą i okaże się ten program jeden z najlepszych źródeł największych na pewno w Polsce finansowania ich innowacyjnych projektów 8 000 000 000 ogromna kwota kwota robi wrażenie, kto będzie ruchu z tej kwoty skorzystać, kto będzie mógł skorzystać ze wsparcia Sęk no tak jak już wspomniałam przedsiębiorcy bez względu na status od mikro poprzez małe średnie, ale również duże przedsiębiorstwa dodatkowa grupa przedsiębiorców tzw. chemiczka z przedsiębiorców, które nie do końca spełniają definicję dużych przedsiębiorców może zatrudniają ponad 250 000 pracowników jak mówi definicja, ale też inne wskaźniki dotyczące wartości sprzedaży zwrotu są o wiele niższe niż ta definicja mówi, więc te polskie duże firmy troszkę gorszej pozycji znajdą też dla siebie ofertę powiedzmy lepszą niestety były, jakby zaszeregowane do grona dużych przedsiębiorców, czyli przedsiębiorcy i dla nich głównie przeznaczamy tzw. pierwszy priorytet wzywa się po prostu wsparcia dla przedsiębiorców i tam będą środki na finansowanie projektów badawczo-rozwojowych wdrożeń wyników tych prac badawczo-rozwojowych będzie można sfinansować infrastrukturę badawczo-rozwojową przedsiębiorcy, ale również będzie można sfinansować koszty związane z umiędzynarodowienie oferty produktów usług przedsiębiorcy będzie można tu jest nowość finansować rozwój kompetencji pracowników przedsiębiorca, ale również tutaj znów nacisk na 2 nowe tematy dofinansować zakup wszelkich technologii cyfrowych technologii nakierowanych na ochronę środowiska technologii tzw. zielonych 2 nowe cele postawione nam wyzwania przez komisję europejską zresztą nic tylko przez komisję, bo chyba okres pandemii pokazał nam jak bardzo potrzebujemy się cyfrowa, acz cała działalność przedsiębiorców musi przejść transformację w kierunku przemysłu 4, żebyśmy po prostu w takich dziwnych momentach życia gospodarczego również mogli sprostać czemuś tak jak pandemia i kolejnymi beneficjentami, którzy są wymienieni w programie zaplanowanie to również instytucje otoczenia biznesu, który też wspierane pośrednio również działania będą przekładać się na na przedsiębiorców są to wszelkie rodzaju ośrodki innowacyjności klastry akceleratory wspierać będziemy również są również sektor liczne na uczynić czy jednostki naukowe konsorcja przedsiębiorców z tymi organizacjami jednostkami naukowymi duże środki na ten cel na wspieranie otoczenia biznesu przeznaczony jest drugim priorytecie nazywa się środowisko przyjazne innowacjom i będziemy wspierać projekty tzw. znaczeniu strategicznym dla gospodarki właśnie między nimi rozbudowę publicznej infrastruktury badawczej tak, żeby te jednostki naukowe publiczne również mogły sprostać wyzwaniom będziemy wspierać transfer komercjalizację technologii powstających na uczelniach instytutach, a także takie już wspomniałam wzmacniać potencjał instytucji otoczenia biznesu bardzo ważnych uczestników życia gospodarczego akceleratorów klastrów ośrodków innowacji i wreszcie bardzo duża kwota środków przeznaczona będzie na wsparcie przez miasto w tym start-upów w drodze tzw. instrumentów do kapitałowych i gwarancyjnych myślę, że warto wspomnieć również od 2 jeszcze, bo program składa się z 4 parytetów priorytetów trzeciego, czyli zazielenienie przedsiębiorstw będzie również 800 000 000EUR przeznaczone na wsparcie projektów przedsiębiorców przyczyniających się do realizacji celu tzw. europejskiego zielonego ładu w tym neutralności klimatycznej Zielonej i zrównoważonego rozwoju oferta ta będzie obejmować dla przedsiębiorstw tzw. zielony fundusz gwarancyjny kredyt ekologiczny oraz będziemy wspierać projekty tzw. stanowiące przedmiot wspólnego europejskiego zainteresowań i wreszcie kryte, gdzie jest nasz Innovation coach pomoc techniczna dotychczas, jakby rozumiana jako wsparcie głównie instytucje, które udzielają wsparcia w celu wzmocnienia i administracyjnych możliwości, żeby organizować konkursy przeprowadzać dofinansować projekty podpisać umowy my te środki też będziemy z pomocy technicznej przeznaczać dla przedsiębiorstw to by ich przygotować do ubiegania się o dofinansowanie w programie Czyżby bardzo dobrze poinformować dlatego też kontrolować będziemy Step, który później powiem Innovation coach, którym przewidziana jest praca z ekspertem przedsiębiorcy tak, żeby mózg jak najlepiej przygotować i przy pan jak najlepszy projekt przygotował myślę, że tutaj też jest dobry moment, żeby państwa odesłać do poprzednich naszych odcinków rozmów tam tłumaczyliśmy instrument Step projekt Innovation coach też jest oświetlony, ale do tego za chwilę wrócimy, dlatego że mam wrażenie, że Departament programów wsparcia innowacji rozwoju odrobił lekcję doświadczenia z poprzednich programów, które były udostępnione przedsiębiorcom wobec tego, jakie zmiany na tej podstawie czekają na przedsiębiorcy w ubieganiu się o wsparcie właśnie w tym programie, którym rozmawiamy teraz w programie Sejm jak jeśli chodzi o zakres wsparcia programu to nadal będziemy finansować innowacyjne pomysły przedsiębiorców projekty w obszarze badań rozwoju innowacji nowością są zmiany i ułatwienia w porównaniu z poprzednimi programami w zakresie uproszczenia procedur i procesy związane z pozyskiwaniem środków również komunikację z naszymi beneficjentami zasada, która nam przyświeca w tym nowym programie chcemy być bliżej naszego beneficjenta w związku z tym każdy z naszych beneficjentów będzie zarówno w procesie aplikowania do finansowania i potem w trakcie realizacji projektu będzie miał przydzielonego dane instytucji opiekuna projektu, który będzie mógł bezpośrednio zawsze w kontakcie i mieć ten dostęp do bezpośredniej informacji jakoś mówiłam w pierwszym priorytecie skierowaliśmy całość środków dla przedsiębiorców cały proces będziemy wspierać tego przedsiębiorcy proces Pp w sercu zliczyć badania rozwój innowacji będzie można stworzyć tzw. projekt modułowy i w tym 1 projekcie zaplanować zarówno prace badawczo-rozwojowe następnie można zaplanować wdrożenia wyników tych prac będzie można dodać dodatkowe moduły, jeżeli przedsiębiorca będzie potrzebował z wdrożyć jakąś technologię cyfrową, żeby proces produkcyjny stworzyć bardziej automatycznym zrobotyzowane będzie mógł ten moduł dołożyć będzie mógł sfinansować sobie jakiś element, który powoduje, że np. proces produkcyjny staje się bardziej ekologiczne bardziej energooszczędny jakość technologie do tego potrzebną będzie mógł sobie sfinansować będzie również mógł dołożyć sobie komponent zwany tutaj modułem szkoleń za swoich pracowników w celu np. lepszego prowadzenia projektów badawczo-rozwojowych z tego wszystkiego może powstać 1 projekt i przewidujemy, że przedsiębiorca będzie mógł ten 1 projekt, który sobie tak przemyśli złoży tych modułów będzie składał do 1 instytucji, czyli dotychczas w programie przedsiębiorcy musieli uważać na to na co chcę dostać dofinansowanie w zależności od tego szukali tej instytucji, która dany konkurs organizuje działanie teraz to co musi wiedzieć przedsiębiorca toczy jest małym średnim przedsiębiorcom czy dużym przedsiębiorcą będą 2 instytucje wskazane 1 będzie do obsługi małych średnich przedsiębiorstw mikro małych średnich i ich konsorcjów, a druga instytucja będzie miała za zadanie wspierać duże przedsiębiorstwa, ale również konsorcja z jednostkami naukowymi i to tylko przedsiębiorca musi wiedzieć i następnie musi sobie jak przeobrazić swój projekt i do tej instytucji będzie mógł na cały ten projekt złożyć 1 wniosek i przez cały okres realizacji tego projektu mieć kontakt z 1 instytucją tą, z którą zaczął współpracę nabory będą ciągłe jakimś takim trzymiesięcznym cięciami po to, żebyśmy mogli oceniać te projekty te, które spłyną na bieżąco spływają do nas, więc też nie trzeba będzie czekać na ten konkurs jakiś czas będzie można wskaźnik ten wniosek złożyć, kiedy nabór będzie otwarte w ciągu roku do tejże instytucji, która jest mi przeznaczona ze względu na to czy jestem mikro małym średnim czy też dużym przedsiębiorcą i będę sobie mógł skomponować swój projekt tych modułów oczywiście będą 2 moduły, które są obowiązkowe z nich trzeba będzie, chociaż 1 w projekcie wykazać to będzie moduł właśnie badawczo-rozwojowy drugi wdrożenie wyników deser, a pozostałym do będzie można sobie dowolnie do tego tak, aby dokleić stworzyć duży projekt potem podpisać 1 umowę i mieć cały czas kontakt z 1 instytucją, a w niej 1 przyznanym nam opiekunem, który będzie nam pomagał ten projekt wprowadzić jak nowością są pewnie też elementy, które już wspomniałam, czyli torze będzie można sobie technologie cyfrowe finansować alternatywne źródła energii kwestię wykorzystania wtórne odpadów technologa na to nacisk kompetencję tego nie było w poprzednim programie naszym gościem dzisiaj jest pani Patrycja ze szóstek zastępca dyrektora departamentu programów wsparcia innowacji rozwoju ministerstwa funduszy polityki regionalnej pomysłodawcy i koordynatora projektu Innovation coach dzisiaj rozmawiamy o programie dotyczącym funduszy europejskich dla nowoczesnej gospodarki NCN wstęgę jako wsparcie dla innowacyjnych pomysłów zaczęliśmy mówić o wsparciu projektów modułowych projekty modułowe może wyjaśnijmy tym, którzy jeszcze nie do końca orientują się na czym one polegają tak te projekty modułowej już troszeczkę nakreśliła w odpowiedzi na pierwsze pytanie, że polega na tym nowość w programie, że można sobie z 7 modułów, które zostaną państwo tak jakby podane zmieni skomponować swój własny projekt te 7 modułów testach pracy plusem pierwszy wdrożenia wyników prac prezes Air realizowanych samodzielną zakupionych wcześniej może nawet realizowanych wcześniej w programie to RO trzeci infrastruktura ZUZEL, czyli będzie można sfinansować infrastrukturę proces sam zakup czwarty moduł cyfryzacja, czyli można będzie sobie sfinansować koszty np. technologii związane z wykorzystaniem Witaj w procesie produkcji internetem rzeczy rozwojem cyberbezpieczeństwa w przedsiębiorstwie, a piąty moduł to zazielenienie, czyli sfinansować będzie można wydatki związane z rozwojem różnych technologii np. umożliwiających Recycling odpadów albo eliminację substancji szkodliwych produktach szósty to internacjonalizacja, czyli koszty wejścia na rynki promocji produktów usług za granicą i siódmy kompetencji czy poszerzenie wiedzy umiejętności własnego personelu w zakresie chociażby tych nowych obszarów, jakim jest przemysł 40 zarządzanie innowacjami obsługa infrastruktury badawczej tak już wspomniałam 2 spośród tych modułów będą tzw. obowiązkowego przedsiębiorca będzie musiał 1 przynajmniej w swoim projekcie wybrać, czyli pracę serca wdrożenia wyników prac Petru 01 wybrać bez reszty z pozostałych 5 dobrać sobie oczywiście nieobowiązkowo może wnioskować tylko mody obowiązkowe prace nad rezerw to od niego zależy i ważne jest to, że będziemy wspierać zarówno projekty tzw. linearne, czyli np. jeżeli przedsiębiorca widzi inaczej będzie prowadził prace tak 0 opracuje jakieś wyniki tych prac FSR i następnie przejdzie do wdrożenia prezydent serii to wszystko dotyczy 1, jakby zagadnienia badawczego to gdzieś tam będzie wymagało budowy tej technologii cyfrowej tak dalej to tzw. projekt linearne, które 1 element zależy od drugiego będzie porządki w elektoracie, ale będzie też można wspierać projekty nie linearna, czyli np. prace nad Serbami dotyczyły 1 aspektu rozwoju np. jakich nowych funkcjonalności produktu wdrożenie już będziemy robić sobie zupełnie innymi wynikami prezydent rezerw dotyczących innego produktu, a jeszcze Zielona technologia będzie w ogóle dotyczyła całego procesu produkcyjnego przedsiębiorstw, które ściśle tam, gdzie wiąże z tym wdrażaniem wyników prac na plus ser czy ktoś taki projekt, którego poszczególne elementy w czasie niezależnie jednak diety są realizowane przez przedsiębiorca równolegle po taka jest jego potrzeba w danym momencie myślę, że też warto dodać, że my planujemy by to wsparcie w pierwszym pytać, gdzie jest ponad 4 000 000 000EUR na te projekty przedsiębiorców ruszyło w drugiej połowie, ale teraz wiemy na pewno, że plany są na czwarty kwartał na początek czwartego kwartału ogłoszenie konkursu z tego roku stan prac nad programem zachęcam, żeby śledzić na stronie www Sęk kropkę Goś kropkę PL, a proszę jeszcze powiedzieć, bo zaczęliśmy o tym dzisiaj rozmawiać o programie właśnie instrumencie Step programie Innovation coach to powiedzmy, że na koniec może takie pytanie czy przedsiębiorcy nadal, którzy są zaznajomieni z instrumentem czy będą mogli nadal korzystać z instrumentu Step w programie Sęk jak najbardziej jest sobie sprawę, że to co teraz powiedziałam o tym programie fundusze europejskie nowoczesnej gospodarki może budzić pewne znowu jakieś takie obawy, że jej nowa oferta jest nie dla mnie, żebyśmy się mogli przekonać czy jest dla mnie, żeby przedsiębiorca nie zakładał od razu, że to nie jest coś dla niego, żeby mógł się też przygotować do skorzystania z tych środków to my bardzo zachęcamy do skorzystania z 2 instrumentów, które trwają są cały czas realizowane w pierwszy instrument nazywa się w skrócie Step sprawdzimy twój eksperymentalny pomysł jest przeznaczony dla tych przedsiębiorców, którzy jakiś pomysł już mają oni nie więcej wiedzą co w swej firmie chcieli zrealizować co wdrożyć, jaką np. innowacje, w którym kierunku chcą dalej produkt rozwijać swoją usługę, ale nie mają pewności czy w ogóle ten pomysł na projekt ma szansę uzyskania dofinansowania czy wszystkie te kryteria, które gdzieś tam zostaną postawione potem w ocenie tego projektu są w stanie spełnić to dla tych przeciw czy ten pomysł już mają więcej wiedzą na co chcą dostać dofinansowanie chcieliby tylko, żeby ktoś na co dzień powiedzmy oceniający projekty powiedział im to ma wszystko ręce nogi mówiąc kolokwialnie to zachęcam do wejścia na Step gov PL tam jest taka zakładka mam pomysł na projekt i wypełnienie prostego formularza my postaramy się dobrać eksperta Step zakład wdrażane bezpośrednio przez ministra funduszy i polityki regionalnej z naszymi spółdzielnia naszych punktów informacyjnych funduszy europejskich i postaramy się państwo dobrać eksperta, który będzie dobrze rozumiał państwa branże tam w tym formularzu trzeba zaznaczyć, jakiej branży jest przedsiębiorstwo w jakiej branży jak dzieci nie chce ten projekt realizować dowieziemy eksperta, który na co dzień ocenia projekty i w ogóle jest często naukowcem prowadzi wdrożenia tych projektów i przeanalizuje ten pomysł podpowie, jakie działania będą najlepsze jeśli chodzi o finansowanie z nowym programie Chang i tam, jeżeli już pojawią się kryteria to jest jeszcze kryterium oceny projektów nie ma, ale na jesieni będą już też kryteria znane i oceny przeanalizuje ten pomysł na projekt pod kątem tych kryteriów pokaże, gdzie są słabe i mocne strony projektu, czyli to jest dla tych, którzy pomysł mają chcieliby coś tak jak wstępnie rywalizował ktoś nie byle kto bo eksperci nasi na co dzień oceniają projekty w programie choćby po ich teraz ważne, że ta usługa jest bezpłatna przedsiębiorcy jest absolutnie taką pracą indywidualną eksperta z przedsiębiorcą to nie jest ogólna informacja, jaką można dostać np. w punktach informacyjnych tylko osiada ekspert poświęca wiele godzin przedsiębiorcy omawia z nim pomysł na projekt podpowiada i potem pisze raport może przecież zawsze wrócić i sobie zaczerpnąć, przygotowując projekt pewne informacje, ale jeszcze chyba ciekawsze jest Innovation coach dla tych firm, które nie mają pomysłu na innowacje w ogóle nie myśleli o takim wsparciu, jakie było po i że czyli ten przed blokami a tym bardziej może czasy są takie, ale też nie wiedzą czy oferta Sęk będzie dla nich czy w ogóle jest ich działalności miejsce na innowacje natychmiast usługa Innovation coach, gdzie cienko szczyt ten ekspert również spotka się przecież są przeanalizuje ten potencjał przedsiębiorcy na projekt innowacyjny Podkowie w ogóle jakieś miejsce przedsiębiorcy na innowacje, że pracuje nawet Niemcom innowację i wskaże potencjalne źródła finansowania tej innowacji na stronie nowej szynką 3 kropkę PL można zgłosić to Innovation coach usługę realizujemy przy wsparciu merytorycznym organizacyjnym Instytutu podstawowych problemów techniki pan, które właśnie pomaga jest muszę powiedzieć, że absolutnie usługa Innovation coach cieszy się dużym zainteresowaniu przedsiębiorców jest bardzo dobrze przez nich oceniana bezpłatna usługa też indywidualna praca przedsiębiorcy z ekspertem dużo natchnienia do nowych pomysłów ci przedsiębiorcy spotkań z tymi ekspertami mają i co powiem najważniejsze jeszcze, że planujemy w nowym programie kontynuacje dla absolwentów powiedzmy Innovation coach oni będą mogli liczyć w nowym programie na dodatkowe wsparcie już dofinansowanie w postaci, jeżeli będzie taka potrzeba jeszcze dalszego doradztwa specjalistycznego tak, żeby ten ekspert mógł z nich powiedzmy to być 6 miesięcy i rozwinąć pomysł na projekt, a Totem wdrożyć zrealizować ten pierwszy projekt powiedzmy badawczo-rozwojowe ten strój będzie się nazywał inną start jest już w planach jest programowany mam nadzieję wobec tego, że również te pomysły nabiorą już tak wiem rumieńców już będziemy wiedzieć co konkretnie możemy zaoferować i tym, którzy już państwem współpracowali tym, którzy dopiero teraz być może, słuchając zastanawiają się czy warto warto Szanowni Państwo to jeszcze spotkamy się na ten temat porozmawiamy bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę państwa moim gościem była pani Patrycja Rzeszutek zastępca dyrektora departamentu programów wsparcia innowacji rozwoju w ministerstwie funduszy polityki regionalnej z kraja tak jak na początku tej naszej rozmowy zachęcam państwa, żeby sięgnąć po darmową pomoc po darmową poradę po ogromną wiedzę ekspertów, którzy są do państwa dyspozycji no i chociaż uszczknąć część z tych 8 000 000 000 Szanowni Państwo, które czekają to tylko na to tylko praktycznie, żeby sprawić, że nasza gospodarka waszych poszczególnych biznesach interesach przedsięwzięciach stała się coraz bardziej nowoczesna jak to zrobić, dlaczego warto rozmawialiśmy o tym w 7 poprzednich odcinkach również do tych odcinków serdecznie państwa odsyłam zachęcam do słuchania Jerzy Lesiński bardzo dziękuję dziękuję Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: INNOVATION COACH

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Więcej niż na antenie! Teraz TOK FM Premium 30% taniej: podcastowe produkcje oryginalne, Radio TOK FM bez reklam i podcasty z audycji. Nie zwlekaj, słuchaj wygodniej!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA