REKLAMA

Na razie są ruchy pozorowane i improwizacja. Czy polskie władze wypełnią wyroki TSUE?

Na prawo patrz!
Data emisji:
2022-04-06 22:30
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
34:37 min.
Udostępnij:

Jak wygląda realizacja wyroków Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z ubiegłego roku? To ważne pytanie, bo od realizacji tych wyroków Komisja Europejska uzależnia wypłatę pieniędzy w ramach Krajowego Programu Odbudowy a także nalicza nałożone na Polskę kary no i, w końcu, chodzi o poważne zastrzeżenia co do praworządności działań polskich władz. Rozwiń »

Temat ważny, nie poruszaliśmy go ostatnio zbyt intensywnie z oczywistych przyczyn, ze względu na dramat wojny w Ukrainie. Problemy z praworządnością w Polsce nie zostały jednak rozwiązane, stąd konieczność powrotu do rozmowy na ten temat. Podejmujemy ją w gronie aż trzech sędziów: moimi gośćmi są sędzia Dariusz Mazur, sędzia Waldemar Żurek oraz sędzia Bartłomiej Przymusiński. Zwiń «

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
dzień dobry państwu podcast naprawo patrzy inicjatywa wolne sądy i Radia TOK FM moimi gośćmi są dzisiaj sędzia Dariusz Mazur będzie Waldemar Żurek sędzia Bartłomiej Przymusiński na prawo bać podcast inicjatywy wolne sądy i Radia TOK FM chcielibyśmy porozmawiać dzisiaj w pierwszej kolejności o tym tak jak wygląda realizacja wyroków Trybunału sprawiedliwości Unii Europejskiej z zeszłego roku chodzi o te z lipca przede wszystkim, czyli zabezpieczenie oraz wyrok z 15lipca, bo Rozwiń » od realizacji od wykonania tych wyroków komisja uzależnia akceptację polskiego krajowego planu odbudowy tym samym możliwość ubiegania się ośrodki we z funduszu odbudowy jednocześnie mamy cały czas naliczone kary za niewykonanie zabezpieczenia 14lipca Polski rząd tego co słyszymy doniesień różnych medialnych domaga się anulowania tych kar, więc porozmawiamy też o tym czy możliwe jest w ogóle teoretycznie anulowanie kar zasądzonych przez Trybunał sprawiedliwości no i wszerz porozmawiamy też o tym gdzie jesteśmy dzisiaj jak wygląda sytuacja na tym polu batalii o polską praworządność barką myślę, że znajdujemy się sytuacji, w której rządzący mają już pełną świadomość tego, że coś trzeba zrobić, żeby anulować kary i odblokować pieniądze z krajowego programu odbudowy tylko pytanie jest takie co zrobią czy wykonają jakieś realne ruchy będące naprawdę poprawę sytuacji przywrócenie praworządności czy tylko będzie to coś w rodzaju takiej wioski podjął Klinowski idzie fasada będzie piękna, ale tu tak naprawdę to będzie dalej rudera albo improwizacja i wszystko wskazuje na to, że w tej chwili scenariusz polityczny zmierza w kierunku improwizacji ciężko, dlatego że projekt wiodący, który jest projekt prezydenta Dudy nie przewiduje odesłania poza Sąd Najwyższy osób, które odebrały nominację przez upolitycznioną krajową radę sądownictwa to przewiduje zmianę tabliczki krajowa izba dyscyplinarna zmieni nazwę na izbę odpowiedzialności zawodowej trochę się tam też składy zmienią, ale dalej będą orzekali sędziowie i to jest oczywiście żadne rozwiązanie, bo tak naprawdę problem Izby dyscyplinarnej nie jest nazwani i wyłącznie odrębność, ale to, że tam są osoby powołane przez polityczną KRS czy tzw. sędziowie tylko projekt inwestycji, który został przyjęty w ramach porozumienia dla praworządności przewiduje kompleksowe rozwiązanie, które byłoby w pełni zgodne z europejskimi standardami co więcej ten projekt jest także szansą na uzdrowienie nominacji wszystkich tych około 2 tysięcy osób, które tę nominację otrzymały w ostatnim czasie myślę, że również te osoby powinny być zainteresowane tym, żeby wszystkie zastrzeżenia co do nominacji zostały rozwiane, żeby ta w drodze ponownej procedury mogą mieć spokój co do tego, że jeżeli naprawdę są dobrymi sędziami będą mogli orzekać aż do stanu spoczynku jeśli tak się stanie to to będziemy mieli dalej House przypomnijmy, że w tej chwili Sejmie procedowane są 3 projekty ten projekt, o którym pan sędzia wspomniał, czyli projekt przygotowany przez Stowarzyszenie sędziów polskich Iustitia w ramach porozumienia dla praworządności czy bardzo szerokiej koalicji Obywatelskiej prawniczej oraz w koalicji również złożonej z opozycyjnych partii politycznych, które złożyły finalnie ten ten projekt ten projekt został odrzucony i on nie jest dalej procedowany przez parlament natomiast mamy 3 projekty projekt prezydencki projekt Prawa i Sprawiedliwości projekt solidarnej Polski żaden z nich nie spełnia w najmniejszym stopniu tych wymogów, które są zapisane na orzeczeniach zarówno sól, jakiej ETPCz w, a ani przejdźmy właśnie do tego, o czym wcześniej wspomniałem, czyli do tych Carbo Polski rząd sposób rządzący jak donoszą media próbują wymóc na komisji europejskiej anulowanie kar zasądzonych przez Trybunał sprawiedliwości za niewykonywanie orzeczeń się za brak wprowadzenia tego w życie, czyli tej likwidacji Izby dyscyplinarnej przywrócenia zawieszonych sędziów i uporządkowania czy też przywrócenia niezależnego sądownictwa dyscyplinarnego Darku realizacja prawa europejskiego wymaga, chociaż minimalnego przestrzegania orzeczeń Trybunału sprawiedliwości Unii Europejskiej tymczasem od lipca ubiegłego roku, kiedy zapadły 2 takie zasadnicze orzeczenia Sułek niestety w najmniejszym stopniu one wykonywane nie są 10 sędziów zostało zawieszonych tymczasowo przez prezesów sądów przez ministra sprawiedliwości zastosowanie Unii Europejskiej kolejnych 4 bezterminowo zawiesiła izba dyscyplinarna są prowadzone kolejne postępowania dyscyplinarne przeciwko sędziom na podstawie ustawy kagańcowej, która nie powinna być w ogóle stosowana jak wspomina Bartek w ogóle nie uzdrowią sytuacji związanej z tym, że sędziów nominuje awansuje krajowa rada sądownictwa, która nie spełnia wymogów niezależności, tak więc nie zrobione zostało literalnie nic strony wykonania tych orzeczeń zostało zrobione bardzo wiele to, żeby ich nie wykonywać m.in. nie zostali przywróceni do pracy sędziowie bez podstawnie bezprawnie zawieszenie przez izbę dyscyplinarną mało z tym wiceprezes sądu olsztyńskiego, który próbował przywrócić sędziego Juszczyszyna został pozbawiony za karę swojej funkcji generalnie trudno sobie wyobrazić coś takiego jak anulowanie kar za niewykonanie orzeczeń służę, dlatego że prawo europejskie jest po to, żeby przestrzegać każde państwo, które chce partycypować dobrodziejstwa uczestnictwa w unii europejskiej powinna przestrzegać prawa europejskiego, jeżeli tego nie robi to no nie bądźmy dzieci inni natomiast generalnie pacta sunt servanda prawa należy przestrzegać, jeżeli się go nie przestrzega łączy się TOZ pewnego rodzaju określonymi działaniami zmierzającymi w celu wyegzekwowania tego prawa i tego rodzaju działaniami są kary pieniężne jak już wspomniałem nasze państwo nie zrobiło nic, żeby przywrócić w nim stan przestrzegania prawa zrobiło wiele, żeby tego nie zrobić jest to też bardzo niepokojące myśmy sobie wyobrazili przyszłość Unii Europejskiej, w której państwa członkowskie nie wykonują w tak ostentacyjny sposób jak Polski rząd nie wykonują orzeczeń Trybunału sprawiedliwości, gdyby kolejne państwa, które również mają zakusy kopiowania tego systemu, który został stworzony w Polsce nie robiły to samo, czyli wydawane przez Sullę wyroki czy przez europejski Trybunał praw człowieka nie były wykonywane no to w zasadzie cała Unia europejska uległaby degradacji, bo pamiętajmy, że jest to Unia prawa i bez tego filaru w postaci praworządności ona może funkcjonować żaków jak na to z oglądasz ja oczywiście dodam jeszcze do tego co koledzy mówili rzeczywiście działania faktyczne idea zupełnie innym kierunku nie tylko to te prawne, które rząd mógł wykonać w tym tygodniu dowiedzieliśmy się w moim sądzie w Krakowie, że referat sędziego Ferka 1 sędziów zawieszonych zostaje rozdzielone na wszystkich innych sędziów to jest dla nas czytelny sygnał rząd wcale nie chce przywrócić sędziów do pracy co jest warunkiem niezbędnym, żeby uruchomić krajowy plan odbudowy to jest mogli to zrobić mogę jeszcze chwilę poczekać wydawałoby się, że to jakiś sygnał dla nas wszystkich, że ma być ostry kóz być może jest to związane z tym co dzieje się na Ukrainie ale, ale rzeczywiście idzie zupełnie przeciwnym kierunku wyższych przyjrzymy się bliżej tym projektom do tego też chciał nawiązać no no mieliśmy osoby, które sędziami nie są w instytucja, która sądem nie była i wiemy też personalnie, kto zasiadał by były to osoby niezwykle zaufany wobec ministra właściwie oni mieli represjonowani szykanować cenił się działo teraz proszę sobie wyobrazić te projekty mówią albo dajemy do innych pism nie wtedy, kiedy już jest ogromna przewaga Neo sędziów w Sądzie Najwyższym, a jeszcze inne koncepcje mówią, że może mieliby możliwość pójścia stan spoczynku z ogromnym potężnym comiesięcznym wynagrodzeniem do końca życia za co za to, że brali czynny udział w łamaniu konstytucji pan, więc chciałem do tego nawiązać tak naprawdę to, o czym mówił Bartek nie trzeba będzie, że zmiany w ogóle to jest oszustwo wielkie myślę, że komisja europejska parlament wszystkim nie dadzą się na to nabrać, że zmienimy sobie nazwę, a tym ludziom jeszcze damy furtkę ucieczki i nagrody za łamanie konstytucji, bo ja tak postrzega, więc wracając do sedna twojego pytania nie może być także w państwie, które ma wspólny rynek wspólny obieg osób usług towarów i nagle państwo wyłączone spod tych orzeczeń to jest potwornie niebezpieczne także dla bezpieczeństwa polskich obywateli za chwilę któreś państwo powinno nie to jak Polska nie respektuje wyroków sądów europejskich to sobie też nie będziemy respektować jakiś wyroków następuje rozbicie całkowite Unii Europejskiej, bo ona musi się opierać na prawie, ale też na zaufaniu do sądu i przestrzegaliśmy przed nimi to się już dzień naszych oczach w zakresie okaże, że prawnicy z innych krajów europejskich wolą wino nie no nam sędzia wydał wyrok, ale co z tego kiedyś uznawaliśmy orzeczeń teraz nie uznajemy mamy wreszcie ciąg orzeczeń europejskiego Trybunału praw człowieka jak sytuacja bieżąca, którą obserwujemy mamy wyraźnie powiedziane w tych orzeczeniach, że finał sędziowie w sądzie ostatniej instancji, jakim Sąd Najwyższy nie są sędziami, a wyroki z ich udziałem nie są wyrokami teraz jak pełnomocnik adwokat ma powiedzieć swojej stronie firmie, która prowadzi wieloletni proces na końcu jest nie jest Sąd Najwyższy okazuje się, że to wszystko jest do kosza, bo ktoś partner, który się w sądzie przed polskim sądem Zachodu powie ja tego nie uznaje nie będzie może się, że z takim bardzo różny przykład 3 sprawa ma forma sprawa polskiego podmiotu gospodarczego, który nie występował z roszczeniem przeciwko skarbowi państwa odszkodowanie sprawa, która doszła do Sądu Najwyższego izbie cywilnej Sądu Najwyższego Zasadni zasiedli 3 sędziowie trójka sędziów China sędziowie oddalili skargę kasacyjną firma Polska zaskarżyła to do europejskiego Trybunału praw człowieka europejski Trybunał praw człowieka powiedział, owszem to jest poważne naruszenie konwencji to nie jest sąd w rozumieniu europejskich standardów Wojciech rozdali na nie przekazuje, że problem nie ogranicza się do Izby dyscyplinarnej to jest, jeżeli prześledzimy orzeczenia Trybunału czas po to, widać w nim, że w nich, że wskazane dotknięte jest każdy sędzia w jakiejkolwiek izbie Sądu Najwyższego by zasiadał to też oznacza, że projekt prezydenta projekt PiS-u ani projekt solidarnej Polski nie rozwiązuje właśnie tego podstawowego problemu systemowego, jakim jest to, że Sąd Najwyższy wyższe Najwyższego wychodzą orzeczenia, które będą dotknięte wartą to jest tak, jakbyśmy się godzili na torze w określonej w fabryce, za którą odpowiada państwo systemowo wypuszczane są wadliwe produkty, które trzeba płacić odszkodowania przecież to jest nie do pomyślenia oczywiście mamy jeszcze skargę nadzwyczajną zawłaszczyli piekielną maszynę ministra Ziobry do odwracania prawomocnych wyroków zapadłych legalnych sądach każdego każdego wolność i to się dzieje naszego myślę, że problem ze skargi nadzwyczajnej przede wszystkim nasze jest także to, że tam orzeka w tych przedmiotach izba kontroli nadzwyczajnej, której sądy sędziowie, więc cement trudno sobie wyobrazić, że państwo mówi tak no dobrze wypuszczamy te wadliwe produkty najwyżej będziemy płacić się odszkodowania za chwilę powstaną kancelarie, które się specjalizują w tym, że będą oferowały szybką krótką ścieżkę do Trybunału czas, bo ludzie ktoś przegra proces pomimo tego, że może nawet i prawidłowo przegrał, ale będzie dostawał odszkodowanie za to, że nie zapewniono sprawność i zobaczcie ile już wypłacono mieliśmy sędziów kielecki wypłacono po 1020 000EUR ta rozlewnia sędzia karze dla 30 000, ale 1 rzeczą jest o odszkodowania które, które zasądza Trybunał w Strasburgu, który będzie zarządzał ten standard został już wypracowany na, tyle że nie będzie powtarzany przy kolejnych skargę natomiast obywatele strony procesu nie mają żadnej pewności obrotu prawnego to jest przerażające, że właściwie każdy, kto idzie do sądu, bo w tej chwili, jeżeli mamy już około 2 tysięcy na sędziów na na łączną liczbę 10 000 w każdej sprawie możemy spotkać na sędziego, ale wciąż się o 1 rzecz szeptać wasz czy nie macie takiego wrażenia, że od momentu, kiedy wybuchła wojna w Ukrainie to ten proces naruszania praworządności wręcz przyspieszył nie tylko nie nie zwolnił przy deklaracji w stosunku do Unii Europejskiej do Stanów zjednoczonych jest oficjalnie taka, że jesteśmy krajem transatlantycki, który przestrzega tych wartości tymczasem mamy nie powołania ponad 200 Neo sędziów już w trakcie wojny dalsze dyscyplinarki mamy dalsze dyscyplinarki izba dyscyplinarna działa największy dar ku centrum na szczęście też niewątpliwie to wszystko przyspieszyło po wybuchu wojny na Ukrainie wygląda to tak jakby nasz rząd uważa, że w cieniu zamęcie wojny ukryją się gdzieś zniknął dla światowej opinii publicznej dla europejskiej opinii publicznej jego działania strony tak naprawdę Putin za co polskiego systemu prawnego najlepszym wyrazem tego co się dzieje poza kolejnymi dyscyplinarkami nominacją kolejnych sędziów zawieszeniem kolejnego sędziego jest słynne orzeczenie pseudo Trybunału Konstytucyjnego które, jakby wypisuje Polski system sądownictwa spod zakresu obowiązywania artykułu szef europejskiej konwencji praw człowieka to jest czyste mydlenie opinii publicznej oczu, dlatego że Polska nadal jestem europejskiej konwencji praw człowieka nadal Polskę obowiązują orzeczenia europejskiego Trybunału praw człowieka kary finansowe, jakie są nakładane zresztą całkiem ostatnio te kary finansowe zostały wykonane w wydanych orzeczeniach, więc jest tylko takie powiedzenie ludziom my nie musimy spełniać tych wymagań sytuacji, gdy jednak musimy, a przypomnijmy, że Europie no jest tylko jedno państwo, które nie jest stroną europejskiej konwencji praw człowieka jest to Białoruś i tylko jedno państwo, które wcześniej powiedziało, że nie będzie wykonywać po ustanowieniu europejskiej konwencji praw człowieka orzeczeń europejskiego Trybunału praw człowieka i jest Rosja czy my naprawdę w czasie, kiedy Rosja euro atakuje europejskie wartości chcemy iść tą stronę z naszym systemem prawnym jak bardzo myślę, że będzie dalej Ryć będące działania rządzących przebiegać w odniesieniu do sędziów czy dalej będzie funkcjonować mamy wyznaczone sprawy kolejne w izbie dyscyplinarnej myśli, jakie będzie kształtować jeszcze propos jedno zdanie, a propos Ukrainy i jej aspiracje do członkostwa w unii europejskiej tak naprawdę to co dzieje się w tej chwili w Polsce, czyli systemowa walka z regułami państwa prawa utrudni akcesję Ukrainy do Unii Europejskiej, bo w większość państw tzw. starej Unii Europejskiej boi się przyjmować poprzez to co dzieje się w Polsce czy co dzieje się na Węgrzech nowe państwa członkowskiego boja się po prostu będzie to tykająca bomba, której za chwilę kolejne państwo członkowskie pokaże, że nie respektuje takich fundamentów demokracji jak i jakim jest choćby trójpodział władzy, więc tak naprawdę z 1 strony Polski rząd mówi, że popiera starania Ukrainy członkostwo w unii europejskiej, ale tym, że walczy z regułami państwa prawa tym, że przez Jona fundament Unii Europejskiej tak naprawdę utrudnia przystąpienie nowych państw takich jak Ukraina do Unii Europejskiej, a jeżeli chodzi o mecenas czeka w przyszłości to ja myślę, że nie politycy już są nawet dosyć skłonny do tego, żeby oddać izbę dyscyplinarną, bo za chwilę ona nie będzie tak bardzo potrzebna izba dyscyplinarna jest taką falą, która powstała poprzez to, że do do jeziora czy można pat wielki kamień, jakim była polityczna krajowa rada sądownictwa fala za chwilę minie, ale nikt nie walczy z tym kamieniem, który te fale wywołuje kolejnymi, które zarzucany w postaci nowych nominacji sędziowskich, które są obarczone wadą nowych sędziów powołanych przez polityczną KRS jest 2000 na 10 000 za rok za 2 za 3 będzie to może połowa i tak naprawdę nie będzie potrzeba postępowań dyscyplinarnych, żeby spacyfikować jakiekolwiek badanie prawidłowości tych powołań, bo tak naprawdę oni sami się będą legalizować, czego początki już widzimy sędziów już no i rzeką wiesz cokolwiek niedługo w Sądzie Najwyższym, ale okazuje się także dla ludzi, którzy chodzą do sądu poszedł I instancji zwróćcie panowie uwagę SEK powstaje sekcja jest w sądzie w Krakowie Sąd Okręgowy w wydziale cywilnym, gdzie eliminuje się w tej sekcji rozpoznawania zażaleń sędzia legalnie powołanych, ale zażalenia na ich orzeczenia w ramach tzw. poziom zażaleń to wymysł ministra Ziobry Niechcę teraz oceniać do rozpoznawania środków odwoławczych w ramach wydziału są wyznaczeni sędziowie sędziowie na stałe delegację całkowicie zależni od woli ministra Ziobry może odwołać w każdej chwili, dlaczego dlatego, że legalni sędziowie zaczęli kwestionować na sędziów wewnątrz dział przy okazji tych zażaleń zrobi się administracyjne ruch całkowicie sprzeczne z ustawą o ustroju sądów poznałam tu sekcje można utworzyć do specjalizacji sędziów, żeby sprawy szybciej się toczy, ale nie o to, żeby wyłączyć wszystkich grupę orzekania, a my to to są rzeczy niebywałe to się dzieje nasze łącze jawne ostentacyjne łamanie prawa takie poczucie bezkarności nikt prokuraturze nie pozbawił zarzutów tak jestem pod championa od polityków, którzy będą parasol ochronny roztaczali nad moją osobą i to niestety widzimy taką arogancję tych funkcjonariuszy reżimu magia niektórych nazywam tych, którzy no i czują, że są wybrani politycznie i głos bowiem nie spadnie, więc hulaj dusza piekła nie w dobra ta spróbujmy sobie uporządkować najważniejsze kwestie, które są konieczne do wykonania, żebyśmy mogli mówić, że system wymiaru sprawiedliwości został uleczony dotyczące przede wszystkim ideałem byłoby przyjąć ustawę ludzkiej psyche, bo ona rozwiązuje nam szereg problemów, czyli niszczy za dzieło, które wydaje zatrute owoce zatrute, czyli czynią Rene Joker przywracamy konstytucyjne wybór i modyfikacjami, które są w tej ustawie, czyli wszyscy sędziowie wybierają rada społeczna, która no ma być tego rodzaju społecznym nadzorcą tego tego procesu wyboru sędziów niezwykle ważnego jak chciał się w przeddzień do pracy ja przypomnę państwu, bo krajowa rada sądownictwa pierwszy warto za każdym razem przypominać to jest organ, który jest tym z kręgosłupem wymiaru sprawiedliwości to jest organ, który konstytucyjnie odpowiada za stanie na straży niezależności sądownictwa i niezawisłości sędziów, ale ocena praktycznej jest organ, który powołuje i awansuje składa wniosku prezydenta awans lub powołanie wszystkich sędziów w Polsce, więc przez ostatnie 4 lata neo-KRS już na to powołał do systemu w 2000 na sędziów w tej chwili trwają wybory do neo-KRS na kolejną kadencję w sosie może zdarzyć jeśli to kolejna kadencja zacznie żyć dzieci my sędziowie czynne członkowie KRS stale dalej będą funkcjonować w ramach kolejnej kadencji jak to jak to będzie wyglądać jak uważacie nie będzie coraz gorzej ze stron będzie coraz bardziej zainfekowane coraz bardziej zabetonowane już nie będzie czasem miał, kto kontrolować prawidłowości obsady sądu, ponieważ przeważającą większość będą stanowili właśnie czy nielegalnie wybrani sędziowie zresztą widać choćby w Krakowie jeszcze jedno zjawisko jeszcze 1 tendencję na ogół Pasiecznego sędziowie są umieszczani w sądach odwoławczych to jest o tyle niebezpieczne, że po pierwsze trzeba mniejszą ilość mieć polityczne lojalnych sędziów, żeby zapewnić kontrolę nad sądownictwem, ponieważ mniejsza ilość sędziów orzeka w sądach odwoławczych, a poza tym to one mają ostatnie zdanie cóż z tego, że obywatel będzie potraktowane zgodnie z prawem przez legalnego sędziego w Sądzie I instancji jak w Sądzie II instancji ta dobra praca zostanie zepsuta przez udział w orzekaniu Neo sędziego, który być może będzie się również kierował innymi względami niż sprawiedliwe zgodne z sumieniem i przepisami rozstrzygnięcie sprawy, a bardzo spróbujmy może podać państwo jakieś przykłady jak to się jak to już perspektywy sędziego przekłada się na sprawy ludzkie, bo przecież China sędziowie orzekają w sprawach rozwodowych majątkowych karnych cywilnych gospodarczych we wszelkich przede wszystkim jest to zagrożenie związane z tym, że my te postępowania będzie trzeba powtórzyć się, a więc ktoś, kto i 5 lat czekał na skończenie sprawy o podział majątku tego typu postępowań np. tyle trwają na samym końcu tej drogi może się okazać, że postępowanie trzeba powtórzyć, bo z osoba, która tę sprawę prowadziła była wadliwie powołana ten wyrok nie będzie spełniał minimalne kryteria wyznaczone przez Trybunał w Strasburgu to też to też przede wszystkim oznacza ryzyko takie, że jeżeli to będzie sprawa z udziałem jakiegoś czynnika politycznego taki Neo sędzia będzie większym stopniu podatne na naciski na to, żeby sprawę w określony sposób rozstrzygną, bo ma pełną świadomość tego, że to, że znalazł się tam, gdzie się znalazł z zależało dużym stopniu od woli politycznej mamy przecież osoby, które zostały powołane np. w związku by powołane zostały wcześniej wpłaca pieniądze na fundusz wyborczy partii rządzącej mamy osoby, które zostały powołane powie o trwających postępowań dyscyplinarnych, ale wcześniej poparli prezesa sądu przeforsowane przez ministra Zbigniewa Ziobrę i tutaj widać w tych nominacjach szereg podobnych zależności, jeżeli popieram ten kierunek polityczny, który jest to mogę dzięki temu, a bardzo ważnej to jest potem niestety karykatura sędziego nie prawdzie prawdziwe niezależny od nacisków sędzia np. proszę aresztowano bardzo często nacisk prokuratury na sąd podejmuje decyzje odnośnie tymczasowego aresztowania jest ogromny taki nacisk polityczny medialny co się stanie, kiedy ten sędzia będzie Neo sędzia, który będzie decydował o tym będzie zdecydowany sposób uzależniony od władzy tu nie musimy bardzo fantazjować wszyscy słyszeli o sprawie mecenasa Giertycha, gdzie postawiono mu jakieś tam zarzuty gospodarcze, po czym zastosowano szereg różnego rodzaju środków w ramach postępowania przygotowawczego, o czym to wszystko upadło przed sądem powszechnym okazało się, że nie ma uprawdopodobnienia popełnienia przestępstwa i żadna z tych środków, które proponowała prokuratura nie zostały zastosowane, gdyby takiej sprawie orzekali sędziowie, którzy czują się lojalnie wobec obozu władzy, z którym ewidentnie osoba pan Giertych ma na pieńku co wtedy wyniki mogłyby być zupełnie różne mogłoby się okazać, że taki człowiek jest jak bezprawnie pozbawiane wolności jego majątek jest zajmowany zabezpieczane mamy następne w sprawie o odszkodowanie przed europejskim Trybunałem praw człowieka za bezprawne pozbawienie wolności za bezprawne pozbawienie majątku mamy kolejne odszkodowania i takie sprawy mogą się mnożyć stawkę, a w postępowaniach cywilnych właśnie miałem w tradycyjnych sam prowadzę coś co nie było jest niewyobrażalne sprawa frankowiczów bardzo popularna dzisiaj w sądach cywilnych i uszu udziela zabezpieczenia czyli gdyby chroni frankowiczów, że nie muszą spłacać na czas procesu raty do banku, bo płacili ogromną kwotę sąd się o to właśnie czy dalej płacić wniosek o zabezpieczenie ja udzielam tego zabezpieczenia, ale Neo sędzia zmienia moje rozstrzygnięcie w ramach działania mówi, że nie ja zadaję pytanie suche czy ten czy ta osoba legalnie powołanym sędzią czy mogła wydać w ogóle takie rozstrzygnięcie legalnym strony o zgadzam się na pewno franka, jaki banki mówią czekamy na rozstrzygnięcie słabe dla nas to jest ważne, bo nie chcemy powtórzenia procesu co się dzieje dostawy wstępuje prokurator i pisze wprost w piśmie wstępuję lat wniosek zastępcy prokuratora generalnego domaga się wyłączenia sędziego Żurka ze spraw, żeby nie orzekał mojego pytania prejudycjalne może zburzyć demokratyczny porządek prawny pomóc taka troszkę nawet JATO prosiłem, ale przypominającymi komunistyczne czas, ale proszę zwrócić uwagę co się dzieje zwykła cywilna sprawa z bankiem podmiotem osobami re przyszły do sądu po sprawiedliwość chodzi, więc prokurator, który Kopacz będzie, gdy będą na stałe delegacji natychmiast ją cofnięto aktywnie, gdyby Neo sędzią modowym orzeka tak patrząc gdzieś nie jak oczekuje ode mnie znacie to pokazuje jak bardzo mamy zmanipulowane już zniszczone system prawny, ale chciałbym wrócić jeszcze lekko, o czym mówiliśmy na początku co zrobić przyjął ustawę restytucyjną od razu rozwiązuje wiele spraw i tam jest koncepcja też utrzymania orzeczeń w mocy, ale strony mogłyby to orzeczenia wznowić mówimy o orzeczenia wydane przez fundację trzymania orzeczeń, czyli wszystkie orzeczenia wydane z udziałem sędziów z automatu nie są uchylane tylko co zażądać ostatniej instancji za organ wykaże Sąd Najwyższy, bo tam rzeczywiście już mamy ciąg orzecznictwa, które mówi, że nie są sędziami nie mogli wydać też orzeczeń, ale jeśli chodzi o sądy powszechne to każda ze stron może złożyć może znowu doraźnej w razie takiej sprawy, które budzą nasze poważne wątpliwości wydane właśnie przez sędziów credo odbiegają od orzecznictwa wydziału sądu linii orzeczniczej strony mogłoby to wznowić, ale we mnie o tym powinien zdecydować tak naprawdę legalny Sąd Najwyższy ja bym pozostawił Sądowi Najwyższemu, ale legalnym sędziom ocenę właśnie w tej sytuacji co do orzecznictwa Neo sędziów i oto jestem spokojny, że oni to sprawy wyprostować, dlatego że jak pozostawimy to zbyt mocno ustawodawcy to jest taka obawa, że ktoś będzie zarzuca, że ustawodawca próbuje dotykać orzeczeń sądowych, ale legalnie sędziów, ale proszę zobaczyć co mamy w tej sprawie tzw. budżet w siłę powiedział mamy zdać obowiązkowo status na sędziego w Sądzie Najwyższym powiedzie nas on nie jest właściwie powołany i ma odpowiedzieć skład 7 sędziów pani manowska, zanim nielegalnie powołana zmienia nielegalnie skład i nie chce doprowadzić tak naprawdę do wydania prawomocnych no prawo żądnego orzeczenia chcesz być inne sędziowie we własnej sprawie orzekania i teraz przywrócić sędziów zawieszonych do pracy zlikwidować izbę dyscyplinarną, ale taki z takim skutkiem, żeby te osoby przestały pełnić funkcję nazywane sędziami mam długi nie są sędziami, jeżeli to zrobimy pierwsze kroki wg niej jest szansa, żeby my w Polsce zostały uruchomione środki tam jest szczytny postulat zmiany systemu dyscyplinach jak my wolni systemu represji dzisiaj, a wiemy, że rzeczników dyscyplinarnych Wydro minister prokurator generalny sędziów do sądu testem na I instancji właściwie zatwierdza minister my te im na korcie izba dyscyplinarna, która może zrobić wszystko, więc to musi zostać zreformowane gotowe wzorce wskazał Sułek, że poprzednie organy, czyli Sąd Apelacyjny I instancji w drugiej np. izba karna Sądu Najwyższego mamy zamknięty temat wszystkich postulatów przywracania praworządności na ten moment, bo nie chcę mówić jeszcze w Trybunale Konstytucyjnym uważa wracamy do tego, o czym mówił na początku, że tak naprawdę przyjęcie tej ustawy, która przewiduje by o powołanie nowej krajowej rady sądownictwa i ponowne konkursy i jest wyjście naprzeciw i interesom stron, które mają postępowania przed sądem, żeby uniknąć wątpliwości co do prawidłowości wydawanych orzeczeń konieczności powtarzania tych procesów, ale także uważam jest w interesie tych osób powołanych przez polityczną krajową radę sądownictwa, bo wśród nich być może jest jakaś część osób, które by na taki awans w normalnych warunkach zasługiwały i one dzięki temu mogłyby uzdrowić swą sytuację i panowie Podsumujmy mamy rzeczywiście te warunki, o których wspomniała to są warunki, które zostały sformułowane przez przewodniczącą komisji europejskiej w październiku po pierwsze, likwidacja Izby dyscyplinarnej, ale razem z tymi osobami, które tam są tak, aby na końcu procesu dyscyplinarnego orzeka prawdziwi sędziowie nie mają sędziowie w Sądzie Najwyższym po drugie, przywrócenie i przywrócenie jak najszybsze wszystkich zawieszonych przez izbę dyscyplinarną nielegalnie sędziów i po trzecie uzdrowienie tego systemu dyscyplinarnego wobec sędziów, czyli stworzenie takiego takiej procedury dyscyplinarnej, której będzie orzekał niezawisły i bezstronnie kanu, która nie szykanuje stosu te 3 warunki no i oprócz tego, o czym cały czas rozmawiamy nowa krajowa rada sądownictwa ten organ musi zostać zlikwidowane by zatrzymać te dalsze nielegalne powołanie proszę was są dosłownie jedno zdanie komentarza na koniec Darku to są warunki absolutnie synek fanom tego, żeby zostały bez Polski odmrożone środki związane z planem pocovidowy to jest warunek tego, żeby Polska nadal uczestniczyła jako prawo żądne równorzędne członek Unii Europejskiej partycypowała dobrodziejstwa, jakie płyną z członkostwa Bartek o starożytnym Rzymie byli mówcy, którzy mówili przy każdym przemówienia poza tym Kartagina musi być zniszczona myślę, że tutaj trzeba powiedzieć poza tym krajowa rada sądownictwa musi być cie uzdrowiona należy skończyć z upolitycznioną krajową radą sądownictwa i powołać taką, która będzie spełniała standardy europejskie, jakim jest niezależność od polityków nie tak jak obecnie jest przybudówką partii politycznej i Radek jak ja mam dobrą nowinę, bo widać, że komisja europejska nie dała się nabrać się polskiemu rządowi jak tam młodzież tej ściemy, która widzieliśmy jak widzieliśmy kilka terminów podpisania ostatecznego kpi, ale teraz dowiadujemy się jednak warunki muszą zostać spełnione słyszymy o kamieniach milowych, które mówi komisja europejska, czyli czytelnicze pewien warunek może oczekiwać środków, bo nie może być państwa autorytarnego w środku ni wybierze środki od każdemu krytyczny jest niedopuszczalne i to akurat jest dla mnie jakiś jakiś jakaś dobra infekcja Skucha nadzieję Kalisz dziękujemy bardzo państwu dziękujemy za rozmowę dziękuję moim gościom Bartek Przymusiński Darek Mazur i Waldek Żurek to był podcasty naprawą patrz inicjatywa wolne sądy i radio TOK FM ja się nazywam Michał Wawrykiewicz naprawy opat bo Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: NA PRAWO PATRZ!

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Wszystkie audycje, kiedy chcesz! Teraz TOK FM Premium 30% taniej: podcastowe produkcje oryginalne, Radio TOK FM bez reklam i podcasty z audycji. Nie zwlekaj, słuchaj wygodniej!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA