REKLAMA

"Wojna przekłada się na nasze portfele"

EKG - Ekonomia, Kapitał, Gospodarka
Data emisji:
2022-04-04 09:20
Prowadzący:
Czas trwania:
26:11 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
ekonomia kapitał gospodarka to jest druga część magazynu EKG Maciej Głogowski raz jeszcze dzień dobry zaczynamy część drugą z naszymi gośćmi są dziś pani Hanna Cichy starsza analityczka do spraw gospodarczych w polityce Insights dzień dobry praw pani Marta Petka-Zagajewska szefowa zespołu analiz makroekonomicznych banku PKO BP dzień dobra jednak państwo pan Jakub Wojnarowski dyrektor zarządzający ECE Polska dzień dobry dzień dobry państwu 6 wrócimy do spraw Rozwiń » energetycznych w tym wydaniu magazynu EKG, ale wcześniej wróćmy raczej postarajmy się zrelacjonować czy też wysnuć wnioski z informacji, które już za którymi dysponujemy już od piątku, czyli danych o inflacji przedstawionych przez Główny Urząd Statystyczny wstępnych zastrzegam danych o inflacji po po marcu wstępne wstępne w każdym razie rekordowe albo mówiąc inaczej nie widziano już od dawnego czasu patrząc na wskaźnik inflacji liczony rok do roku jesteśmy gdzieś w okolicach 1998 roku patrząc na miesięczny wzrost gdzieś w okolicach roku 1996, porównując skalę są najbardziej co co istotnego wiemy o inflacji wzroście cen po tych piątkowych wstępnych danych to pytanie na początek do pani Marta patki Zagajewski coś te dane inflacji pokaz o wojna i zawierucha, którą wojna wywożono wywołała na rynkach finansowych na rynku walutowym na rynku surowcowym przełoży się na nasze portfele zdecydowanej większości pewne gwałtowne skoki inflacji ponad 2 punkty procentowe zaledwie 1 miesiąc odzwierciedla właśnie te skutki wojenne tutaj przede wszystkim komponentem, który od ponad punkt procentowy podbił inflację były zmiany cen paliw one w skali 1 miesiąca tylko wzrosła o 28% no to jest coś co w historii danych porównywalnych nigdy się nie wydarzyło, a kolejnym komponentem, który bardzo mocno inflację podbijały były nośniki energii to było w pewnym stopniu zaskoczeniem, ponieważ w tym w naszym koszyku inflacyjnym w Polsce dużym stopniu ceny nośników energii są jednak regulowane, więc owe rzadko zmieniają się w sposób gwałtowny aż tak mocno tutaj potencjalnie nie mamy jeszcze pełnych danych, ale potencjalnie ceny opału były takim komponentem, który pomimo tego, że koszyk uważa relatywnie mało no bardzo znaczący ocenę tej kategorii podnosił na trzeci element, który także częściowo możemy wiązać z taką presją na wzrost cen wywołaną przez wojnę to były ceny żywności ona oczywiście już od dłuższego czasu zachowują się dużo mniej korzystnie dla nas kupujących niższe historyczne wzorce sezonowe, a to presja nadzoru na wzrost ceny żywności globalnie obserwujemy od kilku miesięcy ma się bardzo mocno nasiliła się po wybuchu wojny przypomnijmy, że tutaj niebagatelną rolę na światowym rynku eksportowym zgłosi surowców oleistych ma Rosja Ukraina i innym tym naj to sprawiło, że także ceny żywności pną się w górę one dołożyły jeszcze 04 punktu procentowego do tego łącznego wzrostu inflacji nawet, jakbyśmy sobie stosowali to wychodzi, że w zasadzie 3 komponenty w pełni tłumaczą ten skok, które zobaczyliśmy jeszcze marcu podczas gdy coś co traktujemy jako przybliżenie takiej fundamentalnej presji inflacyjnej w samym marcu pozostał na niezmienionym poziomie mam tutaj na myśli inflację bazową ono wyniosła około 7 nieznacznie poniżej 7% oczywiście dużo dużo zasłużona członków do celu inflacyjnego natomiast to pokazuje, że w samym marcu, czyli miesiącu, w którym zdarzyło się coś co w zasadzie nigdy wcześniej nie wydarzyło no to mi źródłami inflacji były nie czynniki popytowe fundamentalne tylko szokowe po prostu szok wojenny mówiła pani Marta Petka-Zagajewska pani Hanna Cichy siano tak na mnie też największa wiązania obita inflacja w ujęciu miesięcznym Ania pocztę, bo do tego, że inflacja będzie dwucyfrowa w tym roku szykowaliśmy się tak naprawdę już przed wojną, jakby niezależnie od tych czynników, które się wydarzyło na rynkach paliw na rynkach walutowych tego niepokoju związanego z cenami żywności to i tak byliśmy na to gotowi natomiast sytuacja, w której w, której cena przeciętnie zostało 3% miesiąca na miesiąc to jest to poważna sprawa no i zbliżamy się do tego momentu czy jesteśmy już w tym momencie skręta inflacja ma pan niepokojąca Konsek KO pierwsza wyjaśnia jednak ryzyko pojawienia się spirali płacowo-cenowej, bo jeżeli koszty życia rosną przeciętnie ponad 10%, gdy akurat ludzie jednak sobie myślą i przez jezdnię w porządku i trzeba jakoś bądź tego budżetu domowego i będą będą występowali podwyżki co oczywiście w indywidualnej skali dobrze dla nich, ale w skali takiej makro całej gospodarki może grozić utrwaleniem inflacji na wysokim poziomie, a na druga jest taka, że ci, którzy nie mają takiej możliwości z podnoszenia swoich dochodów będą zagrożeni ubóstwem to jest spore wyzwanie dla polityki społecznej kolejne duże wyzwanie dla polityki społecznej, z którym mierzy się teraz żąda wyzwanie związane z tymi rosnącymi kosztami, która mamy z zapobieganiem obóz, która będzie się w związku z tym pojawiało, a które wymaga pewnie jakieś takie trochę bardziej przemyślane i celowanej polityki niż obniżki VAT-u czy akcyza w mówiła pani Hanna Cichy to jeszcze pytanie do pani Marty upadki Zagajewski, a ostatecznie, jaka jest ta najnowsza pani prognoza decyzji, którą w tym tygodniu dotycząca decyzji, którą w tym tygodniu podejmować będzie rada polityki pieniężnej no raczej nie trudno się spodziewać by rada nie podniosła po raz kolejny stóp procentowych, o ile ja myślę, że rada powróci do takiego rytmu podwyżek 50 punktów bazowych to by znaczyło, że stopa referencyjna wzrośnie do poziomu 4% wydaje się, że ten poprzedni ruch większa 75 punktów bazowych jednak był stricte związane z zawieruchą na rynku walutowym jego celem było m.in. wsparcie złotego tutaj sytuacja się uspokoiła i ten sam odczyty inflacyjne ze względu na jego strukturę wg mnie nie nie stanowi takiego, a ściągnęły dla nietoperzy powinna działać jeszcze bardziej agresywnie proszę zauważyć, że rada polityki pieniężnej, więc coraz bardziej swoich decyzjach dokonuje często możemy porównać to próby stąpania po bardzo cienkiej minie po z 1 strony oczywiście musimy przeciwdziałać temu by ta inflacja na tak wysokim poziomie nie pozostała w naszej gospodarce na długo by oczekiwania inflacyjne nam się nie oderwały od takiego założenia, że jednak Polska już taką gospodarką, która w spiralę inflacyjną nie musi się martwić, ale z drugiej strony proszę zwrócić uwagę, że perspektywy dotyczące wzrostu gospodarczego są coraz słabsze to znaczy my zakładamy, że to uderzanie wywołane przez niepewność związaną z wojną bardzo szybko w połączeniu z rosnącymi kosztami życia będzie się przekładało na sąd nie wydaje mi się rynek pracy był w stanie wynagradzać przeciętnemu gospodarstwu domowemu tak znacząco podwyższone koszty życia w związku z tym ta fundamentalna presja inflacyjna będzie słabła i konie takie oczywiste rozwiązanie, że jeżeli inflacja 10 stopy też mają być nie wiemy 1011 to doprowadzi nas do sytuacji, w której być może ta inflacja oczywiście panie nie stanie się natychmiast po horyzont oddziaływania polityki pieniężnej jest bardzo długi około dwuletni, a niestety możemy wtedy mieć to niską inflację, którą za, którą zapłacimy w gospodarce recesją bardzo dziękuję mówiła pani Marta Petka-Zagajewska za chwilkę wrócimy do tej dyskusji dotyczącej inflacji stóp procentowych wyzwań społecznych, których już także powiedzieliśmy i wyzwań dla przedsiębiorców, ale winien jestem państwu jeszcze krótką informację o tym co się w tej chwili wydarzyła wydarzyła się konferencja prasowa premiera moja niepewność związana z tym co tam padło słucham naszych gości staram się prowadzić audycję mam bardzo jednoznaczną ścisłą relację od wydawców tego co premier powiedział, ale przyznam szczerze, że trochę nie mogę zrozumieć, bo Polski premier apeluje do przywódców dużych państw Unii Europejskiej m.in. Niemiec Francji oto by przestali grać na zwłokę lawirować i odcięli się od od Rosji mówi, że bez rosyjskiej ropy gazu damy sobie radę zdecydujcie się na sankcje jednocześnie powtarza, że premier Orban nie był hamulcowym sankcji w Europie i że za wszystko w skrócie odpowiadają Niemcy premier Orbán nie blokuje sankcji ten sam premier, który mówił że, że dla niego najważniejsza jest to dobry Węgry były bezpieczne, aby nie zostały wciągnięte do wojny pamiętają państwo także co mówił w tym kontekście o Polsce 2 tygodnie temu i nie co mówił wczoraj już po zwycięstwie wyborczym jak krytykował nie i wręcz mówił, że wygraliśmy także z prezydentem Ukrainy i tak jak mówię moje zdziwienie budzi mnie to, że ja nie wiem co premier powiedział tylko, że trochę jest trudno zrozumieć czy co takiego mogło się wydarzyć, żeby Polski premier taki sposób się w tej chwili ze społeczeństwem komunikował miało wypowiedź się kilka minut temu ona już się skończyła myślę, że do tego co jeszcze powiedział szef polskiego rządu będziemy wracać w radiu TOK sami państwo na pewno usłyszą także w informacjach Radia TOK FM tam była m.in. także apele o powołanie komisji, która w międzynarodowej, która będzie spadała zbrodni ludobójstwa, toteż wydaje oczywiście istotne to jest magazyn EKG druga część za chwilę dalsza rozmowa o procesach inflacyjnych w Cannes je pan Jakub Wojnarowski pan jeszcze nie wypowiadał, ale do pana mam pytanie trochę w nawiązaniu do tego, o czym już była mowa to znaczy tych poważnych wyzwaniach społecznych, które w tej chwili w Polsce to morze przekierowuje ma tę rozmowę w konsekwencji inflacji podwyżki stóp procentowych mając na uwadze takie ogólne otoczenie niesprzyjające temu wzrostowi gospodarczemu jak pan widzi potencjalne problemy przedsiębiorców i jakie są wg pana opinii teraz największe wyzwania dla osób, które prowadzą biznes w Polsce bardzo dziękuję panie redaktorze ja myślę, że warto zwrócić uwagę w kontekście przygotowań będzie także również w kontekście tego, o czym mówiły panie obie to po pierwsze, że inflacja z nami pomimo tego, o czym mówiła pani dyrektor będzie się z nich presja inflacyjna będzie zmniejszała dłuższej perspektywie tutaj inflacji jednak z nami pozostanie ten wysoki poziom inflacji no utrzyma się przynajmniej jeszcze w przyszłym miesiącu być może także w kolejnych miesiącach właśnie ze względu na te elementy, które też rockowe elementy, o których obie panie mówiły to jest to pierwsza kwestia druga oczywiście w związku z tym, że utrzymuje tak wysoka inflacja oto rada polityki pieniężnej gaśnie ciągu będzie podnosiła stopy procentowe czy 50 punktów procentowych o czy 85 to wtedy to jest oczywiście to się okaże za 2 dni natomiast to co istotne to ważna jest uświadomienie sobie, że przecież wpływ tej decyzji rady polityki pieniężnej niestety na to zmniejszenie poziomu inflacji jest coraz mniejszy ze względu na to, że te strukturalne na część inflacji pochodzi jednak spoza w tej chwili spoza Polski kontrola rady polityki pieniężnej o tym co się dzieje jest niestety coraz mniejsza to jest drugi ważny punkt warto do tego wszystkiego co do przodu dodać jeśli chodzi o przedsiębiorców to po pierwsze, myślę, że oni się borykają z bardzo istotną niepewnością związaną z cenami i otoczeniem gospodarczym i z rynkami, które pozwalają, na które można eksportować, na które można eksportować towary nawet wypowiedź pana premiera, która tak trudno w tej chwili kupić co widz jakimś kontekście szerszym, bo nie wiadomo tak naprawdę, jakiego powodu 82 czy z powodu wyników wyborów na Węgrzech z powodu jakichś tam decyzji komisji europejskiej sugerujących, że na część towarów mają być ograniczone sankcje w czasie weekendu taka dyskusja toczyła to trudno powiedzieć to są te elementy, które determinują moim zdaniem rzeczywistość przedsiębiorców w Polsce do tego dochodzi oczywiście ogromna presja migracyjna, dlatego że no napływają ludzie z Ukrainy są w większości kobiety dzieci, ale te kobiety będą potrzebowały znaleźć pracę, więc no tutaj też się pojawia kolejne wyzwanie mówił pan Jakub Wojnarowski wcześniej pani Hanna ciszej pani Marta Petka-Zagajewska słyszymy się w trzeciej części magazynu EKG po informacjach to jest trzecia część poniedziałkowego wydania magazynu EKG jest prawie dziewiąta 44 Maciej Głogowski dzień dobry pani Hanna Cichy pani Marta Petka-Zagajewska pan Jakub Wojnarowski są naszymi gośćmi to teraz zdziwienia potem jeszcze pozostałe tematy pani Hanna Cichy co panią dziwi mnie dziwi, że nie wypracowaliśmy jeszcze jakiejś takiej długoterminowej polityki czy strategii działania wobec uchodźców chodzi o możliwości zakwaterowania przede wszystkim i bo jednak ten zasób takiej prywatne no chyba się wyczerpuje, bo mało, kto z nas ma takie warunki mieszkaniowe, żeby mógł nagle przyjąć do siebie więcej osób na dużo czasu to jest po prostu nie niekomfortowe dla dla wszystkich i no brakuje jakiejś wsi jakiejś wizji, jakiej strategii już ochoty uchodźcach wiemy dzięki temu oni się jeszcze ją w bazie PESEL Which ostatnia liczba, którą widziałam to z 600 000 osób z tą świadczy o tym, że jest dużo mniej niż niż tych, których napłynęło, czyli czy z 2500 000 albo część pojechała dalej albo nie nastawia się na dłuższy pobyt w Polsce albo wróciła do siebie bowiem, że takie osoby też są, ale 600 000 osób w skali naszego kraju jest dalej bardzo dużo bardzo duży procentowy przyrost liczby mieszkańców w krótkim czasie i i trzeba by jakoś spojrzeć na bardziej systemowo niż tylko, licząc na dobrą wolę gospodarstw domowych firm, czyli właściwie taki niezmienne postulaty już, który słyszymy od kilkunastu dni stał tak minął już ponad miesiąc franki jest można byłoby coś wypracować mówiła pani Hanna Cichy pani Marta Petka-Zagajewska pani zdziwienia, który jest dziwią mnie taka informacja, a o tym, że forum czy zrzeszenie rosyjskich blogerów zamierza pozwać właściciela jest g, czyli metę za, że nie są w stanie tego jest g w Rosji i korzystać i a nie ponoszą drastyczne koszty, ponieważ duża część blogerów zostać 1 dochody czerpało z tej swojej aktywności w mediach społecznościowych przypomnijmy, że zapisy zostały zakazane przez władze rosyjskie, a nie przez jakiekolwiek te decyzję właściciela tego portalu takie pomyślałem, że ta chyba przez przez całą rosyjską propagandę to już po prostu inny stan umysłu obycie z Rosjaninem w Rosji natomiast później zobaczyłam zdjęcia filmiki z przejazdu kolumnę samochodów, która miała miejsce wczoraj po południu w Berlinie to była kolumna samochodów z rosyjskimi flagami, a Rosjan mieszkających w Niemczech, którzy wzywali do równego traktowania Rosjan, ale przede wszystkim wyrażali także swoje poparcie dla rodzin punkt Putina i powiem szczerze, że fakt, że czegoś takiego dochodzi w po pierwszym kraju, który ma takie doświadczenia związane z faszyzmem i po prostu mnie zmroził sprawdzian ta demonstracja czy manifestacja została legalnie dopuszczona była zarejestrowana nie był chwilowy zryw natomiast to też jednak okazuje, że te macki propagandy sięgają niesamowicie zależy od tam jednak na to rodzice wyszli ludzie, że mają dostęp do każdej informacji doskonale widzą co się dzieje m.in. wczoraj z pewnością widzieli, a co zostało siłą ukraińskie wjeżdżając na Kijowski Przedmieście bardzo dziękuję mówiła pani Marta Petka-Zagajewska zdziwienie pan Jakub Woynarowski ja Zając podziela moje zdziwienie takim właśnie zaskoczeniem bardzo pozytywnie, ale chciałem wszystko dodać słowo komentarza dotycząca tego, o czym mówiła pani Petka Zagajewska temat tej Maciek propagandy rosyjskiej warto umieścić także w kontekście wyborów węgierskich przecież, dlatego że wojnę Ukrainie stała się w ciągu ostatnich no i 34 tygodni kluczowym tematem dyskusji kampanii wyborczej na Węgrzech i Orbán zwyciężył wyborach tak naprawdę, postulując czy, przekonując Węgrów, że on zabezpiecza pozycję Węgier między Wschodem Zachodem i z różnych wypowiedzi analiz, które były dokonywane przez specjalistów zajmujących się z Węgrami wiadomo, że Węgrzy byli pozbawieni właściwej informacji o tym jak wygląda rzeczywiście sytuacja Ukrainy jak tragicznie brutalna i jest ta wojna w związku z tym no to pokazuje skalę oddziaływania propagandy także nie tylko na blogerów czy też właśnie tych piątą kolumnę taką rosyjską w Niemczech także na politykę węgierską tak jak wcześniej na politykę amerykańską czy czy niemiecko moje zaskoczenie takie pozytywne w sobotę Litwa jest zaskoczony jestem tym, że tak szybko się udało zrobić Litwa ogłosiła właśnie uniezależnienie się od dostaw całkowite uniezależnienie od gazu rosyjskiego jest pierwszym krajem europejskim, które ogłosiło, że udało im osiągnąć taką niezależność myślę, że to jest bardzo dobra wiadomość bardzo dziękuję mówił pan Jakub Wojnarowski w kawie to zdziwienia krótki przegląd informacji rynkowych euro 4zł 63USD 420 frank 4zł 54gr funt 5zł groszy 51 prawie 52 wracam do głównego tematu te im tej naszej dyskusji dzisiejszej, czyli inflacji tego co się będzie działo dalej i stopy procentowe, które wzrosną po raz kolejne i i oprocentowanie kredytów na ile pani już o tym mówiła to zwracam się do pani pani Cichy pani o tym wspominała, że pojawią się wyzwania związane z wsparcia osób, które najgorzej będą radziły sobie w najbliższym czasie na ile to co dzieje się z inflacją i stopami procentowymi właśnie, czyli kredytami ich oprocentowaniem na ile pani zdaniem w ogóle już wymaga jakiś się interwencji jeśli taka jest polityczne innym nic na myśli ja rozumiem rada postępuje wedle logiki Tax inflacja wysoka podnosi stopy procentowe, ale czy dochodzimy do jakiegoś momentu, w którym przyjdzie czas by poszukać odpowiedzi czy niepotrzebne są jeszcze jakieś dodatkowe decyzje polityczne rządzących by wesprzeć pomóc cokolwiek mam na myśli oczywiście kredytobiorców tak już w odniesieniu się jasne jestem nie jestem fanką tych pomysłów, które się pojawiają toczących się na zamrażania czy stawek wyborcze jacy czegoś co podobnego znalazło się na Węgrzech, bo to sprawia, że ta polityka pieniężna po prostu mniej skuteczna czy po to, się podnosi stopy procentowe, żeby kiedyś był droższy, a jeżeli równolegle wchodzi regulacja, która mówi, że ten kredyt ma nie będzie się to po prostu zostajemy z tą wysoką inflacją skoro nie wiadomo, o co bić, która miast jest jest ciężko ograniczać, a na dłużej, więc myślę, że ta reakcja i politycznej nadzorcza no bo przecież kredyt to co jest to jest, które bardzo bardzo regulowane powinna uwzględniać potrzeby tych osób, które są faktycznie jakieś najgorszej sytuacji mamy też narzędzia prawne takie jak upadłość konsumencka które, które służą tego typu problemom i chronią w jaki sposób zarówno dłużników, jakiej nie wierzycieli, a na ich mamy też banki, które tak naprawdę wydaje się jednak i banki i nadzór, który nad nimi czuwa by były dosyć ostrożna i zna nie jesteśmy na etapie, na którym jeszcze coś coś nam takiego jasnego jak np. wiedzieliśmy w poprzedniej dekadzie grozi, kiedy jakieś masowe niewypłacalności masowe bankructwa konsumentów, więc oświata polityka społeczna, której mówił wcześniej to część powinna skupić na pomaganiu tym osobom, które faktycznie znajdą się w trudnej sytuacji ma takie masowe narzędzia interwał lekarza PE i spadkiem nie odczuł wzrost stóp procentowych to po prostu jest przeciw skuteczna bardzo dziękuję mówiła pani Hanna Cichy towar jeszcze jedno pytanie, ale już też innego tematu dzisiaj tak krótsze wątki po to, by jak najwięcej tych wiadomości się zmieściło do pana Jakuba Wojnarowskiego czy ma pan jakieś dodatkowe postulaty związane z ze zmianami w podatkach, które szykują się jest gotowa ustawa trwają dyskusje na ten temat wsłuchujemy się kolejne wypowiedzi przedstawicieli rządu, którzy zachwalają, a i już trochę zapominają tzw. polskim ładzie przedsiębiorcy i osoby, które zajmują się natężenie podatkami formują szereg postulatów jak choćby ten możliwości powtórnej powtórnego wyboru formy opodatkowania dla osób, które prowadzą działalność gospodarczą musiały takiego wyboru dokonać mając świadomość, że funkcjonować będą w 2022 roku w reżimie tego tzw. polskiego ładu, a pan zbiera jakieś postulaty albo ma jakiś przemyślenia co jeszcze należałoby przy tej okazji zmienić jak przysłuchuję się oczywiście dyskusja dyrektorów finansowych zrzeszonych we wsi jej myślę, że wśród tych postulatów, które pojawiają się najczęściej to pierwsze z nich najbardziej oczywisty, czyli ten o uspokojeniu ustabilizowaniu sytuacji w podatkach to jest pierwszy postulat, który wydaje się dla systemowo najważniejszy, a drugi myślę, że jest o tyle ciekawe, że mógłby uspokoić sytuację w perspektywie kilku lat to przebudowanie mechanizmu waloryzacji w różne elementy tych progi czy czy czy kwoty, które są wolne od wydatków po to, aby ułatwić funkcjonowanie planowanie działalności także przyszły i latach i kosztów życia dla dla dla obywateli o te są te 2 elementy które, które słyszałem którymi też przychodzą do głowy jako te, które by z 1 strony pozwolił tu i teraz uspokoić sytuację i domknąć dyskusję wokół tego wg, jakiego starego nowego i bardzo nowego systemu środki ciecz i na przyszłe lata ustabilizować sytuację przy pozwoli przewidywać co będzie działo w podatkach w 20230405. roku pan Jakub Wojnarowski dyrektor zarządzającej sesji Polska bardzo dziękuję pani Hanna Cichy starsza analityczka do spraw gospodarczych w polityce Insights również bardzo dziękuję pani Marta Petka-Zagajewska szefowa zespołu analiz makroekonomicznych banku PKO BP to była audycja EKG poniedziałkowe wydania audycji EKG kończymy złotem wspominałem to jeszcze króciutko tylko o tym jak rozpoczęły notowania na giełdzie warszawskiej 20 na plusie 4 w tej chwili, ale oczywiście to dopiero początek notowań magazyn EKG przygotowała Agata Majewska realizowali Prądzyńska bardzo dziękuję radiu TOK sam już teraz przewodnik jak pomagać jak nie pomagać dziesiątej informacja po informacjach audycja off czarek Cezary łasiczka bardzo dziękuję Maciej Głogowski do usłyszenia Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: EKG - EKONOMIA, KAPITAŁ, GOSPODARKA

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POSŁUCHAJ RÓWNIEŻ

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Black Weeks w TOK FM Premium to 60% zniżki na wszystkie pakiety. Podcasty i Radio TOK FM bez reklam w najniższej cenie w roku! Poznaj nowy pakiet "RAZEM" dla 3 osób.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA