REKLAMA

"Milczenie papieża w sprawie Rosji to dowód zapaści katolicyzmu"

OFF Czarek
Data emisji:
2022-04-05 11:00
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
25:28 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
Otóż Szanowni Państwo ma w Ewangelii Mateusza, jeżeli się niewiele sobie odświeżyć tak rozdział piąty nowy testament Ewangelia wg Świętego Mateusza słyszeliście, że powiedziano będziesz miło jeśli wcześniej co jest oczywiście słyszeliście, że powiedziano oko za oko ząb za ząb, a ja wam powiadam nie stawiajcie oporu złemu jeśli się ktoś uderzy w prawy policzek nastaw mu in drugi temu co chce sprawować się z tobą i wziąć twoją szatę odstąpi i płaszcz, czyli Rozwiń » nie sprzeciwiają się z pól no i papież Franciszek wydaje się, że wziął sobie do serca te słowa Jezusa, którego w pewnym sensie reprezentuje czym naraził się m.in. panu dr. Sebastianowi Dudzie filozofowi teologowie redaktorowi kwartalnika więź dzień dobry panie doktorze dzień dobry witam, czyli papież, który czyta Ewangelię i który wypełnia jest irytujący był on tylko mówił takie rzeczy prawda o tak to może bieg mielibyśmy po prostu jakiś takich prac właśnie ewangeliczne, które pan przedstawia głównie na uwadze i o tym moglibyśmy sobie rozmawiać, ale trudno byłoby chyba abstrahować od okrucieństwa bestialstwa tego co zobaczyliśmy nawet w ostatnich dniach relacjach o oglądają zdjęcia z wyborczą, ale papież robi także coś innego papież spotyka się np. w telemoście z patriarchą Moskwy sobie wspólnie gadają później Watykan prawda po grupie oficjalny komunikat z tej rozmowy, które pasterze ludu Bożego wyraża głęboką troskę o to, żeby prawda wiara w to ludzie możemy się rozwijała, bo jesteśmy jego pasterzami trzeba po prostu ochronić czy chronić także tę ewangeliczną wartość, której uległ pan tutaj wspomina właśnie, odnosząc się do tego tekstu Ewangelii Mateusza, a zupełnie jest jakby pominięte taki wątek patriarcha Moskwy i błogosławieni żołnierze rysą rosyjskiej idących na tę spec operację jak mówił rosyjska propaganda, dlatego że ma, jakby swoją każde z tym związaną no dobrze dobrze, ale większość parafia raz na większość księży biskupów proboszczów błogosławi żołnierzy, którzy idą zabijać to to nie jest nowość jakaś my tak oczywiście ligi usprawiedliwia go przez wieki chrześcijańskie głównie po, żeby miało być albo reakcja obronna albo interwencyjna współ służb w sprawie albo chroniąca jako prewencja prawda rozumiana przed złem, które się na pewno wydarzy, dlatego że niedopuszczenie do tego, żeby zło bestialstwo się zadziało rozumiana trochę rozłącznie skręca pan przeczytał i są dobre także wagę liczne argumenty za tym żeby, żeby w ten sposób porozumieć to znaczy czy innym jest prawda ochrona nie miał wspólnoty obrona wspólnoty od tego co jest ewangeliczną podstawą na stare podstawą postawienia drugiego policzka jednak papież w ostatniej encyklice sam stwierdził, że rozwój technologiczny cywilizacyjny w odniesieniu do woli, chociaż cywilizacyjne to może nie jest najlepsza określenia poszedł już tak daleko w tym momencie, że właściwie trudno mówić sensownie wojnach obronnych prewencyjnych interwencyjnych, dlatego że poselska propagandowe slogany za którymi i tak skrywa się chęć bestialskiej agresji 1 słowem nie ma niczego takiego jak wojna rock dawniej w doktrynie katolickiej uznawano za sprawiedliwą dla całkiem do niedawna dość papież uważa niczego takiego nie ma trzeba po prostu przyjął zupełnie inną perspektywę przyjąć perspektywę dążenia do trwałego pokoju jako punkt wyższy wyjściowy i wtedy odda sprawiedliwość Ewangelii w pełni, jeżeli będziemy promować wojna nawet jako wojnę obronną Lotto to jesteśmy bardzo niedobrej sytuacji bardzo dwu zdań jeśli chodzi właśnie postawę chrześcijańską, ale wybuchła wojna o Ukrainie Ukraińcy się bronią mamy bestialstwa popełniane haniebnie i jaka jest propozycja papieża propozycja papieża jest niestety taka że niestety mówi ja, że imię pewnych de dyplomatycznych prawda wysiłków na rzecz właśnie dążenia do trwałego pokoju papież powstrzymuje się prawie 6 tygodni przed wypowiedzeniem słowa Putin i przed wypowiedzeniem słowa Rosja w kontekście agresji prawda brutalnej agresji na Ukrainę czy to jest ta jest akurat zamierzona, ale czy to, że czy prowadzi wrażliwa czy to może dziwić panie doktorze nam jednak nie Jimi, kiedy roboty, mimo że no, bo po rozdziale, bo mamy do czynienia mieć dziwi to nawet nie jest dobre słowo to bulwersuje prawda przeraża boli, bo tak mamy do czynienia z organizacją, która na przestrzeni wieków zajmowała się dość raczej krwawym i brutalnym pozbywaniem się konkurencji tak, czyli każdy, kto rzadkim katolikiem nie jest rządowi nie mam jest pewna cecha przygotowaniu trwała, ale da brak ograniczeniem praw reprodukcyjnych kobiet propagowaniem nierówności zapewnieniem panowania tak i toteż takiego obfitego panowania ekonomicznie myśląc pewnej grupie określonej związany właśnie z tą organizacją tak znana jest z licznych nadużyć seksualnych z, jeżeli zerkniemy na drugą wojnę światową no to aż tak pojęte potem potępienie papieskie chyba nie tylko nie nie pojawiło się w dobrym momencie, ale też daje się Watykan był zamieszany w przerzut jeśli kierowców do Ameryki Południowej tak, więc jeżeli spojrzymy na setki lat pewnej pewnego światopoglądu Watykanu to naprawdę dziwi pana taka postawa akurat pisze nie w kontekście tej wojny wiedzieli także, ale nie tylko w kontekście wojny, ale tego co on mówił jak jakiś sposób próbował prezentować siebie nie wiem w tym w tym pontyfikacie od samego początku to co pan powiedział to są oczywiście prawdziwe fakty ja jak nie będę z tym polemizował oczywiście dla równowagi mogę powiedzieć, że było tam wieża wiele dobrych rzeczy prawda w tym kościele się zadziało, ale nie o to chodzi, żeby wskazywać licytować się co było dobrego złego tak tylko tego zło w kościele wynika z czego wynika np. zło związane z życzeniem papieża w tym momencie moja teza jest taka, że za duża jednak jest to immanentna cecha tego systemu emerytalnego, który opiera się na błędnej katalogi kapłaństwa urzędowego właśnie jak pan mówi instytucji, która działa na rzecz siebie działa często w sposób zły to jest oparte na pewnej teorii autorytetu związanej z kapłaństwa w rządowym, którego to do teorii kury, której reprezentantem najwyższy właściwie w ten system jest właśnie papie, która od średniowiecza prawda prowadziła coraz bardziej do właśnie do mnie coraz bardziej, ale do różnych właśnie bardzo przemocowych bardzo bardzo złych zachowań, a w tym momencie się właśnie w wyniku skandali seksualnych w kościele ostatnia dekada perwersji, jakby tego rozumienia Geologicznego odsłoniła bardzo mocno bardzo dobitnie chowa się dalej odsłania tym momencie to znaczy na czym polega to jest oczywiście z 1 strony miał za związane z tym, że księża duchowni w kościele są prezentami traktowani jako reprezentanci Chrystusa jako reprezentanci Bałka jako ambasadorzy Boga na ziemi, a często ta reprezentacja jest wykorzystywana bynajmniej nie świętych cela tylko jako uzasadnienie przemocy względem innych przemocy, której lokal pan wspomniał nawet druga sprawa jest taka, że w związku z bardzo to jest związane integralnie z tym pierwszym, jakby motyw wam, że służy ta reprezentacja prawda boskości kapłana do o usprawiedliwienie działań przemocowych tzw. dobrem kościoła obie iluzoryczne w dobrym postrzegany prawda lub zacznie to jest po prostu, jakby wykwit systemu, w którym coś takiego się pojawia, że nie będziemy ujawniać w przypadku przestępstw seksualnych, dlatego że nie służy dobru kościoła taka cała była akurat tego tuszowania nie będziemy teraz mówili słowa Putin prawda czy agresywna Rosja dlatego, że to zaszkodzi Kościołowi zastoju w końcu chrześcijaństwo nawet w ogóle w tym przypadku po pierwsze, RAŚ zaszkodzi dialogowi ekologicznemu z cerkwią moskiewską kule największym kościołem prawosławnym nam na tym zależy być może za zaszkodzi także katolikom rzymskim, którzy mieszkają w Rosji ostatecznie zaszkodzi także pokojowi, do którego dążymy i papierze uważa że, aby osobiście ma jakby może mieć dobre intencje ale, ponieważ znaczenie jako reprezentant tego systemu działa pod jego wpływem sieci różnych zależności właśnie z innymi członkami tego systemu i nie jest w stanie zareagować uczciwie ja i odpowiednio w tej sytuacji po pewnym dramatem ale jakby znowu się odsłania perwersyjnej całej tej systemowej tutaj tego systemowego zła not takty ma pan rację oczywiście no ale znowu pytanie brzmi w jaki sposób powinien postąpić papież, bo z punktu widzenia pewnej grupy, która oczekuje, że papież zajmie bardzo jasne klarowne stanowisko i nazwie rzeczy po imieniu i potępił tych, którzy zasługują na potępienie jest jasne tak, ale jednocześnie jest jakaś pewnie część, która być może chciałaby papieża bardziej stonowanego tak, który właśnie takiego, który mówi o pokoju nie Ano tak tak no i teraz rozważa się za zarządza firmą, która ma oddziały w Rosji no to można podjąć taką lub inną decyzję, ale dzieli się za zarządza firmą, która ma oddziały na całym świecie to pytanie czy wtedy po nie powinno się raczej ważyć słów, ale może chciał, że powinno się ważyć słowa, ale to nie może polegać na piękno Buchowski duchowym rozumie to akcyza wiemy więcej coś takiego jak usłyszałam ja dobrze, ale już kilka dni temu opublikowałem taki tekst u nas na portalu dawniej ta to tego tekstu panie doktorze do piękna uchodźstwa, a ja, którego powrócimy po informacjach Radia TOK FM pan dr Sebastian Duda filozof teolog redaktor kwartalnika więź z państwa moim gościem informacje o 1120 po informacjach wracamy do programu off czarek ten pan dr Sebastian Duda filozofii teolog i redaktor kwartalnika więź przysłuchuje się milczeniu papieża Franciszka odsyłam państwa także do wspomnianego właśnie kwartalnika więź, gdzie jednak, na którym portalu znajdą państwo pod adresem wie, więc z wiedzy albo po prostu więź bez znaków diakrytycznych na portalu znajdą państwo tekst pana doktora zatytułowany, czego nie wolno prorokowi milczenie papieża w sprawie Rosji to dowód zapaści katolicyzmu chciałbym być kolejny dowód zapaści katolicyzmu w taki kolejny dowód zapaści tego radykalnego systemu kościelnego, o których mówiłem już tutaj także Warta jest ambitne dla bardzo wie dobitne dobitnie wyraziste bardzo wielu osób, bo one dobrze, czyli rozumiem, że to myślę sobie jak zadowolić wszystkich, bo z 1 strony mamy też proszę zobaczyć tak mamy tak rozumiem, że z 1 strony mamy takiego co papieża tego akurat papieża, ale generalnie papieża człowieka symbol, który na, który służy różnym grupom jednocześnie tak czy to ma być papież, który ma być blisko ludzi tak jednocześnie papież, który ma być też papieżem, który jako głowa państwa w realizuje jakąś politykę międzynarodową no i teraz czas zastawiam się jak pogodzić i to tylko 2 z wielu przecież funkcji, o których mówimy i jak to wszystko pogodzić jak zadowolić tych, którzy chcą, aby papież bardzo jasno potępił nazwał rzeczy po imieniu i tych, którzy uważają, że papież powinien grać jakąś grę globalną realizować różnego rodzaju strategiczne międzykontynentalne geopolityczną polityczne dyplomatyczne dla projekty projekty na off, jeżeli przyjmiemy tę drugą perspektywę to też pokazuje, że ta dyplomacja jest po prostu nieskuteczne, a w związku z tym polityczna działalność poprowadzi papier, jeżeli mierzyć miarą politycznej skuteczności nie przynosi takiego efektu, ale papieżowi chodzi o zadziwiającej papież celnie wypełniać co chcę się nazywa chrześcijańską misją klocki tak chce nie wiem jeziora, gdzie Boga prawda oba obok dobrych, bo itd. i tutaj się nie sprawdza powiedzmy sobie szczerze ta tak przyjemnie przyjęta taktyka w tym momencie się nie sprawdza, a sam oczywiście ludzie, którzy uważają, że nadawcę na to trzeba nieustannie wskazywać na to, że Bóg kocha Putina prawda to oczywiście ewangelicznej chrześcijaństwo jest prawda i w związku z tym nadal nie można, jakby zupełnie przekreślać tego człowieka ja nie mówi przekreślać człowieka prawda w tym przypadku, ale o tym, że złodziej wskazywane i wszelka retoryka na temat przebaczania na temat tego, że Bóg przebacza i terror Stalina po piwa wszystkich czasu, która oczywiście w chrześcijaństwie MAK przekaże chrześcijańskim ma swoją uwagę na swoją wartość odnoszona do czego konkretnie nie fakt do tych konkretnie faktów którymi teraz mamy do czynienia nie skutkuje przebadanie Putinowi w tym momencie, kiedy Putin dopuszcza się haniebnego zła pan prawda jest ustawianie sprawę zupełnie niewłaściwy sposób tak po prostu nie można w tej zdradza jak zdarta duchowego park rasizmu i w ten sposób jakiegoś takiego piękna uchodźstwa to i ma chorą kazał przejść jeszcze sprawa zauważyłem panie doktorze tak zaważył panie doktorze, że jeżeli chodzi o teologię no to właściwie im więcej nowych słów się pojawia tym jak gdyby lepiej, bo wtedy uciekam od konkretów tak można mówić o grzechu klerykalizmu sobie, a można mówić o Parnasie izbie psują o, ale co to znaczy po piękno ducha to właśnie mówię nie będziemy prawda mówili nazywajmy rzeczy pomijają, dlatego że trzeba pupila przebaczyć, bo Bóg przebacza, a zresztą rzecz w tym zło musi być nazwane, żeby w ogóle nie wiem dlatego przeważnie nie mogło dać, bo nie trafiała różnie jako pusty dar jakąś otchłań jak ktoś po prostu to jest kompletnie pustego bez nazwania zła tego się nie dało, czyli za co mamy przebaczać po kinowy Putinowi tak no za to no tego papież nie chce powiedzieć do końca na to papież oczywiście mówi się dzieją straszne rzeczy, że mamy do czynienia z agresją nawet nie wskazuje na to kto czyni prawda ja ze z jakiego podłączania nie mówi patriarchę Cyryla i prawda, że błogosławioną świętą wojnę dopuszcza się tego co jest haniebne nie mówi o tym, że Putin luźniej na Łużnikach używają jednego z najważniejszych zdań Ewangelii po to, żeby usprawiedliwić swoją agresję na Ukrainie ten zdaniem jest nie wiem czy państwo pamiętają nie ma większej miłości na tę, gdy ktoś życie oddaje za przyjaciół swoich Putin używa tego zdania z Ewangelii poproszę by uzasadnić swoje kroki wojenne na Ukrainie ja się pytano jak można bez wskazania tego mówić ciągle o przebaczeniu miłości Boga i tak danej to jest po prostu sytuacja jest kuriozalna Press dramatyczna i jakich racji dyplomatycznych no dobrze, ale np. obraz świata, a co, jeżeli polscy hierarchowie wał dlatego tak, a co, jeżeli coś co się dzieje, że polscy hierarchowie nadużywają słów Ewangelii, żeby dzielić tak, żeby różnego rodzaju mniejszości obrażać przypisywać panie redaktorze na bieg dobrze na nowo liczyli raczej nie pan oburzenia nie w sensie tak wskazuje, że mieć wielką dziwimy, dlaczego teraz, bo to to, gdyby mamy do czynienia mamy do czynienia z olbrzymim horrorem tak naprawdę na oddajemy się ciśnieniu tej grozy no i i dlatego jeszcze bardzo tak nastał bardzo mocno są mocni czy ciężej po prostu to wszystko dla was siadam ani nas porusza, ale może ważny, a może, jakby o od konieczności analizowania tego jest jak umie z czego wynika taka reakcja prawda papieża z jego złej woli osobistego nie sądzę ja ja mogę sobie sam jak wiele różnych rzeczy, ale no myślę, że jego motywacji ostatecznie jako człowieka jako jednostki są dobra jest po prostu zapewnianie doktrynalne zapełni zapewne nie systemowe, na które trzeba jakoś słoni proszę, dlatego że właśnie w tym momencie perwersja systemowa ujawnia się na w całej rozciągłości w całej pełni, a zostanie się panie doktorze czy może jest tak, że właśnie to, że się zezwala rzesze przyzwala na takie małe i coraz większe nadużycia w tłumaczeniu wolą Boga różnych niesprawiedliwości, że w którymś momencie to doprowadza do straszliwych straszliwych rzeczy do zbrodni, a nie na pewno jest taka konsekwencja raczej możemy sobie wyobrazić no, jeżeli byłeś wierny sprawach, bo nie jednych sprawach mały się okaże, że wielkich nie wiemy tak też mam taką perspektywę Wankiewicz oczywiście jest jest coś takiego to znaczy rzeczywiście, jeżeli przyjmujemy, a to jest jakieś takie małe zła pan prawda dyplomaci watykańscy czegoś nie powiedzieli to jest zawsze się sprawdzało do tej pory to dalsza ten papież mówił właśnie warunki okoliczności się zmieniły cywilizacyjne kulturowe technologiczne i imię tego mówi o tym, że żadna wojna już nie może być uznana za sprawiedliwą nawet wojna obronna, dlatego że może jakaś pani powtarza może być wykorzystana do tego, żeby być przykrywką dla agresji, ale mamy tutaj fakt oczywisty znaczenie Ukraińcy wywołali wojnę Ukraińcy się bronią, bo musiał się bronić tak w tym momencie, a więc czy to co u Ukraińcy teraz uprawiają swoją obronę może się bronią jest naprawdę wojną niesprawiedliwą i trzeba po potępić imię racji, które SA oraz racjami pustyni właśnie piękno Buchowski i które po prostu nie odda, jakby ani w ramach tej sytuacji jest prawdą jest jasne, ale jednocześnie zastanawia mnie takie oczekiwanie na różne dla pana w Watykanie papież jest wciąż jeszcze jakąś kwintesencją czystości moralnej sprawiedliwość jawnie jak w 2 rozmawia zadał od lat już przecież pańskie wraz ze zbiorowym naprawdę oczekuje pan jakiegoś z Watykanu ze wszystkich miejsc Watykanu pan oczekuje jakiejś moralnej wskazówki serią myśmy wielokrotnie z kolei wielokrotnie w historii tego typu wskazówki, że z Watykanu otrzymywali nie było tak tylko, że to był przekaz jednoznacznie opresyjnej i złe przemocą i jeżeli teraz po prostu mamy do czynienia z taką strukturalną niemożliwością jest pytanie po prostu w jaki sposób to o coś się bardziej tak, dlaczego się tak dzieje, dlaczego ci ludzie tego nie widzę, dlaczego ciągle mówią o dobro prawda, której nie mówią jest zły idą, dlaczego na zaprowadzaniu zwłaszcza, dlaczego ostatecznie nie pojawia się właśnie taka sytuacja, że bluźniercza się wykorzystuje Ewangelię prawda mówi nam było po kinie patriarcha Moskwy to błogosławi w moim tekście, ale bluźnierczo przecież nie pierwszy człowiek czy hierarchowie opanowali przed Putinem proszę mi wierzyć no dalej byli fałszywymi prorokami przed póki mała apokalipsa nie dotyczy tylko czasu ostatecznie i tak po prostu da się do apokalipsy analizuje nawet 2 bestie bestie prawda pierwsza prawda panie doktorze mająca dość dziadostwa żenującą brak kontroli Jan Baran kontroli tak mamy do czynienia z politologicznego mówiąc z monarchią elekcyjne, jeżeli się nie mylę to absolutną, a nie nie nie nie solną lekcyjną no, więc monarchii elekcyjnej monarchia sprawia, że co jak i jakie są elementy kontroli jest, kto ma władzę ten ma władzę sobie może gadać co ceni tego deklarują władzę absolutną, nawet jeżeli jest wybierany jest raz wybranej władzy absolutnej papież mogły bardzo wiele rzeczy zmienić weźmy zachód zasugerował niedawno przecież zapowiadał nie wiem reforma kurii rozwiązania nory zrobić taką reformę Niewiem parę tygodni temu, że po prostu na plakacie takie basa wyborcza i tak wszystko zależy po prostu od zalet brak czasu wypada dla panów papież obiecał jedno trzeba jestem przerażony naprawdę jednak to na pewne rzeczy obiecał dotrzymał pewnie również oby tak prawo i zdrowo się odezwą głosy, że jest właśnie z frakcji anty Franciszkowi tak właśnie chcę po nie chcemy tego mówić, ale pan dr Sebastian Duda nie z tego, że frakcja anty Franciszkowi jej w kościele tak może, dlatego że pewien ksiądz to jest nawet zresztą w wale w pasie ciekawe dla męża obecnej sytuacji jak rozmawiam z księżmi przede wszystkim i to takimi księżmi, którzy powiedzmy wydają się mieli dość trzeźwy ogląd sytuacji Tekla atak bronią papieża bronią tego milczenia w sprawie Putina w Rosji bronią i podpierają się pewnie piękna Buchowski racjami dla mnie tylko do zmian uważają za wytwarzane są prawdziwie magami, a ja uważam, że to jest właśnie właśnie dowód na to, że tkwią w systemie, który klerykalizm prawda perwersji Piast, ale z drugiej strony mam wrażenie, że trochę pan potwierdza tę taką dziecinną ości kościoła to znaczy czy drzwi wiernych wyznawców, którzy potrzebują, aby przyszedł starszy brat powiedział to jest złe tak tak to, bo tak ich nie uwierzy to znaczek jak pan potem legislacyjna prawnik panują nie uwierzy, ale jak papież to zapowiedź prasie papież powiedział to jest złe nie da należy także ja się przejmuje funkcje prorok skoro taką węża winiarza Wola wyobraźnia jest złe dla pracy właśnie mają tego po progach bywa, żeby mówić co jest złe, jeżeli się prezentuje jako prorok dlatego nie mówi ja mając taką prerogatywę mam duży problem, jakim jesteś prorokiem ten niezdarny panowie może fałszywym prorokiem no zaś ostrożnie do proroków pochodzie od lat w Biblii, ale też autorytety ciasta dostawali po głowie bardzo mocno taczki prorocy, którzy wdrażali się mówić prawdę powiedzieć prawda ono małe źle robi najlepiej ci, których mamy tylko jakieś przekazy sprzed tysięcy lat, więc sam sobie też dostawali po głowie dla barw panie doktorze bardzo dziękuję na stronie więź PL bez znaków diakrytycznych znajdą państwo tekst pana doktora zatytułowany milczenie papieża w sprawie Rosji to dowód zapaści katolicyzmu pan dr Sebastian Duda filozof teolog redaktor kwartalnika więź był państwa i moim gościem informacje o godzinie 1140 dzisiejszy program przygotował Paweł Ziętara, a nad jakością naszych połączeń czuwał Szymon waluta Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: OFF CZAREK

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Posłuchaj o tym, co ważne w TOK FM Premium. Teraz podcastowe produkcje oryginalne, podcasty z audycji TOK FM oraz Radio TOK FM bez reklam 40% taniej! Bądź na bieżąco.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA