REKLAMA

Prawa człowieka i biznes. Dialog społeczny post-COVID19

Życie w COVIDzie
Data emisji:
2022-04-10 13:40
Prowadzący:
W studio:
Czas trwania:
16:40 min.
Udostępnij:

Rozmówczynią Przemysława Iwańczyka była Beata Faracik - prezeska Polskiego Instytutu Praw Człowieka i Biznesu

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
niedzielny magazyn Radia TOK FM życie w covidzie kontynuujemy nasze cykle z nami pani Beata Racing prezeska polskiego Instytutu praw człowieka biznesu kłaniam się dzień dobry temat rzeka ucieka państwo temat, który chcemy podjąć dziś na antenie naszego Radia nie dotyczy prowadzonego dialogu społecznego w dobie pandemii polaryzacji to właśnie to pierwsze takie pytanie wedle opinii polityków w mniejszym stopniu ludzi, którzy kompetentnie są przedstawicielami służby zdrowia Rozwiń » pandemia powoli mija leczy ten czas należy łączyć z dialogiem społecznym czy to w ogóle jedno drugie oddziałuje czy też powinniśmy bardzo ważną rolę i wagę przywiązywać do tego i też rola dialogu powinna być bardzo istotna w jakikolwiek debacie myślę, że dialog jest niezwykle istotne i to niezależnie od tego czy mamy czas pandemii czy funkcjonujemy w okresie, kiedy no nie nękają nas żadna Pragi natomiast ja przyznam nie wyobrażam sobie demokratycznego społeczeństwa bez otwartości na wymianę argumentów postrzeganie różnych perspektyw i prawdę mówiąc to co nas skłoniło to zajęcia się problemem biologiczna nie problemem w waszej tematem dialogu o było to się na początku pandemii ten dialog społeczny, które w Polsce niestety nie dość opornie, jeżeli chodzi o rok rzeczywiście taką przestrzeń, która gromadzi różne osoby z różnych kręgów reprezentująca różna, a światopogląd te jednocześnie otwarty na rozmowę ze sobą, a więc przez jeszcze bardziej się skurczyła, iż szczególnie dla nas takim istotnym wymiarze sza mianowicie na poziomie samorządowym zauważyliśmy, że ani samorządów lokalnych już tutaj pomijam na bok określa kwestie administracji rządowej tutaj kwestii konsultacji dialogu chcą proszę jeszcze inny wątek natomiast właśnie na tym najniższym poziomie, który jest bardzo istotne dla każdego z nas każdego z obrotami zauważyliśmy, że po prostu ten dialog społeczny konsultacje uległy pewnemu zamrożeniu, ponieważ musieliśmy zostać w domu i nagle okazało się, że na tak naprawdę trzeba podejmować decyzję, a bez wysłuchania osób, których te decyzje będą dotyczyć no bo jak zorganizować spotkanie, gdy oczywiście nie można jej stanu, a więc spojrzeć na to jak szansa, jaką na taką okazję do tego, żeby spróbować zmierzyć się z tym wyzwaniem stworzenia rozwiązań do dyskusji nikt do rozprawy, które no tego rodzaju ograniczenia z poruszaniem się przełamią z drugiej strony mając świadomość oczywiście różnego rodzaju nowe technologie i Skype sumów, a tym czy innego rodzaju Szańca mogą być narzędziami, która szczególnie np. seniorzy czy osoby wykluczone cyfrowo będą postrzegać jako stosunkowo mało przyjazna do tego, żeby umożliwić im włączenie się taką dyskusję, więc zaczęliśmy szukać po prostu rozdającej na NATO wezwania było dla nas o tyle istotny narusza w tym samym czas, w którym rozpoczynaliśmy projekt, który tutaj mieliśmy okazję skorzystać z dofinansowania, a też program aktywni obywatele fundusz krajowe dla nas było istotne też to, że w tym czasie o trwały konsultacje miały zacząć się zaraz konsultację związane z krajowym planem działań w obszarze biznesu i praw człowieka, a więc w takich obszarach, które są niezwykle istotne dla dla wszystkich nas tak naprawdę szczególnie dla przedsiębiorców, ale nie tylko i taka świadomość, że po raz kolejny ten plan będzie dyskutowany bez zaangażowania społecznego zaangażowania przedstawicieli po prostu społeczeństwa dodawał nam się po prostu niedopuszczalne i chcieliśmy połączyć te elementy właśnie, dlatego że uważamy, że jakiekolwiek polityki w państwie powinna być jednak lokowana takim w mądrej dyskusji, które jest przestrzeń na argumenty merytoryczne i na emocje i po prostu na całego człowieka oczywiście odpowiednio moderowane prowadzą, a może nie powinniśmy pozwolę sobie wejść pani słowo stawiać istoty problemów w w chwili wybuchu pandemii i nie wiem taką cezurę stanowić w marcu 2020 roku tylko powinniśmy w ogóle zastanowić się nad tym czy administracja Państwowa gotowa jest wsłuchiwać się w głos grup społecznych zainteresowane jakimś problemem czy utrwalili my sobie te zasady jak bardzo istotne jest głos społeczny czy też jednak tak deprawacja, która płynie spada na każdy ośrodek władzy niezależnie od proweniencji politycznej powoduje, że z perspektywy stołka jakiejś instytucji już wysłuchiwać głos innych jest bardzo trudno myślę, że wszyscy mamy świadomość, że nie tego konfekcji roku konsultacje rzeczywiście w tej przestrzeni społecznej czy społeczno-gospodarczej polityczny jest po prostu mało nam więcej, proszę bardzo, na liście zajął jeszcze 1 rzecz się nasiona, a jeśli już politycy sięgają po jakikolwiek głos tylko w sytuacji, kiedy jest im potrzebny wygodny tak ja myślę, że Tokaj trzeba też rozróżnić różne Formuły dialogu dyskusji, bo o ego formułę aktu, na której nam, które w opracowaniu nam zależało, a aktora, o którą określiliśmy ostatecznie mianem lidera Toreya nabyła taką nową formułą, która miała stworzyć przestrzeń to do rozmowy, w której oni jesteśmy przestrzeń na istotne dla wszystkich społecznie ważny temat, ale która też tworzy przestrzeń przedstawienia opinii argumentów wszystkich osób uczestniczących i nie pod kątami udowodnienia jakiejś tezy nie pod kątem, a że tak powiem poparcia, gdyż tam słupków wyborczych, a chodziło nam o to, żeby stworzyć taką przestrzeń funkcję osoby dostaną na początku dobrze przygotowany merytoryczny materiał, który będzie stanowił taką taki punkt odniesienia do faktów, a jednocześnie dyskusję agencje na tyle przez cytowana przez zasady ją prowadząca, że po będzie zarówno przestrzenne intelekt na wiece, ale też emocję, które niekoniecznie będą się odwoływać takich najniższych pobudek do takich odruchów plemiennych oczywiście wchodząc, rozpoczynając naszą przygoda z dialogiem społecznym akurat w tej Formula mieliśmy pełną świadomość jak bardzo spolaryzowany jest polskie społeczeństwo i zależało nam właśnie na tym, żeby sprawdzić na dość trudnych tematach do dyskusji, a czy jesteśmy w stanie odejść od narracji w stylu, a ja nie będę słuchał pod jest też po Jacek nie będę słuchał, bo jesteś zwolennikiem PiS-u, bo jednak wiele dyskusji w naszej przestrzeni po politycznej to społeczno-gospodarczej po prostu kończy z na tego rodzaju stwierdzenia na to troszeczkę mało, żeby stworzyć sprawnie funkcjonujące państwo, które dostrzeże problem na różnych grup osób która, która będzie otwarta na to, żeby wspólnie wypracować pewne rozwiązania ja się zgadzam z tym co pan powiedział na początku rzeczywiście tej otwartości na wysłuchanie głosu, a interesariuszy głosu różnych grup społecznych jest oczywiście po stronie polityków mało podobnie po stronie administracji publicznej, ale jednocześnie to nie jest tak sza takie przestrzenie, a nie istnieją, a to oczywiście bardzo dużo zależy od tego czy są dobre osoby merytorycznie z poszczególnych ministerstwach czy jest pewna, chociaż odrobina dobrej woli po stronie konkretnych organów natomiast my mamy dość pozytywne doświadczenia o oczywiście bardzo ograniczonym zakresie chociażby z prac w ramach takiego skoro złożonych z różnych przedstawicieli społeczeństwa i zespołu do spraw społecznej jest sprzeczne specjalności biznesu i zrównoważonego rozwoju grupy roboczej, która zajmowała się problematyką przeciwdziałania pracy przymusowej wysyp mamy przeświadczenie się, jeżeli jest odpowiednie nastawienie, jeżeli ta dyskusja jest przeprowadzona to ona może bardzo dużo wnieść, a natomiast oczywiście ta kwestia otwartości po stronie administracji rządowej i rzeczywiście nam pozostawia bardzo tego orzeczenia no to takie niż kieszonki dobrej woli no to troszeczkę za mało w skali całego kraju co nie znaczy, że nie można, że nie należy próbować to są warto wesprzeć też osoby, które od środka starają się dobrze robi nic o dobrą dobrą pracę ona akurat w czasie tej w czasie naszych działań testowaliśmy tak kuratoria na pasie 2 pytań jedno dotyczyło tego czy należy zakład wprowadzić zakaz importu sprzedaży produktów, do których wykonania wykorzystano procent dzieci pracę przymusową oraz drugie pytanie dotyczyło tego czy małe średnie przedsiębiorstwa powinny być objęte obowiązkiem wdrożenia na tzw. należytej staranności w obszarze praw człowieka oraz środowiska naturalnego i głowę daję, że to drugie pytania dla wielu osób nas dzisiaj słuchających jest po prostu stanowi w tym momencie 1 wielką znikną, a udało nam się stworzyć przestrzeń, która kilkadziesiąt osób z 3 różnych miast Poznania Przemyśla Częstochowy uczestniczyło w dyskusji, używając bardzo konkretne bardzo dobrych mocnych argumentów też, odwołując się oczywiście do swojej emocji związanych z przekonaniem dlatego od tego czy jakieś produkty pewni w ogóle można dopuszczać takie produkty wykonana przy wykorzystaniu procesja czynienia a, ale udało nam się to dlatego dobrze przygotowaliśmy materiały w sposób, który jest przystępny myślę, że kluczem do dialogu w ogóle społecznego jest sprawienie, że są przystępne i że rzeczywiście nie stwarza barier zarówno technicznych jak i takich merytorycznych bo, a my często czy czynne często grupy eksperckie chowają się za bardzo wyrafinowanym językiem, który jest bardzo trudno zrozumiały dla ogółu społeczeństwa, więc jeżeli chcemy, żeby i niż włączyli do tej dyskusji musimy ująć temat, które dla nas istotne w sposób, który będzie przystępny i oczywiście jest to spore wyzwanie, ale nie znaczy, że to nie jest możliwe, a wydaje się takie i dbałości o to siada trudne przed tematy trudne zagadnienia przedstawić w sposób przystępny i no myślę, że jest to sport spory problem w tej naszej tam przestrzeni dialogu nie tylko zatem jesteśmy bardzo przyzwyczajeni mam wrażenie do tego, żeby po głosować albo na takich stricte konsultacje społeczne już przygotowane są rozwiązania tylko należy wyprać, a albo koncentrujemy się w rozwiązaniach typu debata czy mamy ekspertów po 2 stronach inną jak oczekujemy, że chcą oponenci, że pan ten zwycięzca przegrany a, a tak naprawdę dialog musimy prowadzić w warunkach, w którym widzimy się jako partnerów nie jedynie jako osoby stojące po przeciwnych stronach barykady i to co dla nas jest bardzo istotne dla nas było kluczowe, a w pracy, a nad tak kuratorium było to szybko być otwarta, bo tak naprawdę to wejście wyrok jest możliwe i prawdziwy dialog jest możliwe tak naprawdę tylko wtedy, gdy wchodząc tą dyskusję wchodząc w rozmowę sami jesteśmy gotowi zmienić swoje poglądy być przez to dyskusji lekki sposób zmienione, więc nie możemy oczekiwać od drugiej strony tego, czego jesteśmy w stanie zaoferować sami i np. z takiego bateria została tylko, dlatego że mimo, że mieliśmy jakąś koncepcję początkową w trakcie prac nad spotkaniami nad spotkaniami konsultacyjnymi nad przygotowaniem materiałów prośmy bardzo otwarci na rozmowę i słuchania i włączenie w to nasza praca, a szeregu osób, które mały miały stoczni większy od nas doświadczenie wprowadzeniu konsultacji społecznych tutaj nieoceniona pomoc i zaangażowanie ze strony przedstawicieli samorządów lokalnych zarówno z Poznania Przemyśla jak Częstochowy i wspaniałe osoby, które później też zainspirowały, a u siebie w urzędach decydentów do tego, żeby prowadzić szkolenia z klasyfikacji właśnie po to, żeby lepiej prowadzić ten dialog społeczny na poziomie samorządów, jaką jest szereg elementów, które jest kluczowa do tego, żeby prezes PiS dialog miał miejsce, ale podstawą jest otwartość chęć usłyszenia drugiej osoby, a nie tylko rozpychanie się akcjami i próba udowodnienia, że to tylko na generacja, a jest duża potrzeba właśnie takiego dobrego przygotowania merytorycznego przełożenia ogłoszonej problematyki na przystępne jak takie kwestie włączenia kwestii tej dostępności w naszych konsultacji doszło też arteriach brałem też przecież udział osoby ponad osiemdziesięcioletnia, ale przygotowywaliśmy je w ten sposób siadł Szarek szkoleń warsztatów przedtem z tego Jaguś oczek korzystać z takich aplikacjach sum czy inne rozwiązania było zaplecze techniczna była gotowość po stronie samorządów do tego, żeby stworzyć przestrzeń, żeby te osoby, jeżeli nie chcą korzystać z takiego szkolenia tylko on nań to już oczywiście to może być tam tą barierą to, że mogą przyjść do urzędu i tam stanie takie szkolenie przeprowadzone to co dla nas było też istotne i myślę, że też jest bardzo ważne dla samorządów to, że od tych pilotażowych terytoria mieliśmy sporo było ze strony uczestników sza byłoby świetnie, gdyby samorządy czy różne instytucje prowadziły tego rodzaju różnego rodzaju konsultację i społeczna nie tylko naszym jak już pandemia skończy prawda wymagające gromadzenia się jakimś 1 miejscu sali, ale też przynajmniej w formule hybrydowej oto, żeby umożliwić udział w tego rodzaju konsultacjach także tym osobom, które nie mogą zostawić Conway samo muszą się opiekować dzieckiem muszą zaopiekować inną osobą, a nad, którą sprawują kwiecia, bo zauważa nasza przez to osiągać w sposób ograniczamy przestrzeń dnia konkretne konsultacje też wykluczamy część społeczeństwa, która może chciałby zabrać głos w tej dyskusji, ale nie tworzymy tę przestrzeń i oczywiście w ostatnich latach wiele się poprawiło są regulacje, które dotyczą, a konsultacji społecznych tylko muszą być prowadzone na Dwór ciągną się w formach tak dalej natomiast wydaje się, że tutaj jeszcze sporo do zrobienia to, jeżeli chodzi właśnie język one akurat korzystaliśmy także z wsparcia Akademii pedagogiki specjalnej to, żeby też wyjść naprzeciw tras jednak częstsze Emu w społeczeństwie i zjawiskom takim jak chociażby dysleksja czy syndrom Aspergera itd. a które pokazuję też można pomóc uczestniczyć osobom okresu, które dostarczają np. o ograniczaniu, żeby stworzyć materiały w sposób dla nich bardziej przyjazna no oczywiście dla nas jest to spore wyzwania, ale no, ale czynnie na tym polega dialog właśnie, żeby ktoś przekracza swoje ograniczenia wezwania nie starać, żeby jak najbardziej włączenia nocą przede wszystkim wsłuchiwać się w głos innych co jest fundamentem jakiekolwiek jakiegokolwiek dialogu Beata Fallaci prezeska polskiego Instytutu praw człowieka i biznesu była z nami dziękuję pani bardzo za rozmowy dziękuję również doszło po południu naszych słuchaczy zapraszam teraz do informacji Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: ŻYCIE W COVIDZIE

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POSŁUCHAJ RÓWNIEŻ

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium 40% taniej. Radio TOK FM bez reklam, podcasty z audycji i podcasty tylko dla Subskrybentów.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA