REKLAMA

Miesiąc specustawy o pomocy uchodźcom z Ukrainy. „Wielu problemów cały czas nie rozwiązano”

Święta z Radiem TOK FM
Data emisji:
2022-04-18 17:00
Czas trwania:
24:16 min.
Udostępnij:

Ponad miesiąc temu weszła w życie specustawa przyznająca szereg uprawnień uchodźcom z Ukrainy. Co trzeba zrobić, by je uzyskać? Które przepisy wciąż są niejasne? Gdzie dochodzi do łamania prawa? Wyjaśnia Agnieszka Matejczuk ze Stowarzyszenia Interwencji Prawnej.

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
przy mikrofonie Bartłomiej Pograniczny zapraszam państwa na godzinny program, którego trzeciej części dziennikarka Hanna Zielińska opowie o świętach wielkanocnych w Norwegii zaczynamy jednak od tematu zupełnie innego w zeszłym tygodniu minął miesiąc od wejścia w życie specustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa przez ten czas ustawa była chyba już pięciokrotnie nowelizowana o tym na ile się sprawdziła, a na, jakie Rozwiń » pytania wciąż nie odpowiada będę rozmawiał z Agnieszką Matejczyk ze stowarzyszenia interwencji prawnej dzień dobry tym dobry od 24lutego do Polski dotarło już ponad 2 700 000 uchodźców z Ukrainy, gdy powstała specustawa państwa stowarzyszeniu zwracała uwagę na to, że przepisy nie obejmują każdego z nich teraz już się zmieniło tak zmieniła się to ale, ale tylko częściowo, a przede wszystkim zwracaliśmy uwagę na to, że UE, że tą ustawą zostały objęte osoby, które przyjechały tylko bezpośrednio z terytorium kraju na terytorium Polski na szczęście ten wymóg został zniesiony to znaczy na ten moment ustawą objęci również obywatele Ukrainy, którzy przyjechali powód od 24lutego do Polski np. przez terytorium Rumunii Czech fakt nauczy nawet Białorusi od osoby, które po prostu totalny do Polski Ukrainie bezpośrednia jest bardzo ważna zmiana, ponieważ jest bardzo duża grupa osób i to było zaskakujące, że rząd otwarcie przyznał się do błędu, bo opozycja już wcześniej zgłaszała to, żeby nie było tego słowa bezpośrednio z Ukrainy tak tak na można to było zrobić od razu jak myślę, ale należy się cieszyć z tego, że zmiana rzeczywiście rzeczywiście jest dodatkowo na samym początku przepisy ograniczone to do osób posiadających obywatelstwo Ukrainy w tym momencie są również małżonkowie obywateli Ukrainy, którzy przekroczyli granicę właśnie od 24lutego natomiast, jakby tutaj dalej poza nawiasem sytuację rodzin, których przy, których dzieci i rodzice mają inne obywatelstwo tak, bo da, bo to Ukrainie sytuacja dosyć częsta inne już teraz spotkaliśmy się z wieloma takimi przypadkami a kiedy np. rodzic, który nie jest 1 rodzic obywatel Ukrainy drugi nie natomiast pozostają w związku formalnym związku małżeńskim i dzieci posiadają obywatelstwo ukraińskie tak, a i to są sytuacje problematyczne na ten moment jeszcze jakby ten problem sprowadza się tylko do niepewności tych osób mają inny status prawny natomiast ten problem będzie po upływie roku dopiero tak naprawdę widoczne, ponieważ dzieci np. które są objęte specustawą po 9 miesiącach będą mogły normalnie ubiegać się zmieni na pobyt czasowy natomiast powiedzmy mama, która jest objęta tylko ochroną czasowo stawie przepisów unijnych na ten moment w obecnym stanie prawnym nie ma możliwości ubiegania się zezwolenie na pobyt czasowy, jakby my już teraz myślimy nad tym jak z jakich rozwiązań prawnych tutaj korzystać natomiast sytuacja będzie na pewno skomplikowana trudna tak też nie nie musiałoby być tak, czyli mamy wiele różnych sytuacji prawnych, ale ta najbardziej korzystna, jeżeli ktoś podpada pod przepisy tej ustawy to jeśli się nie mylę Ukraińcy mogą przebywać w Polsce legalnie 18 miesięcy z możliwością przedłużenia tak tak i teraz wiele z tych osób trafiło do naszych domów i w zasadzie cały czas do Polski docierają uchodźcy, chociaż w mniejszej skali dlatego warto, żebyśmy wiedzieli, jakim pomóc jak wskazać co po kolei mają zrobić, żeby uzyskać dla siebie pewne uprawnienia no i od czego zaczynamy tak zaczynamy wg tych wg tych przepisów, które obecnie obowiązują od uzyskania numeru PSN, dlaczego dlatego, że niestety nie jest wydawane żadne inne dokument jak potwierdzające tutaj nasz status te nowelizacja która, która teraz dla moment prawdopodobnie wejdzie w życie została przyjęta przez przez Senat nie okres na określenie w końcu sposób w jaki w tym w tym systemie ewidencji PESEL będzie określone, że ten PESEL jest nam nadany w związku z tą ustawą tak, czyli będzie nie poświadczał nasz status tutaj w Polsce jest on również niezbędne do uzyskania szeregu szeregu świadczeń takich jak jednorazowe świadczenie 300 plus czy czy później 500 plus także pierwszy krok jest zadaniem numer PESEL, a drugi krok to jak w naszej opinii konieczne jest założenie po prostu rachunku bankowego, bo część tych świadczeń będzie musimy na ten rachunek bankowy przesyłana ponadto poprzez ten profil nasz nasz bankowy poprzez konto internetowe my jesteśmy w stanie bardzo prosty sposób złożyć wniosek właśnie np. świadczenie 500 plus jest po prostu przekierowanie na tym koncie bankowym to o profilu ZUS jest wszystko rzeczywiście bardzo proste podwórkiem, że ktoś się posługuję takim polskim niestety ale, ale na zasadzie właśnie profilu zaufanego ePUAP profil za profilu zaufanego ePUAP, ale nawet właśnie tylko bankowości elektronicznej tak mamy właśnie takie 22 sposoby, żeby znaczka 500 plus stawkę przekaże świadczenie będzie inaczej, a jeżeli chodzi jak Nówka 500 plus na wprost będzie nam zrobić w ogóle za pośrednictwem po prostu bankowości elektronicznej, tak więc jakby tutaj tutaj jest taki krok następnie niezbędne skupmy się może chwilkę na tym numerze PESEL trzeba złożyć wniosek w Urzędzie Gminy urzędnik pobierze nasze linie papilarne w pierwszych dniach były problemy, że w wielu miejscach brakowało odpowiedniej liczby czytników czy urzędników z odpowiednimi uprawnieniami jak informacje do państwa spływają czy urzędy gmin już sobie poradziły z tą sytuacją czy jeszcze potrzebują, jakiej pomocy wydaje się, że na tym na ten moment operacji, dlatego że nie spływają do nas w pierwszej z nich było brak informacji, że osoby martwiły się, że nie zdążą uzyskać taką numeru PESEL, że te kolejki były bardzo długie myślę, że ten program czyste został rozwiązany przez dodatkowe punkty tak które, który był otwarty, który teraz już zamykane czyli jakby może świadczyć o tym, że rzeczywiste ten ten największy moment bardzo intensywny jest chwilowo za nami i że że protezy te problemy związane właśnie z możliwościami technicznymi zostały na ten moment na ten moment rozwiązane, a jak wygląda taki wniosek ma na myśli to, że większość osób nie mówi po polsku większość uchodźców z Ukrainy, która do nas przyjeżdża czy ten wniosek można wypełnić cyrylicą czy jakoś jest to dostosowane do alfabetu łacińskiego jak to wygląda wniosek trzeba uzupełnić alfabetem łacińskim natomiast jak te dane informacje, jakie dane w jakiej rubryce mają być wpisane jest również po, a po ukraińsku no i tutaj największy problem może być z trasy rację, jeżeli osoby nie posiadają paszportu tak, jeżeli taki sam paszport nawet ten wewnętrzny to na nim jest jakby już podane imię nazwisko czy nazwy miejscowości w alfabecie łacińskim natomiast problem pojawia się tutaj, jeżeli ktoś np. tylko akt urodzenia dziecka to wtedy KT trasy racja jest jest trudniejsza natomiast, toteż istnieją odpowiednie narzędzia ona, z których my też osobistych panu korzystamy żeby, żeby taką trasę Tracji samodzielnie samodzielnie dokonać, więc jest ta jest możliwe natomiast rzeczywiście ten wniosek musi być uzupełniona architektem łaciński w Polsce powstało wiele punktów recepcji innych jeden z nich zamknięto już na warszawskim Torwarze udzielił schronienia ponad 5000 osób, tyle że do działania tego punktu było wiele uwag punkt prowadzony przez wojewodę Konstantego Radziwiłła na pytanie jak i jakie informacje w tym zakresie od warzyw, ale też może o innych punktach w całej Polsce spływały do państwa stowarzyszenia to znaczy przyznam się jeśli chodzi o punkty recepcyjne i funkcjonowanie tutaj nie mieliśmy nie mieliśmy żadnych zgłoszeń jeśli chodzi o jakim z PiS negatywne doświadczenia, jakby jedynym co mogę powiedzieć tym zakresie jest to że, że w tych punktach jak te osoby nie uzyskiwały rzeczywiście rzetelnej informacji na temat tego, jakie kroki dalej powinny podjąć to było widoczne na początku natomiast już teraz takich takich pytań związanych z tym, że przyjechałem do Polski i nie wiem po prostu zrobić dalej taki stopień funkcyjny jest coraz mniej czyli to by świadczyło, że te informacje są też albo krążył po prostu między osobami, które przyjeżdżają tutaj tzw. pocztą pantoflową albo rzeczywiście, jakby w tych punktach informacyjnych są już szerzej szerzej udostępniany tak to tylko mogę mogę w tym zakresie politycy nie sta nie wszyscy wiedzą, że w związku z tym, iż przyjęli uchodźca mogą się ubiegać o pieniądze ze swojej gminy chodzi o 40zł dziennie za osobę zostało wydane specjalne rozporządzenie w tej sprawie świadczenie przyznawane na 2 miesiące maksymalnie, ale gminy mają wątpliwości jak interpretować przepisy na niejasności zwracał też uwagę Rzecznik Praw Obywatelskich Marcin Wiącek, jakiego typu to są niejasności tak przede wszystkim niejasność, które w nim wielkim zakresie zostanie też rozwiązania przez to przez nowelizację dotyczy, jakby trybu w jakim w, jaki sposób gmina podejmuje decyzje dotyczące wypłaty tych tych świadczeń to znaczy jak właśnie nie jest zapisane jest to czy ma to miejsce w formie decyzji czy jest jakakolwiek jakakolwiek możliwość zakwestionowania takiej decyzji gminy w tym momencie nowelizacja precyzuje nam, że nie mają tutaj zastosowania niestety przepisy kodeksu postępowania administracyjnego to znaczy, że nie jest decyzja administracyjna nie ma możliwości jej odwołanie wschodniej z takim takim tradycyjnym trybie nie jest również sprecyzowane w jaki sposób gmina ma weryfikować informacje i jakby na ile do weryfikacji tych informacji jest UE jest zobowiązana ma natomiast szerokie uprawnienia do ustanawiania dodatkowych warunków, które muszą je tutaj spełnione i które na to też zwraca uwagę Rzecznik Praw Obywatelskich, że chyba tak nie powinno powstawać prawo składni dokładnie, jakby jej prawo stanowione przez przez organy miejscowe nie może być pewnym tutaj po powszechnie obowiązującym w takim zakresie nie może kształtować w takim zakresie uprawnień jednostki więc, jakby tutaj jest to wątpliwe w tej nowelizacji na toczący tych przepisów został dodany taki ustęp mówiący o tym, że osoby które, które złożyły wniosek o takie świadczenie mogą wytoczyć powództwo przeciwko gminie właściwej do rozpatrzenia takiego wniosku i to jest tak wszystko co tutaj zostało dodane nie wiemy, więc i dokładnie jakich zasadach to powództwo ma być wytoczone wiemy natomiast również nowelizacji, że nawet, jeżeli sąd decyduje, że np. gmina nie wypłaciła takich świadczeń była do tego zobowiązana nie będą miały tutaj zastosowania przepisy o egzekucji tych świadczeń, więc 1 słowem można powiedzieć, że jest to zdecydowanie bardzo trudne to do takiej indywidualnej konkretnie interpretacji tak, żeby rzeczywiście to prawo było takie prawo być powinno pewne tak, żebyśmy mieli do czynienia z pewnością pewności prawa tak tak nie jest jest to wątpliwe mogę tylko dodać, że rzeczywiście skład tym zgłaszały się do nas osoby cudzoziemcy, którzy mają wrażenie, że są oszukani np. w sytuacji, kiedy osoby wg tych cudzoziemców zgłaszają się do pobrania takiego świadczenia następnie osoby z tego domu wypraszają ich rzeczywiście teoretycznie pełnie zabezpieczone, ponieważ te świadczenia mają być wypłacane za okres wstecz na koniec znowu nie mamy tutaj w przepisach i żadnej konkretyzacji na temat tego jak to będzie weryfikowane takie osoby rzeczywiście z tego z tej pomocy korzystały nie wiemy nie wiemy tego i w rozporządzeniu też są z zwroty takie jak warunki zakwaterowania wyżywienia zagrażające życiu lub zdrowiu ludzi to jest pojęcie chyba mocno nieostre, a przynajmniej nie ma jakiegoś odesłania, gdzie szukać definicji tych wyrażeń tak tak tutaj znowu, gdybyśmy mieli do czynienia z postępowaniem administracyjnym to byłoby nam dużo łatwiej jak określić np. obowiązki gminy w zakresie postępowania dowodowego tak w zakresie tego jak powinno wyglądać postępowanie dowodowe weryfikujące np. takie zgłoszenie, że też, że te warunki rzeczywiście my ze spełniania wymogu zagrażają tutaj zdrowi czy życiu osób nie wiemy ani kto będzie weryfikowane ani jakie jakie sytuacja rzeczywiście będą spełniać spełnia wymogi nie mamy również w tym zakresie odwołania do przepisów kodeksu cywilnego w stosunku, do którego przykład mamy wiele orzeczeń, które te te te pojęcia na definiują bardzo precyzyjnie więc, więc tak ma pan na zdecydowanie rację że, że brakuje tutaj określenia to teraz zawiesimy na chwilkę naszą rozmowę i po krótkiej przerwie wrócimy do różnych wątpliwości pytań związanych z przyznawaniem świadczeń dla uchodźców moim gościem jest pani Agnieszka Matejczyk ze stowarzyszenia interwencji prawnej słyszymy się już za chwilę przy mikrofonie ponownie Bartłomiej Pograniczny cały czas jest ze mną pani Agnieszka Matejczyk ze stowarzyszenia interwencji prawnej w pierwszej części rozmawialiśmy o tym kogo dotyczy rano specustawa o pomocy uchodźcom, bo to się zmieniało zbiegiem czasu i oświadczeniach, które są przyznawane i uchodźcom i osobom, które im pomagają przejdźmy teraz do takich problemów już związanych z życiem codziennym kilka tygodni temu poznaliśmy kryteria dla maturzystów i ósmoklasistów jak mają zdawać różne egzaminy w Polskim systemie okazało się, że m.in. język Polski muszą napisać wypracowanie po polsku, mimo że duża część nie zna tego języka okazało się, że brakuje pewnych rozwiązań, które pomogły w tym zakresie tak tak zdecydowanie póki co jest problem, który na tym poziomie systemowym jest zupełnie nie nierozwiązane nie rozważany myślę, że szkoły system był sobie radzić z tym z tym samodzielnie wprowadzono taką możliwość aby, aby obywatele posługujący się językiem ukraińskim i niespełniających wymogów takich tradycyjnych dotyczący właśnie znajomość języka polskiego byli zatrudniani w różnego rodzaju jednostka nie wydaje się, że tutaj może może tam wszyscy też prowadzić do takiego rozwiązania zatrudnienia oprócz dodatkowych opiekunów dla grupy osób, które będą będą pomagać właśnie w związku z nieznajomością języka polskiego natomiast jeśli chodzi o o właśnie zmiany wymagań dla obywateli Ukrainy, czyli rozwiązanie systemowe na tym poziomie to na razie wciąż wciąż brakuje jak wygląda kwestia pozwolenia na pracę czy specustawa jak już obywatel Ukrainy otrzyma numer PESEL to czy jego sytuacja jest jakiś sposób dogodniejsze niż, gdyby przyjechał inny obcokrajowiec stare spoza Unii Europejskiej starających się o pozwolenie na pracy jest zdecydowanie wygodniejsze, dlatego że obywatele Ukrainy, którzy przebywają w Polsce legalnie i to nie tylko na podstawie specustawy, ale legalnie w ogóle, czyli mają czy wiza czy ruch bezwizowy, a czy jakiekolwiek podstawy legalnie przebywają w Polsce mogą wykonywać pracę w Polsce bez konieczności uzyskania dodatkowego zezwolenia jedynym obowiązkiem tutaj ciążącym na pracodawcy jest obowiązek poinformowania powiatowego urzędu pracy o fakcie tego zatrudnienia co ciekawe ta nowelizacja najświeższa wprowadza taki przepis który, który nam tutaj stwierdza, że pracodawca, który nie pełni tylko tego obowiązku nie będzie zagrożone konsekwencjami określonymi w ustawie o promocji zatrudnienia, czyli nie będzie za zagrożone tutaj karą grzywny nowelizacja określa nam także, że ten obowiązek poinformowania nie będzie dotyczył obywateli Ukrainy, którzy np. nie posiadają takie zezwolenie na pracę czy oświadczenie o powierzeniu pracy cudzoziemcowi czy są, jakby to wykonywania pracy upoważnień na podstawie odrębnych przepisów tak, ale rzeczywiście ta sytuacja w zakresie dostępu do rynku pracy jest bardzo obywateli Ukrainy jest bardzo dobra, ale pojawiają się już też takie ogłoszenia o pracę, które z 1 strony nie więcej rozumiemy, że mogą być też formą wsparcia, ale pojawiają się wątpliwości prawne, gdy potencjalny pracodawca zamieszcza ogłoszenia informacje przyjmę do pracy Ukraińców tak wydaje mi się, że to jest coś na co musimy być na co musimy uważać, dlatego że do tej pory np. w przypadku zezwolenia na pobyt i pracę dla cudzoziemca było wydane taka przesłanka, kto czy czy cudzoziemiec nie zarabia mniej niż inne osoby zatrudnione na podstawie na podobnym stanowisku, tak więc tutaj nie było, jakby możliwości legalny sposób zatrudnienia Ukraińca osoby cudzoziemca, płacąc mniej niż np. Polakom, których zatrudniamy podobnych stanowiskach no tutaj jakby z 1 strony to poluzowanie wymagań jest korzystne dla tych osób, a z drugiej strony właśnie tworzy nam taką lukę prawną, w której na niej nie mamy obowiązku weryfikacji natomiast dalej, jakby obowiązują tak przepisy o o płacy minimalnym tak tak i o przepisy o konieczności zawarcia umowy o pracę te wszystkie przepisy, które mają chronić nas obywateli Polski przed wykorzystaniem natomiast rzeczywiście to, że nie ma takiego momentu weryfikacji tych warunków może tworzyć pewne pole nadużyć na to trzeba uważać i Stowarzyszenie interwencji prawnej przygotowało portal dla osób uciekających z Ukrainy pojawił się tam wątek, który pewnie Ukraińcy będą pytać coraz częściej, bo niektórzy decydują się na powrót czasem tylko na chwilę mogą chcieć wrócić do Polski czy po wyjeździe z Polski i ponownym przyjeździe ich sytuacja prawna jakoś się zmienia to zależy od okresu tego wyjazdu ustawa określa, że osoby, które jadą na okres powyżej miesiąca Polski tracą ten stan związany właśnie z objęciem tym z objęciem tą ustawą o pomocy obywatelom UE Ukrainie i tutaj jak należy zaznaczyć, że ochrona czasowa te na poziomie przepisów Unii Europejskiej takich takich wymogów ustawy to znaczy, że jak te osoby, nawet jeżeli jakiegokolwiek powodu będą zmuszone zjechać na okres pośredniczące rzeczywiście stracą szereg uprawnień związanych stołu z tą ustawą natomiast w dalszym ciągu na podstawie przepisów unijnych będą miały możliwość przebywania tutaj w Polsce właśnie związku z tą ochroną czasowo natomiast sytuacja prawna na pewno się skomplikuje i właśnie ten status osoby korzystającej z przywilejów określonych w specustawie stracą z jakimi jeszcze pytaniami zwracają się do państwa czy to obywatele Ukrainy czy osoby, które starają się pomóc i dużo ostatnio mamy pytań dotyczących takiego problemu osób, które wjeżdżają do Polski chcą się udać dalszą dalszą podróż do innych krajów Unii Europejskiej i jak należy podkreślić, że Unia europejska zaznacza rzeczywiście osobom objętym ochroną czasowo chce umożliwić wybór państwa będą z tej strony czasami korzystać natomiast problem po pojawia się w takiej sytuacji, kiedy te osoby nie dostają potwierdzenie przekroczenie granicy w Polsce, a nie chcą rejestrować się w celu przydać przyznanie numeru PESEL, dlatego że może to powodować problem z uzyskaniem świadczeń związanych z ochroną czasowo w innym państwie np. pieniędzy już tutaj ambasada informuje, że w sytuacji, w której obywatel Ukrainy uzyskał numer PESEL w Polsce nie będzie mógł być objęty różnymi przywilejami uprawnień uprawnieniami np. dotyczącymi świadczeń socjalnych na terytorium Niemiec, bo Niemcy uznają, że jest już korzystanie z ochrony czasowej w Polsce takie osoby jednak musi udowodnić w danym kraju, że wjechały do Unii Europejskiej po tym okresie 24lutego, kiedy ta ochrona czasowa została wprowadzona ach, na ten moment wiemy, że Straż Graniczna nie chce wydawać w ogóle właśnie takich post facto poświadczeń przekroczenie granicy, nawet jeżeli ktoś został wpisany to systemu, a takich, z którymi zostały odpowiednie pieczątki w paszporcie ciepłowników oświadczenia na granicy sporo, więc to jest dostały w ostatnich dniach naprawdę bardzo dużo zapytań na ten temat mieliśmy jest to problematyczne kolejnym problemem jest to, że osoby, które przybywają też w Polsce są objęte ochroną czasową i spec ustawą nie mają wydawanych żadnych dokumentów pobytu jest to po pierwsze, niezgodne z prawem unijnym, ale po drugie, powoduje taką sytuację, w której teoretycznie wg prawa unijnego one powinny być uprawnione do podróżowania Unii Europejskiej np. po prostu wyjazdu na wakacje czy odwiedziny do rodziny, ale na nie mają żadnego oficjalnego dokumentu, który by ten status doświadczą tak, bo numer PESEL jest jedyną rzeczą, która takiej osobie nadawana ona nie ma wydawanego żadnego zezwolenia na pobyt żadnego dokumentu potwierdzającego tożsamość i prawo pobytu w Polsce i to jest bardzo bardzo problematyczny to powinien być jakiś tymczasowy dowód osobisty czy jak to powinno wyglądać powinno to być po prostu zezwolenie na pobyt karta pobytu tak np. z zaznaczeniem, że jest wydana na podstawie ochrony czasowej oczywiście, jakby tutaj jest pole do tym jak do stworzenia przepisów określających konkretne zezwolenie na na pobyt konkretny dokument poświadczający to, że ta osoba ma prawo pobytu w Polsce jest objęta takim statusem natomiast wydaje się, że nie ma takiej konieczności, bo mamy karty pobytu, które w przypadku wielu rodzaj, jakby uprawnienia do pobytu w Polsce są są wydawane troszkę mniej niezrozumiałe są przyczyny, dlaczego tutaj tak nie jest przede wszystkim właśnie niezgodne z tekstu dyrektywy o ochronie czasowej, która zobowiązuje państwa do wydawania zezwoleń na pobyt tym osobom objętym tak także także to jest problematyczne, zwłaszcza w zakresie właśnie tutaj po prostu podróżowanie taką okaże się, że po prostu osoby objęte ochroną są będą przez 1,5 roku tutaj w Polsce uwieńczony jako tak nie brzmi nie brzmi dobrze, chociaż szczerze mówiąc można się cieszyć, chociaż z tego, że w sytuacji konfliktu w Ukrainie Polska zachowała się inaczej niż przy granicy polsko-białoruskiej, gdzie cały czas trwają służbę i ludzie przekraczający tamtą granicę na taką pomoc liczyć nie mogą zdecydowanie zdecydowanie ja mogę tylko decyzja, że rzeczywiście ostatnio też miałem rozmowę z panią z gazety francuskie premie zapytała czy czy jesteśmy zaskoczeni tutaj brakiem różnych zmian rozwiązań jak bardzo się powiedzieć wręcz przeciwnie jesteśmy jesteśmy zaskoczeni ilością tych rozwiązań i ułatwi bardzo pani dziękuję po przepisach dotyczących pomocy uchodźcom z Ukrainy poprowadziła państwa Agnieszka Matejczyk ze stowarzyszenia interwencji prawnej bardzo dziękuję dziękuję również i po krótkiej przerwie połączymy się z Norwegią Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: ŚWIĘTA Z RADIEM TOK FM

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POSŁUCHAJ RÓWNIEŻ

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

W maju TOK FM Premium 40% taniej. Podcastowe produkcje oryginalne, Radio TOK FM bez reklam i podcasty z audycji.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA