REKLAMA

"Co złego to nie ja". Dimitrova i Stawiszyński o mechanizmie projekcji i wojnie

Nasze wewnętrzne konflikty
Data emisji:
2022-03-30 19:00
Czas trwania:
33:14 min.
Udostępnij:

W najnowszym odcinku "Naszych wewnętrznych konfliktów" przyglądamy się jednemu z najpowszechniejszych i najrozleglej opisanych mechanizmów obronnych, czyli projekcji. Rzecz jasna - w kontekście wojennym. Mechanizm ten polega, najogólniej mówiąc, na przypisywaniu swoich własnych - pozytywnych lub negatywnych - cech, zachowań, emocji albo przekonań komuś innemu. Jak to się ma do wojny i retoryki, którą posługuje się Władimir Putin? Między innymi nad tym się właśnie zastanawiamy. Napisz do nas: naszewewnetrznekonflikty@gmail.com

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
dzień dobry sweter Dimitrowa i Tomasz Stawiszyński dzień dobry albo dobry wieczór ten do podstaw postanowiliśmy wrócić różne teorie snujemy w różnych kierunkach one zresztą zmierzają w ostatnim czasie oczywiście od tego tematu który jest bardzo teraz na wierzchu nie sposób uciec nawet, gdybyśmy próbowali zresztą momentami też wydaje to osobliwe czy czy takie nieadekwatne, żeby uciekać z 1 strony z drugiej strony dziś umysłu się broni w każdym razie właśnie tych Rozwiń » podstawach chcieliśmy mówi, czyli jednym z takich bardzo podstawowych mechanizmów obronnych podstawowych, czyli pierwotnych i prymitywnych, a mianowicie projekcji projekcji chyba jak dalej niż dzisiaj z tej naszej rozmowy wyniknie jako sposobie uprawiania polityki w pewnym sensie nasze wewnętrzne konflikty podcast psychoterapeutyczno filozoficzny na początek krótka definicja tego czym jest projekcja, a może twoje pierwsze skojarzenie i to mnie zaskoczyła aż przecież projektować teraz moje pierwsze skojarzenie to książka Carla Gustava Junga psychologia przeniesienia, bo niekiedy używa tych terminów w sposób wymienne przeniesienie projekcja, a jednak tutaj warto było różnicę zaznaczyć, ale może nie te niuanse będziemy teraz wchodzić, ale właściwie nie jest zbyt wymagające wszyscy myślę, że w takim powszechnym doświadczeniu posługujemy się tym terminem wiemy czym projekcja jest umieszczanie w kimś na zewnątrz poza sobą różnych niechcianych niepożądanych cech własnych cech odczuć co oczywiście generuje szereg różnych czasem komplikacji, chociaż doraźnie uwalnia od dyskomfortu związanego z tym, że nie jesteśmy tacy, jakimi chcielibyśmy siebie czasem widzieć no to oczywiście jest pojęcie nieostre jak wszystkie pojęcia z tradycji psychoanalitycznej to znaczy takie, które powstało na bazie obserwacji nie jest to zjawisko, które by się dało jakoś wymierzyć czy, które dałoby się właśnie z operacji analizować nazwijmy to no po prostu rzeczywiście można zauważyć, że ono występuje w rzeczywistości, że ludzie niekiedy przypisują innym ludziom różne stany np. emocjonalne, które sami mają takim najbardziej klasycznym oczywiście jest taką klasyczną sytuacją jest ktoś krzyczy na ciebie, żebyś nie krzyczała np. albo albo bardzo zdenerwowany mówi, żebyście nie denerwowała no to są takie można powiedzieć najprostsze przejawy tego mechanizmu, ale oczywiście ma głębsza poziomy i głębsza rejestry i niekiedy ten cały zawiłe skomplikowane sposób w jaki ludzie wchodzą ze sobą jakieś relacje postrzegają siebie w tych relacjach albo postrzegają innych, z którymi w relacjach nie są albo w ogóle la funkcjonują w rzeczywistości z rozmaitymi obrazami rzeczywistości właśnie no no bywa niezwykle skomplikowany zamiatane trudne i splątane i w ogóle praca terapeutyczna tak jak rozumiano to przynajmniej u początków i tradycji psychoanalitycznej to jest właśnie m.in. proces wycofywania projekcji to znaczy założenie tutaj jest takie, że my wyjściowo właśnie nie mając pewnej świadomości nie praktykując wglądu i autor analizy niejako odruchowo projektujemy rozmaite wewnętrzne treści na innych na różne obiekty ze świata zewnętrznego ma ten proces analizy auto analiz z terapii i autoterapii też dużym stopniu jest właśnie procesem polegającym na tym, żeby sobie uświadamiać te obszary, które mamy zaprojektowana i projekcje wycofywać z nich no w takim wymiarze, który dotyczy też wydaje mi się, że często tak nam się kojarzy z takimi negatywnymi manifestacjami wręcz tym co jest tutaj jest ten kontekst świata dosyć proste prosty sposób skonstruowanego, czyli podzielonego na dobry zły czarno-biały jest jakąś cechą immanentną tej sytuacji dlatego bardzo często nam się kojarzy mechanizm projekcji właśnie tymi złymi czynnego pewnymi aspektami doświadczenia rzeczywistości, które czy cech osobistych, który umieszczamy poza sobą wtedy staje się to bardziej znośne, a nawet czasem uzasadnia rozmaite nasze niechciane działaniem czy akty krzyczy to ja mogę dać sobie pokrzyczeć za to, że krzyż więc, ale ale, ale to jest 1 aspekt też można pomyśleć w takim duchu w jakim ty mówiłeś, że w ogóle jak konstruujemy rzeczywistość tutaj, gdzie jest dużo pułapek i ryzykownych zaułków co jest właśnie projekcją czy w ogóle poza ten świat w pewnym sensie projekcji już od strony bardziej filozoficzne jesteśmy jesteśmy w stanie wyjść, ale wracając do kwestii mechanizmu samego takim czynnikiem może istotnie przynajmniej w takim duchu w jakim zaczęliśmy o tym mówić jest to, że nie jest to proces nieświadomy, że jednak pewien rodzaj, jeżeli dana osoba ma taką zdolność pewien rodzaj refleksji na ten temat umożliwia właśnie to, o czym mówić wycofanie tej projekcji czyli, że to jest coś co się dzieje na bardziej takim pierwotnym poziomie też w takim sensie, że trochę coś sobie za nas w cudzysłowie radzi z czymś trudnym to nie jest SEK w wiadomościach wraz z operacji analizowane w taki sposób, że tutaj podejmujemy takie kroki, a jeszcze inna strona tego jest to, że czasem się też mechanizm można by było tak powiedzieć posługujemy do też takiej pozytywnej funkcji to znaczy rozumienia do wnikania w stan umysłu drugiej osoby, że tutaj też może wy projektu żyjemy na nią swoje różne uczucia i w związku z tym budujemy jakiś obraz i osoby itd. tutaj oczywiście bardzo wiele niuansów, bo jeszcze jest kwestia in projekcje w ogóle bardzo skomplikowanego Zawiła i trudnego mechanizmu, jakim jest identyfikacja projekt o tym kiedy rozmawialiśmy o identyfikacji projekcyjne to odsyłam państwa do odcinka z tym hasłem natomiast tutaj takiej czy takie ciekawe przesunięcie co było inspiracją do tego, żeby na ten temat rozmawiać jak się obserwuje jak tylko 1 rzecz jeszcze dodał, która wydaje się istotna poniekąd już trochę o tym powiedziała, ale rzeczywiście nie tylko treści negatywne można projektować na innych, ale również treści pozytywna również można w innych lokować jakieś własne idealizacji fantazje marzenia także idealny obraz siebie taki obszar kwit, z którym my mamy słaby kontakt albo, którego nie umiemy jakoś sobie zauważyć czy docenić i takim też modelowym można powiedzieć Press rondo z kim jeszcze opisem mechanizmu projekcji w na poziomie zbiorowym na poziomie kulturowym właściwie to jest opis religii dokonany przez Ludwika airbusa niemieckiego filozofa, którym się bardzo Karol Marks inspirował zaczytywał no, który właśnie powiadał, że religia jest takim przykładem tego, że ludzkość rozmaite swoje potencjały swoje wyobrażenia swoje siły i cały szereg rozmaitych fantazji własnych w projektowaniu gdzieś te figury bogów i wyeliminowała się tym samym od właśnie różnych różnych jakości, które one reprezentują tu rzecz jasna jeszcze kwestia instytucji reglamentujących dostęp do tych bóstw jest ważne no bo te instytucje również cierpią pewne korzyści z tego, że to właśnie tak wygląda, że my nie uświadamiamy sobie tego co projektujemy gdzieś na zewnątrz i nie umiemy tego w sobie dostrzec, ale to jest dygresja chodziło o to, że ten mechanizm właśnie ma różne też takie zbiorowe swoje formy i i bywał bardzo chętnie używany z całą oczywiście należy do tego podchodzić z ostrożnością, bo takie mechanizmy interpretacyjne są właśnie niezwykle uwodzicielskiej, bo dają poczucie, że dysponuje narzędziem, którym da się wszystko świetnie zinterpretować jak to w zeszłym odcinku diagnozowała w no więc, więc tutaj też z tą ostrożnością należy do tego podchodzić, ale bywało też świetne narzędzie do tego, żeby opisywać te procesy zbiorowe właśnie nieraz takie te kategorie, bo do opisu zjawisk zbiorowych także właśnie politycznych stosowano co za chwilę się tutaj też wydarzy w tym odcinku te akty znaczy jednak ten mechanizm wspomniał też funkcję jest ciekawy przykład mocno konsolidującym to znaczy też można takiej zbiorowej też projekcji ci to jest takie też ma ogromną moc tam i tutaj wkrada się ten obszar bardzo bieżący, a mianowicie to, że jak się obserwuje tutaj jest rzeczą Jasną co może tak dla zasady podkreśla, że w żaden sposób to, o czym rozmawiamy nie ma intencji czynienie jakichś diagnoz z wydaje nam się to znaczy w ogóle to jest tak tak bardzo powszechnie dostępne że, że nie wiem czy możemy tutaj jakiś sposób szczególny kontry było chować, ale też, że analizowanie np. nie wiem postawy Władimira Putina i nie wiem czy tak nawet głębokim przedmiotem naszego zainteresowania jest jego osobowości jedyna chuj winach i Lwowa o tyle mam dopowiedzenia tam Władimirowi, ale oni na pewno słucha tych zdrowie, ale dobry przykład, bo to uzasadnia się czy wszakże agresję, ponieważ właśnie poczyniły taki za prowokuje w tym samym, ale do, czego zmierzam znaczy, że czymś wyraźnie obserwowalny myślę, że dla wszystkich bez zagłębiania się jakiekolwiek mechanizmy jest to, że jak się śledzi mniej lub bardziej uważnie rozmaite jego wypowiedzi nawet też, zanim się zaczęła wojna to tym co się powtarza jest jakiś rodzaj cynicznego i zarządzania mechanizmem projekcji to znaczy mówienia tego co też rozmaici straszni ludzie i wrogowie Rosji robią co następnie uzasadnia rozmaite działania interwencję nazywane kody na weryfikację demilitaryzacja itd. co nam się wydaje śmieszne, ale co też ma dużą moc, ponieważ wiemy z różnych na obserwacji z różnych doniesień takich też bardzo bolesne jakieś pęknięcie to znaczy między tą naszą perspektywą tym, że jest wielu ludzi w Rosji, którzy też tej narracji ulegają i którzy mają taki w dobrej wierze przekonanie, że ta interwencja czemuś istotnemu ważnemu i dobremu służy to znaczy właśnie te mechanizmy są doskonałym sposobem na uzasadnienie agresji wszelkiej tutaj można używać posługiwać się tymi wypowiedziami jako pewną prognozą co się dalej wydarzy to znaczy jeżeli, jeżeli Putin w swoich wypowiedziach wskazuje na to, że gdzieś jakieś zło się dzieje albo ktoś reprezentuje jest nośnikiem jakieś wrogie siły atakują na rozmaite sposoby integralność Rosji no to domaga się to działania, czyli jest taki bardzo świadomej cyniczne wykorzystywanie no właśnie takiego ja bym nawet nie będzie projekcji, bo to jest jednak czy mechanizmy podobne natomiast coś innego się dzieje to znaczy jest to używane zaprzęgnięto do pewnych Barca konkretnych celów właśnie, bo tu jest pytanie istotne trochę mnie nie da się abstrahować od tego co tam się w tej w tym klubie dzieje, bo jeśli mamy do czynienia z projekcją ścisłą no to należałoby założyć, że on to wszystko naprawdę wierzy co gada są takie analizy złoży się mówi, że także należy, zwłaszcza że ten świat w autorytarny zazwyczaj ma taką tendencję do zawężania się do no taka osoba też otaczać ludźmi, którzy potwierdzają wyłącznie przekonania dziś znamy, toteż różnych biografii rozmaitych dyktatorów autorytarnych władców ludzi okrutnych, którzy sprawowali rządy w taki ich jeszcze gorszy sposób od Putina i ten tendencja do takiej wzrastającej paranoidalne gości do właśnie tropienia wszędzie wrogów do przypisywania wszystkim jakichś negatywnych intencji wobec siebie et Cetera tam jest bardzo wyraźnie zaznaczali na to są takie rysy, które się jakoś pojawiają w tych biografiach co oczywiście można interpretować także ludzi takich cechach zostają takimi władcami, ale można też interpretować taki sposób, że sama struktura tej sytuacji, jaką jest tego typu władza prowadzi człowieka czy jednostka prowadzi prędzej czy później właśnie do do tego typu reakcji tego typu mechanizmów myślowych czy myślowo psychologicznych w każdym razie rzeczywiście jeśli to by była z kolei nie projekcja tylko jeśli byłoby to takie działanie bardzo świadome, że on po prostu cynicznie konstruuje taką narrację to powiedziałam wtedy, że to jest z kolei wykorzystywanie tego mechanizmu projekcji jakieś aplikować niego aktywowanie wprawienie w ruch właśnie po to, żeby z tych dyspozycji psychicznych ludzkich skorzystać i w innych w innych to uruchomić po to, żeby autoryzować jakąś swoją politykę, żeby uzyskać poparcie społeczne itd. itd. nie, który scenariusz gorszy, ale może te porządki dziś też przenikają mieszają ze sobą może przeszacować je w pewnym sensie skalę zaburzenia, jeżeli zakładamy, że to jest raczej cyniczna cyniczne wykorzystanie aniżeli po prostu świat co, do którego jest głęboko przekonanym, ale też wydaje mi się, że to jest w pewnym momencie to znaczy się perspektywa poznawcza tak bardzo zawęża wydaje się, że to jest bardzo trudno rozróżnić to znaczy że, że już niema niema czegoś co przychodzi z zewnątrz to znaczy czegoś co mogło się nie ma tego tego w tej przestrzeni refleksji nie ma tej przestrzeni też autorefleksji co jest bardzo charakterystyczne też, że my się, bo pies ma sens w tej chwili jest Berti oczywiście i jakieś niezwykłe rzeczy się tam dzieją on przeżywa to niesamowicie zresztą sami państwo słyszeli te subtelne popis kiwania, które towarzyszyły naszym ostatnim wypowiedziom to właśnie był śpiący istniejący Berti i pewnie pewnie jego sny mają nieco inny charakter niż te, o których rozmawialiśmy ostatnio w naszym w tym ostatnim poprzednim odcinku naszych wewnętrznych konflikt, aby Janusz raczy tak różne można na psa można bardzo dużo rzeczy projektora można, ale my tego nie robimy zarządów tak czy są one na pewno nie czasem jak opisujesz jak on jest też bardzo ze Stanami naprawdę ja już zarówno bardzo go obiektywnie opisuje nic nic o sobie tam nie mówię tylko zawsze o nim inni w każdym razie mówiłam tej przestrzeni refleksji czy autorefleksji to ujawnia też poza taką dużą siłą i konsolidującym konsolidując cechą tego mechanizmu to znaczy konsolidując na poziomie grupowym też jego niesamowitą słabość znaczy kruchość, że trzeba umacniać go coraz bardziej ją działa taki sposób, że muszą się mnożyć te projekcje, żeby utrzymać struktura to znaczy, żeby nie wpuścić korekty ze świata zewnętrznego to jest trochę to oczywiście nie tylko jest jakiś wycinek, ale to jest trochę to co się dzieje w jakimś sensie na poziomie zbiorowym z tym że obserwujemy czytam słyszymy doniesienia różnych osób, która mają jakieś powiązania rodziny np. w Rosji są dajmy NATO Ukrainy jakiś przyjaciół i i że następuje pewien rodzaj zerwania to znaczy niemożności skomunikowania się w takim sensie, że po prostu faktycznie strony mają poczucie funkcjonowania alternatywnych rzeczywistości znaczy ktoś mówi, że się dzieje ktoś mówi, że absolutnie nie, że to niema miejsca oczywiście do tego zaprzęgnięto jest szereg różnych mechanizmów uzasadnienia tego, czyli utrzymywanie jak i spójności umysłu, a w ogóle czas wojny i taki moment bezpośredniego zagrożenia jest czymś absolutnie nie sprzyja rozbudowanej refleksji czy namysłowi, a wręcz odwrotnie mechanizmy takie pierwotne tzw. prymitywna, które wszyscy w jakimś stopniu stosujemy one są tym po co umysł największą łatwością sięga, ale też rozmawialiśmy w takim duchu paranoidalny to znaczy że, że ten mechanizm projekcji też bardzo zresztą tak się kojarzy z takim typem stylem osobowości powiedzmy paranoi idealnym, ale to jest uproszczenie to znaczy różne typy osobowości posługują się często tym mechanizm mam, aczkolwiek właśnie, ponieważ elementem pojawi się to może mocno taką strukturą paranoidalną, dlatego że to, czego się boimy jest umieszczana na zewnątrz i atakowane przez nas to znaczy w akcie w akcie samoobrony dlatego bardzo mocno nasze myśli kierują się w stronę właśnie takiej cechy paranoicznej paranoidalnej no tutaj w poprzednim odcinku sporo na temat Junga było i tych jego tekstów pisanych tuż przed i po drugiej wojnie światowej są bardzo wiele miejsca poświęcił mechanizmowi projekcji w swoich tekstach, a takim z kolei najpowszechniejszym mechanizmem projekcji spośród wielu rozmaitych była wg niego projekcja cienia na Niemcy Night czy w ogóle najpowszechniejszych, ale na pewno też w tym kontekście wojennym projekcja cienia go zajmowała bardzo i ja zaraz wyjaśnię, o co chodzi, ale też on się bardzo wiele zajmował takimi zagadnieniami z pogranicza właśnie filozofii psychologii teologii np. kwestią zła bardzo intensywnie pisywał i rozmyślał o doktrynie prywatnie Boni na sformułowanej przez Świętego Augustyna i właściwie w kręgu katolickiej teologii uznawanej za taką obowiązującą, czyli o doktrynie, która mówi, że zło jest brakiem dobra, że jest tylko deficytem, że nie ma w sobie żadnej substancji inności tylko, że jest pewnym deficytem właśnie brakiem, że jest wartością negatywną, bo on się z tym bardzo nie zgadzał twierdził, że to jest bardzo nie dobry nie psychologicznej niekorzystny sposób myślenia i że stoi ten sposób myślenia za wieloma bardzo dramatycznymi zjawiskami w historii i że chcąc w ogóle zrozumieć co się dzieje, jakie dzieje się zło trzeba właśnie porzucić to myślenie, że zło w sensie psychologicznym jest przeraźliwie realna, że nie jest właśnie żadnym brakiem tylko jest pewną jakością, która jest jak najbardziej realna no i że tym tą w cudzysłowie przestrzenią, bo to nie są kategorie przestrzenne oczywiście w sensie ścisłym, ale takim obszarem psychiki, która związek ze złem właśnie ma ścisły to jest obszar cienia, czyli tego najkrócej mówiąc co nas niedoskonałe co wyparte, z czym się nie identyfikujemy się jakimś takim negatywnym tego kim chcielibyśmy być wszelkie też nie aprobowane społecznie impuls potrzeby fantazje nasza skłonność do agresji do nie wiem różnych innych także zachowań pragnień, która traktowane są w negatywny sposób społecznie tam się mieści przy czym uczeń ma też nie tylko wymiar indywidualny nie tylko wiąże się z taką czysto jednostkową psychiką jednostkową biografią już zresztą często mówił, że właściwie cień indywidualne to między to samo co nieświadomość kraj ów frajda, że to się, że są tożsame z osobą sfery w psychice tylko powiadał orzeczenie również archetypem to znaczy, że jest ta sfera archetyp owa jest także jak sferą sferą cienia dość, że jest coś, jakby ponad indywidualnego w tej tendencji do do zła do agresji do występu kurze, że to jest coś co przekracza, jakby nasze indywidualne biograficzna o ustosunkowanie tylko co wyraża jakąś głębszą prawdę uniwersalną prawdę o człowieku w ogóle no i co także gdzieś w tej sferze mitu symbolu fantazji także zbiorowych czy procesów kulturowych przejawia i i co także w tym sensie oczywiście może być terenem projekcji intensywnej czy przedmiotem projekcji no i myślę, że tutaj ten kontekst, w którym rozmawiamy kontekst wojenne te narracje które, które są nad racjami lokującym np. całe zło oczy w jaki sposób dewaluuje dewaluuje łączącymi ofiary przypisujący mi ofiarom jakieś cechy, która albo 1 humanizmu ją albo je czynią właśnie jakimiś takimi figurami, która co, do których wyłącza się już nam empatia całkowicie, bo są to figury kojarzona jednoznacznie z czymś właśnie negatywnym złem tak dalej, że posługiwanie się takimi racjami w ramach uzasadniania działań wojennych siania destrukcji jest absolutnie takiego poziomu aktywowania w ludziach z nas także w tych, którzy tam biegają z tymi karabinami strzelają jadą czołgiem strzelają do tych wymiarów właśnie ponad indywidualnych czy zbiorowych mitologicznych cieniem związanych to zresztą dobrze opisuje Hillman James w książce miłość do wojny, gdzie dużo dużo miejsca zajmuje takiej idei indywidualizmu akcji czy de personalizacji w doświadczeniu wojny w oświadczeniu tych, którzy na wojnie walczą i pewnemu specyficznemu szałowi wojennemu szałowi bitewne Emu, który właśnie sprawia że, że ludzie zachowują się tak jak już nigdy nie zachowali i że mają jakiś rodzaj takiej zmodyfikowanej percepcji wręcz no, więc wydaje się że, że tutaj wkraczamy w takie takie rejony, dlaczego dlatego to jest takie mroczne i dlatego to jest takie przerażające i i dlatego tak głęboko angażuje naszą wyobraźnię emocje itd. że dotyka jak właśnie bardzo takich fundamentalnych spraw wydaje mi się, że wkraczamy w obszar Under my room i że prezes jeszcze późno oczywiście rozmowa tysięcy z nich nie do uniknięcia przypomina mi się, że mieliśmy taką rozmowę na temat zła z prof. Andrzejem Lederem tak bardzo ciekawa rozmowa Rz okazała roli i tak może w nowym kontekście też Warta pociągnięcia też skądinąd cieszące się dużą popularnością ta rozmowa to już było jakoś częsta statystyki pokazywały kiedy, kiedy tak tak to już jakiś czas temu ale, a i tak innym językiem powiedziałeś też coś co wydaje mi się też istotne w kontekście tego, o czym rozmawiamy tu różne wątki mieszamy ze sobą, ale że zawsze, że ten mechanizm projekcji, że on jest potrzebne i też obecne znaczy nie na takim naj bardziej absolutnie wciąż najwcześniejszym etapie, ale bardzo wczesnym etapie to znaczy na etapie, kiedy jeszcze niema takich jasnych wyraźnych granic pomiędzy ja ani ja pomiędzy tym co wewnętrznej tym co zewnętrzne to znaczy, że wewnętrzne poczucia odczucia nie wiadomo czy są czymś co rzeczywiście płynie za mniej moich Stanów czy może jest także świat zewnętrzny mnie atakuje dlatego czuje się strasznie to znaczy to chodzi o takie różne nasze myśli być może fantazję na temat świadczenia niemowląt lot nie tylko fantazję myślę, że obserwacje też bardzo duża wnoszą swoją drogą zupełnie czymś innym się skojarzyła też się tymi badaniami Paula Blooma na temat tego właśnie, że dzieci tam mają taką predyspozycję do tak, żeby pani to działać w sposób moralny to znaczy, że mają jakąś taką jakiś taki gen moralności, który każe im np. się na niej utożsamić czy jest im bliżej do tego, który tam tam tam był taki eksperyment polegający na tym, że tam była figura lalka, która była na zachowywała się jakiś nieprzyjemny sposób wobec innej później tam dziecko wybierało teraz mówię to w jakim uproszczenie dokładnie nie pamiętam na czym ten mechanizm polegał myślę, że nie jest trudno sprawdzić ten eksperyment czy pojadą, ale że właśnie tutaj dziecko w jaki sposób jest wstanie czy zostaje po stronie tego dobrego nie czy tak jest na ile te eksperymenty tego w głębokim sensie dowodzą nie wiem, aczkolwiek było to bardzo ciekawy i wracamy do kwestii różnych naszych dyspozycji tego jak sobie radzimy porządkujemy świat jak rozumiemy świat jak bardzo takie rozmaite mechanizmy też takie, do których byśmy bardzo chcieli się przyznawać nam ten świat porządkują 1 rzecz tutaj się wydaje niezwykle ważną, której powiedziałeś, a mianowicie, że to nie jest także te projekcje, zwłaszcza w takim w takich czasach hulają tylko 1 stronę to znaczy, że my też bardzo teraz z dużą łatwością ulegamy temu, żeby mówić np. to jest jedna z lustracji, ale z dużą wrogością, a o rosyjskich żołnierzach to znaczy też jakoś de personalizacji Emmy w takim sensie, odkąd monitorujemy taki w takim sensie, że nie wiemy co stoi tak naprawdę za ich działaniem w mecz wiemy wiemy, że też działają zgodnie z różnymi rozkazami, ale że łatwo z nich umieścić złoty znaczy jakimś poziomie to faktycznie struktury czuje rzeczywistości trudno wymagać żeby, żeby taki sposób nie myślę z 1 strony, ale z drugiej strony, że to też jest doskonałe uzasadnienie dla naszego braku zrozumienia dla naszego braku inne pewnego wysiłku wykonania pewnego wysiłku poznawczego akurat ja tego wysiłku poznawczego nie mam potrzeby wykonywać w stosunku do Władimira Putina tutaj jestem w dziedzinach chuj Władimir Putin idzie na chuj tutaj jestem jednoznaczna, ale do jakości rozszerza i zatacza coraz z właśnie szersze kręgi i trzeba tutaj trzeba to być niezwykle uważnym to znaczy trochę zgodnie z tym, że nie ciężkim powiedzeniem, że nie, kiedy spogląda się w otchłań to to otchłań to odbija też ciebie patrzy wtedy też wchłonie też ciebie patrzy, ale właśnie w tym sensie, że zresztą dobra mi motyw pychę i pisania tych mechanizmów, o których mówimy i właśnie tak się zastanawiam czy wciąż nośnym jest rozumienie zła z perspektywy psychologicznej tytuł jakość metafizyka nam by nie była potrzebna może taka kolejna rozmowa jest przed nam właśnie metafizyczna tak będzie wobec tego dziękuję bardzo, dziękuję bardzo Bartosz Dąbrowski oczywiście nieodmiennie te audycję wydaje do usłyszenia do usłyszenia podcast psychoterapeutyczno filozoficzny tylko na to PZPN w naszej aplikacji mobilnej kolejny odcinek w środę po dziewiętnastej Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: NASZE WEWNĘTRZNE KONFLIKTY

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POSŁUCHAJ RÓWNIEŻ

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Słuchaj wszystkich audycji Radia TOK FM kiedy chcesz i jak chcesz - na stronie internetowej i w aplikacji mobilnej!!

Dostęp Premium

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA