REKLAMA

O szansach i wyzwaniach stojących przed polskim systemem opieki zdrowotnej

Życie w COVIDzie
Data emisji:
2022-04-10 13:20
Prowadzący:
Czas trwania:
13:20 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
kontynuujemy nasze cykle życie w covidzie kolejnym naszym gościem jest dr Piotr karnie polskiego Towarzystwa zdrowia publicznego dzień dobry panie doktorze dzień dobry państwu, żeby określić też kontekst naszej rozmowy wrócimy do tego nie co wydarzyło się w czwartek Otóż wtedy to 7kwietnia obchodzony był światowy dzień zdrowia myśli pan, że to jest jakiś pretekst do tego by nad tym się zastanowić jak wygląda nasze zdrowie jego ochrona po dwuletniej ponad pandemii Rozwiń » koronawirusa tak myślę, że akurat bardzo okazji, żebyśmy przyjrzeli się systemowi ochrony zdrowia zdrowie w ogóle, dlatego że patrzy w tej chwili to już pewnej perspektywy, dlatego że już nie mamy do czynienia z bardzo intensywnym wzrostem wskaźników epidemicznych no wiemy, że minister nawet rozporządzenie swoim jak to niektórzy twierdzą odwołał pandemie w związku z tym mamy chwilę chwilę czasu by spojrzeć na to troszeczkę innej strony faktycznie, jeżeli chodzi o kwestię kwestię tego święta takiego dnia refleksji nad nad własnym zdrowiem myślę, że warto warto jednak pamiętać o tym, że zdrowie musi być dla wszystkich najważniejsze i o to, abyśmy patrzyli na już w tej chwili nie tylko z perspektywy samego covida, który mimo wszystko jeszcze jednak nie znikną mimo tego, żebyśmy tego bardzo chcieli, ale pojawiają się bardzo różne inne zagrożenia zdrowotne, które na, które musimy patrzeć, które rzeczywiście tworzą no dużo większe czasami zagrożenie w populacji i ono ona jest nieustająca przyzna pan, że zaburza zaburzyła się to znacząco hierarchia potrzeb i też gospodarczych społecznych wybuch wojny za naszą wschodnią granicą no też wręcz wymusi przewartościowanie tych najpilniejszych spraw nie ma pan w sobie obawy, że jednak zdrowie wyjdzie na dalszy plan podczas gdy już w czasach pokoju sektor ten wymagał po pierwsze, reforma po drugie, takiego wzmocnionego i to o wiele finansowania czegoś, czego dowodem była sama pandemia ja myślę, że wszystko tak naprawdę jest kwestia spojrzenia na ten problem, dlatego że to, że mamy w tej chwili do czynienia z wojną bardzo dużą grupą uchodźców wojennych, którzy na terenie Solca zupełnie przepraszam wejdę panu słowo zupełnie inna kwestia, która też radykalnie zmienia obraz służby zdrowia i jej potrzeb ona absolutnie zmienia natomiast ona tak naprawdę pokazuje niezwykle odmienne od poprzednich potrzeby to znaczy spojrzenie na epidemiologię na zdrowie z perspektywy nie tylko nas Polaków, ale również osób które, które gości na terenie Polski, które przybyły z regionów, które są dość odmienne od nas epidemie logicznie, na których funkcjonują troszkę inne zagrożenia zdrowotne musimy sobie z tym radzić musi mieć tego świadomość natomiast gdy wyłączymy sobie system ochrony zdrowia na to jakich warunkach pracujemy jakich warunkach funkcjonujemy no to w tej chwili akurat trwają dyskusje rozmowy na temat nowego kształtu systemu szpitalnictwa w Polsce ten system również jest krytykowany przez bardzo ekspertów menedżerów ochrony zdrowia, ale również pracowników medycznych lekarzy pielęgniarek, ponieważ no jest to jest to pewnego rodzaju zmiana organizacyjna, która odbywa się jednak mimo wszystko w warunkach kryzysowych to znaczy takich, których z 1 strony jeszcze nie zapomnieliśmy o covidzie o pewnych problemach z tego wynikających m.in. z braku personelu m.in. pewnych nowych zadań, które zostały nałożone na placówki opieki podstawowej głównie, ale również systemu opieki szpitalnej, które bardzo krótkim czasie musiał przewartościować i ze szpitali wielospecjalistycznych tworzyć szpitale Mono Profi Lowe covidowe natomiast z drugiej strony no musimy mieć świadomość tego, że środków w systemie ochrony zdrowia w ogóle nie przybyło dlatego, żeby ciągle opieramy się o ten sam model budżetowy który, który oferuje Narodowy Fundusz Zdrowia tych pieniędzy wcale one w życie nie jest więcej natomiast, nawet jeżeli jest nieco więcej ze względu na zmiany podatkowe, które w tej chwili dopiero się no no one ujawniają jakiś w jaki sposób na to też nie wiemy, jakie środki będą potem potem dzielone mamy ogromny problem z psychiatrą szczególnie w obszarze psychiatrii dzieci młodzieży mamy duże mieniu niejasności związane z podwyżkami wynagrodzeń personelu medycznego to wszystko powoduje, że to spojrzenie na zdrowie szczególnie z perspektywy tego tego dnia na pracownika ochrony zdrowia czy światowego dnia zdrowia, którym pan wspomniał o początku no to są problemy, z którymi ciągle pozostajemy pytanie, na które ciągle nie znajduje odpowiedź jest ono w stanie powiedzieć, jaka jest skala potrzeb finansowych, ale też chciałbym, żebyśmy też skupili się na na samym personelu medycznym nowo pewnie za chwilkę okaże się ma to związek z kwestią, choć to, że jest po prostu za mało i pytanie też w jaki sposób można liczyć na to, że ludzie przybywający do nas z Ukrainy, a chcący podjąć pracę zawodową będąc wykształconym w tym kierunku też wzmocnią polską służbę zdrowia myślę, że zdecydowanie te osoby wzmocnią nasz system ochrony zdrowia, ale tylko tymczasowo to znaczy tylko my w tym momencie, w którym będą będą pracowali na terenie Polski, ale jestem przekonany o tym, że jeżeli zakończy działania wojenne mam również nadzieję że, że szczęśliwie dla dla naszych gości ukraińskich no to ten model to natychmiast wrócą do swojego kraju po to, żeby odbudowywać ten kraj po to, żeby tworzyć nowe szpitale tworzyć system no to co obserwujemy w mediach szczególnie w telewizji widzimy te absolutnie drastyczne i no zmienił niepozwalające spać wielu przypadkach obrazy zniszczenia one pokazują tak naprawdę kraj, który będzie wymaga totalnej odbudowy wniosku z tym pracownicy ochrony zdrowia, którzy w tej chwili pracują czy będą pracowali w Polsce jestem o tym przekonany wrócą do Ukrainy i wrócą do swojej codziennej pracy będą tworzyli odnowa szpitale przychodnie placówki ochrony zdrowia, kto pieczenie czy nie lepiej niż niż niż to było przed wojną nie skorzystają z możliwości poprawy infrastruktury i swojej sytuacji medyczną zdrowotnej natomiast to jest rzeczywiście jeszcze ten problem, który bardzo rzadko się mówi mianowicie pewne różnice w nagłym kwalifikacjach tych pracowników, ponieważ ile lekarze rzeczywiście mogą dosyć szybki sposób na podstawie decyzji ministra uzyskać kwalifikacje uprawnienia do do pracy w szpitalach w przypadku pielęgniarek i trochę gorzej, ponieważ system kształcenia pielęgniarskiego Ukrainie przypominał przypomina bardziej taki system, z którym mieliśmy do czynienia jeszcze przed okresem transformację edukacji pielęgniarskiej w Polsce to znaczy tam bardzo niewiele osób ma wykształcenie uniwersyteckie wykształcenie wyższe legitymują się osoby dyplomami dyplomami młodszego asystenta pielęgniarstwa to niestety nie pozwala na pracę w Polsce ponieważ, ponieważ to są to są różnice które, które no nie dają się przypisać do europejskiego europejskie ramy edukacyjne właśnie w pielęgniarstwie, więc my mamy rzeczywiście dużo pracowników, których możemy angażować w szpitalach będą oczywiście osoby, które będą pracowały na stanowiskach asystentów medycznych asystentów lekarzy będą również prawdopodobnie osoby, które będą pomagały pacjentom może niekoniecznie jako jako jako pracownicy mniej opiekuńczy ale, ale no myślę, że myślę, że oni znajdą swoje miejsce pracy natomiast nie absolutnie przekonany, że to nie rozwiąże polskiego problemu w ilości kadr ochrony zdrowia to z tym musimy radzić sobie sami no i tak jak mówię pomoc pomoc specjalistów zakres Ukrainy będzie będzie tylko tymczasowa taką kondycji służby zdrowia po całej ochrony całego systemu świadczy nie tylko ten aspekt finansowy, ale także ludzki teraz, gdybyśmy chcieli podzielić te potrzeby, gdzie nakreślić mapę tych potrzeb ze względu na województwa widzi pan szczególne szczególnie czarne plamy na mapie naszego kraju czy też nie jeśli są kłopoty one równomiernie rozkładają się na cały kraj z tego co obserwujemy i prowadzimy dyskusję z kolegami koleżankami menedżerami przy różnych okazjach czy to czy to wspólnych studiów menedżerskich czy konferencje, na których na, które gdzieś tam uczy uczestniczymy widzimy, że te potrzeby są bardzo podobne znacznie zależy od tego czy pracujemy na ścianie wschodniej na ścianie zachodniej czy w centrum Polski to borykamy się w zasadzie z tymi samymi problemami pierwszy z nich najważniejsze to jest niedoszacowanie wycen procedur zdrowotnych tak naprawdę to niedoszacowanie ona jest wspólne zarówno dla opieki szpitalnej jak dla opieki ambulatoryjnej na szóstym tutaj no w zasadzie największym największym oczekiwaniem menedżerów to jest właśnie to, żeby te wyceny w maksymalny sposób oszacować, aby one odpowiadały rzeczywistym kosztom ponoszonym przez placówki medyczne, tym bardziej że w ostatnim czasie zostaliśmy zasypani ogromnymi podwyżkami energii elektrycznej gazu, a także kosztów pośrednich, które z tego wynikają związku z tym co było absolutnie pierwszorzędnym druga kwestia, którą zwracamy uwagę dotyczącą np. systemu opieki podstawowej to jest ciemne ogromna potrzeba koordynacji w systemie ochrony zdrowia my mamy mamy ciągle taki problem z losowego traktowania opieki zdrowotnej znaczy osobne pracuje lekarz rodzinny pielęgniarka środowiskowo rodzinna na zupełnie osobno opieka specjalistyczna ambulatoryjna, a już zupełnie w oderwaniu od tych pozostałych pracuje pracuje system szpitalny no i takie zupełnie nie połączone takie oderwane od siebie funkcjonowanie tych tych systemów jest równocześnie przenoszone na etap decyzyjny to znaczy decyzję o wynagradzaniu są ponoszone podejmowane właśnie w oderwaniu od tych od tej jednolitości pode by potem decyzje dotyczące przepływu pacjenta i to wszystko jest tam niezwykle utrudniający chcielibyśmy taki system opieki koordynowanej, w którym wszystkie systemy widziałoby się nawzajem byłyby środki na koordynację przede wszystkim, żeby sprawność systemu była zdecydowanie lepsza, a to sprawność rozumiemy jako taką taką umiejętność dostarczenia pacjentowi tych usług, które faktycznie potrzebuje, które możemy dostarczyć dostępność służby zdrowia i specjalistów to to jedno, ale też demografia ma spore znaczenie tutaj, spoglądając choćby na mapę pacjentów leczonych w szpitalach na 10 000 ludności chociażby tak takie badania mam przed sobą no to też inna kwestia i są województwa takie jak łódzkie, gdzie ta skala potrzeb jest wiele większa więcej pacjentów oznacza więcej personelu więcej personelu oznacza więcej pieniędzy to prawda, ale nie możemy w tej dyskusji zapomina również o tym, że jeżeli mówimy o problemach demograficznych starzejącym społeczeństwie o tym, że wiele więcej pacjentów w podeszłym wieku trafia na oddziały szpitalne to przecież pracownicy ochrony zdrowia pochodzą z tej samej populacji w tej samej grupy społecznej w związku z tym, jeżeli przepraszam jest to problem do potęgi wobec tego należy problem zdecydowanie do potęgi, dlatego że im więcej mamy osób w wieku senioralnym tym więcej pracowników ochrony zdrowia w wieku senioralnym i pracownicy obserwujemy w tej chwili absolutnie bez wątpliwości mnie w mając uprawnień emerytalnych ciągle pracują po podstawowe piece zdrowotnej pracują w szpitalu, dlatego że nie ma kim zastąpić i tak naprawdę pracują do okresu swojego życia i jest oczywiście, ratując z 1 strony system ochrony zdrowia, ale z drugiej strony no, jakby od odbierają sobie samemu prawo do odpoczynku prawo do spokojnego spokojnego przeżywania emerytury, więc to są rzeczywiście problemy, z którymi się borykamy na co dzień znane są przypadki lekarzy powyżej 80 lat, który ciągle, którzy ciągle pracują szpitala konsultuje pacjentów robią absolutnie ogromnym oddaniem z ogromną wiedzą specjalistyczną, ale powiedzmy sobie szczerze te osoby również zasługują na na naprawę do tego żeby, żeby móc odpocząć po wielu latach pracy mówi pan od tych różnicach w kontekście w kontekście województwa łódzkiego tak to prawda no tutaj rzeczywiście mamy też duże duże pole do działania w zakresie tworzenia takich placówek opieki opieki senioralnej, ale niekoniecznie opieki szpitalnej my w Polsce mamy ogromny brak takich profesjonalnych dobrej jakości placówek opieki senioralnej, których seniorzy, którzy np. na utracą swoich bliskich nie mogą nie mogą funkcjonować samodzielnie mogliby się do tych do tych miejsc prostu udać, a dziś są na tyle sprawnie np. nie potrzebują opieki pielęgnacyjnej zakładów opiekuńczo-leczniczych domów pomocy społecznej także to jest pewnego rodzaju luka tym razem w systemie pomocy społecznej, którą również dostrzegamy, tym bardziej że mając pacjenta w ogromnych problemach właśnie społecznych socjalnych na terenie oddziału szpitalnego mamy też problem z tym pacjentem potem zrobić bowiem doskonale, że takiego pacjenta bardzo trudno jest przekazać z powrotem do domu, bo nie ma się nim opiekować to jest też problem problem, z którym się system opieki medycznej często borykamy dziękuję panu bardzo za rozmowę naszym gościem był dr Piotr karnie z polskiego Towarzystwa zdrowia publicznego kłaniam się rzeczy dobry dzień bardzo dziękuję państwu do zobaczenia naszych słuchaczy zapraszamy teraz na informację Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: ŻYCIE W COVIDZIE

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POSŁUCHAJ RÓWNIEŻ

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium 40% taniej. Radio TOK FM bez reklam, podcasty z audycji i podcasty tylko dla Subskrybentów.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA