REKLAMA

Czesi dobierają się do majątków oligarchów. Zamrożenie - tak, a konfiskata lub nacjonalizacja... może?

Połączenie
Data emisji:
2022-03-31 13:20
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
12:50 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
trzynasta 23 Jakub Janiszewski przy mikrofonie z nami jest Szczepan Czarnecki zespołu Wyszehradzkiego w Instytucie Europy Środkowej dzień dobry dzień dobre będziemy rozmawiali o Czechach o próbach rozliczenia czy właśnie pozbycia się oligarchów rosyjskich, a przede wszystkim zidentyfikowania majątków w Republice czeskiej, ale może zacznijmy od troszeczkę szerszego obrazka ci, którzy patrzą uważnie Czechy mówią, że to co się teraz wydarzyło to co się wydarzyło w lutym Rozwiń » tego roku to jest właściwie zwrot 180 stopni jeśli chodzi o czeskiej sympatię wobec Rosji, ale może zacznijmy od tego w ogóle na ile Czechy były atrakcyjne dla rosyjskich oligarchów przed wojną, a to już tak rozpoczynają kankana, bo pojawiło się też wątków już kilka, a w Czechach niekoniecznie powiedziałbym, że jest aż tak duża zmiana, jeżeli chodzi o 180 stopni prawda bo, a na po pierwsze w Czechach w ubiegłym roku, a doszło do dużej wymianę politycznej to jest dotychczasowa opozycja objęła władzę w państwie i można było się tego już spodziewać prawda mamy tutaj już pewien długotrwały konflikt czeską rosyjskiej, które były narażone na wielu płaszczyznach, a na płaszczyźnie prawa kulturowej ale, a też, że tutaj ten skandal w związku z wybuchami składów we Vrbieticach amunicji, które były FR zaangażowane rosyjskie służby prowadziły już do tych zmian, więc mamy już duże ograniczenia na tym poziomie, a nowa władza nowy rząd koalicyjny rząd 5 partii 5 ugrupowań politycznych już w swoim ogłoszeniu programowym powiedział jest jasno napisane ograniczaniu kontaktów z Rosją Chinami także nie jest to aż tak może zaskakująca zmiana, jakby się wydawało, ale faktycznie wcześniej bywało różnie tutaj oczywiście jeszcze prezydent czach, którego stanowisko było zmieniła się dopiero tak naprawdę ludem a gdy atak, gdy Rosja rozpoczęła na atakować Ukrainę natomiast zdecydowanie Republika czeska na wielu płaszczyznach była dla Rosji dotychczas państwem atrakcyjnym, aczkolwiek nie jest to sama wojna, która doprowadziła, a do tej zmiany na systemie oligarchami w takim razie z tymi oligarchami wydaje się, że ten cały system wpływów federacji rosyjskiej w Czechach jest jednak i bardziej złożone niż jedynie oligarchowie i mamy tutaj szereg instytucji, która się w Czechach Republice czeskiej funkcjonowały bądź jeszcze funkcjonują natomiast, jeżeli chodzi o oligarchów oczywiście jest tutaj obecny rosyjski kapitał jest obecny na wielu poziomach stąd też tak jak już było wspomniane na początku jest trudne do smakowania, a to ze względu na to, że spółki rosyjskie, które są funkcjonują w Czechach firma czy kapitał rosyjski, który w Czechach jest wielopłaszczyznowy wielopoziomowy nie tak oczywista co to za spółki zakładane spółki typu offshore prawda, gdzie jednak mamy do sieci czy możliwości do rozpoznania to jest faktycznym właścicielem są praktycznie niemożliwe to pakowanie wymaga zatem dużego czasu są to też duże inwestycje w nieruchomości szczególnie dużym zainteresowaniem cieszyły się zachodnia część Republiki czeskiej, czyli te cechy właściwe, ale bliżej granicy z Niemcami, jeżeli chodzi o Borach samo jest troszkę innej pozycji względem względem ziem czeskich Republice czeskiej czyli, czyli zachodniej zachodniej części tego państwa natomiast kapitał jest niewyobrażalnie duże i tutaj jest mamy też prawda potrzeba rozróżnienia tego kapitału, czyli współpracę, a to na poziomie europejskim Unii Europejskiej czy Stanów zjednoczonych przygotowanych list oligarchów, czyli tak naprawdę jak działać, gdzie działać na dobrze, ale zaraz, jeżeli pan mówi, że to jest taki gigantyczny majątek równocześnie mówi pan, że trudność jego mapowanie to on faktycznie tam jest tylko zakładamy, że żona jest nie tak ten teren ten majątek zdecydowanie jest tylko tutaj dlatego podejmuję to w ten sposób mamy tutaj organizacją instytucja ta fala, która ma Powała rosyjski kapitał w Republice czeskiej i chociażby pierwsza rzecz, która wypłynęła teraz, ale nie są to dane końcowe należy też wziąć pod uwagę mieliśmy oferty oficjalnych danych około 13 000 obiektów ze federacji rosyjskiej aresztowanych w Czechach w tym momencie przy po napisaniu programu, bo u nas współpracowano z różnymi instytucjami instytucjami w Republice czeskiej mapowania transferów kapitału widzimy, że jest ich już ponad 20 000 i jest to kapitał bardzo różnorodne, a to z tego względu, że najpierw próbowano na tutaj ograniczać dostęp kapitału rosyjskiego chociażby do zamówień publicznych czy różnych form pomocy państwa, ale okazuje się, że jest takich firm około 100, które faktycznie funkcjonował na rynku czeskim poprzez wykorzystywania również czeskiego czy też europejskiego kapitału kolejną grupą są firmy, które są zarejestrowane przez UE na Cyprze funkcjonują w Czechach już jako kapitał europejski kolejną grupą firm jest kapitał, który nie jest wyłącznie kapitałem rosyjskim po prostu Rosjanie mają swój udział dotyczy to tak jak w przypadku Polski chociażby spółki w targach prawda, która jest na jednym z największych wykonawców Republice czeskiej, która obecnie też jest odpowiedzialna zabudowę praskiego metra także ten kapitał oczywiście jest tylko, że funkcjonuje na wielu płaszczyznach jest trudne do znakowania, a także nie zawsze jest całościowe przy czym dochodzi też do przepisywania prawda tych majątków w tym momencie także oligarchowie rosyjscy prawda przepis ten kapitał członków swoich rodzin bądź też lokują go różnorodny sposób ten kapitał jest bardzo różna i dużym stopniu są to właśnie nieruchomości w Pradze w Karlovych Varach jak się okazuje również Rosjanie mocno inwestowali na zabytki i zabytki też banki ENA, czyli architekturę na poziomie tutaj ważnym znaczącym, jeżeli chodzi o Anne o pamiątki prawda także mają właściciele 22 zamków w Republice czeskiej hoteli po największych kortów tenisowych także ten kapitał oczywiście jest teraz pytanie, jakie są sposoby na to, żeby go no właśnie przejąć zablokować co właściwie wcześniej zamierzają z tym robić i tutaj pojawia się pierwszy problem tych możliwości wcale tak wiele nie ma tutaj Petr Fiala premier Republiki czeskiej z partii ODS z już ogłosił, że został zamrożony majątek jakiejś części oligarchów sięgający wartości kilkuset milionów koron czeskich, a także mówimy tutaj na razie o zamrożeniu, bo te możliwości są w tym momencie dostępna, jeżeli wejdziemy na płaszczyznę konfiskaty bądź też nacjonalizacji wchodzą już inne problemy po pierwsze, brak jak na ten moment narzędzi ku temu, czyli potrzeba wypracowania tutaj już jest plan wypracowania tych narzędzi i we współpracy 4 ministerstw głównie Ministerstwa Finansów ministerstw zagranicznych spraw zagranicznych ministerstwa przemysłu, które mają wypracować model jak można do tego podchodzić z drugiej strony jeszcze przed 3 dniami pojawiła się le wypowiedź przedstawicieli rady legislacyjnej przy władzę, która mówiła, że do tej pory brano pod uwagę jednak zamrażania, a to z kilku powodów zamrażanie majątków jest czymś innym jeśli nacjonalizacja konfiskata te objęte formę mówił te drugie druga trzecia wskazana wiążą się z pozbawieniem konkretnego dobra konkretnych osób bądź też obiektów, które z 1 strony w przypadku konfiskaty łączą się z wynagrodzeniem, czyli uiszczeniem opłaty wartości takiego obiektu bądź też inne aktywów ewentualnie nacjonalizacji, czyli wtedy już nie wchodzi w kraj, jakkolwiek rekompensata przy czym mamy tutaj też ważne relacje dwustronne i możliwość reakcji Rosji co też na pewno komplikuje sprawę z tego względu, że Rosja może zrobić to samo, ale też utrudnić, jakkolwiek różne formy wymiany niewątpliwie ta sytuacja, w której teraz mówimy dotyka czeskich przedsiębiorców wg analiz już około 80% przedsiębiorców w Czechach w jakikolwiek sposób odczuwa ten kim skutki tego konfliktu na poziomie finansowym bądź ich spodziewać także mamy tutaj dwustronne relacje, które niewątpliwie też będą odgrywać rolę przy czym nie wyklucza możliwości podjęcia próby tworzenia prawa, które pozwalałoby na konfiskatę bądź nacjonalizacja majątku, a rzeczywiście można powiedzieć podjęto takie działania, które miałyby do tego prowadzić jakiem z jakimkolwiek 2 lata tak zdecydowanie akty te działania zostały podjęte tutaj, bo przed wczorajszym spotkaniu jeśli się nie malał, a na poziomie rządu Petr Fiala zaś zostało ogłoszone, że Anne, że Czechy chcą rozszerzać ten zakres sankcji i właśnie Ministerstwo Finansów Ministerstwo Rozwoju Regionalnego przemysłu ma opracować specjalną ustawę o wprowadzaniu sankcji na narodowych spowodowanych atakiem federacji rosyjskiej na Ukrainę i celem jest uniemożliwienie grupie rosyjskich firm przedsiębiorców związanych z Kremla bezpośrednio, bo musimy się tak trzymać, a właśnie z dostępem i zamówień publicznych dotacji różnego rodzaju form pomocy, ale ewentualnych możliwości przygotowania możliwości jak można byłoby wypracować ewentualne konfiskaty właściwie mielibyśmy spojrzeć na ten proces całe w szerszym kontekście myśli pan, że w no właśnie to 1 chce wrócić do tego pytania o to czy to jest zwrot w polityce czeskiej czy nie mimo tak, że ja rozumiem oczywiście, że mamy inny rząd, że tutaj pewne sympatie polityczne też uległy zmianie, ale mimo wszystko jednak wydawałoby się, że to jest coś, czego wcześniej nikt nie nie spodziewał nikt nie chce nawet nie wyobraża, że w takiej sytuacji dojdzie o zaczął to zależy na jakiej płaszczyźnie mielibyśmy to skomentować, bo po pierwsze, widać w Republice czeskiej widać było od kilku lat długotrwałe próbę jednak ograniczenia wpływu rosyjskiego, która jest o wiele szersze tutaj mówimy w tym momencie rosyjskim kapitale, ale tutaj musimy jeszcze na kategorię cyberprzestrzeń kategorie nauki badań jednak federacja rosyjska młody około roku 2004 bardzo aktywna w przestrzeni Republiki czeskiej co wiąże się oczywiście zastąpieniem Republiki czeskiej jak i państw regionu do Unii Europejskiej, a także wielu innych aspektach na poziomie kultury dezinformacji cyberprzestrzeni itd. tak dalej natomiast od kilku lat faktycznie opozycja starała się wprowadzić do debaty publicznej ten aspekt jednak ograniczenia relacji często rosyjskich i one już funkcjonowały przynajmniej te na poziomie możliwości, które były, czyli chociażby samorządu Aten praski ma jednak bardzo duże znaczenie na Republikę czeską prawda to było widoczne natomiast od właśnie tej zmiany władze, czyli od końca poprzedniego roku widzimy ewidentny zwrot, jeżeli pomyślałbym o polskim odbiorcy tak tak ten może wydawać zaskoczeniem natomiast już samo objęcie władzy przez opozycję dotychczasową wskazywało na to, że tak to będzie widoczna prawda, że jednak odejścia od Chin federacji rosyjskiej kursowanie się jednak na polityce europejskiej na Unii Europejskiej na partnerskie z Zachodem i rozwijanie struktur NATO, które też było podkreślane do tej pory na rzeczach w ciągu najbliższych 5 lat chcą dojść do poziomu wydatkowania 3% PKB na zbrojenia i obronność także jest to zwrot może nieoczekiwane natomiast w tym kontekście, że może nie zawsze tak dużo się w Republice czeskiej w Polsce mówi, ale zdecydowanie jest to duży skok jakościowy też Czechy znają się do Polski bardzo ważnym partnerem, choć grupa Wyszehradzka tutaj mamy na tej płaszczyźnie dość duża zmiana prawda no nie wiem czy grupa Wyszehradzka jest jeszcze istotne, zważywszy na ostatnie losy ostatniego szczytu, ale też tak to tutaj ostatniego szczytu, ale tutaj też widzimy prawda, że naczelna chowa już czwartek ubiegły oznajmił, że tam nie pojedzie i wydaje się, że jest to duży zwrot natomiast, jeżeli chodzi o relacje polsko-czeskie te mogą być tylko ulega poprawie w najbliższym czasie dziękuję bardzo, pan Czarnecki z Instytutu Europy Środkowej był z nami 1336 za chwilę informację Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: POŁĄCZENIE

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Więcej niż na antenie! Teraz TOK FM Premium 30% taniej: podcastowe produkcje oryginalne, Radio TOK FM bez reklam i podcasty z audycji. Nie zwlekaj i słuchaj wygodniej!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA