REKLAMA

Borderline - osobowość z pogranicza

Dobra terapia
Data emisji:
2022-04-03 22:00
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
47:46 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
dobry wieczór rozpoczynamy dobrą terapię przy mikrofonie Armen Mekhakyan dziś wyjątkowa audycja będzie miała nieco inną formę, ponieważ nie będziecie mogli państwo do nas dzwonić, ale za to skupimy się na odpowiedziach na wiadomości, które państwa otrzymaliśmy otrzymaliśmy szereg maili i wiadomości na naszym profilu Instagramowym dotyczącym zaburzeń osobowości, a szczególnie Borderline i o tym postanowiliśmy dzisiaj porozmawiać ze szczególnym gościem stąd też Rozwiń » pierwsze przedstawienie naszego gościa w dobrej terapii dr Henryka Leszczyńskiego, które specjalizuje się w ogóle w szeregu różnych zaburzeń psychiatrycznych jest kierownikiem kliniki kierownikiem oddziału oddziału w 5 Szczecin klinice psychiatrycznej w Instytucie psychiatrii neurologii w Warszawie rzeczy samej no właśnie zależało na tym, żeby właśnie z tobą porozmawiać na temat generalnie zaburzeń osobowości i Borderline, bo jesteś jednym z lekarzy, którzy mówią w sposób przejrzysty taki przejmujący o tym co jest trudne dlatego z punktu widzenia pacjenta niezwykle trudno rozróżnić np. coś takiego jak Borderline w istocie od chociażby choroby dwubiegunowej może od tego zacznijmy jak byś mógł powiedzieć, jaka jest różnica między tymi 2 określeniami oficjalnie dobry wieczór państwu witam serdecznie to jest nie tylko problem pacjenta to jest problem również dla nas dla lekarzy dla terapeutów, żeby móc zróżnicować i postawić prawidłową diagnozę, bo to będzie warunkowało dalsze postępowanie zarówno terapeutyczne, jaki farmakologiczne, więc to jest jedno z większych wyzwań, czyli czy różnicowanie obydwu tych zaburzeń właściwie należałoby powiedzieć choroby, bo taką takim czymś jest zaburzenia afektywne dwubiegunowe mimo nazwy, ale jest to choroba jedna z trudniejszych cięższych chorób psychiatrycznych natomiast osobowość Borderline 100 to są zaburzenia osobowości to jest to jest taka różnica może nomenklaturą, ale też, jakby pokazująca na przynajmniej na początku pewne pewne różnice także i w obrazie i przebiegu i w tego, skąd się choroba czy zaburzenie bierze, żeby móc różnicować należałoby najpierw zdefiniować obydwa te zjawiska czy choroba afektywną dwubiegunową i zaburzenia osobowości chwiejnej emocjonalnie Borderline one mają dużo wspólnego oczywiście tak jak powiedział dlatego jest taki problem z różnicowania to by świetnie będziemy chcieli podczas tej rozmowy trochę się przyjrzeć temu właśnie, jakie są różnice, ale większym naciskiem na nabory dla, dlatego że po w jakiś czas temu mieliśmy rozmowę dotyczącą tylko choroby afektywnej dwubiegunowej dotyczące rozmowa dotyczyła sprawy są już na temat tego jak się leczy jak diagnozować co pacjent powinien wiedzieć stąd dzisiaj, gdybyśmy mogli trochę jakby, pamiętając o tej o tym, że to jest dość trudne w różnicowaniu dla pacjenta i terapeutyczny ale, żeby można było w wyniku tej rozmowy zrozumieć trochę bardziej no właśnie czy zaburzenie osobowości Borderline stąd może zaczniemy od tego w ogóle co to jest zaburzenie osobowości, jaka jest różnica między zaburzeniem osobowości chorobą no bo zróżnicowała gry o to, bo najpierw może sobie powiedzmy czym jest osobowość w ogóle jak z dróg jest osobowość może nie wchodząc w taki ujęcia terapeutyczne czy podręcznikowe osobowość zespół czy sposoby radzenia sobie ze stresem ze swoim ja określone w śpiewie przetwarzanie emocji odbieranie emocji reagowania emocjonalnego, czyli to wszystko co jesteśmy wyposażeni by funkcjonować i sami ze sobą i Fota żyjącym świecie środowisku w środowisku szkolnym środowisku zawodowym rodzinnym i taką struktur osobowości właśnie mogą ulec zaburzeniu jeżelibyśmy co jest powołali tak, jeżeli w sposób inżynieryjny jak, że osobowość swego rodzaju konstruktem jak rusztowaniem, na którym się opierają, do których się przyczepiają jako pewne cechy to jest takie rusztowanie, jeżeli jest prawidłowo zbudowany ukształtowany wówczas jest silny stabilny i taka osoba sobie ogólnie rzecz mówiąc dobrze radzić sama sobą spójne dobrze sobie radzi w relacjach w relacjach rodzicielskich w relacjach partnerskich czy jakichkolwiek innych prawidłowo odbiera emocje prawidło przetwarza emocje i to jestem prawidłowy konstrukt niestety, czyli można by powiedzieć że, że osobowość czy dobrze rozumiem czy ten przykład będzie trafne osobowość moglibyśmy porównać do do systemu immunologicznego, a pewne wydarzenia z życia do konkretnych chorób jak np. grypa czeka inne choroby tra w zależności od tego jaki jest ten system immunologiczny to albo się rozwinie jakaś choroba lub nawet ten sposób radzenia sobie z tą chorobą czy z tym wydarzeniem zależy od od od tej osobowości tak tak to tak to jest chyba rzeczywiście dziękuję za takie porównanie była pod wynajem bardziej tak, a w inż. Risk inżynierską natomiast w porównaniu z bliższym swoim bliższym dla porównania medycznemu rzeczywiście to swego rodzaju system jak już powiedzieliśmy pozwala nam funkcjonować taki czynny sposób to na co zwrócić uwagę mianować mianowicie istota czynników zewnętrznych, które mogą wpływają z w niej lub bardziej istotny sposób na kształtowanie osobowości poseł musi kształtuje w ciągu pierwszych lat naszego życia stale żywności od podręcznika w zależności od szkoły mówi o tym, że właśnie pod dwudziestym roku życia 2005. którzy byli, ale około dwudziestego roku życia ta struktura osobowość osoby się już ukształtowany, czyli do dwudziestego roku czy też kształtuje osobą tak jak nasze kształtuje i różne czynniki mogą mieć wpływ na to mają jak nasi kształtować będzie i teraz już rozumiejąc czym jest osobowość możemy być, że ten ta osobowość to jest taki taki właśnie system immunologiczny, który w, które powoduje, że tak czy tak lub inaczej radzimy sobie z pewnymi trudnościami zarówno jeśli chodzi oczywiście radzenie sobie to takie psychologiczne na jej jeśli mówimy o zaburzeniu osobowości to to w jakim znaczeniu jest zaburzona to zaburzenie zaburzenia mogą obejmować niż się może moglibyśmy się teraz koncentrować na osobowość Borderline zaburzenie osobowości wyróżnia którymi kilka rodzajów właśnie dzisiaj na bardzo źle, ale jeżeli na co spojrzymy od za zamkniętymi równoważnik jem osobowości z pogranicza osobowość, bo dla listu jest osobą Świny emocjonalnie do już tam miliardy coś tam podpowiada mianowicie nam podpowiada to, że w przypadku tej grupy zaburzeń osoby nią dotknięte mają problemy zarówno z Interem z akceptacją przeżywaniem samego siebie rozumieniem siebie często często osoby mówią, że jakby nie czują siebie mają problem w określeniu swoich własnych emocji, jakby powiedzieć panowania nad emocjami ale w jaki sposób akta te emocje potrafią w po w sposób bardzo wyraźny zaburzać funkcjonowanie skoro mówimy zaburzeń co znaczy zaburzeń to znaczy taka osoba nie radzi sobie samym sobą, ale też bardzo często najczęściej również w relacjach relacje z w nawiązywaniu podtrzymywaniu relacji w relacjach partnerskich małżeńskich, ale też w relacjach zawodowych i skoro jest zaburzenie to znaczy, że coś ulega co się dzieje nieprawidłowego to jest ciekawe co mówisz, bo ja z kolei w gabinecie często jak rozmawiam z kimś się, kto zmaga się z Borderline to dochodzimy do takiego istotnego wniosku, że zazwyczaj, szukając tej przyczyny, skąd się wzięło coś co jest jak doszło do tego zaburzeniem to zazwyczaj dochodzimy do takiego wniosku, że to zaburzenie związane ściśle z wychowawcami z jakimś opiekuna dla rodzica lub wychowawcy inni, czyli tak naprawdę zaburzenie opiera się na tym, że ta więź zaburzone relacyjną zaburzona tak, bo atutów Włosi, odnosząc się do tego, skąd się biorą zaburzenia osobowości tak jak słusznie określił w toku kształtowania się do czego dochodzi do czegoś nieprawidłowego pewien, że jakiś nieprawidłowy bolce konkretyzując to jakie, jeżeli dziecko wychowane najczęściej przez rodziców, aczkolwiek swoje powiedział chodzi o tych o środowisko chęć dziecko wyrasta, jeżeli tam są zaburzone relacje dziecko, rozwijając się nabywa wzorców, które są dostępne on nie ma własnego systemu, jakby jeszcze takie małe dziecko więc, nabywając takich wzorców jak i ucząc albo, zaprzeczając by, więc będąc w opozycji do tych wzorców, bo będzie odbierało jako niesprzyjające w ten sposób kształtuje ten grunt osobowość i właśnie to zaburzone środowisko zewnętrzne zaburzone środowisko, w którym dziecko dojrzewa dorasta może powodować wykształcenie się w nieprawidłowej nieprawidłowej struktury nieprawidłową konstrukcję osobowości, czyli w zasadzie z tego co mówić można sobie wyobrazić taką sytuację, w której mamy surową mamy nieobecnego ojca w kontekście relacji wchodzenia gdzieś dziecko uczy w ogóle na czym polegają bliskie relacje już mamy gotowe go tylko ta w jakiś problem w postaci tego, że ktoś będzie się bał wchodzić pewne relacje, bo to też jest także bardzo dla co jak co powie o tym bardzo widać jakiś taki w 22 sposoby w 2 jak obszary których, czyli dają się bardzo w kontekście relacji 1 obszary związane z tym, że ktoś mnie porzucić Kiel mają się tego tego odrzucenia, a z drugiej strony, jakby się bardzo bali jednak też wejść głębiej jakąś relację czyli takiego by się bali, że się, że to, że ta relacja pochłonie jakoś tak tak to jest to jest bardzo istotny 1 gość z istotniejszych elementów zaburzenie osobowości typu Borderline, że ścierają się ze sobą właśnie hit 2 zdolności w obu obawa i dążność chce być w relacjach, ale boi się nie wejść, a właśnie teraz, ale chce wejść, ale się boję to powoduje olbrzymi dysonans w każdy z nas wyobraża taką sytuację chce, ale się boje ta im bardziej boję, tym bardziej chce to ten dysonans naraz tą narasta nawarstwia się prowadzić do szeregu objawów których, którym dana osoba jest dotknięte właśnie chwiejność emocjonalna znaczne zaś złości nastrojów to jest ważna rzecz, do której za chwilę bym jeszcze wrócił co do tych objawów w wyniku tego tej walki można powiedzieć, że boi się i wejść w relacji i nie wchodzić relacje także jest bardzo duża ambiwalencja, ale jeszcze, gdybyśmy sekundę zastanowili się nad zatrzymać nad tym na tym samym określeniem to znaczy osobowość pogranicza na pograniczu czegoś czym to znaczy, dlaczego tak nazywa w sensie takim, że się zastanawiam czy to pytanie, dlaczego czytelny chodzi o to szuka odpowiedzi na pytanie co, jakie 2 zaburzenia mogą być, gdybyśmy wyobrazili taką wersję chorobową to jak między tym czym tkwi taka osoba z zaburzeniem Borderline, bo tam są te były momenty, w których ktoś depresyjna ewidencję to jest, jeżeli za zaburzenia osobowości, odwołując się trochę do systemów rozpoznania jedno styczna takich jak amerykański ISM to jest taki taki system, które ułatwiają lekarzom rozpoznawanie klasyfikowani zaburzeń to zaburzenia osobowości osoby z pogranicza z blisko tej tzw. wiązki, która opisuje również zaburzenia afektywne, więc tu jest najbliższa, ponieważ jest tak jak powiedzieliśmy sobie na początku jest duża część wspólna objawowe tych zaburzeń etiologii, czyli pochodzenie tych choroby zaburzenie jest im tu jest to jest istotna różnica natomiast w przypadku objawów, czyli to co widzimy, czego pacjent doświadcza jest dużo rzeczy wspólnych, więc to morze morze w stan, jakby to zamieszanie może taką jak pan ten rząd może diagnostyczne, czyli w zasadzie mówimy o tym, że zaburzenie osobowości w próbuję podsumować te wciąż zaburzenie osobowości nie jest chorobą, ponieważ osobowość niewłaściwie ukształtowana nie klasyfikujemy jako choroby tak o chorobie mówimy wtedy, kiedy choroba można powiedzieć jest bardziej biologiczna tak choroba afektywna dwubiegunowa, o czym wcześniej rozmawialiście w jej przebiegu czy właściwie patrząc moim, badając tak można stwierdzić wyraźne zmiany chociażby funkcjonowaniu mózgu tak przekaźniki przekaźniki na poziomie neuronów serotoniny narodową dopaminy tak dalej tak najwięcej można być troszkę bardziej mierzalne w rozumieniu takim biologicznych zaburzenie stricte biologicznym i tutaj często chorobie afektywnej dwubiegunowej jest także dana osoba rozwija się w w w dobrym środowisku wszystko jest można powiedzieć okej tak ma, więc na wywiad zbierany wywiad i nagle ta choroba i Kujaw, a więc właśnie to, czyli w tym w tym miejscu widać zasadniczą różnicę jeśli chodzi o kształtowanie się niewłaściwe kształtowanie osobowości, bo tam z kolei może być także jeśli chodzi o ten ten te zasoby chemiczne można powiedzieć mózgu wszystko jest okej, ale oddziaływanie zewnętrzne jest negatywne, a więc dochodzi do pewnego zniekształcenia i tu znowu rozumiem w wyniku tego zniekształcenia mogą się pojawić kolejne objawy wy też trochę chemicznej tak tak, bo w przebiegu zaburzeń osobowości albo osoba dotknięta zaburzeniami osobowości mająca zaburzenia osobowości typu Borderline może mieć przecież depresję to jest tak to jest Ostoja, czyli może mieć objawy depresji w związku z tym chemicznie ten mózg będzie pracował jak de Press, czyli mówimy o tytuł w dużym uproszczeniu mówimy o takich 2 zjawiskach pierwsze zjawisko mam na myśli choroba choroba afektywną dwubiegunową zjawiskiem chemiczne np. pierogi czym co znaczy to może być kompletnie niezależna od czynników wychowawczych tory tak jak możemy mieć np. genetycznie cukrzycą tak możemy zmagać się z chorobą afektywną tyle nową natomiast jeśli chodzi o zaburzenia osobowości jest ściśle związane ze sposobem w okolice, jakby warunkami jakich Uro szliśmy jakichś ukształtowaną osobowość, ale z kolei źle ukształtowaną osobowość w wyniku ty tego tej walki właśnie, o których mówiliśmy między chcę być bliskie relacje z relacji nie chce jednak, że chce boję się, czyli ta ambiwalencja jest wieloletnia może doprowadzić do pewnych Stanów chorobowych w postaci depresji np. taki to jest dość częste zjawisko Otóż część zjawisko współwystępowanie czy występowanie Stanów depresyjnych u osób z z zaburzeniami typu Borderline to właśnie, więc mamy takie rozumienie w diagnostyczny możemy powiedzieć to znaczenie i czym się różni jedno drugiego oraz jak jak dochodzi w ogóle do zaburzenia osoba się w barwnej, a teraz, gdybyśmy powiedzieli trochę na temat tego jak się rozpoznaje w sensie takim co dla pacjenta oznacza taka diagnoza, jeżeli pacjent by pytam o to, dlatego że wyżej w takich czasach, w których ludzie mają dostęp do różnych informacji nie zawsze te informacje są z punktu widzenia Psychoedukacji wartościowe, a więc można sobie przejrzeć internet znaleźć kilka objawów powiedzieć na pewno jestem bardziej tak no i przyklejamy pewną etykietę jestem zmaga się z Borderline i oczywiście tak dla pacjentów to oznacza różne rzeczy, bo na pewno nie służy temu, żeby się tym zająć się leczyć ale, gdybyśmy powiedział z punktu widzenia medycznego, żeby psychiatry, u którego pacjenta po jakich jego po jaki jakie pacjent musi prowadzić życie albo, z czym nie radzi sobie, jakiego rodzaju rzeczy co na wierzchu objawowo po, których można dojść do wniosku, że mamy do czynienia z zaburzeniem osobowość charakter to jest też oczywiście opiera się nadal swego rodzaju średniej jak często dane miały występują to co rzuca się w oczy, bo to co się rzuca w trakcie zebrania wywiadu badania pacjenta pacjenci mówią o takiej bardzo dużej chwiejności właśnie zmienność nastrojów potrafi być panią, którzy w ciągu w ciągu dnia albo w ciągu godziny to się potrafi nas 3× zmienić rano wstaje jest Super fajniej tak nie wiadomo dlaczego ten nastrój mi to są pacjent w tym naszym zjeżdża w Mławie takiego doła, że nie mogę się pozbierać za 2 godziny wysuszy Super już formalnie tak albo się złoszczę złością, a później nie wiem, dlaczego nie wiemy, o co, a za chwilę jest już mi tu jak ta złość jestem zadowolony, bo zaświeciło słońce nie zaświecił nie wiem, dlaczego tak się dzieje ta chwiejność zmienność w ujęciu takim codziennym, ale też, ponieważ osoby takie właśnie cierpią z powodu tej chwili dość emocjonalnej mają problemy właśnie ze związkami zawieranie znajomości z utrzymaniem związków, więc często jest także tych związków jest albo bardzo dużo takich tzw. burzliwych związków krótkotrwałych burzliwych nacechowanych dużym poziomem niepewności lęku obaw oskarżeń poczucia skrzywdzenia poczucia poczucia odrzucenia lub też unikanie związków jako strategia dla zrozumiałem radzenia sobie radę wrócę związki tomie, bo to nie krzywić takie osoby czują się skrzywdzone w co to przyznam często jest jakby 4 realizowany, że to jest wina tej drugiej osoby, że ten, że ten świat zewnętrzny świat, że już nie jest zły nie rozumiem odrzuca nie akceptuje mnie i w związku z tym się czuję źle się robi takie błędne koło czyli, jeżeli mamy w gabinecie osoby czy ktoś z nas słuchających państwa ma wieloletnie trudne doświadczenia relacyjne właśnie polegający na tym, że nie jest w stanie utrzymać 1 związek czy jakieś dłużej być w jakim w związku ze związku są bardzo krzywdzące bardzo takie układające wyjście z tych związków wiąże się z ogromnymi kosztami no to może być jak sygnał tak może być znacznymi narodu i dotyczy zarówno związków u nas w relacji typu partner partnerka partner partner już istotne, ale też może dotyczyć często dotyczy relacji np. rodzić rodzić dorosłe dziecko osoba, która jest ma cechy ma zespół zaburzeń Borderline również w tych relacjach rodzicielskich jako dziecko już dorosłe dziecka dorosły dorosła osoba będzie również miał problem z relacjami właściwie wszystkich no właśnie wraca zawodowej jak mogłoby się to widać praca zawodowa, gdyż praktycznie można powiedzieć swego rodzaju kalka tego co przed chwilą powiedzieliśmy, a mianowicie takie osoby też mają olbrzymie problemy z utrzymaniem ciągłości zatrudnienia często pracy zmieniam, dlatego że łatwo wchodzą w konflikt ten trud no właśnie w 2 mogą nie rozumiem to poczucie krzywdy już niezrozumienia niedocenienia tak, aby często jest z jak to jest w tym w tej fazie takiego bardzo zabiegania to prawdopodobnie robi rzeczy nadmiarowe kosztem siebie angażuje się w sposób nieprawdopodobny potem nie ma tak jakby czuje się nieproporcjonalnie proporcjonalnie jakoś ludzie się odwdzięczają tak jakby taka osoba sobie wyobrażała, więc pojawia się poczucie krzywdy dla ziemi takie potwierdzenie że, że to są złe relacje są generalnie, zwłaszcza że świat jest zły tak, ale właśnie, czyli mówimy o tym, że o osobowości zaburzenia osobowości bardzo, ale mówimy wtedy, kiedy generalnie mamy poważne problemy relacyjne i tu określenie poważne problemy też istotne, bo my wszyscy miewamy problemy relacyjne, więc Todd powiedział słowo klucz, że to zależy od pewnej częstotliwości od jakiej takiej regularności w kontekście całego dotychczasowego życia można tak jakby stworzyć pewną linię, po której na, której widać jasno, że taki jest nasz sposób taki model życia mam po prostu nie czasami mamy trudne relacje tylko po prostu wszystkie nasze relacje tu właśnie system ten akcent zupełnie przesunięty niemalże biegunowo w kierunku zaburzeń tych relacji miliony to jest coś się cały czas dzieje praktycznie cały czas no i to i to jest istotne teraz tak, ponieważ mówimy powiedzieliśmy o tym, że niedobrze, kiedy ludzie sami zdiagnozują samodzielnie ogólnie dobrym lekarzem taka idea przykleja przyklejania też pewnej etykiety jestem DeA jeśli w ogóle coś takiego jest lub lub no np. jestem Order dla chętnych na to tu przechodzimy do tego etapu leczenia to znaczy po co pacjentowi w ogóle taka informacja, że pytam w takim duchu co dalej robić jeśli się dowiaduje jeśli ma taką diagnozę, że zmaga się zaburzenia osobowości to jest istotna różnica pomiędzy z zaburzeniami osobowości postępowaniem zaburzenia osobowości, a leczeniem chociażby choroby afektywnej dwubiegunowej tutaj akcenty są też zupełnie inaczej położonej w naszych ustawiony, bo skoro choroba afektywna dwubiegunowa zaburzenia bardziej biologicznym tak, gdzie dochodzi do dysfunkcji, ale na poziomie neuro przekaźnik stwarzam mówi tak bardzo lekarski medycznie, ale ten mózg zaczyna pracuje to da się to wyrównać, stosując leki, więc chorobie afektywnej dwubiegunowej nacisk główny akcent położony na farmakologii to zadziałają się źle, a no właśnie podoba powiedział neuro przekaźnika mu skuter to dość istotne, czyli zasadzie mówiąc takim językiem Kowalskiego, czyli wypadku choroby afektywnej dwubiegunowej no nie ma żadnych powodów, żeby być nieszczęśliwym, a ja nie jestem w stanie odczuwać przy jakiej jesteś takiego stanu satysfakcjonującego tak przy czym jeśli to jest po prostu, dopóki nie dzieje coś takiego takiego co jest ekstra antyki nadzwyczajne to ja nie jestem w stanie czerpać przyjemność Lis ani też w zasadzie można powiedzieć tym w tym odczuwaniem jest problem tak da jednak drugą raczyli się jest dramatycznie lego złego to ma to ja czuję, że żyje za zajmuje się tą sprawą jak jest fantastycznie dobrze to też okej natomiast jest normalnie to czuje się nieszczęśliwe w chorobie dwubiegunowej no właśnie to jest pytanie raczej na tropie faktem dwubiegunowej przede wszystkim pacjent mówi o tym, że on czujesz się zmienił, a o zaburzeniach osobowości np. tego nie ma pan musiał zawsze tak miałem okej tak oczywiście to jest jakiś czas moja obserwacja może ale, ale tak to też, że zawsze tak zawsze tak reagować zawsze miastem problem od kiedy pamiętam tak w chorobie afektywnej dwubiegunowej Puszkina czy pacjent normalnie funkcjonował normalnie pracowałem Niewiem w wyszła za mąż czyta się pojawią partnerka i mi się sypnęło tak to to są pacjentów no spadło na mnie rozpoznanie, bo miałem zaczął się np. od stanu depresyjnego, a na czym czuję, że ma, że jeżeli na szerzenie odbiera emocji że, że jest mu, że jest przygnębiony, że nie ma siły w robić tego jak zazwyczaj dobrze nie cierpi ryczeć czerpie radości z tego co do niedawna sprawiał przyjemność i odczuwa członów bądź diametralnie zmienił nigdy czegoś takiego nie miałem zaburzenie osobowości tak czy nie nie usłyszymy takiego tekstu, że było wszystko dobrze i dość nagle się zaczęło zmieniać raczej będzie już to ten ratusz ław w kierunku takim jak zawsze od kiedy pamięta miałbym problem już dziś zaczął w podstawówce no to jest bardzo bardzo ważna informacja, którą teraz podaje rzeczywiście Boba często to dla nas też jest dla nas są słuchających też na ludzi, że można się zastanowić jak często ja miałem takie poczucie, że jestem skrzywdzony przez radę np. Agcy czy wszystko było dobrze nagle w którymś momencie po jakimś wydarzeniu np. czy po prostu to pojawiło czy rzeczywiście zawsze był także pewnego rodzaju problemy były charakterystyczne czy w szkole one były oczywiście adekwatne do danego okresu, ale że od lat się jak gdzieś tam z nami czy to oznacza, że w kontekście zaburzenia osobowości mówimy o tym, że ta osobowość w trakcie kształtowania się, bo powiedział, że dwudziestego roku życia kształtuje-li do tak to to już jasne sygnały takim wysyła można powiedzieć tak tej niewłaściwie kształtujące świadomość co się dzieje czy dzieje się jakiś proces tak nie jest właśnie tu nagłe pojawienie się objawów form zaburzeń osuwać choroby afektywnej dwubiegunowej to może się dość nagle pojawić stany depresyjne właśnie też wypowiedzieć się nagle pojawiał boleśnie pojawiał taki zero-jedynkowo jest nie ma mórz mogą mieć charakter procesu, ale szybko postępującego, a objawy drugiego bieguna czy stany Maniek, ale rzeczywiście rapuje potrafi rozwinąć z dnia na dzień piorunujące wręcz to jest to staw zmiana wyraźna i to może być wręcz pierwszy raz taki zakres takich jak IT dla pacjenta do jego rodziny dla bliskich współpracowników on coś z nim stało nigdy tak się nie zachowywał to jest szalenie istotne ja wiem, że to jest trudna sprawa diagnostyczny też na bardzo trudno tak jasno myślę, że czasami po prostu miesiące są potrzebne, jeżeli nie dłużej, żeby diagnozować dobrze, bo sieć może też występować takie zjawisko jako połączenie tych 2 elementów także mamy osobowość Borderline, która cierpi na chorobę afektywną dwubiegunową jakiś taki miks, czyli w zasadzie dąży do tego, żeby w tym podsumowaniu powiedzieć takie zdanie że, że tak naprawdę szukanie takiego w cudzysłowie pocieszenia w etykiecie w postaci jestem chory np. na chorobę afektywną dwubiegunową dlatego nie jestem w stanie być żadnej pracy nie mogą kończyć studiów nie nie mogą być w relacjach nie, jakby cały szereg różnych rzeczy w moim życiu nie wychodzi to to czy to nie byłby sygnał na to, że to raczej mamy do czynienia z osobowości ani chorąży prawda, jeżeli tak czy to też tak bardzo cenna uwaga to spostrzeżenie przed chwilą przytoczyć, bo rzeczywiście to też żaden sposób nie właśnie przypinają etykietę, ale patrząc na osoby z osoby z zaburzeniami osobowości one mogą trochę tak liczną jak tak mam, jakby można też może troszkę teraz przepisuje, ale jak ja jestem innego życia i inaczej nie miałem miałam zawsze tak reagowała nie zagraża ona zaś miał z tym problem tak Burton dorastał, ale nie pamiętam innego życia innego sposobu funkcjonowania natomiast osoba zaburzenie afektywne dwubiegunowe powie nie to tu tak nie chcę ja ja tak nie miałem czy osoba chora zauważy dziwność tej sytuacji można popływać także jest po prostu nadzwyczaj szczególnie depresyjnego bieguna, bo z tymi unikalnymi to jest różnie szczególnie z tym o z tym z tymi objawami po generalnym, które są często przez pacjenta odbieranego Super no takiego końcową energii w końcu nie w końcu wszystko wychodzi no właśnie, ale to wtedy bliscy też się na żarty tak nie wolno takich tras w zaczął biegać na fitness chodzić w pracy w tu zmienia się zmienił pracę w pan jakieś pomysły to w wielu krajach czy to uspokoi iż, a teraz coś jest, więc widać to wyraźną zmianę tak nie było tak jest w zaburzeniach osobowości tej, że to jest niema takiego takiego takiej ku innego punktu później bardzo to jest ciekawe rzeczywiście też trochę porządkujące rozumienie kwestii zaburzeń osobowości dobrze teraz przychodzą to do tego jak czym, jeżeli pacjent ma takie zaburzenia osobowości ma diagnozowane Todda wydaje się, że jak przez jakiś czas zastanawiałem się miałem sam w głowie taką ambiwalencję oczywiście bez diagnozy nie da się leczyć, więc wiadomo, że diagnoza jest niezbędna, ale bardzo ubolewam nad tym, że jest taka jest jakiś nadmiar jak nas, że wszyscy stosują Grecji ludzie jakoś czasami z taką lubością przyklejają się etykieta mówią no mam takie czy inne zaburzenia to w jaki sposób już ułatwiono, jeżeli mam zaburzenie to no to rodzaj przyzwolenia częściowo na zarażenie tak tak dokładnie tak no, więc właśnie myślę, że to wcale nie dość, że chętnie nie łatwe Unii ułatwia leczenie tanie takie rozumienie sprawy prawda zwykle wręcz przeciwnie może utrudniać postępowanie terapeutyczne w przypadku za zaburzenie osobową osobowości ten akcent jest położony terapeuta właśnie te leczenia jest przesunięty wyraźnie trzeba podkreślić w kierunku trafi do działań terapeutycznych, dlaczego uważa, że wypadku bada właśnie, że oddziaływanie terapeutyczne ma znacznie ważniejsze czy no bo konstrukcję nieprawidłowy ten układ immunologiczny w tym okresie dzisiaj, a ja tu z kolei przy przy Pusz przyrównał do takiej konstrukcji, ale rusztowanie ta sama konstrukcja jest nieprawidłowo, czyli PNT c kiełki te elementy mody u siebie albo są źle dopasowane taki atak sukces chwiejna jest niestabilna, więc zmieniamy tak na dobrą sprawę chodzi nam zmiany czy biologii biologii tego co się w mózgu dzieci jak ten podczas 4 tam się między sobą przepływają taki ktoś w przypadku choroba afektywna dwubiegunowa nam chodzi o zrekonstruowanie przebudowanie przemodelowanie tego konstrukt tych z tych elementów osobowościowych bony z został nieprawidłowo złożone to tak trochę cha jeszcze inne porównanie tak trochę do, jakby puzzle na siłę układać wciskać kluczki siłę no tak, aby dostosować czas jest niewłaściwy zaburzony niby wszystkie elementy są założenia obok siebie ale, ale nie są na tych miejsce w związku z tym nie będzie pasowało, jakby zadaniem terapeuty będzie te klocki na nowo poukładać wkładać wyjąć włożyć w swoje miejsce to jest dlatego tak to takie, akceptując oczywiście kształt stosowne także tego nie robimy na siłę tylko szukamy takich miejsc, w których idealną wejdą będą pasowały bardzo cieszę to jest czytelne tak jeszcze myślę w kontekście by o zabranie osobowości pracy terapeutycznej no rzeczywiście terapeutycznie szukamy rozwiązań, żeby ta układanka była spójna, żeby panie krzywdząca dla pacjenta itd. ale czy w takim razie to leczenie też jestem od zawsze podkreślam, że dużym fanem łączenia tego leczenia w ogóle w kontekście zdrowia psychicznego leczenia łączenia farmakoterapii z psychoterapią to w kontekście zaburzenia osobowości, gdzie byś widział miejsce psychiatry to znaczy jak można byłoby współpracować jako pacjent dobrze byłoby to zrozumieć w przypadku pacjentów z zaburzeniami osobowości Borderline leczenie farmakologiczne psychiatra Sejmu, jeżeli nie jest terapeutą jeśli tak podejdziemy do tego tak bardzo rygorystycznie w rozumieniu medycznym do psychiatry lekarzem, którego działanie będzie się opierało mówią same leczeniu mówił w procesie diagnostycznym diagnostycznym leczenie będzie opierał da stosowaniu leków jeśli taka potrzeba zaistnieje, bo niestety tu trzeba też sobie jasno powiedzieć tak uważam że czasami stosowanie leków w przypadku zaburzeń osób zaburzenia osobowości może więcej co powiedzieć zaszkodzić, ale może, jakby spowodować, że pacjent sobie mówiąc kolokwialnie odpuści terapia, czyli może opóźnić po prostu dojście do pełnego strat, więc też, bo raczej w przypadku zaburzeń osobowości farmakoterapia ma rolę pomocniczą niewątpliwie tak, bo to jest to jest, jeżeli tak mówiliśmy sobie o tym, jeżeli pacjent oświadcza wahań nastroju pacjent oświadcza Stanów ości depresyjnych tak no to, żeby mu pomóc należy rozważyć stosowanie leków, aczkolwiek to raczej w, o ile w przypadku ROR, choć leczenie choroby afektywnej dwubiegunowej mówimy o wielu letnich właśnie dożywotnim przyjmowaniu leku czy leków to w przypadku zaburzeń osobowości mniej tym lepiej im krócej my lepiej jest bowiem objawowo ważna ani jako nie o to, żeby była emisja raczej, żeby zmieniła się osobowość, toteż nawet nie uda no, więc właśnie lekka leki są zdecydowanie mniej skuteczne w przypadku pacjentów z zaburzeniami osobowości niż w przypadku choroby afektywnej dwubiegunowej spod choroba afektywna dwubiegunowa to skuteczność leku jest bardzo to wręcz widać u pacjentów zaburzeniami osobowości możemy stosować różne leki 12 w różnych dawkach i skuteczności stów ów, więc tak takim medycznym językiem migowym no nie idzie coś w tym leczeniu jesteśmy krajem brać leki, dlaczego zmienia, czego nie działa od zwróć uwagę w rzucie z uwag jak może to być frustrujące dla pacjenta pacjent sobie pokłada w tym duże w końcu dostanę leki będą czuć lepiej na coś śnieg nam właśnie to wieś to bardzo ważną rzecz powiedziałeś my co prawda w trakcie dobrej terapii często mówimy o tym że, że no właśnie współpraca z psychoterapeutą jest dość istotna w rozumieniu pewnych pewnych problemów, ale to co teraz powiedział bardzo ciekawie pokazuje pewne zjawisko zmagam się np. depresją mam jakieś stany depresyjne, które ewidentnie nie są satysfakcjonujące, więc mamy objaw 1 lekarza, bo wydaje się, że to będzie krótsze szybsze nie mam czasu terapie nie chcę zajmować terapią do lekarza lekarz rozpoznaje objawy depresyjne przepisuje leki i teoretycznie po chwili te objawy mogą nawet zniknąć, ale za chwilę znowu się pojawiają rozumiem w, dlatego że pewien sposób funkcjonowania jest tak adaptacyjne niż my także jemy tak tak siebie eksploatujemy prędzej czy później dojdzie i tak do do odrzucenia do strachu przed wejściem relację to co na początku mówiliśmy w wyniku czego mamy gotowe stany depresyjne, więc tak naprawdę to jest leczenie objawowe, a żeby dotknąć sedna to pół świata nasze być terapia oczywiście nie można nikogo wnosi do ataku nie można zmusić do brania leków, jeżeli mówimy o zaburzeniach osobowości, a chodzi o to, że bez bez terapii nie poradzimy są to czas jasno powiedzieć leki mogą coś załagodzić tak być zmniejszyć objawem, a nawet, jeżeli chodzi o objawy depresji CUK rozwija się tak, ale to jest takie leczenie właśnie objawowe to jest tak jak w masłem skażeń tym razem stomatologiczne to jest jak leczenie z chorego zęba środki przeciwbólowe, bo przecież mamy środek przeciwbólowy przestały boleć, ale proces zaburzony proces dali się będzie działo no właśnie, czyli nawet będzie postępował to nawet świetny brak przekazu dziękujemy niejako zamaskuje my też właśnie pokazuje, że to zamaskowanie może być niebezpieczne także w sensie, że uznamy, że już okaże, że zgarnęliśmy sprawa idziemy do przodu to często jest, bo też, jeżeli chodzi o trudności relacyjne to pacjentów z Borderline dotyczy ta ten problem także w relacjach z PE z lekarzem czy terapeutom a jaki możemy zrobić tak to jest takim czy Czarni 3 scenariusze, że pacjentowi dają jak Schleck Legii działo albo albo trochę za działanie do końca pasjonujący z będzie zły jak dzieci zaczęła, więc pójdzie do następnego psychiatry pójdzie do kolejnego kolejnego nam znika mu chłód tylko w czasie udało tak skoro się nie pojawił pacjent oraz 23× używalności już dobrze i ona może dziś zniknąć, a potem pacjent mówi, że 20 lat zmaga się z depresją nikt nie jest tak nie stanie tej całej lubelskiej psychiatrów dokładnie taki mają ulubione mają geny wypowiedź mam depresję psychozy lekko oporną, a skąd o tym wiem no bo byłem kilku psychiatrów mam mam leki przepisywane działają, a ewidentnie czasami słychać w swej jak się rozmawia telefonicznie przykład można usłyszeć pewne symptomy wskazujące raczej na w osobowość niż niższy na jednostkę taką chorobą Krafta, więc w takim znaczeniu to istotne jest to, żebyśmy rozumieli na czym polega zaburzenie osobowości to jest to taka odezwa do państwa, że zaburzenia osobowości wymaga koniecznie oddziaływań terapeutycznych wobec tego generalnie będziemy funkcjonowali ciągle tak wbrew zabieg przeciwko osobie będziemy ciągle podejmować takiej aktywności życiowych, które będą nam krzywdę robił, więc rozumienie tego mechanizmu jest dość istotne, ale też warto powiedzieć trochę z punktu widzenia terapeutycznego, że na terapeutyczne zaburzenia osobowości leczy się w sensie bardzo leń, opierając się na tych częściach osobowości, które są zdrowe domy mówimy przecież o tym, że to chodzi o pewnych pewnego niewłaściwego rozwijania się tej osobowości, ale przecież cała osobowość nie jest dzisiaj chora prawda elementy elementy są cha i właśnie one są w wyrwy wyrób wymiarach prawidłowo ukształtowane kółek znajduje się na niewłaściwych miejscach o tu jakby rolą terapeuty pracy terapeutycznej, więc jestem terapeutą, więc nie chcę wchodzić, a myślę, że wie lepiej wiesz to ode mnie, ale rolą terapeuty jest pomóc pacjentowi tę z dróg, które na nowo przebudować sami też sobie to trzeba jasno powiedzieć sami sobie nie damy z tym rad jako pacjent jako osoba z osobowością Borderline nie poradzę sobie z tym, żeby siebie zmienić to prawda to jest też dobra okazja, żeby powiedzieć państwu często powtarzamy to hasła być może teraz będzie bardziej zrozumiałe co to znaczy, że relacja terapeutyczna w kontekście pracy terapeutycznej jest jednak na najbardziej leczących elementów tu w kontekście osobowości Borderline to jeśli nie będzie takiej relacji terapeutycznej, czyli nie uda nam się dogadać mówiąc w cudzysłowie terapeutą także czujemy się dobrze nawet przy negatywnym w jakimś tak negatywne informacje zwrotne nawet kiedy poruszamy trudne sprawy to terapeuci nie uda się pokazać nam samym nasze zdrowe części sprowadzić oraz nie uda mu się pokazać jak możemy przebudować to widzenie świata właśnie tak stąd to jest długi proces na pewno nie jest to proces taki tam kilku spotkań owej jak czasami możemy sobie wyobrazić, ale warto te ten trud podjąć, żeby np. nie rozwinęły się u nas o choroby takie np. depresja, z którą nie ma żartów w w sztuce pamiętać o tym, że z 1 trony powiedzieliśmy, że zaburzenia osobowości to zaburzenie ani choroba, ale wcale nie znaczy, że to coś mniej istotnego takiego w co nie wymaga to jakiś specjalny chciałem przecież to tylko zaburzenie nie jest aż zaburzeń o tym pamiętajmy o tym pamiętajmy dlatego warto takim osobom także same sobie nie dadzą rady, szczególnie że często w ogóle w i to tu trochę nieśmiało pytam nie wiem też pytanie zauważyłem ostatnio też w psychiatrii częściej korzysta z określeń zaburzenia czy jakoś się system starają się lekarza czy jakoś nie nie obciąża się pewnych wiat na właśnie mówimy to choroba tylko mówi się, że to jest z zaburzoną oburzenie tak mówi się to np. zaburzenia afektywne dwubiegunowe zaburzenia depresyjne czy to znaczy, że to jest związane z pewnymi jak pewnym stopniem, więc to nie jest kwestia takiego podejścia, żeby nimi desygnaty zatoka, żeby nie zaś już ktoś usłyszy słyszymy chorobowe w naszym biurze herbaty coś się często gęsto nam się włączono tak tu wszystko, więc to jest nieodwracalne tak to jest jestem skazany zaburzenie z takim brzmieniu Otóż psychologiczne będzie nieco lżejsze dla pacjenta odbiór pragnienie jednak czy nie mówił np. zaburzenia rytmu serca to wyobrażamy sobie, że to czas coś zrobić z tym rytmem serca, bo niewłaściwe jest zaburzony, ale to też nie oznacza, że umrzemy tak i zobaczy tak samo można powiedzieć, że zaburzenia rytmów to doskonała podwójny zaburzenia rytmu serca można byłoby powiedzieć ma pan chore serce, bo tak słyszy mam chore serce to mam to właśnie już zawał w tym dokładnie chore serce to jest no to zbyt lojalne i tak jest ograniczony nie parze można wejść aż ptaki takie określenia zaburzenia rytmów okryty jest spokojniejszy tu takie bardziej zrozumiałe co można zrobić tak, a zadłużenie już pokazuje, że to jest coś co można regulować regulować co można leczyć można terapeuty zobaczą właśnie że, gdy tak, że to nie jest choroba taka szczególnie choroby psychiczne szczególnie nam jakoś kojarzą tak tak tak kategorycznie aktorzy chory psychicznie mieszkaniec to tak do publicznego nie da wyleczyć oczywiście nieprawda jeszcze powiedzieć odnośnie czytać jak przeglądałem różne badania dotyczące bardzo im kiedyś mówił o tym, że to jest choroba kobiet czy zaburzenia osobowości charakterystyczne dla kobiet, ale no, ale nie, ale oświaty w te czy też też przeglądam 7 mogliśmy pewnie te same badania przyglądać, bo rzeczywiście z przed parunastu lat statysty, bo też kwestie są badania konstruowane socjalistyczne również wskazywały, że przewaga była ona określana na niekorzyść w sumie kobiet 31 czy na 3 kobiety 111 mężczyzna z portalem przypadał, a te ostatnie dane mówią, że to się, że to jest raczej 1 do 1 mniej więcej, chociaż szczerze mówiąc ja mi trudno odnieść do swojej pracy wiatru nie widzę są w praktyce widzę, że więcej kobiet, ale to już zgadzać, ale to może być wynikać też podejścia pytanie czy w ogóle więcej kobiet nie zgłasza właśnie właśnie o tym jak więc kobiety w jednak częściej chętniej zgłoszą się po pomoc artystę z kolei inny schemat tak, że także, że mężczyzna Sejm musi dać rady zawsze nie przeczę, dopóki nie siedzieć dopóki naprawdę się, gdzie coś złego, więc może mówić takie trochę wyjaśnienie tego, czyli w zasadzie możemy powiedzieć, że danie zaburzenia osobowości co też z punktu widzenia terapeutycznego bardzo mnie przekonuje, że nie ma nie ma płci po prostu jest to zależne od od okoliczności, jakie się wychowaliśmy, więc jeśli te deficyty wychowawcze były charakterystyczne to dojdzie do zaburzenia osobowości tak nieważne czy jesteśmy czy to kobieta mężczyzna spróbujmy podsumować tę rozmowę jak byś mógł tak wymienić takie rzeczy myślę teraz na słuchaczach po, po czym powinienem się zorientować albo przynajmniej zaniepokoić, że powinienem rozważyć wizytę u terapeuty lub lekarza w celu diagnozowania zaburzeń osobowości, jakie rzeczy w moim życiu powinni niepokoić zbliżamy się nas kilka razy dziennie od kiedy pamiętam takie, że drobna rzecz potrafi albo bez przyczyny spowodować, że spada albo stany rozpaczy przygnębienia, ale też złości albo jest w miarę dobrze, ale nigdy nie czułem tak naprawdę dobrze to zawsze faluje zawsze się zmienia od kiedy od, kiedy wiem kolejny związek się rozpad to jest kolejny raz, kiedy przyjmuje się związać z partnerem partnerką mężczyzn kobiety znowu nie wychodzi, dlaczego co się dzieje kolejny raz straciłem pracę kolejnych odszedł z pracy dzień pracy wkurza mnie to po prostu nie mogę sobie znaleźć stałego miejsca zatrudnienia, bo nie mogą dogadywać tras trudni się z kimkolwiek dogadać ich do tego przecież można powiedzieć, że mam takie głębokie poczucie krzywdy generalnie świat jest krzywdzący nie rozumiesz nie roznosili je tak sobie coś nie rozumieją jeszcze do tego dołożymy charakterystyczne problemy związane z uzależnieniami, które niosą, jakby elementem istotnym zaburzeń osobowości tak to można powiedzieć, że ten obraz robi się bardziej kompletna stety niestety problem uzależnień to jest zupełnie ordo temat na kolejny ileż audycję oczywiście to mógłby być, ale współwystępowanie powiedzieliśmy o takim micie współwystępowanie zaburzeń osobowości choroby afektywnej dwubiegunowej może tak być jeszcze do tego na na nie na nieszczęście i pacjenta i terapeuty lekarza często dochodzi do uzależnień szacowany jest procent uzależnieni nauką 40 parę procent no uzależnienia od alkoholu szkodliwego używania i około 2030 uzależnienia od substancji psychoaktywnych zupełnie jeszcze bardziej nam komplikuje sytuację dokładnie tak to jest świetna okazja, żeby oficjalnie zapytać, więc czy będziemy mogli jeszcze liczyć na to, że zechcesz nas zaszczyci porozmawiamy na temat właśnie tego związku z uzależnienia versus zaburzenia osobowości chce co można posiedzieć w taki strach, że można w wersji, jeżeli państwo tych i sobie spodobało się to co mówisz to było zrozumiałe, więc po prostu tak jak dziękowali wtedy mówię tak świetnie bardzo dziękujemy Drodzy Państwo naszym gościem my dzisiaj był dr ROD ryk Reszczyński psychiatra, które pracuje zarówno w szpitalu tak jak wspomniałem na początku audycji, jaki pracuje z pacjentami ambulatoryjnie bardzo dziękuję za dzisiejszą rozmowę dziękuję bardzo, do suszenia obrońcy bardzo dziękujemy państwu również jeśli nazywam Armen Mekhakyan wydawczyni dzisiejszego programu była Karolina Kaczyńska realizatorem był Krzysztof Lesiewicz dziękujemy do usłyszenia w przyszłym tygodniu Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: DOBRA TERAPIA

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Podcastowe produkcje oryginalne, podcasty z audycji TOK FM oraz Radio TOK FM bez reklam z 40% zniżką! Dobrego słuchania w 2023!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA